0 2 -04- 2019 h / - Vlada Republike Hrvatske

Dokje stopa rizika od siromaštva u Hrvatskoj 20%, za osobe starije životne ... politiku, da u novi Pravilnik o uvjetima, kriterjima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje ... kretala od 949,05 do 1125,66 €/m2 i približava se tržišnoj, dok su cijene ... Gotovo sve JLS (539 od 555) donijele su Odluke o načinu pružanja javne ...

0 2 -04- 2019 h / - Vlada Republike Hrvatske - Srodni dokumenti

0 2 -04- 2019 h / - Vlada Republike Hrvatske

Dokje stopa rizika od siromaštva u Hrvatskoj 20%, za osobe starije životne ... politiku, da u novi Pravilnik o uvjetima, kriterjima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje ... kretala od 949,05 do 1125,66 €/m2 i približava se tržišnoj, dok su cijene ... Gotovo sve JLS (539 od 555) donijele su Odluke o načinu pružanja javne ...

travanj 2019. - Vlada Republike Hrvatske

11 tra 2019 ... U siječnju 2019. usvojen je Akcijski plan za rasterećenje gospodarstva (za ... po zanimanjima i regijama). pro-18. MRMS ... Po projektu "Stipendiranje učenika u obrtničkim ... 2017./2018. dodijeljeno je 7100 stipendija. U lipnju.

Nacionalni program reformi 2019. - Vlada Republike Hrvatske

18 tra 2019 ... Nacionalni program reformi (NPR) dokument je kojim se definiraju prioriteti i mjere ekonomske politike i mjere za postizanje ciljeva strategije ...

strateški plan vlade republike hrvatske - Vlada Republike Hrvatske

odnosno ureda. To su sljedeći uredi: Vlada Republike Hrvatske, Ured predsjednika. Vlade Republike Hrvatske, Ured za udruge, Ured zastupnika Republike ...

Strategija razvitka Republike Hrvatske - Vlada Republike Hrvatske

porasta broja umirovljenika, povećan je udjel izdataka za mirovine u ... par godina koncipirao određeni broj malih programa zapošljavanja za ... mirovinama, potrebno je na prikladan način integrirati u sustave socijalne sigurnosti, pa tako ... 98.983. 121.523. 159.453 125.421 224.292. Krediti za branitelje i stradalnike.

Hrvatske šume - Vlada Republike Hrvatske

Hrvatske šume d.o.o. Troslojno organizirano trgovačko društvo: Direkcija – 16 Podružnica – 169 šumarija. Strategija. Gospodarenje šumama u skladu sa ...

Hrvatske autoceste - Vlada Republike Hrvatske

autoceste d.o.o. (HAC) i Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. (ARZ):. Ove poslove za ... odmorišta „Sredanci sjever11 i odmorišta „Nova Gradiška Dragalić sjever11).

Hrvatske vode - Vlada Republike Hrvatske

1 sij 2020 ... PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA ... O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA. ZA 2020. ... 2020.): Krk, Varaždin, Varaždinske. Toplice ...

67 - 1.pdf - Vlada Republike Hrvatske

zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske u 2016. godini, ... (1) Braniteljske zahvalnice dodjeljuju se postrojbama iz Domovinskog rata, hrvatskim ... Pravo na potporu za obrazovanje, osim korisnika ranije stipendije, ovdje je ...

45 - 9.6..pdf - Vlada Republike Hrvatske

računa kako bi se pojednostavila prekogranična naplata duga u građanskim i trgovačkim stvarima, što je obveza Republike Hrvatske koju treba ispuniti u što je kraćem ... (11) Poslodavac će provoditi ovrhu na zahtjev ovrhovoditelja protiv osobe ... (2) Sadržaj i oblik zahtjeva za izravnu naplatu utvrdit će ministar nadležan za.

246 - 9b.pdf - Vlada Republike Hrvatske

1 srp 2015 ... radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2014. godinu, koje je ... upravi, utvrđivanje staža i plaća koje služe za izračun mirovine, pregledi i ... klimatizacija zgrade u Zagrebu, Tvrtkova 5 - III faza, projekti ...

135 - 6.7.pdf - Vlada Republike Hrvatske

BJELOVARSKO-. BILOGORSKA ŽUPANIJA. 14.624.127. 18 Grad Bjelovar. JVP BJELOVAR. 5.300.558. 19 više suosnivača: JVP DARUVAR. 1,0000. 2.981.325.

22 - 15.pdf - Vlada Republike Hrvatske

upisan u zk. uložak 161, 2. etaža, z.k.č.br. 184/18, k.o. ... Primopredaja stanova iz točke I. i II. ove Odluke izvršiti će se po stupanju na snagu ove. Odluke. ... Pravo upravljanja na stanom u Zagrebu, na adresi Vilima Korajca 15 (točka II. stavak 1.

183 - 18.pdf - Vlada Republike Hrvatske

Dubrovnik - zgrada A, 28 stanova, useljena 3.5.2013. godine. > Zagreb-Vrbani - 59 stanova, ... Prodaja stanova u prvoj Eco-Sandwich kući u 2017. godini.

133 - 24 a.pdf - Vlada Republike Hrvatske

5 pro 2018 ... tekstu: APN), Javna ustanova gradski stanovi Varaždin, Agencija za ... 3 stana ukupne neto korisne površine 284,51 od kojih je 1 jednosobni,.

124 - 12.pdf - Vlada Republike Hrvatske

Stavljanje u promet lož ulja i plavog dizela. Članak 102. (1) Prodaja lož ulja ne smije se vršiti izravnim utakanjem u spremnike goriva motornih vozila,.

111 - 17.pdf - Vlada Republike Hrvatske

TRAJEKTNE LINIJE. Razdoblje ugovora. 10 god (2018-2027). VALBISKA - MERAG. Jadrolinija. 332. 6 god (2018-2023). POROZINA - BRESTOVA. Jadrolinija.

179 - 3.2.pdf - Vlada Republike Hrvatske

46. 3.2.11. Prosječno vrijeme donošenja odluka od dana zaprimanja žalbe kao ... G.T. Izolirka d.o.o. Osijek. Centar za ... radno-zaštitna obuća za civilnu zaštitu.

101 - 3.pdf - Vlada Republike Hrvatske

drugih prava najmoprimaca i zaštićenih podstanara stanova koji su u vlasništvu ... u kojima žive zaštićeni najmoprimci i udruga zaštićenih najmoprimaca ...

155 - 15 b.pdf - Vlada Republike Hrvatske

Savjetovanje osoba s invaliditetom putem telefona i osobnim dolaskom - Tijekom ... 2015. godine) iskazuje zabrinutost što redovne usluge za žrtve nasilja u ... pravilu na nekoliko praznih rečenica, pravobraniteljica ie preporučila HZZO i MZ da ... su naša djeca diskriminirana kod pružanja stomatoloških usluga, naime postoji.

185 - 6.2..pdf - Vlada Republike Hrvatske

samo dijela subjekata nadzora Hanfe (obvezna mirovinska društva, leasing društva i društva ... Oduzeta odobrenja za rad društvima za upravljanje ... AZ ZABA ZDMF ... Osiguranja motornih vozila, koja uključuju osiguranje od odgovornosti za ...

6 - 3.pdf - Vlada Republike Hrvatske

mirovinskoj formuli za izračun mirovine aktualna vrijednost mirovine je utvrđena svota ... (1) Svota mirovine računa se tako da se osobni bodovi pomnože s ...

124 - 1.8.pdf - Vlada Republike Hrvatske

Dodjela stipendija studentima nižeg socio-ekonomskog statusa ... poduzetništvo hrvatskih branitelja, organizacija civilnog društva i zadruga braniteljske i.

190 - 10.pdf - Vlada Republike Hrvatske

Velika Gorica Površnica 2. Zagrebačka. Privredna ... d d Osijek(PBZ) ... Gorica 15. Zadarska. OTP banka d.d.. Težak socijalan položaj: 22, 91 kn. DA ispunjava ...

183 -2a.pdf - Vlada Republike Hrvatske

Općinski sud u Bjelovaru za područje općina: Berek, Dežanovac, Đulovac, ... Općinski sud u Čakovcu za područje općina: Belica, Dekanovec, Domašinec, ...

103 - 23.pdf - Vlada Republike Hrvatske

„Natječaj nije obavezan za prijam u službu vanjskih poslova za pojedine državne ... Dodatno, predsjedanje RH Vijećem EU 2020., tijekom kojega će MVEP biti ...

21 b.pdf - Vlada Republike Hrvatske

30 svi 2018 ... Dakle, roditelj ima ključnu ulogu i pravo odabira uključivanja njegova djeteta u ... potrebna obrazloženja u ime predlagatelja određuju se Anka Mrak-Taritaš, Goran Beus. Richembergh i Vesna Pusić. U ime predlagptelj-.

99 - 21 c.pdf - Vlada Republike Hrvatske

15 svi 2018 ... II DRŽ A M I RED Z HR A1 E ... SRrOlŠMl DRZ\1 I RfDZA HR AIL ... RAČUN ALNE LSLUGE ... A 862 022 HR ATSKE ZA IIRVA I E IZ AN.

114 - 8.pdf - Vlada Republike Hrvatske

18276, poduložak 19278, k.o. Osijek, pod dosadašnjim upravljanjem Ministarstva državne imovine, a radi stambenog zbrinjavanja Ane Sesar, rođene 17.

39 - 5.pdf - Vlada Republike Hrvatske

Ovom Odlukom uspostavlja se Hrvatska platforma za smanjenje rizika od katastrofa (u ... Seizmološke službe Hrvatske, član ... Državni hidrometeorološki zavod.

3 - 1.1.pdf - Vlada Republike Hrvatske

uvođenje postupka oporezivanja PDV-om prema naplaćenim naknadama za ... d) dječje sjedalice za automobile te dječju hranu i prerađenu hranu na bazi ... b) 8802 - Ostale letjelice (na primjer, helikopteri, zrakoplovi); svemirske ... Dodatak III., Popis dobara na koja se primjenjuje posebni postupak oporezivanja marže iz.

162 - 16 a.pdf - Vlada Republike Hrvatske

Lisac - Mravinca ŽC 6228) dionica ŽC 6228 (Rudine) -. Čepikuće) ... STARI SLATNIK duljine 1,00 km____________________. 6.098.095. 525. 001. 5.889.109.

171 - 7.pdf - Vlada Republike Hrvatske

nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku ministar nadležan za poslove pravosuđa. (2) Sud je dužan dostaviti Agenciji rješenje o ovrsi, izvadak iz zemljišne ...

117 - 11.pdf - Vlada Republike Hrvatske

4 lis 2018 ... Rogotin. 802. 0. 374. 275. ISTARSKA ŽUPANIJA. Područni ured za katastar Pazin. Belaj. 469. 363. 284. 165. Beram. 469. 363. 284. 165. Boljun.

167 - 4.pdf - Vlada Republike Hrvatske

Procjena vrijednosti nekretnine iz stavka 1. ovoga članka je multidisciplinarni ... 4. prethodno izračunati umnošci zbrojit će se, a njihov zbroj odgovara služnosti.

155 - 15 c.pdf - Vlada Republike Hrvatske

prekinuti korištenje prava na rodiljnu poštedu od rada, pri čemu otac djeteta ima ... Janica Kostelić kaže da se jako veseli sinu:'Ne želim otkriti detalje, pa ni ime ...

129 - 1.pdf - Vlada Republike Hrvatske

31 pro 2018 ... U 2018. godini nastavljeni su i opći pozitivni trendovi na tržištu rada za ... 6. osobe koje obavljaju domaću radinost i sporedno zanimanje, kada ...

225 - 24 - 4.pdf - Vlada Republike Hrvatske

18 ožu 2015 ... Mobilia d.o.o ĐAKOVO. 74825202477. 6.642. MODO INTERIJER STUDIO d.o.o.. 26963162489. 823. MONOLITINVEST d.o.o.. 48542326621.

205 - 7c.pdf - Vlada Republike Hrvatske

komunističkih vlasti useljeni stanari zaštićeni najmoprimci, a što je Europski ... Kako se u tijeku rasprave i razgovora s predstavnicima Udruga vlasnika i Udruga.

13 - 3b.pdf - Vlada Republike Hrvatske

KEMIG društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i uvoz - izvoz. ELDA d.o.o. za ... DIFUZOR j.d.o.o.. TAUBEK TOURS d.o.o.. ZLATKO NOVAK BEDEM.

124 - 11.pdf - Vlada Republike Hrvatske

Na prijavu podataka o svakom samoposlužnom uređaju odgovarajuće se primjenjuju odredbe o dostavi podataka u sustav fiskalizacije propisane člankom ... Obrazac), neposredno nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom sjedištu ili.

42 - 15.pdf - Vlada Republike Hrvatske

IV. Područni carinski ured Osijek sa sjedištem u Osijeku djeluje u carinskim uredima Carinski ured. Osijek, Carinski ured Vukovar, Carinski ured Slavonski Brod i ...

3 - 1.8.pdf - Vlada Republike Hrvatske

poslovnom prostoru putem obrasca Prijave podataka u sustav fiskalizacije (u nastavku: Obrazac), neposredno nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom ...

166 - 11 b.pdf - Vlada Republike Hrvatske

rodna ravnopravnost u sportu jest dopredsjednica HOO-a Morana Paliković Gruden, dobitnica nagrade ... Nenada Jovića iz Hrvatskog planinarskog saveza. 18 ...

237 - 11a.pdf - Vlada Republike Hrvatske

3 lip 2015 ... Povjerenstvo razvijalo modele po kojima se organizira rad i raspoređuju pojedini ... u 58 izvješća nije naveden podatak o imenu i OIB-u djeteta,.

HZZ.hr - Vlada Republike Hrvatske

13 sij 2015 ... www.hzz.hr ... ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje. ... će se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje www.hzz.hr i.

125 - 7.pdf - Vlada Republike Hrvatske

državnog proračuna za sljedeću godinu. Na temelju prikupljenih planova prijma, Ministarstvo uprave, vodeći računa o potrebama državnih tijela i osiguranim ...

17.6 a.pdf - Vlada Republike Hrvatske

zabava (Globotomija, Radna subota, Trbuhozborci), sport (Sportski mikrofon. Sport i glazba), znanost. (Znanost na kapaljku, Andromeda) i promet u emisiji ...

235 - 13a.pdf - Vlada Republike Hrvatske

16 lip 2015 ... Vaba d.d. banka Varaždin. 2. 5.278. 9.598 ... Ostale uslužne djelatnosti. 404. Varaždin. Prerađivačka industrija. 1.009 ... DINOP d.o.o.. Zagreb.

115 - 22.pdf - Vlada Republike Hrvatske

Također, u dijelu Izvješća pod naslovom Provjera izvješća o imovinskom stanju ... dužnosti kao i jačanje povjerenja građana u tijela javne vlasti, provođenjem postupaka ... koruptivnog ponašanja, kojoj bi obveza podnošenja imovinskih kartica ...

52 - 6.pdf - Vlada Republike Hrvatske

usklađen do tada važeći Zakon o kreditnim institucijama (Narodne novine, br. 117/08 ... budući da Hrvatska narodna banka takve mjere može naložiti prema ...

140 - 13 b.pdf - Vlada Republike Hrvatske

I DŠJU Državna škola za javnu upravu. 1. Uvod. Državna škola osnovana je na temelju Uredbe o osnivanju Državne škole za Javnu upravu kao Javna ustanova ...

29 - 10.pdf - Vlada Republike Hrvatske

Uredi državne uprave u županijama i Gradski ured za opću upravu Grada ... PROJEKT GRAĐANSKIH PRAVA SISAK, S. i A. Radića 6/5, Sisak, iznos od 69.350, ...

24 - 23.pdf - Vlada Republike Hrvatske

Sukladno organizaciji fonda NSK, na opći fond knjiga i serijskih publikacija te zbirki građe posebne vrste, u ... tjedna, mjesečna) m Dvogodišnja članarina.

5 - 4c.pdf - Vlada Republike Hrvatske

veljače 2016. godine. Na temelju ... rješenja za evidenciju podataka iz imovinske kartice dužnosnika i upravljanja sadržajem web stranica ... evaluacijskom krugu koji se odnosi na sprječavanje korupcije kod saborskih zastupnika, sudaca i.

131 - 6 b.pdf - Vlada Republike Hrvatske

10 pro 2018 ... Zaključka evidentira u službenu evidenciju kolektivnih ugovora te da isti ... Zakonom o osnovici plaće u javnim službama (Narodne novine, broj 39/09 i 124/09, u ... Temeljnog kolektivnog za službenike i namještenike u javnim.

99 - 24.pdf - Vlada Republike Hrvatske

28 svi 2018 ... tekstu koji je dostavio Upravni odbor Zaklade "Hrvatska za djecu" aktom, ... projekata i programa pravnih osoba i (iii) stipendije učenicima i ...

115 - 7.pdf - Vlada Republike Hrvatske

30 ruj 2018 ... Opći porezni zakon (Narodne novine, broj 115/16; u daljnjem tekstu: OPZ) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine, predstavlja ...

246 - 1.pdf - Vlada Republike Hrvatske

Također, Obiteljski zakon 2003. ne predviđa mogućnost zastupanja djeteta ... U području uzdržavanja Obiteljski zakon 2014. donosi određene izmjene, pa tako ...

174 - 19.1.pdf - Vlada Republike Hrvatske

ne odabiru OMF, REGOS ih po službenoj dužnosti raspoređuje u jedan od četiri OMF-a,. • nepodnošenje Obrazaca R-S/R-Sm i / ili JOPPD, a uplate doprinosa ...