zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira - MUP Kantona Sarajevo

24 svi 2007 ... Zakon o prekršajima protiv jrm. Na osnovu člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj.

zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira - MUP Kantona Sarajevo - Srodni dokumenti

zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira - MUP Kantona Sarajevo

24 svi 2007 ... Zakon o prekršajima protiv jrm. Na osnovu člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj.

problematika prekršaja protiv javnog reda i mira na području ...

Apstrakt: Prekršaji protiv javnog reda i mira zauzimaju značajno me- sto u strukturi svih vrsta kažnjivih prekršaja. Zakonom o javnom redu i miru, koji je stupio na ...

stanje sigurnosti, javnog reda i mira na području općine virovitica ...

69/91.G., Virovitica, od 7. I. 1991. 8 „Zašto se oružje uzima samo Hrvatima“, Večernji list, (Zagreb) 19. I. 1991., 8.; „Protestni skup“, Virovitički list, (Virovitica) 25.

KANTON SARAJEVO Skup{tina Kantona Sarajevo ZAKON ZAKON ...

18 svi 2017 ... ^lan 1. (Izmjena ~lana 51a. Zakona). U Zakonu o komunalnim djelatnostima ("Slu`bene novine. Kantona Sarajevo", br. 14/16, 43/16 i 10/17 ...

Zakon o administrativnim taksama Kantona Sarajevo - Prnjavorac

Potvrda o uplati takse prilaže se uz podnesak za koji je taksa plaćena. ... brži postupak po ranijem podnesenom zahtjevu. Tarifni broj 2. ... Za rješavanje zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole, dozvole za upravljanje traktorom ili dozvole za.

ukaz zakon - Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo

nazivom odabranim od proizvo|a~a i u izvornoj opremi proizvo|a~a, namjenjeni krajnjem korisniku;. 2. magistralni i galenski pripravci: proizvodi koji se izra|uju.

Zakon o javnom okupljanju KS - MUP Kantona Sarajevo - Vlada ...

ZAKON. O JAVNOM OKUPLJANJU. DIO PRVI - OPĆE ODREDBE. Član l. (Predmet). (1) Ovim Zakonom uređuju se javna okupljanja građana na području ...

Zakon o vodama Kantona Sarajevo - Kantonalna javna ustanova za ...

21 srp 2010 ... (1) Zakonom o vodama Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Zakon) ... za ispuštanje otpadnih voda iz septičkih jama u javni kanalizacioni sistem ...

zaklju č ak - Skupština Kantona Sarajevo - Vlada Kantona Sarajevo

17 lis 2019 ... 9(devet) zvijezda žute boje koje označavaju opčine grada, a na sredini je Asklepijev štap u bijeloj boji. (5) Odluku 0 broju pečata i štambilja, ...

odluku - Skupština Kantona Sarajevo - Vlada Kantona Sarajevo

25 velj 2019 ... lijekovima i medicinskim sredstvima, ... nabavku opreme, a u Budžetu Kantona Sarajevo za 2019. godinu na ... Zelenih beretki 81 Stari grad.

zakljucak - Skupština Kantona Sarajevo - Vlada Kantona Sarajevo

14 ruj 2017 ... U ovoj godini prema Zaključku Vlade KS, prihod po osnovu dotacija ... 126.127. 18 Angažovana prlkjučna snaga. Ap. kW. 321.000. 321.603 ... Ekvivalentna potrošnja predstavlja preračunavanje stvarne potrošnje tečnih goriva.

POKOP - Skupština Kantona Sarajevo - Vlada Kantona Sarajevo

14 ruj 2017 ... period),prethodna direktorica (raspored na drugo radno mjesto do isteka mandatnog perioda) i 5 uz saglasnost ... SPROVODA. 78.733. 76.050.

Privredne komore Kantona Sarajevo - Privredna Komora Kantona ...

s obzirom da je cijena rada izuzetno opterećena, čime je ... u prosjeku više za 1,9% od cijena iz ... vremena kada je Ecoton bio prvi i jedini renovator tonera,.

“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 9/99 - Skupština Kantona ...

“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 9/99. Na osnovu čl. 5. i 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo (“Slu bene novine. Kantona Sarajevo”, br. 1/96 ...

gerontološki centar - Skupština Kantona Sarajevo - Vlada Kantona ...

22 ožu 2019 ... obavljeni su u skladu sa Zakonom o ustanovama („Službeni list RBiH“ br.6/92, ... kviz znanja, projekcije filmova i nagradna igra Bingo. ... održavaju jutarnji sastanci sa Službom za socijalni rad na kojima se razmjenjuju informacije i daju ... redovnog održavanja službenih vozila. ,,Toyota“. 500,00 KM. Direktni.

ZAAK LJ U Č AK - Skupština Kantona Sarajevo - Vlada Kantona ...

25 lip 2015 ... komunalnog preduzeća „Park“ d.o.o. Sarajevo za 2014 godinu, donijela je slijedeći ... Vođena je i posebna evidencija tokom čitave godine o utrošku električne energije, vode i gasa, te su ... b) Novi tržni centri, tipa Mercator, Konzum, Interex i si., u mnogome je „umanjio" prihode ... ŠKARE ZA ŽIVICU ILIJAŠ-.

ZAK LJ U Č AK - Skupština Kantona Sarajevo - Vlada Kantona ...

4 tra 2019 ... BEHIJA ŠILJAK. 144,41%. ADMIRA SEJRANIĆ. 140.96%. EMINA TAHIROVIĆ. 105,93%. SANJA JARAMAZ DEDIĆ. 122,62%. SAMRA AKOVA.

u Kantonu Sarajevo 2019. godine - Vlada Kantona Sarajevo

8 lis 2019 ... Aktivnost: "Vježbajmo zajedno". 10.00h. Vrtić Kekec ul. Ferde Hauptmana 36. JU "Djeca Sarajeva". Aktivnost: "Odgovorno roditeljstvo". 10.00h.

Kanton Sarajevo - Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

2020. godine kako bi se osigurala veza između konkretnih budućih akcija i vizije razvoja: Bitno je naglasiti da ... Vodoopskrbni sistem Vrutak (Ilijaš). RAZVOJNI ...

Zakon o prekrsajima

Katalog propisa 2017. Nespa computers doo ... Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima ("Službeni list Crne Gore", br. 039/11 od 04.08.2011) ... prekršajni postupak i postupak izvršenja prekršajnih sankcija. Određenje prekršaja.

Zakon o prekršajima Federacije BiH - Prnjavorac

29 srp 2014 ... postupak prema maloljetnicima, zastara, prekršajni postupak, prekršajni nalog ... 42/10 i 42/11 - u daljnjem tekstu: Kazneni zakon) koristit će.

Zakon o prekršajima FBiH - Propisi KS

maloljetnicima, zastara, prekršajni postupak, prekršajni nalog, zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, usmeni pretres, rješenje o prekršaju, žalba, povrat u ...

1 JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Sarajevo, 28.3 ...

OR "STELLA". 62. UR Caffe bar Relax. 63. OR Frizerski Salon Z&N. 64. OD Ratan namještaj. 65. Specijalistička stomatološka ordinacija D2 Dental. 66. OD Ane.

Zakon o prekršajima Republike Srpske - Prnjavorac

100/2017). GLAVA I. OSNOVNE ODREDBE. Predmet Zakona. Član 1 ... prekršajna odgovornost, prekršajni postupak i postupak izvršenja prekršajnih sankcija.

Zakon o prekrsajima Bosne i Hercegovine - Prnjavorac

Uz prekršajni nalog ili zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka sudu će biti predat i pasoš ili drugi identifikacioni dokument. (5) Radi obezbjeđenja plaćanja ...

Zakon o prekršajima - Sudovi Crne Gore

odgovornost, prekršajni postupak i postupak izvršenja prekršajnih sankcija. OdreĎenje prekršaja. Član 2 ... Zakona - 51/2017-51. Član 4. Prekršajne sankcije ...

Zakon o prekršajima - Policija Brčko distrikta BiH

(6) Uz prekršajni nalog ili zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka sudu se ... odjeljak 1 »Žalba na prvostepenu presudu«; glava XXVI »Postupak prema.

Zakon o prekršajima - Policija Brčko distrikta

(6) Uz prekršajni nalog ili zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka sudu se ... odjeljak 1 »Žalba na prvostepenu presudu«; glava XXVI »Postupak prema.

AKCIJA PROTIV ALKOHOLA U FUNKCIJI ZAŠTITE JAVNOG ...

vina i piva (izraženom u hektolitrima).Vrednosti se porede sa opštim svetskim trendovima za dati period. Potrošnja pojedinih vrsta pića, (vina, piva i žestokih ...

Javni konkursi protiv Javnog interesa ANALIZA SADRŽAJA ...

Upravo zbog toga najnovija verzija Nacrta Strategije za razvoj sistema javnog informisanja ... svira flautu. ... PROJEKAT: Otvoreni radio-Za otvoreno društvo.

01-236 - MUP Kantona Sarajevo

g) taktički ruksak." Član 2. ... Cipele moraju imati promjenjivi anatomski oblikovan uložak koji se može prati na ... Ruksak je podjeljen na dva primarna pretinca.

01-561 - MUP Kantona Sarajevo

... za šivanje, konac La mašinsko vezenje, ... ljepljivi flizelin kao pojačanja (podloga) za grb, rips traka crne boje, konac za šivanje, konac za mašinsko vezenje.

8/02 - MUP-a Kantona Sarajevo

dopunama Zakona o porezima Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona ... na način i po postupku utvrđenom propisima o porezu na promet nepokretnosti i.

22/16 - Vlada Kantona Sarajevo

2 lip 2016 ... stabla, ukrasni grmovi, ružičnjaci. živa ograda, cvjetne gredice, trajnice i ... (5) Cijena održavanja javnih zelenih površina utvrđuje se na način.

pravilnik - MUP-a Kantona Sarajevo

1 pro 2015 ... obilježeno međunarodnim znakom lica sa invaliditetom. Pravo na rezervisano parkirno mjesto se može koristiti samo uz znak pristupačnosti.

Vlada Kantona Sarajevo

Zavod snosi troškove do visine cijene standardnog pomagala utvrđenog u ovoj tački Uredbe. ... Ulošci za inkontinenciju za paraplegičare a) muški 120 kom.

t-(,rlo - Vlada Kantona Sarajevo

Procij enj ena vrij ednost nabavke iznosi 69.2 1 3,00? M bezpDV-a. III. Novdana sredstva za plalanje nabavke osiguravaju se iz BudZeta Kantona Sarajevo za ...

24/18 - MON KS - Vlada Kantona Sarajevo

7 lip 2018 ... PRAVILNIK. O PRAĆENJU, VREDNOVANJU I OCJENJIVANJU. UCENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH SKOLA U. KANTONU SARAJEVO. Član 1.

16/07 - MON KS - Vlada Kantona Sarajevo

4 sij 2013 ... od prirodnog materijala za cijelu površinu ... razredne nastave organizuje se u školskom dvorištu ... Zbirka lakog materijala za slaganje.

pravilnik - MUP Kantona Sarajevo

12 velj 2019 ... Izdavanje i zamjenu vozačke dozvole vrše i evidenciju vozača vode u Federaciji ... b) uvjerenje o položenom vozačkom ispitu za upravljanje motornim ... zaprimljenom zahtjevu, izdaje vozačku dozvolu ili donosi rješenje kojim ...

35/17 - MON KS - Vlada Kantona Sarajevo

7 ruj 2017 ... poslove za školu, čije prisustvo sastanku zahtijeva školski školskog odbora - predstavnik Ministarstva, a u slučajevima odbor u slučajevima ...

42/17 - MON KS - Vlada Kantona Sarajevo

26 lis 2017 ... biografije kandidata za školski odbor. školskog odbora izrečena pravosnažna presuda ili mjera zbog počinjenog jednog ili više krivičnih djela ...

8/17 - Vlada Kantona Sarajevo

Pravo na kupovinu mjese~ne parking naljepnice imaju pravna lica ... Muvekita. 2. Alipa{ina. 27. Jadranska. 52. Ni`e banje. 3. Augusta Brauna. 28. Jeli}a. 53.

22/10 - MON KS - Vlada Kantona Sarajevo

studija, prava i obaveze studenata, uvjeti za sticanje diploma i drugih javnih isprava; statusna pitanja ... pravila studiranja, akademske titule, naučna i stručna zvanja koja se stiču po završetku ... (Sticanje i gubitak statusa studenta). (1) Status ...

05/00 - Vlada Kantona Sarajevo

11 tra 2000 ... univerzalni lift, javni invalidski WC, univerzalna telefonska govornica ... Vjetrobrani moraju imati minimalne dimenzije 152,4 x. 213,4 cm. 6.2.

PDF, 419 KB - Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo

1.1. Epidemiologija. Rak debelog crijeva je jedan od najčešćih oblika karcinoma, ... Karcinoembrionalni antigen je tumorski marker otkriven. 1965. godine (Gold ...

uredbu - Vlada Kantona Sarajevo

2 lip 2016 ... stabla, ukrasni grmovi, ružičnjaci. živa ograda, cvjetne gredice, trajnice i ... (5) Cijena održavanja javnih zelenih površina utvrđuje se na način.

sl. novine 24-19 - MON KS - Vlada Kantona Sarajevo

13 lip 2019 ... Na osnovu člana 38. Statuta Grada Sarajeva ("Službene. Gradonačelnik Grada Sarajeva će Zahvalnicu Grada novine Kantona Sarajevo", broj ...

ugovor o djelu - MUP Kantona Sarajevo

17 srp 2019 ... UGOVOR O DJELU. Zakljuden izmedu: l. Ministarstva unutra5njih poslova Kantona Sarajevo, ul. La Benevolencije broj 16, koje zastupa.

alergene biljke kantona sarajevo - PMF

Bijeli jasen. Fraxinus excelsior L. Oleaceae drveće x x. 28. Crni bor. Pinus nigra Arnold. Pinaceae drveće x x. 29. Livadni repak. Alopecurus pratensis L.

tqĄ2 - Skupština Kantona Sarajevo

2. objekat firme Kliše -Kop zbog nesnosnog smrada koji stvara dim iz ovog objekta. Mani da se nadzor obavi oko 18 h jer tada je dim najuočljiviji i najviše se ...

auto dijelovi - MUP Kantona Sarajevo

26 ožu 2012 ... Naziv predmeta ugovora rezervni auto dijelovi za vozila ... cijena učešće. 70,00. %. 2. garancija na isporučene proizvode učešće. 15,00. %. 3.

PDF, 954 KB - Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo

Tim aparatima je moguće pregledati završni dio tankog crijeva i cijelo debelo ... odstraniti polipi (benigne izrasline iz kojih se može razviti rak debelog crijeva) ...

Untitled - MON KS - Vlada Kantona Sarajevo

22 ožu 2018 ... Radni odnos u srednjoj školi zasniva se zaključivanjemn ugovora o radu ... Otpremnina za tehnološki višak. Član 82. ... Kriteriji za bodovanje.

A lista lijekova Kantona Sarajevo

Cijena koju priznaje. Zavod. Režim propisiva nja. 1. A02BA02 Ranitidin1. Ranibos. BOSNALIJEK d.d. ... 200 doza sublingvalni sprej. 0,4 mg/doza. 2,5 mg. 100%.

Odgovor - Skupština Kantona Sarajevo

Paravan trodjelni komada 3. Ormari za narkotike komada 2. Aparat za kisik ... Samostojeći trezor za lijekove kom. 1. Sigurnosna kasa za metadon komada 1.

PDF, 3.56 MB - Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo

41. Šta je još potrebno znati o hepatitisu? ...................................... 41. Ishrana pacijenata oboljelih od hepatitisa - jetrena dijeta ........ 43 ...

Untitled - Skupština Kantona Sarajevo

asfaltne podloge u dijelu ulice Ibre Ceske od br. 1 do spajanja sa ulicom Humačka ploča, na zahtjev. Zastupnika Hameda Aljovića, obavještavamo Vas sledeće:.

Untitled - Vlada Kantona Sarajevo

po pozivu, Kupac će sačiniti komisijski zapisnik kojeg će u roku od 3 dana dostaviti. Prodavcu radi prihvatanja ili odbijanja reklamacije uz dostavljanje ...

Energopetrol d.d. Sarajevo O G L A S za prodaju putem javnog ...

Predmet natječaja je sljedeće nekretnina: POSLOVNI OBJEKT / ZGRADA u Ul. Maršala Tita 36 Sarajevo, površine 1.969,64 m2, S P 7: Podrum: 249 m2.