DIJAGRAM TOKA

Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za fine pekarske proizvode,žita za doručak i ... Sastav: teleće meso, brašno, sveža jaja, prezle i kuhinjska so. PRIJEM - ... sufle, palačinke, knedle sa orasima ili nutelom. Prof.dr Jovanka Popov-Raljić ...

DIJAGRAM TOKA - Srodni dokumenti

DIJAGRAM TOKA

Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za fine pekarske proizvode,žita za doručak i ... Sastav: teleće meso, brašno, sveža jaja, prezle i kuhinjska so. PRIJEM - ... sufle, palačinke, knedle sa orasima ili nutelom. Prof.dr Jovanka Popov-Raljić ...

Dijagram kružnog toka

Kriva proizvodnih mogućnosti prikazuje oportunitetni trošak ... Slika 3 Pomeranje granice proizvodnih mogućnosti. Copyright © 2004 South-Western. E. Količina.

Simboli koji se najćešće upotrebljavaju za dijagram toka:

Dijagram toka (Blok dijagram). ▫ Osnovne strukture algoritma. ▫Primjeri mr.sc.M.Čičak. Opis zadatka i postupka rješavanja. ▫ ŠTO? NAD ČIM? - opis zadatka ...

ALGORITAM (Dijagram toka procesa) PROJEKTOVANJA - TFZR

ALGORITAM (Dijagram toka procesa) PROJEKTOVANJA. NOSILAC. AKTIVNOSTI. AKTIVNOST. MATERIJALNI ULAZI/IZLAZI/OPISI/NAPOMENE. 153. START.

Ishikawa dijagram

Ishikawa dijagram je alat koji pomaže u identifikaciji, razvrstavanju i prikazivanju mogućih uzroka određenog problema, karakteristike kvaliteta, aspekta ili ...

Šta je Pareto dijagram? Pareto dijagram

Pareto dijagram. Pareto princip se zasniva na nejednakoj raspodeli stvari u univerzumu. Ovaj princip tvrdi da 80% od celine vodi porekle od značajne manjine, ...

išikava dijagram - TFZR

IŠIKAVA DIJAGRAM. ZAKASNELE. ISPORUKE. TRANSPORT. PRETOVAR. Startno zakašnjenje. Nedovoljan broj transportnih sredstava. Otežano kretanje ...

UML Klasni dijagram - Poincare

Klasni dijagram je statički strukturni UML dijagram koji opisuje klase sistema, njihove atribute i operacije (metode), kao i relacije između objekata. Klase se ...

Dijagram interakcija - Poincare

U dijagrame interakcija UML-a spadaju dijagram komunikacije, dijagram sekvence, dijagram vremena i dijagram interakcije. Dijagram interakcije (Interaction ...

ŀ KRUŽNI DIJAGRAM ASINKONOG MOTORA y 2y

KRUŽNI DIJAGRAM ASINKONOG MOTORA. M 1A=2cm. I0= 1,0 A cos φ0=0,78 φ0= Ik=5,0 A cos φk=0,65 φk= Očitano: In= cosφn= Ime i Prezime. N XXXX ili R ...

Hertzsprung-Russellov dijagram - AAD - Rijeka

H-R dijagram znanstvenici koriste i da bi odredili udaljenost skupova zvijezda. ... Primjeri zvijezda koje pripadaju ovome razredu su Vega, Sirius i Deneb.

ZADACI: PSEUDOKOD I DIJAGRAM TIJEKA

U vašim knjigama na str. 297. do str. 314. se nalazi sva potrebna teorija koju MORATE znati, kako biste razumijeli pseudokod i dijagram tijeka. Ne želim da ...

UML dijagram složene strukture - Poincare

Uvod. Dijagram složene strukture se koristi za prikaz interne strukture neke klase, objekta ili slučaja upotrebe. Sastavni su deo UML-a, počevši od verzije 2.0.

metastabilni dijagram stanja - vtsnis.edu.rs

Grafit: hemijski slobodan ugljenik koji se pojavljuje kao faza u livenom gvožđu. • Metastabilan sistem Fe-Fe3C: binarni fazni dijagram u kome su komponente Fe ...

Molijerov hx dijagram - SMEITS Izdanja

za Moliierov h-x dijagram, ali je malo onih koji bi omogu6ili: - visesmerno uporedno izracunavanje jedna cina,. - sprecavalDje nemogueih i nelogicnih poda.

Izrada dijagrama toka

Mi put do rješenja moramo toliko rascjepkati i detaljno napisati ... Dijagram toka kakav smo razmatrali za zbrajanje dva zbroja često se naziva slijed jer naredbe.

Animacija toka fluida

Jednadžba kontinuiteta. Neka je s V0 označen neki volumen u prostoru, takav da su mu granice ∂V0 glatke i da se tijekom vremena ne mijenjaju. Neka je s n.

Proračunski dijagram naprezanje-deformacija za ... - Građevinar

Proračunski dijagram naprezanje-deformacija za korodiranu armaturu. Smanjenje mehaničkih svojstva korodirane armature u odnosu na nekorodirani čelik za ...

Metastabilni Fe-C dijagram stanja - Strojarski fakultet

Metastabilni Fe-C dijagram stanja. Prof. dr. sc. Ivica Kladarić. Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku. STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU ...

2. Algoritmi, dijagrami toka, pseudoprogrami - PBF

algoritam mora obuhvatiti sva alternativna rješenja kako bi mogao prihvatiti razne vrijednosti ulaznih ... Opišite dijagram toka za algoritam koji odreduje rješenja kvadratne jednadzbe ax. 2. bx c ... Zadaci za vjezbu. 1. Opišite dijagram toka i ...

Simboli za izradu dijagrama toka

Simboli za izradu dijagrama toka. Simbol – ručni/kompjuterski. Opis. Početna ili krajnja tačka grafikona. Proces ili operacija. Ovo može uključiti i kontrolu, npr.

4. Algoritmi, dijagrami toka, pseudoprogrami - PBF

DIJAGRAMI TOKA. 65. Slika 4.1. Primjer 4.1. Opišite dijagram toka za algoritam koji odreduje sumu S, aritmeticku sred- inu A i produkt P brojeva X, Y i Z.

Poslovna informatika Stručna praksa I Dijagram sekvenci

Dijagram sekvenci je jedan od dijagrama interakcije. ○ Interakcija – ponašanje koje obuhvata skup poruka koje se razmenjuju izmeñu skupa objekata u nekom.

Metastabilni Fe-C dijagram stanja - Strojarski fakultet u Slavonskom ...

C (K. C. Fe3C=6,67%). Ovaj se oblik skrućivanja naziva metastabilnim, a ravnotežni se dijagram stanja naziva dijagramom Fe-C za metastabilnu kristalizaciju (ili ...

dijagram uzrok-posljedica cause and effect diagram - Quality

14 stu 2003 ... također poznat kao "Dijagram riblja kost" zbog njegovog izgleda ili »Išikava dijagram«, jer ga je izumio Dr Kaoru Ishikawa. Keywords: "The ...

6. Moodyev dijagram (preuzeto od R. Zugaj, Hidrologija) - TFZR

Staklo, bakar, bronza, aluminijum, plastika. Nove cevi. 0- 0.0015. PE. Nove cevi - stare cevi. 0.002-0.004. PVC. Nove cevi - tare cevi. 0.006-0.012. Valjani celik.

Poslovna informatika Stručna praksa II Dijagram aktivnosti

Dijagram aktivnosti je dijagram koji ističe tok kontrole od aktivnosti do aktivnosti. ○ Koristi se za prikaz tokova u sistemu sa alternativnim putanjama. ○ Sličan je ...

Poslovna informatika Stručna praksa I Dijagram aktivnosti

Dijagram aktivnosti je dijagram koji ističe tok kontrole od aktivnosti do aktivnosti. ○ Koristi se za prikaz tokova u sistemu sa alternativnim putanjama. ○ Sličan je ...

Simulacioni blok dijagram - Saobraćajni fakultet - Osnovne ...

Simulacioni blok dijagram je blok dijagram koji se sastoji od blokova određenih sa tri pasivne električne komponente. (pojačavač, sabirač i integrator) i služi za ...

METASTABILNI DIJAGRAM STANJA Aleksandra Boričić - vtsnis.edu.rs

Metastabilni dijagram stanja Fe-Fe3C. Ovim dijagramom očvršćavaju. • Čelici i. • Livena gvožđa. • ugljenik izdvojen u vidu cementita,. • Velike brzine hlađenja.

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija. Za skiciranje grafika funkcije potrebno je ispitati svako od sledecih svojstava: 1. ◦. Oblast definisanosti: Df = 1x ∈ R ...

2. Algoritmi, dijagrami toka, pseudoprogrami - WordPress.com

DIJAGRAMI TOKA. 17. Primjer 2.1. Opišite dijagram toka za algoritam koji odreduje sumu S, aritmeticku sredinu A i produkt P brojeva X, Y i Z. Rješenje. Slika 2.2 ...

Analiza snovnega toka tekstila - Tekstilnica

4.3.2 Ločeno zbiranje, ponovna uporaba in predelava oblačil in tekstila ima ... ki deluje v 43 drţavah po svetu, oblačila zbira, sortira in prodaja ţe od leta 1970.

(BACILLARIOPHYTA) GORNJEG TOKA RIJEKE - bastina.ba

23 stu 2016 ... rezervnih supstanci za kremenjašice je karakterističan hrizolaminarin, a česta su nagomilavanja ulja (Cvijan, Vukojević, 2008). Alge odjeljka ...

Svojstva materijala Vrste ispitivanja Dijagram sila – izduženje ...

Prof.dr Darko Bajić. Mašinski fakultet Podgorica [email protected] Svojstva materijala. Vrste ispitivanja. Dijagram sila – izduženje. Dijagram sila - skraćenje ...

geološke karakteristike srednjeg toka neretve - Geologija.ba

Predmet ovog rada su stjenske mase u srednjem dijelu toka rijeke Neretve. Dolina Neretve je, u najvećem dijelu izučavanog područja, tipična klisura, sa strmim i ...

(BACILLARIOPHYTA) GORNJEG TOKA RIJEKE - Zavod za zaštitu i ...

23 stu 2016 ... rezervnih supstanci za kremenjašice je karakterističan hrizolaminarin, a česta su nagomilavanja ulja (Cvijan, Vukojević, 2008). Alge odjeljka ...

Personalizirano filtriranje toka s društvene mreže Twitter

korisnik periodički dobiva poruke s društvene mreže Twitter u sandučić elektroničke pošte. ... napravljeno kako bi korisnik uz što manje probleme mogao koristiti.

teorija prometnog toka - Fakultet prometnih znanosti

prometnih tokova povećava, odnosno smanjuje se propusna moć raskrižja. Manjim intervencijama u mreži (izgradnjom spojne ceste Siget - Trnsko rasteretila bi ...

Osloba anje energetskog toka - Energetski psiholog

Merkurov energetski centar ili peta (grlena) čakra je od izu- zetnog značaja za čoveka jer je smešten u predelu grla i spaja glavu i telo i predstavlja jedan od ...

ANALIZA TOKA RACIONALNE FUNKCIJE I CRTANJE GRAFIKA ...

3()3,(3. ∞. -∞. = ≠. ∈. =. xRx. Df . 2) Nule funkcije i presek sa y osom. Vrednosti argumenta x za koje je funkcija jednaka nuli, nazivaju se nule funkcije ...

metoda mjerenja remanentnog magnetskog toka zavojnice sa ...

primar transformatora, u ovom radu prezentirana je metoda mjerenja remanentnog magnetskog toka uz pomoć mjerenja napona i struje zavojnice sa željeznom ...

MATLAB Promjenljive, Funkcije, Kontrola toka ... - [email protected]

MATLAB Promjenljive, Funkcije, Kontrola toka programa i Napredno plotanje. Cilj vježbe. Praktično upoznavanje sa načinom definisanja promjenljivih, ...

Istraživanje vrednosti zasićenog saobraćajnog toka na udvojenim ...

ćenog saobraćajnog toka udvojenih traka za levo skretanje na uzorku od 4 ... HCM modelom [4], razvijenim u Sjedinjenim ... pogrešno zabeleženih vrednosti.

Održivost i konkurentnost likvidnosti novčanog toka Sustainability ...

Ključne reči: održivost, konkurentnost, likvidnost, novčani tok, analiza. Abstract ... pokazatelju likvidnosti definisanim opštim odnosom tekuća imo- vina prema ...

Primer 1 Koristeći dijagram aktivnosti modelovati proces koji opisuje ...

Modifikovati dijagram aktivnosti iz prethodnog primera korišćenjem particija tj. swimlane-a. ... Koristeći dijagram aktivnosti opisati deo poslovnog sistema Agate kompanije od trenutka dolaska novog ... Jedno od rešenja: Izaberi ucesnike.

algoritmi za traˇzenje maksimalnog toka minimalne cijene u mreˇzi

blema u teoriji grafova, problem pronalaska maksimalnog toka minimalne cijene u mrezi. ... taj ciklus i na taj nacin popraviti trenutnu vrijednost funkcije z. Nakon ...

Efikasni algoritmi za rješavanje robusnih varijanti problema toka u ...

Poznato je da optimalni raspored dobivamo tako da poslove ... jednostavni ciklus γ u Gfg . U tu svrhu koristimo backtracking DFS algoritam za trazenje.

ZNACAJKE FAUNE RIBA DONJEG TOKA RIJEKE DRAVE I ...

bezribica, crni somić, kaLifornijska PastrVa, sUnčanica, PastrVski grgeč), te riječni i KesY. sLeroV gLaVočić kao PontoYkasPijske Vrste U śirenjU. ULoVLjene ...

Ubrzanje vremenskog toka slijeganja tla korištenjem šljunčanih pilota

horizontalni inklinometar duljine 20 m i vertikalni deformetar duljine 40 m. ... mjernih polja koja sadrže horizontalni inklinometar duljine 30 m. Ujedno je.

Geoekološke značajke doline gornjeg toka Une od Martin Broda do ...

plavne ravnice, riječne terase, predgorske stepenice-podovi i padine. Za potrebe raftinga, kanuinga i kajakaštva vrednovana su riječna korita Une, dok je za ...

Mapiranje toka stvaranja nove vrednosti Value Stream Mapping ...

7 апр 2017 ... Mapiranje toka stvaranja nove vrednosti. Value Stream Mapping (VSM). The presentation build on material from Lean Forum och the book ...

4 pitanja koje treba da postavite sebi kako bi izabrali pravi dijagram ...

... kao na primjer raspodjelu broja zaposlenih po sektorima preduzeća, treba koristiti neke od sledećih dijagrama: Kružni dijagram. Horizontalni stubasti dijagram.

STIGOSIL Sredstvo za prekid toka kapilarne vlage - Stig Inženjering

STIGOSIL je namjenjen za zaštitu zidova od kapilarnog uspona vlage u vlažnim i trošnim zidovima od opeke, vodoupijajućeg kamena (vapnenac, dolomit), ...

revitalizacija starog toka rijeke gacke i turizam grada otočca

Ključne riječi: razvoj turizma ruralnih krajeva, prirodna i kulturna baština, SWOT analiza, analiza turističke destinacije, održivi razvoj, obnovljivi izvor energije.

Andrić - Na Drini ćuprija I Većim delom svoga toka reka Drina ...

varošici i po okolnim selima, naročito među hrišćanskim svetom. Na čelu ovog odreda stajao ... duše, pa nit' možeš da ga kumiš ni bratimiš, ni ićim na zemlji ili na ... na kamenoj ploči, koji je kao svaki tekst, bačen jednom u javnost, stajao tu ... Za Stikovića to je bio dobrodošao povod da prekine raspru i da začuti, a da to ne ...