Carinska tarifa BiH

... katrana ili mineralne katranske smole (npr. bitumenski kit, "cutback"). –. 0 ... staklarski kitovi, kitovi za cijepljenje i smolni cementi, zaptivne mase, drugi kitovi; ...

Carinska tarifa BiH - Srodni dokumenti

zajednička carinska tarifa eu - Carinska uprava

Temelj Europske unije čine zajedničko tržište i carinska unija. Zajedničko tržište obilježavaju sloboda kretanja roba, zajednička trgovinska politika i zajednička ...

Carinska tarifa BiH

... katrana ili mineralne katranske smole (npr. bitumenski kit, "cutback"). –. 0 ... staklarski kitovi, kitovi za cijepljenje i smolni cementi, zaptivne mase, drugi kitovi; ...

carinska tarifa

23 07 00 00 00 Talog od vina; vinski kamen (streš), sirovi. 3 ... tablete, štapići ili slični oblici) za upotrebu kao gorivo, tečna ili gasna goriva u tečnom stanju.

Carinska tarifa za 2020

1 sij 2020 ... Za potrebe podbrojeva 0305 32 11 00 i 0305 32 19 00 fileti bakalara (Gadus morhua, ... koncentriranih tečnosti za namakanje), sa masenim.

Carinska tarifa za 2018

28 дец 2017 ... Carinska tarifa za 2018. godinu iz člana 1 ove uredbe data je u Prilogu koji je ... Vrganji. 20. 0. 20. 20. 10. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 20. 0. 0709 59 50.

Carinska tarifa 2018

koje su u pitanju će se svrstati u tarifne oznake Carinske tarife BiH koje se odnose na konačnu namjenu i čl. 198. do 207. Odluke o provedbenim propisima ...

carinska tarifa - Narodne novine

9 pro 2010 ... na oznaka priloga Carinske tarife u kojem su navedene snižene stope carine unutar kvote kao i stope carina na uvoz količina izvan kvota.

Carinska tarifa BiH 2019. - Vanjskotrgovinska komora BiH

0307 43 91 00 – – – lignje iz roda Ommastrephes spp., osim. Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp.,. Sepioteuthis spp. –. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0307 43 92 ...

Carinska tarifa za 2018 - Uprava carina Crne Gore

28 дец 2017 ... Crnu Goru plaća carina različita od carine date u kolonama 4 ili 5 Carinske tarife, Dodatak 2 – Liste farmaceutskih proizvoda na koje se ...

pregled iz tarifa naknada u poslovanju sa iz tarifa ... - Raiffeisen Bank

INTERNET BANKARSTVO ZA FIZIČKA LICA. 4.1. INTERNET BANKARSTVO ZA FIZIČKA LICA. Mjesečna naknada za korištenje usluge. KM 3,99. Upisnina.

CARINSKA TARIFA OSNOVNA PRAVILA A. Osnovna pravila za ...

1806 20 70. - - - Čokoladno-mliječne mrvice ("chocolate milk crumb"). 10. 1806 20 80 ... boje, staklasti emajli i glazure, "engobe", tečii "lusters" i slični proizvodi koji ... Lajsne i frize za ramove za slike, fotografije, ogledala ili slične predmete m. 0.

Tarifa - Albasolar

TARIFA PVP. Tarifa. Documento interactivo, pulse sobre el nombre de producto para ver catálogo. Marzo 2020 ... V Mini carril sobre dos grecas. Marzo 2020. 28.

tarifa - Luka Bar

Redovno radno vrijeme (ponedjeljak – petak i subota I smjena) u Luci je: ... Utrošak električne energije za frigo kontejnere iznosi 16,00 Eura po kontejneru ...

advokatska tarifa - Paragraf Lex

obrazloženi podnesak, molba za odlaganje izvršenja kazne zatvora, predlog za izdržavanje kazne zatvora bez napuštanja prostorija, molba za uslovni otpust, ...

javnoizvršiteljska tarifa - Paragraf Lex

Javnoizvršiteljskom tarifom (u daljem tekstu: tarifa) uređuju se troškovi izvršnog postupka i postupka obezbeđenja nastali pred javnim izvršiteljem i to: naknada ...

Tarifa BIB - Banca Intesa

18 дец 2014 ... Isplata na bankomatu banke korišćenjem VISA business elektron platne kartice. 40% popusta od 1.2.2. 1.2.2.4. Isplata na bankomatu druge ...

Tarifa Calefacción - Daikin

1 Nov 2017 ... Daikin Altherma Híbrida área de París. 12,000 renovables. 800.000 personas. GWh. 1.5 de toneladas de reducción en CO2 millones. TARIFA ...

notarksa tarifa - Notar Ana Brasnarska

Со оваа тарифа се определува наградата за работата и надоместокот ... За потврда дека некој е жив на нотарот му следува награда од 250,00 денари.

Tarifa ili tarifni model - FSRE

Tarifa ili tarifni model predstavlja skup: pretplate/naknade ili minimalne mjesečne potrošnje (vrijedi samo za post-paid (PoP) tarife) i cijena poziva, SMS-a, ...

TARIFA BANKE ZA POTROŠNIKE - BKS Bank

Paket za mlade brezplačno. Paketi pretekle ponudbe*****. - Premium plus paket. 12,99 EUR/mesečno. - Premium paket. 9,99 EUR/mesečno. - Klasik paket.

Notarska tarifa FBiH - Prnjavorac

24 srp 2013 ... Федералној дирекцији робних резерви и сачини уговор којим ће се ... "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo zaključiti ugovor o kreditu po ...

Tarifa - Intesa Sanpaolo Bank

Blokiranje kartic poslovna debetna ... nujno izplačilo gotovine v tujini ob izgubi kartice. 37,00 EUR ... American Express Business Card, American Express.

tarifa precios 2018 - Sodeca

aislamiento térmico y acústico. • Interruptor de seguridad, serie INT in- corporado en el ventilador (THT/IMP-L). • Dirección aire motor-hélice o reversible. 100%.

AKCIJSKA PONUDA TELE2 PRETPLATNIČKIH TARIFA ZA ...

AKCIJSKA PONUDA TELE2 PRETPLATNIČKIH TARIFA. ZA ČLANOVE NSD MUP-a dostupna do 31.12.2015. Business Mix tarife. Posebna akcija za sve ...

TARIFA NAKNADA ZA POSLOVE S GRAĐANIMA - OTP Banka

Paket BALANS, BALANS SB, BALANS SB ... Paket STUDENT (STUDENT B) ... gotovine Visa Electron ili Maestro karticom na bankomatu Banke i OTP banke.

Tarifa VPN za sve - Specifikacija - Sindikat policije Hrvatske

Potpisom zahtjeva za aktivaciju VPN za sve tarifnih modela (dalje u tekstu: Zahtjev) poslovni korisnik prihvaća uvjete korištenja VPN za sve tarifnih modela„VPN ...

Tarifa naknada Štedionice - PBZ stambena štedionica

15 stu 2018 ... 9. Naknada za prijevremenu otplatu svih vrsta kredita sklopljenih od 20.10.2017. godine bez naknade. 10. Trošak protesta, tužbe i slično.

TARIFA naknada za usluge po poslovima sa ... - Halkbank

(devizna štednja). Primenjuje se srednji kurs ... Uplate u gotovom novcu. Uplate u gotovini na račune pravnih lica u okviru Banke ... Na bankomatima OTP Banke.

Tarifa za platne kartice - Credit Agricole

1.2. Visa Business debit card. Po kartici, godišnje 1.200 RSD (10 EUR)*. 1.3. Debitna Metro business kartica. Naknada za izradu kartice. - mesečno 60 RSD (0.5.

PRAVILA PROMJENA TARIFA ZA TELE2 PRETPLATNIKE

uključenja pojedinačnog priključka na popis priključaka poslovnog korisnika ... Službe za korisnike. Tele2. Na pretplatnički ugovor odnosno izmjene ugovora ...

Uvjeti korištenja pretplatničkih tarifa „Bez granica S/M/L/XL/XXL ... - A1

1 lis 2018 ... Za korištenje tarifa „Bez granica S VPN/M VPN /L VPN /XL VPN/XXL VPN" ... videotelefonija, Vip faks te preusmjeravanje poziva na brojeve.

Tarifa nadomestil za posle s potro232niki_veljavnost 15.2 ... - NKBM

15 feb 2020 ... brez nadomestila. Predčasna zamenjava debetne kartice Visa. Kartica na transakcijskem računu in kartica na transakcijskem računu za mlade.

PRAVILA PROMJENA PODATKOVNIH TARIFA ZA TELE2 ...

Od 24.04.2017 godine Tele2 tarife u aktualnoj ponudi i dostupne za promjenu tarife su: Internet. DESET GB, Internet PEDESET GB, Internet STO GB, Internet ...

TARIFA O NAGRADAMA I NAKNADI TROŠKOVA ZA RAD ADVOKATA

c) za djela iz nadležnosti Vrhovnog suda FBiH i Suda BiH 40 bodova ... spora, smatraće se radi utvrđivanja vrijednosti spora i primjenu ove Tarife da je.

Advokatska tarifa Republike Srpske - Prnjavorac

Vrijednost spora. Pripadajući bodovi od 1,00 KM. do 5.000,00 KM. 80 bodova od 5.001,00 KM. do 10.000,00 KM. 160 bodova od 10.001,00 KM. do 20.000,00 ...

Tarifa od 11.12.2009. - Hrvatska odvjetnička komora

12 stu 2009 ... po Tbr. 7. toč. 1., u zavisnosti od vrijednosti oduzetog predmeta ... 50 bodova te za drugi i svaki sljedeći započeti sat naknada od 50 bodova. 6.

PONUDA VPN TARIFA ZA SINDIKAT POLICIJE HRVATSKE

Cijene mobilnih uređaja uz odabranu tarifu dostupne su na aplikaciji. ... Mjesečna naknada opcije uz SPH Super tarifu. 25 kn. 100 kn. 225 kn. S. M. L. Internet promet. 165 MB ... mAxTV TO gO. NAJBOLJI TV SADRŽAJ UVIJEK UZ VAS.

Pregled cijena tarifa koje se gase - A1

23 lis 2019 ... Tarife - Hoću SMS, Hoću SMS , Hoću Vip, Hoću Vip , Hoću Sve, Hoću ... Paketi Mobile Surf S, Mobile Surf M, Mobile Surf L i A1 Tjedni paket ...

TARIFA NADOMESTIL ZA STORITVE SBERBANK BANKA D.D. ...

28 feb 2020 ... Vklop dostopa do mobilne banke (enkratno ob vklopu ... Stroški vodenja PETROL VIP transakcijskega računa (v nadomestilu so zajeti tudi ...

UVJETI KORIŠTENJA TELE2 POSLOVNIH TARIFA 95/195/295 ...

Potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa za Poslovne tarife (dalje u tekstu: Zahtjev) poslovni korisnik prihvaća uvjete Tele2 Poslovnih tarifa (dalje ...

Uvjeti korištenja pretplatničkih tarifa Biz Mobilni Net - A1

Za korištenje tarifa Biz Mobilni Net XS, Biz Mobilni Net S, Biz Mobilni Net M i Biz ... Iznos mjesečne naknade tarife „Biz Mobilni Net XS" uključuje 1 GB (1.024 MB) ...

EEZ - Carinska uprava

2 srp 1993 ... carinska vrijednost uvezene robe određuje na temelju odredaba članka. 29. Zakonika, stvarno plaćenoj ili plativoj cijeni pribraja se tantijem ili.

Carinska uprava

Carinska uprava - ustroj. CARINSKA UPRAVA. SREDIŠNJI URED. 4 PODRUČNA. CARINSKA UREDA. Zagreb. Osijek. Rijeka. Split. 11 SEKTORA. CARINSKI ...

CARINSKA VRIJEDNOST

Paritet isporuke robe ili transportna klauzula u ugovoru ili računu odreuje koje sve troškove i rizike u vezi s dopremom robe snosi prodavatelj, a koje kupac, ...

PP - Carinska uprava

uvoznik određene marke motornih vozila u RH dostavio Carinskoj upravi. Tvornički ugrađena dodatna ... PP = (2.000,00 2.000,00) 3.860,00 = 7.860,00 kn.

Uvjeti korištenja pretplatničkih tarifa „Bez Granica Biz" za ... - A1

1 lis 2018 ... Za korištenje tarifa „Bez Granica S /M /L /XL /XXL /EU Biz" naplaćuje se ... Iznos mjesečne naknade tarife „Bez Granica L Biz" uključuje ...

IZVEŠTAJ REVIZIJE UČINKA Sistem za određivanje tarifa za ...

31 дец 2019 ... preporuka „Sistem za utvrđivanje tarifa električne energije, toplotne energije i ... razumljivi za sve interesne strane kako bi se postigli najbolji rezultati sa ovog ... M itro v ica. Proizved. m3. 23,154,548 22,874,000 25,199,252 ...

Najčešća pitanja i odgovori: tarifa Škola za život - A1

reforme obrazovanja je i Cjelovita kurikularna reforma kojom se učenik ... Pilot projekt je krenuo 03.09.2018. pošle školske godine 2018/2019. te se uspješno.

Uvjeti koristenja podatkovnih tarifa MI/512MB/1GB/4GB ... - HT Eronet

Poslovni korisnik može zatražiti uslugu zbirnog računa za sve priključke sa. Tarifama iz ovih uvjeta korištenja. Aktivacija i deaktivacija usluge zbirni račun.

TARIFA naknada za usluge po poslovima sa VISA ... - Halkbank

14 феб 2019 ... na šalteru OTP banke 0,33%. 90,00 RSD ... Dodatne usluge za korisnike Visa Business ... GCAS – Global Customer Assistance Service).

Tarifa VAŽEĆA od 19.12.2012. - Hrvatska odvjetnička komora

27 lis 2012 ... troškova za rad odvjetnika*. GLAVA PRVA. Tarifa odre uje naÀin vrednovanja, obraÀunavanja i pla anja odvjetniÀkih usluga i izdataka koje ...

Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika - Hrvatska ...

Tarifa određuje način vrednovanja, obra- čunavanja i plaćanja odvjetničkih usluga i izdataka koje su stranke dužne platiti odvjetniku ili odvjetničkom društvu, za ...

PONUDA MOBILNIH TARIFA PREMA POVLAŠTENOM CJENIKU ...

cijena uređaja povoljnija u toj tarifi u odnosu na tarifu „Raspali surf BEZBROJ GB“ ... Samsung Galaxy A3 2017 (A320F) ... Samsung Galaxy J5 2016 (J510F).

Uvjeti korištenja pretplatničkih tarifa „Mobilna S /M/L" za ... - A1

Tarifni modeli Mobilna S/M/L (u daljnjem tekstu tarifni modeli) dostupni su za uključenje od 18.09.2017. Tarifni model Mobilna S dostupan je za uključenje do ...

Uvjeti korištenja promotivnih pretplatničkih tarifa Start 25 i Bez ... - A1

1 lis 2018 ... Za poslovne korisnike na tarifi Bez limita 100 mjesečna naknada uključuje i ... Mobile/bonbon/MultiPlus mobile ili Tele2 ili pak Tomato.

Uvjeti korištenja promotivnih pretplatničkih tarifa „Bez granica ... - A1

1 lis 2018 ... Iznos mjesečne naknade tarife „Bez granica S (VPN)" uključuje: neograničen broj minuta prema A1 mobilnoj mreži unutar Hrvatske, 50 minuta ...

Uvjeti korištenja pretplatničkih tarifa Start 25 i Bez limita 55 ... - A1

1 lis 2018 ... Tarife su dostupne poslovnim korisnicima, i to novim A1 poslovnim pretplatnicima, ... A1 na bonove koji žele postati A1 pretplatnici i postojećim A1 pretplatnicima koji ... Mobile Bonbon MultiPlus mobile ili Tele2 ili pak Tomato uslugu te 1 GB ... A1 privatni pretplatnici koji prilikom zaključivanja novog ili ...

Uvjeti korištenja promotivnih pretplatničkih tarifa Sve za posao - A1

sa posebnom naplatom, usluge sa dodanom vrijednošću, videotelefonija, prijenos podataka, Vip faks te preusmjeravanje poziva na brojeve koji nisu iz A1 ...

Uvjeti korištenja pretplatničkih tarifa Mobilni Internet - A1

1 lis 2018 ... Promotivne tarife Mobilni Internet S, Mobilni Internet M, Mobilni ... Korisnik ne može prijeći s A1 na bonove na pretplatničku tarifu ako je u ...

cigarete - Carinska uprava

Trošarina na cigarete i WAP u RH prema kriterijima Direktive Vijeća 2011/64/EU od 21. 6. ... komada cigareta=11,34 kn/paketiću za MPC od 20,00 kn/paketiću.