šumarski list 12/1922 - Hrvatsko šumarsko društvo

za kotlove, Cijevi za plin, Staklarski kit, Krovna Ijepenka, Sani tarni uređaji, Sarafi, Zakovice, Usadnici. Sinje i sav ostali materijal za normalne i uskotračne ...

šumarski list 12/1922 - Hrvatsko šumarsko društvo - Srodni dokumenti

šumarski list 12/1922 - Hrvatsko šumarsko društvo

za kotlove, Cijevi za plin, Staklarski kit, Krovna Ijepenka, Sani tarni uređaji, Sarafi, Zakovice, Usadnici. Sinje i sav ostali materijal za normalne i uskotračne ...

šumarski list 8/1922 - Hrvatsko šumarsko društvo

Službene vijesti. w ... Službene vijesti. 553. Umrli su: Ing. Andrija Geschwind šumarski nadsavjetnik. ... Pregrada, Stubica don., Varaždin, Veliko Trgovište.

šumarski list 5-6/1964 - Hrvatsko šumarsko društvo

usporedba cijena koštanja vađenja panjeva na razne načine. Ing. FRANJO JUNG ... slučajeva tanko drvo tvrdih lišćara: hrasta, bukve i graba. Troškovi proiz vodnje tog ... kuje mješavina (voćni vosak, laneno ulje i dezinfekcijsko sredstvo) ...

šumarski list 3-4/2010 - Hrvatsko šumarsko društvo

31 ožu 2010 ... traktora Timberjack 240C pri privlačenju drvnih sortimenata u prebornim šumama. Influence of ... čar Caterpilar D-4, nakon kojeg slijede TG-50, TG-90. Koncem 1979. ... biljaka omogućuje nam da smišljenim radom mijenjamo.

šumarski list 7-8/1997 - hrvatsko šumarsko društvo

4 srp 1997 ... U 33. godini srednja visina iznosila je 5,74 m, a maksimalna 9,0 m. ... Tablica 2-Table 2. Visine i promjeri istraživanih listača u 11., 18. i 33. godini ... U zimi visina snijega iznosi 1 do 3 ... tar Rogla (1500 n.m.v.). Tu se nalazi ...

šumarski list 11-12/1997 - Hrvatsko šumarsko društvo

1 stu 1997 ... levels, absence of oscillations in wa- ter-table. Slovved ... tenja vodene energije, u smislu davanja upute za izradu ... za uvelike obeshrabruju ljude za upotrebu drva u van ... 539-543. Miniutti, V.P. (1964): Preliminary observations of microscale changes in cell structure at softwood ... položivo za gorenje.

šumarski list 4/1929 - Hrvatsko šumarsko društvo

d'après la guerre sur le territoire de la région de"Zagreb). — ... kao sadnice za kultiviranje sječina u svim vlast, šumarijama. Iz ovih ... Veoma dobro uspijeva višnja ili ... lovor hrast crnika planika crni jasen bijeli grab* crni grab* makljen trnovka.

šumarski list 11-12/2000 - Hrvatsko šumarsko društvo

24 stu 2000 ... 11. Dr. se. Vice Ivančević. 12. Željko Marman, dipl. ing. 13. Prof. dr. se. Slavko Matić, ... tim prosjaci i bogalji te gradski čovjek s aktovkom. Tu su likovi koji pjevaju i djeca ... Takvi dični sinovi svoga roda ostajali su zabilježeni u ...

šumarski list 5-6/2018 - Hrvatsko šumarsko društvo

with Mr Kardum, director of “Emmezeta”, who, when asked if there was a possibility to sell Croatian furniture in their shops, answered; “What furniture? There is ...

šumarski list 2-3/1954 - Hrvatsko šumarsko društvo

primjer: neko je rekao da se jedno borovo stablo smolari uzastopno četiri godine, a onda se ostavi na odmoru jednu godinu. Tako se dosada i radilo. A zašto ...

šumarski list 7-8/2011 - Hrvatsko šumarsko društvo

marke ting u šumarstvu ... Uporaba sjemena pinije u Hrvatskoj je zanemariva, stoga bi bilo potrebno intenzivirati ... područje predstavlja najvrijednije dijelove zaštićenog područja koje je ... u promet dvije prigodne poštanske marke u sutisku na.

Šumarski list 9-10/2016 - hrvatsko šumarsko društvo

15 ruj 2016 ... lišće je bilo sakupljeno i smješteno u prijenosni hladnjak na temperaturu zraka od 4 °C sve do ... Koštunice elipso idne, kuglaste, duguljasto.

šumarski list 3-4/2011 - Hrvatsko šumarsko društvo

24 ožu 2011 ... slagama se često mogu naći ulošci i nodule rožnjaka, ... Tutin, T.G., V.H.Heywood, N.A. Burges, D. M.. Moore, D. H. ... Cijena topli ne za potro-.

šumarski list 7-8/1980 - Hrvatsko šumarsko društvo

Rezervat RAUCHOVA LUGARNICA — DESNA TRNAVA nalazi se u g.j. »Markuševačka gora« u ... kom šumarstvu ispitivana je serija dje lotvornih sredstava za ...

šumarski list 5-6/1985 - hrvatsko šumarsko društvo

16 svi 1985 ... L e i n e i*, S.: Ishrana sove kukuvije (Tyto alba Scop.) ... predjele Hrvatske od Granice SR Slovenije (Kumrovec) do Vojvodine (Ilok). Pred.

šumarski list 9-10/1996 - hrvatsko šumarsko društvo

analiza ksilemovog soka, sezonske promjene koncentracija, magnezij, alu minij, ciste in. ... nam nit sochen "Blutanalysen" die Vitalitdtszustdnde erkennen und das. "Gesunde " vom "Kranken " qualitativ und quantitativ unterscheiden konnte. In diesem ... Preciznost minoistraživača Whites 3900-D PRO PLUS detektor, koji je ...

šumarski list 7/1907 - Hrvatsko šumarsko društvo

tako, da se godišnji čisti prihod podigne na glavnica. Teme ... imovine za mjesec listopad 1906. mitak u vriednoatnih papin. K 1 f. 84.250. —. —. 84.860. —,. —. _.

šumarski list 7/1898 - Hrvatsko šumarsko društvo

se ne imade davati gradjevno drvo (§. ... Ako je drvo takovog promjera, da bi odgovaralo širini ... što smo na otoku Krku opazili i u koprivića (glaogulič, ladonja;.

šumarski list 11-12/1964 - Hrvatsko šumarsko društvo

traktore točkaše, u tabeli 2 za traktore gu- sjeničare, a u ... Zetor 25 A. Z-25. 2. L 2,080. 105/120. 26/1800 nafta. 18:1. 3,7—28,3 vodom ... Ta je brošuma priručnik.

šumarski list 3-5/1989 - hrvatsko šumarsko društvo

Vinjeta na naslovnoj stranici omota prikazuje glavni ulaz u Šumarski dom u. Zagrebu — Front ... hodom od oko 24 milijuna, dok je treći po veličini prihod jedne kompozitorke...« Na prijavu ... uvijek postoji opasnost da nam se pomakne stereoskop, ravnalo ili nosač kroz koji vršimo ... »pravoj«, prirodnoj šumi. Najviše ima ...

šumarski list 11-12/2016 - Hrvatsko šumarsko društvo

18 stu 2016 ... 1. mouthparts modified: digitus mobilis reduced to re- mnants, distal ... iz 19. u 20. stoljeće / Several naturalists of the Vinkovci High. School at ...

šumarski list 3/1931 - hrvatsko šumarsko društvo

Glavna vrst drveta jest vrba i jagnjed, a pored njih znade biti ponešto bijele topole, kanadske topole, veza, hrasta i ja sena. Procentualno se može uzeti, da vrba ...

šumarski list 7-8/2004 - Hrvatsko šumarsko društvo

9 srp 2004 ... tori navode slične postotne udjele u obujmu krupnog drva bukve i to u rasponu od 6 do 9 %. Krpan je (1986) utvrdio da prosječni postotak kore ...

šumarski list 9-10/1966 - hrvatsko šumarsko društvo

Krupno drvo nije imalo veliku prođu. Sjekla su se većinom tanja stabla u blizini sela, a deblja i lošija se ostavljala. Kupac nije mogao lako doći do šume, ni drvo ...

šumarski list 6/1927 - Hrvatsko šumarsko društvo

izlazi svakog prvog u mesecu na 3—4 štampana arka. Članovi ... Svi nepristrani posmatrači osjetili su, da je ona do krvi ra ... glavnicu; površina zemljišta i tlo bez drvne zalihe samo su faktori, koji ... 5. grupe iz Vinkovaca za Dir. šuma Petrova-.

šumarski list 9-10/1961 - Hrvatsko šumarsko društvo

Sloj mahovina pokriva pro sječno 0—5%. U njem s najvećom stalnošću ... umjetna jezera, 26 pumpi i bezbroj zaga- ta. Naročiti su uređaji u Holandiji, gdje se.

šumarski list 3-4/2009 - Hrvatsko šumarsko društvo

27 ožu 2009 ... Zagreb. M a t k o v i ć , P., 1962: Čempres. Hortikultura 2: 1–16,. Zagreb. M e š t r o v i ... nedrvne šumske proizvode za prodaju, kod njih je volja.

šumarski list 6/1932 - Hrvatsko šumarsko društvo

Treća vrst javora — javor mliječ — ne igra skoro nikakvu ulogu u industriji iskorišćavanja dževerastog drveta. Mliječ-rebraš je dosta rijedak fenomen, pa i sa ...

šumarski list 9-10/1900 - Hrvatsko šumarsko društvo

kad bi i gruntovnica jedan primjerak katastra imala. No po momu ... I. Delnice sa izklićnom cienom od 10 kruna po m.^ uz naknadnu premjerbu. a) U gumi ,Za ...

šumarski list 8-9/1942 - Hrvatsko šumarsko društvo

biva izvoz ovog drveta (mahagoni iz centr. Amerike) velike razmjere. U tadanjim pa ... slav, Zagreb; Hang Ladislav, Bjelovar; Rebac. Ivan, Bihać; Korica Vladimir, ...

šumarski list 6/1885 - Hrvatsko šumarsko društvo

h) kalanje dužica; c) nošenje polugotovih dužica do ... držkom u vis, koja se sjekira postavi na trupac, ter batom od drveta drugom rukom po njoj udara, ter tako ...

šumarski list 3/1943 - Hrvatsko šumarsko društvo

istog rezultata t. j. do čiste kulture gljive, kojoj ona daje ime Graphium ulmi M. B. Schw. Istodobno joj uspjeva ... Pojedinačno zaraženi su ti hrastovi od grmačice.

šumarski list 6/1914 - Hrvatsko šumarsko društvo

3 priljepka, da nebi maslina odviše pretrpjela od zadobivenih rana. ... slinova stabla potjeraju izdanke iz panja u većem broju; ... Sadnja i obradjivanje masline.

šumarski list 5-6/1969 - hrvatsko šumarsko društvo

UDK 634.0.524.315. Mirko gpiranec: Tablice drvnih masa hrasta lužnjaka za krupno drvo — Volume tables for ... Đuro Rauš: Autohtona i alohtona dendroflora šire okolice Vukovara — The autochthonous and ... odlično rudničko drvo, hmeljarice, seljačku građu, vinogradsko kolje i ogrjev ... Šumarskom društvu Split treba u-.

šumarski list 10-12/1981 - hrvatsko šumarsko društvo

9 lis 1981 ... Jarmina (3) ... Baza se nalazi na ušću rijeke Big Qualicum u Tihi ocean (istočna ... uz zakusku, u predjelu Vodice, gdje je i planinarski dom,.

šumarski list 2/1937 - Hrvatsko šumarsko društvo

šumama potrebno drvo nabaviti uz iste ili povoljnije uslove nego u komunalnim. VI. ... Osobito su borovice od velike važnosti za goli krški teren, gdje služe.

šumarski list 1-2/1991 - Hrvatsko šumarsko društvo

1 sij 1991 ... G r a č a n, dipl. inž., Slavko H o r v a t i n o v i ć , dipl. inž., Antun J u r i ć, dipl. inž.,. Čedo K1 a d a r i n, dipl. ... tri vrste breza, ali je on kod obične i žute breze bio izraženiji. U kulturi ... Božidar Pleše, Franjo Kolar, dipl. inž., mr. ... OGT-1 Manual za opis sastojina i evidenciju izvršenih terenskih radova . Manual ...

šumarski list 7-8/1999 - hrvatsko šumarsko društvo

14 srp 1999 ... šumarska ekonomika. Branko Meštrić, dipl. inž. šum., informatika u ... staj rijeke Drave pojavljuje se dakle u vrijeme vegetacij- skog razdoblja ... They change hosts in each developmental instar (larva, nymph, adult). Their lifetime is a ... jednom godišnje okupe provodeći zajedno radno i za bavno nekoliko ...

šumarski list 6/1926 - hrvatsko šumarsko društvo

domaćih poznat je kao dobar kovač sjekira, Jakov Abramović u Crnom. Lugu. Materijal: ... ovog kraja ponajviše za cijepanje ogrevnog drva i druge gospodarske poslove. 2. ... Najbolja je šimla, ako izradjena imade 1.5 cm debljine. Prije ko.

šumarski list 9-10/2017 - Hrvatsko šumarsko društvo

8 ruj 2017 ... Suha masa jednogodišnjih biljaka hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u ... Tingidae) in Cantone Ticino (Svizzera), Valtellina e alto Lario. (Lombardia, Italia). ... desetogodišnji niz prosječnih ostvarenih cijena drvnih sortimenata.

šumarski list 9-10/1954 - hrvatsko šumarsko društvo

ve, hrastove, gledičiju, tulipanovac, platanu, topole i dr. Iskustva stečena u našim starim parkovima uzgojem čitavog niza drveća i grmlja, te njihovih forma i ...

šumarski list 12/1914 - Hrvatsko šumarsko društvo

a) za priredjivanje zelenih maslina (à la Picholine) — dužica, murgulja i oblica. b) Za sušenje i soljenje — spomenute tri vrsti i sve ostale vrsti poznate na našim ...

šumarski list 1-2/1995 - Hrvatsko šumarsko društvo

PRIPRAVNICI. Damir Hasl. Vanja Tomljenović-Prica. Emil Balint. Virna Petrović ... Krunoslav Božičević, upravitelj šumarije. Marija Ugrin - Fabeta (mirovina). 68 ...

šumarski list 12/1974 - Hrvatsko šumarsko društvo

Iz navedenog proizlazi, da je uz p = 20% ekonomičnija upotreba multi- ... Umjesto normalnog tamo je uveden pojam prosječnog učinka izvjesnog broja rad ... Branko Bosanac: Pravni aspekt upravljanja Nacionalnim parkom Plitvička. Jezera;.

šumarski list 1-2/1996 - Hrvatsko šumarsko društvo

šumski jaglac (Primula elatior), oslad (Polypodium vul- gare), praseće zelje ... "Veliki crveni šumski mrav (Formica rufa rufa L.) - dužina tijela mu se kreće od 6-1 ...

šumarski list 5-6/1963 - Hrvatsko šumarsko društvo

10 stu 2012 ... »Boj se onog tko je viko, bez golema mri jet jada«. I kad god sam prolazio strmim i besputnim terenima Sutjeske padali su mi na pamet ...

šumarski list 1-2/2005 - Hrvatsko šumarsko društvo

23 sij 2005 ... me i nakon agresije u odnosu na prijeratno razdoblje. ... rede, rezanje grana i dr., jer samo dobro njegovane ... cvatnje tijekom mjeseca srpnja, na mnogo mjesta i na ... ubrajaju u najčešće svojte orhideja na ovoj planini (sit.

šumarski list 11-12/1990 - Hrvatsko šumarsko društvo

1 stu 1990 ... bor, kao izrazito brzorastuća vrsta u mladosti, a za njim nešto ... drom kod smreke, smoljenje debla, pojava sekundarnih mladica (živica), te.

šumarski list 4/1888 - Hrvatsko šumarsko društvo

Na Harcu imadu daske dužinu od 3-5 doGm.,. a u Thirinžkoj su najobičnije dužine od 3-5 do 4 m. Rezanje dasaka na 12 mljetačkih stopa dužine potiče iz onih ...

šumarski list 3-4/1966 - Hrvatsko šumarsko društvo

ralnim tvarima također su bogati jednogodišnji izbojci, stariji dijelovi kroš nje i kora, dok je drvo debla ... „UNIKOMERC inostrana zastupstva ... STIHL: proizvođača raznih tipova motornih pila za eksploataciju i uzgoj u šumarstvu. GUTBROD:.

šumarski list 11-12/1936 - Hrvatsko šumarsko društvo

12 stu 2019 ... pripravljeno zemljište sa reznicama, koje trebaju da što dublje dođu u ... koliko su puta sada pašnjaci bolji i vredniji i kako im se stoka brzo goji.

šumarski list 1-2/2018 - hrvatsko šumarsko društvo

Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije. Financijska pomoć Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta. "Izdavanje ovog časopisa sufinanciralo.

šumarski list 6-8/1992 - Hrvatsko šumarsko društvo

4 lip 1992 ... i vegetativno razmnožavanje: povaljenicama, zatim cijepljenjem na podlogu ... Lam. mogu se razmnožavati i reznicama, ali uz mali postotak zakorjenjiva- nja. ... vatsko-slavonsko šumarsko družtvo goji naprama Njegovoj ...

šumarski list 5-6/1968 - hrvatsko šumarsko društvo

I. S p a i ć : Neka ekološka opažanja i rezultati suzbijanja moljca jelinih iglica (Argyresthia fundella. F. R.) — Some ecological observations and results of ...

šumarski list 11-12/1978 - Hrvatsko šumarsko društvo

đuju kulturama bajama, maslina, kestena, višanja, trešanja, dudova, sve ... tiranja bordoškom juhom počam od 6. ... stabilni sistemi za prskanje s cijevima.

šumarski list 9-10/1930 - hrvatsko šumarsko društvo

HONORARI za originalne članke 40 Din, za prevode 20 Din po ... neprestano samo pada (Vidi grafikone broja stabala za Bilo-Ooru, Pe ... Bukovi trupci: I. «.

šumarski list 8-9/1932 - hrvatsko šumarsko društvo

9 авг 2019 ... Teorijski radovi dobro su nam došli. Svakom originalnom ... krajevima. Između mnogobrojnih odličnih stručnih radova Ing. Hlavinke ... većim dijelom u vrtu za pokuse. U zemljama sa ... Šumarski kalendar". „Zakoni i propisi o.

šumarski list 5-6/2015 - Hrvatsko šumarsko društvo

nadčinovnika ne samo najbolji upravni činovnici, već kadkad ... nju (malčeri),. • izgradnja objekata i ... Šumarskom fakultetu, Akademija ima najbolji božićni bor.

šumarski list 6/1951 - Hrvatsko šumarsko društvo

bjelogorice javlja se samo lipa i brekinja. Po izgledu, ekološkim prilikama i šumsko-gospodarskom značenju podudaraju se ove šume jele na kame.

šumarski list 9-10/1988 - Hrvatsko šumarsko društvo

17 ruj 1988 ... kavičji suznik, mali i veliki mrazovac, hrastov četnjak i hrastova osa lista- rica, a u stadiju kukuljice dudovac, bukvin, lip in i tresnjin prelac.