klasična mehanika - IJS

2 jun 2013 ... Zakon akcije in reakcije: Sile, ki delujejo med dvema telesoma, so si nasprotne ... I. Elipso potegnemo tako, da je vsota razdalj od gorišč stalna,.

klasična mehanika - IJS - Srodni dokumenti

Klasična mehanika

1.3 Cilindrični i sferni koordinatni sustav . ... Inercijski i neinercijski sustavi. 20 ... Izračunaj površinu kruga polumjera R koristeći pravokutni koordinatni sustav.

klasična mehanika - IJS

2 jun 2013 ... Zakon akcije in reakcije: Sile, ki delujejo med dvema telesoma, so si nasprotne ... I. Elipso potegnemo tako, da je vsota razdalj od gorišč stalna,.

Klasicna mehanika II - PMF

Kretanje cestice u neinercijalnom ref. sistemu. Relativni izvod kinematickih velicina. Relativna brzina tacke M u odnosu na sistem S. /. : v. /. = (dr/ dt. ) rel. = ∑ α.

Klasična mehanika I - UNIRI

Foucaultovo njihalo. Teorija specijalne relativnosti: Lorentzove transformacije, posljedice Lorentzovih transformacija. 1.5. Vrste izvođenja nastave predavanja.

Klasicna mehanika II - akademska 2013/2014.g.

Königov teorem. I(o) = Ic(o) I(c). (∗). Tenzor inercije krutog tijela u ... 0. U formuli (∗) je sadržan i Steinerov obrazac. (Klasicna mehanika II). 7. predavanje. 5 / 7 ...

Klasicna mehanika II - akademska 2012/2013.g.

(dr/ dt. ) rel. . (d2r/ dt2. ) rel. Prenosno ubrzanje. Coriolisovo ubrzanje. Napomena: (d ω dt. ) rel. = (d ω dt. ) aps. = d ω dt. (Klasicna mehanika II). 5. predavanje.

Klasična mehanika - pmfst - Sveučilište u Splitu

Sveučilište u Splitu. Klasična mehanika. Skripta. Prof. Željko Antunović ... djeluje elastična sila Fel. = − k x, gdje je k > 0 konstanta sile (konstanta opruge), a x je.

TEORIJSKA MEHANIKA Lagranzeva i Hamiltonova mehanika

1 јул 2015 ... 99. 5 Centralno kretanje. 103. 5.1 Kretanje u polju centralne sile. Lagranzeve jednacine . . . . . . . . . . . . . . . 103. 5.2 Prvi integrali kretanja .

MEHANIKA LETA - MEHANIKA TLA

Klasična mehanika tla (tako se nazivaju teorijska rješenja iz XIX stoljeća) osniva se na dvije idealizacije realnog tla: a) pretpostavlja se da je tlo kruto plastično ...

Tehnička mehanika TEHNIČKA MEHANIKA PREDAVANJA: VJEŽBE

PREDAVANJA: 1. Nastava predavanja je obvezna! 2. Knjiga Tehnička mehanika II – Đ. Matošević je sveučilišni udžbenik i obvezna je literatura za uspješno ...

klasicna grcka

kontrolom Perzije još od doba Kira Velikog. Perzijski satrapi ... najslavniji period ili Zlatno doba Atene. Atenska ... Tako je Akropola postala Periklovo nasljeđe.

Klasična gimnazija

Latinski jezik na klasični gimnaziji . ... »Kar je jezikov, noben imenitnejši ni kakor latinski, ... Tako se latinski izrazi uporabljajo v anatomiji in diagnozah:.

Klasična homocistinurija - E-HOD

nazivamo homocistinurija. Razgradnja metionina i homocisteina. Aminokiseline iz hrane. Metionin. Homocistein. Cistationin. Cistein. BETAIN. CBS. Cistationin.

Klasična genetika

Križanje pri katerem opazujemo dedovanje le ene lastnosti, imenujemo monohibridno križanje. V kolikor je pri križanju izraz lastnosti dominanten nad drugim ...

Klasična politička ekonomija (i dio)

18 окт 2018 ... KLASIČNA EKONOMIJA – Adam SMITH. • Adam Smit se ... u mnogim drugim slučajevima, vodi jedna nevidljiva ruka, da ostvari cilj koji uopšte ...

PDF :3 - ISUSOVAČKA klasična gimnazija

Franjo Balat, Ivona Hohoš, Tea Dujmić. (prvi razred). Luka Rašković. (drugi razredi). Matija Ivančić, Tara Cvijić, Elizabeth Nedić,. Dragutin Hasenay, Ivana Geto, ...

Klasicna algebra vektora

Skalarni produkt. Vektorski produkt. Mješoviti produkt. Reciprocna baza. Ako znamo koordinate nekog vektora s obzirom na jednu bazu, razumno je pitanje: ...

KATOLIČKA KLASIČNA GIMNAZIJA

3. OSNOVNI PODATCI O ŠKOLI. Srednja škola: KATOLIČKA GIMNAZIJA. S PRAVOM JAVNOSTI. Adresa: POŽEGA, PAPE IVANA PAVLA II. 6. Broj i naziv pošte:.

Klasična algebra vektora 1

a = − b pa kažemo da su a i b par suprotnih vektora. Uoˇcimo: Ako svim orijentiranim dužinama neke klase, vektora a, zamijenimo poˇcetak i kraj, dobi-.

Klasicna kriptografija - Odjel za matematiku

2.3 Arapska kriptoanaliza . ... Tablica 1: Šifrirna abeceda s kljucem JULISCAER ... kojima se šifrirna abeceda sastoji od slova, simbola ili njihove kombinacije.

LITERATURA ZA PREDMET KLASIČNA ARHEOLOGIJA

Servije Tulije. 17. Tarkvinije Prisko. 18. Kapitolinski hram. 19. Tarkvinije Oholi. 20. Trijumf i trijumfalna povorka. 21. Tuskanski hram. 22. Ara pacis Augustae. 23.

nadbiskupijska klasična gimnazija - NKG - Split

5 lis 2019 ... [email protected] Žiro račun ... Nadbiskupijska klasična gimnazija »Don Frane Bulić« Split – s pravom javnosti osnovana je odlukom ...

Preuzimanje - ISUSOVAČKA klasična gimnazija

(učenik kupio curi tenisice). Prof. Šimičić: Pa hodat ću i ja s njim da mi kupi ... Ferivi polumaraton (21km). Cilj mi je srušiti svoj osobni rekord koji iznosi 1 sat i 35 ...

Udžbenici - ISUSOVAČKA klasična gimnazija

New success intermediate: udžbenik engleskoga jezika za 1. i 2. razred gimnazija, prvi strani jezik i drugi strani jezik u ... POLITIKA I GOSPODARSTVO. Politika i ...

II. RAZRED - ISUSOVAČKA klasična gimnazija

GEOGRAFIJA. Geografija 2 udžbenik ... KEMIJA 2 : udžbenik iz kemije za drugi razred gimnazije. Gordana ... GRČKI JEZIK. Skripte tekstova – u dogovoru s profesorom ! ... GEOGRAFIJA 4 : udžbenik geografije u četvrtom razredu gimnazije.

Klasična i moderna aproprijacija - Index of

I Klasična aproprijacija. Imitacija i invencija 23. Povratak redu 29. II Rođenje moderne aproprijacije. Avangardna kategorija dela 37. O originalnosti 44.

Klasična glazba 20. stoljeća I dio - Audiologs

Klasična glazba 20. stoljeća podrazumijeva stvaranje i izvođenje glazbenih djela nakon 1900. godine u formama orkestralnih djela, komorne glazbe, solo ...

Klasična glazba 20. stoljeća II dio - Audiologs

Klasična glazba 20. stoljeća II dio. Sergej Sergejevič Prokofjev(1891. – 1953.) bio je skladatelj, klavirist i dirigent. Napisao je remek djela u svim glazbenim ...

Mehanika - Fer

1Prema nastavnom programu FER2, prvih deset poglavlja ovog udzbenika ... dinamickog trenja koji je karakteristika dodirnih ploha (materijal, obradenost).

Mehanika - FER-a

Fizika 1 i Fizika 2, kao i svim kolegama sa Zavoda za primijenjenu fiziku i ... Na putu prema razumijevanju fizike pomoci ce vam primjeri i zadaci razlicite ...

MEHANIKA 2

Nastavno gradivo predmeta Mehanika 2 obuhvata dvije oblasti mehanike, i to Kinematiku i Dinamiku. ... KONSTRUKCIJA KORIOLISOVOG UBRZANJA.

MEHANIKA III – Z - Fsb

MEHANIKA III – Z. RAČUNALNA KINEMATIKA. Sastavili: Prof. dr. sc. Dragan Pustaić. Asistent Martina Lovrenić, dipl. ing. stroj. Zagreb, 20. travnja 2005.

MEHANIKA 3

Prvi Njutnov zakon-zakon inercije: Materijalna tačka (tijelo) ostaje u stanju mirovanja ili ravnomjernog pravolinijskog kretanja, dok pod djelovanjem sile ne bude ...

MEHANIKA

općih metoda integriranja diferencijalnih jednadžbi gibanja bili radovi Ostro ... SI. 37. Grafoanalitičko rastavljanje sile u tri komponente (Ritterova metoda).

mehanika - PMF

Kao unutarnje sile, one ne utjecu na gibanje sustava tijela u cjelini. Mozemo sada prenijeti dobiveno rješenje iz jed- nadzbe (2.42) na realni Atwoodov padostroj ...

knx ili klasična električna instalacija - Fakultet elektrotehnike ...

13 srp 2018 ... ... tj. visoke cijene. Slika 2.1 - Spajanje vodiča [1] ... kupaonski indikator 16A P/Ž kom. 1.00 ... 14 Ugradnja i spajanje rasvjetnih tijela kom. 14.00.

Klasična gimnazija 1914-2005. godine

ostala samo »Prva klasična gimnazija u Zagrebu«, da bi ujesen 1945. godine ... lja, osnovana je Privatna klasična gimnazija kao nezavisna škola s pravom ...

Klasična Gimnazija Ivana Pavla II. Zadar

optika. - specijalna teorija relativnosti. - uvod u atomsku fiziku. - nuklearna fizika ... Profesori: Damir Sikirić, Mirela Zubčić, Vanja Bajlo, Elvira Katić, Mate Ljubičić ...

Klasična gimnazija i Državni arhiv u Splitu

i njenih pravnih sljednika, zaprimljeno u Državni arhiv u Splitu. Najveći dio gradiva zaprimljen je 1954. godine od tadašnje Klasične gimnazije, Teslina ulica br.

Modernost i klasična sociologija: Ambivalentnost klasične ...

16 srp 2008 ... Žažar, K.: Modernost i klasična sociologija: Ambivalentnost klasične... Revija za sociologiju, Vol XXXIX. (2008), No 3: 183–204. 184.

2 Dodatna nastava - ISUSOVAČKA klasična gimnazija

14 pro 2018 ... Uspjeh treba biti vidljiv u provjerama znanja na nastavi, a za one ... Pomoći učenicima u postizanju što boljeg rezultata na ispitu iz engleskog jezika na ... Molitva zaziva Duha Svetoga na svečanoj Misi na početku nastavne ...

OSNOVE MENADŽMENTA Seminarski rad Klasična škola ... - ITS

Tema ovog seminarskog rada je jedan od pravaca Klasične škole menadžmenta ... Menadžment, Upravljanje, Klasična škola menadžmenta, Teorija naučnog upravljanja ... Za praćenje i odvijanje pojedinačnih aktivnosti proizvodnog procesa u ... Beogradska poslovna škola – Vioka škola strukovnih studija, Beograd, 2008.

MEHANIKA, KINEMATIKA 23

Već prema gibanju, odabire se najpovoljniji, npr. Descartesov sustav, polarni, cilindrični i sferni, a posebno je važan u mehanici prirodni koordinatni sustav.

Mehanika in hidromehanika

17 feb 2007 ... predmeta Mehanika in hidromehanika. Drugi del predmeta namreč obsega predvsem dinamiko in osnove hidromehanike. Prvi del.

mehanika tla - AGM knjiga

MEHANIKA TLA, od teorije do prakse. Prof. dr Mato Uljarević, dipl. ing. građ. Recenzenti: Prof. dr Zvonko Tomanović, dipl. ing. građ. Prof. dr Sabid Zekan, dipl.

KLASIˇCNA MEHANIKA 2

KLASIˇCNA MEHANIKA 2. V semestar ... zadaci riješeni u skripti. ... (2) 14. X 2019. kolicina gibanja i moment kolicine gibanja sustava cestica; virijalni teorem.

Klasiˇcna mehanika

2.2.11 Rotacija: Stokesov teorem. KRIVULJNI INTEGRAL. Neka se cestica tijekom vremena giba po prostornoj krivulji K (slika 2.34). Radij vektor r(t) =ex x(t) ey ...

36 MEHANIKA, DINAMIKA

zakone gibanja čestica ili tijela, uvažavajući pri tome djelovanje sila na njih. U novijoj ... Iz toga je očito da se prostorna rotacija krutog tijela oko nepomične osi ...

Mehanika - IWBF

trčanja, naprijed-nazad); c) Poslijednji treba da stigne u prednje polje, i da je pod 45° licem okrenut prema košu. (svi igrači treba da su između zamišljene linije ...

188 MEHANIKA, KVANTNA

Relacije neodređenosti i interpretacija kvantne mehanike. Schrodingerova diferencijalna jednadžba (55) linearna je di ferencijalna jednadžba (paraboličkog ili ...

KVANTNA MEHANIKA

2 мар 2019 ... Po zeljno je da se matemati cki aparat kvantne mehanike (linearna ... se o tome da sve sto je kvantna fizika u stanju da eksperimentalno ...

KVANTNA MEHANIKA 1

glašen sa planom i programom kursa Kvantna mehanika 1 i uskla ¯den sa sadržajima koje su studenti vec upoznali na kursevima Matematicke i Teorijske fizike ...

MEHANIKA FLUIDA dio 5

Željko Andreić – Mehanika fluida: P5. 2. Sadržaj: 1. Čestica fluida u gibanju. 2. Euler-ova jednadžba za stacionarno tečenje. 3. Bernoulli-jeva jednadžba ...

MEHANIKA STENA I TLA

Određivanje ugla unutrašnjeg trenja i kohezije metodom smicanja pod uglom . ... uz napomenu da je modul deformacije uvek manji od modula elastičnosti.

Relativistička mehanika

(12.34). Ovo su čuvene Lorentzove transformacije. Korektno je spomenuti da je analitički oblik transformacija u prostornom dijelu bio predlagan i prije Einsteina.

Mehanika (Statika)

Spreg sila. Spregom sila nazivale sustav od dvije jednake, ali suprotno usmjerene sile Fx i F2 koje leže na paralelnim linijama djelovanja. Rezultanta takvih ...

MEHANIKA FLUIDA

Diferencijal ni hidrostatski manometri. Na uređaj, prikazan na si. 24b, priključen je i manometar u obliku U-cijevi koji mjeri apsolutni tlak. Tako se primjenom.

MEHANIKA - Element

izmišljeno, stvarno, željeno, čvrstoća na vlak, granica tečenja, sila, rastegne, puca, početna, prividna, naprezanje, relativno produljenje, produljenje, na savijanje ...

Mehanika tla - Uniri

Matriks je sitni detritus (kod konglomerata i breča obično sitni pijesak, prah, mulj ili glina) koji je transportiran i taložen zajedno sa zrnima. U sedimentu se.

MEHANIKA FLUIDA dio 2

Hidrostatski tlak uvijek djeluje okomito na plohu na kojoj ga mjerimo (drugim riječima djeluje u svim smjerovima jednako).