Benediktinci u Hrvatskoj u razdoblju srednjeg vijeka - FFOS-repozitorij

osnivača Benedikta i geslom moli i radi benediktinci su obilježili vjerski, kulturni i društveni život, ističući se na ... Kralj Zvonimir držao je samostan Sv. Grgura u Vrani i obnovio Krešimirovu slobodu Sv. Mariji u ... Slika 9: Medaljon sv. Benedikta.

Benediktinci u Hrvatskoj u razdoblju srednjeg vijeka - FFOS-repozitorij - Srodni dokumenti

Benediktinci u Hrvatskoj u razdoblju srednjeg vijeka - FFOS-repozitorij

osnivača Benedikta i geslom moli i radi benediktinci su obilježili vjerski, kulturni i društveni život, ističući se na ... Kralj Zvonimir držao je samostan Sv. Grgura u Vrani i obnovio Krešimirovu slobodu Sv. Mariji u ... Slika 9: Medaljon sv. Benedikta.

Sklonidbeni sustav imenica muškog i srednjeg ... - FFOS-repozitorij

slavenski jezik je staroslavenski koji je svojim oblicima vrlo blizak ... Ključne riječi: muški i srednji rod, sklonidba imenica, staroslavenski jezik, hrvatski jezik,.

Kultura stanovanja srednjeg vijeka

Kultura stanovanja srednjeg vijeka. Feudalni je sistem u biti ag r i k u l t u r an i v oj -. n i č k i, pa u ranom srednjem vijeku prevladavaju na- stambe sela i drveni ...

Zagreb između prethistorije i srednjeg vijeka

Rezimirajući slučajne arheološke nalaze s područja grada Zagreba, pogotovo one koji upućuju ... Svetog Duha na Zrinjevac (Palača pravde), Petrinj- ske ulice ...

Čakavština kao jezik pismenosti i književnosti od srednjeg vijeka do ...

se i štokavski tekstovi, osobito na dubrovačkom području. Kao hrvatski ... Na početku 17. stoljeća Baraković je posljednji znatni čakavski pjesnik prije pojave.

Navigare necesse est. Od prapovijesti do ranog srednjeg vijeka

ČETVRTAK, 24. studenoga 2011. ... Osijeku, Filozofski fakultet, Osijek (Hrvatska) ... dijelom iskopano groblje u Burlama, koje se prestalo koristiti za ukop.

Japan u razdoblju Sengoku - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet ...

Filozofski fakultet Osijek. Odsjek za povijest. Dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Pedagogije i Povijesti. Karlo Kimer. Japan u razdoblju Sengoku.

Filon Aleksandrijski kao spona između antike i srednjeg vijeka

Filon Aleksandrijski, filozofija religije, Bog, spoznaja Boga, svijet, čovjek. Uvod. Razdoblja na koja ... riječi: da bi čovjek spoznao Boga koji je transcendentan, potrebna mu je uz razum i vjera. ... kao što je nematerijalnost, beskonačnost, vječ-.

trgovački promet kvarnera na jadranu krajem srednjeg vijeka

3 srp 2006 ... Ključne riječi: Kvarner, trgovina, Jadran, kasni srednji vijek ... vode koja potječu iz njihova grada – drvo, stoku i paklinu – prema Istri, Dalmaciji i.

smještaj gradskog plemstva u dalmatinskim gradovima srednjeg vijeka

Sl. 1: Srednjovjekovni Trogir (plan grada: I. Benyovsky). Fig 1: Mediaeval ... Lučić, J. (1999): Najstarija zemljišna knjiga u Hrvatskoj: dubrovački zemljišnik di-.

prikaz srednjeg vijeka u hrvatskim udžbenicima povijesti u ... - darhiv

Hrvata, pokrštavanje i odnos prema kršćanstvu, odnos prema takozvanim ... pisanje: “U ranosrednjevjekovnoj tradiciji ţivo je sjećanje o doseljenju Hrvata na ...

prikaz srednjeg vijeka u hrvatskim udžbenicima povijesti u 20. stoljeću

(karte hrvatskih oblasti, pokrštavanja Hrvata, i Hrvatske u vrijeme kralja Tomislava). Izabrane karte slijede udţbeničke tekstove, te pokazuju promijene koje se ...

analiza srednjeg godišnjeg broja grmljavinskih dana u razdoblju ...

kriginga. Pogreške predviđanja su u rasponu od 2.1–6.1 dana sa srednjakom 3.8 dana. Ključne riječi: grmljavina, grmljenje, karta, kriging, Hrvatska. 1. UVOD.

od samostanskih knjižnica srednjeg vijeka do narodnih knjižnica

2017. Iva Adžaga. Uništavanje knjižnica u Hrvatskoj tijekom ratnih razaranja: od ... 110 Makarska : Samostan Blažene Djevice Marije na nebo uznesene. ... Tijekom Domovinskog rata, Gradska knjižnica Slavonski Brod pretrpjela je velike štete.

judita u hrvatskoj književnosti - FFOS-repozitorij

posebnim osvrtom na ep Judita Marka Marulića te dramske obrade Judite, ... http://biblija.ks.hr/knjiga.aspx?g=18 (posljednji put posjećeno 18. siječnja 2019.).

Ljubavno pjesništvo u hrvatskoj moderni - FFOS-repozitorij

U radu će se analizirati ljubavne pjesme nastale u razdoblju moderne u hrvatskoj ... Ključne riječi: ljubavno pjesništvo, moderna, stil, Vladimir Vidrić, Antun ...

Petzoldovi modeli fantazmatskoga u hrvatskoj ... - FFOS-repozitorij

17. 7.1.3. Vjekoslav Kaleb, Gost (1940.) . ... Ignorirajući povijesnu stvarnost Drugog svjetskog rata Vjekoslav Kaleb stvara novele na pragu socrealizma s ...

Gundulićeva Dubravka u hrvatskoj znanosti o ... - FFOS-repozitorij

Ivan Gundulić umro je 1638. godine u Dubrovniku (Vodnik, 1913: 255). Gundulić je bio glavni pjesnik dubrovačkog kazališnog repertoara. U Dubrovniku su se, ...

Secesija i Moderna u hrvatskoj književnosti ... - FFOS-repozitorij

Vojnovićev verizam i Gjalskijev artizam. U ovom ćemo poglavlju, na isti način kao u prethodnom, usporedno analizirati dramski i epski, kraći prozni predložak.

Teritorijalne promjene u Hrvatskoj od 1941. do ... - FFOS-repozitorij

Trst i Tršćanska kriza. S obzirom da je jugoslavenska vojska ušla u Trst prije savezniĉke, Tito i Jugoslavija htijeli su promjene granica prema onome što je u ratu ...

Pojava i razvoj muzeja u Hrvatskoj - FFOS-repozitorij

Italija u 16. stoljeću već koristi latinsku riječ Musaeum, ali i talijanizirani oblik museo, za. 1 Vujić, Žarka: Izvori muzeja u Hrvatskoj. Zagreb: Art magazin Kontura, ...

Književne nagrade u Republici Hrvatskoj - FFOS-repozitorij

ALOJZ MAJETIĆ. M 1996. DANIEL NAČINOVIĆ. M 1997. MELITA RUNDEK. Ž. 1999. SANJA PILIĆ. Ž. 1999. IVONA ŠAJATOVIĆ. Ž. 2000. BRANKA KALAUZ. Ž.

Motiv bijega u hrvatskoj moderni - FFOS-repozitorij

Kritičari se slažu u tome da je Bijeg izrazit primjer romana lika. U središtu ... Kod strica Tome u Kraljevici Đuro se zaljubio u Zoru, koja je ondje ljetovala. Nakon.

(Ne)uslišana ljubav u hrvatskoj pastorali - FFOS-repozitorij

RENESANSA I PASTORALA U HRVATSKOJ KNJIŽEVNOSTI . ... Cilj je završnog rada opisati tijek ljubavnih intriga u hrvatskoj pastorali kroz djelo Marina.

Usporedba kurikuluma povijesti u Hrvatskoj i ... - FFOS-repozitorij

NOK, u američkom kurikulumu, koji se stvara u školskim okruzima, možemo pronaći ... zove Nacionalni obrazovni kurikulum, te su istaknute sastavnice, ciljevi i ...

Kultura bestselera u suvremenoj Hrvatskoj - FFOS-repozitorij

1 ruj 2017 ... svijetu knjiga, a u odnosu na knjižare nudi goleme prednosti: praktičnost i jednostavnost ... izlaže listu od 10 naslova u kategoriji Najčitanije.

Razvoj ženskog lika u hrvatskoj proznoj ... - FFOS-repozitorij

Lucija iz romana Posljednji Stipančići. Lucijina sudbina i bunt protiv društvene nepravde posljednji je korak prema samosvjesnoj ženi. ... (Novak, 2008: 44), a kao žena vezana je uz privatnu sferu. Zbog te izoliranosti i ... Novak, Vjenceslav.

Elementi fantastike u hrvatskoj kratkoj prozi 19 ... - FFOS-repozitorij

prvim pripovijetkama Rikarda Fliedera Jorgovanića takvi motivi u hrvatskoj književnosti pojavljuju. Motivi će biti analizirani na temelju nekoliko pripovijetki ranije ...

Odjek Carverovih kratkih priča u hrvatskoj ... - FFOS-repozitorij

hrvatskih carverovaca, kojoj pripadaju: Miljenko Jergović, Ante Tomić, Robert Perišić i ... potom 2004. knjigu feljtona Klasa optimist, a 2005. roman Ljubav, struja.

Povijesni aspekti i tehnike knjigoveštva u Hrvatskoj - FFOS-repozitorij

Svaka knjiga na svoj način doprinosi bogatstvu kulturne baštine i svaka od njih ... novinskim kioscima, na željezničkim postajama te drugim mjestima gdje je bila velika cirkulacija ... S dolaskom 20. stoljeća dolaze i nove promjene u svijetu knjige. ... Prije izuma tiska, dok su se knjige još ručno pisale i prepisivale, uvezivanje.

E-knjiga u Hrvatskoj: primjer VIP knjižare i Planeta 9 - FFOS-repozitorij

25 kol 2016 ... Filozofski fakultet Osijek ... godine predstavio novu uslugu e-knjižare, kao i uslugu audio knjige.6 Samo mjesec dana kasnije, isto nudi ...

E-knjiga u Hrvatskoj - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

25 kol 2016 ... E-knjiga u Hrvatskoj: primjer VIP knjižare i Planeta 9 ... Osijek, 2016. ... URL: http://mozaik-knjiga.hr/knjige/a-pogledaj-me-sad/ (2016-08-17).

Logorski sustav u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj - FFOS-repozitorij

kompleks logora predstavlja najveći koncentracijski logor na području NDH. ... Tako Goldstein navodi da je logor „Danica“ bio „prvi veći i sabirni i radni logor“,.

Jezični purizam u Banovini Hrvatskoj - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

... jezične čistoće. Naposljetku će se utvrditi i njihova aktualnost danas. Ključne riječi: Banovina Hrvatska, jezični purizam, hrvatski jezik, srpski jezik, razlike ...

glagoljica u hrvatskoj - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

prihvatili Ćirilovo pismo, glagoljicu, specifično je modificirali (u uglatu, granatu ... Glagoljica je kroz prvih pet stoljeća najprisutnija; iako je i latinica i te kako ...

Lirski stil melankolije u hrvatskoj Moderni - FFOS-repozitorij

neke temeljne odrednice unutar strukture moderne lirike u čemu će nam pomoći ... najtrajnijih obilježja nekog lirskog teksta s obzirom na to da je ona referent ...

Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.-1995. - FFOS-repozitorij

Donošenje Statuta SAO Krajine . ... Djelovanje srpskog stanovništva u SAO Krajini . ... Republika Srpska Krajina i Republika Srpska .

Pravopisni priručnici u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj - FFOS-repozitorij

Cipra - Klaićev Hrvatskim korijenski pravopis2. Usporedit će se ... a to je zapravo pravopisni rječnik za sve one riječi koje bi slučajno bile nerazumljive. Važno.

Vila u hrvatskoj renesansnoj pastorali - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

Držićevim pastoralama – Tirena, Pripovijes kako se Venere božica užeže u ljubav lijepoga. Adona u komediju stavljena i Grižula – analiziraju se likovi vila s ...

Glagolska vremena u Veberovoj Slovnici Hrvatskoj - FFOS-repozitorij

U suvremenom se jeziku glagoli po predmetu radnje dijele u tri skupine, a to su: prijelazni, neprijelazni i povratni glagole. „Glagoli koji mogu imati uza se ...

O hrvatskoj pokladnoj lirici - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

prostorima prvu hrvatsku maskeratu, Gizdave mladosti i vi svi ostali, napisao je Džore Držić. ... jednoj vrsti pokladne pjesme koja je monološki strukturirana.

nijemci u hrvatskoj (od srednjega vijeka do na[ih dana) - Institut ...

se i prvi Nijemci u hrvatske krajeve. Najstarije njema~ke skupine u Hrvatskoj spominju se od po~etka 13. stolje}a u gradovima i trgovi{tima (Vara`din, Zagreb, ...

biblijske žene u hrvatskoj književnosti srednjega vijeka i renesanse

SREDNJEGA VIJEKA I RENESANSE. Autorica se u svome radu bavi temom biblijskih żena u hrvatskoj srednjovjekovnoj i renesansnoj knjiżevnosti te općenito ...

Kronična upala srednjeg uha - Dr Med | Repozitorij Medicinskog ...

perforaciju, a zatim zaustaviti sekreciju i izliječiti upalu sluznice. ... Kao posljedica nastaje labirintni sindrom koji je obilježen kohlearnim (zujanje i šum u uhu uz.

Akutne upalne bolesti srednjeg uha u djece - Dr Med | Repozitorij ...

uha, a označava iscjedak iz zvukovoda uslijed perforacije bubnjića. ... obojane zelenom, žutom i crvenom bojom koje predstavljaju ozbiljnost simptoma.

razvoj kineskog gospodarstva u razdoblju od 2000. - Repozitorij ...

1 ožu 2015 ... Kineska vanjska politika i gospodarstvo u odnosu na Hrvatsku . ... Nakon toga će biti navedeno kakav je odnos Hrvatske i Kine, koliki je utjecaj.

Benediktinci – glagoljaši

Benediktinci – glagoljaši. Poznato je da su benediktinci najstariji crkveni red na Zapadu. Utemeljio ih Sveti Benedikt. 529. godine na temelju najranije monaške ...

BENEDIKTINCI GLAGOLJAŠI NA BIOGRADSKOM PODRUČJU ...

BENEDIKTINCI GLAGOLJAŠI NA BIOGRADSKOM PODRUČJU. Jozo Milanović, Benediktinski samostan Ćokovac. Rad se uglavnom temelji na istraživanjima ...

Benediktinci su već u Asizu i, zatim, na nekoliko mjesta

porušila franjevački samostan, što se nalazio u blizini Trogira izvan giadskih zidina. ... 3J) Theiner, n. dj. I, 421—422; Segvić K., Poljud (Vjesnik hrv. zem. ark.

200 benediktinci na području dubrovačke nadbiskupije (zbornik ...

22 kol 2012 ... Prva cjelina naslovljena je »Sveti Benedikt glasnik mira i zaštitnik Europe« ... propovijedi, pisama i govora hrvatskih nadbiskupa i biskupa o sv.

Holokaust - FFOS-repozitorij

a arijevska rasa ideal toga novog svijeta. Kako bi se taj cilj dostigao, u sljedećih je nekoliko godina sagrađen velik broj koncentracijskih logora u kojima su ljudi, ...

Diplomski rad - FFOS-repozitorij

Anglo- burski rat. S otkrićem zlata u Transvaalu, a naročio u Johanneseburgu, Afrikaneri (Buri) postali su ozbiljno zabrinuti. U načelu, nisu oni imali mnogo protiv ...

Bata - FFOS-repozitorij

Stanje obrta i trgovine između dvaju svjetskih ratova u Vukovaru .................. 12 ... uglavnom pripada zavičajnoj povijesti Vukovara, dok se primarni izvori, glasila Borovo i. Sremske ... Zagreb je kao glavni grad Hrvatske imao status trgovačkog,.

fluminensia - FFOS-repozitorij

tri skupine (Filipović 1986: 141): glagoli svršenog vida, glagoli nesvršenog vida te dvovidni glagoli. U svjetlu navedene podjele promotrit će se i glagoli.

Logos - FFOS-repozitorij

Logos i značenje prije/za vrijeme Heraklita . ... preegzistencije i utjelovljenja. Ključne riječi: Logos, Heraklit, kršćanstvo, Origen, Augustin, Mudrost, Sin Božji ...

Pompeji - FFOS-repozitorij

Plinije Mlađi se nalazio zajedno s. Plinijem Starijim, koji je u to doba bio zapovjednik rimske flote, u Misenumu, devetnaest milja sjeverozapadno od Napuljskog ...

Vijetnamski rat - FFOS-repozitorij

Dok je Vijetnamska oslobodilačka vojska razoružavala jedinice japanske ... a djelomično zbog neuspjeha direktne vojne intervencije u Zaljevu svinja na Kubi.

Elektra - FFOS-repozitorij

ţivotu i djelu Dominka Zlatarića, autoru tragedije ''Elektra'', ali i poznatom ... Uz svjetski poznate talijanske (Dante, Petrarca) i antičke (Ovidije, Vergilije, Sofoklo).

Preuzmi PDF 721.97 KB - FFOS-repozitorij

grijeha. To mišljenje zastupali su i hrvatski renesansni satiričari pa se tako motiv grijeha pohlepe može pronaći kod ... dinar je gospodar svakojzi ljepoti, žena će ...

Ramzes II. - FFOS-repozitorij

Nakon bitke kod Kadeša (1286. pr. Kr.) koja se vodila u ... te o vojsci. Ključne riječi : Ramzes II. , Ramesejon , Luxor , Abu Simbel , Nefertari , bitka kod Kadeša ...