Odluka o metodu, načinu i sistemu bodovanja i testiranja kandidata ...

27 sij 2020 ... Ovom Odlukom utvrđuje se način provjere znanja kandidata ( test općeg znanja uključujući pisani rad, test tjelesne sposobnosti i intervju ) u ...

Odluka o metodu, načinu i sistemu bodovanja i testiranja kandidata ... - Srodni dokumenti

Odluka o metodu, načinu i sistemu bodovanja i testiranja kandidata ...

27 sij 2020 ... Ovom Odlukom utvrđuje se način provjere znanja kandidata ( test općeg znanja uključujući pisani rad, test tjelesne sposobnosti i intervju ) u ...

Odluka oo metodu, načinu i sustavu bodovanja testiranja ... - SIPA

17 kol 2006 ... e) drugi test koji Agencija smatra da je opravdan ili koristan i to: 1) test poznavanja ... (Test psiho{iziike izdrZljivosti u ekstremnim situacijama).

Pravilnik o načinu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu ...

a) Sklekovi za 20 sekundi: 1) Instrumenti: Štoperica sa 1/10 sek. 2) Zadatak: Kandidat zauzme položaj na rukama tako da prstima nogu i dlanovima dodiruje ...

KRITERIJI o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja ... - ZDK

a) U skladu sa članom 70. stav 2. Zakona o osnovnoj školi, („Službene novine Zeničko- dobojskog kantona", broj: 5/04, 20/07, 9/11 i 4/14), i članom 116., stav 2.

Primjeri bodovanja uspjeha kandidata iz osnovnoga ... - Upisi.hr

d) Bodovi iz posebnoga i dodatnoga elemenata vrednovanja jednaki su kao i u prethodnome primjeru (3 boda). Slijedi pregled ukupnoga vrednovanja uspjeha ...

sadržaj i način testiranja kandidata - Ured zastupnika Republike ...

provjera znanja engleskog jezika i poznavanja rada na računalu. ... razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu.

način testiranja kandidata/kinja - Ministarstvo vanjskih i europskih ...

utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije za provedbu javnog ... Psihološko testiranje provodi se radi procjene sposobnosti kandidata za ...

Učitelj-ica razredne nastave – sadržaj i način testiranja kandidata

12 lip 2019 ... SADRŽAJU I NAČINU TESTIRANJA, PRAVNIM I DRUGIM IZVORIMA. ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE na radnom mjestu:.

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja te vrednovanju kandidata

ravnatelj je prije objave natječaja obvezan pribaviti prethodnu suglasnost osnivača. Prijava potrebe za radnikom Gradskom uredu za obrazovanje. Članak 8.

Odluka o izboru kandidata za specijalizaciju iz otorinolaringologije

Robert Tomljenović, dr. med. iz Grubišnog polja, Ul. 4. studenog 1991 / 1, izabran je za specijalističko usavršavanje iz otorinolaringologije za potrebe Opće ...

Odluka o odabiru kandidata za pomoćnika/icu u nastavi za učenike ...

8 ruj 2017 ... Osnovna škola "Stjepan Radić" Oprisavci. 1. Beraković Dubravka. - Osnovna škola "Ivan Goran Kovačić" Staro Petrovo Selo - 7 izvršitelja. 1.

Odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u ...

30 ožu 2011 ... Pravo na izravni upis u srednju školu, bez vrjednovanja uspjeha u osnovnoj školi, ... broj bodova utvrđen za upis u gimnazije, odnosno druge vrste ... kategoriziranoga športaša od I. do VI. kategorije pripadaju dodatni bodovi, i to: ... Ista prava upisa imaju i djeca hrvatskih branitelja koja žive u posebnim ...

Odluka o izboru kandidata za specijalističko usavršavanje doktora ...

VARAZDIN, Kolodvorska 20. OIB: 04489447850. KLASA: 131-02/17-01/1. URBROJ: 2186-01-09-17-41. Varaždin, 10.07.2017. Temeljem članka 26. Statuta ...

Odluka o odabiru kandidata - Opća bolnica Gospić

reanimatologije i intenzivne medicine izabire se Nataša Mijolović, prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme u Općoj bolnici Gospić, te joj se dodjeljuje ...

Odluka o izboru kandidata - Gimnazija Jurja Barakovića

količina ukupnog radnog vremena, na neodređeno radno vrijeme – Karmela Jelčić, prof. hrvatskog jezika. Cblika kavnatelj: publika Hrypanko Artuković, prof. . 1.

Odluka o izboru kandidata za stručno ... - Opća bolnica Virovitica

... stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za zanimanje psiholog. NICA Ravnatelj. 30 Opce bolnice Virovitica. VIROV Pinko Blažević, dipl. oec.

Odluka o izboru kandidata - Centar za socijalnu skrb Sisak

12 kol 2019 ... vrste - jedan izvršitelj na određeno puno radno vrijeme u Centru za socijalnu skrb Sisak, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Sisak, donosi.

ODLUKA o izboru kandidata za radno mjesto magistra farmacije

7 lis 2019 ... Statuta Opće bolnice ,,Dr. Ivo Pedišić“ Sisak Ur.broj: 2176-128-01- ... Kandidatkinja se prima na rad na određeno vrijeme uz uvjet probnog rada ...

Odluka o utvrđivanju konačne Liste kandidata za davanje gradskih ...

3 ožu 2017 ... 19. Saša Žužić. Požeška 50, Osijek. 1. 76. 20 Ninoslav Gregorka. Krstova 8, Osijek. 1. 76. 21 ... 1. 68. 30. Slavica Ljepić. Bosutska 15, Osijek. 1.

Odluka o izboru kandidata za zasnivanje radnog odnosa-lokacija Sl ...

web starnici Ministarstva zdravlja i OB“Dr.“Josip Benčević“ Slavonski Brod za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, (m/ž), za radno mjesto prvostupnik ...

Odluka o izboru kandidata za zasnivanje ... - Bolnica Josip Benčević

web starnici Ministarstva zdravlja i OB“Dr.“Josip Benčević“ Slavonski Brod za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, (m/ž), za radno mjesto prvostupnik ...

Odluka o odabiru kandidata za prijem u radni odnos - Turistička ...

Zaprešić, 08. siječnja 2020. Na temelju članka 22. Zakona ... radno mjesto, direktor Turističkog ureda Turističke zajednice grada Zaprešića donosi ... razvoj turističkih proizvoda" - jedan (1) izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u punom radnom.

odluka o odabiru kandidata - Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke ...

prijedlog Povjerenstva za izbor radnika, odabrana je kandidatkinja INES SABALIĆ VELJANČIĆ iz. Oroslavja, Mokrice 50. S izabranom kandidatkinjom Zavod za ...

ODLUKA O NAČINU KORIŠĆENJA I UPOTREBE PREVOZNIH ...

Putnički automobil marke „VOLKSWAGEN PASSAT 19TDI“, registarski broj PG CG653, broj šasije WVWZZZ3BZ4P105280, godina proizvodnje 2003,u svojini ...

Odluka o načinu i uvjetima obavljanja ... - Niskogradnja doo

Statuta grada Pregrada (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. ... Umrli se može ukopati i izvan groblja samo uz odobrenje koje daje Jedinstveni.

Odluka o načinu i uvjetima naplate za rezidente i ... - Prnjavorac

O NAČINU I UVJETIMA POD KOJIMA REZIDENTI U POSLOVANJU S NEREZIDENTIMA MOGU PRIMITI NAPLATU ILI. IZVRŠITI PLAĆANJE U STRANOJ ...

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca

(Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18 i 23/18), Gradska skupština Grada ... sklonište za životinje je objekt u kojem se smještaju i zbrinjavaju napuštene i.

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih ...

28 stu 2017 ... Beli Manastir i Osnovna škola "Dr. Franjo Tuđman" u Belom Manastiru. Ovjerene račune ... OŠ Đakovački Selci, Selci Đakovački. 340.568,00.

Odluka o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama ...

Rok za dostavu ponuda započinje tedi drugi dan od dana objave natječaja u lokalnom tisku. Izravnom pogodbom, odnosno bez provođenja javnog natječaja ...

odluka o načinu sufinanciranja aktivnosti u ... - Općina Poličnik

Općina Poličnik se obvezuje sufinancirati postupak obnove zemljišne knjige za ... u bruto iznosu Općinskom sudu u Zadru, u svrhu obnove zemljišne knjige ... Za sklapanje gore navedenog Sporazuma ovlašćuje se općinski načelnik Općine.

Odluka o uvjetima,načinu i postupku upravljanja i rapolaganja ...

10 pro 2018 ... Nekretnine u smislu ove Odluke obuhvaćaju zgrade, zemljišta i druge ... Ugovor o darovanju nekretnine u vlasništvu Županije potpisuje Župan ...

Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u ...

izvještaj o obavljenom službenom putu. (4) Izvještaj iz stava ... putnički automobil u ličnoj svojini, uz putni nalog obavezno prilaže i obračun kilometara pređenih ...

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o nacinu i postupku ...

Statuta Osnovne škole „Pavao Belas“ Školski odbor na sjednici održanoj dana 21. siječnja 2020. donosi. ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA.

Odluka o jedinstvenom načinu obračuna i iskazivanja ... - CBCG

25 окт 2013 ... 1) “kreditor” je banka, kreditna unija, mikrokreditna finansijska ... Druge uplate – u ovu kolonu se upisuju druge uplate koje deponent (vlasnik.

Odluka o načinu držanja životinja - Općina Kneginec

plavoprstenasta hobotnica (Hapalochlaena maculosa). - KUKCI (Insecta). - sve vrste mrava i termita. - STONOGE (Chilopoda). - porodica: Scolopendridae.

Odluka o uvjetima i načinu korištenja godišnjeg odmora za ... - ZDK

28 ožu 2018 ... Donošenjem ove odluke stavlja se van snage Odluka o uslovima i naĉinu korištenja ... (Rješenje o godišnjem odmoru). Na osnovu utvrĊenog ...

Odluka o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele ... - Grad Zagreb

obnovu pročelja i krovova objekata vjerskih zajednica (crkva, džamija ili drugi vjerski objekt) u kojima se javno obavljaju vjerski obredi (u daljnjem tekstu: objekti ...

Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području grada ...

Ulica Vladimira Novaka (uz Veleučilište Baltazar Zaprešić). 2.13. Ulica Antuna Mihanovića u blizini kućnog broja 47. 2.14. Mokrička ulica u blizini kućnog broja ...

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada

Zakona o održivom gospodarenju otpada („Narodne novine“ RH br. 94/13 i. 73/17) i članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ ...

Odluka o bližim uslovima i načinu vođenja jedinstvenog registra ...

Јединствени регистар рачуна садржи податке о динарским и девизним ... Народна банка Србије води Јединствени регистар рачуна у електронском ...

Odluka-o-uvjetima-i-načinu-držanja-kućnih ... - Općina Lastovo

8 srp 2019 ... 7. radne ţivotinje su psi koji sluţe kao tjelesni ĉuvari i ĉuvari imovine, psi vodiĉi ... trpi bol, patnju ili veliki strah, da je ţivotinja ozlijeĊena ili da bi ...

Odluka o načinu prijave prebivališta i boravišta na ... - Grad Delnice

Grad Delnice može dati suglasnost za prijavu prebivališta i boravišta na ... Osoba koja prijavljuje prebivalište ili boravište na adresi stanodavca dužna je ... utvrdi neistinitost dane izjave, odnosno ako se prijava odnosi na nepostojeću adresu.

Odluka o uslovima, držanju i načinu postupanja s ... - Općina Lukavac

2 lis 2019 ... Ova Odluka se ne primjenjuje na službene pse koji u obavljanju svojih poslova ... minimalnih i maksimalnih cijena veterinarskih usluga na teritoriji Federacije ... te neograđenim i ograđenim dvorištima škola i vrtića, i na drugim.

ODLUKA o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju ...

ODLUKA o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove ... stranim sredstvima plaćanja, uključujući mjenjačke poslove, s kojom je ... uvjeti u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima, mora na svakome ...

Odluka o uslovima i načinu izdavanja i prodaje kratkoročnih hartija ...

записи). 3. Благајнички записи су дематеријализоване хартије од вредности и региструју се као електронски записи на рачуну хартија од вредности у.

Odluka o strukturi, bližim uslovima i načinu otvaranja i ... - CBCG

2) broj transakcionog računa (13 numeričkih znakova), i. 3) kontrolni broj (dva ... Centralna banka vodi evidenciju fiksnih brojeva koje je dodijelila pružaocima.

ODLUKA o načinu i uslovima korišćenja službenih vozila u svojini ...

Službenim vozilom, u smislu ove odluke, smatra se službeni putnički ... ovlašćenje za upravljanje službenim vozilom i zapisnik o primopredaji službenih vozila;.

Odluka o obliku i načinu provedbe nastupnog ... - Rektorski zbor

5 lis 2005 ... postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja od 19. srpnja 2005. godine Rektorski zbor na 9. sjednici u akademskoj 2004./2005. godini uz ...

Odluka o upisnini te načinu utvrđivanja i visini iznosa članarine za ...

4 lip 2016 ... Članarina za liječnike članove Komore iznosi 125,00 kuna ... u «Liječničkim novinama» te na mrežnoj stranici Komore www.hlk.hr, a stupa na.

Odluka o načinu evidentiranja početka i završetka rada radnika DZ ...

29 kol 2017 ... Zakona o radu (NN 93/14), članka 8., 12. i 13. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 73/2017), članka 17. stavka 2.

NACRT – Odluka o načinu pružanja komunalne usluge zbrinjavanja ...

Članak 2. Na području Općine Mala Subotica javnu uslugu pruža GKP ČAKOM d.o.o. iz ... Odvoz krupnog (glomaznog) otpada osiguran je dva puta godišnje na ...

Odluka o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za ...

9 lis 2017 ... Bosne i Hercegovine na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz sa posla, ... d) Dnevna naknada je naknada za dnevni dolazak na posao i ... U ostalim radnim sedmicama zaposleni je dolazio najmanje po jedan dan u.

Odluka o kontroli placanja mjesecne pristojbe i nacinu odjave ... - HRT

18 lip 2019 ... ... pladanja mjesedne pristojbe i nadinu odjave prijamnika (u daljnjem tekstu: Odluka) Ikvatska radiotelevizija (dalje u tekstu: HRT) urectuje ...

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja ... - Čistoća

30 sij 2018 ... lokaciju, datum i radno vrijeme mobilnog reciklažnog dvorišta. - plan s datumima preuzimanja glomaznog otpada u okviru javne usluge.

odluka o načinu otvaranja transakcijskih računa - hrvatska narodna ...

(2) Konstrukcija transakcijskog računa iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od dva dijela, ... IBAN konstrukcija transakcijskih računa koristi se za izvršavanje svih.

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca ... - Općina Baška

17 svi 2019 ... plavoprstenasta hobotnica (Hapalochlaena maculosa). 5.2. KUKCI (Insecta). - sve vrste mrava i termita. 5.3. STONOGE (Chilopoda). - porodica: ...

Odluka o načinu plaćanja i visini cijene komunalnih ... - Porat Povljana

Podaci o prijavljenom broju registriranih ležajeva za iznajmljivače dobivat će se od strane Županijskog ureda za gospodarstvo, TZ Povljana, korisnika usluge ili ...

ODLUKA o načinu pružnja javne usluge prikupljanja ... - Grad Opatija

31 sij 2018 ... 4. cijena javne usluge je novčani iznos u kunama za pruženu javnu uslugu ... miješanog komunalnog otpada su plastični spremnici sive boje sa sivim poklopcem volumena ... komposter ili kompostna hrpa na vlastitoj površini,.

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja ... - Grad Osijek

17 sij 2018 ... društvo u većinskom vlasništvu Grada Osijeka, Unikom d.o.o. za komunalno ... izraditi Raspored prikupljanja komunalnog otpada za područje grada Osijeka (u ... odnosno 3 sata prije početka noćne smjene odvoza otpada (od ...