Lista pitanja za test općeg znanja - Policija Brčko distrikta

2 lip 2017 ... LISTA PITANJA ZA TEST OPĆEG ZNANJA PO NATJEČAJU BROJ PREDMETA 14.05-. 33-924/17 I BROJ AKTA 14.05-33-24565/17 OD ...

Lista pitanja za test općeg znanja - Policija Brčko distrikta - Srodni dokumenti

Lista pitanja za test općeg znanja - Policija Brčko distrikta

2 lip 2017 ... LISTA PITANJA ZA TEST OPĆEG ZNANJA PO NATJEČAJU BROJ PREDMETA 14.05-. 33-924/17 I BROJ AKTA 14.05-33-24565/17 OD ...

Lista pitanja za test općeg znanja - Policija Brčko distrikta BiH

2 lip 2017 ... LISTA PITANJA ZA TEST OPĆEG ZNANJA PO NATJEČAJU BROJ PREDMETA 14.05-. 33-924/17 I BROJ AKTA 14.05-33-24565/17 OD ...

lista pitanja za službenike u pravosuđu brčko distrikta bih (vss/všs)

Odgovor. 1 Zakonom o platama i naknadama zaposlenih u pravosuđu Brčko distrikta BiH. 2. ... Odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, ... Poslovnik o radu Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik ...

lista pitanja za službenike u pravosuđu brčko distrikta bih ... - pkbd.ba

Odgovor. 1 Zakonom o platama i naknadama zaposlenih u pravosuđu Brčko distrikta BiH. 2. ... Odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, ... Poslovnik o radu Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik ...

PRAVILNIK o uniformi Policije Brčko distrikta BiH - Policija Brčko ...

g) kravate, h) pulovera, i) kratke jakne ... i) sredstva za vezivanje - PVC lisice jednokratne, j) sredstva za vezivanje - lisice metalne, k) službena palica, l) taktička ...

pravilnik - Policija Brčko distrikta

(3) Košulja kratkih rukava (muška/ženska) je izrađena od tkanine, ... Nosi se ispod motociklističkog odijela. ... (11) Svečana kravata - materijal 100% poliester.

pravilnik - Policija Brčko distrikta BiH

Kragna je usklađena sa kragnom spoljašne jakne, jakna je ravnog kroja i kopča se rajfešlusom. U ... Na stražnjem dijelu čizme postavljena je Kick Pad zaštita za.

Krivični zakon - Policija Brčko distrikta BiH

Nadripisarstvo. Ćlan 371. Tko se, nemajuşi propisanu strućnu spremu, neovlałteno za nagradu bavi prušanjem pravne pomoşi, kaznit şe se novćanom kaznom ...

Zakon o prekršajima - Policija Brčko distrikta

(6) Uz prekršajni nalog ili zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka sudu se ... odjeljak 1 »Žalba na prvostepenu presudu«; glava XXVI »Postupak prema.

Zakon o prekršajima - Policija Brčko distrikta BiH

(6) Uz prekršajni nalog ili zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka sudu se ... odjeljak 1 »Žalba na prvostepenu presudu«; glava XXVI »Postupak prema.

Pirotehnička sredstva - Policija Brčko distrikta BiH

19 pro 2008 ... Mnogi smatraju da su petarde potpuno bezopasne i ne vide nikakvo zlo u ... Klasa III - sredstva za srednje vatromete: srednje veliki vatrometni ...

zakon o cestama - Policija Brčko distrikta BiH

VUĆA NEISPRAVNIH VOZILA. Ćlan 69 ... Za vrijeme vuće vozila iz ćlana 69 stava 1 ovog zakona, oba vozila moraju biti oznaćena znakom kojim se oznaćava.

Test općeg znanja

Predmetne oblasti koje će biti tretirane na testu općeg znanja. Pitanja, koja će sadržavati Test općeg znanja, biće pitanja iz slijedećih područja, odnosno.

TEST 2 - Ispit općeg znanja

... testa: 20081212-2. Pitanja za polaganje ispita općeg znanja. Datum: 11-12-2008. Ispit općeg znanja održan dana: ... Test sadrži 42 pitanja. Kandidat rješava ...

Pitanja za test opšteg znanja

Света књига код муслимана се зове: ... в) црвена, плава и жута, ... а) Гоби, б) Сахара, в) Велика пјешчана пустиња, г) Калахари. 181. Вулкан Етна се ...

ZAKON O CESTAMA BRČKO DISTRIKTA BiH - Skupština Brčko ...

8 ruj 2004 ... Odjel za javne poslove mora voditi evidenciju o javnim cestama u Brčko distriktu BiH, kao i objektima na njima. Članak 6. Magistralna cesta je ...

Kviz znanja iz fizike i općeg znanja o Nikoli Tesli

1 velj 2020 ... Kandidati za prijavu na natječaj trebaju: 1. ispuniti prijavnicu objavljenu na web stranici Udruge www.unt-genius.hr te potpisanu i skeniranu ...

BU DŽ ET - Vlada Brčko distrikta BiH

Stručni referent za umnožavanje i otpremu skupštinskih materijala. Tehničar za ... Operater - upisničar izvršenja predmeta registracije poslovnih subjekata. Operater - referent za ... Administrativni radnik na poslovima prekršaja. Administrativni ... demokratski forum 50.000 KM i ostali grantovi 150.000 KM);. Odjeljenje za ...

specifikacija - Skupština Brčko distrikta BiH

9 lip 2014 ... Moja ljekarna. 503,2. Anđa Nikolić. Anđa Nikolić. 58. nabava lijekova. 203-D/14. Ljekarna Zdravlje. 5587,84. Anđa Nikolić. Anđa Nikolić. 59.

specifikacija - Skupština Brčko distrikta

9 lip 2014 ... Moja ljekarna. 503,2. Anđa Nikolić. Anđa Nikolić. 58. nabava lijekova. 203-D/14. Ljekarna Zdravlje. 5587,84. Anđa Nikolić. Anđa Nikolić. 59.

001 34-18 Zakon o volontiranju - Skupština Brčko distrikta

Volonter ima pravo: a) zaključiti ugovor o volontiranju, b) da mu se izda potvrda o volontiranju u roku od pet dana od dana kada je elektronskim putem, poštom ili ...

obiteljski zakon - Skupština Brčko distrikta BiH

(1) Ovim zakonom ureuju se obiteljsko-pravni odnosi izmeu bračnih partnera, roditelja i djece, posvojitelja i posvojenika, skrbnika i štićenika i odnosi izmeu ...

Broj predmeta - Skupština Brčko distrikta

distrikta BiH, broj 2/10), člana 64 Poslovnika o radu Skupštine Brčko distrikta BiH (Službeni ... "Nastavak rekonstrukcije objekta Palestina – fasada i stolarija".

ZAKON O SLATKOVODNOM RIBARSTVU BRČKO DISTRIKTA BiH

mjere za provođenje zaštite riba;. 29. ribarski alat je pribor kojim se obavlja ribolov;. 30. ribolovačko pravo je osnovni akt kojim se nosiocima omogućava ...

memorandum PARCO - Skupština Brčko distrikta

(Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, brojevi 17/08 i 20/10), i Prijedloga odluke ... othrine i 100 litara sredstva Neopitroid EC 20A za uništavanje komaraca na ...

APELACIONI SUD BRČKO DISTRIKTA BOSNE I ... - pravosudje.ba

31 svi 2006 ... dio od 25/101 nekretnina iz Pl. broj 61 k.o. G. i da se darovni ugovor kojeg ... tužitelji ne traže utvrđenje povrede prava na nužni dio), premda iz ...

001 36-17 Zakon o nasljedjivanju Brc ko ... - Skupština Brčko distrikta

27 ruj 2017 ... (2)Nužni dio nasljednika iz članka 32 stavka 1 iznosi jednu polovicu, ... raspolaganja samo onoliko za koliko oni premašuju njegov nužni dio.

Zakon o pomilovanju Brčko distrikta BiH - Prnjavorac

ZAKON. O POMILOVANJU BR KO DISTRIKTA BiH. Č. I. GLAVA lanak 1. Č. (Predmet Zakona). Ovim zakonom propisuju se mjerodavnost organa za davanje ...

obiteljski zakon - Skupština Brčko distrikta

(1) Ovim zakonom ureuju se obiteljsko-pravni odnosi izmeu bračnih partnera, roditelja i djece, posvojitelja i posvojenika, skrbnika i štićenika i odnosi izmeu ...

REZULTATI TESTA OPĆEG ZNANJA MI 002 10 19 29 1 MI ... - SIPA

U DRŽAVNOJ AGENCIJI ZA ISTRAGE I ZAŠTITU. REZULTATI TESTA OPĆEG ZNANJA. Redni broj. ŠIFRA. TEST OPĆEG ZNANJA. TEST. ESEJ. UKUPNO.

Zakon o maticnim knjigama Brcko distrikta BiH - Prnjavorac

(8) Ako u slučaju iz stava 6 ovog člana lice koje je upisano u knjigu državljana Distrikta ima prebivalište na teritoriji jednog od entiteta upisuje se u matičnu ...

001 28-12 Zakon o javnom okupljanju - Skupština Brčko distrikta BiH

ZAKON. O JAVNOM OKUPLJANJU. DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE. Članak 1. (Predmet). Ovim zakonom propisuju se javna okupljanja građana radi javnog ...

Broj 23 - Strana 14 SLUŽBENI GLASNIK BRČKO DISTRIKTA BiH ...

Broj 23 - Strana 14. SLUŽBENI GLASNIK BRČKO DISTRIKTA BiH. Utorak, 18. juli 2017. god. 52. REHABILITACIJA U INTENZIVNOJ NJEZI – NEUROLOGIJA PO ...

000 60-10 Zakon o porezu na dohodak - Skupština Brčko distrikta BiH

Prihodi koji se smatraju dohotkom, a na koje se ne plaća porez na dohodak, su: ... doprinosa iz plate, bilo da su utvrđeni na osnovu porezne kartice ili bez ... Nadležni organi koji su ovlašteni za izdavanje odobrenja za obavljanje samostalne.

Broj 23 - Strana 10 SLUŽBENI GLASNIK BRČKO DISTRIKTA BiH ...

30 lip 2017 ... Broj 23 - Strana 10. SLUŽBENI GLASNIK BRČKO DISTRIKTA BiH. Utorak, 18. juli 2017. god. Član 5. Manifestacija će biti realizovana u ...

001 28-12 Zakon o javnom okupljanju - Skupština Brčko distrikta

ZAKON. O JAVNOM OKUPLJANJU. DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE. Članak 1. (Predmet). Ovim zakonom propisuju se javna okupljanja građana radi javnog ...

KAZNENI ZAKON BRČKO DISTRIKTA BiH - Tužilaštvo Bosne i ...

na primjer alfa, beta, neutronske čestice i gama zrake) a koje mogu, zbog ... a) zaštita društva od izvršenja kaznenih djela preventivnim utjecajem na druge da poštuju ... učinio pod odlučujućim djelovanjem ovisnosti od alkohola ili opojnih droga, ... drugoga da se koristi svojim pravom podnošenja žalbe, prigovora, molbe,.

ZAKON O RADU BRĈKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

(1) Radni odnos se zasniva zaključivanjem ugovora o radu izmeĎu poslodavca i zaposlenika. (2) Nakon zaključenog ugovora o radu poslodavac je dužan ...

000 06-06 Zakon o računovodstvu i reviziji - Skupština Brčko distrikta

g) Certifikovani računovođa lice kojemu je certifikat izdalo profesionalno tijelo a u skladu s članom 6 ovog zakona. h) Ovlašteni revizor – lice kojem je ...

Zbirka medijskih objava - Vlada Brčko distrikta BiH

14 дец 2019 ... Dnevni avaz; 50.000, Bosna i Hercegovina. Stranica: 9. Površina: 30 cm2. Rubrika, Datum. Sveznadar; 14. 12. 2019. Stranica u zbirci: 7. Autor.

001 10-06 Zakon o prijevozu u cestovnom prometu Brčko distrikta

y) ''prijevoz za vlastite potrebe'' je prijevoz osoba i tereta koje poduzeće, druga ... (1) Javni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe može se vršiti vozilom koje.

BUDŽET BRČKO DISTRIKTA BiH 2009. FISKALNA GODINA

čekaonicama, garderobni ormari, trpezarijski stolovi, kauči - trosjedi za dežurne ... Nabavka radionice za tehnički odgoj, učionica I trijade, namještaj (JU Četvrta o.š.) ... Radi se o istoj poziciji pripravnika koji prvih osam mjeseci prima umanjenu ...

Untitled - Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta Korisni linkovi

22 нов. 2018 ... preduzetništva po Programu samozapošljavanja u 2018.godini. ... sprovedene obuke, u roku od sedam dana dostaviti poslovni plan Zavodu,.

Mjesečni bilten - Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta Korisni linkovi

Pregled broja lica koja traže zaposlenje - Septembar. R/B Aplikacija - obilježja. Stepen stručnog obrazovanja. Ukupno VSS VŠS SSS NSS VKV KV PKV NKV. 1.

Pitanja iz općeg dijela ispita za ovlaštenog mjeritelja Zakon o ...

Zakon o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 74/14) osim članaka 15. – 19. i 37. – 64. 1. ... Pravilnik o mjernim jedinicama (»Narodne novine«, broj 88/15). 1.

2020-03-19 Press Clipping 19.03.2020 - Vlada Brčko distrikta BiH

Пре 4 дана ... Naredba gradonačelnika koja se odnosi na radno vrijeme u Brčko distriktu. Serijski br. 2. Medij; Doseg. Radiobrcko.ba; , Bosna i Hercegovina.

Referenc lista EE Objekti CONRAM d.o.o. Brčko

zraĉnog voda, u stambenom naselju Brod u Brĉko distriktu BiH. Lot2 – Zamjenska ... u krugu objekata VOKEL u Brĉkom, st.naselje Grbavica. VOKEL d.o.o. ...

test znanja - Војна Академија

Тестови знања одавно се користе у селективним испитивањима. Они су се ... У XI веку догодио се велики раскол у хришћанској цркви која је подељена.

KATALOG PITANjA ZA EKSTERNU PROCJENU ZNANJA ... - MON KS

31. Izračunaj količnik brojeva 72 i 9. ... 36. Od zbira brojeva 43 i 38 oduzmi razliku brojeva 28 i 19. 37. Od proizvoda brojeva 9 i 8 oduzmi razliku brojeva 81 i 39.

KATALOG PITANjA ZA EKSTERNU PROCJENU ZNANJA U ...

d) Gdje stonoga pere noge?(zaokruži slovo ispred tačnog odgovora). A – u rijeci. B – u potoku. C – u travi. D – u bari. STONOGA U TRGOVINI. Došla je gospođa ...

Test opšteg znanja - Управа за полицијску обуку

ТЕСТ ОПШТЕГ ЗНАЊА И ИНФОРМИСАНОСТИ. 1. Који је главни град Либије? а) Гадамес, б) Триполи, в) Најроби, г) Брега. 2. У којем граду се налази ...

1 TEST OPŠTEG ZNANJA KANDIDATA ZA PRIJEM U VOJNU ...

TEST OPŠTEG ZNANJA KANDIDATA ZA PRIJEM. U VOJNU SLUŽBU U ORUŽANE SNAGE BOSNE I HERCEGOVINE. U KATEGORIJU VOJNIKA. 1. Vlast u BiH ...

Uredsko poslovanje - pitanja za provjeru znanja - Ministarstvo uprave

10 sij 2011 ... Kojim je temeljnim propisima uređeno uredsko poslovanje ... završava neku službenu radnju te obavlja službeno dopisivanje s drugim tijelima.

TEST PITANJA

u pravcu normalnom na pravac prostiranja talasa. 7. Brzina zvuka zavisi od talasne dužine zvuka. □ da. □ ne. 8. Brzina zvuka zavisi od frekvencije zvuka.

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika

c) simptomi povezani s mentalnim stanjem d) simptomi tenzije. 2. Agorafobija se dijagnosticira kada postoji sljedeće: a) anksioznost se javlja kod izlaska iz kuće ...

TEST PITANJA IZ BIOLOGIJE

d) srdoboljna ameba. 4. zglavkar. 11. Koji od navedenih tipova životinja pripada celomskim deuterostomijama: a) valjkaste gliste b) prstenaste gliste c) zglavkari.

TEST PITANJA IZ PSIHIJATRIJE

somnabulizam b) autizam c) fuge d) katatoni stupor e) delirijum. 29. Oblik dislocirane svesti tokom spavanja, u kome se samo motorika aktivira je: a) katalepsija.

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika - Medix

dijagnoze PTSP-a simptomi moraju trajati: ... Test znanja sadrži 70 pitanja koja se odnose na sadržaj naslovne teme „PTSP – jučer, danas, sutra”. Pozitivno ...

TEST PITANJA IZ SPECIJALNE HIRURGIJE

c) inkarceracija omentuma d) inkarceracija Meckelovog divertikuluma. D. Pitanje broj 36. Seminom je maligni tumor: a) prostate b) bubrega c) mokraćne bešike.

Pitanja za pismeni test iz informatike

Pitanja za pismeni test poznavanja rada na računaru. R.B.. Pitanje i ... Koji od slijedećih zadataka bi bio prikladniji osobi nego računalu? ❒ Zadatci koji se često ...