VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA I REKTORSKI ZBOR

Veleučilište u. Varaždinu ... Tehničko veleučilište u. Zagrebu ... Društveno veleučilište u. Zagrebu. Porezni studij stručni studij. 120. 2 stručni/a pristupnik/ ...

VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA I REKTORSKI ZBOR - Srodni dokumenti

VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA I REKTORSKI ZBOR

Veleučilište u. Varaždinu ... Tehničko veleučilište u. Zagrebu ... Društveno veleučilište u. Zagrebu. Porezni studij stručni studij. 120. 2 stručni/a pristupnik/ ...

vijeće veleučilišta i visokih škola i rektorski zbor republike hrvatske

Tehničko veleučilište u Zagrebu. Informacijska sigurnost i digitalna forenzika specijalistički diplomski stručni studij. 120. 2 stručni/a specijalist/ specijalistica.

REKTORSKI ZBOR

Poslovnika o radu Rektorskog zbora, Rektorski zbor na 7. sjednici u ... Odluke primjenjivat će se uvjeti za izbor u nastavna zvanja utvrĊeni Odlukom o nužnim.

Upisne kvote - Rektorski zbor

Turističko poslovanje. 50. 20. 70. Fakultet elektrotehnike, strojarstva i ... Ekonomija; smjer: Trgovinsko poslovanje. 80 3. 77 3. 163. Elektroenergetika. 40 2.

sveu č ili š teusplitu - Rektorski zbor

1 lip 2013 ... UKUPNO STRUČNI STUDIJI. 919. 630 ... e-mail: [email protected], [email protected], [email protected],. - telefoni: ... www.strucni.kifst.hr.

Sveučilište Sjever - Rektorski zbor

27 lip 2019 ... Prijave za upis na studije Multimedija, oblikovanje i primjena, Sestrinstvo, Fizioterapija, Komunikologija, mediji i novinarstvo i Poslovanje i ...

upisna mjesta - Rektorski zbor

Odsjek Petrinja - Preddiplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje. 80. 30. 50. 0. Učiteljski fakultet, nerasporedjeni. 0. 0. 0. 0. PODRUČJE ...

sveu č ili š teu splitu - Rektorski zbor

1 lip 2019 ... http://www.fesb.hr. E-mail: [email protected] IBAN: ... Termin testiranja, popis i raspored pristupnika u crtaonicama za testiranje bit će objavljeni.

REKTORSKI ZBOR Sveučilište u Dubrovniku

Dubrovnik, s početkom u 9,00 sati. Nazočni članovi Rektorskog zbora: 1. prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu,. 2. akademik Daniel Rukavina, ...

rektorski zbor - Sveučilište u Splitu

Ovom odlukom propisuju se uvjeti za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti ... propisuje Rektorski zbor uz suglasnost Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje.

Zapisnik 6. sjednice 27 06 2019 - Rektorski zbor

27 lip 2019 ... sindikata znanosti i obrazovanja predsjednik Velikog vijeća Igor ... sustavu visokog obrazovanja, obavljanje znanstvene djelatnosti i visokog.

UNIPU_Natjecaj za upis prediplomski i ... - Rektorski zbor

27 lip 2019 ... Sveučilišta provode: a) Muzička akademija u Puli za studij Glazbena pedagogija, Klasična harmonika, Solo pjevanje i Klavir - cijena je 250,00 ...

prof. dr. sc. Dijana Vican - Rektorski zbor

Osnovala je sveučilišni centar "Stjepan Matičević" (2005.), koji vodi i preko kojega sa suradnicima realizira programe za stjecanje nastavničke kvalifikacije, ...

SVEUČILIŠTE U ZADRU KLASA: 602-04/19-03/01 ... - Rektorski zbor

23 svi 2019 ... *Hrvatski državljani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, hrvatski ... za izvanredni studij Sestrinstva na adresu: Sveučilište u Zadru, Odjel za ...

rektorski zbor - Nezavisni sindikat znanosti

13 srp 2017 ... Koje je značenje izraza da je netko „pomogao pri izradi radova“? ... prethodno zvanje je docent, a želi biti izabran u zvanje redovitog profesora, ...

Natječaj za upis u 1 godinu ... - Rektorski zbor

3 svi 2014 ... Tekstilni i modni dizajn, preddiplomski sveučilišni studij (smjerovi: Modni ... smjerovi: Tekstilna tehnologija i Odjevna tehnologija ... www.efzg.hr.

nn_107_2007_Zakon o akademskim i stručnim ... - Rektorski zbor

10 lis 2007 ... primjer: univ. bacc. arh., univ. bacc. oec., univ. bacc. iur. i slično) i ... stječe viša stručna sprema (VŠS), izjednačen je sa stručnim nazivom ...

akademski nazivi za NN_svibanj 2012 - Rektorski zbor

IZMJENE I DOPUNA POPISA. AKADEMSKIH NAZIVA I AKADEMSKIH STUPNJEVA TE NJIHOVIH KRATICA. NAZIV VISOKOG. UČILIŠTA. NAZIV STUDIJSKOG.

2198-1-79-10-19-07 Zadar, 30. travnja 2019. Na ... - Rektorski zbor

23 svi 2019 ... ... odgoja", 23000 Zadar, Ulica dr. Franje Tuđmana 24i,. - za izvanredni studij Sestrinstva na adresu: Sveučilište u Zadru, Odjel za zdravstvene ...

Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima ... - Rektorski zbor

1.01. Matematika. 1.02. Fizika. 1.03. Geologija. 1.04. Kemija. 1.05. Biologija ... Prehrambena tehnologija, Grane: 4.05.01 inženjerstvo, 4.05.02 kemija hrane ...

2198-1-79-10-19-03 Zadar, 30. travnja 2019. Na ... - Rektorski zbor

23 svi 2019 ... diplomskih sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zadru u akademskoj godini ... studij Sestrinstva u tajništvu Odjela za zdravstvene studije (Zadar,.

2198-1-79-10-19-05 Zadar, 30. travnja 2019. Na ... - Rektorski zbor

23 svi 2019 ... stranicama Sveučilišta u Zadru: http://www.unizd.hr i na mrežnim stranicama: www.postani- ... ekonomiju: http://www.unizd.hr/ekonomija.

Integrirani popis akademskih naziva i ... - Rektorski zbor

soc. Sveučilište u Splitu,. Filozofski fakultet. Sociologija diplomski sveučilišni studij. 120. 2 magistar/magistra sociologije mag. soc. Hrvatsko katoličko sveučilište ...

IZMJENE I DOPUNE POPISA_studij kraći od tri ... - Rektorski zbor

4 stu 2016 ... (baccalaureus/ baccalaurea) ekonomije bacc. oec. ... bacc. oec. Sveučilište u Splitu. Ekonomski ... Viša stručna sprema,. Program studij-smjer:.

Rektorski zbor SVEUČILIŠTE U RIJECI • UNIVERSITY OF RIJEKA

Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu,. • akademik Daniel Rukavina, rektor Sveučilišta u Rijeci, predsjednik Rektorskog zbora. Nazočni predstavnici ...

2198-1-79-10-19-01 Zadar, 30. travnja 2019. Na ... - Rektorski zbor

23 svi 2019 ... Pavlinovića 1, Zadar ili na e-mail adresu [email protected] 24. lipnja ... Odjela za sociologiju: http://www.unizd.hr/sociologija Faks Odjela za ...

stručni nazivi za NN_svibanj 2012 - Rektorski zbor

javne uprave spec. admin. publ. 5.03. Politologija. VISOKA ŠKOLA. MEĐUNARODNIH. ODNOSA I. DIPLOMACIJE. MEĐUNARODNI. ODNOSI I. DIPLOMACIJA.

Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nast ... - Rektorski zbor

OPĆI UVJETI. 1. Pristupnici koji se prvi puta biraju u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja moraju imati potvrdno ocijenjeno nastupno predavanje pred ...

Izmjene i dopune Popisa stručnih naziva i ... - Rektorski zbor

menadžment, Split. Inspekcijski i kadrovski ... baccalaurea) inspekcijskog i kadrovskog menadžmenta u ... Slavonskom Brodu. Menadžment specijalistički.

Odluka o obliku i načinu provedbe nastupnog ... - Rektorski zbor

5 lis 2005 ... postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja od 19. srpnja 2005. godine Rektorski zbor na 9. sjednici u akademskoj 2004./2005. godini uz ...

pravilnik o studiranju sportaša na visokim učilištima rh - Rektorski zbor

4 stu 2016 ... ekipe, sveučilišne ekipe i/ili sveučilišnog sportskog kluba, uključujući ... sportaš ima pravo na ostvarenje sveučilišne sportske stipendije.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - Rektorski zbor

17 lip 2019 ... Detaljan raspored upisa bit će objavljen 16. srpnja 2019. godine, odnosno ... i 494-725 te na mrežnoj stranici fakulteta http://www.ffos.unios.hr/.

Korištenje Google Znalca - preporuka Rektorskoga ... - Rektorski zbor

22 velj 2016 ... Google Scholar (Google znalac) pretraživač. Google Znalac je besplatno dostupan pretraživač Weba koji indeksira pune tekstove ili meta ...

Odluka Rektorskog zbora o uvjetima za izbor u ... - Rektorski zbor

OPĆI UVJETI. I. Pristupnici koji se prvi ... propisat će Rektorski zbor uz suglasnost Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje. Pristupnici koji su u ... 2. da je predložio ili uveo novi, ili inovirani sadržaj predmeta, ili uveo nove eksperimentalne ili ...

Izmjene i dopune Popisa akademskih naziva ... - Rektorski zbor

Sveučilišta u Zagrebu. Dentalna medicina na engleskom jeziku integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij. 360. 6 doktor/doktorica dentalne medicine.

Integrirani popis stručnih naziva i kratica_2015_novo - Rektorski zbor

stručni studij. 180. 3 stručni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) inženjer/ inženjerka građevinarstva bacc. ing. aedif. Tehničko veleučilište u.

Izmjene i dopuna Popisa stručnih naziva i njihovih ... - Rektorski zbor

Vijeće veleučilišta i visokih škola i Rektorski zbor Republike Hrvatske donose. IZMJENE I DOPUNE POPISA. STRUČNIH NAZIVA I NJIHOVIH KRATICA. Izvođač.

izmjene i dopune popisa (Narodne novine 55/2019) - Rektorski zbor

31 svi 2019 ... Računarstvo. Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, ... informacijskih tehnologija Osijek ... Jedrenje na daski, Kineziologija u edukaciji i Judo,.

Integrirani popis stručnih naziva i njihovih kratica - Rektorski zbor

KRATICA. 2. TEHNIČKE ZNANOSTI. 2.02. Brodogradnja. Sveučilište u Rijeci,. Tehnički fakultet ... Slavica Ćosović Bajić, v. r.. Predsjednik Rektorskog zbora RH.

Popis akademskih naziva i akademskih stupnjeva te ... - Rektorski zbor

(»Narodne novine«, broj 107/2007), Rektorski zbor donosi. POPIS. AKADEMSKIH NAZIVA I AKADEMSKIH STUPNJEVA TE NJIHOVIH. KRATICA. NAZIV.

županijsko stručno vijeće nastavnika kemije srednjih škola istarske ...

1 ruj 2011 ... i nemetala. - iz položaja elementa u PSE moći označiti broj valentnih elektrona i valencije atoma kemijskih elemenata glavnih skupina PSE.

transport vode v visokih rastlinah - IJS

ionov in soli v ksilemu močno poveča. Posledica je, da voda vdira v celico zaradi osmoze. Difuzija in osmoza. Osmoza je poseben primer difuzije, zato si najprej ...

Umetnost visokih kultur - ZIGURATI

Po Herodotu naj bi bilo na vrhu vsakega zigurata svetišče, čeprav nobeno od teh svetišč ni preživelo. Zigurati so bili mišljeni kot svetišča in zato so bili zelo ...

Preporuke prilikom rada u uvjetima visokih temperatura

Žeđ, suha usta, ubrzan rad i lupanje srca ... ubrzani rad srca, ubrzano i plitko disanje, hladna, vlažna i ... suha, vruća i bez znoja, ubrzani puls, plitko disanje ...

Armiranobetonski elementi od betona visokih čvrstoća naprezani ...

elementi, duktilnost, savijanje, tlaćna ćvrstoca. M. Skazlic, I. Tomićic. Pregledni rad. Armiranobetonski elementi od betona visokih şvrstoüa naprezani savijanjem.

Pravilnom agrotehnikom do visokih prinosa pšenice dobre kakvoće

Prilikom planiranja sjetve pšenice i izbora sorata, treba znati da će otkup uroda ... Zlata golica rana. 65. 10. - 25.10. 550-650. A 2 – B 1 krušna. Anđelka golica.

ana kola poslovni informacijski sustavi visokih ... - Pomorski fakultet

ISVU se sastoji od sljedećih modula: studiji i studenti, ispiti, Studomat, kadrovi, razredbeni ... http://arka.foi.hr/eucenje/claroline/backends/download.php?url= ...

utjecaj visokih doza 2,4-d herbicida na polijeganje i prinos zrna ...

herbicida 2,4-D (Deherban A) i kontrole (bez primjene 2,4-D herbicida). Utjecaj. 2,4-D herbicida istraţen je na tri hibrida kukuruza (Clarica, Bc 288B i Bc 354) u.

Uticaj duzine i nacina primene visokih doza kortikosteroida .PDF

Proptoza je zna~ajno redukovana u grupi A (razlika srednjih vrednosti 1.4 mm; p<. 0.01), ali ne i u grupi B (razlika 0.5 mm). Vizus je pobolj{an u 2 od 5 bolesnika ...

izvještaj o strukturi visokih učilišta - Državni zavod za statistiku

... te dostavlja Državnom zavodu za statistiku, Branimirova 19, 10000 Zagreb,. Službi statistike obrazovanja, kulture i znanosti, na adresu elektroničke pošte ...

ekofiziološke adaptacije biljaka u uslovima niskih i visokih temperatura

27 феб 2019 ... reverzibilno do -196°C ! • 1.usporava se kretanje citoplazme, 2. usporava se fotosinteza, pojačava disanje. • Vegetativno razmnožavanje ...

Napredni klima uređaji modernog dizajna i visokih ... - Klimatizacija.hr

Dvoboj najboljih iz. Mitsubishija i Fujitsua. ČLAN TIMA. Upoznajte. Irenu Briševac. TEMA BROJA. Klima uređaji postaju pametni i štedljivi zahvaljujući Wi-Fi ...

Polazne osnove za mrežu visokih učilišta - Sveučilište Jurja Dobrile ...

Sveuĉilište u Dubrovniku. Dubrovnik. Društveno veleuĉilište u Zagrebu. Zagreb. MeĊimursko veleuĉilište u Ĉakovcu. Čakovec. Tehniĉko veleuĉilište u Zagrebu.

ana kola poslovni informacijski sustavi visokih učilišta ... - PFRI - UNIRI

informacijski sustav, komponente i funkcije poslovnog informacijskog sustava, životni ... Naslov trećeg dijela rada je „Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU)“ ...

Popis kandidata koji su zatražili prijelaz s drugih visokih učilišta te ...

2. Izvanredni. Održiva gradnja. Darko Strahinec. 2. Izvanredni. Ekoinženjerstvo. Sanja Ladić. 2. Izvanredni. Ekoinženjerstvo. Aleksandra Marđetko 1. Izvanredni.

Polazne osnove za mrežu visokih učilišta - Sveučilište Jurja Dobrile

Visoka poslovna škola Libertas. Zagreb. Visoka poslovna škola s pravom javnosti, ... financije*. Kriminalistika*. Ekonomija – računovodstvo*. Fizioterapija.

Zaštita od visokih temperatura - inex–zastita

Automatska maska za zavarivanje, manuelno podešavanje nivoa zatamnjenja DIN 9-13, točkić za podešavanje obima maske, lako zamenjiva polikarbonatna ...

2. KAT - Studentski zbor TVZ

Laboratorij za obnovljive izvore energije i projekte. Laboratorij za računalne mreže. STUBE. 1-103. 1-104. 1-102. PRODUCED BY AN AUTODESK ...

s6_novosti_studentski zbor

Kačićeva 26 - Studentski zbor ... Tvoj Studentski zbor Geodetskog fakulteta ... Ne propustite pratiti i sve vijesti putem našeg YouTube kanala i geof.TV-a!

Studentski zbor - unizg

Hrvatski studentski zbor uputio je politič- ... nicom da je ideja za ovaj paket ... Sve tri banke uprav- ljaju i s dobrovoljnim miro- vinskim fondovima. Zaba se.