onirički svjetovi u odabranim matoševim novelama - darhiv

Antun Gustav Matoš započeo je svoj aktivni književni život 1892. godine kada je u ... savjesti, Miš, Camao), novele u kojima svijet maštovitoga i idealnoga ostaje ...

onirički svjetovi u odabranim matoševim novelama - darhiv - Srodni dokumenti

onirički svjetovi u odabranim matoševim novelama - darhiv

Antun Gustav Matoš započeo je svoj aktivni književni život 1892. godine kada je u ... savjesti, Miš, Camao), novele u kojima svijet maštovitoga i idealnoga ostaje ...

DRAMATIKA U KRLEZINIM ROMANIMA I NOVELAMA

Ta uporista su strukturalni dio svih Krlezinih romana i novela, ona su potencijalni ... album s fotografijama, ebanovinom uokvirena slika zenskog akta, para-.

Fantastični elementi u novelama Ulderika Donadinija

12Preuzeto s: http://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=519,5 (11.12.2015.) ... 28Matijašević, Željka, Uvod u psihoanalizu: Edip, Hamlet, Jekyll/ Hyde, Zagreb, Leykam ...

Ženski likovi u novelama Janka Polića Kamova

Ovaj rad temelji se na interpretaciji novela Janka Polića Kamova. Poseban naglasak bit će stavljen na analizu likova i njihovih međusobnih odnosa unutar ...

prostor intime u novelama mirjane matić-halle - Srce

Iz poetike Mirjane Matić-Halle moguće je izdvojiti nekoliko ženskih likova ... one koje naziva egzistencijalni autsajderi, koji zbog svojih fizičkih, etičkih ili.

Besprijedložni genitiv u novelama Vladana Desnice - FFOS-repozitorij

dijelni ili partitivni genitiv i slavenski genitiv. Genitiv podrijetla, emfatični genitiv i genitiv obilja ili oskudice pojavljuje se samo u Gramatici hrvatskoga jezika ...

OBILJEŽJA MINIMALNE MIROVINE U ODABRANIM ZEMLJAMA ...

obliku isplaćenih mjesečnih mirovina. Ipak, mirovinski sustav znači i preraspodjelu između onih koji su imali veće dohotke i plaćali veće doprinose i osoba koje ...

denotativno i konotativno znacenje rijeci na odabranim primjerima

Stojan Vrljic, Denotativno i konotativno znacenje rijeei na odabranim primjerima ... seraskera!« INemima godina, 1201. (26) Nazva nabusito i nejasno merhaba .

analiza prihoda od turizma u odabranim gradovima dalmatinske ...

27 tra 2016 ... Analiza turističkih kretanja na području cijele Dalmatinske zagore u ... pojma turist pojavio se i pojam turizam, pri čemu korijen riječi potječe od ...

Andrea Gredelj ORGANSKA SINTETSKA BOJILA U ODABRANIM ...

Usporedba učinkovitosti željezova(III) klorida i aluminijeva(III) sulfata kao koagulanata. ... šampon (šampon 2) i sapun (sapun 2) u čijem su sastavu četiri bojila za koja su u literaturi ... Kemikalije su upotrebljene bez daljnjeg pročišćavanja. ... [87] D. A. Skoog, D. M. West, F. J. Holler, Osnove analitičke kemije, Školska knjiga,.

analiza poslovanja poduzeća tommy doo i usporedba s odabranim ...

Komparativna analiza poslovanja Tommy d.o.o i odabranih konkurenata . ... Primjena AHP i PROMETHEE metode na problem diversifikacije, Zadar, str 15.

GOVOR O LJUBAVI I BRAKU U ODABRANIM DJELIMA ... - Srce

-socioloşka analiza fenomena ljubavi i braka u razdoblju od tradicijskih druştvenih oblika do ... sile – trijumf vrijednosti Dobra posvuda). Otad je ravnoteża ...

analiza oporezivanja imovine u hrvatskoj i odabranim europskim ...

porezni obveznik. RH oporezuje imovinu svojih građana putem: poreza na nasljedstva i darove, poreza na cestovna motorna vozila, poreza na plovila, poreza ...

preživljavanje neuspjeha i novi početak poslovanja na odabranim ...

(Plavi ured, 2018). Slika 1. Stopa preživljavanja poduzeća u Hrvatskoj za period 2011.-2016. Izvor: Državni zavod za statistiku (10. studenog 2017.) ...

politika dividendi kompanija na odabranim tržištima ... - Portfelj

odluku o obrascu kretanja dividende kroz vrijeme, ukoliko se dividenda i isplaćuje. ... u kriznim godinama, pa je tako krizne 2008. godine udio dividendi u dohotku pojedinca ... dionice se znaju prodavati po nižoj cijeni (uz popust) od tržišnih,.

Odluka o odabranim vrtićima i školama za program Ruksak (pun)

01/625-235 [email protected] ... Budinščina 18c 049/459 113 ... Osnovne škole. 16. Gornja Stubica. OŠ Matije. Gupca. -predškola. -područne škole:.

Obavijest o odabranim ponudama i poziv na predstavljanje ponuda

Turistička agencija Alga Travel Agency. 2. Turistička agencija Autotrans d.o.o.. 3. Turistička agencija Via. Pozivaju se navedeni davatelji usluga da dana 7. 06.

Samanta Jakus Primorska tematika u odabranim djelima Eugena ...

Eugena Kumičića. Radi se o romanu Začuđeni svatovi (1883.) i pripovijetki Jelkin bosiljak (1881.). Naglasak će biti na analizi tematske sastavnice tih dvaju djela ...

Biblijski temelji u odabranim pjesmama Kranjčevića, Šimića i Ujevića

polovici 19. stoljeća; k tomu, Šimić i Ujević gotovo su vršnjaci. Sva su trojica kao ... Antun Branko Šimić ima nemirnih sumnja i složenih doživljaja te, u tom smislu, i reli- gioznih alternacija. ... nja: biografija, Zagreb, 2005, 128. 36 U biblijskoj ...

bioakumulacija metala u odabranim vrstama voća i lekovitih biljaka

17 апр 2015 ... miris jela, a njihova eterična ulja se često koriste u kozmetičkim proizvodima. ... Kantarionovo ulje (Oleum hyperici) je naširoko poznato i koristi se za ... Nielsen G.D., Soderberg U., Jorgensen P.J., Templeton D.M., Rasmussen ...

rodni identiteti u odabranim romanima marije jurić zagorke

Vitez slavonske ravni (1938.), Mala revolucionarka (1939.), Nevina u ludnici, Plameni inkvizitori (1928.), Republikanci (1924.), Jadranka (1953.), i drame: Kalista ...

komparativna analiza auto kredita u odabranim bankama u republici ...

Izvor: Zagrebačka banka, https://www.zaba.hr/home/med/dok/204/lombardni-kredit,. 10.11.2016. 5. Rambursni - temelj ovog kredita čine robni dokumenti ...

Evaluacija reforme u odabranim oblastima sektora ... - ZZJZ FBiH

specijalista P/OM, i to kako iz drugih službi PZZ (pedijatar, ginekolog, fizijatar, epidemiolog itd.), tako i iz ... potrebno da se odgovori na pitanja. ... Ukupan broj pacijenata: Gradsko. Vangradsko. FBiH. 220. 94. 3140. 2200. 940. Unsko- ... i opće medicine u domovima zdravlja imaju na raspolaganju laboratoriju, te apoteke za.

Kakvoća podzemne vode u odabranim spiljama u Ravnim kotarima ...

in four caves in Ravni kotari (Croatia) and analyzed for mi- ... Geološka karta Ravnih kotara s karakterističnim profilom A-B (nije u mjerilu) i odabranim ...

izazovi politike zaštite okoliša u hrvatskoj i odabranim ... - POLO-Cro28

članice EU-a s kojima Hrvatska dijeli slične izazove u području zaštite prirode, ... Tri su ključne faze razvoja politike zaštite okoliša u Europskoj uniji (Jordan, ...

Između Scile i Haribde: grčka socijalna država pred odabranim ...

Između Scile i Haribde: grčka socijalna država pred odabranim rješenjima i novim izazovima. Analiza mirovinskog sustava i zaštite od nezaposlenosti!

Pazinka - darhiv

Slika 6 Izgradnja portirnice (izvor: Pazinka, list kemijsko tekstilne industrije Pazin, br. 138, veljača 1985.) Slika 7 Direktor Miljenko Benčić polaže kamen temeljac ...

bitcoin - darhiv

terminografskog rada koji je u ovom slučaju podijeljen na dva dijela: teorijski i praktični. ... pendant la réalisation de ce mémoire de master, le bitcoin a des avantages et des ... Godišnji porez na dohodak plaća se po stopi od 24% na poreznu.

sadržaj - darhiv

Možemo nabrojiti općepoznate i prema jezičnim razinama osmišljene vrste stilema: fonostileme (jedinice stilskoga pojačanja na planu fonologije),.

PDF File - darhiv

1 Rad je u izmijenjenom obliku, pod nazivom Banija i (a ne ili) Banovina: dvije pojavnosti jednog geografskog ... Slika 2: Karta Hrvatske na kojoj su sivom i.

743kB - darhiv

Proljetne škole školskih knjižničara Republike Hrvatske / uredio Miroslav Mićanović. Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje, 2012., str. 79. 14 Blažeković, T.

POVIJEST I - darhiv

Tea Tuđa. SAŽETAK. Dvorci u Oroslavju nastaju u baroknom razdoblju 17. i 18. ... Josip Matasović je jedan od prvih istraživača koji se bavio Oroslavjem, iako on ...

Diplomski rad - darhiv

Šareni dućan, Koprivnica, 2002. (Napomena: Autor stripove nije naslovljavao. Naslovi stripova iznimka su hrvatskog izdanja radi lakšeg pretraživanja ...

rauchovi - darhiv

25 lip 2014 ... Godina elektroničkog izdanja: 2019. ... parničenju što sve dakako nije bilo neuobičajeno u njihovom staležu. ... katalog izložbe i s izložbom spojenih sajmova konja i stoke kotara ... Posljedični pad cijena poljoprivrednih proizvoda pogađa ... zgradu za plodine te izduženu prizemnicu za izradu štapova od ...

JOURNAL of - darhiv

72 items ... Wolpoff 1971; Straus 1989). Remains of Neanderthal and of early modern humans found in Vindija. Cave have been analyzed in detail (Malez et al.

duga - darhiv

Dušana 1346. godine, kada je Dušan postao car Srba i Grka, te se njegovo carstvo prostiralo na širem prostoru jugoistočne ... Viro, Dušan. Slobodan Milošević ...

Marin - darhiv

Kognitivno funkcioniranje osoba sa psihotičnim i osoba sa ne-psihotičnim poremećajem. ... koji više od testova inteligencije sliče svakodnevnim aktivnostima (prema P. Zarevski,. 2000.). Ipak ... tih relacija, koji će dovesti do točnog rješenja.

Download - darhiv

20 Željko Demo, Ranosrednjovjekovno groblje bjelobrdske kulture : Vukovar ... 145 Demo, 168–69; Katica Simoni, Stenjevec: starohrvatsko groblje (Zagreb: ...

magistarski rad - darhiv

Također Legrain previđa kako McDonald's samo na reklame ... Wolfensohn izjavio tokom nereda u gradu kako je podizanje cijene za vodu bilo opravdano.

RZU_Podroom_TinaRajic_finalno (2) - darhiv

12 stu 2015 ... Željko Kipke, Antun Maračić, Vlado Martek, Dalibor Martinis, Marijan Molnar, Goran. Petercol, Rajko Radovanović, Mladen Stilinović, Sven ...

Diplomski - PUM - darhiv

(limitatio) ili centurijacija (centuriatio). Kao i prilikom osnivanja grada, prvo je trebalo odrediti glavne pravce svijeta, kako bi se dobilo ishodište (umbilicus) i.

Ana Marić_diplomski rad - darhiv

svemiru čiji je centar tajanstveno, gotičko Groblje zaboravljenih knjiga, kroz različite fabule i likove. Anđelova igra drugi je naslov iz trilogije i radnja se ponovo ...

Tokyo - darhiv

10 velj 2015 ... Najduža rijeka Japana je rijeka Shinano čiji se tok proteže na 367 km što je jednako dvadesetini najduže rijeke na svijetu, Nila. Rijeka s ...

Kalevala - darhiv

a rjeđe se spominje kao autor posthumno objavljene, nedovršene zbirke pripovijesti Silmarillion. (1977.), u kojoj se krije njegova prvotna zamisao fantastičnoga ...

Download (1MB) - darhiv

objavljena prva drama pod njegovim imenom. To su bile drame: Tit Andronik (1594.), drugi i treći dio Henrika VI. (1594., 1595.), Ukroćena goropadnica (1594.) ...

levhi - darhiv

toga: „Veoma je bitno da se glagol 'čitati' ne pojavljuje nigdje na panelu. Umjesto ... Ben tarik-i Mevlevi'de bulmuşum feyz-i ezel/Ma-sivayi celeb içün alemde.

via virtutis - darhiv

drži sedam epigrama Rajmunda Kunića spjevanih u čast prvoj izvedbi Antigone ... Prvi su put epigrami Rajmunda Kunića u većem broju – njih. 585 – otisnuti u ... uz domaći kraj i domaće ljude. No, Kasumovićevo ... The Recepti- on of an ...

Download (2MB) - darhiv

Republike Hrvatske za prognanike i izbjeglice, Bedem ljubavi – pokret majki za mir. Summary. The subject of research are eruption, development and models of ...

recepc - darhiv

Marko) župna crkva sv. Marka Evanđelista. Glavni oltar sv. Marka. 1691. ... Križevci, (župa Blažene Djevice Marije Žalosne i Svetoga Marka Križevčanina- ...

simbolizam u sufizmu - darhiv

Brojevi su važan element duhovnih stanja, duhovnih postaja, tj. cjelokupnog ... Kružnim kretanjima derviša, na zemlju se, dakle, spušta anđeoski prostor. Sami.

Centralna mjesta - darhiv

... Andrić, PhD. Zagreb, 2018 ... Also, he abandoned the size as the main criterion for determining the ... od 14. stoljeća pa sve do Lovrine smrti 1524. godine.

Eshil: Orestija - darhiv

Eshilova Orestija do danas je jedina cjelovita očuvana trilogija grčke tragedije. Sastoji se od dijelova Agamemnon (Agamέmnωn), Žrtvonoše1 (Χoηφόroi) i ...

oblici knjige - darhiv

mijenja suglasno sa "trendom" knjige. On odabire i dirigira koju knjigu će uzeti u ruke i zašto, o tome ovisi i format knjige kao i njena čitanost. Manji formati su ...

glazba i ponašanje - darhiv

Naslov: Glazba i ponašanje – povezanost glazbenog žanra, teksta pjesme i ... Hrvatskoj što se tiče mišljenja o utjecaju teksta različitih glazbenih vrsta na ponašanje. ... ispitanika, studenata svih godina dodiplomskog studija psihologije na ... važnih varijabli kao što su: količina vremena koju kupac provede u nekoj trgovini.

javni govor - darhiv

4 svi 2015 ... javnoga govora i njezinu analizu te je naslov rada: Javni govor ... tekst koji ističe kako teme jezičnoga izražavanja valja integrirati u dio svakog ...

Pavlić - dipl. rad - darhiv

Pretpostavku, da je u sarkofagu sahranjen Ivan. Ravenjanin, potkrepljivalo se i navodnim veoma ranim kiparskim ukrasom na prednjoj strani sarkofaga koji ...

Biodruštvenost penisa - darhiv

konceptima povezanim uz penis, kao što su: reprezentacija penisa u pornografiji, odnos penisa ... Kako povećati penis?97 (intimatemedicine.com.hr, 16.6.2009.).

filozofija i suvremenost - darhiv

u svojoj knjizi Suvremena filozofija Zapada, pejović se vraća ovom pitanju odnosa filozofije i znanosti eksplicitno iznoseći svoj stav o tom odnosu. tako kaže da ...

Brandl doktorski rad LEK - darhiv

ŽIDOVI U HRVATSKOJ DO DRUGOGA SVJETSKOG RATA I RAZDOBLJA ŠOA ... pripremljena popisa, a prezimena su uglavnom mogli slobodno izabrati (malo ...

Autorstvo i cenzura - darhiv

Novi historizam preuzima pojedine elemente postojećih metoda te ih slobodno preoblikuje i preslaguje sastavljajući od njih vlastiti sustav. Zbog pluralizama ...