Sveučilište u Zadru - Repozitorij UNIZD

Matoševe novele: "Camao", "Balkon" i "Cvijet s raskršća". Potom će biti riječi o ... Antun Gustav Matoš u Vijencu objavio pripovijetku "Moć savjesti", malo je tko ...

Sveučilište u Zadru - Repozitorij UNIZD - Srodni dokumenti

Sveučilište u Zadru - Repozitorij UNIZD

Matoševe novele: "Camao", "Balkon" i "Cvijet s raskršća". Potom će biti riječi o ... Antun Gustav Matoš u Vijencu objavio pripovijetku "Moć savjesti", malo je tko ...

Sveučilište u Zadru Odjel za sociologiju Tko - Repozitorij UNIZD

21 kol 2018 ... Istraživanje se provodilo u razdoblju od rujna do listopada 2018. godine (N=644). ... published on most visited gaming site in Croatia – hcl.hr. ... U kasnim osamdesetima proizvodnjom računala koji u sebi ... između 7.500kn i 10.000kn zastupljeni su 18.8% (121), slijede ih ... Od 2.001 do 5000 stanovnika g.

Pjesništvo Momčila Popadića - Repozitorij UNIZD - Sveučilište u Zadru

3 lis 2019 ... nam samo neki od brojnih njegovih stihova pomoću kojih će se dobiti jasan uvid i pregled u sve ono o ... estradom kao što su Oprosti mi pape, Kad bi samo jubit znala, Imala je lijepu rupicu na bradi ... kad bi samo ljubit znala.

sveučilište u zadru - UniZD

M. Deanović-J.Jernej, Talijansko-hrvatski rječnik, Šk, Zagreb, 1998. 6. M.Deanović- J.Jernej, Hrvatsko-talijanski rječnik, Šk, Zagreb, 1994. Lektira: 1. Gianni ...

Sveučilište u Zadru, 2005, str. 385-399. - UniZD

neupućeno zapadnoevropsko čitateljstvo o situaciji u socijalističkih državama, te ih želi šokirati. I vrijeme pripovijedanja različito je u ova dva romana.

SVEUČILIŠTE U ZADRU KLASA - UniZD

16 svi 2019 ... Branka. KASALA u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području ... odjelu – pristupnik Josip Vrsaljko, mag. theol.

SVEUČILIŠTE U ZADRU DIU LIBERTAS MEĐUNARODNO ... - UniZd

Studij traje tri godine (šest semestara). Nositelj studija je Sveučilište u Zadru, a suizvoditelj studija DIU Libertas međunarodno sveučilište u Zagrebu. U izvedbi ...

Sveučilište u Zadru Odjel za ekonomiju - UniZd

Financijska matematika. 7. Informatika. 5. Marketing. 7. II. SEMESTAR. ECTS. Engleski jezik struke II. 3. Matematika. 8. Mikroekonomija. 8. Poslovno pravo. 4.

SVEUČILIŠTE U ZADRU UNIVERSITAS STUDIORUM ... - UniZd

Nositelj kolegija. Jadran Kale. E-mail [email protected] Konzultacije ponedjeljkom 14-15h i srijedom 11-12h. Ishodi učenja kolegija Kompetencije koje će student ...

SVEUČILIŠTE U ZADRU ELABORAT O STUDIJSKOM ... - UniZd

Demogeografski razvoj Australije (I. dio). 15. Demogeografski razvoj Australije (II. dio). 16. Australski domoroci – Aboriđini i Stanovnici otoka Torresovog prolaza.

SVEUČILIŠTE U ZADRU LIBERTAS MEĐUNARODNO ... - UniZd

17 srp 2019 ... Na upis treba doći osobno u Referadu Libertas međunarodnog sveučilišta, Referada, Trg J. F.. Kennedya 6B, Zagreb, te donijeti izvorne ...

Sveučilište u Zadru KATALOG INFORMACIJA ... - UniZD

Sjedište: Mihovila Pavlinovića bb, 23000 Zadar. Telefon: (023) 200 665. Telefaks: (023) 200 605. E-mail: [email protected] Uri: http://www.unizd.hr. Žiro račun: ...

Sveučilište u Zadru Centar za studentski standard ... - UniZD

Centar za studentski standard. Studentski servis Zadar. Dr. Franje Tuđmana 24 d,. 23000 Zadar e-mail: [email protected] Fax: 023 231-566 Tel: 023 203-046.

sveučilište u zadru - Odjel za zdravstvene studije - UniZd

zaraznih bolesti. U procesima lijeĉenja i zdravstvene njege uvedeni su visoki tehnološki standardi. ... Eterović: Fizikalne osnove i kliniĉki aspekti slikovne dijagnostike, ... Skripta Sveuĉilišta u Osijeku, 2007 (dostupna na internetu). Kulier I.

sveučilište u zadru - Odjel za informacijske znanosti - UniZd

22 svi 2013 ... akademskih stupnjeva te njihovih kratica koji je objavio Rektorski zbor 7. travnja ... Popis izbornih predmeta na preddiplomskom i diplomskom studiju 65 ... priznavanje akademskog naziva predviđenog ovim Programom ...

1 SVEUČILIŠTE U ZADRU 23000 Zadar, Mihovila ... - UniZD

poveznica među kontinentima“, i odobrenje teme disertacije pod naslovom „Taktička operacija. 'Miljevci' – vojno-geografska analiza“;. 32. Razrješenje ...

SVEUCILIŠTE U ZADRU Ulica Mihovila Pavlinovica bb ... - UniZd

kartica teksta. 6. Lektura. 10,00 kn kartica teksta. 7. Lektura stranog teksta. 15,00 kn kartica teksta. 8. Prijevod teksta s hrvatskoga na strani jezik. 100,00 kn.

i sveučilište u zadru prediplomski studij primijenjene ... - UniZd

Predavanja se izvode uz pomoć PowerPoint i video prezentacija, uz korištenje ploče ... Gucci, R., Cantini C: Rezidba i uzgojni oblici za suvremeni uzgoj maslina.

Romanika u Zadru - Repozitorij UNIZD

crkve sv. Dimitrija i sv. Nikole te crkva sv. Marije Velike, koje su vjerojatno bile ... Ključne riječi: Zadar, srednji vijek, romanika, arhitektura, kiparstvo, slikarstvo, ...

SVEUČILIŠTE U ZADRU 23000 Zadar, Mihovila Pavlinovića ... - UniZD

27 tra 2019 ... 23000 Zadar, Mihovila Pavlinovića 1. KLASA: 602-04/14-08/79. URBROJ: 2198-1-79-06/15-04. Zadar, 27. travnja 2015. ZAPISNIK. VII. redovite ...

1 sveučilište u zadru odjel za kroatistiku i slavistiku odsjek ... - UniZd

Ruski realizam, Dezintegracija ruskog realizma, Ruska književnost 20. stoljeća. Oblik nastave: ... Magični realizam Pierrea Roya,. Ivana Albrighta, Paula ...

mogućnosti razvoja obiteljskih hotela u zadru - Repozitorij UNIZD

12 ruj 2016 ... SWOT analiza Zadra kao turistiĉke destinacije. SNAGE. SLABOSTI. - lojalni gosti. - snaţan proizvod sunce i more. - kvalitetan obiteljski turizam.

sveučilište u zadru - Repozitorij Doktorske škole Sveučilišta Josipa ...

temelji se pritom na teoriji političke argumentacije Elisabeth Wehling i Georga Lakoffa. U okviru rada ... 1 U hrvatskom znanstvenom diskursu taj se pojam još uvijek uglavnom ne koristi. Razlog tome može biti ... 2001). Ruth Wodak i Michael Meyer u uvodnom tekstu knjige Methods of ... i okvire (Nikolić-Hoyt, 2004, str. 115 ...

STATUT Sveučilišta u Zadru - UniZd

15 ožu 2013 ... visokog učilišta u Hrvatskoj iz 1955. te na prostornom i kulturnom ... i 63/11 ) i članka 39., Statuta Sveučilišta (studeni 2011), rektor Sveučilišta u.

priručnik kvalitete na sveučilištu u zadru - UniZD

19 ožu 2012 ... Goran Đurđević, student. Prof. dr. sc. Josip Faričić. Prof. dr. sc. Leonardo Marušić. Ivica Milanja, dipl. psih. Prof. dr. sc. Inga Tomić Koludrović.

pravilnik o ronilačkim aktivnostima na sveučilištu u zadru - UniZd

14 lip 2010 ... Ovim Pravilnikom se reguliraju ronilačke aktivnosti koje se izvode pri sastavnicama ... s obzirom na najveću dozvoljenu dubinu obavljanja ronjenja prilikom ... i propisima koji se odnose na obavljanje podvodnih aktivnosti.

program diplomskog studija arheologije na sveučilištu u zadru - UniZd

Antička natpisna građa na istočnoj obali Jadrana. Antička religija na ... Phillip Barker, Tehnike arheološkog iskopavanja, Split, 2000. Dena Dincauze ... Colin Renfrew – Paul Bahn, Archaeology (Theories, Methods and Practice), London, 2000. ... B. Marijanović, Prilozi za prapovijest u zaleđu jadranske obale, Zadar, 2000.

odjel za zdravstvene studije sveučilišta u zadru dijetetika ... - UniZd

Gušterača. -dugačka je od 15 do 25 cm. -nije dio probavne cijevi već njezini enzimi ulaze u probavnu cijev sa strane, kroz otvor papilu vateri. Gušteračini enzimi ...

Sveučilište u Zadru

Ključne riječi: Split, Dioklecijanova palača, grad, zaštita, spomenik ... Uređena je ulica duž istočnog zida Palače (danas Hrvojeva ulica) zbog čega je srušen dio ...

Sveučilište u Zadru - NSK

EKONOMIJA PRIRODNIH RESURSA. U ovom poglavlju će se prikazati na koji način se zagađuje prirodna sredina, koji su glavni razlozi za zabrinutost te kako ...

SVEUČILIŠTE U ZADRU LIBERTAS MEĐUNARODNO ...

19 pro 2017 ... Sveučilista u Zadru (www.unizd.hr), mrežnom mjestu Libertas ... osobno u Referadu Libertas međunarodnog sveučilišta, Referada, Trg J. F..

SVEUČILIŠTE U ZADRU KLASA: 602-04/19-03/01 ... - Rektorski zbor

23 svi 2019 ... *Hrvatski državljani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, hrvatski ... za izvanredni studij Sestrinstva na adresu: Sveučilište u Zadru, Odjel za ...

NOVIGRAD NEKAD I SAD Nakladnik Sveučilište u Zadru Za ...

Dobri), Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Grad Zadar i. Agrodalm d.o.o. za ... se, prema podacima koje donosi Bianchi, može datirati u. 1700. godinu,3 a ...

Hrvatska arheologija i Aachenski mir, 812 - Sveučilište u Zadru

Znanstveni skup. "HRVATSKA ARHEOLOGIJA I. AACHENSKI MIR, 812.-2012." Zadar, 29.-30.11. i 1.12. 2012. PROGRAM. SAŢETCI IZLAGANJA I POSTERA.

SVEUČILIŠTE U ZADRU POMORSKI ODJEL IZVEDBENI PLAN ...

1 lis 2017 ... Ivica Glavan. Tehnička mehanika I ... Ivan Gospić. Ivica Glavan ... Ured: Mihovila Pavlinovića 1; tel: 200 742; e-mail: [email protected] Prof. dr. sc.

Page 1 STJEPAN MALOVIĆ Sveučilište u Zadru, Hrvatska DOI ...

će u zajedništvu pronalaziti nove izražajne mogućnosti kako bi znanjem i sposobnošću ... Novinari prepuštaju svoj prostor PR-u, a one ili po- lagano nestaju iz ...

Ivana Lončar* Sveučilište u Zadru, Odjel za francuske i ...

vezu s despektivnim slikovnim prikazom „mješanaca“. 1.1. Mestik, mulat i zambo. Generički nazivi za tri osnovne vrste miješanih rasa nastalih na temelju danas.

IZDAVAČ / Publisher Sveučilište u Zadru / University of Zadar ...

385 23 400404, 385 23 400402. E-mail: [email protected] URL: http://www.unizd.hr/ekonomija/OeconomicaJadertina/tabid/3257/Default.aspx.

SVEUČILIŠTE U ZADRU DJELOVANJE ANTE PAVELIĆA 1945 ...

Doctoral Dissertation. Title: „Life and work of Ante Pavelić from 1945. to 1953.“ ... Ustaški bojnik Ante Vrban prvi put se u Hrvatsku vratio u ljeto 1945. Navodno je.

Sveučilište u Zadru Vegetativni prirast pet sorti masline (Olea ...

12 stu 2019 ... 'Oblica'. Ključne riječi: cijepljenje, maslina, plemka, podloga, vegetativni parametri rasta. ... dobar primitak plemke i razvitka spojnog mjesta bez guka, dobar prirast sadnice, skladan ... potrošači najviše cijene. ... Split. 18. Pešut, A. (2017.) Cijepljenje autohtonih sorti masline na podlogu „Oblica“ na lokaciji.

1 sveučilište u zadru odjel za kroatistiku i slavistiku odsjek za ruski ...

3) Ruski realizam (3 ECTS) 1 1. 4) Regionalna geografija Rusije 2 – izborni s drugog odjela (1,5 ECTS) 1. 5) Osnove latinskoga jezika – izborni s drugog odjela ...

Sveučilište u Zadru Odjel za sociologiju Diplomski sveučilišni studij ...

Odjel za sociologiju. Diplomski sveučilišni studij sociologije (dvopredmetni). Marta Džaja. Emotivna dimenzija klasne pripadnosti. Diplomski rad. Zadar, 2018.

odjel za pedagogiju sveučilište u zadru dječji vrtić radost zadar ...

12 svi 2016 ... Uzorak ispitanika sačinjavalo je 70 studenata Edukacijskog fakulteta u. Travniku i 40 studenata FDZMB Međugorje, ukupno 110 ispitanika.

Deindustrijalizacija u Zadru i razvojni potencijal ... - Repozitorij PMF-a

13 ruj 2018 ... Zadar, industrija, deindustrijalizacija, potencijal, brownfield. Voditelj: doc. dr. sc. ... konopa i kabela), tvornica za preradu kože i druge. Također ...

nacrti građevinskih objekata u zadru - Državni arhiv u Zadru

djelovanjem jednog od odjela Namjesništva kojem su nacrti dolazili na pregled i reviziju. Ova Zbirka za gradivo do 1918. čini jednu cjelinu s DAZD–89.

okružno poglavarstvo u zadru - Državni arhiv u Zadru

upravno-političkih i sudskih kotareva (pretura): Zadar, Obrovac, Šibenik, Knin, Drniš ... Sindikata Biograd, Sali, Silba Novigrad , Serdarije Rab i Pag, Zalagaonica.

sveučilište u zagrebu - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile ...

jeftinije uređaje cijena popravka često jednaka ili blizu vrijednosti kupnje novog uređaja ... 6 Tokić, I., Planirano zastarijevanje i upravljanje kvalitetom, 14. ... ne koristi toksičan antifriz i rashladne tekućine, ne koristi ulje i nema komplicirano.

sveučilište u puli - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile

Prometna infrastruktura je preduvjet razvoja prometa, a promet, budući da se ... Cestovni, željeznički, zračni i vodeni promet su sve prisutniji i važniji u cijeloj ...

Sveucilište Jurja Dobrile u Puli - Repozitorij UNIPU - Sveučilište ...

GRAĐA UHA. Uši su izvanredan akustični „uređaj“ koje ljudska domišljatost, ali ni znanost, još nije uspjela zamijeniti. Ušna je školjka građena od hrskavice i ...

Tri zime - Repozitorij UNIZD

20 ruj 2019 ... Poveznica između Pustolova pred vratima i Posljednje karike . ... Milan Begović napisao je dramu po imenu Pustolov pred vratima (1961.) ...

Malarija - Repozitorij UNIZD

Izjavljujem također da niti jedan dio rada nije korišten za bilo koji drugi rad pri bilo kojoj ... kojima su se ljudi u dolini Neretve borili protiv komaraca koji su se tada bili silno razmnožili. Druga knjiga je monografija ... i impregniranih narukvica. Za ...

VTS sustavi - Repozitorij UNIZD

Pomorski obalni sustav automatske identifikacije brodova – AIS . ... Zbog mogućnosti vlasti obalnih država da prati pomorski promet pomoću radara, uz pružanje ...

Oblica - Repozitorij UNIZD

12 stu 2019 ... započelo cijepljenje voćaka, o cijepljenju se počelo pisati kad i o voćarstvu, što znači da je ... Iz tablice 2. možemo zaključiti da je ljeto imalo.

Preuzmi PDF 678.35 KB - Repozitorij UNIZD

5 ruj 2016 ... naglaskom na zastupljenost e-knjiga u fondovima hrvatskih visokoškolskih knjižnica. E- ... istražena je, metodom analize mrežnih stranica i online kataloga ... imaju pravo na čitanje e-knjižnih sadržaja što za sobom povlači potrebu omogućavanja ... globalno tržište, te tek manji dio naslova na hrvatskom.

Preuzmi PDF 7.8 MB - Repozitorij UNIZD

eksperimentalnih priča Crno proljeće (1967), roman Jarčeva obratnica (1968) i trilogiju. Ružičasto raspeće (1969)30. Najslavniji naslov u Zlatnom paunu ...

Headhunting - Repozitorij UNIZD

Zadar, 20. srpnja 2017. ... visokopozicionirani menadžeri koji uglavnom ne traže posao aktivno, sam proces mora biti diskretno ... 85 MULLER, J., op.cit., str. 589 ...

Vercingetorix - Repozitorij UNIZD

21 kol 2018 ... Najpoznatiji od svih sukoba je zasigurno rat koji je vodio Gaj Julije. Cezar, a koji je trajao od 58. do 51. godine prije Krista poznat pod ...

Andautonia - Repozitorij UNIZD

28 ruj 2018 ... 9. 5. ANDAUTONIA KAO PRIMJER LOKALNE SAMOUPRAVE U PANONIJI ........ 10. 5.1. Razlozi zbog kojih je Andautonija postala municipij.

ISUŠENA KALJUŽA - Repozitorij UNIZD

4 lis 2018 ... Avangardni elementi u romanu „Isušena kaljuža“ Janka Polića Kamova rezultat mojega vlastitog rada, da se temelji na mojim istraživanjima te ...

Machiavelli i Nietzsche - Repozitorij UNIZD

čini opravdanim. Razne vrline za koje su isticali da ih vladar mora imati su jednostavno ... tvrdim da njihove mane nisu drugačije nego u pojedinih vladara.”109.