propisi o električnim biciklima - Rupprecht Consult

Električni bicikli sadrže akumulator i motor koji predstavljaju određene rizike ... l) ostala oprema – ako je priložena s biciklom, treba objasniti njenu funkciju, ...

propisi o električnim biciklima - Rupprecht Consult - Srodni dokumenti

propisi o električnim biciklima - Rupprecht Consult

Električni bicikli sadrže akumulator i motor koji predstavljaju određene rizike ... l) ostala oprema – ako je priložena s biciklom, treba objasniti njenu funkciju, ...

sustavi za parkiranje i pohranu bicikala - Rupprecht Consult

na dulje vrijeme, primjerice spremnici za bicikle i nadzirana parkirališta, ... korištenje urbane opreme može biti dovoljno da potakne bicikliste da ondje parkiraju.

Dostava roba i usluga električnim biciklima i ... - Sindikat biciklista

(u Hrvatskoj-Zadar). ➢ Razvoj alata za ... 10. 1 kombi. 2 e-bicikla. GLS – dostava pošte (Italija) ... Dostava namirnica iz kioska - grad Zadar. 6. „Pomoć u kući” ...

ELEKTRIČNIM AUTOMOBILOM U EUROPU O električnim ...

Energetski institut Hrvoje Požar ... Horvat Dubrava d.o.o, Zagreb,. •. NETeko d.o.o. ... Tu se prije svega misli na hibridne i električne automobile. Automobil na.

Što je orijentacija brdskim biciklima MTB-O - OK Vihor

osnovnim načelima sporta i olakša izbor bicikla i opreme. Pretpostavka je da većina ... Orijentacija brdskim biciklom (MTB-O) je sport primjeren za ljubitelje vožnje brdskim biciklom ... Prema pravilniku IOF-a veličina karte smije biti najviše 30 x 30 cm. ... sudionike u prometu, osobito na djecu koja se igraju. Šetači sa psima ...

Propisi EU o socijalnom osiguranju o izaslanim ... - Propisi.hr

13 svi 2019 ... i postupak izdavanja. 5) Obračun i plaćanje doprinosa za izaslane radnike u inozemstvo ... 7) Oporezivanje plaća izaslanih radnika (dnevnica za rad na tere- ... 8) Primjeri obračuna i plaćanja doprinosa i poreza na dohodak.

Melbourn Greenway - Consult Cambs

23 Jun 2019 ... Royston – Melbourn –. Harston – Cambridge. Melbourn Greenway www.greatercambridge.org.uk/greenwaysconsultation ...

Information om EMO & ELO - Mylliin Energi Consult og ...

Systemhus. MVinfo-EMO-ELO-2011.doc. MEC & VAK: Rådgivende ingeniør • Bygherrerådgivning • Projektering af VVS-anlæg & CTS-anlæg • Energimærkning.

See the university brochure (PDF / 21,4 MB) - ALVI CONSULT

New Campus,. New Opportunities. BAU Cyprus is proud to announce the development of its new campus located in the Capital City of Nicosia. The vibrant new ...

Pravidla řízení střetu zájmů - ST Consult

(dále jen „ZoPZ“) a ve smyslu příslušných úředních sdělení České národní banky uplatňuje následující pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů ve ...

Projeto Plano de Negócio App Nutri Consult

Scarsdale Diet. Daniele. Ravizza. Itália. 0. 10000 - ... Диета. DiamasApps. 0,5 1000 – 5000. 4,4 Árabe. Exclusão. Daily Meals Pro. InnoApp. Polónia 0,71 1000 – ...

FREKVENCIJSKI PRETVARAČI U ELEKTRIČNIM POGONIMA

izboru frekventnog pretvarača. Objašnjene su vrste zaštita pri korištenju frekvencijskih pretvarača. Ključne riječi: frekvencijski pretvarač, momentna karakteristika ...

372 FAKTOR SNAGE U ELEKTRIČNIM MREŽAMA

upotrebljava obično samo za snagu istosmjerne struje i djelatnu snagu izmjenične struje, a za ... pojedinih vrsta snaga bila uočljivija — jedinica volt-amper, VA (za prividnu snagu), odnosno ... mjerna je kvadratu tog napona. Prema tome ...

Poslovno savjetovanje za planiranje, regionalni i ... - Pelikan Consult

55. MESNICA I KLAONICA MILETIĆ, ŠIBENIK. 56. MESNICA I KLAONICA BOđIRKOVIĆ, BOROVO. OSTALO: 57. KOMUNALNO PODUZEĆE ZA DISTRIBUCIJU ...

Tehničke mjere zaštite u električnim instalacijama

ZAŠTITA OD ELEKTRIČNOG UDARA. 1.2. Zaštitna sredstva koja se koriste za zaštitu od strujnog udara su. □ zaštitna oprema. □ lična zaštitna sredstva.

1 Primjena asinhronih motora u električnim dizalima za osoblje ...

Za dizala su značajni asinkroni motori koji predstavljaju temelj ovog rada. Riječ je o ... navedenog. Ključne riječi: dizalo, elektromotor, asinkroni motor, indukcija ...

Primena zamajca, superkondenzatora i solarnih ćelija u električnim ...

Zamajac kao akumulator mehaničke energije . ... Princip rada se sastoji u tome da se zamajac ubrzava do vrlo visokih brzina pri čemu se energija sistema ...

primjena senzora u električnim strojevima - Fakultet elektrotehnike ...

Sl. 3.11. Beskontaktni senzori. 3.4.1 Induktivni i kapacitivni senzori pomaka. Induktivni senzor pomaka je beskontaktni senzor koji radi na principu vrtložnih struja ...

faktor snage u električnim mrežama fazne ravnoteže 377

topljivosti izobutanola u vodi i vode u izobutanolu moraju sas tati u točki #kg, koja je ujedno maksimum krivulje fazne rav noteže. Krivulja fazne ravnoteže.

12/15 - Propisi KS

2 tra 2015 ... zemljišta (Elaborat ažurna geodetska situacija-parcelizacija). Član 9. Sredstva za finansiranje parlamentarnih grupa doznačuju se.

Novi propisi

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima – NN 143/14. 2. Zakon o ... Državni proračun Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcije za 2016. i ... Uredba o prestanku važenja Zakona o listi tjelesnih oštećenja – NN 154/14. 38.

Tablica 1. - Propisi.hr

16 lip 2014 ... POŠTANSKI BROJ I. NAZIV GRADA/ ... PUT MAJDANA 3. 21210 SOLIN ... 29814 SAMOSTALNA NARODNA KNJIŽNICA SOLIN. KRALJA ...

Infektologija - Propisi.hr

Naziv specijalizacije. Infektologija. Naziv koji se stječe polaganjem specijalističkog ispita. Specijalist infektologije. Trajanje specijalizacije 60 mjeseci (5 godina).

издвајамо - PROPISI.NET

17 мај 2019 ... Часопис Lege Artis – ПРОПИСИ У ПРАКСИ отворен је за сва ваша питања ... ку је потребно разграничити значење појмова медицинска ...

Obrasci - Propisi.hr

19 ruj 2014 ... Obrazac. Prva stranica građevinskog dnevnika. Izvođač. Ime i adresa / naziv i sjedište, OIB ... Upis i potpis osobe koja vodi građevinski dnevnik.

2/2020 - PROPISI.NET

1 јан 2020 ... и други, као да су енергетски вампири. Жали се Марица мужу, а он јој каже: „Можда, Маро, није проблем у свим тим људима, него је у ...

38. Psihijatrija - Propisi.hr

Poslijediplomski specijalistički studij „Psihijatrija” - 3 mjeseca. U okviru specijalizacije iz psihijatrije, specijalizant mora završiti poslijediplomski specijalistički ...

Psihijatrija - Propisi.hr

Interna medicina - 1 mjesec. Psihijatrija u zajednici i socijalna psihijatrija - 6 mjeseci. Forenzička psihijatrija - 2 mjeseca. Dječja i adolescentna psihijatrija - 3 ...

Pulmologija - Propisi.hr

metakolinski test, CO difuzija, pletizmografija, 6-minutni test hodanja, „Shuttle walk“ test, plinska analiza arterijske krvi (3). 22. Torakalni tumori. Po završetku ...

Prometni propisi

******147,50. PLATITELJ (naziv/ime i adresa):. Valuta i iznos: HRK ******147.50. Valuta. Hitno: plaćanja: HRK Iznos: IBAN ili broj računa platitelja: Model:.

Preuzmi - Propisi KS

Broj: 08-01-48-8566/17. Sarajevo, 21.03.2017.godine. Na osnovu člana 15. Zakona o arhivskoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo", broj. 50/16) i čl ...

Obrazac 1. - Propisi.hr

2 lip 2014 ... na temelju članka 2. stavka 1. Pravilnika. (Ured) o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sasta- vu stručnog povjerenstva ...

Reumatologija - Propisi.hr

... i provođenja; iznenadna smrt; kongenitalne srčane mane; reumatska vrućica, ... klasifikacija reumatske bolesti i procjena potrebe specifične specijalističke ...

Epidemiologija - Propisi.hr

populaciji, rješavati pitanja uzroka i uzročnika, planirati i predlagati mjere za sprečavanje i suzbijanje ... ("higijenski minimum"), posebno za osobe koje rade s.

češki je - Propisi.hr

4 ožu 2010 ... Obrazovna postignuća: naučiti pisati veliko početno slovo u ime- nima s ... koja učenik zna, nazivima ustanova i poduzeća, škola, kazališta. 4.

Broj 4/10 - Propisi KS

30 sij 2019 ... utvr|enog kao proizvod faktora li~nog odbitka iz porezne kartice ... (9) Fizi~ko lice koje ima poreznu karticu, a u toku poreznog perioda prestane ...

Obrazac 2 - Propisi.hr

Obrazac 2. Adresa i sjedište: Telefon/telefax/e-mail: Osoba za kontakt: siječanj - prosinac. 2016. g. Planirana sredstva iz svih ostalih izvora financiranja ( izvan.

pravilnik - Propisi KS

30 sij 2019 ... (2) Sastavni dio ovog pravilnika su obrasci: Zahtjev za izdavanje porezne kartice PK-1001, Porezna kartica PK-1002,. Obra~unski list pla}a ...

18. Kardiotorakalna kirurgija - Propisi.hr

drugim posttraumatskim komplikacijama (trombenbolija, masna embolija, komplikacije disanja, poremećaji probave, poremećaji elektrolita, posttraumatske ...

Tehnička dokumentacija i propisi

Tehnička dokumentacija i propisi. 1.6. Semestar. 6. 1.2. Nositelj kolegija dr.sc. Sarajko Baksa, prof. v.š. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS). 3. 1.3. Suradnici. 1.8.

Endokrinologija i dijabetologija - Propisi.hr

UZV dijagnostika vratne regije- 1 mjesec. 5. Ginekološka endokrinologija- 1 ... rezonanca. Radioizotopna dijagnostika i terapija (nuklearna medicina). PET/CT.

Ortopedska pomagala - Propisi.hr

Orto Rea. Standardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta, Invacare. Action 2, Action 3,. Action 4. 1 2, 3 5 DA kom. 1. 2 god. 4 god. 4.275,00. I.

Transfuzijska medicina - Propisi.hr

Transfuzijska medicina. Naziv koji se stječe polaganjem specijalističkog ispita. Specijalist transfuzijske medicine. Trajanje specijalizacije. 60 mjeseci (5 godina).

20. Klinička mikrobiologija - Propisi.hr

Poslijediplomski specijalistički studij „Klinička mikrobiologija“ - 3 mjeseca. U okviru ... infekcija povezane s trajnim medicinskim pomagalima ... Parazitologija (3).

Propisi i norme - Građevinar

tati europske norme. Pri tome također treba voditi računa da oni budu pove- zani s drugim usklađenim ili neus- klađenim europskim normama za građevinske ...

naredbu nomenklatura - Propisi KS

31 pro 2014 ... Zbrinjavanje rane, zavoj. Medicinska ... Doktor - Pregled, obrada površinske rane, suture, zavoj, zbrinjavanje pacijenta, ... Imobilizacija trokutastom maramom ... Fraktura lakta, Monteggia tip(fraktura proksimalnog kraja ulne sa ...

Klinicka mikrobiologija - Propisi.hr

Poslijediplomski specijalistički studij „Klinička mikrobiologija“ - 3 mjeseca. U okviru ... infekcija povezane s trajnim medicinskim pomagalima ... Parazitologija (3).

pravilnik o bodovanju - Propisi KS

(1) Komisija priprema test općeg znanja i pisani rad, u saradnji sa organizacionim ... (1) Testovi općeg znanja sadrže pitanja iz slijedećih oblasti: ustavno pravo ...

broj 39 - PdfDownload - Propisi KS

22 мај 2013 ... Volonterska knjižica je oblika potvrde koji omogućava ... је Министарству уз "Volonterska knjizica" i registarski broj tоg primjerka knjižice, а.

1345 упутство - Propisi KS

рођених на основу података из матичне књиге вјенчаних које матичар прибавља по службеној дужности, на начин утврђен у тачки 22. овог упутства. е) ...

Laboratorijska medicina - Propisi.hr

poznavati i primjenjivati načela medicinske etike i deontologije (3) ... Specijalizant mora poznavati znanstvene temelje fiziologije, biokemije i patofiziologije organskih sustava. ... organiziranja rada i doprinosa unapređenju organizacije posla u ...

7. Endokrinologija i dijabetologija - Propisi.hr

Onkologija (radioterapija) i nuklearna medicina- 2 tjedna (treća godina specijalizacije) ... Radioizotopna dijagnostika i terapija (nuklearna medicina). PET/CT.

1. Propisi u cestovnom prometu

Propisi u cestovnom prometu. 1. a. 36. a. 2. a. 37. a,b. 3. a. 38. a. 4. a. 39. a. 5. a. 40. b,c. 6. a. 41. a. 7. a. 42. c. 8. a. 43. b. 9. a. 44. a,c. 10. a. 11. a. 12. a. 13. a.

narodne novine - Propisi.hr

19 pro 2011 ... 1.1.1. Baranja, Đa- kovački i Vukovar- ski ravnjak. Vinkovci. Dubrave. Jelaš ... Šiljakovačka Dubrava II ... Zvjerinjak – Broćarska kosa. Mašvina.

Propisi, parkovi i istrčavališta za pse

65 Agility park, škola za štence ali i odrasle pse. 66 pristup vodi da psi imaju od negdje piti pogotovo za ljetno vrijeme. 67 voda, natkriveni dio, klupe. 68 opremu ...

Sudska medicina - Propisi.hr

Poslijediplomski specijalistički studij „Sudska medicina“ - 3 mjeseca. U okviru specijalizacije iz sudske medicine specijalizant mora završiti poslijediplomski ...

Soba i studio apartman - Propisi.hr

10 lip 2016 ... UVJETI ZA KATEGORIJE APARTMANA I KUĆE ZA ODMOR. NAPOMENE: 1. Tamno polje ispod kategorije znači obvezni uvjet. 2. Svi propisani ...

zakon o obveznim odnosima - Propisi.hr

Članak 3. Sudionici u obveznom odnosu ravnopravni su. Načelo savjesnosti i poštenja. Članak 4. U zasnivanju obveznih odnosa i ostvarivanju prava i obveza iz ...

Трошкови управног поступка - PROPISI.NET

19 јун 2019 ... Маја Матић. Никола Пантелић. Ружа Урошевић. Саша Кулић. Технички ... текст о изменама Кривичног законика које се односе на казну ...

popis dentalnih pomagala - Propisi.hr

(djelomična) proteza do 4 elemenata. Izabrani doNtor ili. doNtor specijalist. stomatološNe. protetiNe. 1. 1. 1. Nom. 2 god. 3 god. 3 god. 8. 29,34. 25,20. 54,54.