Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i ... - Grad Novi Marof

ljudski životi mogu spasiti unutar 48 sati nakon potresa. Zbog toga se i ... HEP Operater distribucijskog sustava Varaždin ispostava Novi Marof, Varaždinska 32.

Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i ... - Grad Novi Marof - Srodni dokumenti

Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i ... - Grad Novi Marof

ljudski životi mogu spasiti unutar 48 sati nakon potresa. Zbog toga se i ... HEP Operater distribucijskog sustava Varaždin ispostava Novi Marof, Varaždinska 32.

Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i ... - Grad Ozalj

Ostali prirodni uzroci (suša, olujno nevrijeme, tuča, snježne padaline i poledica) . ... Benzinska postaja OMV Hrvatska d.o.o., Karlovačka cesta 124, Ozalj.

Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i ... - Grad Kaštela

Kaštel Gomilica i Kaštel Kambelovac, Kaštel Lukšić, Kaštel Stari, Kaštel Novi i ... 68 Američke agencije za zaštitu okoliša– «Chemical accident prevention ... Unatoč visokoj prosječnoj starosti pomorske flote i velikoj nije zabilježena niti jedna ... letna operacija se u načelu sastoji od slijedećih faza: ukrcaj, vožnja, iskrcaj,.

PROCJENA UGROŽENOSTI STANOVNIŠTVA, MATERIJALNIH I ...

Za područje Općine Brckovljani relevantni su podaci klimatološke postaje Zagreb-Maksimir. (prosječno godišnje 233 dana bez oborine, najviše bezoborinskih ...

Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških ... - Grad Novi Marof

JEKLOTEHNA-TING d.o.o. ... Novi Marof (D3) – Križevci- Sv. Ivan Žabno (D28). D 24 ... ovlaštene osobe od strane upravitelja šumarije Varaždin i Križevci i to za ...

Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i ... - Općina Stupnik

31 pro 2015 ... velikih nesreća za područje općine Stupnik, izrađena je u svibnju 2010.g. Suglasnost DUZS dobila ... Mercatone 5176. 2. 1000 kVA. INA Lučko ...

procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i ... - Istarska županija

1 lis 2017 ... Zadržavati vodu na slivovima – Vodu treba zadržavati na slivovima i uzduž ... elektrane) moguće je upotrijebiti kartu izrađenu za 1000-godišnje povratno razdoblje, ... Pevec, Kaufland , Plodine, Lidl), “INA” plinara skladište, puniona, ... sump. kiselina 38%. 1000 l. D3. Nagrizajuća tvar spremnik podzemni.

procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i ...

proteklih godina i sama trafostanica nije bila ugrožena velikim vodama. Može doći do ... snabdijevanje stanovništva električnom energijom, unutar 12 do 48 sati. ... Broj dana sa jakim i olujnim vjetrom-Varaždinska županija ... 74 Izvor podataka: DUZS PU Varaždin i PP Općine Gornji Kneginec i Grada Varaždinske Toplice ...

procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i ...

3 stu 2015 ... o područja ugrožena od poplave su: - naselja Podravske Sesvete, Mekiš ... Ljekarna na području Koprivničko-križevačke županije: Ljekarne ... Županijski centar 112: kao operativno-komunikacijska dežurna služba, tijekom 24.

dv novi marof za 2016-2017 - Vrtić Novi Marof - Grad Novi Marof

u jasličkom dijelu: životinje skakalice, cvijet za opuštanje, guralice, konstruktori za ubacivanje, ... zadovoljavanju, ne samo dječje potrebe za hranom već i za okusima koje ... tjestenina, glina, plodovi, sjemenke, brašno, plodine, kocenje, slama,.

godišnji plan i program rada - Vrtić Novi Marof - Grad Novi Marof

30 stu 2018 ... podizanjem procese realizacije razvojnog plana Vrtića na viši nivo, ... predlaže i ostvaruje program odgojno-obrazovnog rada s djecom i radi u ... Odgojiteljice pišu i Orijentacijski izvedbeni program rada za skupinu, Plan i.

PROCJENA ugroženosti stanovništva - Općina Pokupsko

Ivan Skender, Lukinić Brdo 92. Ivan Skender ... Ivan Muža, Hotnja 10. Ivan Muža. 6236-652. 20. Željko Klasnić, Opatija 31. Željko Klasnić. 098-722-551. 21.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - Vrtić Novi Marof - Grad Novi ...

Dječji vrtić Novi Marof, Otona Ivekovića 12, (u daljnjem tekstu: Vrtić) organizira i provodi program njege, odgoja, ... djece te njihovih roditelja za boravkom djece u Vrtiću organiziran je i rad radnika . ... Lipanj, 2018. „KOCKICE“. „Zbogom vrtiću“.

godišnji plan i program rada za 2017. - Vrtić Novi Marof - Grad Novi ...

30.svibnja 2017. donosi odluku da se u Vrtić u novu 2017./2018. godinu ... PROSINAC. 31. 5. 19 ... Srijeda od 15.00- 19.00 sati ... „Žuti list, žuta trava“. „Padaj ...

Procjena ugroženosti od požara za Grad Pazin

18 pro 2015 ... LIDL Hrvatska – TRGOVINA PAZIN, 43. istarske divizije 11/a. MI-KOM d.o.o. ... Lidl trgovina. 43. istarske divizije ... ELEKTRIČNA BRUSILICA. 1.

Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških ... - Grad Rijeka

14 lis 2008 ... Dobrovoljno vatrogasno društvo Sušak - Rijeka. • Dobrovoljno ... prodajni centar Cash and carry, ... Prilaz ulici u radno vrijeme zakrčen vozilima.

procjena ugroženosti od požara i tehnološke ... - Grad Garešnica

Izvor: RERA BBŽ : PODUZETNIČKA ZONA KAPELICA. POVRŠINA ZONE (ha) a) SA PROMETNICAMA I JAVNIM POVRŠINAMA b) POVRŠINA GRAĐEVINSKIH ...

grad sveta nedelja procjena ugroženosti od požara

vatrogasne opreme na području Grada Sveta Nedelja . ... DVD Sveta Nedelja se formira kao središnja vatrogasna postrojba sa stalnim ... Tahograf d.o.o.. Brezje.

procjena ugroženosti grada zaboka - Grad Zlatar

Veterinarska stanica Zlatar provodi propisana preventivna cijepljenja, ... katastrofa i velikih nesreća koje bi se mogle dogoditi na podruĉju Grada Zabok.

procjena ugroženosti od požara i tehnoloških ... - Grad Delnice

Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije Rijeka, Procjena ugroženosti od požara i tehnolokih eksplozija Grad Delnice, 2013.g. REPUBLIKA ...

Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija - Grad Pula

Odlagalište na Vallelungi jeste odlagalište bivšeg poduzeća „Siporex”, koje je ... 6) PEVEC ZAGREB d.o.o., PC Pula, Industrijska 15 ( IIa kategorija ) posjeduje ...

procjena ugroženosti od požara grad supetar i općine ... - sutivan

Procjena ugroženosti od požara za grad Supetar i općine Postira, Sutivan i Nerežišća ... otežano je činjenicom da od zračne luke Split do Sutivana treba promijeniti još tri prijevozna ... Jadrolinija d.d. Rijeka – poslovnica Supetar ... rezultat smanjivanja tržišta, zbog pada cijena (posebice aktinidija) te rasta cijena vode iz.

Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških ... - Grad Dugo Selo

Lidl. Kaufland. Plodine. 1.5. Industrijske zone. Na području Grada nalazi se jedna industrijska ... punjač akumulatora prijenosne radio stanice i ručne svjetiljke.

Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija - Grad Vodice

Grad Vodice zadnju Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija izradilo je u ... Tablica: broj noćenja po godinama. God. 2016. 2015. 2014. 2013. 2012. 2011 ... Hacienda. Vodice, Magistrala bb. 1000. 24. Opium , Exit club, Makina. Vodice, ... Plan zaštite šuma od požara su izradile Hrvatske šume u skladu sa ...

R E P U B L I K A H R V A T SK A - Grad Novi Marof

6 lip 2019 ... U periodu nakon zadnjih izmjena i dopuna UPU Novi Marof zaprimljeno je 10-ak inicijativa/zahtjeva:tvrtke Comet d.o.o., Cedrus novo d.o.o. i ...

TROŠKOVNIK - Grad Novi Marof

Napomena: Obavezno navesti proizvođača, tip i tvorničku oznaku ponuđene opreme! a). Jednako vrijedan proizvod kao OMEGA BREZNICA Tip: ORS C1-6/1 sa.

SLUŽBENA TAJNA - Grad Novi Marof

iskustva zimske službe moguće je pretpostaviti da je moguće mehanizacijom koja je ... -Objekt Specijalna bolnica Novi Marof(kapacitet-320 bolesničkih postelja) ...

b. tehnički opis - Grad Novi Marof

0,81850 - cijena kWh (s PDV-om bez naknade za očitanje i troškova ... NAPOMENA: Prema posebnim uvjetima građenja izdanim od strane „Varkom d.d.“ broj: ...

varaždinska županija - Grad Novi Marof

Članak 2. Varaždinska županija za Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin osigurava sredstva za obavljanje djelatnosti Doma u visini razlike izme u ukupnih.

3. Zahtjevi, suglasnosti i mišljenja - Grad Novi Marof

Zahtjevi, suglasnosti i mišljenja ... Zahtjevi iz članka 79. Zakona. 3.2. ... podaci o elektroopskrbnim vodovima i pripadajućim trafostanicama od HEP-ODS.

program zaštite divljači - Grad Novi Marof

U razdoblju Nezavisne države. Hrvatske na području nekadašnje Županije varaždinske osnovana je Velika župa Zagorje kao jedinica državne uprave bez ...

4.3. promet i komunalna infrastruktura - Grad Novi Marof

Novi Marof leži i na željezničkom pravcu Zagreb-Varaždin koji u razmjerima ... Odvodnja prostora firme “Termika” (zona B2) će se po izvršenom predtretmanu.

1. područje obuhvata i granice - Grad Novi Marof

urbanog identiteta Novog Marofa,. - povezivanje ključnih koncentracija nizom atraktivnih i pješačko-stimulativnih sadržaja sa težnjom za postizavanjem urbanog ...

2. OCJENA STANJA, MOGUĆNOSTI I ... - Grad Novi Marof

Postanak naselja Novi Marof seže u 18. stoljeće i veže se uz vlastelinstvo Greben, ... -“Termika” d.d. Novi Marof (proizvodnja kemene vune) s 195 zaposlenih,.

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ... - Grad Novi Marof

10 lis 2018 ... Ova suglasnost daje se u svrhu prijave ulaganja navedenog u točki I. ove Odluke na ... Javni isporučitelj vodne usluge Varkom d.d. Varaždin, Trg bana ... (navesti očekivane rezultate u odnosu na početno stanje i mjerljive ...

Grad Novi Marof i PZC zajedno u asfaltiranje ... - PZC Varaždin

REGIONALNI TJEDNIK || 17. listopada 2017., br. 700. – Raduje me da smo uspjeli ove godine doći do završne faze, a to je izgradnja cesta koje pripremamo za ...

Izvještaj o provedenoj energetskoj ocjeni - Grad Novi Marof

TEHNOGUMA d.o.o.. Možđenec 1 H, 42220 Novi Marof vulkanizerstvo, proizvodnja plastike i gumenih proizvoda. BAGERKOP-ROBERTO d.o.o. Ključićka 1 A, ...

Odluka o upravljanju grobljima Datum - Grad Novi Marof

korisnici grobnih mjesta su osobe kojima je grobno mjesto u skladu sa ... ustupanje grobnog mjesta prodaje ili na drugi način prenosi vlasništvo opreme, ...

NOVOKOM društvo s ograničenom odgovornošću ... - Grad Novi Marof

1 velj 2019 ... IBAN ZABA: HR7523600001101927071 ... b. groblje Remetinec, ... b. na broj mobitela 099 735 8821 (groblje Remetinec, Oštrice i Presečno).

pdf letak brošura - šans aza poduzetne - Grad Novi Marof

Zagreb - Varaždin - Goričan. Makrolokacija: - udaljenost od Varaždina. - udaljenost od Zagreba. - granični prijelaz Dubrava Križovljanska - Zavrč Slovenija.

Registar sklopljenih ugovora Datum: 30.10.2017. - Grad Novi Marof

vrtić. Dječji vrtić "Čira- čara", Anina 27,. 42000 Varaždin; dijete Marta Đurin ... Varaždin do 15. u mjesecu. DA. 14. Ugovor o održavanju broj: U2014-1127.

POPIS LOKACIJA SPREMNIKA ZA STAKLO Datum - Grad Novi Marof

Novi Marof – Policijska postaja Novi Marof. 2. Novi Marof – Mihanovićeva/Ivekovićeva. 3. ... Remetinec – kod Crkve. 11. Strmec Remetinečki – kod Društvenog ...

Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan ... - Grad Novi Marof

2 kol 2019 ... uprava Varaždinska, Ivana Milčetića 10, Varaždin. 6. Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji, Ispostava Novi Marof, Trg hrvatske.

Statut Grada Novog Marofa Datum - Grad Novi Marof

osniva javne ustanove, trgovačka društva i dru- ... o2o4 Programske aktivnosti - Državni arhiv Varaždin. 5.000, ... o416 Programske aktivnosti - Kinološko društvo.

Odluka o stipendijama Grada Novog Marofa Datum - Grad Novi Marof

Sredstva za stipendije osiguravaju se u Proračunu Grada Novog Marofa, u okviru pozicija ... Marofa (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 59/2016).

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Novog Marofa ... - Grad Novi Marof

4 tra 2013 ... U pročišćeni tekst Statuta Grada Novog Marofa une- seni su: - Statut Grada Novog ... za nabavu robe, radova i usluga za koje su sredstva planirana u ... ograničen na razloge zbog kojih je riječ tražena. Član Gradskog vijeća ...

Popis obrtnika na području Grada Novog Marofa - Grad Novi Marof

reklamnih satova, uramljivanje slika, grafika i fotografija te izradu intrijernih ogledala, Marica Klopotan. Presečno 23a. 21. 90157923. Ugostiteljski obrt "Jenki" ...

Opći uvjeti isporuke dimnjačarskih usluga Datum - Grad Novi Marof

1 velj 2019 ... Naknada za čišćenje dimovodnih objekata, centralnih peći, običnih peći i cijevi ... Pod obavezno čišćenje ne potpadaju glinene (kaljeve) peći.

plan djelovanja grada novog marofa u području ... - Grad Novi Marof

18 lip 2019 ... Klizišta. Na području Grada Mursko ... Grada Mursko Središće ... zavoda su: prikupljanje i dostava podataka, prognoza i upozorenja o ... oluja, tuča, led, duža vremenska razdoblja visokih temperatura te jaka kiša, koji se mogu.

strategija razvoja grada novog marofa 2015.-2020. - Grad Novi Marof

Tablica 23: Usluge socijalne skrbi Centra za socijalnu skrb Novi Marof . ... proizvodnja proizvoda od plastike i gume (Tehnoguma d.o.o., Hajduk plastična ...

Plan zaštite od požara Grada Novog Marofa Datum - Grad Novi Marof

Izvršitelj: Vatro - Plan j.d.o.o., Ognjena Price 34, 42000 Varaždin ... potrebi JVP Grada Varaždina temeljem odluke zapovjednika središnjeg DVD-a Novi Marof. 3.

r.br županija općina katastarska općina naziv ... - Grad Novi Marof

uporabe/katastar ska kultura katastarska čestica predviđeni oblik raspolaganja ... 1. V VARAŽDINSKA. NOVI MAROF. BELA. 318426. 107/1. 5517. PAŠNJAK.

Procjena rizika od velikih nesreća Grad Novi Vinodolski

Plodine d.o.o. – prodajni centar Novi Vinodolski. 14. Lidl d.o.o. – prodajni centar Novi Vinodolski ... PREKRIVAČI. 40. 5. PRIJENOSNO RAČUNALO HP2000. 1.

PROCJENA UGROŽENOSTI

Ptuj Čakovec i Agromeimurje Donji Kraljevec (amonijak). ... Agrome imurje d.d. –pogon Donji Kraljevec takoer u svom proizvodnom ... o METSS Čakovec.

Procjena ugroženosti od požara - AWS

Vinogradska 41. KOMUNALNO PITOMAČA,. d.o.o.. Skupljanje neopasnog otpada. 5. Vinogradska 10. STR "ZVONČICA" VL. RUŽA KRAPEC. Trgovina na veliko.

PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA

ARS VIVAX d.o.o. ... požara radi mediteranske klima i reljefnog položaja, može se zaključiti da je stanje po ... prijenosna motorna pumpa za gašenje požara 8/8.

Procjena ugroženosti od požara.pdf

10 stu 2012 ... Punjač za akumulator ručne svjetiljke po potrebi ... prijenosni generator za proizvodnju električne struje 3,5 kw kom 1, ... odmah pozivom na mobilni telefon alarmira zapovjednika DVD-a Tkon. ... U provedbi izračuna se izračunavaju požarna fronta za požarnu površinu (elipsa) u trenutku dojave nastanka.

procjena ugroženosti zgž - Zagrebačka županija

23 ruj 2014 ... Strmec. 3 907. 900 (Prelci i Zlodi). Izletište Suhina (Rakitje). 2 301. 300. Bestovje. 2 402 ... (poštanski broj, mjesto, ulica i k.br.) Datum aktiviranja ...

Procjena ugroženosti - Općina Dugi Rat

Položaj i karakteristike općine Dugi Rat. ... za izradu planova zaštite i spašavanja za općinu Dugi Rat ( u daljnjem tekstu. Općina). ... Ljekarna u Dugom Ratu.

procjena ugroženosti - Općina Andrijaševci

i Vinkovci; Inspektorata MUP-a PU Vinkovci; Ureda državne uprave - Služba za gospodarstvo, Državnog ... Poljoprivredna apoteka «Amarilis». - trgovine široke ...