Staroslavenski jezik - UniZd

Na predavanjima se čitaju i analiziraju djela vezana uz rad Svete braće (Traktat. Crnorisca Hrabra, Ţitje Konstantinovo, Ţitje Metodijevo, Azbučna molitva,.

Staroslavenski jezik - UniZd - Srodni dokumenti

Staroslavenski jezik - UniZd

Na predavanjima se čitaju i analiziraju djela vezana uz rad Svete braće (Traktat. Crnorisca Hrabra, Ţitje Konstantinovo, Ţitje Metodijevo, Azbučna molitva,.

Staroslavenski jezik

22 svi 2012 ... Traktat Crnorisca Hrabra – tri faze u razvoju slavenske pismenosti: ○ poganska faza: Slaveni bez pisma; „crtama i urezima brojahu i gatahu”.

Staroslavenski jezik - ffzg

(Frizinški spomenici) – pitanje odnosa prema ćirilometodskoj baštini. 12. tjedan : Traktat Crnorisca Hrabra , prva slavenska pisma (pitanje nastanka i prvenstva).

Kolegij: Staroslavenski jezik (obvezatan za studente koji žele upisati ...

(Frizinški spomenici) – pitanje odnosa prema ćirilometodskoj baštini. 12. tjedan : Traktat Crnorisca Hrabra , prva slavenska pisma (pitanje nastanka i prvenstva).

Talijanski jezik I - UniZd

Jernej, J., Konverzacijska talijanska gramatika, Školska knjiga, Zagreb, 2005. 2. Mezzadri, M., Grammatica essenziale della lingua italiana con esercizi. Testo di.

Engleski jezik struke - UniZD

Odnosne rečenice II: oblik, upotreba i vježbe. Spajanje ... Posljedične rečenice. Thus/thereby ... Transform these verbs (from gerund to infinitive, and if they are.

Hrvatski jezik u 20. stoljeću - UniZD

1 ožu 2018 ... Lj. Jonke, Hrvatski književni jezik 19. i 20. stoljeća, MH, Zagreb, 1971. D. Brozović, Rječnik jezika ili jezik rječnika, Posebno izdanje Kritike, ...

Hrvatski jezik u srednjem vijeku - UniZd

2. 5. P: Hrvatski ćirilični korpus. Povaljski prag. S: Povaljska listina. d.r. 8: Studenti A – F: za odabrani odlomak Šibenske molitve (3 retka) izraditi popis fonema i.

Talijanski jezik I (zimski semestar) - UniZD

Deanović, M. – Jernej, J. (1994), HRVATSKO-TALIJANSKI RJEČNIK, Zagreb: Školska knjiga. Praćenje i ocjenjivanje stečenih znanja i vještina. Oblik rada.

Talijanski jezik II - Odjel za turizam i - UniZd

Talijanski/hrvatski ... Željka Lilić. Suradnik na predmetu. Predavanja. Seminari. Vježbe. Terenska ... Upoznavanje s temeljnim elementima talijanskog jezika.

Hrvatski jezik i književnost (diplomski studij) Suvremena ... - UniZd

Ranko Marinković; Matko Peić, Joža Horvat; Antun Šoljan, Ivan Slamnig, ... Ranko Marinković, „Kiklop“. 7. tjedan. 2. Ranko Marinković, zbirka novela „Ruke“.

Untitled - Staroslavenski institut

21 ožu 2014 ... 38 i Ročki abecedarij) i položaj slova (Krčki natpis, Valunska ploča). Trokutasta glagoljica broji 40 slova, a 30 slova ima brojnu vrijednost 1 ...

trecoredci glagoljasi - Staroslavenski institut

27 ruj 2013 ... fra Petar Bašić, o. fra Goran Dabić, o. fra Josip Dujmović, o. fra Dinko Filipi, o. fra Nikola. Gregov, o. fra Romildo Hrboka, o. fra Ivo Marcelić, ...

Popisni list br - Staroslavenski institut

Najstarija misa u Dobrinju: 14. Gospodi pomiluj ( a: zbor, b: solo ) [ 1:52 ]. 15. Slava ( solo i zbor 3 puta – duet i zbor 6 puta ) [ 4:59 ]. 16. Tebe Boga hvalimo ...

Akad. Anica Nazor - Staroslavenski institut

Mavra, a dovršio pop Jure iz Baške 1471. godine. U Mavrovu ste ... potresnom opisu Krbavske bitke 1493. godine, koji je ispisao glavni pisar pop Martinac i tako.

Glagoljica i hrvatski glagolizam - Staroslavenski institut

skupom Glagoljica i hrvatski glagolizam koji je održan od 2. ... Slovany za Góty a ariány a jejich písmo za gótské, nemohla to tedy být abeceda øecká. Jak.

O Izložbi Varaždinske glagoljske pergamene i - Staroslavenski institut

ARAŽDINSKE1 GLAGOLJSKE PERGAMENE, DVOLIST FgVar1 i LIST FgVar2, ... Varaždinski dvolist hrvatskoglagoljskoga misala, FgVar1: 1. pol. 15. st.

Rodno osjetljiv jezik Skinite priručnik! - Udruženje za jezik i kulturu ...

roda, socijalnog statusa ili kulture kojoj pripadamo, jezik prije konstruira naše ... u službenoj komunikaciji, da se opredijeli da li je „gospođa ili gospođica“.

Osvrt na Bogovićev jezik i hrvatski jezik njegova doba

Piše na njemačkom i hrvatskom jeziku, prevodi narodne pjesama na njemački. Piše pjesme, pripovijetke i drame te publicistiku, među kojima i radove o jeziku ...

jezik i njegovi učinci - Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Hrvatski enciklopedijski rječnik koncepcijski se razlikuje od navedenih rječnika. Za ovu je temu bitno napomenuti da su u tome rječniku riječi povezane u tvorbe-.

Engleski jezik, I strani jezik - Zavod za školstvo

Kupovina: vrste prodavnica, kupovina, moda i odijevanje. Putovanja: ... I wish (present, future). - Passive ... saznanja s područja primijenjene lingvistike, pedagogije i psihologije, kao i pozitivna domaća i strana iskustva vezana za nastavu i.

Njemački jezik, II strani jezik - Zavod za školstvo

Izražene potrebe za aktivnim znanjem njemačkog jezika i naša sve intenzivnija ... samostalno korišćenje rječnika, priručnika, gramatika i drugih praktičnih izvora ...

Engleski jezik, II strani jezik - Zavod za školstvo

Zavod za školstvo. ENGLESKI JEZIK. 5. Drugi strani jezik: I razred (četvrta ili sedma godina učenja). Operativni ciljevi. Aktivnosti. Pojmovi/sadržaji. Korelacija.

ZJNPP-a ZA BOSANSKI JEZIK, HRVATSKI JEZIK I ... - APOSO

Zajednička jezgra nastavnih planova i programa za bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik definisana na ishodima učenja. 5. Ishodi učenja za jezik – Bosna i ...

predmetni program NJEMAČKI JEZIK, I strani jezik

Zavod za školstvo. NJEMAČKI JEZIK. 2. 1. NAZIV NASTAVNOG PREDMETA. PRVI STRANI JEZIK ... Konjunktiv II (Gegenwart); ... Konjunktiv II (Vergangenheit);.

KRITERIJI OCJENJIVANJA – HRVATSKI JEZIK 3. RAZRED JEZIK ...

uvećanice kao vrstu imenica. Razlikuje umanjenice i uvećanice. Piše umanjenice i uvećanice. (uz točnost iznad 90%). 8. DVOTOČJE I ZAREZ. U NABRAJANJU.

3 ASEMBLERSKI PROGRAMSKI JEZIK – JEZIK RAČUNARSKOG ...

4 мар 2010 ... Zajedno sa prezentiranjem skupa instrukcija kojim raspolaže asemblerski jezik računara otkrivamo način čuvanja programa u računaru.

NJEMAČKI JEZIK Drugi strani jezik - MON KS

Nastava njemačkog jezika treba da doprinese daljem jačanju motivacije za učenje stranih jezika i da osposobi učenika da na njemačkom jeziku komunicira na ...

ZNAKOVNI JEZIK KAO PRIRODNI JEZIK GLUHIH

povijesnog razvoja preko Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ pa sve do ... je vidljivo da je prag čujnosti u području prikazanom na slici (vidi sliku 1).

Hrvatski jezik[1] Srpski jezik[2]

Hrvatski jezik[1]. Srpski jezik[2] ... SLOVENI. SLAVENSKI JEZICI. SLOVENSKI JEZICI ... *RJEČNIK JE AUTORIZIRAN, ON GA JE AUTORIZIRAO. *AUTORIZIRAN ...

hrvatski jezik i književnost – – engleski jezik - "Sv. Franjo" Tuzla

comedia erudita, prvi moderni roman svjetske književnosti, donkihotizam). 27. Hrvatska renesansna književnost. (lirika, epika, drama, vremenske i prostorne ...

Hrvatski – jezik naših majki i naše djece - Institut za hrvatski jezik i ...

25 velj 2015 ... reklama ➧ Onomastika Osobna imena — hodajući spomenici ... Razlikuju se i pridjevi od tih imena: Ma- tein pas ... Sklonidba imenica mati i kći.

Studij Hrvatski jezik i književnost Naziv kolegija Hrvatski jezik u 20 st ...

1 ožu 2018 ... Lj. Jonke, Hrvatski književni jezik 19. i 20. stoljeća, MH, Zagreb, 1971. D. Brozović, Rječnik jezika ili jezik rječnika, Posebno izdanje Kritike, ...

Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje - Institut za hrvatski jezik i ...

Znanstvena strategija Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 2010.-2015. Tel. 385 (0)1 3783 888; telefaks: 385 (0)1 3783 803; e-pošta: [email protected]; ...

jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja

joj do 2 x više blistavosti boje i sjaja*!. Nema više izgovora – recite DA boji! (http://www.syoss.com.hr/syoss/hr/hr/home/boje-za. -kosu/gloss-sensation.html, 21.

Hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik Matematika

Branimir Dakić, Neven Elezović. Matematika. 4769. 3093. ELEMENT MATEMATIKA 3 - 2. DIO udžbenik i zbirka zadataka za 3. razred gimnazija i tehničkih škola.

4 Razred Hrvatski Jezik Knji Evnost [PDF] 4 Razred Hrvatski Jezik ...

Prije 1 dana ... As recognized, adventure as skillfully as experience just about lesson, amusement, as skillfully as arrangement can be gotten by just checking ...

Naš jezik

страних имена жеиског рода завршава се у ном. ja.: — на сугласник: Аорис, Клер, Ким, Карон, Цоан, Симон,. Морин, Мерлин, Елизавет, Бет, Хелен, ...

LATINSKI JEZIK

-Promena imenica-deklinacija; funkcija padeža; imenice I ili A deklinacije (18-19.str.) -Promena glagola-konjugacija; prezent glagola prve konjugacije (19-20.str.).

Engleski jezik 3.pdf

Tvorba: -kod pravilnih glagola: lnfinitive -ed;. -kod nepravilnih glagola: nepravilni glagolski oblik u Past Simpleu. Tvorba: will lnfinitive. Present Continuous.

Italijanski jezik 1.pdf

Literatura: Gramatika: Moderc, S. (2006). Gramatika italijanskog jezika. Beograd: Luna crescens. Udžbenik: Vučo, J., Moderc, S., Raspor, Z. (2011). Elementi di ...

LATINSKI JEZIK - MON KS

Latinski jezik je bio jezik starih Rimljana koji je imao veliki međunarodni ... civilizacijskih sadržaja pojavljuju unutar jezičkih sadržaja ( prevodi, gramatika, itd.).

arapski jezik - MON KS

Napiši pokazne zamjenice za bliži objekat. muški rod ženski rod jednina. ______. ______ dvojina. (nom.) ______. ______ dvojina. (gen./ak.) ______. ______.

TURSKI JEZIK - MON KS

nastavnih programa za osnovnu školu iz nastavnog predmeta TURSKI JEZIK. Članovi komisije za osnovnu školu su: 1. Đenana Kadrić JU OŠ „ Čengić Vila 1“. 2.

Hrvatski jezik - MON KS

riječi, pojam naglasne cjeline);. • poznavati i ... c) vežba – ______ ... d) Nenaglašena riječ stoji ispred ili iza naglašene riječi i čini s njom naglasnu/akcenatsku.

SRPSKI JEZIK

qudima za|e staklo u srce, a otad im ono beja{e kao led. ... klizale niz staklo. ... praskele, tut kele, desetica. BUMBAR. Bumbar,. Delipar,. Seo car. Na kantar,.

engleski jezik.pdf

Engleski jezik. Ispitni katalog za ... Engleski je jezik na državnoj maturi obvezan predmet. Pristupnici ... Jeste li točno uporabili glagolska vremena? Jeste li rabili ...

ITALIJANSKI JEZIK 1

(različite upotrebe); imperfekt i passato prossimo modalnih glagola i glagola sapere i conoscere (razlike u značenju); prisvojni pridevi uz imenice sa značenjem ...

Jezik i nacionalizam

vacije i tu`e se da jezik propada, autori knjiga o jezi~noj ... Eko- nomi~nije je razmjenjivati nego odvojeno raditi« (Haji. 94 Snje`ana Kordi} / Jezik i nacionalizam.

GRČKI JEZIK

Božica Hera se suprotstavlja i brani. Ahileja. Τὸν δὲ χολωσαμένη ... D. Zeusu. 3. Ahilejevu majku othranila je (59/60). A. Afrodita. B. Atena. C. Demetra. D. Hera ...

KATALOG - BHS jezik i knj. - MON KS

se zove ova vrsta strofe (prema broju stihova). „Gle malu voćku poslije kiše: Puna je kapi pa ih njiše. I blješti, suncem obasjana,. Čudesna raskoš njenih grana.“.

Engleski jezik

predmeta na višem i osnovnom nivou. Predmet engleski jezik se polaže kao jedan od općeobrazovnih predmeta. Ispitni katalog sadrži sve potrebne informacije i ...

1 HRVATSKI JEZIK

MOJ HRVATSKI 2. Pandža - Zelenika vježbenica. 2. ZNANJE. 13004. TAJNA SLOVA 3 – čitanka. Zokić, Bralić, Musa udžbenik. 3. ŠN. 13005. TAJNA SLOVA 3.

SQL Jezik relacione BP

SQL je jezik veoma visokog nivoa (very-high-level language). – Programer izbegava korišćenje komplikovanih manipulacija nad podacima (što je neophodno u ...

Jezik SQL - grdelin

Jezik SQL. > Strukturirani jezik za upite (Structured Query Language ili SQL ra- zvio je IBM u sklopu projekta System R. > Poslije je jezik prihva´cen i od drugih ...

ŠPANJOLSKI JEZIK

Ispitni katalog za državnu maturu u ... Primjer zadatka sastavka . ... Primjer zadatka kratkoga sastavka . ... iskustvima u obliku jednostavnoga čitkog teksta ... životopis, osobni podatci, planiranje budućnosti i važni događaji u privatnome životu.

Jezik kao zastava

Dubravko St iS.tr: Gouor narije. Jezik, nacija ... öju linryistike Dubravko St<illan poznat je u naÄoj sredini ... Skiljan znaju koliko su zakinute kasnije generacije ...

engleski jezik - MON KS

Nastavni plan i program za osmi i deveti razred osnovne škole i odobreni ... 7 ISPITNI KATALOG – ENGLESKI JEZIK | ZADACI. 4. ZADACI. 4.1. READING.

Hebrejski jezik

Hebrejski jezik općenito. Semitski jezici, njihova podjela i specifičnosti. Povijest hebrejskog jezika. Hebrejsko pismo i njegova povijest. Hebrejski alfabet i ...

Hrvatski jezik

4 tra 2011 ... Kojoj književnoj vrsti pripada Božanstvena komedija? a. viteškomu romanu. B. epu. C. crkvenomu prikazanju. D. mitu. 20. Na kakvo je mjesto ...