Staroslavenski jezik

22 svi 2012 ... Traktat Crnorisca Hrabra – tri faze u razvoju slavenske pismenosti: ○ poganska faza: Slaveni bez pisma; „crtama i urezima brojahu i gatahu”.

Staroslavenski jezik - Srodni dokumenti

Staroslavenski jezik

22 svi 2012 ... Traktat Crnorisca Hrabra – tri faze u razvoju slavenske pismenosti: ○ poganska faza: Slaveni bez pisma; „crtama i urezima brojahu i gatahu”.

Staroslavenski jezik - ffzg

(Frizinški spomenici) – pitanje odnosa prema ćirilometodskoj baštini. 12. tjedan : Traktat Crnorisca Hrabra , prva slavenska pisma (pitanje nastanka i prvenstva).

Staroslavenski jezik - UniZd

Na predavanjima se čitaju i analiziraju djela vezana uz rad Svete braće (Traktat. Crnorisca Hrabra, Ţitje Konstantinovo, Ţitje Metodijevo, Azbučna molitva,.

Kolegij: Staroslavenski jezik (obvezatan za studente koji žele upisati ...

(Frizinški spomenici) – pitanje odnosa prema ćirilometodskoj baštini. 12. tjedan : Traktat Crnorisca Hrabra , prva slavenska pisma (pitanje nastanka i prvenstva).

Untitled - Staroslavenski institut

21 ožu 2014 ... 38 i Ročki abecedarij) i položaj slova (Krčki natpis, Valunska ploča). Trokutasta glagoljica broji 40 slova, a 30 slova ima brojnu vrijednost 1 ...

Popisni list br - Staroslavenski institut

Najstarija misa u Dobrinju: 14. Gospodi pomiluj ( a: zbor, b: solo ) [ 1:52 ]. 15. Slava ( solo i zbor 3 puta – duet i zbor 6 puta ) [ 4:59 ]. 16. Tebe Boga hvalimo ...

trecoredci glagoljasi - Staroslavenski institut

27 ruj 2013 ... fra Petar Bašić, o. fra Goran Dabić, o. fra Josip Dujmović, o. fra Dinko Filipi, o. fra Nikola. Gregov, o. fra Romildo Hrboka, o. fra Ivo Marcelić, ...

Akad. Anica Nazor - Staroslavenski institut

Mavra, a dovršio pop Jure iz Baške 1471. godine. U Mavrovu ste ... potresnom opisu Krbavske bitke 1493. godine, koji je ispisao glavni pisar pop Martinac i tako.

Glagoljica i hrvatski glagolizam - Staroslavenski institut

skupom Glagoljica i hrvatski glagolizam koji je održan od 2. ... Slovany za Góty a ariány a jejich písmo za gótské, nemohla to tedy být abeceda øecká. Jak.

O Izložbi Varaždinske glagoljske pergamene i - Staroslavenski institut

ARAŽDINSKE1 GLAGOLJSKE PERGAMENE, DVOLIST FgVar1 i LIST FgVar2, ... Varaždinski dvolist hrvatskoglagoljskoga misala, FgVar1: 1. pol. 15. st.

Rodno osjetljiv jezik Skinite priručnik! - Udruženje za jezik i kulturu ...

roda, socijalnog statusa ili kulture kojoj pripadamo, jezik prije konstruira naše ... u službenoj komunikaciji, da se opredijeli da li je „gospođa ili gospođica“.

jezik i njegovi učinci - Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Hrvatski enciklopedijski rječnik koncepcijski se razlikuje od navedenih rječnika. Za ovu je temu bitno napomenuti da su u tome rječniku riječi povezane u tvorbe-.

Osvrt na Bogovićev jezik i hrvatski jezik njegova doba

Piše na njemačkom i hrvatskom jeziku, prevodi narodne pjesama na njemački. Piše pjesme, pripovijetke i drame te publicistiku, među kojima i radove o jeziku ...

Engleski jezik, I strani jezik - Zavod za školstvo

Kupovina: vrste prodavnica, kupovina, moda i odijevanje. Putovanja: ... I wish (present, future). - Passive ... saznanja s područja primijenjene lingvistike, pedagogije i psihologije, kao i pozitivna domaća i strana iskustva vezana za nastavu i.

predmetni program NJEMAČKI JEZIK, I strani jezik

Zavod za školstvo. NJEMAČKI JEZIK. 2. 1. NAZIV NASTAVNOG PREDMETA. PRVI STRANI JEZIK ... Konjunktiv II (Gegenwart); ... Konjunktiv II (Vergangenheit);.

ZJNPP-a ZA BOSANSKI JEZIK, HRVATSKI JEZIK I ... - APOSO

Zajednička jezgra nastavnih planova i programa za bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik definisana na ishodima učenja. 5. Ishodi učenja za jezik – Bosna i ...

KRITERIJI OCJENJIVANJA – HRVATSKI JEZIK 3. RAZRED JEZIK ...

uvećanice kao vrstu imenica. Razlikuje umanjenice i uvećanice. Piše umanjenice i uvećanice. (uz točnost iznad 90%). 8. DVOTOČJE I ZAREZ. U NABRAJANJU.

Njemački jezik, II strani jezik - Zavod za školstvo

Izražene potrebe za aktivnim znanjem njemačkog jezika i naša sve intenzivnija ... samostalno korišćenje rječnika, priručnika, gramatika i drugih praktičnih izvora ...

Engleski jezik, II strani jezik - Zavod za školstvo

Zavod za školstvo. ENGLESKI JEZIK. 5. Drugi strani jezik: I razred (četvrta ili sedma godina učenja). Operativni ciljevi. Aktivnosti. Pojmovi/sadržaji. Korelacija.

3 ASEMBLERSKI PROGRAMSKI JEZIK – JEZIK RAČUNARSKOG ...

4 мар 2010 ... Zajedno sa prezentiranjem skupa instrukcija kojim raspolaže asemblerski jezik računara otkrivamo način čuvanja programa u računaru.

NJEMAČKI JEZIK Drugi strani jezik - MON KS

Nastava njemačkog jezika treba da doprinese daljem jačanju motivacije za učenje stranih jezika i da osposobi učenika da na njemačkom jeziku komunicira na ...

ZNAKOVNI JEZIK KAO PRIRODNI JEZIK GLUHIH

povijesnog razvoja preko Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ pa sve do ... je vidljivo da je prag čujnosti u području prikazanom na slici (vidi sliku 1).

Hrvatski jezik[1] Srpski jezik[2]

Hrvatski jezik[1]. Srpski jezik[2] ... SLOVENI. SLAVENSKI JEZICI. SLOVENSKI JEZICI ... *RJEČNIK JE AUTORIZIRAN, ON GA JE AUTORIZIRAO. *AUTORIZIRAN ...

Hrvatski – jezik naših majki i naše djece - Institut za hrvatski jezik i ...

25 velj 2015 ... reklama ➧ Onomastika Osobna imena — hodajući spomenici ... Razlikuju se i pridjevi od tih imena: Ma- tein pas ... Sklonidba imenica mati i kći.

hrvatski jezik i književnost – – engleski jezik - "Sv. Franjo" Tuzla

comedia erudita, prvi moderni roman svjetske književnosti, donkihotizam). 27. Hrvatska renesansna književnost. (lirika, epika, drama, vremenske i prostorne ...

Studij Hrvatski jezik i književnost Naziv kolegija Hrvatski jezik u 20 st ...

1 ožu 2018 ... Lj. Jonke, Hrvatski književni jezik 19. i 20. stoljeća, MH, Zagreb, 1971. D. Brozović, Rječnik jezika ili jezik rječnika, Posebno izdanje Kritike, ...

Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje - Institut za hrvatski jezik i ...

Znanstvena strategija Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 2010.-2015. Tel. 385 (0)1 3783 888; telefaks: 385 (0)1 3783 803; e-pošta: [email protected]; ...

jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja

joj do 2 x više blistavosti boje i sjaja*!. Nema više izgovora – recite DA boji! (http://www.syoss.com.hr/syoss/hr/hr/home/boje-za. -kosu/gloss-sensation.html, 21.

Hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik Matematika

Branimir Dakić, Neven Elezović. Matematika. 4769. 3093. ELEMENT MATEMATIKA 3 - 2. DIO udžbenik i zbirka zadataka za 3. razred gimnazija i tehničkih škola.

4 Razred Hrvatski Jezik Knji Evnost [PDF] 4 Razred Hrvatski Jezik ...

Prije 1 dana ... As recognized, adventure as skillfully as experience just about lesson, amusement, as skillfully as arrangement can be gotten by just checking ...

Naš jezik

страних имена жеиског рода завршава се у ном. ja.: — на сугласник: Аорис, Клер, Ким, Карон, Цоан, Симон,. Морин, Мерлин, Елизавет, Бет, Хелен, ...

Engleski jezik - mzo

tekst ima do 100 riječi, kratak tekst između 100 i 300 riječi (u 5. razredu 100 – 200 ... NASTAVNOGA PREDMETA ENGLESKI JEZIK. –30. 5. RAZRED. C.4.6.

SRPSKI JEZIK

qudima za|e staklo u srce, a otad im ono beja{e kao led. ... klizale niz staklo. ... praskele, tut kele, desetica. BUMBAR. Bumbar,. Delipar,. Seo car. Na kantar,.

ITALIJANSKI JEZIK 1

(različite upotrebe); imperfekt i passato prossimo modalnih glagola i glagola sapere i conoscere (razlike u značenju); prisvojni pridevi uz imenice sa značenjem ...

Engleski jezik

predmeta na višem i osnovnom nivou. Predmet engleski jezik se polaže kao jedan od općeobrazovnih predmeta. Ispitni katalog sadrži sve potrebne informacije i ...

Azbuka, reč, jezik

Azbuka, niska: formalizam. ▫ Azbuka A. ▫ 1. ε je niska nad A. ▫ 2. ω niska nad A i α – slovo iz A -> ωα niska nad A ... latiničnim pismom - i srpska latinica. ▫.

JEZIK I DJELOVANJE

interpretirano, a shvaöanjem da je jezik djelatnost - "rad duha" i da jezik posreduje cjelinu öovjekova biöa i njegova svijeta, Humboldt je nagovijestio fokus ...

Jezik kao zastava

Dubravko St iS.tr: Gouor narije. Jezik, nacija ... öju linryistike Dubravko St<illan poznat je u naÄoj sredini ... Skiljan znaju koliko su zakinute kasnije generacije ...

LATINSKI JEZIK

-Promena imenica-deklinacija; funkcija padeža; imenice I ili A deklinacije (18-19.str.) -Promena glagola-konjugacija; prezent glagola prve konjugacije (19-20.str.).

GRČKI JEZIK

Božica Hera se suprotstavlja i brani. Ahileja. Τὸν δὲ χολωσαμένη ... D. Zeusu. 3. Ahilejevu majku othranila je (59/60). A. Afrodita. B. Atena. C. Demetra. D. Hera ...

JEZIK I MANIPULACIJA

da pridruži odgovarajuće značenje i namjeru, tj. da razumije vezu koja se ... 3. ad hominem imenovanje (govornik povezivanjem određene ličnosti sa ide-.

Hrvatski jezik - mzo

Kurikulum predmeta Hrvatski jezik jedinstven je dokument kojim su povezane ... TREĆI RAZRED. ČETVRTI RAZRED. A. 1. 6. Učenik točno upotrebljava riječi, sintagme ... upotrebljava glagolska vremena u relativnom značenju za postizanje.

Njemački jezik

h) imperativ i) komparacija pridjeva j) deklinacija pridjeva ( sva tri oblika) k) konjunktiv preterita modalnih i pomoćnih glagola l) kondicional I m) povratni glagoli.

Hrvatski jezik

4 tra 2011 ... Kojoj književnoj vrsti pripada Božanstvena komedija? a. viteškomu romanu. B. epu. C. crkvenomu prikazanju. D. mitu. 20. Na kakvo je mjesto ...

BOSANSKI JEZIK

HASANAGINICA: Majko! MAJKA: Ne plači, ćerce! Grehota je plakati. HASANAGINICA: Što ću? MAJKA: Na nama je da sve podnesemo. Poslušaj brata kako bi i ...

Programski jezik C - PMF-MO

while-petlja funkcionira na sljedeci nacin: prvo se izracunava izraz u za- gradama: n<=10 ... for-petlja iz našeg primjera moze se zapisati pomocu while-petlje na.

engleski jezik - MON KS

Nastavni plan i program za osmi i deveti razred osnovne škole i odobreni ... 7 ISPITNI KATALOG – ENGLESKI JEZIK | ZADACI. 4. ZADACI. 4.1. READING.

Čiji je jezik?

i.pogledi.na.jezik,.koji.se.često.tiču.nekih.od.najfrekventnijih.pitanja. ... stavimo pridjev ispred njega: dva švedska stola (genitiv jednine od švedski je samo švedskog, ... još.i.danas.kaže.Rijeka umjesto.starog.čakavskog.lokalnog.Reka100. ... Taj glas je tako prestala izgovarati kada ju je jedan dan, prilikom lekcije o č i ć, pred.

Hebrejski jezik

Hebrejski jezik općenito. Semitski jezici, njihova podjela i specifičnosti. Povijest hebrejskog jezika. Hebrejsko pismo i njegova povijest. Hebrejski alfabet i ...

JEZIK IN SLOVSTVO

Seveda Pahorjev metaforični jezik, kot ga beremo v romanu, ni bil in ni mogel biti zapisan v ... Ko pa so ti okusi prerasli v zahtevo, /…/ je moralo priti do krize in ...

Institut za jezik

Stručni kazalozi. Predmetni katalozi. Bibliotečko-informacioni sistem. COBISS. Bibliotečko-informacioni sistem (neki drugi). Elektronski repozitorij nastavnog.

engleski jezik.pdf

Engleski jezik. Ispitni katalog za ... Engleski je jezik na državnoj maturi obvezan predmet. Pristupnici ... Jeste li točno uporabili glagolska vremena? Jeste li rabili ...

Jezik i nacionalizam

vacije i tu`e se da jezik propada, autori knjiga o jezi~noj ... Eko- nomi~nije je razmjenjivati nego odvojeno raditi« (Haji. 94 Snje`ana Kordi} / Jezik i nacionalizam.

SQL Jezik relacione BP

SQL je jezik veoma visokog nivoa (very-high-level language). – Programer izbegava korišćenje komplikovanih manipulacija nad podacima (što je neophodno u ...

Jezik SQL - grdelin

Jezik SQL. > Strukturirani jezik za upite (Structured Query Language ili SQL ra- zvio je IBM u sklopu projekta System R. > Poslije je jezik prihva´cen i od drugih ...

arapski jezik - MON KS

Napiši pokazne zamjenice za bliži objekat. muški rod ženski rod jednina. ______. ______ dvojina. (nom.) ______. ______ dvojina. (gen./ak.) ______. ______.

HRVATSKI JEZIK 3.pdf

Ja živim u kruzima koji se šire, i njima sve više obuhvatit žudim. Ja možda i neću polučit zadnji, konačni krug, no ja se trudim. Ja kružim i kružim okolo Boga,.

Talijanski jezik 2

Talijanski standardni jezik: fonološko, morfološko, leksičko ustrojstvo. ... Studenti su obavezni aktivno pratiti i sudjelovati u nastavi te izraditi tražene vježbe.

Engleski jezik 3.pdf

Tvorba: -kod pravilnih glagola: lnfinitive -ed;. -kod nepravilnih glagola: nepravilni glagolski oblik u Past Simpleu. Tvorba: will lnfinitive. Present Continuous.

Programski jezik C

2 Osnove programskog jezika C. 13 ... Programski jezik C viši je programski jezik opce namjene. ... Uvijek mora vrijediti da je (x/y)∗y (x%y) jednako x, tako.