Damjanovic-Slovo iskona.indb - Matica hrvatska

(Bugarska redakcija, Hrabri Crnorizac, Traktat Crnorisca Hrabra. »školskom« ćirilicom, Starobugarski/staromakedonski/staroslavenski) . . 165. Makedonija.

Damjanovic-Slovo iskona.indb - Matica hrvatska - Srodni dokumenti

Damjanovic-Slovo iskona.indb - Matica hrvatska

(Bugarska redakcija, Hrabri Crnorizac, Traktat Crnorisca Hrabra. »školskom« ćirilicom, Starobugarski/staromakedonski/staroslavenski) . . 165. Makedonija.

Hrvatska povijest V.indb - Matica hrvatska

Bogu, kralju i narodu, ukratko rečeno – discipliniran i civiliziran pojedinac – ideali ... 18. i početkom 19. stoljeća, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog ...

Katalog MH.indb - Matica hrvatska

Charles Bukowski. Tragedija lišća. 1999., 402 str. ISBN 953-150-172-6. Pablo Neruda. Poemas / Pjesme. 2004., 150 str. ISBN 953-150-738-4. ZNANSTVENA.

Dunja Falisevac.indb - Matica hrvatska

ji hrvatskih petrarkista: izvor motivsko-tematskih sastavnica, uzor u stilskom repertoaru, a isto tako i ... U hrvatsku je književnost Petrarkin sonet prvi, čini se, uveo.

Prirodoslovlje c034.indb - Matica hrvatska

15 lip 2011 ... ska (dnevna) paralela jedan je od elemenata nebeske sfere. (23) Najjednostavniji na- ... Fra Jozu Olujića vidjelo je nekoliko Sinjana kad ... đivanja prihvatljivih doza javile su se kod nas tek 1930., i to povezane s rendgenskim.

Katarina Zrinska.indb - Matica hrvatska

... Zvonimir, Majka Katarina, Čakovec 2004, ²2005. Bartolić, Zvonimir, Triptih Zriniana: Katarina Zrinska, Putni tovaruš, izvornik i transkripcija (I-II), Majka Katarina,.

SHK Ivsic-Hamm.indb - Matica hrvatska

sebi imadu neko samostalno, puno značenje, kao što ga imadu npr. imenice, pridjevi, glagoli i ... đutim, naš tenis i dalje ovako lijepo napredovao kao što danas napreduje, uvjeren sam da ... kuhati – varati; podvaljivati, udarati nekome podvale.

Prirodoslovlje 2013.indb - Matica hrvatska

i nova radna mjesta za nastavno i činovničko osoblje pa se broj zaposlenih gotovo ... [email protected] ... zdravstveno osoblje, a liječeni su kod Niemčića.

Bratulic zbornik.indb - Matica hrvatska

ćajem za nijansiranost jezičnog izraza. Knjiga Aleja glagoljaša (1983., 1994.) nije sastavljena samo kao vodič po znamenitoj spomeničkoj Aleji između Roča i.

Katancic najnoviji.indb - Matica hrvatska

predgovor Matija Petar Katančić i sastavio Bibliografiju] Rafo. Bogišić. ... Str. 473–475. Josip Hamm: Matija Petar Katančić, njegova djela i njegov dijalekt.

Zbornik Zrinski.indb - Matica hrvatska

Susreti dviju kultura: obitelj Zrinski u hrvatskoj i mađarskoj povijesti ... 1671), pu- topis naime po Rusiji Vermehrte Newe Beschreibung der Muscowitischen vnd ...

Drzic knjiga 1 verzija 02.indb - Matica hrvatska

bio franjevac dok je pjesnik i učeni latinist Džore Držić umro 1501. kao klerik i ... moglo bi se pret- postaviti da su ženi tog imena neke od pjesama Držićevih.

Novi hrvatski identitet.indb - Matica hrvatska

Maticu hrvatsku je na priređivanje skupa Hrvatski identitet,* održanog u svibnju ... stitucijama i javnoj upotrebi, nego i u masovnim medijima, posebice na HRT-u.

Dragiša Damjanović - Matica crnogorska

izvogora vokala e i kao je, uviđa se u riječi egda, koja se ... dosadašnjih izučavanja“ u Matica, XI god., br. ... oblik głos koji ima glasovnu vrijednost /guos/.

Dragan Damjanović Bečka Akademija likovnih umjetnosti i hrvatska ...

Pojava historicizma u hrvatskoj arhitekturi, utjecaj Josipa Jurja Strossmayera i ... 6 | Bečka Akademija likovnih umjetnosti i hrvatska arhitektura historicizma.

Matica 2014 08-09.indd - Hrvatska matica iseljenika

je trebalo raditi (glačanje, slaganje, odi- jevanje nošnji ... Ocijediti i usitniti te dodati narezani pršut, usitnjeni ... mesa i špinata te dodati jaja i preostali ribani sir. Umijesiti ... Savijaču izvaditi, narezati na komade i položiti na porculanski oval.

Matica 11_2012.indd - Hrvatska matica iseljenika

Marin Bosotina, vlasnik poliklinike, koji još obnaša i funkciju počasnog konzula. Meksika, proveo je sudionike ovim ve- lebnim zdanjem. Ovo je bio prvi sastanak ...

Matica 08-09_2012.indd - Hrvatska matica iseljenika

(veslanje, dvojac bez kormilara). BRONCA - Nikolaj Pešalov (dizanje utega, do 69 kg). BRONCA - Mario Ančić i Ivan Ljubičić. (tenis, parovi). 2006. (ZOI, Torino):.

Matica 11_11.indd - Hrvatska matica iseljenika

MJESEČNA REVIJA HRVATSKE MATICE ISELJENIKA. MONTHLY MAGAZINE ... E-mail. Datum / Date. 4 Obnovljen dvorac Eltz u Vukovaru. 7 Izbori za Sabor 4. prosinca. 8 HMI Split: posjet SAD-u ... je za predavače (nastavnike. 50. MATICA ...

Matica 8-9 a.indd - Hrvatska matica iseljenika

ne scenske improvizacije, koje je s ovogo- dišnjim polaznicima ... i 'Daleki akordi', a koje su djelovale 80- ih i 90-ih ... Ne dirajte mi ravnicu /Antonija. Vinić i Đani ...

Sjeverozapadna Hrvatska u ranome srednjem vijeku - Matica hrvatska

srednji vijek temeljito preobražen dolaskom novih političkih čimbenika – Avara ... Usamljen rani avarskodobni nalaz otkriven je na istom potezu i južno od Kupe i.

Janjevo na Kosovu - najstarija hrvatska dijaspora - Hrvatska matica ...

3 ruj 2018 ... Ime i prezime / Name and surname. Adresa / ... malo obradiva zemljišta, Janjevci su odu- ... ENG The Janjevci are a regional ethnic Croatian.

1 Hrvatska se standardna akcentuacija zasniva na ... - Matica hrvatska

Zanaglasnih dužina u riječi može biti više (do tri38), npr. ňčūvānōst, ěspītānī (odr. ... sak, na njegovu mjestu ostaje (sada zanaglasna) dužina: muškȋ > můškī, G.

Trojedna Kraljevina Hrvatska, Slavonija i ... - Matica hrvatska

sustavna mađarizacija, mađarski je jezik bio jedini službeni u državnim uredima i školama, a pretežno se koristio i u Crkvi. Hrvatski orijentirana inteligencija nije ...

hrvatska arhitektura u xx. stoljeću - Matica hrvatska

Velimir Neidhardt. EUROPSKI KONTEKST HRVATSKE ARHITEKTURE 20. STOLJEĆA . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Krešimir Galović. »KLUb HRVATSKIH ARHITEKTA« ...

Hrvatska ćirilična baština - Matica hrvatska

vatski, a sadrži tekstove svih 48 izloženih podne- saka te sve pozdravne govore ... pločice s oznakom Cremone na poleđini imaju dvije nijanse, svjetliju i tamniju. Više da se ... je dizajnerske škole Bauhaus ‒ izložba je bila na- čin promicanja ...

POVIEST HRVATSKA I. pdf - Matica hrvatska

Vjerujemo i to, da su mnogi Hrvati ved prije bili kao vojnici podanici rimski,. Tadija Smićiklas ... doba vladali su i u drugih zemljan, n. pr. germanskih, kraljevi jošte.

POVIEST HRVATSKA II. pdf - Matica hrvatska

rado poslali svoje vojske, a i paše slavonski, hercegovački, lički i krbavski sve ... Turci mu dadoše u svojem jeziku ime "željezni kolac", a u narodu svojem dobi ...

(1-2) VI (2012) - Matica hrvatska

osobito Imoćana i Sinjana, pod mletačkim zapovjedništvom. Taj se dan, 2. kolovoza, ... Godišnja doba, X. Dnevna doba, XI. Perturbacije, XII. Težište. Sunčanoga ...

(1-2) VI (2019) - Matica hrvatska

26 ruj 2019 ... Poznat je po svojim radovima iz optike i geometrije. Izradio je ... ći posvuda, a najtočniji je opis u njegovoj autobiografiji (21). ... i njegovo podrijetlo, pa je svome latiniziranom imenu uvijek dodao oznaku Illyri- cus. ... Šulek imenik naziva Jugoslavenskim, jer u njemu osim hrvatskih imena, navodi mnogo.

Hamlet - Matica hrvatska

Danski kraljević Hamlet ima mnogo nevolja: duh njegova oca obilazi Elsinore; njegov stric Kla udije ... sve otrcane budalaste zapise, sve izreke iz knjiga, sve ...

(1–2)2010 - Matica hrvatska

Današnji unutarnji raspored u kućama nastao je u 19. st., kada su kuće po- vezane pa se ... na Savi (Slavonski Brod) i 14. srpnja 1913. stigli u Zagreb. Popov toranj ... Postoji naime mišljenje da su palme na Vis stigle iz Hvara. O tome piše i ... neni lončić napuni mješavinom zemlje i humusa, plitko ukopa i zagrne zemljom do.

RIBE - Matica hrvatska

vode drže, kao što su lokarde i haringe, nisu nikad vidjeli da mi ... Za čišćenje vode uzimlju bačve sa dva ... Lokarda; opis, domovina, lov na panel i sviećom.

Sadržaj - Matica hrvatska

Vlado Gotovac "Vukovar iza riječim iz zbirke Čekati sjeverni- ... Siniša Glavašević (Vukovar, 1960 - ubijen na Ovčari, 1991). ... "Dobra voda kraj Vukovara /.

karlovac. - Matica hrvatska

konja, i oprosti se sa svetinom hrvatskim govorom (lingua vernacula), odputovav u Klokoč i dalje u gornju krajinu preko Korenice, Bilopolja,. Mazina, Velike ...

drinovci - Matica Hrvatska

Hrvatsko katoličko pogrebno društvo «Gorica-. Sovići». Gorica-Šamatorje bb, 88345 Sovići. 25.Vijeće mladih «Grude». H. V. Hrvatinića bb, 88 340 Grude. 26.

Agitprop - Matica hrvatska

o pitanju univerzalija, Abélard zauzima posrednič- ... zbog kojeg je Abélard kastriran, a oboje su bili prisi- ... B. Bošnjak, Petar Abelard – srednjovjekovni ra-.

Susreti br. 2 - Matica Hrvatska

OGRANAK MATICE HRVATSKE GRUDE. S U S R E T I 2. 2008. Broj 2. ... pred sobom imaju tek na smrt preplašene časne i dobre redovnice. Otpustili su ih. ... špekulanti i supergangsteri nastupaju pod kojekakvim dobrotvornim zastavama.

kukci - Matica hrvatska

I tko bi nabrajao sve one bube, stjenice i cvrkutaljke, koje se za- odješe u najšarenije ruho i ... Mnogi prave zamke i stupe, u kojih svoj plien love. Najmudriji i.

Susreti br. 10 - Matica Hrvatska

se pomole, ručaju poprženi tanki divenica na tavi te mladi i stari u misnoj odići kreću k crkvi. Muškarci su sa sobon u džepu nosili bočicu rakije, a žene u zovnici ...

literatura - Matica hrvatska

Hrvatski dijalektološki zbornik 7, 1: 13–27. ... Zagreb: Međunarodni slavistički centar SR Hrvatske – ... ku: Referat na Petom kongresu jugoslavenskih slavista u ... 2009. Deklaracija i njeni sastavljači: Tko je bio sedmi? Kolo 1–2: 118–121.

Uvod - Matica hrvatska

ljenje stariji i ~ijega je neprirodno rano razvijenog i rano premi- nulog sina Plinije Stariji vlastitim o~ima vidio,6 mogao bi biti otac ili stric na{ega histori~ara.

ljetopis - Matica hrvatska

se Ivan tamo navraćati, a stanovito kratko vrijeme u zrelijoj dobi, po ... nosti i stihotvorenja upravo će Slamnig sam izgraditi cjelo- ... Barbara i druge pjesme.

Tadijanovic 06.vp - Matica hrvatska

realne gimnazije, u trećem razredu započeo pisati pjesme. 1920. Školske godine ... U Zagrebu objavljen izbor pjesama na francuskome La verdure de la terre u ...

Susreti br. 4 - Matica Hrvatska

Slika 11. Pregradna mjesta projektiranih akumulacija za MHE na Tihaljini i Trebižatu;. 1 – Koćuša 2 ... katoličkom groblju Kordića ima 8 grobnih ploča, 5 sanduka i 1 sljemenjak. Na jednoj ploči je ... zemaljskom bankom u Sarajevu u pogledu prodaje našega čitavoga izrađenoga duhana ... I prodajem prste. Za sporazum sa ...

Susreti br. 3 - Matica Hrvatska

Tekst napisala Milka Tica prema kazivanju Ivana Tice Paškića iz. Podledinca. Mr. sc. Milka Tica. 24 reg. điran – muškatl, pelargonija. 25 reg. mesliđan – bosiljak.

izvori - Matica hrvatska

Radoslav Lopašić, Slavonski spomenici za XVII . viek: pisma iz Slavonije u ... ološkog kluba „Mursa“ Osijek, Tisak Štamparskog zavoda Krbavac i Pavlović, ... Darko Vitek, Pravni položaj Osijeka u XVIII. stoljeću, Scrinia Slavonica, 5, Slavonski Brod ... Vergilije, Eneida, s latinskog preveo Bratoljub Klaić, Globus media, Zagreb ...

demografija - Matica hrvatska

Slamniga (Groteska), Dragojevića (Dragojevićeva rupa, Bijela trešnja), Pupačića (Čovjek koji se smijao, Gledam more) i dr. Pjesma kao kamuflaža lirskoga Ja.

MedVedgRad - hrvatska matica iseljenika

Amarin, izleti vikendom, tečaj hrvatskog jezi- ... na crno. I dobro je plaćao jedno vrije- me. Proširio je Gale glas da mu treba još stotinjak ... Svako jaje napravljeno.

Susreti br. 3 - Matica hrvatska Grude

Tekst napisala Milka Tica prema kazivanju Ivana Tice Paškića iz. Podledinca. Mr. sc. Milka Tica. 24 reg. điran – muškatl, pelargonija. 25 reg. mesliđan – bosiljak.

jezik i identitet - Matica hrvatska

jezika u velikoj mjeri i govor o jeziku kao značajki nacional- nog ili kojega drugog identiteta. ... Stihovi su iz pjesme »Rodu o jeziku«. U podnaslov pjesme ...

povjest filozofije. - Matica hrvatska

svih, ljubav k svima, postaje stoicizam idejalna filozofija rimskoga carstva.*^. Srednja stoa. Žestoki napadaji skeptika, kojima je dogmatizam stoički bio vrk).

I. Uvodna razmatranja - Matica hrvatska

nik priklonio tome idealu – bio je to, nedvojbeno Ivo. Dulčić. Krist Sin i Krist Brat likovi su višegodišnjeg nastojanja toga nadahnuta slikara da spozna, dokuči i.

augusta cesarca - Matica hrvatska

4. prosinca rođen je u Zagrebu August Cesarec u obitelji Augus- ta Cesarca, stolarskog radnika, i Kornelije, rođene Senk. Rodi- teljima je bi o peto od šestero ...

obćega zemljopisa. - Matica hrvatska

i Drava, pritoci Dunava, ili pak potoci kao n. pr, Krapina i Orljava, pritoci Save. Eieka, koja druge u se prima, ... modre košulje. Pustinja inače toli vedra i svietla ...

slavenski jezici - Matica hrvatska

rili Teutonci. Zemgalski je dijelio dosta izoglosa s latvijskim i kur- skim. Nije nam ostavio nikakvih zapisa pa se saznanja o njemu osnivaju na onomastici.

Franjo pl. Marković - Matica hrvatska

Marković. Životopis. Hrvatski filozof, književnik, filolog te književni i kaza- lišni kritičar Franjo pl. Marković rođen je 26. srpnja 1845. u Križevcima, u plemićkoj ...

o riječima sam i sȁmo - Matica hrvatska

vrsta riječi (služba bi eventualno bila adverbijalna, tj. služba priložne oznake). 233 Usp. ... snosloženih rečenica, nego su primjeri u kojima udvojeni veznik (ne.

Zašto me biješ? - Matica hrvatska

Jedan od glavnih logora, gdje su Hrvati bili smješteni ... sivi su bili sumnjivi, a bijeli su bili nevini. ... svi Hrvati proglašeni ustašama, a ustaše koljačima. Ja sam ...

susak - Hrvatska matica iseljenika

22 Forum mladih u Crnoj Gori ... nadi u organizaciji HBZ-a, a Mia Dimšić ... Boka kotorska: Izložba 'Igračka u srcu' i Forum mladih pripadnika hrvatskih manjina.