Panturist dd Osijek

9 ožu 2011 ... Tarifna Unija Panturist & GPP Osijek. 11 ... GPP prestao prometovati na linijama “Tarifne unije” – ... polasci prilagođeni potrebama putnika.

Panturist dd Osijek - Srodni dokumenti

Panturist dd Osijek

9 ožu 2011 ... Tarifna Unija Panturist & GPP Osijek. 11 ... GPP prestao prometovati na linijama “Tarifne unije” – ... polasci prilagođeni potrebama putnika.

PANTURIST d - Matica umirovljenika Hrvatske

Popusti se odnose na povratne karte na županijskim linijama na kojima ... Za liniju Osijek-Imoski-Osijek (Zadar, Šibenik, Trogir, Split, Imotski) Panturist d.d..

gradsko društvo crvenog križa osijek osijek ... - Crveni križ Osijek

Nakladnik. Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek ... Osijek, 7. studenog 2018. godine ... Sudjelovanje u akciji Humanitarno disco klizanje.

Dječji vrtić Osijek Vij. Ivana Meštrovića 7 Osijek Osijek, 06.02.2019.

6 velj 2019 ... Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Upravnog vijeća. 2. Prijedlog Pravilnika o upisima i mjerilima za upise djece i ostvarivanju prava i obveza ...

strategija razvoja urbane aglomeracije osijek do 2020. - Grad Osijek

Zmajevac), barokna osječka Tvrđa, osječki klasicizam, secesija i historicizam (Gornji ... za korisnike u vidu povoljnije karte busa ili čak besplatne karte za tramvaj ...

DJEČJI VRTIĆ OSIJEK Vijenac Ivana Meštrovića 7 31000 Osijek ...

novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Osijek objavljuje. NATJEČAJ za prijem samostalnog referenta zaštite na radu na neodređeno ...

katalog informacija CZSS Osijek - Centar za socijalnu skrb Osijek

Sjedište centra je u Osijeku, Gundulićeva 22. Centar je samostalan u ... 9. provodi odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju,. 10. vodi evidenciju ...

godišnji plan i program rada iii. gimnazije osijek - III. gimnazija Osijek

18 lis 2018 ... U I. razred III. gimnazije Osijek uĉenici su upisani u skladu s ... Troškovi se odnose na korišteni papir i fotokopiranje, a te troškove snosi škola.

1 Maja Glušac Filozofski fakultet Osijek L. Jägera 9 Osijek mglusac ...

Filozofski fakultet Osijek. L. Jägera ... Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Babić ... sintaktički dani, Zagreb – Osijek: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje – Filozofski.

strategija razvoja urbane aglomeracije osijek - Grad Osijek

Gradu Osijeku povjereni su stručni i administrativni poslovi za pripremu i provedbu Strategije kao ... (ŠRC) Copacabana. Značajni rekreacijski ... Strateškim planom Ministarstva socijalne politike i mladih 2015 – 2017. Cilj 2 - Stvoriti pozitivno ...

OSIJEK - SVILAJ Dionica Osijek - Đakovo - Hrvatske autoceste

spoj na državnu cestu D2 (obilaznica Osijeka). Čvor Josipovac na državnoj cesti D2 (obilaznica Osijeka). Čvor Čepin spoj na županijsku cestu Ž4105 te državnu ...

Večer matematike u III. gimnaziji Osijek - Udruga matematičara Osijek

5 pro 2019 ... škole o poznavanju matematičkih izraza/ zadataka na engleskom jeziku. Katarina Moržan, prof. III. gimnazija Osijek uč. 5/I. kat. 2 „Četiri tisuće ...

Osnovna škola „Mladost“ Osijek i Udruga matematičara Osijek i ove ...

8 pro 2017 ... ANITA ČORAK. Dvojni razlomci. 7. 15:00-15:45. BORIS BUBALOVIĆ,. ANITA NIKOLIĆ. Kredit, što je to zapravo? 7. 16:00 – 16:45. ANJA CORN.

kurikulum dječjeg vrtića osijek - Dječji vrtić Osijek

Dječji vrtić Osijek. Vij. Ivana Meštrovića 7. KURIKULUM. DJEČJEG VRTIĆA OSIJEK za pedagošku godinu 2015./2016. KLASA: 601-02/15-04/01. URBROJ: ...

STATUT I. gimnazije Osijek, Osijek - Osječko-baranjska županija

I. gimnazija Osijek. (2) Sjedište Škole je u Osijeku, Županijska 4. (3) Škola je pravna osoba upisana u sudski registar ustanova pri Trgovačkom sudu u Osijeku,.

Statut Dječjeg vrtića Osijek - Dječji vrtić Osijek

veljače 2014. godine, utvrdilo tekst Statuta Dječjeg vrtića Osijek. S T A T U T ... Po pojedinim segmentima djelatnosti nadzor obavljaju prosvjetne inspekcije ... ministar nadležan za obrazovanje, zdravstvena inspekcija, sanitarna inspekcija, ...

Klinički bolnički centar Osijek Prijedlog Financijskog ... - KBC Osijek

Proračunski korisnik: 26400 - Klinički bolnički centar Osijek ... djelatnošću KBC Osijek osigurava zaštitu zdravlja za približno 800.000 stanovnika sa područja pet.

GRAD OSIJEK PUČKO UČILIŠTE Lorenza Jägera 6, Osijek

PUČKO UČILIŠTE. Lorenza Jägera 6 ... zgradu koristi Pučko otvoreno učilište Osijek. ... Na središnjem istaknutom rizalitu bočni prozori su pravokutnog oblika.

ZAVOD ZA URBANIZAM I IZGRADNJU dd OSIJEK - Grad Osijek

Detaljni plan ure|enja naselja “Uske njive” - Osijek. Prema odrednicama GUP-a za taj prostor bila je predvi|ena mje{ovita namjena, max. visina izgradnje P 4 M ...

DOM ZDRAVLJA OSIJEK Osijek, 03. listopada 2017.g. Obavijest ...

3 lis 2017 ... ... i web-stranici DOMA ZDRAVLJA OSIJEK. (www.dzo.hr) da je odabrana kandidatkinja: STELA ROSO LJULJ. DOM ZDRAVLJA OSIJEK.

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK SLUŽBA ZA ... - KBC Osijek

EBV 46-15.1.25-13. Pisači za uredska računala. Bagatelni postupak nabave. 26.09.2013. 52.287,50 do. 31.12.2013. MEHANOTEHNA. d.o.o. Osijek. 31.12.2013 ...

Poljoprivredni institut Osijek Osijek, Južno predgrađe 17

ciFrm.aspx?i · d=1896198. Ugovoreno Grupa 1.: CPP TEAM d.o.o.,. Rakov Potok. Grupa 2.: Entrada d.o.o.,. Šušnjevica. Grupa 3.: Cipro d.o.o., Krapina. Grupa 4.:.

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK PRAVILNIK O ... - KBC Osijek

Ravnatelj KBC Osijek, Predstojnici klinika, voditelji odjela i službi, ... i spašavanje telefon 112 ili dojaviti na interni telefon broj 1095, 1097 (vratarnice istok i.

Sigurnosna politika informacijskog sustava KBC-a Osijek - KBC Osijek

Za upravljanje mrežom u KBC Osijek je zadužen Odjel za informatičku infrastrukturu Službe za informatiku. ... U ovu grupu spadaju na primjer interni modemski ...

dom za starije i nemoćne osobe osijek - Dom umirovljenika Osijek

3 tra 2019 ... aktiviranje žena na tržištu rada“ u Domu za starije i nemoćne osobe Osijek (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), BROJ: 457/2019, od 19.ožujka ...

klinički bolnički centar osijek - KBC Osijek

DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE za potrebe KBC-a Osijek,. (evidencijski ... onkologiju, Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju). I PETAK U ...

21-2005-3-4-Osijek - Pravni fakultet Osijek

September 2005 in Osijek (Kroatien): Antal Visegrády, Duško Vrban, Gabor Monori,. Agnes Kartag-Odri ... vinâ naravi zdravstvene, prosvjetne i kultur- ne. Za razliku od ... pojedine djelatnosti vrši inspekcija iz resor- nog ministarstva, ali i druge ...

letak posjeti osijek 02-2017 hr - TZ Osijek

rijeku Dravu i kupalište Copacabana (omiljena Kopika), mjesto su ... Osijek. 06./2017. UFO - Urban fest Osijek, glazbeni festival, www.ufo.com.hr. 07./2017.

PZD Osijek.indb - Grad Osijek

20 tra 2019 ... vanja izmeta; metodom osluškivanja; metodom povratnoga računanja ... KUNA ZLATICA (Martes martes L.) je također naša autohtona divljač i ...

Grad Osijek i GPP Osijek - KoREMA

Ciljevi - Tramvaji : ➢ Povećanje sigurnosti prometa. ➢ Povećanje kvalitete usluge (frekvencija , udobnost, pouzdanost). ➢ Uštede u elektroenergetskom sustavu ...

pravilnik o radu doma zdravlja osijek - Dom zdravlja Osijek

ministar zdravlja. Raspored radnog vremena spremadica mora biti uskladen s radnim vremenom zdravstvenih radnika. Puno radno vrijeme od 40 sati tjedno za ...

Dom zdravlja Osijek - KBC Osijek

PRIJAVA PLANA TRAJNOG USAVRŠAVANJA ZA MEDICINSKE SESTRE. NAZIV USTANOVE: DOM ZDRAVLJA OSIJEK. ADRESA: Park kralja P. Krešimira IV/6 ...

OSIJEK - BIZOVAC Vozni red Panturista d.d. BIZOVAC - OSIJEK

05:00. 13:25. 10:05. 06:20. 05:35. 15:10. 05:50. 12:00. 06:10. 14:25. 12:05. 14:20. 05:50. 16:20. 11:45. 15:10. 06:55. 14:35. 14:25. 19:45. 06:15. 17:30. 15:30.

LDOC - AERODROM OSIJEK / Čepin LDOC - OSIJEK / Čepin ...

2 tra 2015 ... Direction and distance from (city). 3 KM SW od/from OSIJEK. 3. Nadmorska visina/Odnosna tempeartura. AD Elevation/Reference temperature.

Obrtnicka skola Osijek 2019.pdf - Obrtnička škola Osijek

30 svi 2019 ... Obrtnička škola Osijek. Page 2. TRAMVAJ. AUTOBUS. VLAK. Adresa škole: Trg bana Josipa Jelačića 24. Osijek. Page 3. ZANIMANJA U.

Osijek

Cultural and Historical Heritage of Osijek - Baranja County 1 ... 1709, facing the central square. Osijek. A view of Tvrđa from King Tomislav Gardens.

UŠP Osijek

osiguranje od otkaza putovanja te osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka ... nesreće i bolesti, uz dnevnu premiju od 30,00 kuna po osobi.

Osijek), Osijek - KBC Osijek

Tedi Cicvarii, dr.med, (KB. Zadaci ovla5tenih predstavnika naruditelj a su : izrada dokumentacije zanadmetanje i tehni postupak j avnog otvaranja ponuda,.

ns osijek - HNS-a

PLENUM KLUBOVA II ŽNL CENTAR i ISTOK. PLENUM KLUBOVA ... 26.02. Po. PLENUM KLUBOVA 2. ŽNL. SEMINAR SUDACA I ŽNL-OS. 27.02. Ut. 28.02. Sr.

Untitled - KBC Osijek

Klinički bolnički centar Osijek. Medicinski fakultet Osijek. Klinika za anesteziologiju ... Tečaj će biti vrednovan od HLK-e. Informacije. Gda. Andrea Mršo, tel: 031 ...

III. GIMNAZIJI OSIJEK

Filip Hofer. Fran Bijelić. Voditelj: Igor Dubravčić. 8. ožujak 2019. Školsko sportsko društvo PRIMAG natjecalo se u BADMINTONU za mladiće i osvojilo 9. mjesto.

Untitled - GPP na Osijek

Page 1. GPPOsijek butra.

zapisnik - NS Osijek

27 stu 2019 ... NS NAŠICE • tel. ... Povjerenik za natjecanje I ŽNL ... Ad 2). U prilogu zapisnika nalazi se tablica seniora I ŽNL nakon odigranih 15. kola sa ...

DOM ZDRAVLJA OSIJEK

18 pro 2019 ... DOM ZDRAVLJA OSIJEK. Park kralja Petra Krešimira IV. 6, 31000 Osijek. IBAN HR9723900011101044834 I MB: 3018784 I OIB: ...

KBC Osijek - HKMS

RAVNATELJ ZDRAVSTVENE USTANOVE. Ime i prezime i potpis. Nevenka Begić, mag.med.techn. Ime i prezime i potpis doc.dr.sc. Željko Zubčić, dr.med. M. P..

Brošura - CZP Osijek

provjeriti, putem online dostupnih baza, putem izrade bonitetnog izvještaja, ... ga Porezna uprava i razmjenjuje ga s drugim državama članicama preko VIES sustava. PDV ... Porezna uprava će uskratiti dodjelu ili ukinuti već dodijeljeni PDV ...

5 Savj HGD Osijek 02

Sonja Zlatović, Tehničko veleučilište u Zagrebu, [email protected] ... Studij se izvodi kao izvanredni studij i zato sa duljim trajanjem. Mali je broj studenata ...

Osijek. - HUOM

Odmah potom, održan je u organizaciji Doma zdravlja Osijek, gotovo u samo ... mehanizmima cijena puta usluga ili po slučaju te time izbjegne prebacivanje troškova na ... www.poliklinika-sinteza.hr. 5. ... Drina Podobnik,4 Mirjna Santor5, Marija Haramija,6 ... kontrolnu grupu, značajno se smanjio broj arteficijelnih abortusa.

01. Osijek, Hercegovačka 3.pdf

7 ožu 2018 ... Stan broj 2 u prizemlju dvorišne zgrade, površine 32,22 m2, poduložak 19405, zk.ul. 18155, zk.č.br. 6774, k.o. Osijek.

traheotomija - KBC Osijek

Traheotomija je operativni zahvat kojim se otvara dušnik u području vrata radi omogućivanja nesmetanog disanja. Najčešće se izvodi kod tumora grkljana, ...

NŠD Gradski vrt, Osijek

13 lis 2017 ... Radionica - Izrada maketa brodova od šperploče. (petak 10:00-17:00, ... Ninjago technics radionice: Sastavljanje jednostavnog strujnog kruga.

DZ Osijek - HKMS

... PLANA TRAJNOG USAVRŠAVANJA ZA MEDICINSKE SESTRE. NAZIV USTANOVE: DOM ZDRAVLJA OSIJEK. ADRESA: Park Kralja Petra Krešimira IV/6.

WM Osijek Nr. 1 - WNBA-NBC

15. Mai 2019 ... auch für Biserka Perman vom Gast- geberland Kroatien, die im Damen-. Mannschaftskampf mit 462 Kegel ihre schon 12. WM absolvierte. Mit 7.

13. Osijek, Kapucinska 30.pdf

3 svi 2019 ... POSLOVNI PROSTOR U OSIJEKU, KAPUCINSKA 30. 10. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-10) 1. Poslovni.

letak 03-04.cdr - HNK Osijek

travnja 2018. pobuditi velik interes. U uspjeh ne sumnjamo. Osijek oduvijek ljubi operete. uz Noćnu scenu i "Čarobni Broadway". Ožujak uz glazbene premijere.

Osijek, 2019

1 Jul 2019 ... of Osijek and its surroundings, and to our University. ... Erasmus at Josip Juraj Strossmayer University of Osijek ... Fitness centre “XXL”.

FOS – HOTELI - TZ Osijek

ADVENT U OSIJEKU S POPUSTOM. 01.12.2016. - 31.12.2016. U mjesecu prosincu ostvarite popuste od 10 do 20% na noćenja u odabranim hotelima i ...

8. Osijek, Kapucinska 36.pdf

18 ruj 2019 ... POSLOVNI PROSTOR U OSIJEKU, KAPUCINSKA 36. 3. Suvlasnički dio: 10/100 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-3), 1. Poslovni prostor br. 3 nalazi.

Untitled - HNK Osijek

10 ruj 2019 ... blagajnu HNK u Osijeku na telefonski broj 220-749 ili na mail [email protected] Trideset šest godina nakon praizvedbe, „Trenk" će u ...

zamolnica - GPP na Osijek

za zaštitu osobnih podataka na e-mail [email protected] ZAMOLNICA za studentsku karticu za akademsku godinu……………/……………. (upisati ...