ГРАМАТИЧКИ И КОГНИТИВНИ АСПЕКТИ ЛЕКСИЧКОГ ЗНАЧЕЊА

интерпретирати прилозима постепено и поступно, док се значење ... ателичне радње које су инхерентно неограничене и не имплицирају мо-.

ГРАМАТИЧКИ И КОГНИТИВНИ АСПЕКТИ ЛЕКСИЧКОГ ЗНАЧЕЊА - Srodni dokumenti

ГРАМАТИЧКИ И КОГНИТИВНИ АСПЕКТИ ЛЕКСИЧКОГ ЗНАЧЕЊА

интерпретирати прилозима постепено и поступно, док се значење ... ателичне радње које су инхерентно неограничене и не имплицирају мо-.

гротеска као когнитивни феномен поетичког дискурса до ...

ХОРАЦИЈЕ 2005: Хорације, Квинт Флак. Целокупна дела 1. Превод Младен. С. Атанисијевић. Крагујевац: Народна библиотека Вук Караџић, 2005.

когнитивни културни модели: ,љубавʼ у српским и шпанским ...

аспекте љубави, односно културни модел који велича љубав и додељује јој ... сложене синтаксичке јединице као што су пословице, изреке, афоризми и ...

Граматички преглед српског и хрватског језика Gramatički ... - FF UM

Glagoljica je prvo slovensko pismo koje je nastalo po ugledu na grčko pismo. Postojala je obla i uglasta glagoljica, a nastala je od reči glagolati što znači ...

граматички статус и синтаксичке функције руских речи есть, нет ...

историјски метод (кад је било потребно расветлити етимологију ... „Primenjen na jedinicu, princip diferencijacije može ovako da se formuliše: osobenosti ... ту „јер― значи „реч јер―, „гласовни комплекс јер―, „облик јер― или сл. ... mnogo ljutim, na pitanje: da li si knez? ... Кад буде ноћ, већ знаш шта ћеш радити.

ПАДЕЖИ КВАЛИФИКАТИВНОГ ЗНАЧЕЊА У СТАНДАРДНОМ ...

kvalifikativnost, kosi padeži. UDK. Čuva se: ČU. Važna napomena: VN. Izvod: IZ. Glavni cilj ove doktorske teze jeste da sagleda i opiše padeže kvalifikativnog ...

BLUE JEANS : ВИШЕСТРУКА ЗНАЧЕЊА ПОРУКА У ...

5 Brooks, Ј., Annals of Business : A Friendly Product, New Yorker, Condé Nast, 12. 11. 1979, 58. ... што су хаљине украшене цветним шарама, тексас.

падежи квалификативног значења у стандардном ... - CRIS UNS

kvalifikativnost, kosi padeži. UDK. Čuva se: ČU. Važna napomena: VN. Izvod: IZ. Glavni cilj ove doktorske teze jeste da sagleda i opiše padeže kvalifikativnog ...

метафорична значења животињских назива која се односе ... - DOI

svijet i to je razlog što su se životinjama pridavale razne osobine koje su ... носе на негативне и непожељне људске особине из домена људског карактера.

Лексика погрдног значења у именовању човека у ... - UviDok

алкохоличар, пијанац. (Герзић) ... аугм. и пеј. од коцкар (а. онај који се радо ... pijanica, i kurvar, i kockar, ima sto poroka u njemu (Црњански, EK). Коначно ...

досезање изоморфизма значења у превођењу књижевних дела

Упоредна анализа романа Старац и море Ернеста Хемингвеја у оригиналу на ... узорком истраживања, и анализа њиховог превођења на граматичком, ...

економічні аспекти енергетики - КПІ

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЕНЕРГЕТИКИ. ECONOMIC ASPECTS OF POWER-ENGINEERING. УДК 621.311:65.035. В.Ф. Находов, А.И. Замулко, Мохаммад ...

Соціогуманітарні аспекти космічних досліджень

Соціогуманітарні аспекти космічних досліджень doi: https://doi.org/10.15407/knit2016.04.003. УДК 65.012; 519.9. О. П. Федоров, Л. И. Самойленко, Л. Н.

аспекти та практики 1 УДК 351 B. И. ПЕТРИЩЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛ

22 апр 2011 ... Державна служба: аспекти та практики. 1. УДК 351. B. И. ПЕТРИЩЕ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ. ГОСУДАРСТВЕННОГО ...

Психологија на болка: психолошки аспекти на болката и ...

дистракција);. • Хипноза. 3.1. ... Но, поширокото значење на зборот плацебо ја ... имагинација и дистракција поради намалување на болка. Според ...

прикладні аспекти радіоастрономі¯, радіофізики та електроніки

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ. РАДІОАСТРОНОМІ¯,. РАДІОФІЗИКИ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ. В. В. МЫШЕНКО, В. М. ШУЛЬГА, А. М. КОРОЛЕВ,. Ю. В. КАРЕЛИН, Д. Л.

Економски аспекти туристичких потенцијала Уругваја

Идентификациони број, ИБР: ... Оријентална република Уругвај (La republica oriental del Uruguay), како ... Уругвај има 3 286 314. становника и густину.

Счетоводни аспекти на онлайн бизнеса - Digital4Plovdiv

Касови бележки, PayPal, Paysera;. • Законови изисквания ... Как да не пускате касови бележки за ... Тази идея е от преди 1 година и по нея се работи.

EKOНОМСКИ АСПЕКТИ ТУРИСТИЧКИХ ПОТЕНЦИЈАЛА КУБЕ

дрво, каучуково дрво, кокосова палма, банана, шећерна трска, дуван и ... Колумбо је увидео постојање разлика међу индијанским насељеницима.

КИНОЛОШКИ АСПЕКТИ ЛОВНОГ ТУРИЗМА У СРБИЈИ

ресурсе ловног туризма, те су у њој идентификоване расе ловачких паса, специфичне ... популација“ (Педагошка енциклопедија, 1989, стр. 327). У овом ...

Теоретичні і практичні аспекти економіки та ... - eIR PSTU

Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ′ 2012. Випуск 2, Том 1. 309. УДК 330.341.1. МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ...

теориските аспекти на социометрискиот статус на учениците

Социометриски статус, социјална интеракција, образование, ученици. The theoretical aspects of the social status of students (rejected / accepted).

теоријски аспекти превођења књижевности за децу са ...

отровати њезину свијест трулим духом безидејности, аполитичности и ... Преводитељка је лик мужјака кртице претворила у женку, Кртицу, и кроз читав.

Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної ...

Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності ′ 2013. Випуск 1, Том 3. 88. УДК 65.012.32. О ВЫБОРЕ КРИТЕРИЯ ...

педагогічні аспекти відкритого дистанційного навчання - НТУ ХПІ

ISBN 978-617-619-134-6. У монографії розкриті педагогічні аспекти відкритого дистанційного навчання, обґрунтовується поява нової педагогічної науки ...

методички аспекти наставе математике - Факултет педагошких ...

Дејић, М. и Егерић, М. (2006): Методика наставе математике, Јагодина: Учитељски факултет. Егерић, М. (2004): Садржајна диференцијација у настави ...

неки аспекти присаједињења баната, бачке и барање ...

Банат, Бачку и Барању, а Светозар Прибићевић министар унутрашњих послова владе Краљевства њихова улога, у овим процесима је изузетно ...

Методички аспекти наставе математике, 2015. - Факултет ...

Настава и учење у савременој школи, Научна књига, Београд. Maksić ... zivom „Vedska matematika“ u kojoj su opisane tehnike računanja koje se temelje na.

теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин

21 бер. 2016 ... (inoculum 5g) on gyratory shaker. To establishment of ... Huang QF[ et al] // Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. ... солодки в пенном коктейле.

ТЕОРИЈСКИ АСПЕКТИ СУКОБА ИСТОКА И ЗАПАДА у ... - Index of

институционализовано као обавезна лектира што има нарочит значај за ... иследништва, тероризма и насиља су Зли дуси, Злочин и казна и Браћа ...

методички аспекти наставе математике ii - Факултет педагошких ...

Minimum of explanation from teachers. They only propose ... Kao odgovor na pitanje 1.5 može poslužiti slijedeće obrazloženje: Neka je dat zbir 538 53 ... and Learning Forum, 4 (6), стр. 1-3, 1995. ... 1. биолошки (здравствено–хигијенски);.

радіофізичні аспекти радіолокаці¯, радіонавігаці¯, зв'язку і дистан

РАДІОФІЗИЧНІ АСПЕКТИ. РАДІОЛОКАЦІ¯,. РАДІОНАВІГАЦІ¯, ЗВ'ЯЗКУ. І ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ. В. Г. ГАЛУШКО 1, В. В. ВИНОГРАДОВ 1, Ю. Г.

Аспекти романа Достојевског 1 (изборни предмет за групу 08 и ...

Ф. М. Достојевски: едни уди; Двојник; Записи из подзем а; Злочин и казна; ... Кандидати су слободни да изаберу неку од тема са списка или да сами ...

Поезија и прозба. Интертекстуални аспекти у збиркама поезије ...

Мак Диздар је реализовао у дјелу једнако наглаше- ... дотле да се поједине Макове пјесме тумаче у контексту колективне потраге за историјским ...

Милица Драгичевић, ПРАВНИ АСПЕКТИ ПРОДАЈЕ НА ДАЉИНУ ...

и невјеста, односно брачни супружници, могу брачним уговором другачије ... 7 Директиве о електронској трговини наведена су нежељена комерцијална.

педагогічні аспекти вокальної технології сучасного популярного ...

Втім, сучасна естрадна вокальна музика представляє складний ... художнього співу. Відмітимо, що вокальна школа у вузь- кому розумінні – це певна ...

Аспекти історичного музикознавства - Головна сторінка ХНУМ

персонажа стала появляться Фолия. Правительница карнавального мира, как ... Chimera always stretch to each other, but they never will be to conjoin. Therefore, ... зависит, насколько точно будет воплощён авторский замысел; певец.

кривичноправни аспекти превара са посебним освртом ... - TEME

14 јан 2015 ... У раду се указује на општи проблем превара у осигурању које доводе до многобројних ... Jänner 1974 über die mit gerichtlicher Strafe.

Време, вакат, земан:аспекти времена у фолклору - Институт за ...

ЉУБИНКО РАДЕНКОВИЋ. 16. У појединим студијама посебно су разматрани улога и значење ... „Муштулук ти, драги господаре! Погибоше црногорски ...