VELEUČILIŠTE U KARLOVCU POSLOVNI ODJEL ...

Zdravstveno osiguranje kao jedno od temeljnih i svugdje zastupljenih ... zdravstveno osiguranje (HZZO) se dobrovoljno zdravstveno osiguranje ... EHIC pokriva samo nužne troškove i zahvate je poželjno ugovoriti putno osiguranje koje.

VELEUČILIŠTE U KARLOVCU POSLOVNI ODJEL ... - Srodni dokumenti

VELEUČILIŠTE U KARLOVCU POSLOVNI ODJEL ...

Zdravstveno osiguranje kao jedno od temeljnih i svugdje zastupljenih ... zdravstveno osiguranje (HZZO) se dobrovoljno zdravstveno osiguranje ... EHIC pokriva samo nužne troškove i zahvate je poželjno ugovoriti putno osiguranje koje.

VELEUČILIŠTE U KARLOVCU POSLOVNI ODJEL STRUČNI ...

20 pro 2015 ... Ključne riječi: grad Opatija, ugostiteljski objekti za smještaj, turistički promet 2009. ... sušilo za kosu, odvojenim/spojenim krevetima, radnim stolom, ... grijanja (podno/zidno/stropno) u cijelom apartmanu, 2x digital LCD TV (u dnevnom ... Lijepo dizajnirana kupaona ima perilicu za rublje, tuš kadu i umivaonik.

veleučilište u karlovcu poslovni odjel stručni studij ugostiteljstva

Izjavljujem da sam ovaj diplomski rad izradila samostalno uz stručnu pomoć mentorice Mateje ... smještajnim jedinicama opremljenim tako da gost može sam pripremati jela. Pansion je ... Motel kao ugostiteljski objekt za smještaj specifičan je po svojoj lokaciji, odnosno ... roštilja, jela po narudžbi, specijaliteti iz krušne peći.

Veleučilište u Karlovcu Poslovni odjel Stručni studij ugostiteljstva ...

izvještavanja u kojima su definirane metode obračuna amortizacije. Porezno ... PRAKTIČNI PRIMJER OBRAČUNA AMORTIZACIJE U PODUZEĆU ALSTOM.

VELEUČILIŠTE U KARLOVCU ODJEL PREHRAMBENE ...

U sljedećoj tablici je dan prosječan kemijski sastav pšeničnog brašna. Tablica 1. Kemijski sastav pšeničnog brašna. (Koestlin d.d. Tvornica keksa i vafla, interni ...

VELEUČILIŠTE U KARLOVCU STROJARSKI ODJEL STRUČNI ...

12 lis 2015 ... SolidWorks je sotverski paket tvrtke Dassault Systemes - podružnica ... [4] http://repozitorij.fsb.hr/918/1/08_03_2010_Diplomski_rad.pdf.

VELEUČILIŠTE U KARLOVCU ODJEL SIGURNOSTI I ZAŠTITE ...

kontrola, nadolijevanje ili izmjena ulja u motoru, voznim sklopovima i upravljaču. • kontrola ... Pretakanje antifriza mora se obavljati specijalnim šmrkovima.

VELEUČILIŠTE U KARLOVCU STROJARSKI ODJEL Stručni studij ...

komunalnim otpadu (prosječna kanta za smeće). ... Za kvalitetan kompost zahtijeva se najmanja vlažnost od 35 do 40% što se postiže kvalitetnom ... Postignut je i plan samoodrživosti postrojenja što ga čini neovisnim o kretanjima cijena.

Veleučilište u Karlovcu Odjel Sigurnosti i zaštite Stručni studij ...

Alatni strojevI, osobna zaštitna oprema, služba održavanja, tokarilica, plan održavanja, dokumentacija. SUMMARY. Today we can`t imagine production without ...

veleučilište u karlovcu strojarski odjel stručni studij strojarstva ...

U praktičnom dijelu ovog rada projektira se tehnološki proces za „STEUERSCHEIBE. 13“ – 20“ ENTLADER. Prema danom nacrtu izrađen je tehnološki ...

veleučilište u karlovcu odjel sigurnosti i zaštite na radu studij ...

2.3 Pravilo lijeve ruke za određivanje smjera djelovanja sile na naboj u gibanju....... 8. Slika br. ... u vodiču koji se giba u magnetskom polju i pravilo desne ruke.

Veleučilište u Karlovcu Odjel Sigurnosti i zaštite Kristina Antunović ...

IZVORI OPASNOSTI I MJERE ZAŠTITE OD UDARA. ELEKTRIČNE STRUJE ... 13. 2.3.1. Podjela električnih uređaja s obzirom na zaštitu od električnog udara.

veleučilište u karlovcu strojarski odjel specijalistički diplomski stručni ...

„Akreditacija laboratorija prema normi HRN EN ISO/IEC 17025˝. SAŽETAK. Predmet završnog rada je istraživanje kako funkcionira akreditirana ustanova koja ...

veleučilište u karlovcu strojarski odjel stručni studij strojarstva teorija ...

inženjer koji je 1876. godine konstruirao četverotaktni motor koji je radio po ciklusu kojeg danas njemu u čast nazivamo Otto ciklus. Rudolf Christian Karl Diesel ...

veleučilište u karlovcu odjel lovstva i zaštite prirode stručni studij ...

obična jela. To je svakako temeljna vrsta prebornih šuma kao i prebornog načina gospodarenja. Pored jele pojavljuju se još smreka i bukva. Preborna je šuma ...

veleučiliste u karlovcu strojarski odjel stručni studij mehatronike pajo ...

Ključne riječi: bregasta osovina, četverotaktni motor, brjegovi, glava motora, ... nazivaju se OHV motori (eng. over head valves – ventili u glavi motora). 2) Ležeći ...

veleučilište u karlovcu odjel sigurnosti i zaštite na radu stručni studij ...

Automatska uljna pumpa mora biti tako podešena da osigurava ... oko 1.7 puta. Mogući simptomi vibracijske bolesti kod radnika motornom pilom su: bijeli.

veleučilište u karlovcu odjel lovstva i zaštite prirode studij lovstva i ...

Šojka kreštalica (Garrulus glandarius L.) naša je stanarica i gnjezdarica a brojnost gnijezdeće ... šojka je najbolji imitator, koji lako uči javljanje drugih ptica.

Korozivi - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu - Veleučilište u Karlovcu

7 ruj 2018 ... Korozivi su nagrizajuće tvari u koje ubrajamo kiseline, lužine i soli teških metala. Sposobnost radnika za ... Popis tablica . ... hidroksilnih iona, a jake velik broj poput natrijeve, kalijeve i kalcijeve pa se one i nazivaju kaustičnim ...

veleučilište u karlovcu - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

Ključne riječi: Rastoke, turistički potencijali, putničke agencije ... Slunj, donosi rješenje kojim se utvrđuje da rijeka Slunjčica kod Slunja „ima svojstvo zaštićenog ...

veleuciliste u karlovcu - VUKA

Dr.sc. lgor Peternel izuzima se od sudjelovanja u izvodenju ispita iz kolegija. Otpadne vode za studenticu Luciju Vulic, MBS: 0415615043. 2. Imenuje se lnes ...

Zbornik sažetaka.pdf - Veleučilište u Karlovcu

Grivasti skakač (Ammotragus lervia) je vrsta divlje koze (kozolika antilopa), koja potječe iz gorja Atlas u Sjevernoj Africi, od Mauri- tanije na zapad do Crvenog ...

Pneumatika i hidraulika - Veleučilište u Karlovcu

Osim pretvorbe u mehanički rad, pneumatski sustav često obavlja i ulogu ... Sl. 3.2 Princip rada klipnog kompresora: 1 – cilindar, 2 – klip, 3 – usisni ventil, ...

Završni rad - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu - Veleučilište u ...

10 ruj 2019 ... [1] Alfirević, I., Saucha, J., Tonković, Z., Kodvanj, J.: Uvod u mehaniku II. ... [8] Alfirević, I.: Nauka o čvrstoći 1, Tehnička knjiga, Zagreb, 1989.

VELEUČILIŠTE U KARLOVCU STRUČNI STUDIJ PREHRAMBENE ...

semi-finished and finished of Paris fillled biscuits products. Microbiological ... kolači i keksi, brašno i meso ili riblji dehidrirani proizvodi. Medij favorizira ...

VELEUČILIŠTE U KARLOVCU ... - Studentski Centar Karlovac

Studentskog centra Karlovac (u daljnjem tekstu: Centar), ime, sjedište, pečat, štambilja ... U sredini stiliziranih zidina Karlovca nalazi se natpis SC. Ako ustanova ...

antropometrija - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu - Veleučilište u ...

antropometrijskih mjerenja, standardne tjelesne mjere, antropometrijski ... Razlikujemo sljedeća antropometrijska mjerenja: statička mjerenja, dinamička.

VELEUČILIŠTE U KARLOVCU STRUČNI STUDIJ SIGURNOSTI I ...

Organizacija rada sa sigurnosnog stajališta prilikom utakanja i istakanja opasnih ... opasnost i od provala i razbojništva, benzinske postaje su jedna od najčešćih meta ... proces punjenja autoplinom smiju obavljati samo za to osposobljeni ...

Veleučilište u Karlovcu FUNKCIJA I ODRŽAVANJE LASERA S ...

Predođba valnih duljina Nd:LYF. Izvor: lasera solid state engenering str 61 .......... 15. Slika 11. Predođba grafikona ulaznih i izlavnih energija Er:YAG lasera.

energetski strojevi i sustavi - Veleučilište u Karlovcu

Povećanje cijene nafte na svjetskom tržištu pratio je prirodni plin i ugljen do 2003. ... proizvedena toplinska energija ne zadovoljava toplinski konzum potrošača to se ... obzir kod toplinskog korištenja Sunčeva zračenja (akumulator je dobro ...

veleučilište u karlovcu izrada 3d modela i nc programa za strojni ...

29 ožu 2015 ... programa u svijetu kao i programiranje CAD/CAM sustava. Drugi dio rada odnosi se na ... sustava za CNC programiranje, a najčešće se u upotrebi nalaze: [2]. - Mastercam, ... [2] Brozović, M.: CAM i NC Programiranje (skripta).

mali lošinj - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu - Veleučilište u ...

prosijeku 7,2 sunčana sata dnevno.7 Kako je Lošinj dosta udaljen od kopna ... jedra, a zatim i na kopnu, odakle su u potrazi za “toplim jugom” i zdravljem došli ...

veleučilište u karlovcu sigurnost i zaštita sustav upravljanja ...

7.4 Radno okružje . ... Organizacija, Orion pirotehnika je morala utvrditi kompetentnost osoblja koje obavlja poslove koji utječu na kvalitetu proizvoda, osigurati ...

izrada fdm uređaja - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu - Veleučilište ...

Stratasys Objet 260 Connex3 praškasti 3d printer [7] . ... Raspored remenja te način rada CORE XY printera [23] . ... Izvedba Ultimaker vrste 3D printera [25] .

otrovi i protuotrovi - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu - Veleučilište ...

Bljuvara, crvenjača, ludara, muhara, otrovna zavodnica, panterova muhara, zelene pupavka, zelenka, žućkasta pupavka. Slika 22. Gljiva ludara. Kod trovanja s ...

buka u industriji - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu - Veleučilište u ...

ZAKONSKA REGULATIVA O BUCI NA RADNOM MJESTU. 3.1.Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu. 3.1.1 Opće odredbe. Svrha i područje ...

veleučilište u karlovcu specijalistički diplomski stručni studij ...

frustrirajuć, ali koji joj u perspektivi može donijeti iskustvo, znanje ili neki drugi ... Neke biljke (astralgus, ginseng, sladić, rhodiola, boražina i ashwagandha) ...

Veleučilište u Karlovcu Stručni studij prehrambene tehnologije ...

pH vrijednosti fermentiranih mliječnih proizvoda. SAŽETAK. Fermentirani mliječni proizvodi obuhvaćaju čvrsti jogurt, tekući jogurt, acidofil te ostale fermentirane ...

veleuĉilište u karlovcu struĉni studij sigurnosti i zaštite dominik ...

zrak kao plinovitu smjesu od koje se sastoji Zemljin plinoviti omotaĉ. Zemljina atmosfera vezana je uz Zemlju uglavnom gravitacijskim silama, a tek u višim ...

veleuĉilište u poţegi poslovni procesi u veleprodaji završni rad

27 pro 2016 ... Predmet istraţivanja završnog rada su poslovnih procesi u ... trgovine na veliko proizvoĊaĉi bi morali imati velike zalihe gotovih ... neko vrijeme većina veletrgovaca je napredovala što se tiĉe ... vo_BPM.pdf (6.1. 2017.).

Syllabus predmeta Poslovni engleski jezik 3 - Veleučilište “Nikola ...

Ovaj syllabus informira studente o sadržaju predmeta Poslovni engleski jezik 3, ishodima učenja, načinu održavanja nastave, obavezama studenata te načinu ...

VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU ODJEL MENADŽMENT ...

UNESCO SPOMENICI U REPUBLICI HRVATSKOJ KAO ... nematerijalne baštine upisanih na popis Unesco-a koji broji 7 kulturno povijesnih i prirodnih ljepota te 13 ... Ključne riječi: Unesco, kulturna baština, složeni turistički proizvod, doživljaj ... Dioklecijanova palača je 1979. uvrštena u UNESCO-v popis svjetske baštine.

VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU ODJEL MENADŢAMENT ...

2 Dobre, R.; Inovacije, tehnološke promjene i strategije, VUŠ, Šibenik, 2005. ... U istraţivanjima portala Moj Posao iz 2015. godine, u kojem su sudjelovali ...

VELEUĈILIŠTE U ŠIBENIKU ODJEL MENADŢMENT ...

3 svi 2019 ... 34. 3.23. Japanska jabuka. ... Uzgoj egzotiĉnog voća u Hrvatskoj–brand Exotic King . ... jabuka, nabujak, pita od jabuka, pita od oraha itd.).

VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU ODJEL MENADŽMENTA ...

štakor godišnje pojede 18 do 20 kg zrna raznih žitarica, ali najveću štetu ... crni štakor), one koje žive u blizini čovjeka, ulaze u kuće i nastambe, ali se u njima ne.

VELEUĈILIŠTE U ŠIBENIKU UPRAVNI ODJEL PREDDIPLOMSKI ...

Predsjednika Republike Hrvatske, njegove ovlasti u polupredsjedničkom sustavu ... zamijenjen je polupredsjednički sustav tzv. čistim parlamentarnim sustavom.

VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU ODJEL MENADŽMENT STRUČNI ...

11 srp 2015 ... TURISTIČKA DESTINACIJA ŠPANJOLSKE ... Novinski kiosci, štandovi na kojima se prodaju ptice u krletkama te cvijeće, proricatelji s kartama ...

VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU ODJEL PROMET PREDDIPLOMSKI ...

Dvotaktni motor ima mnogo lakši zamašnjak i manje vibracija, zbog toga što je ... Dvomaseni zamašnjak čine primarno i sekundarno kolo zamašnjaka te ...

VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PROMETNI ODJEL PREDDIPLOMSKI ...

Osnovni dijelovi ovjesa su vodilice kotača, opruge, amortizeri te stabilizatori. Ovjes ... Spoj pojačanog amortizera i opruge (obično zavojne) nazivamo opružnom ...

VELEUĈILIŠTE „NIKOLA TESLA“ U GOSPIĆU PROMETNI ODJEL ...

Izvor: https://repozitorij.fpz.unizg.hr/islandora/object/fpz%3A295/datastream/PDF/view ... Izvor: https://dr.nsk.hr/islandora/object/fpz%3A561/datastream/PDF/view ...

Veleučilište u Šibeniku Odjel menadžmenta Specijalistički stručni ...

Vlatka Bilas, Sanja Franc, Branimir Arbanas,Utjecaj aktualne ekonomske krize ... Peugeot. Citroen. Škoda. Toyota. Fiat. Hyundai. Chevrolet. Ford. Seat. Mazda.

VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU ODJEL PROMET STRUČNI STUDIJ ...

hlađenja tekućinom ima dosta dodatnih uređaja koji osiguravaju da se motor ne pregrije, to su: crpka za vodu, hladnjak, ventilator i termostat. Previsoke ...

Veleučilište u Slavonskom Brodu Društveni odjel Specijalistički ...

www.vusb.hr [email protected] IBAN: HR7123600001102024725 ... Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment. Nastavni predmet. ECTS. I. GODINA.

veleučilište u karlovcu odijel lovstva i zaštite prirode studij lovstva i ...

DOMAGOJ BOŽUR. ISPUŠTANJE INTENZIVNO UZGOJENIH ... već postojeće prirodne remize u lovištu, sadnja novih umjetnih remiza, podizanje ekološke.

Tehničko veleučilište u Zagrebu - Graditeljski odjel Prof Boris Baljkas

Arena Zagreb. Dom sportova Zagreb ... Vlasnik – grad Zagreb. Kapacitet – 15.024 (rukomet, hokej na ledu), ... “obrovci”. Spaladium Centar Split JPP cijena .

poslovni p osnove holisti poslovni priručnik holističkog ... - Savjetnik

Zašto holistički pristup marke. 2.3. ... acija internog marketinga u holistički koncept organizacije ... osnovnih definicija i pojmova u holističkom marketingu.

veleuĉilište „nikola tesla“ u gospiću swot analiza - Veleučilište ...

Drugi primjer SWOT analize dioniĉkog društva je Zagrebaĉka pivovara, povijest ... Proizvodni asortiman Zagrebaĉke pivovare ĉine najprodavanije lager pivo u ...

Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru - Veleučilište u Šibeniku

16 lis 2015 ... Članak 1. (1) Ovim se Pravilnikom o radu (u nastavku teksta: Pravilnik) Veleučilišta u Šibeniku (u nastavku teksta: Veleučilište), uređuju radni ...

POSLOVNI PLAN Poslovni plan je dokument koji sadrži cjelovito i ...

poslovni plan je najbitniji za samog poduzetnika, pošto se ispravnim korištenjem metodologije ... početnike ostaje jedino da se ocjenjuje budući nositelj posla.

Odjel za anglistiku i Odjel za - Studentski zbor Sveučilišta u Zadru

www.unizd-zbor.hr [email protected] com. :' Sukladno Pravilniku o radu i djelatnostima Studentskog kluba ,,BoLo Leroti6" (u daljnjem tekstu: Pravilnik) te ...