1. Europska kartica zdravstvenog osiguranja (EKZO) - cezih

14 lip 2018 ... Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Margaretska 3, 10000 ... inozemnom nositelju zdravstvenog osiguranja putem HZZO-a. država.

1. Europska kartica zdravstvenog osiguranja (EKZO) - cezih - Srodni dokumenti

1. Europska kartica zdravstvenog osiguranja (EKZO) - cezih

14 lip 2018 ... Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Margaretska 3, 10000 ... inozemnom nositelju zdravstvenog osiguranja putem HZZO-a. država.

EKZO - cezih

Europska kartica zdravstvenog osiguranja (EKZO). 2. Planirano liječenje osiguranika drugih država članica EU i EEP u Hrvatskoj. - Uputa za postupanje.

Uputa za postupanje - EKZO / Planirano liječenje ... - cezih

5 lip 2015 ... Europska kartica zdravstvenog osiguranja (EKZO) ... Prvo je potrebno provjeriti da li je iskaznica već evidentirana u sustavu zdravstvenog ... Hrvatskoj nije dozvoljeno samoinicijativno ili na zahtjev pacijenta odnosno ... Zdravstvena ustanova dužna je završiti započeto liječenje te je svaki dogovor od strane.

prava iz zdravstvenog osiguranja - Centar za mir, nenasilje

CENTRA ZA MIR OSIJEK I NE MOŽE SE. NI POD KOJIM ... OSIGURANJE. • dopunsko zdravstveno osiguranje ... Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Prava u bolnici - Fond zdravstvenog osiguranja

Interna uputnica. Internu uputnicu može da izda specija- lista kome vas je uputio porodični dok- tor, ili drugi doktor koji ima mogućnost da vas uputi na viši nivo ...

OPĆI UVJETI DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

temeljem Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju imaju status osigurane osobe ... Ukoliko se Ugovor o dopunskom zdravstvenom osiguranja sklapa na.

Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko - vrifbih

5) Utvrđena valjanost zaključenih Sporazuma o poravnanju duga na osnovu obračunatih a ... 2018. godina izrađen je Plan rada stručne službe Zavoda ... prvostepena ljekarska komisija izdavanjem uputnice/ocjene i mišljenja, odnosno ...

A lista lijekova - Zavod zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde

Carvelol. Farmavita tablete. 3,125 mg. 30 tableta. Rp/spec. 100%. 2,70. 320 ... 346. C07AG02 karvedilol. 279. Carvelol. Farmavita tablete. 25 mg. 30 tableta.

Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja ...

KOLEKTIVNI UGOVOR. 7. ZA DJELATNOST ZDRAVSTVA I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA. I. OPĆE ODREDBE. Primjena Kolektivnog ugovora. Članak 1.

zahtjev za refundaciju bolovanja - Zavod zdravstvenog osiguranja ...

ZAHTJEV ZA REFUNDACIJU BOLOVANJA. SPISAK. Isplaćenih naknada plaća za vrijeme privremene spriječenosti za rad ne teret Zavoda zdravstvenog ...

vodi č prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja - HZZO

kod HZZO-a osigurati na obvezno zdravstveno osiguranje prema jednoj od osnova ... prolaznih ili trajnih stanja u kojima nije moguće samozbrinjavanje ... Dopunsko zdravstveno osiguranje koje provodi HZZO je dobrovoljno zdravstveno ...

Prijava štete dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja - Croatia ...

identifikacijski podaci Ispitanika (ime, prezime, OIB, IBAN, MBO s zdravstvene iskaznice,rodni list);. • kontakt podaci (adresa, telefon, e-mail adresa, fax);.

Informacije ugovaratelju dopunskog zdravstvenog osiguranja prije ...

dopunskom zdravstvenom osiguranju (Osiguratelj) je CROATIA osiguranje ... Opseg pokrića. Pristupna dob. Dopunsko. (osnovni program). B lista*. (DP14). Ukupna god. ... Kontakt centrom Osiguratelja i savjetnicima u prodaji; Podaci o.

Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

NN 29/2018 (28.3.2018.), Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja. KOLEKTIVNI UGOVORI. 604. VLADA REPUBLIKE HRVATSKE i.

A lista lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja TK 1 ... - Vlada TK

i izdavanja lijeka. Nova cijena bez PDV. 1 A02BA02 ranitidin tablete. 150 mg. 20 tableta ... 30 tableta. 4,80. 2 A02BC01 omeprazol kapsule. 20 mg. 14 kapsula. 6,10 ... magnezij karbonat film tablete 435 235 mg. 180 tableta. Hiperfosfatemija.

Untitled - Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo

27 stu 2019 ... Prihvata se ponuda ponuđača Planika Flex d.o.o. Sarajevo broj: 1235/19 od 25.10.2019. godine, za nabavku. „obuće za kurira i higijeničarke“ ...

B lista lijekova - Zavod zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde

N01BB02 lidokain. 1931. DOLOKAIN GEL. JGL d.d. Rijeka gel. 2%. 25 g. Rp. 100%. 4,25. Lokalni anestetik. Rp. Lijek se izdaje na osnovu ljekarskog recepta. 46.

prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja osoba koje se stručno ...

57/12. i 120/12.) nakon završenog obrazovanja stručno osposo- bljavaju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, ... Prijava se pod- nosi na tiskanici T-2 prijava-odjava-promjena u ... Status osiguranika HZZO-a dokazuje se ovje- renom kopijom ...

Opći uvjeti dopunskog zdravstvenog osiguranja - Croatia osiguranje

(4) Opći uvjeti sastavni su dio ugovora o osiguranju i kada se dopunsko ... na adresu: CROATIA osiguranje d.d. Kontakt centar, Vatroslava Jagića 33,.

Opći uvjeti dopunskog zdravstvenog osiguranja - Croatia osiguranje ...

ugovaratelj osiguranja odnosno osiguranik sklopi s CROATIA osiguranjem. d.d.. (3) Dopunskim ... web stranica www.crosig.hr. • prodajna mjesta Croatia ...

Pogledaj novu listu pomagala - Zavod zdravstvenog osiguranja ...

13 srp 2018 ... (3) Cijena popravka pomagala ne može iznositi više od ... Platnene sa metalnim ili plastičnim pojačanjem, sa pravom na ... Pelene se obezbjeđuju osiguranim licima i nakon navršenih tri godine života i to 120 komada ...

Opći uvjeti dodatnog zdravstvenog osiguranja - Croatia osiguranje

medicinske usluge temeljem uputnice dostavljene od strane Osiguratelja. (10) Zdravstvena mreža Osiguratelja predstavlja sve ... TERITORIJALNA VALJANOST. Članak 15. ... Članak 19. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se od 06.06.2018. godine.

vodič kroz prava iz zdravstvenog osiguranja i socijalne skrbi

roditelja. Pravo na skraćeno radno vrijeme roditelj ne može ostvariti: - dok koristi pravo na rad s polovicom punog radnog vremena ili prava na rad u skraćenom.

Program zdravstvene zaštite Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko ...

23 ožu 2017 ... 73) Imobilizacija trokutastom maramom,. 74) Imobilizacija na dugoj dasci ... 80) Imobilizacija kuka, ... 72) Pakovanje desni (ZnO Eugenol zavoj),.

UPUTU UPUTU 156 - Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog ...

PREDMET: Zahtjev za izdavanje Potvrde o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u ... korištenje europske kartice zdravstvenog osiguranja (u daljem.

Beskontaktna Debit Mastercard kartica Kartica za ... - UniCredit Bank

Dobrodošli u svijet Debit Mastercard kartice. Učinite svaki dan jednostavnijim i sigurnijim. Koristite Debit Mastercard karticu za sve stvari za koje biste inače ...

Beskontaktna Debit MasterCard® kartica Kartica za ... - UniCredit Bank

beskontaktni čitač kartica. Transakciju je potrebno potvrditi unosom pin-a. ... Beskontaktna debit MasterCard kartica je izvrstan izbor za plaćanje na prodajnim.

KARTICA S UPOZORENJIMA ZA BOLESNIKA Kartica s ... - Bayer

Xarelto razrjeđuje krv i i tako Vas štiti od stvaranja opasnih krvnih ugrušaka. ♢ Xarelto ... iskašljavanje krvi ili povraćanje krvi ili sadržaja nalik talogu crne kave.

KARTICA S UPOZORENJIMA ZA BOLESNIKA Kartica s ...

Xarelto razrjeđuje krv i i tako Vas štiti od stvaranja opasnih krvnih ugrušaka. ♢ Xarelto ... iskašljavanje krvi ili povraćanje krvi ili sadržaja nalik talogu crne kave.

Obračun štete kod osiguranja na sumu osiguranja - Centar za ...

Sanacija krova i soba: 9.200.000 RSD. 5. Popravka ... Obračun ukupnih priznatih troškova: 60.000.000 (suma RSD) x 3%= 1.800.000 RSD. 3, 4, 5. stavka ...

Addiko Mastercard kreditna kartica je kreditna kartica koja može

1. Koje su karakteristike Addiko Mastercard kreditne kartice? Addiko Mastercard kreditna kartica je kreditna kartica koja može imati tri modela otplate duga:.

Što je to kartica teksta? Kartica teksta uvriježena je jedinica za ...

Kartica teksta uvriježena je jedinica za izražavanje količine teksta. Jednu karticu teksta čini 1800 slovnih znakova (pri čemu se i praznina između riječi računa ...

(NN 69/19) - Naputak - cezih

25 srp 2019 ... www.hzzo.hr ... koncentrator kisika za kućnu uporabu; obnovljeni koncentrator kisika za kućnu ... kisik, kao rezervni dio koncentratora kisika.

eListe - cezih

8 lip 2015 ... KBC Zagreb. Bolnički sustavi naručivanja mogu za svaku svoju ordinaciju propisati skup dijagnoza za koje putem sustava. eNaručivanja.

Lanitop - cezih

29 kol 2019 ... privremena nestašice, o istome ćemo vas izvijestiti. S poštovanjem,. Ravnatelj. Lucian Vukelić, dr.med. spec. ZAVO. DIREKCIJA. ZAGREB. 957.

Zonisamid - cezih

23 lis 2019 ... privremena nestašica, o istome ćemo vas izvijestiti. S poštovanjem,. Ravnatelj. Lucian Vukelić, dr.med.spec. Hrvatski zavod za zdravstveno ...

eNaručivanje – G2 - cezih

5 kol 2012 ... TEHNIČKI OPIS PROGRAMSKOG. SUČELJA. eNaručivanje – G2. Autor: Siniša Košćina. Datum kreiranja: 01.08.2012. Zadnja promjena: ...

ePomagala - cezih

6 sij 2016 ... odobravanje pomagala koju koriste ovlašteni djelatnici HZZO-a jest dio ... preko osnovnih podatka osiguranika (upit podržava pretragu temeljem ... rezervnih dijelova za invalidska kolica. Poruka propisivanja se koristi i u ...

eNaručivanje - cezih

16 velj 2015 ... 1. IN2. Marohnićeva 1, Zagreb. 2. HZZO. Margaretska 3, Zagreb. 3. 4. 5 ... inicira naručivanje na zahvat za koji već postoji e-narudžba sustav će.

Uputa i odgovori - cezih

29 lis 2018 ... Naime osigurane osobe koje ostvaruju pravo na ,,FreeStyle Libre", ne ostvaruju ... Libre" pomagala za Republiku Hrvatsku, društva , Abbott ...

Telekom operateri - cezih

OT - Optima Telekom d.d.. Bani 75a, Buzin ... e-mail: [email protected] www.optima.hr ... E-mail: [email protected]. H1. H1 TELEKOM d.d. Planinska 2 10 000 Zagreb. Tel: 0800 ... Besplatni info telefon: 0800 50 10 e-mail: ...

CEZIH PORTAL PREDM

31 pro 2010 ... CEZIH PORTAL. PREDMET: Ostvarivanje zdravstvene zaštite u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti od 1. siječnja 2011. godine.

(CEZIH) - Koncept sustava

4 velj 2015 ... Kako bi se lakše shvatila arhitektura CEZIH sustava u ovom dokumentu su ... Takvu je pogrešku nemoguće strojno otkriti te CEZIH posjeduje mehanizam ... broja (MBO) pohranjenog u samom certifikatu te u imeničkom servisu.

Propisivanje lijekova na recept - cezih

Člankom 14. je nadalje propisano koji administrativni i stručni podaci moraju ... recept na temelju kojega se izdaje lijek na teret sredstava HZZO-a može, osim ...

PZZ nadogradnja 2009-2010 - cezih

2 velj 2010 ... Alternativni tijek B3 – pacijent došao sa papirnatim receptom . ... hrvatske državljane je matični broj osigurane osobe – MBO ili broj osigurane ... Zahtjevi na te aplikacije, vezano za pametne zdravstvene iskaznice kao medij za.

Ericsson healthcare exchange (cezih) - Fer

ERICSSON NIKOLA TESLA is a part of a global Ericsson corporation and operates within. Ericsson Region West and Central Europe. › BUSINESS: Supplier of ...

Najčešća pitanja i odgovori - cezih

Ako moja ambulanta mora biti priključena na CEZIH kroz cijelo radno vrijeme ... i osoba može uz pomoć programske podrške na www.cezih.hr u bilo kojem.

eFizikalna terapija u kući - cezih

25 srp 2016 ... Fizioterapeut će voditi fizioterapeutski karton u G14 aplikaciji, prema naputcima resorne komore, te bilježiti na početku terapije funkcionalne.

eLista čekanja i eNaručivanje - cezih

1 kol 2012 ... Omogućiti analizu i upravljanje procesom (poticanje bolnica, ... za naručivanje (KZN-katalog zahvata za naručivanje). • Definicija i ...

eRecept - Funkcijska specifikacija - cezih

4 velj 2015 ... neophodan kako bi se osiguralo da će samo jedna ljekarna ... znati MBO osigurane osobe pacijenta za kojeg želi podići metadon i reći ga u.

CEZIH - Hrvatski zavod za javno zdravstvo

A3 Dijagnostička pretraga. 4.801.616. 28.219. A4 Drugo mišljenje prema indikaciji izabranog liječnika. 9.169. 92. A5 Konzultacije (uputnica bez osigurane ...

Ordinacije PZZ u slučaju izvanredne situacije - cezih

pacijenta, pacijentu ispisuju tiskanicu Povijest bolesti pacijenta iz ordinacije PZZ-a, sa podacima o ordiniranju na dan posjete. Primjer tiskanice je u prilogu.

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ... - cezih

Faksimil zdravstvenog djelatnika www.cezih.hr, Služba za pomoć korisnicima 072/112233. Tiskanica CEZIH-laboratoriji i ljekarništvo_v4, Datum obrasca 20.11.

eUputnica (PZZ laboratorij) - Funkcijska specifikacija - cezih

PZZ laboratorij (tj. sustav koji podržava propisivanje uputnice, slanje podataka ... pravilnikom gdje je propisana najdulja valjanost uputnice 30 dana postavljene.

Izvješće o bolovanju - Funkcijska specifikacija - cezih

tog aspekta se otvaranje bolovanja razlikuje po dijagnozi i uzroku bolovanja. ... vrijednosti svih atributa koji prema specifikacijama poruke moraju biti dio neke ...

3 3 Specifikacija zahtjeva - BOLOVANJE RevPB1 - cezih

24 svi 2010 ... Osiguravanje veze prema internetu za uspostavu VPN-a (npr. ... tog aspekta se otvaranje bolovanja razlikuje po dijagnozi i uzroku bolovanja. ... sa Trajanje bolovanja od i Trajanje bolovanja do prekoračio maksimalni.

obavijest o novostima vezanim za lijekove - cezih

19 ožu 2019 ... objavljeni i dostupni na Internet-stranicama Zavoda (www.hzzo.hr) ... dodatna 4 lijeka u 7 pakiranja koja su generičke paralele, kombinacije i novi oblici već ... kriteriji navedeni u smjernici uz svaki lijek u Osnovnoj listi lijekova.

hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje - cezih

1 velj 2017 ... šifra zdravstvene ustanove (9 znamenaka),. - naziv ustanove, ... gdje ooooooooo predstavlja MBO osobe koja je poslala podatke na portal.

eZdravstvena njega u kući (eZNJUK) - cezih

eZdravstvena njega u kući (kasnije u tekstu eZNJUK), odnosno daje pregled ... Ustanova/Organizacija/Tvrtka. Dunja Durut-Beslač. HZZO. Dijana Vuksan.

australski standard šifriranja za icd-10-am i achi - cezih

1 srp 2006 ... Kauter se koristi za stezanje tkiva ruba oĉnih kapaka radi terapije izvrnurtog/uvrnutog kapka. ... osiguran s 6/0 BSS i spojen preko 4/0 najlona za uho. ... Kod uĉinjene ponovljene operacija CABG i rekonstrukcija prijašnje ... H59 Poremećaji oka i očnih adneksa nakon zahvata i postupaka koji nisu svrstani ...