Ja, Denis Krajcar, javni biljeZnik rz Pule-Pola, temel - Pulapromet

.IANI BILJEZNIK. DENIS KRAJCAR. Pula-Po1a, Flanatidka 10. Pos I . br . : OU-2 64 / 76-I. OTPRAVAK. Ja, Denis Krajcar, javni biljeZnik rz Pule-Pola, temel;u dl- ...

Ja, Denis Krajcar, javni biljeZnik rz Pule-Pola, temel - Pulapromet - Srodni dokumenti

Ja, Denis Krajcar, javni biljeZnik rz Pule-Pola, temel - Pulapromet

.IANI BILJEZNIK. DENIS KRAJCAR. Pula-Po1a, Flanatidka 10. Pos I . br . : OU-2 64 / 76-I. OTPRAVAK. Ja, Denis Krajcar, javni biljeZnik rz Pule-Pola, temel;u dl- ...

Jd, Denis Krajcar, javni biljeZnik LZ Pul-e, sukladno ... - Pula Sport

Jd, Denis Krajcar, javni biljeZnik LZ Pul-e, sukladno dlanku. 454 . st. 1. u svezi sa dl-ankom 441. stavak 1. td. 8 . Zakona o trgovadkim druEtvj-ma (N.N. 7Ll/93, ...

II Jd, Denis Krajcar, javni biljeZnik rz Pu1e, sukladno ... - Pula Sport

Jd, Denis Krajcar, javni biljeZnik rz Pu1e, sukladno dlanku. 454. st. 1. u svezi sa dlankom 44L. stavak 1. td. 8. Zakona o trgovadkim dru5tvima(N.N. L1,t/93, 34/99 ...

Projekt prometne strategije Grada Pule 2008. god. - Pulapromet

Infrastrukturni radovi u GUP-u. 3. Pula 2030. Godine - Vizija Mogućnosti. 4. Grafički prikazi protoka prometa iz modela prognoze prometa. 5. Rezultati kalkulacije ...

GRADSKO VIJE E GRADA PULE-POLA SKRA ENI ... - Grad Pula

24 tra 2018 ... IGOR ŠKATAR, direktor JTM Pulapromet d.o.o. Pula,. IVAN GLUŠAC, direktor ... •korigirane postoje e gradske i prigradske linije. •kontinuirano ...

Fragmenti nepoznate Pule Frammenti della città di Pola meno ... - Pula

Lokacija: Gajeva ulica, Monte Zaro. Centro delle associazioni cittadine della città di Pola. Il centro multimediale e multiculturale che viene definito. ''generatore ...

i „javni bilježnik“ - Hrvatska javnobilježnička komora

29 ožu 2014 ... pravosuđa (sud i javni bilježnik), i po shvaćanju teorije, stoje u europskim pravnim poredcima u komplementarnom odnosu i u ... Denis Krajcar, javni bilježnik iz Pule i predsjednik Povjerenstva ... 44320 KUTINA (044). Malačić ...

javni bilježnik - Hrvatska javnobilježnička komora

javnim registrima (gruntovnica i registri trgovačkih društava), kao i pravnoj sigurnosti koju predstavljaju ... 33520 SLATINA (033). Krpačić Mato, Trg Sv. Josipa 9, ...

Ja, Velibor St'arčevića 4, javni biljeŽnik da je u moj ... - Rijeka 2020

Velibor Panjković. 51000 RIJEKA . Ante Starčevića 4. Tel.: 05 1i3 17-370, 2 I t-105; Fax: 05 l/3 t7-076. Posl-. broj : OV-II51/201-1. Otpravak. Ri j eka, I 6 . 70 .

OTPRAVAK OU- 2113-1 Ja, javni bilježnik Ante Pejković sa ... - ZSE

MAKARSKA. Stjepana Radića 7/1. Ja, javni bilježnik Ante Pejković sa sjedištem u Makarskoj, Stjepana Radića 7, sastavio sam ovaj zapisnik Skupštine HOTELI ...

Javni bilježnik i elektroničko osnivanje društava s ograničenom ...

ve te u kojima ne postoji stroga formalna provjera identiteta ... ime ukradenih društava. ... odgovornošću ( d.o.o. i j.d.o.o.) na području RH iznosio je 190929.

javni bilježnik kao povjerenik suda u ostavinskom postupku

provedbi ostavinske rasprave urediti zakonom kojim će se urediti ostavinski postupak. ... mjere za osiguranje ostavine, koje je moguće odrediti i prije pokretanja ...

JAVNI BILJEŽNIK JOŽICA MATKO-RUŽDJAK sa sjedištem u ...

JAVNI BILJEŽNIK JOŽICA MATKO-RUŽDJAK sa sjedištem u Zagrebu, Kneza Višeslava 2, ... BELVEDERE d.d. – u stečaju, Dubrovnik, Frana Supila 28 oglašava.

Ja, Velibor St'arčevića 4, javni biljeŽnik da je u moj ured u Rijeci ...

da je u moj ured u Rijeci, Ante danas pristupila stranka: Mr. sc. Vo]ko obersnel, rođen 25. (dvadesetpetog) oŽujka ]-951 . (tisuĆudevet'stopedesetsedme) oIB: ...

Dvadeset godina časopisa Javni bilježnik - Hrvatska ...

nam je Radoslav Vuković, javni bilježnik iz Omiša. Na kraju je ... nostima, mogao biti i postupak koji provodi javni bilježnik kako povjerenik suda kako se ne bi.

1 Rankica Benc Sadržaj 1. Uvod 2. Javni bilježnik kao povjerenik ...

Autorica je javni bilježnik iz Varaždina. 1 Zakon o javnom bilježništvu, Nar. nov. 78/93, 29/94, 162/98, 16/07 i 75/09. 2 Zakon o trgovačkim društvima, Nar. nov.

b lg sayarlı tomograf nn temel prens pler

TOMOS (kesit) ve GRAPHY (şekil, resim, görüntü) şeklinde iki eski Yunanca kelimenin birleşiminden oluşur. Bilgisayarlı tomografide (BT) kesitsel görüntü ...

Motorun temel kavramları ve motorların çalışma prensipleri

Benzinli motor, bir tür içten yanmalı motordur.Benzinli motorlarda kullanılan yakıt benzin olup, yakıt dizel motordan farklı bir düzenek sayesinde,sıvı olarak değil ...

müziğin temel bileşenleri ve müzik dinlemenin ... - Ulakbilge

Homofoni. Bir eşlikli yapı üzerinde bir ezgisel çizginin belirgin şekilde duyulmasıdır. Bir başka deyişle arka planda yer alan eşliğin tek ses olan asıl ezgiyi.

[email protected] objave oglasi konkursi natje^aji javni konkurs javni oglas

13 svi 2019 ... Rok za podno{enje prijava po~inje te}i od dana objavljivanja ... radijatora i kotlova za centralno grijanje, 25.29 Proizvodnja ostalih metalnih ... godine, direktor Devi} Elma u "CITYDEAL" Dru{tvo sa ograni~enom odgovor-.

[email protected] objave natje^aji oglasi konkursi javni konkurs javni oglas

24 kol 2016 ... ... obrtni~ko-filigranska radnja. "EMINA", vl. Hamzagi} Haris. Sarajevo Stari Grad. 19. Doma}a radinost obu}ar "SPAHA" vl. Spahi}. Azra. Zenica.

[email protected] objave konkursi natje^aji oglasi javni konkurs javni oglas

22 sij 2019 ... knji`nog ureda Op}inskog suda u Sarajevu kao vlasnik navedenih nekre- ... Nakon izvr{enog prijenosa udjela AGROFRUCTUS dru{tvo sa ...

[email protected] objave oglasi konkursi natje^aji javni konkurs javni ...

5 velj 2018 ... zala`e se i organizira akcije za siroma{ne i marginalizirane skupine, te ... pod ormari}em za uzrastanje tijesta 2 komada; Mali rabljeni plehovi 40 kom; ... CLIO, registarskih oznaka broj A78-J-683, na ime JYSK d.o.o. Sarajevo.

[email protected] objave konkursi natje^aji oglasi javni konkurs javni ...

23 lis 2019 ... ^lan "EMZETA" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Kalesija, Hamzi}. Senad, prenio je na drugog ~lana dru{tva, Jakubovi} Esada, dio svog ...

[email protected] objave natje^aji oglasi konkursi javni konkurs javni ...

11 sij 2019 ... 1 (jedan) izvr{ilac, na odre|eno vrijeme do povratka ... radno iskustvo), ... U sudski registar za subjekta upisa "PIROTEHNIKA ORION" Dru{tvo.

044/400-315 Sisak, 03.04.2019. Na temel - Dječji vrtić Sisak Stari

3 tra 2019 ... VŠS, upravni pravnik ili stručni prvostupnik upravne struke ili VSS, dipl.pravnik ili magistar prava ili stručni specijalist pravne struke. POSEBNI ...

Tarifi - Pulapromet

Manjadvorci, Matelići, Negričani, Orbanići, Orihi, Pačići, Pavičini, Peruški, Pinezići, Prodol,. Puntera, Rakalj, Rebići, Stancija Palion, Stara stancija, Šaini, Šarići, ...

biciklistički dio - Pulapromet

20 ruj 2015 ... Pula Airport. Nationalpark. Brijuni. Pula. Vodnjan. Medulin. Liznjan. Sisan. Jadreski ... Povodom održavanja triatlon utrke IRONMAN Pula,.

L4t)M.'1 I 2530~i - Pulapromet

OdSjek z:lkm,nDlablO gospod:mtyo. Podod!jek 7.11 ... mirovinu, godisnja karta vrijedi od dana izdavanja u tekucoj godini do 01. ofujka sljedece kalendarske ...

pula-giardini 5:30 6:35 7:25 10:00 12:00 14:20 15:30 ... - Pulapromet

17 lip 2018 ... red broj. Naziv zona. 1. ISTARSKA -A (FINA). 1. 2. FLAVIJEVSKA 1-B. 1. 3. FLAVIJEVSKA 2-B. 1. 4. 43. ISTARSKE DIVIZIJE 1-A (BUS KOL.

Učenička i studentska (pdf) - Pulapromet

ZA IZDAVANJE UČENIČKE I STUDENTSKE ISKAZNICE. ZA ŠKOLSKU GODINU 2019/2020. godinu. 1. PREZIME I ... 4. BROJ TELEFONA ILI MOBITELA ...

tehnička specifikacija - Pulapromet

memorijske elektronske beskontaktne kartice kao mjesečne karte, koje vrijede na cijelom ... Priključci: 4x 10/100/1000 Ethernet, 1x USB, 1x SIM slot ... laserski printer A4 formata, automatska obostrani tisak, 1200dpi, USB i LAN konektor.

[email protected] objave konkursi natje^aji oglasi javni konkurs javni konkurs

mati~ni registarski broj 65-01-0042-11 (stari broj 1-25381), JIB: 4201125900003, zastupano od strane direktora [losel Damira, kao osniva~ dm drogerie markt ...

[email protected] objave natje^aji oglasi konkursi javni konkurs javni natje ...

26 lis 2016 ... dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije. BiH", br. 29/03, 23/04 ... Deichmann obu}a d.o.o. Sarajevo. Skra}eni naziv dru{tva ...

[email protected] objave konkursi natje^aji oglasi javni konkurs javni natje ...

10 lip 2019 ... adresu, kra}i `ivotopis i broj kontakt telefona. Uz prijavu na ... poslovne usluge Sarajevo - EOS MATRIX Ltd. for business services Sarajevo,.

[email protected] objave oglasi konkursi natje^aji javni konkurs javni konkurs

18 pro 2019 ... Kika{ An|a ud. Vidaka, 13. Kika{ (Vidak) Vinko, 14. Kika{ (Vidak) Slavko, 15. So~e ro|. Kika{ Fila `ena Bartola, 16. Arar-Ankovi} Petar, 17.

Pravilnik - Denis

DENIS KLUB PRIJATELJA. Skupljajte bodove i ostvarite SUPER popuste! UVJETI KORIŠTENJA. Obavezni podaci kupca: -Ime i prezime jednog ili oba roditelja.

DRUSTVENI UGOVOR PTILAPROMET doo - Pulapromet

27 pro 1995 ... --.3 razlike od 342,00 kuna (tristodetrdesetdvijekune) nastao kao reztltal. , -.- : r7:osa upisanog temeljnog kapitala iz dlanka 2. ovog Ugovora na ...

Izvješće o prethodnom savjetovanju - Pulapromet

5 lip 2018 ... Šasija, karoserija, antikorozivna zaštita i boja. Šasija. - samonosiva šasija (podvozje) niskopodne konstrukcije. - bez stepenica na vratima i ...

račun dobiti i gubitka - Pulapromet

2. 3. 4. 5. 125. 26.905.165. 26.228.568. 126. 127. 13.794.066. 14.298.980. 128. 3.972. 3.465. 129. 130. 13.107.127. 11.926.123. 131. 26.254.236. 25.823.925.

Životopis Denis Burmaz

Triglav Osiguranje dd, Zagreb. Član Uprave. Zadužen za prodaju, marketing, ... Odgovornost za sve regionalne centre (Split, Osijek, Rijeka,. Zagreb, Varaždin).

CCI - Seine-Saint-Denis

Tribunal de commerce et conseil des prud' ... Centre commercial Bobigny 2. Immeuble ... Commission départementale de conciliation de la Seine-Saint-Denis.

DENIS TOMPSON O PATERNALIZMU

staratelj zauzima narcisoidan stav. Ključne reči: paternalizam, država, sloboda, javna služba. Razmatrajući problem paternalizma, Denis Tompson (Dennis.

[email protected] objave natje^aji oglasi konkursi javni natje^aj javni ...

31 svi 2017 ... nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine od dana objavljivanja ... DESETKA d.o.o. [iroki Brijeg - Podru`nica Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, ul. Kneza Vi{eslava br. ... Kardinala Stepinca b.b., (Mepas MALL). Djelatnosti ...

[email protected] objave oglasi konkursi natje^aji javni natje^aj javni ...

7 velj 2018 ... Sarajeva, suosniva~i Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Vitapur ... Sarajevo, sa sjedi{tem u Sarajevu, u ulici Gornji Osijek broj 18, Ilid`a, ...

Izvjeıtaj o poslovanju Pulapromet - Grad Pula

vozačkog osoblja. Vozni red se gotovo u potpunosti ispunio. ... Pozicija Zemljište se odnosi na stečeno pravo vlasništva temeljem sporazuma s Brioni. d.d. Pula i ...

Vozni red - linije 26c,27a i 28 - 2017. / 2018. 26 27 28 - Pulapromet

PULA - PER. 12. 5:20 6:35 6:55 9:15 10:15 11:35 12:25 13:20 14:10 15:30 16:30 18:30 19:30 20:15 ... LINIJA 28 (pula-vinkuran-banjole-pomer-premantura-.

VOZNI RED LINIJE 3a - 2017/2018 - Pulapromet

3 ruj 2017 ... h. 05. 45. 45. 06. 05. 25. 45. 05. 25. 45. 05. 35. 07. 05. 25. 45. 05. 25. 45. 05. 35. 08. 05. 25. 45. 05. 25. 45. 05. 25. 45. 09. 05. 25. 45. 05. 25. 45.

VOZNI RED LINIJE 2a - 2017/2018 - Pulapromet

VOZNI RED LINIJE 2a - 2017/2018. U PRIMJENI OD 03/09/2017. 2a. VERUDELA - VIDIKOVAC - ŠIJANA min min min. *linija 2c - ne prometuje Stankovićevom i ...

KATALOG BAUTREND 2017 DENIS.cdr

Bijelo, polimerno, cementno ljepilo za lijepljenje prozirne keramike, bijelog ... 2 1 / 3 1. 81. Sadržaj pakovanja 3 1 / šamotno brašno 3 kg, vodeno staklo 1,0 kg.

URBANIZAM ANTIČKE PULE

12 ruj 2015 ... 13. 3.2.4. AMFITEATAR I DVA TEATRA . ... Džin.97 Osim toga, navodi i da je pulski slavoluk „precizno kristalizirao formalni trijumfalni i.

Vozni red - GRADSKE LINIJE - 2019. / 2020. - Pulapromet

8 ruj 2019 ... 18. 05. 25. 45. 05. 35. 05. 45. 19. 05. 25. 45. 05. 35. 25. 19. 05. 25. 45. 05. 35. 25. 19. 05. 25. 45 ... Vozni red - GRADSKE LINIJE - 2019. / 2020.

Odluka o javnom linijskom gradskom i prigradskom ... - Pulapromet

utvrđeni su Pravilnikom o autobusnim stajalištima («Narodne novine» br. 48/97). Stajalište mora biti obilježeno i uređeno na način koji omogućava putnicima.

Vozni red - GRADSKE LINIJE - 2018. / 2019. - Pulapromet

min. BUS KOLODVOR – CENTAR – STOJA. BUS KOLODVOR – VERUDA – VERUDELA. Vozni red - GRADSKE LINIJE - 2018. / 2019. RADNI DAN. SUBOTA.

Vozni red - PRIGRADSKE LINIJE - 2019. / 2020. 25 - Pulapromet

8 ruj 2019 ... PULA-PER. 11. 5:35 6:20 6:30 7:00 9:00 10:30 12:00 12:50 13:40 14:30 14:30 15:20 16:40 17:25 19:30 20:30 5:35 6:20 7:00 10:30 12:50 ...

22 Vozni red - PRIGRADSKE LINIJE - 2019./2020. - Pulapromet

8 ruj 2019 ... PULA-GIARDINI. 5:30 6:35. 7:20 10:00 12:05 13:45 14:20 15:30 16:25 20:15 5:30 12:00 15:30 20:15. GALIŽANA. 5:55 7:00. 7:45 10:25 12:30 ...

VOZNI RED LINIJE 4 - 2019/2020 u primijeni od 08.09 ... - Pulapromet

8 ruj 2019 ... linija 4a - prometuje na groblje. POLAZAK IZ VELOG ... ul.119.brigade. 1. 8 sv.ivana. 1. 9 ... veli vrh okretište. 1. LINIJA 4 (veli vrh-valkane-veli vrh).

Vozni red - PRIGRADSKE LINIJE - 2019./2020. 21 22 23 - Pulapromet

Vozni red - PRIGRADSKE LINIJE - 2019./2020. U PRIMJENI OD 08/09/2019. 21. 22. FAŽANA - PEROJ - BARBARIGA. NEDJELJA I PRAZNIK. 23. MUNTIĆ - ...

Vozni red - PRIGRADSKE LINIJE - 2018. / 2019. 21 22 ... - Pulapromet

2 ruj 2018 ... PULA-GIARDINI. 5:30 6:20. 7:30 9:00 11:40 12:40 13:45 14:30 15:20 16:40 19:20 20:20 5:30 6:20 9:00 11:40 13:45 15:20 19:20 6:20 9:00 ...

27 28 Vozni red - PRIGRADSKE LINIJE - 2019. / 2020. - Pulapromet

8 ruj 2019 ... PUT ZA CAVE ROMANE -A (VINKURAN ŠKOLA). 2. 21. VINKURAN OKRETIŠTE -A. 2. 22. RAS. VIKURAN - PREMANTURSKA -A. 2. 23. RAS.