insekticidni učinak spirotetramata na kupusnog štitastog moljca

Kupusni štitasti moljac (Aleyrodes proletella L.) je štetnik koji zadnjih šest do sedam godina postaje sve veći problem u proizvodnji kupusa i ako se na vrijeme ...

insekticidni učinak spirotetramata na kupusnog štitastog moljca - Srodni dokumenti

insekticidni učinak spirotetramata na kupusnog štitastog moljca

Kupusni štitasti moljac (Aleyrodes proletella L.) je štetnik koji zadnjih šest do sedam godina postaje sve veći problem u proizvodnji kupusa i ako se na vrijeme ...

Insekticidni efekat mešavina insekticida, fungicida ... - doiSerbia

Broj imaga po ponavljanju je 30, odnos polova 1:1. Insekticid na bazi tiametoksama (preparat Actara 25-. WG; proizvođač Syngenta Agro) je primenjen u količi-.

Insekticidni efekat mešavina insekticida, fungicida ... - ResearchGate

Broj imaga po ponavljanju je 30, odnos polova 1:1. Insekticid na bazi tiametoksama (preparat Actara 25-. WG; proizvođač Syngenta Agro) je primenjen u količi-.

učinkovitost kemijskoga suzbijanja kukuruznoga moljca u ...

Ključne riječi: kukuruzni moljac, insekticid, hibridi, gusjenice. UVOD. U Hrvatskoj se kukuruz ... istočne Hrvatske, kukuruzni moljac ima dvije generacije godišnje .

Suzbijanje kukuruznog moljca - sa2020 . 55th Croatian & 15th ...

Ključne riječi: feromoni, insekticidi, krizanteme, kukuruzni moljac. Uvod. Kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis Hbn.) se smatra najznačajnijim štetnikom kukuruza.

Zaštita masline od maslininog moljca - Savjetodavna služba u biljnoj ...

Maslinin moljac je jedna od najvažnijih štetočina masline. Prema Zakonu o maslinarstvu zaštita od maslininog moljca je obavezna mjera zaštite. Moljac je sitan ...

dinamika pojave i mogućnosti praćenja pojave kukuruznog moljca u ...

Kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis Hubner) je vrlo značajan polifagni štetnik. Kukuruz, naša najznačajnija ratarska kultura, smatra se najugroženijom. Kemijsko.

UČINAK GRAðEVINSKIH STROJEVA

strojevi i složena postrojenja kao primjerice izmeñu ostalog žičare, dizala i ... se cijena koštanja radnog sata stroja (ckrss) pomnoži sa normom vremena (N) ...

UČINAK STABILIZACIJE NANOČESTICA ... - Repozitorij PMF-a

Ionsko srebro je najtoksičnija vrsta, u skladu s prijašnjim istraživanjima. ... Yale G., Wei Q., Ochoa-Acuña H., Wei A., Mclamore E. S., Rickus J., Porterfield D. M., ...

Učinak primjene pentadekapeptida BPC 157 na cijeljenje ...

postavljalo na operacijski stolić u položaj na leđa. B) Na medijalni kolateralni ligament (LCM) pristupano je uzdužnom incizijom s medijalne strane koljena.

Učinak pentadekapeptida BPC 157 na produljeni QT interval u ...

repolarizacije ventrikula što se elektrokardiografski prikazuje kao prolongacija. QT intervala. Neuroleptici moduliraju srčani akcijski potencijal blokirajući srčane.

Učinak kvercetina na vijabilnost MDA-MB-231 stanica ... - Hal

8 stu 2019 ... recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés. Učinak kvercetina na vijabilnost MDA-MB-231 stanica karcinoma dojke.

BOLESTI OKA I TERAPIJSKI UČINAK MEDA

Čovjek med koristi više od 8000 godina, kako u prehrani tako i u terapijske svrhe. U terapijske svrhe med se može koristi od bolesti oka kao što su: konjunktivitisi ...

UČINAK SORTE I GNOJIDBE NA FUNKCIONALNU VRIJEDNOST ...

Batat (Ipomoea batatas L.) je višegodišnja tropska vrsta iznimno velike nutritivne vrijednosti korijena i lista. Pripada u skupinu funkcionalne hrane zbog značajne ...

Učinak pentadekapeptida BPC 157 na refluksni ezofagitis tijekom ...

Ingestija tvari koje utječu na DES, motilitet jednjaka i želuca ( alkohol, lijekovi). Mehanizmi osjeta. Drugi čimbenici (otežano pražnjenje želuca, upala- ezofagitis, ...

FOTOELEKTRIČNI UČINAK 1. Kolika je najmanja frekvencija ...

Najmanja frekvencija koja izaziva fotoelektrični efekt kod natrija iznosi 4,4∙1014 Hz. Kolika će biti najveća kinetička energija izbačenih elektrona ako se natrij ...

Učinak pentadekapeptida BPC 157 na senzorno-motorni oporavak ...

Voditelj rada. Prof. dr. sc. Predrag Sikirić, dr. med. ... Sikirić i sur, Pharmacologically active substance, the process for its preparation, and its use in the therapy.

Didrogesteron – učinak na receptivnost endometrija i trudnoću

vrijednosti koncentracije tijekom vremena. Većinom se metaboliziraju u jetri, a neki se izlučuju i urinom.1. Zaseban sintetički progesteron je retroprogeste-.

Učinak pentadekapeptida BPC 157 na cijeljenje ... - Semantic Scholar

Marko Barić. Učinak pentadekapeptida BPC 157 na ... [101] Veljaca M, Pavic Sladoljev D, Mildner B, Brajsa K, Bubenik M, Stipanicic S, i sur. Safety, tolerability ...

Učinak koštanoga morfogenetskoga proteina na remodeliranje ...

Bruno Cvjetičanin. Učinak koštanoga morfogenetskoga proteina na remodeliranje miokarda u modelu akutnoga infarkta miokarda u štakora. DISERTACIJA.

UČINAK STABILIZACIJE NANOČESTICA ZLATA I SREBRA ...

toksičnosti je pokazao veću toksičnost ionskih oblika zlata i srebra u odnosu na ... gram pozitivne bakterije otpornije na nanoAg manjih veličina dok su Yoon i sur. ... bi bilo moguće izmjeriti koliko je svjetlosti kemijski element apsorbirao uzorak ...

Učinak azitromicina na ekspresiju TLR-4, TNFalfa i TGFbeta u ...

M (Microfold)-stanice - specijalizirane epitelne stanice pridružene Peyerovim pločama s funkcijom predočavanja antigena. MALT - zajednički limfatički sustav ...

UČINAK NOVIH ANTIPSIHOTIKA NA SPOZNAJNE PROCESE

Ipitanicima je procjenjivano konkretno i apstraktno mišljenje, inteligencija, pažnja i kratkotročno neverbalno pamćenje. Inteligencija je mjerena Army Beta testom ...

UČINAK MRAVLJE I LEVULINSKE KISELINE NA RAST I ...

Utvrđeno je da mravlja kiselina pri nižim koncentracijama pospješuje rast ... za proizvodnju biogoriva dovodi do porasta cijene žitarica i prehrambenih proizvoda ...

UČINAK RAZLIČITIH OSVJETLJENJA NA RAST ... - Repozitorij PMF-a

U ovom radu je istraživan učinak različitih uvjeta osvjetljenja na rast i fotosintezu vodene leće. (Lemna minor L.). Biljke su bile uzgajane u kulturi in vitro na dva ...

Učinak lateralne epiziotomije na funkciju zdjeličnoga dna i ...

OAB - overactive bladder (prekomjerno aktivni mokraćni mjehur) ... preponske simfize uz vidljiv bijeg mokraće; tip IIB - vrat mokraćnog mjehura i uretra su spušteni više od ... Nakon poroda u dijela ţena simptomi inkontinencije urina se povlaĉe ...

Učinak BPC 157 na cijeljenje rektovaginalnih fistula u štakora

Manjak indikacija za hospitalizacijom starijih pacijenata sa izoliranim ... anionski rascjep (engl. anion gap) u serumu, i (3) evaluirati kompenzaciju (87).

UČINAK SORTE I GNOJIDBE NA ... - Semantic Scholar

potaknule su poljoprivredne proizvođače na komercijalni uzgoj batata, kao nove povrtne kulture u Hrvatskoj. Napredna istraživanja u povrćarstvu, koja osim ...

Učinak kvercetina na vijabilnost MDA-MB-231 stanica karcinoma ...

8 stu 2019 ... recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés. Učinak kvercetina na vijabilnost MDA-MB-231 stanica karcinoma dojke.

učinak biostimulatora rasta na morfološke pokazatelje i kemijski ...

25 srp 2019 ... Svi tipovi tla su pogodni za uzgoj koprive, a naročito ona bogata humusom. Slabije prinose donosi uzgojem na teškim i izrazito vlažnim tlima, a.

Učinak pentadekapeptida BPC 157 i uloga sustava dušikova oksida ...

Tatjana Pavelić Turudić. The effect of pentadecapeptide BPC. 157 and the role of nitric oxide system on uterus damaged by cysteamine. DOCTORAL THESIS.

utjecaj genskih polimorfizama na terapijski učinak statina

urin pozitivan na prisutnost leukocita. • hipoglikemija, povećanje tjelesne mase, anoreksija. • bol u vratu, mišićni umor. • omagica, parestezije, hipoestezija,.

Učinak socioekonomskog statusa na obrazovno postignuće učenika

Socioekonomski status pojedinca ima utjecaj na gotovo sve sfere njegova/ njezina života, uključujući i obrazovanje. Cilj je ovoga rada utvrditi i objasniti.

Ivana Kelava UČINAK HIDROLIZATA SOJE NA PROLIFERACIJU ...

31 kol 2015 ... HeLa stanice uobičajeno rastu u medijima kao što je DME medij uz dodatak 5-10% (v/v) seruma, najčešće fetalnog telećeg seruma (FBS).

Kreativnost i učinak u Simonovom zadatku - Repozitorij UNIZD

i učinak u Simonovom zadatku rezultat mojega vlastitog rada, da se temelji na mojim ... da je ta veza samoprocjena i učiteljskih procjena izraženija za djevojke,.

učinak pregabalina u sprječavanju akutne postoperativne boli kod ...

Alveotomija umnjaka provodila se na standardizirani način, najprije se odizao mukoperistalni režanj, brusila se alveolarna kost, potom je uslijedila ekstrakcija sa ...

učinak monetarne politike u nacionalnoj ekonomiji i ... - EFOS

društvena pitanja osobito s motrišta političke suverenosti. Povijest je puna primjera različitih formulacija monetarnih tvorevina u kojima se upravljalo preko novca ...

učinak treće prihrane dušikom na kvalitativne i kvantitativne ...

Proizvodnja pšenice kao glavne sirovine u pekarskoj i srodnim industrijama iznimno je važna grana ... je li primijenjena treća prihrana ureom ili ne. Iz prikazanih ...

Učinak terapijskih vježbi za lumbosakralni sindrom kod osoba sa ...

Josipović I. Učinak terapijskih vježbi za LS sy kod osoba sa sjedilačkim zanimanjima. Sažetak. Uvod: Lumbosakralni sindrom je vrlo značajan zdravst-.

učinak protetskih konstrukcija nošenih implantatima na nastanak ...

Ivica Pelivan. Lektor hrvatskog jezika: Štefanija Turković, prof. hrvatskog jezika i književnosti. Lektor engleskog jezika: Lidija Toman, prof. engleskog jezika i ...

učinak lasera u terapiji kroničnog parodontitisa - Repozitorij ...

PDT -fotodinamska terapija ... Laser terapija učinkovita je u redukciji i ... Tri mjeseca iza terapije zubi u kvadrantima tretirani laserom pokazivali su signifikantno.

učinak kadmija na funkcije posteljice u prijenosu esencijalnih ...

25 ruj 2014 ... smanjenja željeza menstrualna krvarenja i gubitak krvi tijekom ... od aceruloplazminemije uočene su neurološke promjene, diabetes mellitus i degenerativne ... Pripremljeni uzorci su prebačeni iz staklenih čašica u označene.

Učinak pentadekapeptida BPC 157 u terapiji lezija jezika, jednjaka ...

CCK - kolecistokinin. COX - enzim ciklooksigenaza. CGRP - calcitonin gene related peptide, peptid povezan sa kalcitonin genom. GRP - gastrin-releasing ...

Mirjana Lončarić - Katušin Učinak pregabalina na kroničnu bol i ...

ocijenjeno kao posljedica kronične boli u preponi (58). Ti rezultati naglašavaju kako na rezidualnu bol iza operacije preponske kile valja gledati kao na važnu ...

Učinak protuobraštajnih tvari na prihvat dagnje Mytilus ...

crna Hempel Mille NCT boja nabavljene su od tvrtke Hempel, Hrvatska (Slika 4.). Slika 4. Korištene komercijalne protuobraštajne Hempelove boje: a) crvena ...

učinak izolirane kineziterapije na funkcijski nalaz bolesnika sa ...

prenaprezanja. Vratni bolni sindrom predstavlja jedan od najčešćih bolnih sindroma ... Ti simptomi su često izazvani pokretom vrata, naročito ekstenzijom i ... kliničkih simptoma razlikujemo cervikalni, cervikocefalni i cervikobrahijalni sindrom.

Učinak promjene osmolarnosti krvi i cerebrospinalnog likvora na ...

hipertenzije. 1.1. OSNOVNI PODACI O CEREBROSPINALNOM LIKVORU. Cerebrospinalni likvor je bistra, bezbojna tekućina, specifične težine od 1,003 do.

Ana Maslać Učinak kadmija na fotosintezu i sadržaj sekundarnih ...

Lišaj Flavoparmelia caperata Taylor (autor: Maja Maslać) ... Životopis. 40. OSOBNE INFORMACIJE. Maslać Ana. Vrapčanska 175/2, 10090 Zagreb (Hrvatska).

AKUTNI UČINAK MASAŽE NA ŽIVČANO-MIŠIĆNU FUNKCIJU ...

2 lip 2017 ... kako i na koji način masaža kao pasivna metoda zagrijavanja tkiva pomaže ili odmaže pri izvedbi motoričkih ... Vezivno-tkivna masaža – VTM.

Sinergistički učinak lokalnih anestetika na hemodinamske promjene ...

Nuspojave lokalnih anestetika … ... izmeu njih znači da se ultrazvučni val odbio od nekog reflektora u pokretu. Ovakav ureaj služi samo za detekciju gibanja jer ...

učinak stresnih uvjeta na biosintezu antocijana ... - Repozitorij PMF-a

nalaze u različitim oblicima, što ovisi o supstituentima, razlikujemo pojmove antocijan, antocijanidin i antocijanin. U slučaju kada je kemijska struktura nekog od ...

Učinak terapijskog ultrazvuka na vertebralnu cirkulaciju u vratnoj ...

vježbe izvodili aktivno u sjedećem stavu pred zrcalom, tako da su mobilizirali vratnu kralježnicu protiv otpora dlana vlastite ruke položene na čelo s ukriženim.

dugoročni učinak ekstrakta američkog ginsenga (panax ...

Ključne riječi: američki ginseng, šećerna bolest tipa 2, kontrola glikemije, ... ginseng (AG) i Panax ginseng C.A. Meyer, poznat kao azijski ginseng dvije su ...

Učinak produljenoga radnoga vremena na aktivaciju hemostatskoga ...

protrombinsko vrijeme. TAFI trombinom aktivirani inhibitor fibrinolize. TAT trombin-antitrombin kompleksi. TF tkivni faktor. TNF- α tumor nekrotizirajući faktor alfa.

Učinak hemodilucije na bubrežnu funkciju nakon izloženosti ...

Prevelika hemodilucija može negativno uticati na sustav zgrušavanja krvi i povećati potrebu za transfuzijskim liječenjem. Transfuzija koncentrata eritrocita ima ...

Neuro-hormonska regulacija stresnog odgovora i učinak na imunost ...

Neuro-hormonska regulacija stresnog odgovora i učinak na imunost domaćih životinja. Neuro-hormonal regulation of stress response and its impact on ...

učinak bioaktivnoga stakla 45s5 na fizikalna i kemijska svojstva ...

NA FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA ... Zaključno, istražena svojstva eksperimentalnih BG kompozita pokazuju potencijal za kliničku primjenu. Ključne riječi: ...

učinak treće prihrane dušikom na kvalitativne i kvantitativne ... - VGUK

Procjenjuje se da će do 2050. godine na svijetu biti preko 9 ... 4. lista) važna je za sve pšenice, jer se u II i III etapi ... je li primijenjena treća prihrana ureom ili ne.

učinak grožđanih polifenola na stanični ciklus tumorskih staničnih ...

Preddiplomski sveučilišni studij Medicinsko laboratorijske dijagnostike. Ena Pešut. UČINAK GROŽĐANIH POLIFENOLA. NA STANIČNI CIKLUS TUMORSKIH.

Utrošak energije i učinak strojeva u njezi trajnih nasada

malčer humos Baureiche lv 230, s rotirajućim noževima, radnog zahvata 2,25 m, ... (77,5 mj h-1), malčer zanon uni 1850 s rotoudaračima 68,38 mj ha-1.