Broj: K-12/05. UIMEREPUBLIKEHRVATSKE PRESUDA Županijski ...

obrane Borovo, i to, optuženi Jovan Ćurčić u svojstvu komandira Stanice milicije ... minuta tijekom ispitivanja tukao nogama na kojima je imao vojničke čizme ...

Broj: K-12/05. UIMEREPUBLIKEHRVATSKE PRESUDA Županijski ... - Srodni dokumenti

Broj: K-12/05. UIMEREPUBLIKEHRVATSKE PRESUDA Županijski ...

obrane Borovo, i to, optuženi Jovan Ćurčić u svojstvu komandira Stanice milicije ... minuta tijekom ispitivanja tukao nogama na kojima je imao vojničke čizme ...

Broj: Rev 2245/17-2 UIMEREPUBLIKEHRVATSKE PRESUDAIRJE ...

Revizija tuženika odbija se kao neosnovana u dijelu u kojem se odnosi na ... naznačeno kao takvo uz pozivanje na propise i druge izvore prava koji se na to ...

Presuda broj 9. Pp G-259/15 - HANFA

Zagreb, Turinina 3 ... Prekršajnog zakona I. okrivljena pravna osoba, II. i III. okrivljeni ... uplate 2/3 izrečene novčane kazne, smatrat će se da je novčana kazna ...

Županijski glasnik broj 6/2002.

priobalno područje: gradovi Dubrovnik, Ploče i Opuzen te općine Konavle, Župa ... Ured za obranu - Dubrovnik, Metković, Ploče, Korčula, Lastovo, Vela Luka,.

Presuda broj Pp 11 G-1282/12-43 - HANFA

Nadalje, razmatrajući odštetni zahtjev I. okr. je utvrdio kako oštećeni nije u privitku odštetnog zahtjeva dostavio i kaznenu presudu Općinskog suda u L., br.

Poslovni broj II K-rz-1/06 U IME REPUBLIKE HRVATSKE PRESUDA ...

operacije „Džep '93“, s nakanom da tom operacijom snage Hrvatske vojske i ... zvanom Medački džep, jugoistočno od Gospića, za trajanja me unarodnog ...

Zupanijski list broj 12 - Koprivničko-križevačka županija

15 srp 2016 ... Dvorana Gimnazije “Fran Galović” Koprivnica ... bibliobus je posjetio i Područnu školu Plavšinac gdje je uspostavljen knjižnični stacionar.

Zupanijski list broj 2 - Koprivničko-križevačka županija

Goli i predala Vojarnu na upravljanje Gradu Koprivnici. Premijerkinim potpisom ... Poljoprivredna i turistička događanja županijskog značaja. Nabava opreme za ...

Zupanijski list broj 3 - Koprivničko-križevačka županija

Glavni vatrogasni zapovjed- nik Jurin istaknuo je ... predao glavni vatrogasni zapo- vjednik Jurin. ... mali kutak raja“ koja prikuplja novac za adaptaciju objekta u ...

ŽUPanijSKi GRaĐevinSKi oTPaD U SUĆURaČKoj Kavi ŽUPanijSKi ...

telja ozbiljno ušlo u ovaj posao, pročešljavaju ... DJELATNIKE za punjenje koverti kod kuće, zarada do ... OSOBE za honorarni posao kod kuće, punjenje kuverti ...

43. Pž-7129/13-4 UIMEREPUBLIKEHRVATSKE PRESUDAIRJE Š E ...

Djelomično se odbijaju žalbe prvotuženika Z.B. d.d., drugotuženika P.B.Z. d.d., ... navodi da je prekomjerni rast tečaja švicarskog franka zbog izvanrednih događaja i opisane ... engleske funte sve valute koje čine Special Drawing Right (SDR), ...

XXVIII Pž-2728/04-3 UIMEREPUBLIKEHRVATSKE ... - uncitral

Prigovor zastare potraživanja tužitelj je osporio smatrajući da u konkretnom slučaju valja primijeniti odredbe talijanskog. Građanskog zakonika. Nakon što je sud ...

broj koji želite pozvati dobija se tako što na broj 3534 dodaje broj lokal

922 Školski Dr Stanimirovic ... 931 Deciji Dr.Matović Dr. Rosic,dr.Janković. 932. 933 Opšta med.sestre dr. Rašić dr Janković ... 990 hirurg i dermatolog sestre.

Presuda - Tom I od II

23 феб 2011 ... bile povezane s RDB bili "Škorpioni", Arkanovi "Tigrovi", "Vukovi s Vučjaka", "Sivi vukovi" iz okoline Zvornika, CSB (Centar službi bezbednosti) ...

PRESUDA

Jedna mala žena . ... Zatim ih savi, opre se o šiljate laktove, i poče da govori pri lično snažnim ... Podbočio sam se, pa sam uobrazio kako sam sâm krenuo u ...

ŽUPANIJSKI SUD U VUKOVARU

1 sij 2000 ... koja je zastara u tijeku i za nova kaznena djela učinjena u tijeku zastare, te ... Radi se, dakle, o stjecanju bez pravne osnove, kojom prilikom ne ...

Presuda - Tom II od II - ICTY

30 мај 2013 ... Zvizdić, Miroslav Mirković, Đorđe Kuburović, Desimir Butković i Dragutin ... svedočenju rekao da je Giška Božović u proleće 1991. godine ...

Presuda - tom 6 od 6 - ICTY

29 svi 2013 ... Franjo Tuđman, Slobodan Praljak i Gojko Šušak. ... smatra svojim. Uputivši na izvod iz knjige Der Täter hinter dem Täter Friedricha Christiana.

Presuda - tom 4 od 6 - ICTY

29 svi 2013 ... Slobodan Praljak je u vezi s BiH održavao privilegovanu i stalnu vezu s Hrvatskom . ... Dokumenti su bili poslati putem paket veze i na njima nije potpis Jadranka ... kojima su zatočeni "ratni zarobljenici" usklade s normama ...

Presuda - Tom I od II - ICTY

30 мај 2013 ... 2 Pretresno veće napominje da je, shodno članu 30(2) Zakona o ... 11:00 časova i podneva na putu Zemunik–Biljane, iznad Škabrnje, ... Žarko Aleksić zvani Marinac i Mile Ulemek zvani Legija, koji su ranije bili pripadnici.

Presuda - tom 2 od 6 - ICTY

29 svi 2013 ... 2. Zatočenje muškaraca Muslimana u više zatočeničkih centara u opštini ... linijama fronta ili ponekad blizu linija.407 Brojni su zatočenici tako poslati u ... Vojnici HVO-a bili su neposredno iza kolone zatočenika koji su hodali prema ABiH. 444 ... neprijateljskih snaga.1699 Status izbjeglice ili raseljene osobe ...

Presuda - ICTY

19 апр 2004 ... kod Orahovca.202 Prvo, Orahovac se nalazio unutar zone ... 266 Odluka po zahtjevu za pravni lijek zbog tužiočevog kršenja pravila 68 u ...

Untitled - Županijski sud u Vukovaru

18 srp 2018 ... Narodne novine", 38/14 i 123/15, u daljnjem tekstu: Pravilnik) i Pravilnika o stalnim sudskim tumačima (..Narodne Novine", broj 88/08 i 119/08) ...

Županijski tim Zadarske županije

Telefon. Centar za socijalnu skrb. Zadar. Martina Čuljak Jovančević – članica – voditeljica. Županijskog tima dipl. soc. ... Općinski sud u Zadru mr. sc. Ana Brkić – ...

io 2004 - Županijski sud u Vukovaru

godine u kojoj je potraživanje nastalo, a time da je tužba podnesena. 05.01.1998. ... postupku za smetanje posjeda određen "ODMAH"; na način što će utvrditi.

Županijski tim Varaždinske županije

Marija Šamec– zamjenica članice viša stručna savjetnica za maloljetnike. 042/401-888 (centrala). 042/401-834. Ured državne uprave u. Varaždinskoj županiji.

ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZI.pdf

20 tra 2018 ... ŽNS Brodsko - posavskog ... Faks. 020/332-910. E-mail [email protected] ... [email protected] · www.znsvpz.hr.

Presuda-tom 2 od 4 REG17508 - ICTY

26 феб 2009 ... Dogañaji u naselju Ćerim/Qerim, 1. i 2. april 1999. godine. ... "[o]dlazite odavde" i pozvali jednu drugu grupu, koja je išla iza ove, da im priñe.49.

Presuda o kazni - ICTY

18 мар 2004 ... ... godine), dok su tri civila ranjena (Nikola Jović, Mato Valjalo i Ivo Vlašica) u Starom gradu. ... 136 Presuda o kazni u predmetu Banović, par.

Presuda - CURIA - Europa EU

5 lip 2018 ... Iako su države članice slobodne dopustiti istospolni brak odnosno ne ... priznaje istospolne brakove (u daljnjem tekstu: istospolni brakovi).

predmet C-407/18: Presuda Suda - EUR-Lex

HR. Službeni list Europske unije. 19.8.2019. Uz sudjelovanje: Comitato Spontaneo ... Mariboru — Slovenija) — Aleš Kuhar i Jožef Kuhar protiv Addiko Bank d.d..

naslovica-kros zupanijski ST.LISTA2019 - Akm.hr

24 lis 2019 ... Osnovna škola Podturen - ŠSD Ponos. Atletski klub ... ŽUPANIJSKI KROS OSNOVNIH ŠKOLA MEĐIMURJA, PODTUREN 24.10.2019.

Izbor odluka - Županijski sud u Vukovaru

SMETANJE POSJEDA – NA SVOJOJ NEKRETNINI. (Članak 16. ... proizvodi toplinu koja se najviše emitira baš oko očiju. Policija u svome radu svakodnevno ...

Županijski tim Splitsko-dalmatinske županije

Mate Čeko – zamjenik članice socijalni radnik u Odjelu za djecu, mlade i obitelj ... Lovro Uglešić – zamjenik članice specijalist psihijatrije na Klinici za psihijatriju.

županijski - Koprivničko-križevačka županija

Grafičko oblikovanje i prijelom: Kosinus, Koprivnica. Tisak: Tiskara ... Koprivnica ovog je ljeta na go- dinu dana dobio ... Jedinica za centralno naručivanje:.

ŽUPANIJSKI SUD U VUKOVARU Vukovar, Županijska br.33 K-48/08

22 sij 2009 ... poznato da su zapovjednici TO bili Miroljub Vujović, Stanko Vujanović, Lančužanin. Milan zv.“Kameni“. Siguran je da su naredbe za djelovanje ...

stručni radovi - Županijski sud u Vukovaru

Zakona o kaznenom postupku može izjaviti žalbu zbog oduzimanja predmetnog ... Zakona o sudskom vanparničnom postupku od 24. srpnja 1934. i člankom.

sudski poslovnik - Županijski sud u Vukovaru

izvornik potpisao predsjednik vijeća, sudac ili drugi ovlašteni službenik, kao i kratica koja označuje da je izvornik potpisan vlastoručno (v. r.). Ispod toga stavlja ...

Kućni red_20170316 - Županijski sud u Vukovaru

nepozvani borave u sudu. II. Korištenje prostorija u sudu. Čl. 3. Prostorije suda koriste se prema određenoj namjeni, sukladno zakonu i važećim propisima.

Županijski tim Varaždinske županije - mdomsp

Marija Šamec– zamjenica članice viša stručna savjetnica za maloljetnike. 042/401-888 (centrala). 042/401-834. Ured državne uprave u. Varaždinskoj županiji.

Županijski tim Krapinsko-zagorske županije

Tajnica Županijskog tima: Jadranka Cesarec. Institucija ... Gordana Vešligaj Vrhovec – zamjenica članice dipl. pravnica u Odjelu za djecu, mlade i obitelji.

Županijski tim Sisačko-moslavačke županije

Telefon. Centar za socijalnu skrb. Sisak. Sabina Krčelić – članica – voditeljica ... Ured državne uprave u. Sisačko-moslavačkoj županiji. Silvija Desić Basarić – ...

županijski sud u puli - Državno odvjetništvo

30 sij 2018 ... posao i s posla za prosinac 2017. godine. Bilješka broj 4: AOP oznaka 080 – Ostala potraživanja. Iznos prikazan na toj AOP oznaci u iznosu od ...

Županijski tim Šibensko-kninske županije

022/347-374. Dom zdravlja Šibenik. Lucija Celić – članica bacc.med.techn.,voditeljica patronažne službe. 091/2275-072. Lucija Junaković– zamjenica članice.

Presuda u korist Banke - Prnjavorac

(Presuda. Vrhovnog suda FBiH br. 070-0-Rev-08-001 568 od 25.02.2010. godine objavljena u biltenu Sudske prakse Vrhovnog suda FBiH br.1, Sarajevo, ...

10. Županijski polumaraton KRIŽEVCI KALNIK '19 - KTC Rezultati ...

1 svi 2019 ... 2 27. Zvonimir PROSENJAK. 1975 M40. AK Koprivnica. 1:32:30. 3 15. Danijel TRGOVAC. 1977 M40. Maraton Klub Velika Gorica. 1:34:19. 4 22.

ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ KRAPINSKO ...

BUDINŠČINA- OŠ V. NAZORA. 146. 17. TUHELJ- OŠ LIJEPA NAŠA. 166. 18. PREGRADA- OŠ J. LESKOVARA. 172. 19. KUMROVEC- OŠ JOSIPA BROZA. 189.

ŽUPANIJSKI TIM ZA SPREČAVANJE I BORBU PROTIV ... - mdomsp

Varaždin. Mirna Plavec – članica dipl. ing. soc. rada. 042/303-900 (centrala). 042/303-907 ... Policijska uprava. Varaždinska ... Opća bolnica Varaždin.

ured predsjednika suda - Županijski sud u Vukovaru

26 srp 2019 ... ... sud u Vukovaru. Vukovar, Županijska 33 ... mjesto administrativni referent - sudski zapisničar, prima se Martina Pastor, SSS ekonomist. 2.

ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA SPLITSKO ...

siječanj 2019. 2 gimnastika ... 19.01. ili 26.01.2019. VINKOVCI ... OSNOVNE ŠKOLE - VREMENIK ŠKOLSKIH SPORTSKIH NATJECANJA u šk. god. 2018/2019.

republika hrvatska županijski sud u splitu k-15/95 presudau ime ...

dobrovoljno, ali se za pojedince tražila i odgovarajuća provjera jer su martićevci bili ekstremisti. Utoliko optuženik tvrdi da nije ni mogao biti pripadnik takvih ...

javna presuda s poverljivim dodatkom - ICTY

29 нов. 2012 ... najverovatnije formirane u opštinama Prizren, Orahovac /Rahovec/, Suva Reka ... Od povreda je imao rasprsnut želudac, slezinu i duodenum.

Presuda ESLJP Lisica protiv Hrvatske

25 velj 2010 ... Zlatko Lisica i gđa Meri Lisica ("podnositelji zahtjeva") ... Bibinja na predio Punta kod marine „Zlatna luka“, gdje ih je čekala II-opt. Meri Lisica.

Presuda - Svezak I od II - Srpsko Narodno Vijeće

15 tra 2011 ... MLADENA MARKAČA. JAVNO. PRESUDA. SVEZAK I OD II. Tužiteljstvo. Obrana Ante Gotovine g. Alan Tieger g. Luka Mišetić g. Stefan Waespi.

ANALIZA KVALITETE PRESUDA UPRAVNOG SUDA U ... - CMS

moguće izvesti iz ovakve analize: iako je iz analize sadržaja moguće iščitati neke trendove upravnog sudovanja u postupku azila, iz materijala koje smo koristili ...

Presuda Suda prvog stupnja - AZTN

proizvoda ili korisnicima te usluge. Također treba primijetiti da se čak i tamo gdje postoji linearna progresija količinskih popusta do najvećeg mogućeg popusta, ...

1 Republika Hrvatska Županijski sud u Šibeniku Ured predsjednika ...

23 lis 2019 ... Županijski sud u Šibeniku. Ured predsjednika. Broj: 7 Su- 499/2019. Šibenik, 23. listopada 2019. OBAVIJEST UZ OGLAS za radno mjesto ostali ...

dozvole za županijski linijski prijevoz putnika - Vukovarsko ...

31.05.2017. “Čazmatrans-Vukovar”,Vukovar Stari vozni red. 397. “Polet” Vinkovci. VINKOVCI – VUKOVAR stalna putnička. 29. 6. “Čazmatrans-NOVA”, Čazma.

INTERVJU Županijski vijećnik Franjo Jagić DUPLERICA U ...

14 lis 2010 ... Obitelj Prepolec - najveći zagorski proizvođači mlijeka. INTERVJU. Županijski vijećnik. Franjo Jagić. DUPLERICA. U Budinščini se radi recesiji.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Županijski ... - Pasat Klesarstvo

Arhaik (eng. Archaic) > pretkambrij. Arkoza (eng. arkose) > pješčenjak. Arteški vodonosnik (eng. artesian aquifer) nalazi se pod nepropusnom krovinom, a.