šoderica - Podravina

7 lip 2016 ... čari Prosenice I kod Gabajeve grede, a zanimljiv je i primjerak nadlaktične kosti pronađene u koritu rijeke Drave na polo- žaju Širine kod Novog ...

šoderica - Podravina - Srodni dokumenti

šoderica - Podravina

7 lip 2016 ... čari Prosenice I kod Gabajeve grede, a zanimljiv je i primjerak nadlaktične kosti pronađene u koritu rijeke Drave na polo- žaju Širine kod Novog ...

Turistička perspektiva jezera Šoderica

Turistička zajednica Koprivničko-križevačke Prihvaćeno / Accepted: 7. 6. 2016. županije. Stručni rad. Koprivnica. Professional paper [email protected].

Geografski položaj i prometna povezanost jezera» Šoderica «

(povremenih i neprekinutih), uz naglasak da Podravina nužno treba što hitniju izgradnju ... Dakle prva važna buduća brza cesta je longitudinalnog smjera uz postojeću državnu cestu D2 pod ... što karakterizira izrazitu depopilaciju bez ... Glasnim zalaganjem za bržu izgradnju brzih cesta i Šoderica će naći pravi put za svoj ...

Podravina 149

dolomita je kamenolom Očura (Lepoglava) građen od trijaskih dolomita, koji se oplemenjuju u cesto- gradnji i industriji. U Podevčevu se eksploatira tehničko ...

Podravina 16 KB.pdf

1991., Tihomir, RAJČIĆ, Srpski list (glas) o hrvatskoj politici u banskoj ... umrli! Dalje ne pitajte. Supruga moja rijetkog mira i razbora, zlatna vjenčana druga, stezala je sr- ... pakrački episkop, književnik, pjesnik pod pseudonimom Srb-Milutin.

Podravina

God. 1883-85. daje izgra- diti novi dvorac u rasinji u koji se obitelj preselila 1885. ... Kako je rekao u intervju 1965. za »Bjelovarski list« jedan od prvih graditelja ...

Podravina 171

Key words: Varaždinske vijesti, KPH, SKH, Agitprop, history of journalism. Zbivanja iz razdoblja ... iz Vijesti u Varaždinske vijesti pod kojim novine izlaze i danas.

Podravina 41

U novije vrijeme Križevci prelaze u aluvijalnu (holocenu) dolinu ... jevoz. Radno vrijeme vozača nije određeno, nego se svakim danom vozi od 4h i 45min do 21h i ... KTC cca. 30 mjesta. Slika 7. Taksi vozilo na području grada. Križevaca ...

130 Podravina

Đuro Basariček i Zvonimir Pužar bile su ključne ličnosti koje su pomogle zbrinjavanju brojne djece u Podravini a pomagali su im gotovo svi podravski učitelji.

Podravina 65

Đuro Basariček u samoupravama oblasti s hrvatskim stanovništvom. Taj je list uvelike utjecao na jača- nje njenog republikanstva a može biti da je već kao ...

Podravina 205

PODRAVINA Volumen 18, broj 35, Str. 205 – 216 Koprivnica 2019. ... na ovom području, u čemu prednjači restoran »Klas« Koprivnica koji nekoliko menija.

Podravina 45

Ivan Thuroczy za Janusa i Ivana Viteza od Sredne navodi da su: „in Sclavonia ... poznatog humanista i diplomata Ivana Viteza mladeg.31 Uzimaa jući u obzir ...

Podravina 105

tlu Hrvatske znatno ubrzava iseljavanje, povećava negativna vanjska migracijska bilanca i gubi razvojni demografski potencijal. Obujam i prostorni razmještaj ...

Podravina 4

Katarina je bila pokretaË izdavanja djela Petra Zrinskog (“Adrianskoga mora sirena”,. “Sibila”), koja su bila iznimno vaćna za tadaπnju hrvatsku knjićevnost.

Podravina 5

Najvjerojatnije je prvo iskopan uzak rov u koji oblice polagane, potom su iste ... drvenih oblica pomoću drvene rešetke početkom 17. stoljeća pred Gradskim ...

Podravina 23

Tu je osobito važna bila franjevačka ljekarna u Varaždinu (koju je oslikao. Ivan Ranger). Nakon ... Rasinja), zatim na pavline (Lepoglava, Streza,. Križevci, Sv.

Podravina 143

Kisega, hrvatskog junaka general pukovnika Nikolu baruna Jurišića.17. Satnije su ... Bitka kod Banja Luke jest spomendan u povijesti Varaždinaca. Vojvoda.

Podravina 57

Grad Koprivnica zajedno sa širom okolicom u razdoblju koje je prethodilo početku Prvog ... tvorne koncerte ili uz neka druga javna događanja, a njima se veliča ...

Podravina 59

PODRAVINA Volumen 9, broj 18, Str. 59 - 88 Koprivnica 2010. ... Dno ukopa kod lubanje je ustanovljeno na dubini 128,53 m, kod zdjelice na 128,51 m a kod ... sigurnošću tvrditi, ali raspored degenerativnog OA na kralježnici svakako upućuje ...

Podravina 15 KB.pdf

zarstvo, mlinovi i pekare stupnjevi na putu od zrna i klipa do kruha i kolača. ... kola uz klopotanje klipa parne mašine označavalo je da je mlin u pogonu, kao što je ... 16 Stjepan UGARKOVIĆ, Izložbeni katalog Gospodarsko-šumarske izložbe ...

Podravina 71

Ključne riječi: razvijeni srednji vijek, kasni srednji vijek, gradište, arheološka ... elementi, kakvi su uočeni i u fazi razvijenog srednjeg vijeka gradišta - Fazi IIIb, ...

podravina - Hrčak

Časopis za multidisciplinarna istraživanja. Scientific Multidisciplinary Research ... Akademik Dragutin FELETAR e-mail: [email protected]. Dr. sc.

Podravina 5.indd

Dr. Dragutin FELETAR, 48000 Koprivnica, Trg mladosti 8 tel. ... Stjepan Pap, Valko Andrašec, Franjo Balika i Ivan Lesar.18 Kasnije je Mihovil ... Cestni promet v.

Preuzmite temu - Podravina

o toj zbirci pisati i Olga Šojat u tekstu Izbor iz "Ludbreške pjesmarice" (Šojat, 1968.). U uvodnom ... Maró, moju kuharicu onu! staru ... i ti moja mila draga ka si me ...

About Virovitica-podravina County

Virovitica-podravina County is located in the continental ... The county has 3 cities (Virovitica, Orahovica and. Slatina), 13 ... hotel with a capacity of 100 beds and.

Puno izdanje - Podravina

»PODRAVSKA BANKA« KOPRIVNICA. »INA - NAFTAPLIN« ... semestra), te pripremni tečaj 15 for. ali je smještaj u privatnim kućama. Za učenike Ratarnice.

Podravina 5 - TransFER - Institut za arheologiju

PODRAVINA Volumen 16, broj 32, Str. 5 - 25 Koprivnica 2017. Podravina 5. I. VALENT, I. ZVIJERAC, T. SEKELJ IVANČAN -. TOPOGRAFIJA ARHEOLOŠKIH ...

Ice age: Podravina fossils from distant past

LEDENO DOBA: PODRAVSKI FOSILI IZ DALEKE PROŠLOSTI ... 1 Ledena doba- tijekom geološke prošlosti smatra se da su se pojavila četiri ledena doba ...

prikazi novih knjiga i ×asopisa - Podravina

Podravina. PODRAVINA Volumen VIII, broj 16, str. 184 - 209, Koprivnica 2009. 184. DF=?5N= BCJ=< ?B>=;5 = ×5GCD=G5. PRIKAZI NOVIH KNJIGA I × ...

Podravina Koprivnica Ludbreg Đurđevac Pitomača

Nikola CIK (Đurđevac), akademik Dragutin FELETAR (Koprivnica), doc. dr. sc. ... Uz ostale čimbenike (promet, središnje funkcije, društvene potrebe), ... đer njeguje intenzivnije veze sa sjeverno-istočnim dijelom Apeninskog poluotoka (Pap N.

INVEST IN VIroVITIca-podraVINa coUNTY, croaTIa

Romić Promet Ltd. was established for the purpose of performing the following business activities: transport, sand and gravel exploitation, construction, and ...

POVJESNIČAR RUDOLF HORVAT KOPRIVNIČKA PODRAVINA

Iako je njegovanjem hrvatske povijesne svijesti prof. dr. Rudolf Horvat zadužio svaki naš kraj, ipak je 120-obljetnica njegovog rođenja prošla nezapaženo, pa je ...

Ružica Vuk, Ludbreška Podravina – gospodarski razvoj kao fak- tor ...

Ružica Vuk, asistent na Geografskom odsjeku PMF-a u Zagrebu, nakon godina mukotrpnog istraživanja objavila je knjigu o razvoju ludbreškog gospodarstva od ...

Disasterous floods in Podravina region around Koprivnica and ...

Ključne riječi: Drava, Mura, vodostaj, izlijevanja, poplave, štete, nasipi, ... plantaže topole koprivničkog Šumskog gospodarstva te pogoni Šljunkare23 Botovo.

ENOGASTRO - VODIC PODRAVINE I PRIGORJA - Izdanje Podravina

VODIČ PODRAVINE I PRIGORJA. Svibanj 2017 - Izdanje Podravina. Wine and gastronomy of Podravina and Prigorje / May 2017 - Podravina Issue. TRAVEL.

VODIC PODRAVINE I PRIGORJA - Izdanje Podravina i Prigorje

Wine and gastronomy of Podravina and Prigorje / May 2017 - Podravina and ... Tel./fax: 385(0)48-681-199 GSM: 385(0)91-581-9613 web: www. tz-krizevci.hr ...

förderung von sanftem tourismus in der region podravina ... - IRAP

zu Fachpersonen in der Podravina-Region und die von der Arbeit ... Prigorje“, die von der Tourismusgemeinschaft des Distriktes herausgegeben wurde, sind 27 ...

hrvatske narodne pjesme puka štokavskoga i ... - Podravina

136 je naslov »Kajkavske pjesme«. I ta kopija pokazuje kako se postupalo s tuđim rukopisima. Kajkavski tekstovi, koje je Deželić, po širem području zapisivanja, ...

weiss-merhaut-vošicki ili pogled u koprivničko ... - Podravina

Donosi Merhautovo djelovanje u Hrvatskoj i dolazak u. Koprivnicu ... snici iz prosinca 1914., kad je već četiri godine djelovao u Zagrebu, kao izdanja svoje knjižare navodi ... 27 Popis se nalazi na koricama romana Bakica Božene Němcove.

ENOGASTRO-VODIC-PODRAVINE-I-PRIGORJA-Izdanje-Podravina ...

VODIČ PODRAVINE I PRIGORJA. Svibanj 2017 - Izdanje Podravina i prigorje. Wine and gastronomy of Podravina and Prigorje / May 2017 - Podravina and ...

podravina, časopis za multidisciplinarna istraživanja, vol. xiii., broj ...

Feletar i Hrvoje Petrić, a časopis je objavljen u izdavačkoj kući Meridijani. Velik dio radova objavljenih u ovome broju mogli bismo svrstati u kategoriju onih koji ...

podravina- đurđevac open 2017 - Karate zveza Slovenije

8 tra 2017 ... ĐURĐEVAC. Prijave/Entries: www.ekarate.eu ... sMJEŠTAJ. Hotel Picok**** www.hotel-picok.hr. Tel. 048 672-200 | E-mail: [email protected].

Everyday Life of a Typical Orthodox Serb Family in Podravina ...

Vozili smo odojke i krave." Anka Zoretić iz ... brdara (za tkanje) 2, pečenjara 2, pilara drva 3, mlinara 120, pilana 7, vlasnika vršalica 8, ciglara 4, električara.

Iz mjesta gdje se spajaju Slavonija i Podravina dolazi meso divljači ...

premiti ispod peke s raznim začinima i povrćem. Gulaš masa: cca 1 kg ... Priprema izvornih jela od divljači lakša je uz praktične à la WILD proizvode: but, kare, ...

5o4.6 (497.13 "Podravina") - 862 Dragutin Feletar?

Drave, kao i kompleksno uredenje njezina sliva, izaziva pojačano zanimanje ne samo ... jeg nivalnog režima: ona ima niski vodostaj zimi i visoki u drugoj polovici ... Moslavina (47 MW) i HE Osijek (35 MW) i to u saradnji sa NB. Madarskom.