P R I R U Č N I K FIZIKE

svako pitanja (zadatak), da pokuša da pretpostavi odgovor na osnovu znanja stečenih u ... provodnicima silu jednaku 2×10−7 njutna po metru dužine (9. ... Urošević V., Krmpotić Đ.: Primenjena fizika – za IV razred usmerenog obrazovanja,.

P R I R U Č N I K FIZIKE - Srodni dokumenti

pitanja iz zakona zračenja i kvantne fizike - DNEVNA DOZA FIZIKE

Ako temperatura T crnog tijela raste, valna duljina λmax kojoj pripada ... Čestici kinetičke energije E, mase m pridruţuje se de Broglieva valna duljina λ. Energija ...

državno natjecanje iz fizike - Natjecanja iz fizike

20 tra 2018 ... Stjepan Sabolek, prof., Gimnazija Lucijana Vranjanina, Zagreb. 23. Luca Spetić, prof., Osnovna škola grofa Janka Draškovića, Zagreb. 24.

P R I R U Č N I K FIZIKE

svako pitanja (zadatak), da pokuša da pretpostavi odgovor na osnovu znanja stečenih u ... provodnicima silu jednaku 2×10−7 njutna po metru dužine (9. ... Urošević V., Krmpotić Đ.: Primenjena fizika – za IV razred usmerenog obrazovanja,.

Naloge iz fizike II za FMT - Fmf

21 okt 2004 ... elektricno poljsko jakost ustvarja vsak naboj na mestu drugega naboja? Kolikšna elektrostatska sila deluje na vsakega od nabojev? 4 ...

fizike 1 - Nobel

26 сеп 2019 ... FIZIKE 1. Kurs iz Fizike 1 odvija se tokom prvog semestra osnovnih studija. ... P.Marinković: Fizika 1, skripta, autorsko izdanje, Beograd 2017. 2.

MATEMATIČKE METODE FIZIKE II

MATEMATIČKE METODE FIZIKE II. Drugi kolokvij 04.07.2014. 1. (a) Pokažite da su funkcije f(z) = c i f(z) = z, gdje je c kompleksna konstanta, analitičke u cijeloj.

Ispitivanje iz FIZIKE - ncvvo

17 pro 2015 ... ispitivanju znanja, odnosno izraditi i analizirati ispite (standardizirani ispit i standardizirani postupak) ... Cilj ispita iz fizike: procijeniti razine usvojenih ... C (7). D (5). P e rcen tage. Score Groups. Subgroup 0 -- Subtest 0. 0. 20.

Vjezbe iz nuklearne fizike - PMF

Kvarkovi su elementarne cestice koje grade hadrone (barione i mezone); dolaze u šest okusa: u, d, c, s, t i b. Po masama i naboju ovih se šest cestica moze ...

matematičke metode fizike i - PMF

Ispitni zadaci iz predmeta. MATEMATIČKE METODE FIZIKE I. 29. kolovoza 2012. Benjamin Fetić. Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo. Odsjek za fiziku ...

ovdje - Natjecanja iz fizike

17 sij 2019 ... stranicama natjecanja (https://core.natjecanja-iz-fizike.net). Zadaci i rješenja će biti objavljeni u. 'zipanom' PDF formatu zaštićenim zaporkom.

MATEMATIČKE METODE FIZIKE I

2 velj 2019 ... Stokesov teorem. Promatramo relaciju koja je analogna Gaussovom teoremu, a povezuje plošni integral derivacije funkcije s krivuljnim ...

Ples bez matematike i fizike?*

4 ožu 2015 ... Ključne riječi: ples, baletne pozicije, težište, centar mase/tijela, ravnoteža, sila trenja, vektori, rotacija, fizika, matematika. Balet (tal. balletto) ...

Zbirka zadataka iz fizike 201...

ZBIRKA REŠENIH ISPITNIH ZADATAKA IZ FIZIKE. VI izdanje. Autori: dr Jelena Ilić redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu dr Zoran ...

Formule iz opce fizike - Fer

10 ruj 2014 ... ϕ[t] a [t] = −(ω[t])2 r [t] α[t] ω[t] v [t] α[t] ≡ d dt ω[t]. Dinamika. Kolicina gibanja i kineticka energija: p ≡ m v. Ekin. ≡ mv2. 2. Jednadzba gibanja:.

Matematiˇcke metode fizike

Predgovor. Ovo su bilješke prema kojima autor izvodi (je izvodio) predavanja iz kolegija Matematicke metode fizike, u petom semestru studija Fizika, nastavnicki ...

Digitalna elektronika za fizike - Fmf

Dušan Ponikvar. Digitalna elektronika za fizike. Maj 2009. 1. 2. 3. 8. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 14. 3. 12. 13. D. CLK. Q. Q. 14. 3. 12. 13. D. CLK. Q. Q. 1. 2. 3. 8.

RAČUNSKE VEŽBE IZ FIZIKE

Zbirka zadataka iz fizike. Mr V. Drinčić. 2.12 odgovor: (. ) (. ) kg. 098,0. 2. 1. 2. 1. 2 ... s kretanje je sa stalnom brzinom, odnosno a = 0; od 3,5 s do 7 s kretanje je ...

AUDITORNE VJE”BE IZ FIZIKE, PEIT, 1

Divergentna leća ima fokalnu daljinu f = 50 [cm]. Pred lećom u udaljenosti od 30 [cm] stoji predmet visok 2 [cm]. Odredite konstrukcijom i računski položaj, ...

Formule iz opce fizike - FER-a

10 ruj 2014 ... ϕ[t] a [t] = −(ω[t])2 r [t] α[t] ω[t] v [t] α[t] ≡ d dt ω[t]. Dinamika. Kolicina gibanja i kineticka energija: p ≡ m v. Ekin. ≡ mv2. 2. Jednadzba gibanja:.

Digitalna elektronika za fizike

Dušan Ponikvar. Digitalna elektronika za fizike. Maj 2009. 1. 2. 3. 8. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 14. 3. 12. 13. D. CLK. Q. Q. 14. 3. 12. 13. D. CLK. Q. Q. 1. 2. 3. 8.

Gradivo iz fizike – teorija

FIZIKA. 1.razred. Nina Obradović, prof. 1 gradivo ukratko at v = 1. 2. 3. 1. 2. 3 ... ... uk uk ... Primjeri vektorskih veličina u fizici : pomak, brzina, ubrzanje, sila, .

www.hfd.hr – sve o natjecanjima iz fizike ŽUPANIJSKO ...

www.hfd.hr – sve o natjecanjima iz fizike. ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ FIZIKE – 2006/07. Osnovna škola. Uputa: U svim zadacima gdje je to potrebno koristiti ...

MATEMATIˇCKE OSNOVE OP´CE FIZIKE

Ovim je definirana nova funkcija koju zovemo druga derivacija funkcije f i oznacavamo je ... (b) Sinus i kosinus istog argumenta razlikuju se u fazi za π/2 ili T/4,.

Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike

vrijednosti jedan, molarna koncentracija natrija je jednaka molarnoj koncentraciji monomera. U našim mjerenjima koristili smo monodisperzne uzorke NaPSS-a ...

Pitanja iz Opce fizike 2 (2014)

... FIZIKA II (Elektricitet i magnetizam) – 2014. god. A. TEMELJNA PITANJA. (Student izvlači tri pitanja na koja odgovara. Potpuno neznanje, ili nerazumijevanje.

Pitanja za 1. kolokvij iz Osnova fizike 2

Faradayev kavez. 3. Električni potencijal. - elektrostatska potencijalna energija: definicija, izvod, ovisi li o putu od početne do krajnje točke. - rad pri prenošenju ...

laboratorijske vaje iz fizike - Arnes

maturitetnega izpita iz fizike, ki niste dijaki Gimnazije Brežice, morate pri učitelju fizike napovedati svoje opravljanje vaj. Pri izbirnih urah fizike boste opravili 10.

Posebne upute – Natjecanja iz fizike

22 sij 2020 ... Luca Spetić, prof.; Osnovna škola grofa Janka Draškovića, Zagreb. 24. Marko Šušak, prof.; Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički ...

Eksperimentalne vezbe iz fizike - ALAS

6 апр 2002 ... U izrazu (4–1) se pojavljuje konstanta proporcionalnosti E koja se naziva modul ... mozemo pronaci koeficijent elasticnosti opruge k.

Pitanja iz Opce fizike I (2014)

Kako se definiraju desni i lijevi kartezijevi koordinatni sustavi? ... Objasnite zašto referentni sustav koji rotira u odnosu na neki inercijalni sustav ne možemo.

PROBLEMSKI ZADACI U NASTAVI FIZIKE

zadataka u nastavi od velikog je značaja za učenikovo razumijevanje fizike. Ključne riječi: fizika, nastavnik, problemski zadaci, rješavanje problema, strategije, ...

Zbirka zadataka iz atomske fizike

Ova „Zbirka rešenih zudutuku iz utomske fizikere nastala je kao skup svih izabranih zadataka koji su tokom niz godina radeni u okviru kursa Atomske fizike na ...

Natjecanje i smotra iz fizike 2017./18.

119 ucenika (OŠ – 48, ŠS – 71) osnovnih i srednjih škola na drzavno natjecanje iz fizike. Pored natjecanja u znanju koje se odvija na spomenute tri razine ...

Osnove fizike 2.indb - Element

Leclancheov članak je prikazan na slici 1.3-3. Galvanski članci se mogu spajati u električne baterije. Svaki izvor, poput baterije na slici 1.3-4, možemo opisati:.

Natjecanje i smotra iz fizike 2016./17.

Natjecanje iz fizike ucenika osnovnih i srednjih škola organizira Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Agencija za odgoj i obrazovanje i ...

Laboratorija fizike 1 i 2 - Fizicki fakultet

konstanta elasticnosti opruge. Ova elasticna sila deluje na kuglicu te rezultujuca sila na nju iznosi Fr = k∆l − mg, zbog cega jednacina kretanja kuglice glasi.

osnovne škole - Natjecanja iz fizike

OŠ Ante Kovačića, Zlatar. Zlatar. Vladimira Nazora 1. 49250 [email protected] Ličko-senjska županija. Srednja škola Pavla Rittera Vitezovića ...

Državna matura iz fizike - ncvvo

Državna matura iz fizike. Ispitni katalog za nastavnike rujan 2007. verzija 1.0. Urednik publikacije: Članovi stručne radne skupine za pripremu ispita iz fizike:.

Knjižica formula iz Fizike - ncvvo

FIZ T D. 12. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. FIZIKA. Knjižica formula. FIZIKA knjizica formula.indd 1. 30.3.2010 14:53:29 ...

Praktikum za računske vežbe iz Fizike

Računske vežbe iz Fizike. Praktikum ... Zadaci za samostalnu vežbu: 3. ... 8. Odrediti jedinicu koeficijenta viskoznosti (η) primenom jednačine za viskoznu silu. F.

RAČUNALO KAO OSCILOSKOP U NASTAVI FIZIKE

22 svi 2015 ... RAČUNALO KAO OSCILOSKOP U NASTAVI FIZIKE. Diplomski rad. Predložen Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

OSNOVE KLASIˇCNE IN MODERNE FIZIKE

Komet ima rep in glavo, ta pa je sestavljena iz jedra in meglicaste ovojnice, ... Tritij razpada z razpolovnim casom 12.3 leta, pri cemer nastaja helijev izotop He3.

Osvrt na predmetni kurikulum Fizike - PMF

izv. prof. dr. sc. Ivica Aviani, IF, Zagreb; PMF, Split. — mag. phys. Ines Dukić, XV. gimnazija, Zagreb. — dr. sc. Nataša Erceg, Sveučilište u Rijeci, Odjel za ...

ZBIRKA RIJEŠENIH ZADATAKA IZ FIZIKE

(mehanika se izlaže bez primjene diferencijalnog i in- tegralnog, a toplina i elektricitet bez primjene inte- gralnog računa ) . Da bi se nadoknadio relativno kratak.

Studiji fizike - Fizički odsjek

Studij fizike na PMF-u uključuje klasičnu fiziku ... Predmeti Osnove fizike 1, 2, 3 i 4 predstavljaju ... H. Kraljević, Matematičke metode fizike 1, Skripta –PMF, 1976.

Meduispit iz Fizike 1 (28. travnja 2016.) - Fer

28 tra 2016 ... Deceleracija automobila na kosini dana je relacijom d = g (µ·cosθ – sinθ) (1). Brzina automobila pri kočenju dana je relacijom v = v0 - d·t.

Praktikum iz Opce fizike I - pmfst

skale noniusa je za tocno 1 milimetar kraca od odredene duljine milimetarske skale ... Uz pocetni uvjet da njihalo u trenutku t = 0 miruje u polozaju s kutom otklona ... [2] M. Pozek i A. Dulcic, Fizicki praktikum I i II, Sunnypress, Zagreb (1999).

demonstracijski pokusi u nastavi fizike ... - Repozitorij PMF-a

pokusa s lukom i strijelom gdje se elastična potencijalna energija pretvara u kinetičku. Bez obzira o kojem se obliku energije radi, učenike možemo poticati ...

IZRADA I PRIMJENA TELESKOPA U NASTAVI FIZIKE

Sferna aberacija. Točka C predstavlja žarište marginalnih zraka, a točka D žarište paraksijalnih zraka. Sa ef je označen položaj kruga najmanje konfuzije.

TEST ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA IZ FIZIKE

TEST ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA IZ FIZIKE. 1. Broj osnovnih fizičkih veličina u Međunarodnom sistemu jedinica (SI) iznosi: (a) 4. (b) 7. (c) 9. 2.

Preverjanje znanja iz fizike za 8. razred Ime in priimek ...

Naštej nekaj svetil! Kakšna je razlika med svetilom in osvetljenim telesom? Kaj je potrebno, da predmet vidimo? Kako se širi svetloba? Iz česa je sestavljena ...

PRAKTIKUM FIZIKE SKRIPTA IZ LABORATORIJSKIH VJEŽBI ZA ...

PRAKTIKUM FIZIKE. SKRIPTA IZ. LABORATORIJSKIH VJEŽBI. ZA STUDENTE KOJIMA. FIZIKA NIJE GLAVNI PREDMET. -uvodni dio-. Pripremili: izv. prof. dr. sc ...

POKUSI IZ OPTIKE U INTERAKTIVNOJ NASTAVI FIZIKE

prijateljicama i prijateljima na svakoj rijeĉi podrške koja me gurala naprijed i, ... ne mogu shvatiti da zrake svjetlosti dolaze s predmeta u oko te tako vidimo ...

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ FIZIKE '02 UČENIKA OSNOVNIH ...

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ FIZIKE '02 UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA. PISMENI ZADACI. 1. Na vrpci školskog vibratora (frekvencije 50 Hz) predočeno je ...

PITANJA IZ ZAKONA ZRAČENJA I KVANTNE FIZIKE

skog zračenja kojim obasjavamo metal (fotoelektrični učinak). Iz grafa se može odrediti vrijednost Panckove konstante h mjereći duljine a i b. Vrijed-.

Osnove inženjerske fizike I - Sveučilište Sjever

J. Dobrinić: Fizika (mehanika, titranje,toplina), Tehnički fakultet Rijeka (1988). 3. E. Babić i dr. : Zbirka riješenih zadataka iz fizike, Školska knjiga, Zagreb. (1990).

1 Osnove kemije i fizike - Naklada Slap

izraz formulska jedinka umjesto molekulske formule. Nema jasnog razgraničenja između kova- lentne i ionske veze. Ionska veza i nepolarna kovalentna veza ...

Vertikalni hitac - DNEVNA DOZA FIZIKE

Primjer 2: Kuglica je puštena da slobodno pada s visine 10 m. U trenutku ispuštanja kuglice, bačena je druga kuglica vertikalno prema gore početnom brzinom ...

Naloge iz fizike II za FMT - Fakulteta za matematiko in fiziko

21 okt 2004 ... elektricno poljsko jakost ustvarja vsak naboj na mestu drugega naboja? Kolikšna elektrostatska sila deluje na vsakega od nabojev? 4 ...