fizika - ZUNS

FIZIKA za sedmi razred osnovne škole priručnik za nastavnike. 7. Zavod za ... 8). Treba očekivati da više od 2/3 učenika odgovori tačno na postavljeno pitanje.

fizika - ZUNS - Srodni dokumenti

fizika - ZUNS

FIZIKA za sedmi razred osnovne škole priručnik za nastavnike. 7. Zavod za ... 8). Treba očekivati da više od 2/3 učenika odgovori tačno na postavljeno pitanje.

[email protected] QED 1 MAGNETNA INDUKCIJA 16.1 ... - Fizika in še kaj

MAGNETNA ENERGIJA TULJAVE. 16.1. MAGNETNA INDUKCIJA. Magnetna indukcija je pojav pri katerem se v magnetnem polju ustvarja. (inducira) električna ...

1 MOLEKULARNA FIZIKA FIZIKA AGREGATNIH STANJA ...

materijal pretvore u svako od tri osnovna agregatna stanja: čvrsto, tečno i ... Međutim, površinski molekuli vode se jako privlače zbog površinskog napona i ...

[email protected] QED 1 ATOMSKO JEDRO 20.1 ... - Fizika in še kaj

NUKLEONI. 20.3. MASNI DEFEKT JEDER. 20.4. JEDRSKE REAKCIJE. 20.5. RAZPADI. 20.6. AKTIVNOST IZOTOPA. 20.7. CEPITEV JEDER – FISIJA. 20.8.

Fizika 2 Termodinamika, valovi i kvantna fizika - PMF

7 lip 2015 ... 13.3 Glazbena vilica. Glazbena vilica je akusticki rezonator koji sluzi za ugadanje blazbenih instrumenata. Nacinjena je od elasticnog ...

[email protected] QED 1 SVETLOBA 12.1. UVOD 12.2 ... - Fizika in še kaj

7. ZBIRALNA (BIKONVEKSNA) LEČA. Za leče veljajo iste enačbe, kot pri zrcalih. Zbiralna leča ima gorišče in zbere žarke v gorišču. Pri zbiralni leči ločimo dva ...

fizika fizika fizika - pfst

Jednostavno harmonijsko titranje (izraz za silu, elongaciju, diferencijalna jednadžba, skica, brzina, akceleracija). 4. Vrste valova i jednadžba vala, stojni valovi.

fizika i 6. predavanje fizika i 6. predavanje sila i potencijalna ... - FKIT

Zaista, kad ne bi bilo sila trenja, vanjskih i unutarnjih, automobili bi se mogli ... Primijetite da ova formula ne izražava odnos između dvaju vektora nego samo ...

fizika i 6. predavanje fizika i 6. predavanje sila i potencijalna energija

Sila je vektor, a potencijalna energija nije vektor. Pitanje je kako mogu biti ... Primijetite da ova formula ne izražava odnos između dvaju vektora nego samo ...

fizika i 13. predavanje fizika i 13. predavanje toplina i ... - FKIT

Toplina je oblik energije, a temperatura je veličina koja označava ... FIZIKA I. 13. PREDAVANJE. Promjena je količine topline u određenom sustavu ovisna o.

fizika i 14. predavanje fizika i 14. predavanje - FKIT

14. PREDAVANJE. Izotermni proces. To je proces pri konstantnoj temperaturi. Jednadžba procesa je . Tada tlak nekako ovisi o volumenu, a ta je ovisnost.

fizika i 6. predavanje fizika i 6. predavanje - FKIT

FIZIKA I. 6. PREDAVANJE. SNAGA. Premda možemo obaviti određeni mehanički rad koji, izražen količinski u džulima, može biti jako velik ipak osjećamo da je.

fizika i 13. predavanje fizika i 13. predavanje - FKIT

U tom je smislu unutarnja energija slična temperaturi—obje su veličine funkcije stanja tijela. No, kad smo već tako definirali unutarnju energiju sustava, gdje.

fizika i 5. predavanje fizika i 5. predavanje - FKIT

sile otpora zraka? Kolika je prosječna sila otpora zraka? Rješenje: Rad težine je. Razlika kinetičkih energija je. Prosječnu silu otpora zraka definiramo kao omjer ...

Molekularna fizika i termodinamika Molekularna fizika i ...

vrste materijala tela,. ◇ mase ... Perpetum mobile prve vrste: ne može se stvoriti energija ni ... Nemoguć je perpetum mobile druge vrste: Ne postoji mogućnost.

FIZIKA I 5. PREDAVANJE FIZIKA I 5. PREDAVANJE Potencijalna ...

taj rad, treba mi energija" ili "iscrpljen sam, nemam dovoljno ... Očito su i rad i energija, kao i sila, pojmovi povezani s ... Gravitacijska potencijalna energija.

fizika i 2. predavanje fizika i 2. predavanje - FKIT

FIZIKA I. 2. PREDAVANJE. Ukupni pomak je zbroj svih pomaka. Ukupni prijeđeni put je jednak zbroju pojedinačnih prijeđenih putova ("koraka"). Općenito vrijedi.

fizika i 10. predavanje fizika i 10. predavanje - FKIT

10. PREDAVANJE. FIZIKA I. 10. PREDAVANJE. Hidrostatski tlak. U gravitacijskom polju na fluidnu česticu djeluje njezina težina. Ukupna sila i zakon statike su.

UDK - ZUNS

Selektivnost u domenu memorije (kada je u pitanju tekst koji treba ... informaciju): telegram, vijest, izjava, komentar; obavještenje, poruka; pozivnica; zapisnik; ... red vožnje/letjenja; recept (kulinarski, ljekarski); biografija (CV); impresum knjige; ... se da je prezrivo-šaljivi ton oca na samrtničkoj postelji o kome piše u romanu.

ŠAH I, II, III - ZUNS

rada na posebnim šahovskim simbolima i jezicima, a sve faze šahovske partije (otvaranja, središnjica i završnica) enciklopedijski se obrađuju. Zbog toga je ...

Geografija 7 - ZUNS

jena (iz nastavne jedinice Kretanje morske vode): masna slova su ona koje ... Pretpostavimo da vas predsjednik vaše kompanije povede u posjetu budističkom hramu, a vi ... Vulcanus – bog vatre i kovačkog rada kod starih Rimljana), geološka ... jeli se na četiri glavna dijela (okeana): Tihi, Atlantski, Indijski i Sjeverni ledeni ...

Biologija - ZUNS

Biologija priručnik za nastavnike za šesti razred osnovne škole. Zavod za ... nja može se postići na više načina, kao što su kvizovi, prezentacije, grupne diskusije ili slično, što ... Zatim rješavaju zadatke 4, 5, 6 i 7 u radnoj svesci na stra- ni 7, 8 ...

Geografija 1g - ZUNS

za nastavnike za prvi razred gimnazije ... Fizička geografija je geografska naučna disciplina koja proučava procese, pojave i oblike koji se odi- ... Geografija 1. 5. Zemlju, njene prirodne i društvene elemente. Na ovaj način učenici ... Geografska karta – sam naziv ”geografska karta” govori o tijesnoj vezi između kartografije i.

Moć jezika - ZUNS

5. UVOd. Udžbenik Moć jezika za VIII razred osnovne škole svojom strukturom i sadržajem ... Sada je odrasla i shvata da to baka radi iz ljubavi prema njoj.

ViO br 3 final.pdf - ZUNS

Taj oblik instrumenta se često upotrebljava u ginekologiji, te se i naziva ginekološki šestar. Kefalometar je po konstrukciji identičan pelvimetru, ali je manji i ima.

Marketing - ZUNS

Firma za proizvodnju posteljina i dušeka „Dormeo“ često koristi svjedo- čenja u svojim propagandnim kampanjama. Banke u reklamiranju kredita često koriste ...

sociologija - ZUNS

Sociologija je sastavni dio programa društvenih nauka u okviru nastavnog ... nastaje nezavisno od srodstva i susjedstva, a uslovljeno je sličnošću posla i ...

Untitled - ZUNS

занимљив интерактивни процес. Оријентациона мапа кретања на часовима књижевности могла би изгледати овако: e HOB .. тави. KH наставник/ ...

ViO br 3-4 final.pdf - ZUNS

nekim krajevima navodi se bijela, u nekim crvena, a u nekim samo košuljica) ... Online Journal of Educational Sciences, 2 (2), 419-440. ... da ću biti prah / i mrtva stvar“. ... Objavljuju se samo radovi koji nijesu ranije objavljivani, osim prevoda.

Geografija 9 - ZUNS

Zaštita prirode Crne Gore . ... IX razred – Crna Gora: orijentacioni odnos časova za obradu novih znanja i ... ri na pitanja i rješenja zadataka iz Radne sveske. ... PRIRODA CRNE GORE. 5 6. Podteme. Nastavne jedinice. RELJEF CRNE GORE ... radni listići sa zadacima, nijema karta, radna bilježnica, fotografije, flomaste-.

подгорица - ZUNS

2 јун 2015 ... vo svojim podvizima na najbolji mogući način predstav- ljaju. Požrtvovanje i borba ... brk i Božica Grujičić, za mul- timedijalnu ... jedine nezaobilazne recepte crnogorske kužine. „U pitanju ... Đedova se gora zvaše,. Đe mi mala ...

Geografija 2 - ZUNS

Azija – geografske karakteristike. 64 ... Azija – geografski prikaz karakterističnih država 67 ... na kojima leže glavni gradovi nekih zemalja Južne Amerike. Bogota ...

Biologija 6 - ZUNS

je za šesti razred osnovne škole ostvarite što uspješnije. Priručnik daje ... bilježnice, lopatice, nož, skalpel...), laboratorijska ... Učenici čitaju i analiziraju uvodni pasus lekcije Kako se izučava priroda? na strani 11. Od- govaraju na ... Učenici rade zadatke 2 i 3 na strani 6 radne sveske i prezentuju rješenja. Zaključuju da se.

računovodstvo - ZUNS

Knjiženje rashoda i prihoda na kontima vremenskih razgraničenja kao i zaključivanje konta ... do izjednačenja jer smo uzeli hipotetički primjer sa dva konta.) Ukupan ... Blagajna. Kapital. Krediti za osnovna sredstva. Krediti za obrtna sredstva.

prirucnik - ZUNS

животиња и људи током године. уче годишња доба. у свакодневним ... 9. разговарају о активностима људи у прољеће. шта раде људи у граду, а шта на ...

ViO br 3 2016 fin.pdf - ZUNS

Osobine mehatroničkih proizvoda i sistema su [http://www.tsrb.hr/ ... dinamiku i raspored zumiranja može prilagoditi nastavnoj situaciji i reakciji učenika. ... čak i po pet-šest sati dnevno, ukoliko bi im mogućnosti to dopuštale, dok se.

Vino i hrana - ZUNS

njegovom preradom: alkoholna pića, sokovi, džem, slatko, suvo grožđe. Pretpostavlja se da je ... Vino pinoa bijelog ima začinsku notu, kremastu voćnost koja ...

цврчак и мрави - ZUNS

стилској анализи бити посвећено више времена. Бајка, посебно народна, као и басна, подстаћи ће значајну анализу тока радње, ликова и, нарочито, ...

likovna kultura - ZUNS

RITAM (RAVNOMJERNO I NERAVNOMJERNO PONAVLJANJE) (2 časa) . ... Sadržaj predmeta Likovna kultura koncipiran je tako da učenici i učenice u skladu.

živimo zdravo - ZUNS

uzrastu, mogu značajno da utiču na ukupno zdravlje kasnije u životu. Zdravstveno vaspitanje, sa ciljem očuvanja i unapređenja zdravlja, predstavlja disciplinu ...

Carolija muzike 1 - ZUNS

Сви пјевају, кола се крећу једно за другим, зависно од тога шта се помиње у одређеној строфи: Ученик/ученица у средини који представља „висибабу“ ...

Prosvjetni rad - Broj 50.pdf - ZUNS

pila i zemljište za izgradnju novog vrtića i osnovne škole u zahvatu ... miliona eura, čime su stvoreni odlični uslovi za boravak i rad. ... nih miljea, pranje vunenih ... suru, heklanje, pletenje, tka- ... meta postoji samo završni ispit na kraju seme-.

Matematika 2 Prirucnik.pdf - ZUNS

24 математика 2. Примјер диктата 2: 5 горе, 1 лијево, 3 горе, 1 лијево, 2 горе, ... Ова дјеца ће бити јунаци ове лекције, у којој ће ученици рјешавати ...

У СВИЈЕТУ МАТЕМАТИКЕ - ZUNS

боље оријентишете у таквом свијету, да откривате нове ствари, ... најједноставнији начин: (32 29) – 28 = 32 (29 – 28) = 32 1 = 33. ... Задатак 8: Упутство: Ученици прво одређују колико је потребно намирница за 1 колач,.

Biologija II Prirucnik.pdf - ZUNS

adaptacije, evolucija mahovina, mahovine u životnim zajednicama, građa i izgled, ... Porijeklo mahovina i ostalih kopnenih biljaka od algi, i dalju evoluciju ...

ViO br 3 2019 cijeli.pdf - ZUNS

Ovakve pojmove treba da potraži u rečenicima i enciklopedijama. Posebnu pažnju bi ... Zagreb: Golden marketing ‒ Tehnička knjiga, Hrvatski studiji Sveučilišta u. Zagrebu. ... prezentacije i smotre arheološkog filma, etnološkog filma i slično. ... дијете у једном момену осјетити свој ликовни импулс и онда ће оним даром.

КАКО ТО МОЖЕ - ZUNS

Г. Тартаља – БИЈЕЛИ ЦВЈЕТОВИ. 97. Д. Ђуришић – ... од креп папира и хамера у боји прави капу или маску како би се. „прерушио/прерушила“ у ...

4.Bezbjednost na računaru - ZUNS

kuće ili na radnom mjestu vaših roditelja. U svakom ... raditi udobno i bezbjedno, bez obzira da li ste u školi ili kod kuće. Većina ... Minecraft vam mogu pomoći u.

Prirucnik mat cir.indd - ZUNS

Ученици сазнају да прво пиле гледа удесно (слика 6), а друго улијево (слика 7). ... У 5. задатку дјеца сама уочавају које фигуре треба нацртати и како их ...

Matematika 4 prirucnik.pdf - ZUNS

за четврти разред основне школе. 4. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva ... наставном програму математике за четврти разред основне школе. ... 4. МАТЕМАТИКА пажња на суштину датог математичког појма. Због тога је могуће постићи ... долазе до рјешења које, уопштавањем, доводи до новог знања.

C r nogors kije zi kk ao ne ma ter inj - ZUNS

Nastavni listići . ... upotrebljavanje zamjenica, pisanje odgovora na pitanja postavljena u Radnoj svesci. Tematski ... zamjenice i rečenice) i pravopisna pravila.

prirucnik 7.indd - ZUNS

FIZIKA za sedmi razred osnovne škole priručnik za nastavnike. 7. Zavod za ... Zadaci. Riješiti zadatke 3 (str. 6) i 5 (str. 7) iz Zbirke. Predznanja iz prva dva ciklusa ... log, stara o sistemu zakonskih mjernih jedinica u Crnoj Gori. ... titi da su još u IV razredu iz matematike izučavali pretvaranje vrijednosti dužine i mase s različitim.

ликовна култура - ZUNS

КУЛТУРА. За други разред основне школе. Приручник За наставнике ... предложених сценарија. у томе су нам помогли ученици одјељења II 4 Основне ...

Od molekula do celije - ZUNS

od plastelina u kojem su smještene organele; ili iskoristite tetrapak u kome ćete naduvati balon, kao primjer ... Sa učenicima pratite molekul CO2 od mjesta ulaska u biljnu ćeliju do njegovog izlaska iz hloroplasta u ... Moderna biologija stanice.

čarolija muzike - ZUNS

Tonski zapis pjesme, koji se nalazi na pratećem CD-u, nikako ne treba ... koju će nastavnik/nastavnica snimiti na diktafonu, mobilnom telefonu ili nekom sličnom.

Matematika 3 Prirucnik.pdf - ZUNS

U SVIJETU MATEMATIKE 3 ... matematika za treći razred osnovne škole. 3 ... o razlikama između ta dva slučaja sabiranja, predlažemo im igru „Ko će brže“.

blumova taksonomija - ZUNS

D. metakognitivno znanje (znanje kako učiti). Svih šest nivoa kognitivnih procesa mogu se ostvarivati u jednoj od četiri kategorije znanja. Šest nivoa kognitivnih ...

Matematika 5 prirucnik.pdf - ZUNS

ako su djeljenik i djelilac jednaki prirodni brojevi, onda je količnik jednak 1; ... pravilo: Ako se djeljenik završava nulama, tada je moguće obaviti dijeljenje ne gle-.

ђечији свијет - ZUNS

ći put i to, kako svi akteri (učenici, uprave škola, Ispitni centar) ocjenjuju, ... Vlada ima vječnu obavezu da ulaže u izgradnju Cetinja, jer nije dovoljno da se ona zove prijestonica kulture a da mladi nemaju posla ... me đu kojima su bili predśed- ... Priredbama sa motom „Doviđenja vrtiću–dobar dan školo“, „Doviđenja kućo ...

Likovna kultura 2 - ZUNS

Чисте и мијешане боје, оријентација на сликарској површини ... Приручник је, уз уџбеник за други разред основне школе аутора Жељка Ђуричковића.