neke karakteristike magnetskog polja i magnetskih materijala

29 lip 2018 ... -7. Tm/A, predstavlja relativnu permeabilnost sredstva,to je bezdimenzionalna veličina. ⃗⃗ je jakost magnetskog polja koja se mjeri mjernom.

neke karakteristike magnetskog polja i magnetskih materijala - Srodni dokumenti

neke karakteristike magnetskog polja i magnetskih materijala

29 lip 2018 ... -7. Tm/A, predstavlja relativnu permeabilnost sredstva,to je bezdimenzionalna veličina. ⃗⃗ je jakost magnetskog polja koja se mjeri mjernom.

numerički proračun magnetskog polja i magnetskih sila u ...

Magnetska indukcija je gustoća magnetskog toka i ona je vektorska veličina, ... pretpostavi da za neki Bmax proizvodi sila Fmax formula će glasiti ovako:.

jakost magnetskog polja

Magnetske silnice. – za predodžbu magnetskog polja. – zamišljene linije koje pokazuju smjer djelovanja magnetskog polja. – magnetske silnice su zatvorene ...

Učinci magnetskog polja na jednoelektronski ... - Repozitorij PMF-a

1.3 Lorentzova sila . ... U električnom i magnetskom polju, sila koja djeluje na elektron je Lorentzova sila (1.19) (Slika 2.3). [1]. Gustoća struje ⃗ koju stvaraju ...

DNEVNA PROMJENA JAKOSTI MAGNETSKOG POLJA ZEMLJE

do oba magnetska pola inklinacija raste od 0' do 90'. Jakost magnetskog polja Zemlje prikazuju linije jed- nakog intenziteta koje se nazivaju izodiname. Na kar-.

laboratorijski izvori magnetskih polja - Fakultet elektrotehnike ...

26 velj 2018 ... Također, magnetsko polje može biti homogeno i nehomogeno. Homogeno magnetsko polje jest polje čije su silnice paralelne i jednako ...

orijentacija životinja u prostoru pomoću zemljinog magnetskog polja

ORIJENTACIJA ŽIVOTINJA U PROSTORU POMOĆU ... magnetsko polje za orijentaciju kada moraju brzo pronaći put do najbliže obale, odnosno kada.

mjerenje magnetskog polja teslametrom systron donner - Repozitorij ...

Magnetsko polje ravnog vodiča (slika 10.) kroz kojega je propuštena električna struja proteţe se kroz čitavu duljinu vodiča i grafički se prikazuje pomoću silnica.

Ispitivanje svojstava magnetskih materijala istosmjernom strujom

Imamo statičku i dinamičku petlju histereze. Razlika je u tome što dinamička petlja histereze zbog magnetske tromosti materijala obuhvaća i dodatne. Širu petlju ...

NEKE MORFOLOSKE KARAKTERISTIKE LUCERKE (MEDICA GO ...

UVOD: Lucerka je najmatajnija viiegodiinja krrnna biljka. I pored toga se kod nas smatra eks- tenzivnom jer trogkovi za njenu proizvodnju su veoma mali, pa kad ...

NEKE JEZIČNE KARAKTERISTIKE U ROMANlj »JA, DANILO ...

šadrvan, poasio, befel, bajbok, deredža, vakat, mešćema, pendžer, bujrum, ćitab, parmak, alalwjući ... glagol izostavlja, ali se njegovo značenje podrazumijeva.

neke morfološke karakteristike vrhunskih nogometnih ... - HRKS

na svijetu, te su do sada provedena brojna istraživanja na nogometašima različitih razina s obzirom ... posjeduje današnji vrhunski nogometni golman, mogu pomoći u selekciji budućih golmana u ... utakmica za svoj klub u svim natjecanjima (prvenstvo, liga-kup, kup, liga prvaka i europska ... najstariji 40 godina. Prosječna ...

Neke karakteristike socijalnog položaja ostarelih u selu*

Senilizacija sela i problem ostarelih nisu neka jugoslovenska specifičnost, već popratna pojava industrijskog razvoja svih zemalja savremenog sveta.1.

neke karakteristike semena korovske vrste delphinium consolida l.

liEitu produkciju, i osobine semena, po biljci i jedinici povrgine. ... LITERATURA koja je citirana navodi se, U originalu po abecedi, i to autor(i), godina izda-.

Vučak Z., Ilić D., Smirčić A. Neke oceanološke karakteristike šireg ...

Temperatura mora. Mjerenja temperature mora obavljena su na standardnim du- ... Prozirnost mora mjerena je bijelom Secchijevom pločom pro- mjera 30 cm.

neke metrijske karakteristike testa za procjenu snage ... - HRKS

Mario Tomljanović. Maja Strbad. NEKE METRIJSKE KARAKTERISTIKE TESTA ZA PROCJENU. SNAGE DOMINANTNE I NEDOMINANTNE NOGE KOD.

neke karakteristike kvaliteta sitnog sira na beogradskom tržištu

Naročito su poznati proizvođači iz Srema čiji sitan sir nosi razne nazive; sremski, ili pogrešno urda i si. Proizvodnja ovog sira proširila se i na izvesna sela na ...

B.1.1 Kontrole u odnosu na karakteristike polja i potpolja - IZUM

IZUM, decembar 2019, prevod: januar 2020. Dodatak B.1- ... Legenda za vrste grešaka: ... Zapis za online elektronski izvor (135b = "i") mora da sadrži polje 017.

1 8.7 Karakteristike feromagnetnih materijala ... - [email protected]

Feromagnetni materijali (gvožđe (Fe), nikl (Ni), kobalt (Co) i njihove legure ) imaju poseban značaj u elektrotehnici, uglavnom zbog svoje sposobnosti da ...

1 8.7 Karakteristike feromagnetnih materijala Feromagnetni materijali

Feromagnetni materijali (gvožđe (Fe), nikl (Ni), kobalt (Co) i njihove legure ) imaju poseban značaj u elektrotehnici, uglavnom zbog svoje sposobnosti da ...

161 morfološke karakteristike biljnog materijala kao mjera za odabir ...

M. Dobrilovič: Morfološke karakteristike biljnog materijala kao mjera za odabir biljnih vrsta u krajobrazu. 162. ABSTRACT. Selection of plants was, in the past, ...

tehnologija materijala određivanje tvrdoće materijala statičkim ...

Pri određivanju tvrdoće po Brinelu izmereni su sledeći parametri. ... Za prečnik kuglice D = 2,5 [mm] sila utiskivanja Fč za ispitivanje tvrdoće čelika iznosi: Primer.

IZBOR MJESTA POSTAVLJANJA MAGNETSKOG KOMPASA

blizu mjesta kormilarenja. Ključne riječi: kompas, magnetizam, kompenzacija, mjesto kompasa ... igle postavljali latinsku ružu vjetrova od 12 vjetrova.[5] ... povećava). Magnete treba ulagati od najnižih položaja dok se ruža ne otkloni za.

ANALIZA MAGNETSKIH KRUGOVA KORIŠTENJEM ANSYS-A

15 ruj 2017 ... „Relativna permeabilnost r μ kaže koliko neki materijal bolje vodi magnetski tok od zraka tj. vakuuma. Permeabilnost magnetskih materijala ...

primjena magnetskih klinova u statorskim utorima hidrogeneratora ...

Magnetski klinovi se desetljećima koriste za zatvaranje utora statorskih paketa na asinkronim i sinkronim motorima te sinkronim generatorima relativno malih ...

metoda mjerenja remanentnog magnetskog toka zavojnice sa ...

primar transformatora, u ovom radu prezentirana je metoda mjerenja remanentnog magnetskog toka uz pomoć mjerenja napona i struje zavojnice sa željeznom ...

primjena magnetskih klinova u statorskim utorima ... - Crosbi

tok statora, odnosno povećava se rasipna reaktancija zbog povećane magnetske permeabilnosti klina u odnosu na nemagnetske klinove. To se koji puta ...

„Sustav za mjerenje magnetskih svojstava ... - Institut za fiziku

10 sij 2020 ... tekući dušik dovoljan indikator razine koji korisniku omogućava informaciju kad je potrebno nadotočiti tekući dušik. Stoga Naručitelj prihvaća ...

analiza magnetskih krugova korištenjem ansys-a - Fakultet ...

Mjerna jedinica za jakost magnetskog polja je amper po metru (A/m). ... te formula (3-9) prikazuje izračun za magnetski tok ako polje prolazi kroz površinu S koja ...

proračun induktiviteta magnetskih krugova - Fakultet elektrotehnike ...

dijamagnetizam, paramagnetizam i feromagnetizam. Dijamagnetizam nastaje zbog promjena magnetskih dipola kada se narine vanjsko magnetsko polje dok ...

izbor mjesta postavljanja magnetskog kompasa - Sveučilište u Splitu

blizu mjesta kormilarenja. Ključne riječi: kompas, magnetizam, kompenzacija, mjesto kompasa ... igle postavljali latinsku ružu vjetrova od 12 vjetrova.[5] ... povećava). Magnete treba ulagati od najnižih položaja dok se ruža ne otkloni za.

obrada materij obrada materijala materijala ii - Loomen

Toplinska obrada se može kombinirati s kemijskom obradom u svrhu postizanja boljih karakteristika materijala. Ovim se postupkom osim strukture materijala ...

KARAKTERISTIKE PAKETA Karakteristike paketa na Tele2 ... - evotv

Karakteristike paketa na Tele2 prodajnim mjestima. Karakteristike paketa na HP prodajnim mjestima. Duo usluga (evotv . Tele2 mobilni Internet) a).

Neke konacne sume

Odredimo sumu kvadrata prvih n prirodnih brojeva. U jednakost (a 1)3 = a3 3a2 3a 1 umjesto a redom uvrštavamo brojeve. 0, 1, 2, ..., n − 1, n. Dobivamo:.

NEKE NAPOMENE UZ TRANSKRIBIRANJE I OBJAVLJIVANJE ...

NEKE NAPOMENE UZ TRANSKRIBIRANJE I. OBJAVLJIVANJE KAJKAVSKIH TEKSTOVA. 1.1. Zamisao iliraca da u sjevernu Hrvatsku umjesto kajkavskoga.

Neke otrovne biljke Slovenije

Crna bazga (Sambucus nigra L.) je grm ili drvo. Raste u svim područ- jima Slovenije. Koštićavi plodovi su crni, a njihov sok crven. Sadržava smole, eterična ulja ...

NEKE ZAMJEDBE UZ SINTAKSU IMENA

Posavski, Leonardo da Vinci, Rikard Lavljeg Srca, (sv.) Ivan od Križa, Benedikt. XVI.4 Funkciju pridjevka5 uz imena imali su, kako vidimo, ne samo pridjevi i pri-.

NEKE SPECIFIČNOSTI I AKTUALNOSTI PRIMJENE PDV-a

PDV tretman dobara obveznika PDV-a u postupku prestanka registracije ... Ukoliko obveznik PDV-a, nakon što je dio poreznog kredita koristio za namirenje ...

NEKE PRIMJENE MATEMATIKE U GEODEZIJI

1.3 Sferni koordinatni sustav u prostoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 1.4 Geografske koordinate na sferi i rotacijskom elipsoidu . . . . . . . . . . . 4. 2 Oblik i velicina ...

Neke primjene funkcija pod i strop

Svaki višekratnik od 30 je ujedno i višekratnik od 6, pa od broja višekratnika od 6 u danom nizu treba oduzeti broj višekratnika od 30 u danom nizu, tj. broj.

neke primjene kongruencija - Repozitorij PMF-a

Osim što je utemeljio teoriju kongruencija Gauss je uveo i oznaku za kongruenciju koju i danas koristimo. Relacija kongruencije jedna je od najznacajnijih ...

NEKE NEJASNOCE INEPOTPUNOSTI POLJICKOGA STATUTA ...

Poljički statut u redakciji g. 144().kada je. »iz staroga učinjen novi« uščuvao nam se u nekoliko kasnijih prepisa. Od ovih naj- stariji potječe iz konca XVI ili ...

Neke konstrukcije četverokuta - Antonija Horvatek

1. NEKE KONSTRUKCIJE. KONSTRUKCIJE. KONSTRUKCIJE ČETVEROKUTA. ČETVEROKUTA. ČETVEROKUTA. ~Konstrukcija trapeza (zadane 4 stranice).

Neke poveznice psihološkog i filozofskog savjetovanja

Pregledni rad usporedbe psihološkog i filozofskog savjetovanja iz perspektive psihologa pruža uvid u njihove osnove, temeljne povijesno-teorijske paradigme i ...

RETORIKA I HOMILETIKA NEKE TEOLOŠKE RASPRAVE O ...

26 ruj 2012 ... kao što je retorika, imati neko značenje i biti integrirana u teologiju propovije- danja i propovjedničke službe. Problem je za Augustina ...

UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU (neke specifične ...

strane nisu u mogućnosti da ih sve predvide. Ključne reči: ugovor, specifičnost ugovora o doživotnom izdržavanju, doži- votno izdržavanje, primalac izdržavanja, ...

Neke aritmeti£ke funkcije - Odjel za matematiku

1.3 Savr²eni i prijateljski brojevi i aritmeti£ke funkcije . . . . . . . . . . . . . . . ... Broj djelitelja, suma djelitelja, Eulerova funkcija, Eulerov teorem, Mali Fermatov teorem,.

neke novosti u zemljišnoknjižnom pravu - agenti.hr

podatka (BZP), pojedinačni ispravni postupak ili postupak osnivanja i obnove ... na desetine upisanih z.k.vlasnika, čije su adrese stare ili nepotpune, ili je pak ...

NEKE METOdE ZA RAZVOJ KRITIČKOG MIŠLJENJA UČENIKA PO ...

1 kol 2011 ... Vennov dijagram. Tablica 1. Pregled nekih metoda za poticanje kritičkog mišljenja. Grozdovi su metoda poučavanja koja potiče učenike da ...

ANATOMSKA GRAĐA EPIKARPA BRESKVE I NEKE OSOBITOSTI ...

dijele i da se pri tome stvaraju nove dlake, dok starije poste peno debljaju. On opisuje u glavnim linijama i razvoj i tok žilj- nog sistema u plodovima badema, ...

juvenilni recidivirajući parotitis i neke autoimunosne i autoupalne ...

ćaj punoće u uhu te vestibularne simptome, slično kao kod Menierove bolesti. ... povišena temperatura u oko 41% djece. (3). ... simptoma, a najrjeđe su afte.

efekti četveromjesečnog kineziološkog programa na neke motoričke ...

U ovom diplomskom radu definirane su motoričke i funkcionalne sposobnosti, razvojne karakteristike djece mlaĎe školske dobi te vaţnost nogometa, odnosno ...

OSJETLJIVOST Monilinia VRSTA NA NEKE FUNGICIDE (2019.)

Chorus 75 WG. Switch 62,5 WG. Fenheksamid. Biositneza ergosterola u membranama (G3). Teldor SC 500. Fludioksonil. Transdukcija signala (E2). Switch 62,5 ...

Neke etnolo{ke dileme u koncipiranju ... - Etnografski muzej

tridesetih godina dvadesetog stolje}a utvrdio doajen hrvatske etnologije Milovan. Gavazzi. U to je vrijeme podru~je etnologije bilo ograni~eno na istra`ivanje ...

Neke metode rješavanja problemskih zadataka, Poučak - PMF ...

Tada posežemo za drugim načinima rješavanja takvih zadataka, primjerice metodom rješavanja unazad, grafičko-artimetičkom metodom, metodom lažne ...

Metodiˇcka radionica Neke osobitosti pseudopravokutnog trokuta

Euklidov poucak koji se vec dugo ustalio u srednjoškolskim programima, gdje se redo- vito dokazuje. Zato ga ovdje necemo doka- zivati. Sl. 1. Dokazimo da taj ...

Univerzitet u Beogradu Matematički fakultet Neke metode za ...

Neke metode za automatizovano testiranje softvera ... 2.2 Funkcionalno i nefunkcionalno testiranje . ... 4.2 Jedinični testovi klasa koje manipulišu podacima . ... oblik, kao što je excel datoteka, baza podataka, XML datoteka ili tekstualni fajl koji ... je mnogo toga nepoznato i izvođenje testnih informacija je skup i težak posao.

1 SLOŽEN KAMATNI RAČUN Ako se pri ulaganju neke sume u ...

SLOŽEN KAMATNI RAČUN. Ako se pri ulaganju neke sume u banku dobijeni interes ne podiže , već se doda početnom kapitalu , tako da se interes u prvom ...

UTJECAJ KLIME NA NEKE FENOLO[KE POJAVE KOD HRASTA ...

[ume hrasta crnike u Hrvatskoj prostiru se na povr{ini od oko 150 000 ha u eu- ... Iz gornje slike lako se uo~ava finije ra{~lanjenje podru~ja nalazi{ta hrasta crni-.

neke primjene obiˇcnih diferencijalnih jednadˇzbi - Repozitorij PMF-a

ˇCesto je diferencijalnu jednadzbu prvog reda moguce riješiti po y : y = f(x,y), ... Tijelo se krece pravocrtno brzinom v koja je proporcionalna kvadratu vre- mena t. Odredimo ovisnost ... Jednadzba (4.3) je diferencijalna jednadzba sa sepa- ... U ekonomiji se cijena proizvoda obicno prati u odredenom vremenskom in- tervalu.