TEHNIČKE UPUTE

univerzalni elektronski regulator svjetlosti za uključenje, isključenje i zatamnjenje svih vrsta žarulja koje je moguće zatamniti (klasične, halogene, LED, CFL.

TEHNIČKE UPUTE - Srodni dokumenti

TEHNIČKE UPUTE

univerzalni elektronski regulator svjetlosti za uključenje, isključenje i zatamnjenje svih vrsta žarulja koje je moguće zatamniti (klasične, halogene, LED, CFL.

EKO-CKB P Tehničke upute - Centrometal

Električna shema spajanja prikazana je na Slici 11. Slika 10. Kotao EKO-CKB P ložen uljem/plinom. Panel osnovne kotlovske regulacije EKO-CK/CKB.

Tehničke upute - Ytong

Ytong zidne ploče upotrebljavaju se za gradnju unutarnjih ne nosivih pregradnih zidova. Pri zidanju se koristi Ytong tankoslojni mort, a prvi red se obavezno ...

EKO CK P-tehnicke upute-02-2014-HR-hr.cdr - Centrometal

Nazivni toplinski učin (drvo/drv.peleti/ulje/plin). Područje ... Shema 1. Primjer ugradnje kotla EKO-CK P na zatvoreni sistem grijanja. SOBNI ... Ugrađuje li se kotao na otvoreni sustav centralnog grijanja preporuka je da sustav bude izrađen.

LKB-Digi Tehničke upute (PDF) - Centrometal

bojlera (pričvršćen je jednim vijkom), skinuti električno napajanje sa elektrogrijača, ... Spajanje kombiniranog bojlera LKB-Digi na instalaciju grijanja. 5.0.

Tehničke upute - Regulacija - Centrometal

Odabir jezika. Snaga kotla ... Da bi odabrali jezik potrebno je pritisnuti na ekranu zastavu željenog jezika. Mogućnost online ... Greška čistač rešetke. E37.

CentroPelet Z8-Z12-rus-tehničke upute-11-2013-x5.cdr - ZL.LV

Centrometal, чтобы проанализировать все необходимое для первого запуска ... печи из-за возможных повреждений, которые могут вызвать проблемы в.

Tehničke upute - CentroPelet ZV 16-32 (PDF) - Centrometal

zagrijava prostor u kojemu se nalazi kotao. Podešavanje temperature odlazne vode u sistem centralnog grijanja obavlja se ručno. Preporučena temperatura je ...

SKB-Digi Tehničke upute (PDF) - Centrometal

bojlera (pričvršćen je jednim vijkom), skinuti električno napajanje sa elektrogrijača, ... Shema 3. Spajanje kombiniranog bojlera SKB-Digi na instalaciju grijanja.

tehničke upute o popunjavanju obrasca - HANFA

1 sij 2009 ... Tvrtke konsolidacije: PRŠUTANA D.O.O. DONAT BOATS D.O.O. MOTO MARINA SERVIS D.O.O. TANKREMONT D.O.O. MARITUNA DD.

e-carina.Opće tehničke G2B upute za korisnike

13 ožu 2014 ... U implementacijskom smislu G2B servis je dio zajedničke infrastrukture Informacijskog sustava Carinske uprave zadužen za interoperabilnost ...

Preuzmite tehničke upute ovdje - Gavroprom

strojno i ručno žbukanje zidova i stropova, gletane ili filcane teksture. Samo za unutarnje radove. Ne primjenjuje se na svježe betonske podloge i u vlažnim ...

CentroPelet ZVB15_20_24_32-rus-tehničke upute-12-2014 ... - ZL.LV

TURZV-09-2014-HR. Centrometal d.o.o. - Glavna 12, 40306 Macinec, Croatia, tel: 385 40 372 600, fax: 385 40 372 611. ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО.

Preuzmi CSK-Touch tehničke upute - Centrometal

kotlovskoj regulaciji) ili isključiti taj krug grijanja te vidjeti vremenska prognoza za nekoliko dana unaprijed (ukoliko je kotao preko CM-WiFi box-a spojen na ...

Tehnićke informacije • Upute za ugradnju Plin

23 lip 2004 ... Uskla½ivanje plinski plamenik - kotao . ... Postrojenje za grijanje mora biti ugra½eno u prozraćnoj prostoriji. Giersch-ovi plinski plamenici tipske ...

CentroPelet Z6-Z8-Z12-ZR12-tehničke upute ... - Centrometal

toplozračnih sobnih kamina za loženje drvenim peletima. Daljinski upravljač ... Upotrijebite usisavač da očistite unutarnji dio ložišta od preostalog pepela ... Pažljivo očistite rešetku, nosač rešetke, ložište i kutiju za pepeo. Kada obavite ove ...

CentroPelet ZVB15_16_20_24_32-tehničke upute-03 ... - Feroterm

Ugradnju treba provesti kvalificirana osoba, koja će biti u potpunosti odgovorna za instalaciju proizvoda te koja će osigurati pravilan kompaktnog kotla.

CentroPelet ZV16-32-Tehnicke-upute-03-2017.cdr

CentroPelet ZV 16,20,24,32. TURZV-10-2016-HR. Centrometal d.o.o. - Glavna 12, 40306 Macinec, Croatia, tel: 385 40 372 600, fax: 385 40 372 611.

Tehničke upute-KORISNIK-Cm-Pelet-set-40-50-PDF - Centrometal

Tehničke upute Cm Pelet-set 40/50. 3. 1. Uvod. Pribor za grijanje peletima Cm Pelet-set (nazivnog učina plamenika 40 do 50 kW) namijenjen je za ugradnju na ...

tehničke upute o popunjavanju obrasca - Brodomerkur

Podatak pod Nominalna vrijednost dionice upisuje se nominalna vrijednost jedne ... 123002 TURIST DOO BRODOMERKUR D.D. BAKIĆ NENAD PRIMORAC.

CentroPelet ZV20-32-rus-tehničke upute-12-2014-x5 ... - Centrometal

Затем обратитесь в сервисную службу компании Centrometal. Благодарим Вас, что Вы выбрали наше изделие, водогрейную комнатную печь на ...

1 ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta tehničke upute

18 lis 2017 ... opreme pod tlakom prema Pravilniku o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (Narodne novine, ... OPT – Oprema pod tlakom.

Tehničke upute korisnicima e-Kaba servisa - građani

Uvod. Ovaj dokument opisuje pripremu za korištenje e-Kaba servisa za građane, kao i postupke izrade sigurnosne kopije digitalnog certifikata, instaliranja ...

tehničke upute za uplatu naknada i administrativnih ... - HANFA

NAKNADA. DRŽAVNI. PRORAČUN. Žiro račun: 1001005-. 1863000160. HRVATSKA AGENCIJA. ZA NADZOR. FINANCIJSKIH USLUGA. Žiro račun: 2390001-.

CentroPelet Z6-Z8-Z12-ZR12-tehničke upute-10-2016 ... - Centrometal

Unutarnji dio mora biti ujedančen, po mogućnosti kružni: kvadratni ili pravokutni kutovi moraju imati zaobljene kutove s radijusom ne manjim od. 20 mm, zidovi ...

tehničke upute za digitalizaciju katastrskih planova - e-Savjetovanja

zp. 7_MREŽA i broj DL: 7_podjela_i podjela na detaljne listove s brojem dl. (i mjerilo podjele) tekst linija blue. 7_podjela_i_broj. Centroid poligona podjele na.

Tehničke upute, testiranja i instalacija vatmetra ... - regphosys.eu

Hvala što ste kupili ovaj PX 110 ili PX 120 vatmetar. Ovaj instrument je u skladu s NF EN 61010 standardom sigurnosti elektroničkih mjernih instrumenata.

Tehničke upute - državni zavod za intelektualno vlasništvo

Ovisno o vrsti kriptografskog uređaja na kojima se nalazi korisnički digitalni ... Elektroničke osobne iskaznice (eOI) sadrže certifikat (izdan od AKD-a) koji se odnosi ... Fina. AKD. Vrsta kartice /. USB uređaja. ActivIdentity USB uređaj ili pametna.

tehničke upute i smjernice za izradbu i obranu završnog rada

SREDNJA ŠKOLA LUDBREG. Trg Svetog ... ZAVRŠNI RAD. NASLOV ZAVRŠNOG RADA ... Primjeri bibliografskih podataka za knjige i časopise. 1. AKO JE ...

Tehničke upute korisnicima e-Kaba servisa ... - Karlovačka banka

Tehničke upute korisnicima e-Kaba servisa – poslovni za platne instrumente izdane od 01.01.2017. UVOD. Upute za instalaciju programske podrške e-Kaba ...

tehničke upute za izradu završnih radova - Evropska pravna fakulteta

Drugi dio završnog rada (od uvoda do kraja) numerira se arapskim brojevima ... Primjer: 1 POGLAVLJE (veličina slova 14 točaka, velika slova, uspravno, ...

Školski esej na državnoj maturi što je školski esej? tehničke upute ...

Školski esej na državnoj maturi. Tuže mi se danas neki mladi pisci da smisle u glavi sve što hoće napisati, ali kad dođu pred bijeli papir, sve se to odjednom ...

Upute za upis preko Studomata Upute o postupku prijave na ... - UniZd

o ako u ISVU nedostaje neki od obveznih osobnih podataka, Studomat 6e traliti da ih. upiSete ... U prozoru ,,Upis godine Studiji smjerovi" prikazano je:.

Instalacijske upute Upute za instalaciju pločastih kolektora ... - Vaillant

13 tra 2012 ... Krovni nosači tipa P (za crijep) (komplet za proširenje, jedni iznad drugih) ... Krovni nosač tipa S, ravni (za biber crijep i sl.) ... Stakleni pokrov mm.

Instalacijske upute Upute za rukovanje i instaliranje ... - Vaillant

trenutku da prekinete bilo koji postupak. Ako duže od 15 minuta ne ... Odzračivanje radijatora. Ako se problem ... Punjenje i odzračivanje postrojenja za grejanje.

UPUTE SURADNICIMA I SURADNICAMA Upute za pisanje radova ...

bilježaka i upute za pisanje bibliografije) može se koristiti kratica et al. (lat. et alii = i drugi). Upute za pisanje bilježaka. Opće upute. 1. Kada se knjiga ili članak ...

Tehničke vježbe

sa, a koriste se i za upjevavanje zbora. b) Vježbe za legato ... upjevavanje glasa i pronalaženje odgovarajuće ... a) Upjevavanje mumljanjem na jed- nom tonu.

Tehničke informacije

Pravilan odabir različitih materijala kočione obloge veoma je važan kao i procena ukupnog stanja celog kočionog sistema, kao i stanja cele osovine u smislu ...

Tehničke specifikacije 2. dio

Jedinična cijena za pojedinu stavku treba sadržavati: • sav rad oko ... Iskop se može izvesti na jedan od ovih načina ili njihovom kombinacijom: ... kopati izravno, upotrebom pogodnih strojeva - buldozerom, bagerom, ili skreperom. ... Ispitivanje previjanjem. -. Posmična otpornost. -. 0,3Afyk (A je površina žice). Mini malno ...

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

... parabolično. Prednja osovina nosivosti min. 7 t. Blokada diferencijala stražnje osovine. Stražnje ogibljenje zračno. Blokada diferencijala na stražnjoj osovini ...

ACS 511 - Bosch tehničke obuke

10 апр 2013 ... 1.1.1 Upozorenja – struktura i značenje. 1.1.2 Simboli – naziv i značenje. 1.2 Na proizvodu. 6 ... Uneti 2222 i potvrditi sa. Uneti 2222 i potvrditi ...

TEHNIČKE OSNOVE STROJARSTVA

Naredbom Polygon nacrtajte pravilni šesterokut polumjera opisane kružnice R = 20 mm. 7. Naredbom Arc nacrtajte kružni luk R35 kao na sl. desno. 8.

Tehničke informacije TI 1-25 - Jurprom

Remenica za zatezanje uvlači se nakon kra- ... zatezna remenica dolazi do nedopuštenog položaja i ulazi u ... izmed-u remenice radilice (3) i torzionog vibra-.

Tehničke Informacije - Schoeck

toplinski most«). Posljedice toplinskih mostova. U području toplinskog mosta, lokalno povećani gubitak topline dovodi do pada površinskih temperatura s ...

tehničke karakteristike - Saniteh

WD05 Visina 266 mm Širina 142 mm Dubina 189 mm. Razmak od ozračivača do kraja slavine. Ulaz kabela stražnja strana. Debljina umivaonika/.

EPS 118 - Bosch tehničke obuke

22 апр 2015 ... EPS 118 je sa svojim dodacima namenjen isključivo za testiranje Bosch common rail ... Spojevi, dužina i kvalitet linija creva moraju spunjavati ...

Simboli za tehnicke seme JUS U.J1.220

EL 3 Električne instalacije, uređaji, postrojenja. 3.1. Opšta oznaka električnih instalacija. 3.2. Električna instalacija u “S” izvedbi. 3.3. Prostorija sa eksplozivnim.

Tehničke karakteristike - Bauhaus

strojno i ručno žbukanje zidova i stropova, za vanjske i unutarnje radove ... Sve podloge (zid od opeke, betona) moraju biti čiste, čvrste, suhe, ... ostale SEP®-ove, SILIKATNE, SILIKONSKE, ŽBUKE i TERAKRILE nanositi na fino zaglađenu ili ...

Tablica - tehnicke karakteristike 12

Specifični toplinski kapacitet. Cp. J/kgK. Tlačna čvrstoća. CS(10). kPa. ≥ 50. ≥ 70. ≥ 100. ≥ 150. ≥ 200. ≥ 200. Čvrstoća na savijanje. BS. kPa. ≥ 75. ≥ 125.

Natjecanje iz Tehnicke kulture

škare, modelarski nožić - sklapel, metalno ravnalo, podloga za rad. - sve vam ... reći da si model izradio u prirodnoj veličini u odnosu na radionički crtež. 4.

Tehničke informacije - HENSEL

Vanjski promjeri srednje su vrijednosti različitih proizvoda. Presjek kabela mm² ... Mjerenje N i PE vodiča po ... 4 zapornice za ventilaciju 400 V, AC 3, 5,5 KW.

tehničke informacije - Rehau

Sl. 2-2 Cijevi i fazonski komadi RAUPIANO PLUS. Niskošumni sustav kućne odvodnje RAUPIANO PLUS prikladan je za gravi- tacijske sustave odvodnje prema ...

Tehničke specifikacije - Preisgroup

Kada. 0,8. 0,6. Kuhinjski sudoper. 0,8 ... Minimalni vanjski dijametar u mm ... 50. 3 stojeća pisoara. 5 WC sudoper perilica za suđe. 4 umivaonika. DN 70. ≤ 10 m.

REPUBLIKA HRVATSKA TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA ...

karata i detaljne listove katastarskog plana izraenih u kartografskoj projekciji ... službena mjerila Hrvatske osnovne karte 1:10 000 i 1:5000 te službena mjerila ...

Dani tehničke ispravnosti vozila - HAK

*Pravo na besplatni tehnički pregled vozila nemaju vozači ... i stanice za tehnički pregled vozila (STP) pod pokroviteljstvom ... Ivanić Grad Industrijska cesta bb.

Tehničke zaštite - Magnet doo Brčko

Sword Security d.o.o.. 13. 2012. Izrada sistema video nadzora i sistema vatrodojave benzinske pumpe ROX Orašje. ROX d.o.o.. 14. 2012. Izrada sistema video ...

PREGLED TEHNIČKE LITERATURE I DOKUMENTACIJE

Slika 1 – Pirogeni silicijev dioksid dobiva se sagorijevanjem klorosilana s vodikom i kisikom u oksidrogen- skom plamenu na temperaturi višoj od 1000 °C.

DIPLOMSKI RAD Morsko tehničke konstrukcije

ultrazvučni dubinomjer (echo-sounder). Direktno mjerenje dubina više se ne primjenjuje. Indirektno mjerenje je mjerenje drugih fizikalnih veličina temeljem kojih ...

Tehničke karakteristike - Dom zdravlja Metković

lešo junetina. - restani krumpir. - zelena salata. - kruh polubijeli 100 gr. PONEDJELJAK. (večera). UTORAK. (večera). SRIJEDA. (večera). ČETVRTAK. (večera).

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE TRAKTORSKIH PRIKOLICA www ...

Težina prazne prikolice. 850 kg. Ukupna dužina. 3.700 mm. Utovarni prostor. 2.500 × 1.500 mm. Visina osnovne stranice. 400 mm. Visina dodatne stranice.