Morfo(no)loška obilježja imena i prezimena u hrvatskom književnom ...

dativu i lokativu ženskih imena. Ključne riječi: imena i prezimena, sklonidba, vokativ, alomorfizam osnova. Uvod. Sklonidba imena i prezimena izaziva dvojbe, ...

Morfo(no)loška obilježja imena i prezimena u hrvatskom književnom ... - Srodni dokumenti

Morfo(no)loška obilježja imena i prezimena u hrvatskom književnom ...

dativu i lokativu ženskih imena. Ključne riječi: imena i prezimena, sklonidba, vokativ, alomorfizam osnova. Uvod. Sklonidba imena i prezimena izaziva dvojbe, ...

imena, prezimena ili osobnog imena - Ured državne uprave u ...

Ro en-a sam dana____________ OIB. u. (mjesto, država) od oca. i majke_______ . (ime i prezime). (ime, prezime i djevojačko prezime). Sklopio-la sam brak ...

OSOBNA IMENA, PREZIMENA I IMENA NASELJA

stolačke nahije zabilježena tek 23 narodna i kršćanska muška imena1, i na tako su malome uzorku razvidne poprilične promjene unutar osobnoimenskoga ...

PREZIMENA, TOPONIMI, ETNICI I KTETICI U KNJIZEVNOM JEZIKU

hrvatskih lingvista« (J, XXII, 2). 25. veljače 1975. u Zagrebačkom lingvističkom krugu P. Šimunović i ja izlagali smo o temi Prezimena, toponimi, etnici i ktetici u.

STIVANSKA IMENA I PREZIMENA 17. I 18. STOLJEĆ AA

KRSTULOVIĆ 1, LJUBETIĆ 4, NIŽETIĆ 1, PAVLOVIĆ 2, POLJICAN 2, ... 1702. i 1712. kumovi su Luka Lukin i Jerolim Bersatić, 1723. g. oženio se Ivan.

IMENA I PREZIMENA SPLITSKIH NAHODA U 19. STOLJEĆU

pis imena i prezimena dovoljan za barem dvije godine. Ako je dijete bilo ... tonius, Nicolaus i Petrus, dok su najzastupljenija ženska imena bila Joanna, Lu- ... na koja su u načelu asemantična ili je riječ o pseudopatronimima, odnosno pse-.

KONDICIONAL II. U HRVATSKOM KNJIŽEVNOM JEZIKU

Navedeni prvi dio kondicionala II., kondicional glagola biti, ostale gramatike navode i kao kondicional prvi ili sadašnji, koji se tvori od nenaglašenog oblika ...

O egzotizmima u hrvatskom književnom jeziku

U svakom jeziku, pa tako i u hrvatskom, egzotizmi su, nazivom Martinetovim, otvoren popis koji se produžuje po potrebi jer standardni jezik svoju funkcionalnu ...

SIBILARIZACIJA U SUVREMENOMU HRVATSKOM KNJIZEVNOM ...

SIBILARIZACIJA U. SUVREMENOMU HRVATSKOM KNJIZEVNOM JEZIKU. Jezicni zakoni, kao uostalom i svi drugi, ogramceni su vremenom i prostorom.

Imena i Prezimena na Kosovu - Agjencia e Statistikave të Kosovës

Puno zakonsko ime jedne osobe u dokumentima, obično sadrži najviše tri identifikacionih elemenata: ime, srednje ime (obično žena nakon stupanja u brak) i na ...

prijedlog za normiranje dubrovačkih imena i prezimena iz povijesnih ...

Ne bi li se izbjegla nepotrebna neujednačenost u pisanju dubrovačkih osobnih imena i prezimena koja susrećemo u povijesnim vrelima, autor predlaže da se ...

Usklične rečenice u hrvatskom književnom jeziku

priopćavanjem navode izjavne, upitne i poticajne, ali ne i usklične rečenice, iako ih već na sljedećoj stranici spominju i definiraju. Primjeri poticajnih rečenica ...

95 PRIJEVODI I PROMJENE U HRVATSKOM KNJIŽEVNOM JEZIKU ...

... izdanja prijevoda Pale sam na svijetu iz 1950., navodi se pravilo kako prijedlog s dolazi u obliku ... povijetke Pale sam na svijetu nije bila motivirana pojavom novih normativnih pravila, tj. nije bila ... tko bi prikazivao film tko bi prikazivao film.

POSVOJNI PRIDJEV! OD LičNIH IMENA I PREZIMENA Milan šipka ...

Pitanje je, kad to e pri tvorbi pridjeva treba pisati, a kad ne. O tome u Boranićevu »Pravopisu« nema ni riječi. Ipak se prema pravilima o deklinaciji stranih imena ...

osobna imena i prezimena u župi desne-rujnica u 18. i 19. stoljeću ...

30 sij 2017 ... smrću preostalih nositelja prezimena Antonović prezime je izumrlo. ... je živjela još jedna obitelj/kućanstvo s prezimenom Grgić, koja se ...

sklonidba imena i prezimena - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet ...

18 lis 2019 ... Odsjek za hrvatski jezik i književnost. Studij Hrvatskoga jezika i književnostiIme i prezime. Marija Sentkiralj. SKLONIDBA IMENA I PREZIMENA.

huungarizmi u hrvatskom književnom jeziku od kraja 16. do polovice ...

Jednu čine primarni hungarizmi, riječi koje su izravno. (izrazom i sadrţajem) ili neizravno (samo sadrţajem, tj. poluprevedenice ili semantičke posuĎenice) ...

zamjenicko-pridjevna sklonidba jednine u hrvatskom knjizevnom ...

-ega, -ag/ -aga u genitivu jednine, a navezak je -a. U dativu je jednine u nekih oblika moguce birati izmedu alomorfa -em/-emu,. -ami -amu/-ame. Isto vrijedi i za ...

Brojevne riječi u hrvatskom književnom jeziku - FFOS-repozitorij

Opisana je sklonidba brojevnih riječi i glavnih brojeva, zatim upotreba, morfološka obilježja i distribucija brojevnih riječi. 2. Pristup brojevima u gramatikama ...

glagolski oblici u cakavskom narjecju iu hrvatskom knjizevnom jeziku

ein da se glagoli VI vrste (sa ju) razlikuj'll od ostalih glagola (sa u):. Ciovo ... 11 - V2 Arapski broj iza rednog broja znaci razred glagolske vrste. - U V vrsti.

službena skraćena i puna imena država na hrvatskom i engleskom ...

rodnih ugovora), a ne o imenima država ili zemalja kako se općenito rabe u hrvatskom i u engleskom jeziku i koja mogu biti drukčija. Stoga su u ovom.

Vokativ osobnih imena u hrvatskom jeziku - FFOS-repozitorij

Ovim sam radom htio istražiti uporabu vokativnih nastavaka osobnih imena i prezimena u suvremenom hrvatskom književnom jeziku. Kako bih došao do ...

pragmatične osobine vlastitih imena u hrvatskom i poljskom jeziku

S obzirom da se pragmatične osobine vlastitih imena rabe uglav ... Josipa Užarevića. ... imena koje dobiva preneseno značenje nevidljivo iz oblika riječi, ali.

Tvorba imena tvrtki i robnih marki u hrvatskom jeziku - FFOS-repozitorij

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku. Filozofski fakultet Osijek ... stranog podrijetla (hidro- i geo-), dok primjeri Strojotrgovina, Trgometal, Vodoprivreda,.

Bosanskohercegovačka prezimena I. Prezimena po imenima ...

Amira Turbić-Hadžagić i Elvir Musić. Bosanskohercegovačka ... »lično ime sastoji od imena i prezimena« te da se »ime, odnosno prezime može sastojati od više ...

Varijabilnost morfo-anatomskih karakteristika lista vrste Quercus ...

Autori Giperborejski i Marković (1952), su tokom analiziranja listova vrste Q. coccifera iz Makedonije, uočili da je lisna ploča dužine od 3 do 4.5 cm sa veoma ...

imena konja u kurelčevu djelu imena vlastita i splošna ... - Srce

smatra da je zoonim posredno motiviran sivom bojom ptice. 8. „'beli konj koji je starošću postao beo (obično se ždrebi kao vranac ili kao zatvorene boje dorat'” ...

Kozarski most - Občina Loška dolina

17 nov 2016 ... Meni se zdi, da imam to v sebi že od vedno. ... hitre teke, drevored ob gradu pa hlad v vro- ... tolu diši lipov med, ki je svetlo rumene do.

Most v Skadulci - Občina Loška dolina

3 avg 2016 ... ki se nanaša izključno na Loško dolino, za vse druge teme si uredništvo pridružuje pravico, da jih ne objavi. • Teksti z žaljivo ali sovražno ...

Kratice imena polimera i upute pri kraćenju imena polimera - FKIT

Neke kratice imena polimera mogu također biti i pokrate. Kratice za imena polimera koje su opće prihvaćene i u sadašnjoj uporabi navedene su u Dodatku, ...

Adolfov mlin v Vrhniki pri Ložu - Občina Loška dolina

18 maj 2017 ... Približno 500 metrov od izvira Velikega Obrha stoji mlin s štirimi kamni, dvema ... iz lesa in vrvi, pripravljena fotoorientacija ter nagradna igra z.

3449 OBRH julij 2010.indd - Občina Loška dolina

16 jul 2010 ... škrinjico (škrinco za pouhe), perilnik (rifljača. – rifla) in še bi lahko naštevali. V domovinski zbirki, nahaja se v stavbi pošte v Prezidu, si prav tako ...

6283 OBRH december 2010.indd - Občina Loška dolina

22 dec 2010 ... Članici ŠD Planjava Babno Polje Alenka Veber in Magda Mrvoš notranjosti; če se kocke ... la še sovaščan Miro Šepec (v mornarski majčki in z ...

Žaga in mlin pri izviru Velikega Obrha v Žagi - Občina Loška dolina

18 mar 2017 ... Lastnosti vrtne garniture: ... šek take garniture, ki bi si jo ljudje izde- lali sami cca 80 ... se je pevec v svečanem oblačilu, pripravljen na petje ob ...

LATINSKI ELEMENTI U SRPSKOHRVATSKOM KNJižEVNOM ...

skom jeziku, 2) činjenicu da je latinski bio zvaničan jezik u banovini. Hrvatskoj ... da su latinski nazivi mjeseci prošli kroz narodno sito, što se nikako ne bi moglo ...

KULTURA JEZIKA U KNJIŽEVNOM DJELU

Sedam zvonara majke Marije, Novele s ratnih dopisnica i Probuđeni dje- dovi, vidjet ćemo, točno ovim redom, sve češće javljanje tih novih riječi i sve veću brigu ...

PREFIKS NE- U KAJKAVSKOME KNJIŽEVNOM JEZIKU

i moviranim femininuma (neprijatelica 'žena neprijatel', nečisnica 'žena neči- stnik'). Sufiksalnim su izvođenjem od pridjeva nastali prilozi neprestance, nepresta ...

O POLOŽAJU ROMANIZAMA U NAŠEM KNJIŽEVNOM JEZIKU ...

riilba>I1S1JVia (bracera), ruiređenj:e igirada (đardin, fontana), naki.ta d. ulkras-a.1. (aoje<le, mad·re perla), ,kJubnih na1priaiv1a i(tiramola, bonagracija), ...

Imeničke umanjenice u kajkavskome književnom jeziku

čizmica, dekla > deklica, frajla > frajlica), imenica sa završim skupom. -ica (bilo da ... najčešće hipokoristično značenje (»Vi fioličice, v travici zavite!« Št flora 7).

50 O STANDARDNOM I KNJIŽEVNOM JEZIKU Radoslav Katičić ...

jezik doduše jest književni jezik, ali nije svaki književni jezik standardni. ... Naziv standardni jezik u svijetu, pa tako i u nas, ne pripada starijemu sloju jezi-.

O MANJE POZNATOM KNJIŽEVNOM STVARALAŠTVU IVANA ...

dvadesetak samostalnih književnih izdanja, uglavnom zbirki pjesama i po- etskih zapisa: ... kao što su Vladimir Nazor, Maslinov vijenac, Dobrojutro more, Visoka žuta žita, Dobriša Cesarić, Dragutin Tadijanović itd., ali i činjenica da su njegovo ... i jedna od glavnih tema cjelokupnog Golubova (ne samo) književnog opusa.

Imotska prezimena

statistički podatci. U središnjemu se dijelu rada imotska prezimena tvorbeno i ... pripadaju Hrvatskoj), a katkad su se u Imotski slijevali nositelji istih prezimena.

Mit kao tema i referentno opće mjesto u posttridentskom književnom ...

Juraj Baraković; Vila Slovinka; mit u književnosti; humanizam; posttridentsko ... Juraj Baraković; Vila Slovinka; myth in literature; humanism; Post-Tridentine Era.

značenja umanjenica u kajkavskome hrvatskome književnom jeziku

21 lip 2016 ... riječi i umanjeničkih izvedenica te značenja samih umanjenica. Ključne riječi: kajkavski hrvatski književni jezik; umanjenice; značenje. 1. Uvod.

41thercegovina u književnom djelu antuna branka šimića

Antun Branko Šimić bio je također zaokupljen svojim zavičajem u neknjiževnim ... "Između ljubavi i smrti – dvije pjesme A. B. Šimića (ličnosti i djela pjesnika)", ...

41thercegovina u književnom djelu antuna ... - Repozitorij UNIZD

njegovih dviju pjesama Hercegovina (iz Preobraženja) dok su pisali o njegovu ... Antun Branko Šimić bio je također zaokupljen svojim zavičajem u neknjiževnim tekstovima ... Dok "slavni" Bachelardov esej, "unatoč svomu uopćenom naslovu",.

prevođenje frazema u književnom tekstu i terminološka ... - unizg

njihov prijevod te će se objasniti o kojim je tipovima ekvivalenata riječ. ... El gran camión se había arrimado a la acera reculando, frenando despacito, y un ... HJP – Diccionario monolingüe de la lengua croata de Hrvatski jezični portal, 2015 d.

prevođenje frazema u književnom tekstu i ... - darhiv - unizg

izložiti niz primjera iz stručnoga teksta i njihov prijevod te će se objasniti ... El gran camión se había arrimado a la acera reculando, frenando despacito, y un ...

ŽULJANSKA PREZIMENA I TOPONIMIJA

U ovome se radu obrađuje oko 140 toponima naselja Žuljana na poluotoku. Pelješcu. U uvodnome se dijelu opisuje zemljopisni smještaj te donosi kra-.

SLIVANJSKA NASELJA I PREZIMENA

2 sij 2012 ... sim antroponomastičku obradbu slivanjskih prezimena. 2. SLIVANJSKA NASELJA ... u kojemu im je rodoslovlje moguće pratiti od 1638.

DVOSTRUKA PREZIMENA – SA SPOJNICOM I/ILI BEZ NJE?

2 svi 2016 ... prva se ne mijenja po oblicima. Takove su sastavljenice: (...) b) gdje je jedna imeni- ca dodatak drugoj; na pr. Kačić-Miošić (...)« (Broz 1906: 43) ...

vidovic prezimena-k.indd

22 velj 2013 ... 51 je nositelja prezimena zabilježeno pod prezimenom Družijanić, a 6 pod ... Njemačka prezimena povezana s apelativom Nagel 'prst' obično.

PRVA PETRINJSKA PREZIMENA

26 svi 2012 ... Ivana Filipović Petrović: Prva petrinjska prezimena. FOC 20 (2011), 49–61 ... Budući da se petrinjski i banovinski govori nisu u hrvatskoj dijalektologiji de- taljnije proučavali,5 za ... Petrinjski biografski leksikon. Petrinja: Matica ...

Djelovanje Agitpropa prema književnom radu i izdavaštvu ... - Zenodo

čovjeka”.21 Novi je pravac u umjetnosti bio zadani socrealizam, a cjelokupan je društveni i kulturni život bio podređen njegovim idealima te marksističkom.

Pastoralni i mitološki elementi i njihov ostvaraj u književnom opisu ...

stvaralaštva Marina Držića, jednog od najvećih autora hrvatske književnosti uopće. Naime, radi se o ... Marin Držić – biografija. Marin Držić, jedno od najvećih ...

pravi tvorbeni mocijski parnjaci u kajkavskome književnom jeziku

mer, kopačica nije ništa drugo nego kopač znak ženskog pola.» (B. Ćorić ... lovica “žena lovac”, pevati “pjevati” > pevec “pjevač”, pevica, pevka “pjevači- ca”).

Metodički pristupi književnom djelu Antuna ... - FFOS-repozitorij

Ključne riječi: Antun Gustav Matoš, nastava, program, učenici, metodika, mogućnosti, inovacije ... Ulomak iz novele „Camao“ upotrijebljen je za analizu Matoševa osebujnog ... http://dokumenti.ncvvo.hr/Nastavni_plan/strukovne/hrvatski-3.pdf.

Ženskost i ženstvenost u Krležinom književnom opusu rane ... - unizg

mladi će Krleža oblikovati svoj osobit umjetnički izričaj koji će postati temelj za ... fazama umjetničkog stvaralaštva (npr. drame ​Saloma​,​Vučjak​,​Galicija​,.

PREZIMENA U ŽUPI SVETOGA STJEPANA

tica iz župe Gradac kod Neuma), a najveći se dio navedenih prezimena ne spominje u kasnijim opuzenskim ... 29 Zbog toga što je prezime iznimno rijetko u Hrvatskoj (godine 2011. popisana ... Naselja i porijeklo stanovništvo na otoku Braču.

PREZIMENA U DUBRAVICI - Općina Dubravica

Rezultati njihova rada izneseni su po načelu da je ″uza svako prezime ... Hadrović (3/1), Harapin (2/1), Hlad (3/1), Horvat (40/16), Horvatin (3/1), Ivanuš (13/2),.