sklonidba imena i prezimena - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet ...

18 lis 2019 ... Odsjek za hrvatski jezik i književnost. Studij Hrvatskoga jezika i književnostiIme i prezime. Marija Sentkiralj. SKLONIDBA IMENA I PREZIMENA.

sklonidba imena i prezimena - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet ... - Srodni dokumenti

sklonidba imena i prezimena - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet ...

18 lis 2019 ... Odsjek za hrvatski jezik i književnost. Studij Hrvatskoga jezika i književnostiIme i prezime. Marija Sentkiralj. SKLONIDBA IMENA I PREZIMENA.

Judite - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

biljnih te naročito ţivotinjskih leksema u Juditi potvrĎuju pripadnost djela renesansnoj poetici i epskom ţanru. Ključne riječi: renesansa, Marko Marulić, ep, Judita ...

Preuzmi PDF 591.5 KB - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

percipirana roditeljska i prijateljska kontrola i podrška uključenost u sekstanje te ... ponašanje koje se najčešće definira kao slanje seksualno eksplicitnih poruka ...

Jomkipurski rat - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

3 Dunstan Simon, The Yom Kippur War 1973 (2), The Sinai, (2003), 12. ... Za vrijeme Jom Kipura, međutim, radio i televizija u Izraelu se ne emitiraju. Izbor.

Untitled - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

Za izdavača. Loretana Farkaš. Urednice. Maja Glušac, Ana Mikić Čolić. Recenzenti. Vlasta Rišner, Goran Tanacković Faletar. Prijevod sažetaka. Goran Milić.

Watchmen - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

izrazito povezan sa likovima koji ga koriste i ograničen formatom u kojem je prezentiran. Ključne riječi: ... 'žohari ljudskog lika' could not be used. The earwig is not used as an ... of cogs on black velvet. Sjedim u brooklynskoj kuhinji, zatravljen.

Amnezije - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

retrogradna i anterogradna amnezija. Retrogradna amnezija označava nemogućnost dosjećanja događaja iz prošlosti, dok anterogradnu amneziju obilježava ...

izv.prof.d - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

3 ruj 2015 ... Pink Floyd – engleskirock sastav, osnovan 1964. godine u Cambridgeu. ... "Another Brick In The Wall" koji je dosegao prvo mjesto britanske top ljestvice ... predstavlja glazbenu prekretnicu za bend, stvarajući pjesme s više ...

Preuzmi PDF 341.14 KB - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

Hrvatska gramatika, Eugenija Barić (et al.), 2005.; Školska gramatika hrvatskoga jezika,. Sanda Ham, 2007.; Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka ...

Sprachvarietäten - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

logo Fettsack), was in diesem Fall jedoch falsch übersetzt wurde, fat-cat ist nämlich eine Person die reich und ... Koprivnica : Lora ; Varaždin : Katarina Zrinski“.

Preuzmi PDF 388.5 KB - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

makovnjača – dizani kolač od maka, prasl. *makъ (rus., polj. mak) ← ie. *meh2ko- (grč. ... zdiganec – kolač od dizanog tijesta zdenac – bunar, studenac, prasl.

Sveučilište J - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

Ključne riječi: Ivana Brlić-Mažuranić, Priče iz davnine, mitski likovi, slavenska ... 7 Kako je Potjeh tražio istinu, Ribar Palunko i njegova žena, regoč, Sunce djever ...

Kriptografija - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

17 ruj 2017 ... Hijeroglifi su se mogli sagledati kao kriptografski elementi sami po sebi jer ih nitko drugi nije mogao razumjeti osim Egipćana (čak i među njima ...

View PDF - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

J.J. Strossmayer University in Osijek. Faculty of Humanities ... Osijek, 2016 ... 'Keltisches im englischen Verbum', In: Anglica: Untersuchungen zur englischen ...

Preuzmi PDF 396.37 KB - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

romana ruskog realizma Zločin i kazna Fjodora Mihajloviča Dostojevskog. ... ruskome pijančevanju, a uskoro mu se pridružila i tema duhovno-moralnog stava ...

Bismarck - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

Austrije da reformira Njemački savez, Bismarck postaje svjestan da ne može sve ... godine priključio u Trocarski savez zajedno s Austro-Ugarskom i Rusijom.

Milica LUKIĆ - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

Pregledni rad. Milica LUKIĆ (Osijek) & Marina PILJ-TOMIĆ1 (Osijek) ... kršćanstva, Sveučilišna naklada Liber, Kršćanska sadašnjost, Institut za povijest umjet-.

Rimska arhitektura razonode - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet ...

Filozofskog fakulteta Osijek, knjižnice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u ... značenje s vremenom izgubilo, ali navodi također kako su se u lovu (venatio) ...

Narcisoidni poremećaj ličnosti - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet ...

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku. Filozofski fakultet. Odsjek za psihologiju. Preddiplomski studij psihologije. Stela Ižaković. Narcisoidni poremećaj ličnosti.

Knjiga o Tobiji - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

Knjiga o Tobiji smatra se jednom od najprepoznatljivijih pobožnih romansa biblijske ... knjiga o Makabejcima, Knjiga Sirahova i Knjiga Mudrosti, i dijelovi Knjige ...

Sherlock Holmes - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

known what it was to be a poor man and I have known what it was to be fairly affluent. I have ... The first novel, published in 1887 in Beeton's Christmas Annual, was A Study in. Scarlet. ... shown were downloaded from http://titlovi.com/ and made by unknown translators. The aim ... Dishonour not your mothers; now attest.

Svakodnevni život u renesansi - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet ...

život čovjeka u renesansi, od rođenja do smrti, od mjesta stanovanja i odjeće koju je nosio, do hrane koju je konzumirao. Drugo poglavlje definira renesansu, ...

Razvoj pisma u Mezopotamiji - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet ...

su Sumerani došli u Mezopotamiju, Semiti preuzimaju njihovo pismo - Akađani, tj. Babilonci i Asirci koji su pismo ... PIKTOGRAFSKO ILI SLIKOVNO PISMO .

Zrinski i Frankopani - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

22 kol 2016 ... Žitvanski mir, sklopljen 1606. godine, imao je za zadaću štiti austrijske nasljedne zemlje te omogućiti kući Habsburg aktivnu politiku prema ...

Zrcaljenja filma i pjesništva - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet ...

... Snimak Ezre Pounda u kavezu...................................................... 38. 5.2. Branko Čegec, Tamni zvukovi na nebu Wima Wendersa.............................................. 40.

Filozofija i društvo (ne)znanja - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet ...

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku. Filozofski fakultet Osijek. Filozofija i Hrvatski jezik i književnost. Monika Ivanović. Filozofija i društvo (ne)znanja.

Umjetna inteligencija - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

1 ruj 2019 ... Umjetna inteligencija: evolucija informacijskog društva? Završni rad izv.prof.dr.sc. ... Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, 2001. Str. 27. 39 Clynes ...

E-knjiga u Hrvatskoj - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

25 kol 2016 ... E-knjiga u Hrvatskoj: primjer VIP knjižare i Planeta 9 ... Osijek, 2016. ... URL: http://mozaik-knjiga.hr/knjige/a-pogledaj-me-sad/ (2016-08-17).

Hrvatska tranzicijska proza - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet ...

Diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti. Josipa Pilić. Hrvatska tranzicijska proza. Diplomski rad. Mentor: prof. dr. sc. Goran Rem, trajno zvanje. Osijek ...

Staroegipatska umjetnost - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

Ključne riječi: Stari Egipat, arhitektura, slikarstvo, skulptura, primijenjena umjetnost ... (planinska područja Nubije i Etiopije) Nil čine dvije rijeke: Bijeli i Plavi Nil.

Hegel o ljubavi i prijateljstvu - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet ...

Odsjek za filozofiju. Diplomski studij filozofije i hrvatskoga jezika i književnosti. Martina Ivanko. Hegel o ljubavi i prijateljstvu. Čistopis diplomskog rada.

Osijek u Domovinskom ratu - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet ...

6 lis 2017 ... Četvrto poglavlje ovog rada, prikazuje borbu i pad grada Vukovara, koji je dao velik doprinos ... 22 Marijan, Davor, „Bitka za Vukovar 1991.

Bitka kod Kurska - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

Nov i poboljšan dizajn nastao je tijekom 1942. godine, a dobio je naziv Tigar. ... jedan njemački tenk koji se koristio u bitci kod Kurska je Panzerjäger Tiger (P).

Razdoblje Amarne u Egiptu - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet ...

Karnaku stanovništvo u ostalim dijelovima Egipta nije imalo priliku pobliže upoznati ... je hram nazvan Hwt-Aton („Atonova palača") u kojem je pronađen velik broj ... obnavljajući hramove te vraćajući u funkciju Amonov kult.244 Veliki edikt, ...

Alegorija snova - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

Tumačenje snova u engleskoj renesansnoj i španjolskoj baroknoj ... Veliki zamah istraživanju snova javlja se početkom 20. stoljeća kada Sigmund Freud.

Alegorija kao figura čitanja - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet ...

Dante, dakle, za primjer alegorijske pjesničke lektire uzima himan – pohvalnu molitvu iz. Biblije – Psalam 113 na temu Izlaska. Taj tekst se tumačio kao alegorija ...

glagoljica u hrvatskoj - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

prihvatili Ćirilovo pismo, glagoljicu, specifično je modificirali (u uglatu, granatu ... Glagoljica je kroz prvih pet stoljeća najprisutnija; iako je i latinica i te kako ...

Alegorija apokalipse - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

Grčko podrijetlo riječi alegorija otkriva da je ona drugi, drugačiji govor od ... Kanonsko je Otkrivenje, po grčkom apokalipsa, što označuje objavu koja je dana po ... odredio vrijeme uoči velikog događaja, a to je Prvi svjetski rat koji je vrhunac ...

Aristotelovo shvaćanje psyche - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet ...

5 Aristotel, «O duši», preveo Darko Novaković. Predgovor i redakcija Branko Bošnjak (Zagreb: Naprijed, 1996), str. 31. 4. Djelovanja duše. Živo se od neživoga ...

Japan u razdoblju Sengoku - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet ...

Filozofski fakultet Osijek. Odsjek za povijest. Dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Pedagogije i Povijesti. Karlo Kimer. Japan u razdoblju Sengoku.

Posljednji Romanovi - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

Nikola II., posljednji okrunjeni ruski car iz dinastije Romanov bio je prisiljen ... garda i crvena armija, carska obitelj Romanov pogubljena je u podrumu kuće u.

Staroegipatska medicina - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

4. MUMIFICIRANJE. Mumificiranje ili balzamiranje je pogrebni običaj obrade mrtvih tijela i automatski se povezuje sa starim Egiptom. Iako su mumije pronađene ...

Mišljenje slobode u Hegela - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet ...

spozna samoga sebe u svome pojmu. 1 Branko Despot, Vidokrug apsoluta, Prilog indiskutabilnoj dijagnostici nihilizma, Sveska prva, Cekade, Zagreb. 1989., str.

Figure u reklamnim porukama - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet ...

Naglasak je u analizi jezika reklame stavljen na stilske figure, što je središnji dio rada. ... 7 moţe govoriti o reklami kao kodiranoj ikoničkoj poruci kojoj je osnovna uloga pojačano ... Odatle u reklami i jezička sredstva koja se ... Perje je diferencirani oblik gornje koţe koji je specifično razvio razred ptica, glatka površina.

Marija Antoaneta - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

1795.) njezinim suđenjem i naposljetku tragičnom smrti pod giljotinom. Ključne riječi: Marija Antoaneta, Luj XVI., Francuska revolucija, Versailles ...

prva stran - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

17 ruj 2018 ... model vlasti kojeg je do tad slijedila i pronaći novi oblik izgradnje ... bit će inspiracija novinarima Vjesnika da pokrenu novi tjednik, Vjesnik u ...

Dubrovački Mizantrop - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

SADRŽAJ. 1.UVOD. 6. 2. KLASICIZAM U EUROPSKOJ KNJIŽEVNOSTI . ... domaćem mentalitetu i književnoj tradiciji. Ključne riječi: Molière, Mizantrop, Dubrovnik, 18. stoljeće, frančezarije ... Škrtac je poznata Molièreova komedija u kojoj ...

John F. Kennedy - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

Nakon Drugoga svjetskoga rata Sjedinjene Države postale su supersila na svjetskoj ... U parku Kelly Ingram Dječji križarski pohod dočekali su vatrogasni.

Bleiburg i križni put - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku. Filozofski fakultet Osijek. Dvopredmetni studij pedagogije i povijesti. Ivana Papac. Bleiburg i križni put. Diplomski rad.

Polemos – rat u životu Grka - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet ...

Tema završnog rada je rat u životu Grka u antičkom razdoblju. ... Grci, vojna obuka, rat, Atena, Sparta, način života ... Unutarnji sukobi i Peloponeski rat …

Borges i Sabato - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

Besmrtnici. Borges miješa Rufovu postojbinu pa se on u nastavku pripovijesti bori na „Stamford bridgeu“, a 1921. godine njegov brod se gubi na potezu Eritreja ...

emma bovary - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

U završnome će se radu analizirati glavni lik Flaubertova romana Gospođa Bovary, Emma. Bovary. Iako je riječ o jednom od paradigmatskih djela razdoblja ...

Vinkovci prije Cibala - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

4 Durman, Stotinu hrvatskih arheoloških nalazišta, 288. 5 Marko Dizdar i dr., Iz kolijevke rimskih careva: Vinkovci u svijetu arheologije (Vinkovci-Zagreb, 2002), ...

Odnos bajke i mita - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

elemente narodne bajke ona pripada podvrsti umjetnička bajka. ... U razdoblju hrvatske moderne bajke i fantastične priče povijesno mjesto pripada Konjiću sa.

Didaktičke igre u nastavi - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

6 srp 2018 ... Igra postoji od kada postoje i ljudi. Uloga igre u životu čovjeka je velika i važna. Igra se rađa u starim kulturama i civilizacijama i živi sve do ...

O hrvatskoj pokladnoj lirici - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

prostorima prvu hrvatsku maskeratu, Gizdave mladosti i vi svi ostali, napisao je Džore Držić. ... jednoj vrsti pokladne pjesme koja je monološki strukturirana.

Hrvatske dramske robinje - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

Pjesma Džore Držića Čudan san određuje se u literaturi kao prva ... Ključne riječi: renesansa, dramska robinja, tužaljka, spas, Džore Držić, Hanibal Lucić, Mavro.

Likovna umjetnost stare Grčke - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet ...

Na kraju klasičnog perioda pojavljuju se atičke keramičke vaze sa statičnim prizorima, scenama u kojima se praktički ništa ne događa. Ove su vaze označile ...

Osječki gradski govor - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

potvrđujem da sam suglasna da Filozofski fakultet Osijek trajno pohrani i javno objavi ... Žutika, Ulica kralja Petra Svačića > Svačika, Feđika (nekadašnja Ulica Feđe Milića), Ulica ... Proširivanjem značenja nastali su sljedeći leksemi: krčma.

Križni put 1945. godina - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

koji su obilježili početak druge Jugoslavije, ali i hrvatsku povijest danas su upamćeni pod nazivom. Bleiburg i Križni put. Ključne riječi: povlačenje, Bleiburg, ...