Program - Drvno-tehnološka konferencija

1 lip 2015 ... ... Ministarstvo poljoprivrede RH, Bernard Likar – Gospodarska zbornica. Slovenije, Zdravko Požgaj – Požgaj grupa, Miladin Marković – Klana ...

Program - Drvno-tehnološka konferencija - Srodni dokumenti

Program - Drvno-tehnološka konferencija

1 lip 2015 ... ... Ministarstvo poljoprivrede RH, Bernard Likar – Gospodarska zbornica. Slovenije, Zdravko Požgaj – Požgaj grupa, Miladin Marković – Klana ...

14. drvno-tehnološka konferencija - HGK

5 lip 2017 ... Zvonimir Novak – Hrvatski klaster konkurentnosti prehrambeno-prerađivačkog sektora. Ivana Mezak – Agencija za investicije i konkurentnost.

16. drvno-tehnološka konferencija - Gradimo.hr

4 lip 2019 ... Suorganizator: Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije - Silvija Zec, predsjednica (2'). Sektorska asocijacija: Udruženje ...

Zbornik radova - Drvno-tehnološka konferencija

Željko Pevec. Prodajna ... maksimizacije profita ili manjih cijena od konkurenata, nego dugotrajnim ... laminatima, zakrivljene ili ravne furnirske ploče, laminati.

15. drvno-tehnološka konferencija - Hrvatska komora inženjera ...

5 lip 2018 ... Ko-moderator: Ivana Mezak, Hrvatske šume d.o.o., komercijalna direktorica (tbc). U većini zemalja JIE zamjetna je dominacija državnih šuma, ...

tehnološka navodila za ekološko pridelavo poljščin - Program ...

puli trave drugače kot česalo, ki nima bočne vibracije (npr. Treffler). Večletni pleveli se na ... dejansko jasno merljive pozitivne učinke, enako kot klasična FFS pa je treba za ... Fibl, Bio Austria 2010. Biofartoffeln, https://shop.fibl.org/de/arti-.

11. Konferencija – Program final

22 kol 2019 ... Jurić , Kao i bajku Crvenkapica koju smo realizirali u drugim razredima osnovne škole na temu ... bojanka koja prati priču. Namijenjena je ...

Doktorska konferencija Program

izv. prof. dr. sc. Goran Vojković. Valentina Mirtić, Zorica Topić Omaljev: Utjecaj akreditacije na uspješnost poslovanja zdravstvene ustanove. Petra Ercegovac: ...

11. Konferencija – Program final (1)

22 kol 2019 ... Za vrijeme slušanja klasične/instrumentalne muzike djeca sjede u krugu na podu ili ... Iscjeljenje i obrazovanje kroz umjetnost. 1. ... „Limun“. Uvođenje u meditaciju za djecu s ciljem usvajanja tehnika opuštanja i disanja,.

Program - Konferencija Sportske medicine

27 ožu 2019 ... Žarko Vučković – Aspetar Sports Groin Pain Centre. Miran Martinac – Predsjednik Zdravstvene komisije. HOO-a. Nikolina Bajo. Mimi Vurdelja.

Azop gdpr konferencija program

Rajkovača, prof.dr.sc. Neven Vrček, dr.sc. Petar Mišević. 12.00 – 12.15 PAUZA. 12.15 – 12.30 E-ZDRAVLJE; UČINAK I UTJECAJ EU UREDBE 2016/679.

FOCUS Konferencija - Finalni program 3-10

17 lis 2019 ... Danijel Koletić. Holger Haibach. Josip Bukal. Bernard Gršić. Melita Pavlek ... Boban Spasojević. Josip Bohutinski. Josipa Kruljac. Siniša Malus.

Program Skupa ConferenceProgramme - Konferencija Plin

25 ruj 2019 ... Član uprave HEP d.d. / Member of the Management board of HEP Group. Damir Pećušak. Direktor HEP-PLIN-a d.o.o. / Director of HEP-Plin Ltd.

Mr Boris Zver PLANIRANJE KAPACITETA U DRVNO ...

utenzilija za potrebe tekstilne industrije. Cjelokupni tehno loški proces organiziran je tako da obuhvaća proizvodnju od primarne prerade drveta, oplemenjivanja.

Pregled europskih normi za drvno iverje

Pregled europskih normi za drvno iverje. Dinko Vusi}, Zdravko Pandur. Nacrtak – Abstract. U radu je opisan postupak dono{enja normi CEN i vrste normativnih ...

Osnovni materijali za proizvodnju drvno- plasti~nih kompozita

30 stu 2010 ... drvnih lignoceluloznih punila (rižine i sojine ljuskice, odrvenjela trava) imaju dosta neujednačena mehanička svojstva, posebice ako su ...

TEHNOLOŠKA NAVODILA ZA PRIDELAVO FIŽOLA

t/ha), ki pa je v tem letu stročji fižol pridelovala le na 2 ha. V Sloveniji je bil povprečni hektarski pridelek fižola za stročje 6,0 t/ha. (Vir: FAOSTAT, 2018 in Meglič, ...

Tehnološka navodila za izvajanje operacije Poljedelstvo in ...

30 jun 2015 ... čebula, česen, dinja, navadna kumara, paradižnik, solata, šalotka. To a.s. vsebujeta še Fonganil Gold in Ridomil Gold Combi Pepite ( folpet), ...

Page 1 39 Tehnološka linija za navarivanje je sastavljena iz dva ...

Nekad se posluživanje oba stroja obavljalo ručno, što je zahtijevalo stalnu pri- sutnost operatora. Na tragu toga pala je odluka da se posluživanje navedenog.

Tehnološka navodila za ekološko pridelavo poljščin - Gov.si

še možno naslednji posevek pšenica rž ozimni ječmen jari ječmen oves koruza trava grah bob lupina lucerna črna detelja pesa koleraba zg. krompir sp. krompir.

tehničko – tehnološka obilježja kontejnerskih terminala

14 tra 2016 ... AUTOMATSKI KONTEJNERSKI TERMINAL . ... Ključne riječi: terminal, kontejner, prijevoz robe, promet. Mentor: Ana-Mari Poljičak, dipl. ing., ...

konstrukcijska i tehnološka obilježja brodova jaružala

17 kol 2018 ... iskopanog materijala i mogućnost rada u odobalnim uvjetima. ... kopanje se vrši u nekoherentnim tlima kao što su pijesak, mulj i šljunak. ... usisnoj gumi kako bi se spriječilo urušavanje usisne vreće zbog ... cijena cijevi).

Tehnološka i ekonomska obilježja uzgoja lijeske - Repozitorij ...

Agrotehničke mjere kod pripreme tla za sadnju i sadnja lijeske: ... S ciljem izračuna ukupnog troška pripreme tla i sadnje 1 ha nasada lijeske načinjena je.

kapaciteti i tehnološka struktura hrvatskoga morskog brodarstva3

analizama stanja kapaciteta putničkih brodova u linijskoj i obalnoj plovidbi može ... Osim Jadrolinije Rijeka, vrlo značajnu ulogu u linijskom pomorskom prometu ...

proteinski profili pšenice i njihov uticaj na tehnološka ... - Index of

4 апр 2016 ... Pšenica je jedinstvena među biljnim vrstama jer pšenično brašno ... that its seed can be ground into flour and semolina, which form the basic ...

tehnološka navodila za integrirano pridelavo sadja - Javna služba v ...

-krezoksim-metil. Champion 50 WG a. Cuprablau Z 35 WPb,e. Cuprablau Z 50 WP,e,f. Cuprablau Z ultraWP b,e. Nordox 75WGe,g. Chorus 50 WGd. Mythos a.

tehnološka analiza izrade sportske majce s kapuljačom s osvrtom ...

11 ruj 2018 ... tehnoloških procesa krojenja, šivanja i dorade s značajnim postavkama. ... operacija za tehnološke procese krojenje, šivanja i dorade, kao i ...

tehnološka cjelina uzgoja hobotnice octopus vulgaris, cuvier 1797

U ovom radu predstavljena je važna jadranska vrsta, hobotnica Octopus vulgaris, ... Međutim, ministarstvo nadležno za morsko ribarstvo može dopustiti lov ...

proteinski profili pšenice i njihov uticaj na tehnološka svojstva brašna

4 апр 2016 ... Hlebovi dobijeni od brašna hlebne i durum pšenice gajenih u kišnoj ... prosejavaju, a spajanjem različitih pasaža formiraju se tipovi brašna sa.

Ispitivanje udarne žilavosti Ispitivanje tvrdoće Tehnološka ispitivanja

Metode sa dinamičkim dejstvom sile -. • Ispitivanje tvrdoće elastičnim odskokom (Šorova metoda), HS. • Ispitivanje tvrdoće udarom (Poldijeva metoda), HP ...

Konferencija CASE

jeziku PHP“ - Darjan Baričević, Božo Čulo, Matija. Novak (FOI). 09:50 „Quo vadis Java?“ - Dragutin Kermek (FOI). 10:10 „Razvoj aplikacija i moderni programski.

stručna konferencija

park Krka, Gradski parking Šibenik, Turistička zajednica Šibensko-kninske županije, Turistička zajednica grada Šibenika, Grad Šibenik i Solaris Beach Resort.

Hazud Konferencija

29 tra 2016 ... Organizator: HAZUD, www.hazud.hr. Govornici: komunistickizlocini.net hrv.akad., novinarka Nada Landeka, predstavnica HAZUD-a u Hrvatskoj.

KONFERENCIJA OTPAD 2019

30 ruj 2019 ... Sudjeluju: Grupacija održavanja čistoće HGK, Grad Zagreb, Tehnix, Straža Plastika, Hrvatski sabor. 11:45 - 12:15. PAUZA ZA KAVU I ...

Studentska konferencija - EFZG - unizg

Studentska konferencija „Manager20 - Youth reshaping the future“ okupila studente iz cijelog ... darovni kupon Cinestar-a. Projekt provode prof. dr. sc. Marijana ...

13. EVROPSKA KONFERENCIJA O AIDS-U U ... - SEEbtm

Nebojše – događaj koji smo dugo iščekivali i pripremali i ... ovo selo. DMC VEKOL. MANAGEMENT AND TEAM MOTIVATION. TO REALIZE ... cco in the Gran Paradiso National. Park is a ... a pizzeria, cocktail and coffee bars,. Internet corner ...

Hrvatska biskupska konferencija Vijeće HBK za UPŽ i DAŽ ...

21 kol 2014 ... dostavila Hrvatskoj biskupskoj konferenciji, a koji Vam u prijevodu HKVRPP-a dostavljamo u privitku. Vjerujemo da će Godina posvećenog ...

2017 GDP II Konferencija sa međunarodnim učešćem

Farmacija i medicina. Konsalting i edukacija. 2017 GDP II Konferencija sa ... za učesnike van teritorije Srbije: 150EUR. Članice JUSK- a uživaju popust 10% ...

APSENTIZAM I FLUKTUACIJA ZAPOSLENIH U ... - Konferencija

Istočnoj Srbiji jeste visok nivo apsentizma i veoma česta fluktuacija zaposlenih. Pod apsentizmom se smatra svako izostajanje s posla bez obzira na trajanje ili.

5. KONFERENCIJA HRVATSKE UDRUGE KROVOPOKRIVAČA ...

7:00 – 9:00 Postava štandova za Mini sajam. 8:00 – 11.00 Registracija gostiju: članova, partnera i izlagača,. Piće dobrodošlice! Razgledavanje štandova na mini ...

obnova kpj. iv zemaljska konferencija kpj - Znaci.net

Sommer /Milan Gorkić/. 12. Winter /Vladimir Copie/6. J. B. Tito, Sabrana djela, 2, 219. IZVOD IZ IZVJEŠTAJA DELEGACIJE CK SA IV KONFERENCIJE KPJ.

2017. g. - Hrvatska biskupska konferencija

VIJESTI. Papa Franjo imenovao Apostolskog nuncija u RH, mons. Giuseppea Pinta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Posljednji glagol – integrirati – ti e se mogu nosti ... Varaždinske i Vojne biskupije te je uz estitke zaželio ... Od sveg srca vas pozdrav-.

poljoprivredna konferencija preza novo 1

9 svi 2018 ... komore,. 5. Jan Marinac, predsjednik Hrvatske udruge mladih poljoprivrednika,. 6. Vlatko Grgurić, urednik i voditelj emisije Plodovi zemlje. 7.

2018. g. - Hrvatska biskupska konferencija

„Placuit Deo“ – Pismo Kongregacije za nauk vjere biskupima Katoli ke Crkve o nekim ... [2] Usp. Kongregacija za nauk vjere, Izjava Dominus Iesus (6. kolo-.

Konferencija „Žene u muškom svijetu“

25 svi 2017 ... Bernarda Cecelja, Bernarda d.o.o., direktorica. • Dr. Gordana Slavetić, dr.med. specijalist opće kirurgije i hitne medicine, Opća bolnica Dr.

Zbornik radova konferencija OMC 2010

1 дец 2012 ... doći još više do izražaja, da je iskop nedovoljno efikasan i da je ... Vertikalni presek etaže uglja koja se otkopavala bagerom SchRs630 (G1) ... površinskom kopu Ugljevik Istok, cijena koštanja jedne tone uglja se kreće u ... jačinu vetrova će se evidentirati sa mini meteorološke stanice koja će biti locirana u.

11957E/hr 1 MEĐUVLADINA KONFERENCIJA O ZAJEDNIČKOM ...

Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice i priloge tom Ugovoru. 2. ... Vijeću i Komisiji pomaže Gospodarski i socijalni odbor, koji ima savjetodavnu ...

Zbornik radova HR konferencija 2015

19 феб 2015 ... UPRALJANJE KVALITETOM I LJUDSKI RESURSI . ... policijskog posla u skladu sa principima građanskog društva, ... konzum AP Vojvodine.

IX. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA I IZLOŽBA ... - HUNIG

outlet) which are custom designed to suit the needs of ... tivno mala (oko 10%), većinu nafte i plina uvoze pa nije čudo da se veliki ... Probno crpljenje eksploatacijskih zdenaca u sustavu hlađenja Haix OBUĆA d.o.o. ... Lokacija: Mala Subotica.

Plan konferencija za 2019. - FFST

Književni krug Split. Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu. 9. Mediterranean Editors and. Translators i projekt Mirror (u sklopu projekta H2020 MSCA ...

Međunarodna konferencija - Iseljenički turizam - HAZU-a

17 svi 2019 ... Damir Pokupec, odvjetnik | Lawyer, Zagreb. 5. Ernest Svažić (Njemačka) – načelnik Krapinskih Toplica | Mayor of Krapinske Toplice. 6.

TES 2018 - TESi - Konferencija o tehnikama saobraćajnog ...

6 јул 2018 ... vremena za liniju 13 smjer Kvaternikov trg –. Žitnjak ... vrijeme putovanja u smjeru Kvaternikov trg ... Mcdonald,Pages 559-585 | Received 11.

Konferencija 2017. - Sigurnost Povijesnih Gradova

Hrvatska udruga povijesnih gradova (HUPG) i. International ... Hikvision, najvećeg svjetskog proizvođača videonadzornih kamera, gdje povezuje prikupljeno ...

PLIN2013 - Konferencija Plin - Strojarski fakultet

nesreća može donijeti veće troškove nego što bi bila cijena za sve potrebne ... mjerača protoka plina, elektro motora, kompresora, pufera/spremnika, plinske i elektro ... voda ako je bila reparacija, sa posebnim osvrtom na korištenje propisa o ispitivanju ... održivosti i klime su centralna su pitanja za razumijevanje norveške ...

Međunarodna konferencija - Sigurnost Povijesnih Gradova

godine“ dodjeljuje Hrvatska udruga menadţera sigurnosti, dodijeljena je od strane ... već dvije godine radi za uglednu meĎunarodnu korporaciju Hikvision,.

11. Međunarodna naučna konferencija ... - Alfa Univerzitet

28 јан 2016 ... zemalja jednog bloka Olimpijskih igara koje organizuje drugi blok, „državnog ... EHF - http://www.eurohandball.com/article/25063 (03.02.2016), preuzeto ... raspored za sutrašnji dan koji se nalazi na nekoliko lokacija tj.

PLIN2012 - Konferencija Plin - Strojarski fakultet

sintetska odjeća i obuća bez antistatičke preparacije i sl., osim u zoni 2 ako je ... [33] Gorucu, F.B.; Geris, P.U.; Gumrah, F. Artificial neural networks modeling for ...

MARPOL KONVENCIJA Međunarodna konferencija o zagađenju ...

MARPOL KONVENCIJA. Međunarodna konferencija o zagađenju mora održana je 1973 g. u Londonu pod vodstvom IMO-a (International maritime organisation) ...

HV KONFERENCIJA PRVA OBAVIJEST SPOJENO OK TISAK HR ...

Članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji donosi nove izazove pred vodno gospodarstvo. Nakon preuzimanja europske pravne stečevine u nacionalno.

xxi naučno-stručna konferencija poljoprivrede i ... - ResearchGate

mlijekom, s obzirom da su ovce bile u ranoj laktaciji kada je i povećana proizvodnja mlijeka. UtvrĊivanje ... Pelargonija je jedna od vodećih ljetnih cvjetnih kultura koja ukrašava prozorske i balkonske ... obavljano redovno zalijevanje. Koliĉine ...