Zapisnik o otvaranju ponuda i odabiru ... - Hrvatske šume

POŽGAJ GRUPA d.o.o.. 55862765218. 19. 16.2.2017. ... Vrsta drva. Stovarište ili GJ, odjel, odsjek. Mjesto prodaje. Šumarija. Grupa -. Rbr. Tablica 2. VINKOVCI.

Zapisnik o otvaranju ponuda i odabiru ... - Hrvatske šume - Srodni dokumenti

03 Zapisnik o otvaranju ponuda i odabiru ... - Hrvatske šume

HAMAR-PROMET d.o.o.. POŽGAJ d.o.o.. PILANA ČEBUHAR - STARO. POSAVINA VL. ... DANKO PROMET D.O.O.. 22. 72175364263. 16.3.2018. 7:04:44. 1/6 ...

04 Zapisnik o otvaranju ponuda i odabiru ... - Hrvatske šume

19 tra 2019 ... POSAVINA VL. TOPIĆ MARICA. ICE EUROTRANSPORT d.o.o.. EXCELSIOR obrt. Jerbić, za šumarstvo, Goran Jerbić, t.p.. Obrt Drveni suveniri.

Zapisnik o otvaranju ponuda i odabiru ... - Hrvatske šume

POŽGAJ GRUPA d.o.o.. 55862765218. 19. 16.2.2017. ... Vrsta drva. Stovarište ili GJ, odjel, odsjek. Mjesto prodaje. Šumarija. Grupa -. Rbr. Tablica 2. VINKOVCI.

Zapisnik o otvaranju ponuda i odabiru najpovoljnijih ponuditelja na ...

7 lis 2016 ... 9:38:23. STOLARIJA-PILANA ANTUN PEČENEC. 13367676008. 45. 7.10.2016. 9:47:20. LESTRANS D.O.O. Podjetje za transport in trgovino.

03 Zapisnik o otvaranju ponuda i odabiru ... - Javno nadmetanje

4 svi 2018 ... DANKO PROMET D.O.O.. 3.5.2018. 15:06:50. S133040494. TRANSPORT MAHNE d.o.o.. 3.5.2018. 15:35:27. 48193612203. DI ČAZMA d.o.o..

USP Osijek - Zapisnik o otvaranju.pdf - Hrvatske šume

25 svi 2018 ... Traktor Tomo Vinković 826, broj šasije 4519, god. proizvodnje 2002, početna cijena 10.500,00. - Antun Vladika, Zoljan Poljana 2a, Našice, OIB ...

Zapisnik o otvaranju ponuda

Ministarstvo pravosuda, Uprava za zatvorski sustav, Zatvor u Zagrebu,. Dr. Luje ... 192.297,75. Zagreb. (I). OIB: 68566741868. Da. PERUTNINA PTUJ- PIPO. 4.

Zapisnik-o-otvaranju-i-ocjenjivanju-ponuda

30 svi 2019 ... DA. NE. 13. Popis ponuditelja koji su opozvali svoju ponudu: Nema ponuda koje su opozvane. 14. Otvaraju se pravovaljane ponude prema ...

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

PARANGAL d.o.o., Kneza. Trpimira 8, 31000 Osijek. 13. 6. 2019. 12:55. 376.949,00. 47L.L86,25. 2. BOSKOVIC d.o.o, Dragutina. Zani6a Karle 12, 32100.

Zapisnik o otvaranju ponuda - Croatia Airlines

17 pro 2018 ... NE. 206.200,00. DA. Smit Commerce, Zagreb. NE. NE. 280.900,00. DA. 1. NE. NE. DA. Insako d.o.o., Zagreb. Orcus Plus, Čavle. 212.600,00.

MV 005-16 Zapisnik o javnom otvaranju ponuda - HBOR

(sa PDV-om). ALFATEC Group d.o.o., TUŠKANOVA. 37, 10000, Zagreb, 28951396962,. 0604/16-1. Nabava usluga nastavka održavanja i proširenja sustava za.

Zapisnik o otvaranju i ocjenjivanju ponuda - BIOINSTITUT

17 kol 2018 ... Izgradnja Futura. d.o.o.. Ledinska 35,. 10256 D. Stupnik. 14482540987. Radnik d.d.. K. Tomislava 45,. 48 260 Križevci. 21846792292. Ing-grad ...

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda - Narodne novine

26 kol 2019 ... Narodne novine d.d., Savski gaj XIII. put 6, 10020, Zagreb, OIB: 64546066176 ... Nadogradnja sustava evidencije radnog vremena poslovnica.

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda - Općina Breznica

Vanja. Brundula. Domagoj Hrženjak, Graditelj svratišta d.o.o.. Ostali prisutni na javnom otvaranju: Rok za dostavu ponuda: 26.06.2017, 13:00:00.

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda.pdf - Elektrokem

Teh-gradnja d.o.o., Ksenije Kantoci 3, 10 020 Zagreb, 2. srpnja 2018. godine. II. Vodovod i odvodnja. 1. Graditeljstvo Jolić. d.o.o., Novoselečki put 93B, 10 040 ...

Zapisnik o otvaranju ponuda - Ljekarne Zagrebačke županije

28 ožu 2019 ... Velika Gorica, 29. 03. 2019. ZAPISNIK O ... Mjesto otvaranja ponuda: M. Magdalenića 1, 10410 Velika Gorica ... Makromikro grupa d.o.o.,.

06_Zapisnik o otvaranju Prijava.pdf - Hrvatske šume doo

28.02.2019. KLASA:DIR/19-01/654. UR. BROJ:99-19-15. MODERATOR d.o.o.. Podudbina 15. 53 234 UDBINA. ENNA Biomasa Vukovar d.o.o.. Gospodarska ...

06_Zapisnik o otvaranju Prijava.pdf - Hrvatske šume

28.02.2019. KLASA:DIR/19-01/654. UR. BROJ:99-19-15. MODERATOR d.o.o.. Podudbina 15. 53 234 UDBINA. ENNA Biomasa Vukovar d.o.o.. Gospodarska ...

Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda - Akord Županja

SCHACHERMAYER d.o.o., Vrtni put 5, 10 000 Zagreb, OIB: 96769806716. Grupa 2. R.br. Naziv, adresa i OIB ponuditelja. Cijena ponude (bez PDV-a) Cijena ...

Zapisnik o otvaranju ponuda - Središnji državni ured za središnju ...

ALD Automotive d.o.o., Betinska. Grupa 6 - Osobni automobil niža. 1, 10010, , Zagreb, srednja klasa. 45116797997, ALD ponuda grupa 6. PBZ-leasing d.o.o. ...

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda - Osječko-baranjska županija

11 tra 2018 ... Fincon j.d.o.o., K. Tomislava 90, OŠ Ante Starčevića, Viljevo, PS. 31433, 385 31271904,. Kapelna. Podgorač, 87279661894, 19-. 07042018.

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda od ... - Općina Visoko

7 kol 2018 ... ... naziv i sjedište ponuditelja koji su podnijeli ponudu prema redoslijedu iz Upisnika o zaprimanju ponuda: 1. PEDOM ASFALTI D.O.O. Trsatska ...

zapisnik o otvaranju, pregledu iocjeni ponuda - Opća bolnica ...

18 srp 2017 ... samo jedna ponuda ito sljedećeg ponuditelja·. Ponuditelj. Adresa. Ur.br. Datum prijema. Sat prijema. ALMEL DUBROVNIK. Ivana Zajca 5, 20 ...

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda za nabavu - Hrvatska ...

25 lis 2017 ... K O M O R A. C R O A T I A N M E D I C A L C H A M B E R. TUŠKANOVA 37 • 10000 ZAGREB • HRVATSKA • TEL 01/4500 830 • FAX 01/4655 ...

Zapisnik o otvaranju i ocjeni ponuda - Muzej grada Koprivnice

9 lis 2014 ... Baltazar d.o.o., Obrtnička 6, Koprivnica. 2. Bogadi grafika d.o.o., Dubovečki breg 10, Koprivnica. 3. Tiskara Rihtarić, Gorička 16, Koprivnica.

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda - Vukovarsko-srijemska županija

26 lip 2017 ... Automehanika, J.Matasovića 1,. 32100, Vinkovci, 22334969827,. 2017/003. INTEGRA DUNDOVIĆ d.o.o.,. Josipa Huttlera 31, 31000, OSIJEK,.

zapisnik - Hrvatske šume doo

30 srp 2015 ... A.M.S. BIOMASA d.o.o.. - adresa: Sv. Ivana Krstitelja 82, DARDA. - OIB: 82615537835. - ovlaštena banka: ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK.

Šijanska šuma 16 Šume i šumarstvo Petrove gore 4 ... - Hrvatske šume

24 – 27 Bambus – div među travama. Obični likovac ... Primi li se bambus u ruke, osjetit će se pod prstima ... Bilo je to 2. srpnja 2006., a sretni ribolovac bio.

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjenjivanju Programa za ...

26 stu 2015 ... REOMA GRUPA d.o.o. (OIB: 61791785783), Radnička cesta 184,. 10000 Zagreb - član. 5. ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o. (OIB: 85409306989), ...

Dan hrvatskog šumarstva 2 Kako nestaju šume 10 ... - Hrvatske šume

šumarstva 2. Kako nestaju šume 10. Zeleni ili vučji hrast 18. Ruski i ukrajinski studenti ... i stručnog glasila Šumarski list. ... europskih vrsta (lužnjak, kitnjak).

HR Sume - katalog Godisnje izvjesce 2014 str 1-12 - Hrvatske šume ...

Osim toga, u 2014. su Hrvatske šume d.o.o. nastavile s povećanjem ulaganja u biološku obnovu šuma, i to u iznosu većem od gotovo 485 milijuma kuna.

Kako zaštititi i očuvati šume u svijetu 11 Ima li ... - Hrvatske šume

24.-25. MOČVARE. Bare i močvare, kakve su nekad bile. 27. PRO SILVA EUROPA. Gospodarenje prirodnim načinom zaštitni je znak hrvatskoga šumarstva! 28.

Zapisnik o otvaranju, pregledu, ocjeni ... - Općina Vladislavci

Veterinarska stanica Beli Manastir d.o.o., Osječka 128, Beli Manastir. 7.2. Veterinarska stanica Vetam d.o.o., Biljska cesta 7, Osijek. 8. ANALITIČKI PRIKAZ ...

zapisnik o otvaranju, pregledu, ocjeni i prijedlogu ... - Opcina Punitovci

21 lip 2018 ... e-mail: [email protected] Stjepana Radića 58. IBAN: HR2923400091836100000 ... Osječka 23a; Tenja; OIB: 02847267714.

DRŽAVNE ŠUME - HRVATSKE ŠUME d.o.o. Obrazac ŠGO - 14 ...

KORANSKA DUBRAVA. 2 889,42. 2009-2018 ... VUKOVARSKE DUBRAVE. 2 774,63. 2009-2018 ... ZVJERINJAK - BROĆANSKA KOSA. 1 329,57. 2011-2020.

hrvatske šume 228 - 12/2015 - Hrvatske šume doo

11 pro 2015 ... Naslovna stranica: Marinko Bošnjaković, božićni ukras, Goran Dorić | zadnja ... obične bukve, 182 kg češera crne johe i 106 kg plodova divljih.

hrvatske šume 227 - 11/2015 - Hrvatske šume doo

3 stu 2015 ... Blato i mulj ulaze u kuće, bujice ... Lovačka kuća Smrekova draga ... Plešuća šuma u parku, sađena je 1961. godine na. Kurskoj prevlaci ...

hrvatske šume 255 - 3/2018 - Hrvatske šume doo

21 ožu 2018 ... fotografije mogu biti zamijenjene serijama od po 3-6 fotografija (serija se broji kao jedna fotografija); ... materijalnu štetu – lugarnica Šaroglin.

hrvatske šume 246 - 6/2017 - Hrvatske šume doo

12 lip 2017 ... drva u Rijeci; Mundus „Florijan Bobić“, Varaždin; Mobilia „Ivo. Marinković“ ... Šumarija Đakovo smjestila se u južnom djelu Osječke podružnice ...

hrvatske šume 244 - 4/2017 - Hrvatske šume doo

22 ožu 2017 ... Renata Ojurović, načelnica Sektora drvne industrije Mi- nistarstva poljoprivrede predstavila je novitete koje će do- nijeti novi Zakon o prometu ...

hrvatske šume 185 - 5/2012 - Hrvatske šume doo

32 Proljetnice na poštanskim markama. 34 Simbol života i izdržljivosti. 35 Zeleno ... i kao ivanjsko cvijeće, žuta broćika. Češće se pojavljuje na višim visinama ...

hrvatske šume 210 - 6/2014 - Hrvatske šume doo

1 lip 2014 ... ČASOPIS ZA POPULARIZACIJU ŠUMARSTVA □ Broj 210 □ Godina XVII. □ Zagreb, lipanj 2014 ... pac, gdje su radionice i predavanja orga- nizirana za sve ... i rudine. Ovdje su idealni uvjeti za divlju svinju, jelensku i srneću.

hrvatske šume 239 - 11/2016 - Hrvatske šume doo

4 stu 2016 ... 22 obveze Hrvatskih šuma u zaštiti klime. 29 za prvo pošumljavanje zaslužan je Franjo josip i. 32 Norveška uredbama spašava tropske šume.

hrvatske šume 251 - 11/2017 - Hrvatske šume doo

kuća nekadašnjeg poduzeća „Dalit“ na Starom Slaviku, kojom prigodom su nađeni ... što znači plešuća gljiva no razlog se ne odnosi na izgled. To joj je ime ...

hrvatske šume 237 - 9/2016 - Hrvatske šume doo

... stranica: Goran Dorić, pogled s velikog rajinca 2 | zadnja stranica: Goran Dorić, Hrastova strizibuba 2 | Grafičko oblikovanje: Stjepan Laća | lektura i tisak:.

hrvatske šume 209 (5/2014) - Hrvatske šume doo

12 svi 2014 ... šume, u šumskim predjelima Duboka dolina i Ravni gaj, na 23 ha ... Uvodno predavanje na temu Procjena šumskih šteta od ledo- loma u ... sitni zalogaji i kolači kada ih spravlja iskusni profesionalac. ... dom i šumskim voćem.

hrvatske šume 186 (6/2012) - Hrvatske šume doo

otpada. Razmnožavanje je sjemenom i na vegetativan način. U Hrvatskoj je ... gospina trava, mirta, lovor, ružmarin, smokva i ostale tipične vrste eumediterana.

hrvatske šume 190 (10/2012) - Hrvatske šume doo

10 lis 2012 ... U pukotinama vapnenačkih stijena – Drvenasta mlječika ka- rakteristična je vrsta vazdazelenih šuma, odnosno makija masline i.

hrvatske šume 202 - 10/2012 - Hrvatske šume doo

31 lis 2013 ... 24 Raznolikost, osebujnost i bogatstvo prirode. 26 Stara ljubav između vina i hrasta. 28 Jedna od najšumovitijih europskih zemalja. 30 Pajasen.

hrvatske šume 208 - 4/2014 - Hrvatske šume doo

22 tra 2014 ... predstavnici područja drvne tehnologije, šumarstva i prava. Po- vjerenstvo ... Prava tršlja (Pistacia vera) je grm ili manje listopadno drvo, guste i ...

Hrvatske šume d.o.o. HRVATSKE ŠUME D.O.O. I. MIŠLJENJE 1. U ...

izvještaja i poslovanja društva Hrvatske šume d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) za ... ostvaren prihod od prodaje drvnih sortimenata za 7,4% više od plana, zbog ... Ugovorena je nabava traktora i priključaka u iznosu 34.805.849,00 kn, terenskih i.

hrvatske šume 275 - 11/2019 - Hrvatske šume doo

11 stu 2019 ... Naime, traktor s priključenom sadilicom Displantarium izvršava sad- nju uz pomoć traktorista i jednog do dvoje radnika koji sjede na priključku i ...

hrvatske šume 257 - 5/2018 - Hrvatske šume doo

Tulipanovac. 32. Jorgovan nosi jestive cvjetove. 33. Borov vrganj priprema se na razne načine. 34. Dječji kutak. Mjesečnik “Hrvatske šume” | Izdavač: “Hrvatske ...

hrvatske šume 183 - 3/2012 - Hrvatske šume doo

21 ožu 2012 ... 16 Gdje je nestalo šumarstvo u Hrvatskoj? ... matika zaštite šuma u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ... kih rodova golosjemenjača listopadne.

hrvatske šume 107 - 11/2005 - Hrvatske šume doo

uredio ih je Gustav Pusse, kraljevski nadšumar. Tradicija uređivanja držav- ... razliku od hajdenjaka, borov vrganj voli tamnija i mračnija mjesta. Uvijek sam.

hrvatske šume 264 - 12/2018 - Hrvatske šume doo

31 pro 2018 ... milijuna sadnica, Hrvatske šume itekako imaju što reći. Uzimajući u obzir proizvodnju u UŠP Koprivnica,. UŠP Ogulin, UŠP Zagreb, UŠP ...

hrvatske šume 216 - 12/2014 - Hrvatske šume doo

Krhka kositrenica je razgranati grm (penjačica) vi- sine do 6 metara s dugim, tankim, krutim granama koje se penju i vise po drveću i stijenama ili pužu. Grančice ...

hrvatske šume 143 - 3/2017 - Hrvatske šume doo

18 traži se hrastov kum. 20 cilj – uključivanje šire javnosti. 22 idila ... Prošle su godine u našim šumama suz- bijani hrastova pepelnica, borov četnjak i glodavci.

hrvatske šume 262 - 10/2018 - Hrvatske šume doo

1 lis 2018 ... 18 Gorski kotar, sjedište šumarskih sportskih događanja. 20 Hrvatske šume intenzivno prate stanje u Hrvatskoj. 22 Izdana poštanska marka ...

hrvatske šume 263 - 11/2018 - Hrvatske šume doo

21 Protupožarna kampanja Hrvatskih šuma prepoznata na priznatom ... nja šumskog sjemena te gdje je organiziran njegov otkup, odnosno gdje se ... ljekovitog bilja poput kadulje, smilja, ružmarina, gospine tra- ... je i destilerija eteričnih ulja.