Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije ...

Andrea Milinković, Ivana Šarić. Optimizacija aeracije i povratnog pranja tijekom UF sekundarnog efluenta postrojenja za obradu nusproizvoda životinjskog ...

Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije ... - Srodni dokumenti

Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije ...

Andrea Milinković, Ivana Šarić. Optimizacija aeracije i povratnog pranja tijekom UF sekundarnog efluenta postrojenja za obradu nusproizvoda životinjskog ...

Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

Marko Rukavina. Elektrokemijska sinteza samoorganizirajućih TiO2 NT i dekoriranje površine sa svrhom primjene u fotokatalitičkom reaktoru za razgradnju 1H- ...

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu ...

Tehničke visoke škole u Zagrebu i njezinoga kemijsko-inženjer- skoga odjela. Posebno ističe ... Dan je i popis knjiga i udžbenika autora s Fakulteta. Ukratko je.

Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i ... - unizg

γ – masena koncentracija, mg dm. -3 ... voda koncentracija BPA ispod 1 mg dm ... nanijela Lugolova otopina koja je stajala na preparatu također 3 minute.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Fakultet kemijskog inženjerstva i ... - HDKI

Treba izračunati izlazni maseni protok acetilena, maseni omjer vodika i acetilena, te sastav izlaznog plina, ako se u reaktor uvodi 150 kmola/h čistog etana.

sveučilište u zagrebu fakultet kemijskog inženjerstva i ... - FKIT - unizg

MJERENJE DEFORMACIJE MATERIJALA MEHANIZMOM. PUZANJA ... Također se može pojasniti i na način da je puzanje materijala toplinski aktivirani ...

FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE ...

gdje su: - pH = -log[H. . ], koncentracija hidronijevih iona. - pKa= -logKa, konstanta disocijacije kiseline. - [A. -. ] – koncentracija konjugirane baze slabe kiseline.

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije na 17. festivalu znanosti

U sklopu Festivala znanosti u 2019. godini Teh- nički muzej ... ga je 2019. godina proglašena međunarodnom ... Festival znanosti iduće godine puni 18 godina,.

sveučilište u zagrebu - Repozitorij Fakulteta kemijskog inženjerstva i ...

je modeliranje i optimizacija šaržnog procesa proizvodnje etilnih estera višemasnih ... Iz ovih trendova može se vidjeti da su ulaganja u biodizel velika, kao.

Untitled - 100 godina Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije

23 velj 2018 ... 09:00 – 10:00. Otvaranje Susreta | Opening ceremony. Dvorana | Venue: Velika dvorana | Hall A. PLENARNO IZLAGANJE | PLENARY ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG ...

U cementnu pastu, mort ili beton se često dodaju tvari koje tijekom miješanja modificiraju ... a) Povećanje čvrstoće na taj način, da se smanji vodocementni omjer uz istu ... temperaturama omogućuju primjenu aluminatnog cementa za brze popravke. ... svježeg i otvrdnulog morta pripravljene su uzorci cementa, pijeska, vode.

završni rad - Repozitorij Fakulteta kemijskog inženjerstva i ...

kod fotovodljivosti. Ako se želi postići elektroluminiscencija nužno je maksimalno povećati rekombinaciju pri kojoj dolazi do otpuštanja zračenja, a ako je željeni ...

diplomskirad - Repozitorij Fakulteta kemijskog inženjerstva i ...

Alen Lutvica. Priprava i ... Marijana Kraljić Roković. Članovi ispitnog ... Zahvaljujem se svojoj mentorici, doć. dr. sc Marijani Kraljić Roković na stručnom vođenju.

diplomski rad - Repozitorij Fakulteta kemijskog inženjerstva i ...

krivulja topljivosti ili kako bi se proizveo željeni oblik kristala, odnosno polimorfa.6. Glavne prednosti uključuju mogućnost provedbe na niskim temperaturama ...

knjiga sažetaka - 100 godina Fakulteta kemijskog inženjerstva i ...

20 velj 2020 ... kokristalu s ofib prisutni su diskretni I−⋯ofib⋯I− trimeri, dok u kokristalima s 14tfib nastaju. 2D-mreže povezivanjem donora i jodida kao ...

Poziv na Dan otvorenih vrata Fakulteta kemijskog inženjerstva i ...

16 velj 2018 ... OIB: 71259740533, E-mail: [email protected], www.fkit.unizg.hr ... Zavod za anorgansku kemijsku tehnologiju i nemetale ... Zavod za matematiku.

Pravilnik o ustroju Fakulteta kemijskog inženjerstva i ... - FKIT

Zavod za inženjerstvo površina polimernih materijala. - Zavod za matematiku. - Zavod za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo. - Zavod za mjerenja i ...

Preuzmite program - 100 godina Fakulteta kemijskog inženjerstva i ...

21 velj 2020 ... 4. 14:15 – 14:30. Martina Sudar, Nevena Milčić, Marina Svetec Miklenić, Ivan‐Krešimir Svetec, ... Lea Čolakić, Mateja Pisačić, Marijana Đaković.

Petrokemija je grana kemije i kemijskog inženjerstva koja proučava ...

Nazivi petrokemija i petrokemikalije označavaju procese i proizvode s obzirom na podrijetlo sirovine a ne homologni niz ili povezanu skupinu kemijskih spojeva.

Izvješće dekana o radu Fakulteta kemijskog inženjerstva i ... - FKIT

SMLKI, ACHEMA 2018, ISC Green 2018, SISB4 i ZORH. 2018. Studenti Fakulteta sudjelovali su i u razgovoru s podpredsjednikom Europske komisije uvaženim ...

Dan otvorenih vrata 2017. Fakulteta kemijskog inženjerstva i ... - FKIT

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagre- bu (Fakultet) ... Smotri Sveučilišta u Zagrebu održanima u studenome. 2014. i 2016. S druge ...

Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet u Zagrebu Odsjek ... - darhiv

Referentna zbirka školske knjižnice - teorijski pregled . ... U diplomskom će se radu teoretski opisati referentna zbirka, građa od koje se ona sastoji i način na koji ...

sveučilište u zagrebu filozofski fakultet sveučilišta u zagrebu ... - darhiv

4 ruj 2018 ... OPĆENITO O KNJIŽNICAMA GRADA ZAGREBA I GRADSKOJ KNJIŽNICI . ... povijesti i povijesnog razvoja Gradske knjižnice u Zagrebu.

sveučilište u zagrebu filozofski fakultet sveučilišta u zagrebu odsjek ...

doma započelo je tjelovježbeno društvo Hrvatski Sokol 1883. godine. ... kako je zbor u kazalištu sudjelovao na premijeri Prejčeve opere Vječni ženik i ... pretplati i tiskanju kompozicija Pere Ž. Ilića, letak s narudžbenicom zbornika Novi akordi,.

Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Katedra ...

definicije prostitutke ili prostitucije, odnosno primjećuje postojanje zapanjujuće šarolikosti ... Žene i kazna zatvora, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka,.

Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ...

30 pro 2017 ... svog oca, čini nam se danas ludom, kada ga je svaki strijelac mogao bez ... reda, Joso Krmpotić feldpater i dvorski kapelan, Blaž Bošnjak ...

sveučilište u zagrebu učiteljski fakultet u zagrebu university of ...

UČITELJSKI FAKULTET U ZAGREBU. UNIVERSITY OF ZAGREB. FACULTY OF TEACHER EDUCATION ... [email protected]. Tajnica uredništva / Board ...

sveučilište u zagrebu filozofski fakultet u zagrebu odsjek za ...

Zoonimi (bakalar, szczupak), hiperonimi zoonima (riba, rak) i njihove izvedenice (sumiaste ... procesu i govornik bira sastavnice prema značenju koje svezi želi dati (Menac 2007: 9). ... Nabrojane osobine frazema odnose se na frazeologiju u užem smislu. Ustaljeni ... pesce in 'acqua, portugalski- estar como peixe na água.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET U ZAGREBU ...

Ključne riječi: barok, Varaždin, palača, Herczer, Sermage, muzej ... Sermage prodaje palaču 1791. godine te tako palača dolazi u vlasništvo obitelji Drašković.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET ...

2018. koja će se održati u utorak 23.1.2018., u Velikoj vijećnici. Fakulteta s početkom u 9.00 sati ... Međunarodne manifestacije maslinara i uljara „Noćnjak 2018“.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ORGANIZACIJE I ... - FOI

20 svi 2014 ... (1) Uvjet za upis u III. semestar preddiplomskog studija jesu položeni predmeti iz I. semestra, te položni preduvjeti za upis najmanje 25 ECTS ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET

Anatomija i histologija sjemenika. 2. 2.2. Tumori sjemenika pasa. 4 ... 7. Hohšteter M., (2012.): Poredbena patologija tumora sjemenika psa i čovjeka u Republici.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU KINEZIOLOŠKI FAKULTET

9 pro 2014 ... kineziologijskih tretmana, od prostora, pregleda i dijagnostike do izrade, ... (termin odvijanja mjerenja, cijena, individualni zahtjevi u svezi ... Soric M, Turkalj M, Plavec D, Kucic D, Marusic I, Misigoj-Durakovic M. (2013).

1 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET ...

Izgled obrasca za evidenciju održane nastave. Izgled obrasca za voditelja predmeta ... pisane molbe studenta i vjerodostojne dokumentacije. (3) Studentu ...

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

15 sij 2019 ... Visokim gospodarskim učilištem u Križevcima organiziraju. 54. hrvatski i 14. međunarodni simpozij agronoma. 17. - 22. veljače 2019. godine.

Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet

29 srp 2011 ... Hitna i krizna stanja u psihijatriji u prvom su redu klinički problem. Psihički zdravi ... psihofarmakologiju Psihijatrijske klinike Rebro. Od 2007.god. ... Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Centar za palijativnu medicinu ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET Doc. dr. sc ...

25 tra 2012 ... U svemiru prirodnih satelita ima jako puno, jer gotovo svako svemirsko tijelo kruži oko nekog drugog tijela. ... podvodne granice tektonskih ploča. Festival znanosti, 25.04.2012. ... GEOGRAFSKI POLOŽAJ HRVATSKE. Festival ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU STOMATOLOŠKI FAKULTET ...

Lektor hrvatskog jezika: Marina Palihnić, profesorica hrvatskog jezika. Lektor engleskog jezika: Toni Bilić, magistar povijesti umjetnosti i engleskog jezika i.

Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet

Stomatološki fakultet. Informacije o prikupljanju i obradi osobnih podataka od strane voditelja obrade podataka. Sveučilište u Zagrebu Stomatološki Fakultet (u ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GEODETSKI FAKULTET ...

Kratofil. VII-8444. Geodetski fakultet 0007178318. Filip. Kratofil. VII-8445. Geodetski fakultet 0083210873. Dunja. Krce. VII-8907. Geodetski fakultet 0007177875.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - MEDICINSKI FAKULTET

8 tra 2017 ... Klinika za pedijatriju, KBC Zagreb ... Šalata 3b, Zagreb ... Slobodna Murat Sušić, dr. med., specijalist dermatolog, specijalist pedijatar,.

Sveučilište u Zagrebu - Stomatološki fakultet

12 pro 2017 ... 1/40. Sveučilište u Zagrebu. Stomatološki fakultet. STATUT. STOMATOLOŠKOG FAKULTETA. (pročišćeni tekst) ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU UČITELJSKI FAKULTET

U Odluci o rokovima završetka studija za predbolonjske i bolonjske studente Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, KLASA: 602-04/12-01/233, URBROJ: ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET Ana ...

Kuk (koksofemoralni ili bočni zglob, articulatio coxae) je kuglasti zglob između glave bedrene kosti i acetabuluma (slika 1.). Acetabularna jama je plitka i ne ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I ...

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA. Ime: ... 1 Pravilnik o doktorskom studiju na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva, čl.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET ...

trajnih kobasica i sušenih mesa stara je više tisuća godina. ... Dakle, tijekom zrenja fermentiranih kobasica odvijaju se složeni mikrobiološki, ... chorizo, fuet.

SVEUĈILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ORGANIZACIJE I ...

Definira se e-nabava, razvoj e-nabave u EU i RH, rad na nadogradnji platforme ... e-nabava - for e-procurement EU Elektroniĉka javna nabava (engl. Strategy ...

Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet - MEF

vremena u Domu zdravlja Zagreb Centar, zdravstvena stanica Siget II. Specijalist je obiteljske medicine od 2006.godine. Disertaciju pod nazivom ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU METALURŠKI FAKULTET

Dakle, kod transformacija 2. reda specifični toplinski kapacitet pokazuje diskontinuitet u ... Promjena specifičnog toplinskog kapaciteta i entalpije za željezo s.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ... - HOTLab - Fer

Zapisnik s obrane doktorskog rada) priprema Studentska služba. Obranu vodi predsjednik(ca) Povjerenstva za obranu doktorskoga rada. Povjerenstvo ulazi u ...

SVEUĈILIŠTE U ZAGREBU GEOTEHNIĈKI FAKULTET

28 svi 2016 ... Hidrogram prikazuje protok vode u ovisnosti o vremenu pa se iz njega ... krivulje dijagrama od toĉke A do toĉke B je hidrogram otjecanja ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I ... - FSB

Proračun napona kratkog spoja, sila i naprezanja u kratkom spoju. • napon kratkog spoja transformatora potrebno je uvećati za iznos prema empirijskoj formuli.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET ... - Dokumenti

18 ruj 2019 ... Dekanica prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić. Dostaviti: 1. Studentska služba. 2. Odsjeci i dr. 3. Računovodstvo. 4. Info služba. 5. Web stranica.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Jelena ...

cerebrospinalni likvor, engl. cerebrospinal fluid. CT kompjutorizirana tomografija, engl. computerized tomography. DK donji kvartil. EEG elektroencefalografija.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET Marija ...

Upala gušterače ( lat. pancreatits) je najčešća bolest egzokrinog dijela gušterače kod pasa i mačaka. Može biti akutnog i kroničnog tijeka. Pankreatitis odlikuju ...

SVEUĈILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET Karmela ...

Preporuĉeni minimalni udio magnezija u prehrani pasa i maĉaka (na 100 g ST). (FEDIAF, 2017.) ... Višak kalcija u hrani tvori netopivi spoj s fosforom, što ...

Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno – biotehnološki fakultet ...

Ključne riječi: Šećerna bolest tip 1, šećerna bolest tip 2, prehrana, zablude ... godine, ali se zna javiti i u odraslih (kasni autoimuni dijabetes zrele dobi) (MSD, ...

1 Sveučilište u Zagrebu FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI ...

Marijana Greblički, predavač. Matematika II. Doc. dr. sc. Tomislav Fratrović. Dr. sc. Marijana Greblički, predavač. Mehanika I. Doc. dr. sc. Davor Sumpor. Mr. sc.

PDS neuroznanost - Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet

Nataša Jovanov-Milošević, Mihovil. Mladinov. Goran Šimić: Sinapsa: od gena do proteina ... Nikolina. Bašić Jukić. Vida Demarin: Moždani krvotok-klinički pristup.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET Dina ...

Plavetna sjenica; gore u sredini - ženka; dolje lijevo - mlada ptica; dolje desno – mužjak. Slika 7. Dugorepa sjenica; gore lijevo – mlada ptica; gore i dolje desno ...