Muzikologija - Filozofska fakulteta - Univerza v Ljubljani

Filozofska fakulteta. Oddelek za muzikologijo. Predstavitveni zbornik prvostopenjskega študijskega programa. Muzikologija. Vpis od 2015/16 dalje. Ljubljana ...

Muzikologija - Filozofska fakulteta - Univerza v Ljubljani - Srodni dokumenti

Muzikologija - Filozofska fakulteta - Univerza v Ljubljani

Filozofska fakulteta. Oddelek za muzikologijo. Predstavitveni zbornik prvostopenjskega študijskega programa. Muzikologija. Vpis od 2015/16 dalje. Ljubljana ...

UNIVERZA V LJUBLJANI FILOZOFSKA FAKULTETA ... - FDV

pamfletiziral, ambicionira, principalne, defenziva, insinuacije, budžetni, ultramontan, humanitarnega, denuncirati. Z nemškimi izrazi občasno prevaja nekatere ...

Glasoffil 14 - Filozofska fakulteta - Univerza v Ljubljani

erotične poezije in njegovo dopisovanje s prijatelji, kjer odkrito govori o erotičnih stvareh. Kristina Zajc in nataša Detič. Boris Pahor (Foto: nejc Ivančič). Pogovor ...

Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta - Amebis

Mojci Kompara za pomoč pri prevajanju izvlečka v angleščino;. • Branku Gradišniku ... izpust (elipso) veznika, v tem primeru »ko« pred »svoje matere …«, stavek torej ... Naločil sem nekaj polen v peč, kjer se je kuhalo kaj vem kaj. (Žup.) § 115.

Sinologija - Filozofska fakulteta - Univerza v Ljubljani

Prvostopenjski univerzitetni študijski program Sinologija traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk. Strokovni naslov, ki ga pridobi diplomant, ...

Psihologija - Filozofska fakulteta - Univerza v Ljubljani

psihologije (klinična psihologija, pedagoška psihologija ter psihologija dela in ... na kognicijo in osebnost (evolucijska psihologija, etologija, biosociologija, ...

zborniK - Filozofska fakulteta - Univerza v Ljubljani

Precej daljšo zgodovino na oddelku ima skandinavistika: že v petdesetih letih 20. stoletja je gostovanje danskega slavista spodbudilo prof. dr. Janeza Orešnika ...

Sociologija kulture - Filozofska fakulteta - Univerza v Ljubljani

Magistrski študijski program druge stopnje Sociologija kulture nadgrajuje teoretske, konceptualne in analitske pristope, ki so jih študenti in študentke pridobili na ...

Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Aljoša Harlamov ...

realizma v moderni roman še vedno trdno vpeti v kontekst prvega (Kos 2001: 331) – zgolj prisotnost asociativne tehnike, ki usmerja pripoved v Pomladnem ...

predstavitveni zbornik - Filozofska fakulteta - Univerza v Ljubljani

in humanistke. Študij je zasnovan tako, da na začetku gradi na širokih temeljnih socioloških in širše ... S svojo programsko usmeritvijo študij Sociologije kulture.

univerza v ljubljani filozofska fakulteta breda marušič dramatizacija ...

samotnice, skeptične spremljevalke, razuzdane hotnice, ponižanke do posvetne svetnice in ... In ravno lik Vere Višnar, upokojene profesorice slovenščine, čez.

univerza v mariboru filozofska fakulteta samoevalvacijsko ... - FF UM

Team. LIBURNA http://www.unizd.hr/tikz/Znanost/%C4%8CasopisLiburna/tabid/ ... http://www.ff.um.si/oddelki/germanistika/revija-germinator.dot. Milka Enčeva.

Etnologija in kulturna antropologija - Filozofska fakulteta - Univerza ...

ŠTUDIJSKI PROGRAM. ETNOLOGIJA IN KULTURNA ANTROPOLOGIJA,. UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA. 1. Podatki o študijskem ...

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE ... - RIS.org

njega v asortiman uvrstili tudi čokoladna jajčka Barbie, Cars, Gormiti PVC, Vlakec ... ponavadi vsebujejo igračke, ki se v različnih obdobjih razlikujejo in so ...

1 UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE ... - FDV

ARDITI, Metin (2000) Zagonetka Makijaveli. Beograd: Paideia. BALANDIER, Georges (1967/1997) Politička antropologija. Beograd: Biblioteka XX. vek. BAYLIS ...

Dne 1 - Fakulteta za šport - Univerza v Ljubljani

Na povelje za zbor se srednjik postavi tri korake pred vaditelja, obrnjen proti njemu. Drugi telovadci se postavijo po velikosti na desno in levo stran srednjika.

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN ...

TIS. Telefonski imenik Slovenije. Slovenska zbirka podatkov telefonskih številk in njim pripadajočih lastnikov. BIZI. Kratica za slovenski poslovni imenik, ki.

fakulteta za strojništvo - Univerza v Ljubljani

izr. prof. dr. Ivan BAJSIĆ, univ. dipl. inž. stroj ... Turnšek, Petrišič Tehniška matematika. 3 2. - 3 2 - 90 60 ... Petrišič, Perman Numerične metode in programiranje.

UNIVERZA V LJUBLJANI - Fakulteta za šport

Ključne besede: košarka, športna masaža, masažni prijem, pravila masaže, ... elastična komponenta mehkih tkiv skrči in preoblikuje v neelastično vezivno tkivo.

naravoslovna - Pedagoška fakulteta - Univerza v Ljubljani

protoktisti, rastline, glive in živali. Arheje, ki smo jih nekoč šteli med bakterije, danes razvrščamo v samostojno domeno, saj na temelju molekularnih raziskav ...

Loksodroma - Pedagoška fakulteta - Univerza v Ljubljani

V matematiki je loksodroma krivulja, ki leži na sferi in seka pod istim kotom vse njene poldnevnike, potem ko smo na njej vpeljali sferni koordinatni sis- tem.

vinarstvo - Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

Na splošno velja, da se za vsako stopinjo oBrix. (10 g/L sladkorja) poveča temperatura za 1,3 ºC. 1 MIKROBIOLOGIJA VINA IN ALKOHOLNA FERMENTACIJA. 5 ...

Diploma22035980Secka.. - Fakulteta za šport - Univerza v Ljubljani

Iz tega obdobja so zelo znani še Vaclav Niţinski (balet Posvečenje pomladi), Galina Ulanova, Maja Pliseckaja, Natalija Makarova, Mihail. Barišnikov, Kenneth ...

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO ...

podjetju Mobitel, 3% anketiranih se spomni oglasa za kozmetiko, prav tako 3% ... za toplice (2%), ustno higieno (2%) te oglaševanje za popuste trgovine Spar.

univerza v ljubljani fakulteta za družbene vede - FDV

skupine Bijelo dugme, ki je v bivši državi veljala za prvo zvezdniško skupino, (kar ... osebnosti pogosto načrtno prodajo del svoje zasebnosti v želji, da bi se ...

Diploma22043890Mrdja.. - Fakulteta za šport - Univerza v Ljubljani

KINEZIOTERAPIJA PRI NESPECIFIČNI. BOLEČINI V KRIŽU. Jasmina ... KLJUČNE BESEDE: Hrbtenica, bolečina v križu, terapevtska vadba, kinezioterapija.

bioplinu - Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

Anaerobna digestija (AD) je proces, skupen mnogim naravnim okoljem. Uporabljamo ga za proizvodnjo plina v hermetično zaprtih rezervoarjih, imenovanih ...

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO Raba ...

je sestavljena iz delovne (aktivne) moči P in jalove (reaktivne) moči Q. Jalova energija nastaja z indukcijo v vodnikih/tuljavah. Jalova energija povzroča ...

UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ...

Vloga mlečnokislinskih bakterij v starter kulturah za kisla testa. 15 ... poizkusom na ta način, da sta kruh segrevala (osvežitev starega kruha s segrevanjem). S.

i UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO ...

Slika 9: Profil poslovnih priložnosti in nevarnosti za Intersport Slovenija. ... prodajalne Intersport v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji ter Bosni in Hercegovini.

kazalo - Fakulteta za šport - Univerza v Ljubljani

pa poznamo veliko pojavnih oblik odbojke (dvoranska odbojka se igra v dvoranah, ... Velikokrat pa so po servisu zamenjale pozicije igralke C4 in C2, da je ...

UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ŠTUDIJ ...

Ferk K. Dinamika razvoja zarodkov po oploditvi s spermiji iz testisa in ejakulata v programu zunajtelesne oploditve. Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, ...

Del 3 - Fakulteta za matematiko in fiziko - Univerza v Ljubljani

na delce zraka. Sile, povezane z gibanji v ozračju so: -‐ sila gradienta tlaka. -‐ sila trenja. -‐ gravitacijska sila. -‐ Coriolisova sila. -‐ centripetalna sila. Pomembni ...

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta - PeFprints

Mednarodno veljavni opozorilni znaki (piktogrami) so razdeljeni v več skupin: (1) ... Kemija kot ena temeljnih naravoslovnih in eksperimentalnih ved preučuje ...

Elektronika 2 - Pedagoška fakulteta - Univerza v Ljubljani

Faktor dobrote Q opisuje kvaliteto sita - njegova recipročna vrednost je dušenje α. Za nizko in visoko sito želimo, da je odvod absolutne vrednosti frekvenčne ...

UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA ... - PeFprints

Zahvaljujem se asistentu Branku Dragičeviću z Inštituta za oceanografijo ... napihovalka napada ribe, ki so že ujete v ribiško mrežo ali parangal in jih pogoltne. ... predstavlja grožnjo za hrvaški morski ribolov ter za populacije brancina in orade.

elektrotehnika - Fakulteta za elektrotehniko - Univerza v Ljubljani

23 jul 2018 ... Smeri študijskega programa: Avtomatika in informatika. Biomedicinska tehnika. Elektroenergetika. Elektronika. Mehatronika. Robotika.

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE ... - FDV

27 jan 2012 ... Mojca Benko. Trajnostni razvoj kot okvir za ... konstantno slabša, pri nekaterih storitvah, kot je npr. ribolov, je škoda na globalni ravni že.

Fiziologija - Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

Organizmi, ki uporabljajo kisik kot končni prejemnik elektronov v dihalni verigi, so aerobni mikroorganizmi. Organizmi, ki ne uporabljajo kisika kot končnega ...

Doktorat22100228Podm.. - Fakulteta za šport - Univerza v Ljubljani

Natančnost meta na koš je zelo zapletena gibalna akcija, ki je odvisna od učinkovitosti ... spreminja okrogel obroč v elipso. ... TV ... telesna višina merjenca.

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE Iva ...

7 okt 2009 ... Environmental Protection Agency – Agencija za varovanje okolja. ESM ... International Maritime Organisation – Mednarodna pomorska.

1.3. izbira psa - Fakulteta za šport - Univerza v Ljubljani

Mogoče imamo občutek, da je naše nebesedne komunikacije malo, vendar ... vzpostavijo preko dela in komunikacije. Ker psom ni ... Ljubljana: Dedal. Čotar, S.

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ŠPORT DIPLOMSKO ...

Ključne besede​: atletika, troskok, tehnika, biomehanika, kinematika. KINEMATIČNA. ANALIZA. TEHNIKE. VRHUNSKIH. SKAKALK. TROSKOKA. Maja Bratkič.

Diploma22050990BevcM.. - Fakulteta za šport - Univerza v Ljubljani

Ta oblika petnice se imenuje Haglundova peta in je dobro vidna na rendgenski sliki. Bolečina je lokalizirana nekoliko proksimalno od narastišča tetive za ...

Diploma2206150Kavcic.. - Fakulteta za šport - Univerza v Ljubljani

suhoparna, zato smo v diplomskem delu predstavili različne elementarne gibalne igre, ki omogočajo razvijanje gibalnih sposobnosti ter sposobnosti z vsakega ...

Untitled - Fakulteta za šport - Univerza v Ljubljani

mreže je v igrišče vgrajen okrogel trampolin. ... Trampolin poleg polovice igrišča, ki je že napihnjena (osebni arhiv). ... Servis in celotna akcija (osebni arhiv).

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta - PeFprints

vale đanđa, da hile dova vile. Ka pe jest jekake približuvin, da bi la đikon kanini pucidi vašu bala. Rom đanle, če len trin puta pucidi vašu bala, da le hili bajt. Ka.

Diploma22047840TurkA.. - Fakulteta za šport - Univerza v Ljubljani

Za normalno gibanje ramena morajo ti sklepi delovati usklajeno. Večji ... POPOLNA (luksacija-izpah) Gre za popolno prekinitev stika sklepnih površin.

President's Report - Pedagoška fakulteta - Univerza v Ljubljani

of the association were Ljiljana Krneta, professor of psychology, Aleksandra. Šević, psychologist and Elizabeta Vidovic, a pre-school educator. Secretary of the.

univerza v ljubljani biotehniška fakulteta oddelek za živilstvo ...

9 maj 2011 ... SLO Masleni keksi z mlečno čokolado (63%) • Sestavine: sladkor, pšenična moka, kakavovo ... Grancereale CROCCANTE – MULINO BIANCO.

univerza v ljubljani fakulteta za družbene vede krizno ... - FDV

podjetje Perutnine Ptuj d. d., in sicer Perutnina Ptuj – Pipo d. o. o., Čakovec. V medijih smo lahko ... Zagreb, za Radio Slovenija ni bil dosegljiv. Razlog naj bi bil ...

histologija in embriologija - Medicinska fakulteta - Univerza v Ljubljani

presledkovni stik, dezmosom. 6. Bazalne strukture (na meji med epitelijem in vezivnim tkivom). 7. Prehrana, inervacija in obnavljanje epitelijev. 8. Polarnost ...

tehnika v kmetijstvu - Biotehniška fakulteta - Univerza v Ljubljani

verižni poligon sklenjena lika. Sklenjen mnogokotnik sil nam pove, da je rezultanta nič, sklenjen verižni poligon pa pomeni, da je tudi moment enak nič.

Zdrav kot riba - Veterinarska fakulteta - Univerza v Ljubljani

klitorisa. V jajčnikih se nahajajo jajčne ce- lice, ki periodično ovulirajo. Gonitev pri psi- cah običajno poteka 2-krat letno, odvis no od pasme. Cikel je razdeljen na ...

Revija 2016/1 v PDF - Fakulteta za arhitekturo - Univerza v Ljubljani

Urednik / Editor doc. dr. Domen Zupančič, UL FA. Področni uredniki / Regional editors prof. dr. Grigor Doytchinov, Gradec, A prof. dr. Lenko Pleština, Zagreb, HR.

propriocepcija v košarki - Fakulteta za šport - Univerza v Ljubljani

gibanja, smeri gibanja ter spremembe smeri in hitrosti gibanja, kar imenujemo kinestezija (Dereani,. 2010). Propriocepcija deluje na dveh nivojih, in sicer na ...

univerza v ljubljani fakulteta za družbene vede prozelitistična ... - FDV

Mormonova knjiga spokorjencem obenem ponuja zatočišče in »korenine«, saj naj bi Jezusov nauk dodobra spoznali že 600 let pred Kristusom, s prihodom ...

Diferencialnih enačb - Pedagoška fakulteta - Univerza v Ljubljani

1 2(1. ln||). Integracija nam da: ln|| = ln|| 2 ln|1 ln||| ln2. Antilogaritmiranje nam prinese nazadnje rešitev: = 2 (1 ln||)2. 35. Rešite diferencialno enacbo.

univerza v ljubljani fakulteta za družbene vede bitka za ... - FDV

BITKA ZA LENINGRAD OD 1941 DO 1944 ... Hvala tudi mentorju za pomoč pri izdelavi diplomske naloge. ... Barbašin, I. P. et al., (1967): Bitka za Lenjingrad.

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta Katedra za psihiatrijo ...

kratek kognitivni test v klinični praksi, kliničnem raziskovanju in ... funkcij oz. sposobnosti, ki služijo koordiniranju bazičnih kognitivnih sposobnosti. (zaznavanje ...