UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO ...

U kojem roku mora biti izdana građevinska odnosno uporabna dozvola i što mogu ... Da li je za gradnju vrtne sjenice potrebno ishoditi građevinsku dozvolu?

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO ... - Srodni dokumenti

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO ...

U kojem roku mora biti izdana građevinska odnosno uporabna dozvola i što mogu ... Da li je za gradnju vrtne sjenice potrebno ishoditi građevinsku dozvolu?

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i ...

16 svi 2019 ... Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja turističko-rekreacijskog predjela Šemničke toplice usvojena je na sjednici Gradskog vijeće Grada ...

Untitled - Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš - Karlovačka županija

Ogulin, 22.12.2016. Karlovačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo Ogulin, ...

a) Prostorno uređenje 1. PROSTORNO PLANIRANJE 1.1. OSNOVNI ...

Prostorno uređenje i Gradnja – Dopuna (studeni 2017.) ... regulirana Zakonom o gradnji (Narodne novine br. 153/13 i 20/17). ... U odnosu na prije važeći Zakon o prostornom uređenju i gradnji, novim Zakonom se ne dijele prostorni planovi na ...

a) Prostorno uređenje 1. PROSTORNO PLANIRANJE 1.1 ... - HGK

U odnosu na prije važeći Zakon o prostornom uređenju i gradnji, novim ... gradnju ne smatraju građenjem, a koji su određeni Pravilnikom o jednostavnim i.

Zavod za prostorno planiranje dd - Zavod za prostorno uređenje ...

11. Hrvatske vode Zagreb, VGO za mali sliv ''Županijski kanal''. 12. Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar. Virovitica, Ispostava Pitomača. 13.

Prostorno uređenje i gradnja 2017..pdf - HGK

o gradnji (Narodne novine br. 153/13 i 20/17). ... U odnosu na prije važeći Zakon o prostornom uređenju i gradnji, novim Zakonom se ne dijele prostorni planovi ...

Prostorno uređenje i gradnja 2017..pdf

gradnju ne smatraju građenjem, a koji su određeni Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine, br. 112/17) pristupa se na.

Potravlje - Zavod za prostorno uređenje SDŽ

11. 12. 13. 14. 14. 15. 16. 17. 18. Potravlje. Potravlje. Satrić. Gornji Bitelić. Donji Bitelić. Potravlje. 19. 20. 21. 22 ... Predsjednik Općinskog vijeća: Tomislavova 11.

Download - Zavod za prostorno uređenje

Promatrani prostor obronaka Dilj gore, od naselja Brodski Stupnik na zapadu do ... planova uređenja općina (PPUO), za zone stanovanja nastale većim dijelom.

MGIPU - Zavod za prostorno uređenje

26 stu 2013 ... e-arhiva. • modul za učitavanje akata za gradnju izdanih prije eDozvole. • ovlašteni korisnici: službenici u MGIPU i upravnim odjelima gradova i.

izvješće - Zavod za prostorno uređenje

Kategorizacija područja oko mjerne postaje Slavonski Brod-1, za 2011 ... Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije svoju djelatnost provodi na dvije.

glasnik - Zavod za prostorno uređenje SDŽ

lznłvłČ: Grad Makarska - Za izdavača odgovara urednica Lara Rakušić lvanković ... 9. gradski parkovi unutar naselja, ... kuća Tonoli (Gradski muzej u Makarskoj).

IID PPUG Osijeka.pdf - Zavod za prostorno uređenje

Prostorni plan uređenja Grada Osijeka donešen je Odlukom Gradskog vijeća ... U travnju 2009. godine Gradsko vijeće Grada Osijeka donijelo je Odluku o ...

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ...

Stručna podloga za izradu novog Prostornog plana Zagrebačke županije ... privlačenjem novog te novih investitora (planiranje gospodarskih zona, izletišta,.

III. Prilozi - ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE Bjelovarsko ...

19 ožu 2019 ... broj 2.a Infrastrukturni sustavi - Pošta i telekomunikacije. - broj 2.b Infrastrukturni ... broj 4.d Građevinsko područje - naselje Garešnica. - broj 4.e ...

ii. odredbe za provođenje - Zavod za prostorno uređenje SDŽ

zelena (vrtna), u potpunosti upojna površina. ... (1) Poljske kućice se mogu graditi na poljoprivrednom zemljištu intenzivno obrađivanom i pod ... (5) Poljska kućica gradi se kao prizemnica tako da je njezina bruto-razvijena površina do 20 m2.

grad zabok - Zavod za prostorno uređenje

stovnom prometu (“Narodne novine” br. 82/13.) i članka. 31. točke 4. Statuta Grada Zaboka („Službeni glasnik. Krapinsko-zagorske županije“ br. 9/13. i 16/14.) ...

Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije

5 svi 2006 ... Dugo Selo, Velika Gorica i Zaprešić, te njihove izmjene i dopune. ... kronika”, br. 10/90) i ... o Ornitološki rezervat Crna Mlaka, Jastrebarsko.

općina lobor - Zavod za prostorno uređenje

6 tra 2017 ... iznosi 44,20 km2 (podatak: “Površine županija, gradova i Općina u Republici Hrvatskoj”, Državna geodetska uprava, 1997.). /2/ Općina Lobor u ...

općine koška - Zavod za prostorno uređenje

Odluka Općinskog vijeća Koška o donošenju Prostornog plana ... Organizacija prostora i osnovna namjena i korištenje površina. 54 ... Mreža osnovnih škola.

I. ! ll - Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

Grižanska, Aleja Blaža Jurišića, Lovrakova, Dubečka (Dubec). Jug: ... iznimno, za lokaciju Zavoda za rehabilitaciju i ortopedska pomagala u Božidarevićevoj 1.

službeni glasnik - Zavod za prostorno uređenje SDŽ

poslove i graditeljstvo, Domovinskog rata 2/4,. SPLIT ... 002 ZAGREB, GRAD TROGIR, Upravni odjel za ... Područni ured za katastar Split, Ispostava Trogir,.

republika hrvatska - Zavod za prostorno uređenje SDŽ

Donosi se Prostorni plan uređenja općine Prgomet sa smanjenim sadržajem , u daljnjem ... zrak ili tlo iznad dozvoljenih granica, te ne zahtijevaju teški transport.

općina radoboj - Zavod za prostorno uređenje

Statuta Općine. Radoboj, (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije. 16/09., i 10/13), Općinsko vijeće Općine Radoboj na 7. sjednici održanoj dana 16.

Upravni odjel za pomorstvo,

9 svi 2019 ... MEDICINE ZORAN PUŠKARIĆ. KSENIJA ŠTEFANIĆ DUKIĆ,. ORDINACIJA ZA. GINEKOLOGIJU KSENIJA. ŠTEFANIĆ DU KIĆ DR. MED.

i. obrazloženje - Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke ...

Postojeće gradsko groblje Viktorovac smješteno je u skoro geometrijskom središtu grada. Siska. Dugoročni razvoj na ovoj lokaciji bitno je ograničen postojećom ...

zagreb - 41 - Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

Izradba: Gradski ured za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba prosinac 2013. C - Stenjevec. D - Lučko. E - Blato. A. B. B. C. D. E. A. B. Z. 4. UVJETI ZA ...

1. Korištenje i namjena prostora - Zavod za prostorno uređenje ...

MZ "Ekopark Bratina". GZ Pisarovina. MZ Autodrom Pisarovina. ŠRZ Kupčinske Grabe. UTZ Jamnička Kiselica. GZ Jamnica. UTZ Lijevo Sredičko. BRATINA.

Vrbovsko 634..710 - Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje ...

28 velj 2013 ... Uredbom iz 1998. godine matičnom uredu Vrbovsko, osim istoimenog ... katastar nekretnina na zahtjev stranke izdaje uvjerenje. Rjeśenja o ...

GUP Petrinja - Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke ...

naselja Petrinja je cca 3.290 ha, dok je površina obuhvata GUP-a cca 1.778 ha. ... kolodvor, željeznička postaja, pošta, veterinarska stanica, vatrogasni dom, ...

Koncepcija_II IiD PPUO Drnje - Zavod za prostorno uređenje ...

Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma podružnica Koprivnica, Koprivnica,. 18. ... E.P. KETER, površine 45,0 ha, tvrtke IGMA d.o.o.Koprivnica,. 2.

ii odredbe za provođenje - Zavod za prostorno uređenje Zadarske ...

Građevinska područja naselja obuhvaćaju izgrađene i neizgrađene (planirane) dijelove naselja (prikaz ... poljoprivredna apoteka, suveniri, servisi),. - građevine ...

krapinsko – zagorska županija - Zavod za prostorno uređenje

Najveći vodoopskrbni sustav predstavlja “Zagorski vodovod”, koji se prostire na ... Hrvatski zavod za zapošljavanje podruĉna sluţba Krapina sa ispostavama ...

ID UPU kampus Borongaj 2019 - Zavod za prostorno uređenje ...

Ulica Republike Austrije 18, 10 000 Zagreb www.zzpugz.hr. Page 2. Page 3. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA STUDENTSKI KAMPUS BORONGAJ ...

XXXX - Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije

Brckovljani. Božjakovina. Stančić. Hrebinec. Štakorovec. Gornje Dvorišće. R6. R6. R6. D7. GRAD DUGO SELO. GRAD DUGO SELO. OPĆINA RUGVICA.

Untitled - Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije

tadašnje opüine Dugo Selo i Samobor te dio bivše opüine Zaprešiü. ... doline Krapine na sjeverozapadu, zavale Crne Mlake na jugozapadu i niskog Pokuplja na jugu. ... Prostorni plan opüine Dugo Selo (bivše) (”Dugoselska kronika”, br.

1. Polazišta 2 - Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske ...

Prioriteti u izgradnji cesta su brze ceste Virovitica - Slatina (D-2 tzv. “Podravska magistrala”) i ... RAPID d.d. VIROVITICA. 185,00. 1,60. USKLADIŠTENO. KIO d.d. ...

sažetak za javnost - Zavod za prostorno uređenje Koprivničko ...

HRVATSKE ŠUME D.O.O. ZAGREB, UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA KOPRIVNICA;. - HŽ - HRVATSKE ŽELJEZNICE, HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O., RAZVOJ I ...

ppug orahovica - Zavod za prostorno uređenje Virovitičko ...

Grad Orahovica jedan je od manjih gradova u Virovitičko-podravskoj županiji, sa površinom od. 123,67 km ... Orahovica, Dalmatinska 98-Phoenix. 10/0,4 kV ...

republika hrvatska - Zavod za prostorno uređenje Sisačko ...

posavski prometni pravac Središnje i Istočne Hrvatske kojim se autocestom i željezničkom prugom europskog i državnog značaja povezuju Zagreb i Slavonski.

U Zagrebu, siječanj 2017. - Zavod za prostorno uređenje ...

31 sij 2017 ... i poslovnim sadržajima IKEA,. • 2015. godine izgrađena i puštena u promet dionica Buševec – Lekenik i Jakuševec – Velika Gorica. (jug) na ...

pp virovitičko-podravske županije - Zavod za prostorno uređenje ...

Prostorni plan općine Virovitica (APZ Plan - Zagreb, 1978. godina). 4. Osnove korištenja i zaštite prostora općine Virovitica (Arhitektonski fakultet sveučilišta u.

pravilnik - Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

dovesti do požara. 9) Evakuacijski put iz građevine je posebno projektiran i izveden put koji vodi od bilo koje točke u građevini do vanjskog prostora ili sigurnog ...

zagreb - 33 - Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

IZMJERA: C - komasacija. D - grafička. ZAGREB - 33. ZAGREB - 33. ZAGREB - 32. ZAGREB - 34 ... SELSKA. MERŠIĆEVA. UPU MILEROV BREG. UPU CIGLANA.

GUP Sesveta - Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

Unutar granica GUP-a Sesvete nalazi se pet rimokatoličkih župa (Sesvete, Novo Brestje, Sesvetski. Kraljevec, Sesvetska Sela i Sesvetska Sopnica). U župama ...

prostorno uređenje škole iz građevinsko- arhitektonske i školske

školskim prostorom moguće pozitivno djelovati na pedagoško ozračje škole te humanizirati ... Učionice su stoga bile prostrane, s klupama u redovima, a učitelj ... roditelji, da li su to djedovi i bake, da li su to na neki način prvi susjedi, da li su to.

Tekstualni dio. - Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje ...

7 kol 2010 ... Područje općine Bilje je u okruženju susjednih općina: Kneževi Vinogradi na sjeveru, ... ostale površinske vode: Stara Drava na profilima.

PPZ -sluzbeni glasnik - Zavod za prostorno uređenje Međimurske ...

domaćinstva iznosi 1991. godine 3,39, za grad Čakovec ona iznosi ... Me imurje je kraj relativno starog ruralnog ... HRAST LUŽNJAK (Quercus robur) u Donjem.

Obrazlozenje UPU Zgmajne - Zavod za prostorno uređenje Sisačko ...

Sisak je smješten u ravničarskom prostoru unutar složenog hidrografskog ... automobile osoba sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti u blizini pješačke ... PVC cijevima profila 110 mm, a privodi do građevina cijevima PEHD profila 50 mm.

građenje i prostorno uređenje u praksi upravnih sudova

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestama iz 2014. godine ........... 43. 4.5. ... Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama i dr. 1.3. Zakon o ...

sadržaj - Zavod za prostorno uređenje Istarske županije

21 lip 2016 ... D48 Čvorište Baderna (A9) – Pazin – čvorište Rogovići (A8) ... „Plinara“ Pula ... na području Grada Poreča: Poreč, Buići-Žbandaj, Baderna, ...

Upravni odjel za - Grad Samobor

Fidus Pavić d.o.o.. Starogradska 17,. Samobor. 1. 7.000,00. UKUPNO. 143.000,00. 3. UKUPNA PLANIRANA/REALIZIRANA SREDSTVA POTPORE MALOM.

UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, POLJOPRIVREDU I ...

16 sij 2017 ... 2.843,50 pauk za sijeno, rasipač min. gnoj. JELENČIĆ IVICA, Vukoder 49. 9.500,00 prikolica za gnojivo, roto malčer. JELKOVAC MIROSLAV ...

8. Izvješće o radu Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje ...

Proveden je postupak javne nabave radi nabave opreme te je ista nabavljena putem jednostavne nabave od tvrtke. HGSPOT Informatika d.o.o. PJ Vinkovci.

Sluzbeni vjesnik Grada Solina - Zavod za prostorno uređenje SDŽ

25 lis 2017 ... SOLIN, 25. listopada 2017. godine ... Solin, Vranjic, Mravince i Kučine GUP-om će se ... te dijelovi pojasa uz postojeću cestu Solin - Klis.

Mikroregija Cres - Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje ...

Mikroregija Otok Cres obuhvaća područje grada Cresa, na kojem je, prema popisu ... otoka Cresa: eco labeling, life, eco-net, bjeloglavi sup; Plan unapre enja ...

službeni glasnik - Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke ...

24 pro 2009 ... Broj žiro računa kod OTP banke d.d. Sisak: 2407000-1188007433 ... 7. Holandska kuća ... Postava tradicijske drvene kuće iz Martinske Vesi.

Pravilnik o radu javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje

8 pro 2014 ... Rješenje o godišnjem odmoru ravnatelja donosi predsjednik Upravnog vijeća. Rješenje iz stavka 1. ovog članka donosi se najkasnije 15 dana ...

3. plan prostornog uređenja - Zavod za prostorno uređenje Osječko ...

baštine kao što perivoj uz dovrac u Valpovu, te park-šume Hrastik, Zvjerinjak, Dubrava, Topolje. Na podruĉju šuma, ovim planom je predviĊena eventualna ...