Untitled - Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine

Navesti ćemo primjer pojedinačnih zadataka i aktivnosti za svaki mjesec ... 23.1 Pratiti potražnju (slati molbe za posao i biografije/CV ukoliko je to potrebno).

Untitled - Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine - Srodni dokumenti

Untitled - Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine

Navesti ćemo primjer pojedinačnih zadataka i aktivnosti za svaki mjesec ... 23.1 Pratiti potražnju (slati molbe za posao i biografije/CV ukoliko je to potrebno).

GARDIST - Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine

3 tra 2011 ... KRALJ TVRTKO I. KOTROMANIĆ ... ne ZzP-a zadužene za obavljanje. 4. GARDIST 4 | travanj 2011. ... čehoslovačkog Škorpiona koji je.

VJEŽBA BiH-SAD - Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine

19 stu 2019 ... Tokom zajedničke vojne vježbe „Srebrna strijela“, Oružane snage. BiH su po prvi put formirale privremeni Medijski informativni centar (MIC) na ...

Bilten broj 5 - Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine

1 sij 2011 ... i prosperitet. U svijetu u kojem živimo, ove vrijednosti ne dolaze ... situacije imao adekvatan i najbrži mogući ... čki MEDEVAC, avion koji je pored posade ... tokom vježbe sagledavani svi borbeni operativni sistemi, težište je.

iskustva odbrane bosne i hercegovine - Institut za istraživanje ...

mislioca svih vremena - Hasana Kafije Pruščaka, koji je svog cara i njegov divan ... kaza, Volge i Perzije. Zarobljeni u tim ... Pijesak – Drinjaču – Raču. Na njima je bio ... Nedim Filipović je o tome napisao temeljitu studiju (PRINC MUSA I.

“Službeni glasnik BiH” broj: 88/05 - Ministarstvo odbrane Bosne i ...

(3) “Pozivni postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci” podrazumijeva postupak u kojem ugovorni organ pregovara o uslovima ugovora s jednim ili više ...

Na osnovu ovla{tenja iz ~lana 27 - Ministarstvo odbrane Bosne i ...

e) organizator prevoza je svaki pojedinac ili komanda OS BiH, te fizičko ili pravno lice koje organizira prevoz opasnih materija ili obavlja kao organizator druge ...

Pravilnik o prijemu u vojnu službu - Ministarstvo odbrane Bosne i ...

b) Prijem u vojnu službu je proces od donošenja odluke o potrebama za prijem u ... a) da ima položen vozački ispit odgovarajuće kategorije za formacijske dužnosti ... (2) Psiho test, propisan članom 26. stav (1) tačka a) alineja 5) i članom 37.

MINISTARSTVO PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE

17 svi 2011 ... i ure|ajima zgrade, te na~in odre|ivanja cijene stana i prestanak stanarskog prava. [...] ^lan 46. Ugovori o kori{tenju stana koji su zaklju~eni u ...

Untitled - Ministarstvo odbrane

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA. NA ADAPTACIJI ... Predmet ovog ugovora je izvođenje radova na adaptaciji prostorija Ministarstva odbrane u ulici Jovana ...

Zakon o željeznicama Bosne i Hercegovine - Ministarstvo ...

ZAKON. O ŽELJEZNICAMA BOSNE I HERCEGOVINE. I - Opće odredbe. Član 1. (Predmet Zakona). Ovim zakonom uređuje se ukupno strukturno i ...

vodič - Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine

stalnih sudija izabranih iz sastava pretresnih vijeća (dalje u tekstu: Vijeće za ... kom NVO-a Altruist iz Mostara, Dubravkom Andrić. 231 ... zadruge Hercegovka.

federaciji bosne i hercegovine - Federalno ministarstvo ...

Dodatno, od Strategije se očekuje poticaj smanjenju zavisnosti od poljoprivrednog dohotka u ruralnim područjima i ... Inicijalna ulaganja za uzgoj puževa su rel-.

A-"'% - Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine

d) Prihod od tantijem a i licencnih prava d) Prihod iz namjenskih izvora finansiranja (iz budžeta, fondova i dr.) e) Ostali poslovni prihodi po drugim osnovama.

ministarstvo sigurnosti bosne i hercegovine 271 pravilnik - JP NIO ...

17 ožu 2017 ... bundeve, tikve, buče i patišoni. (Cucurbita spp.) buhač, (Chrysanthemum cinerariifolium) dunje (Cydonia oblonga; C. vulgaris; C. japonica).

ministarstvo komunikacija i transporta bosne i hercegovine - JP NIO ...

30 svi 2011 ... (3) Zahtjev za karticu voza~a podnosi se na obrascu iz Priloga. 1., koji ~ini sastavni dio ovog ... (1) Postupak izdavanja kartica pokre}e se podno{enjem zahtjeva nadle`nom organu ... b) op}ina prebivali{ta, c) ulica, d) ku}ni broj.

Untitled - Sud Bosne i Hercegovine

zapisničara, u krivičnom predmenu protiv opruženog Katavić Vlade, zbog krivičnog djela porezna utaja iz ... Ragle, Ivana Katavić. 1c Zoran Cvijanović, a da ...

Pravilnik o zalozima - Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine

IRZ može izdati Registar zaloga ili Javni davalac usluga. Broj izvoda ... a) Korisnički račun Tip 1 - omogućava vršenje registracija, pretraga i ... e) sudski izvršilac.

nistar - Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine

Procij enj ena vrij ednost nabavke : DO 8.s47,00 KM BEZ PDV (DO 10.000,00 KM sA PDV) 2A2018. GODINU. Kriterij za izbor ponude u skladu s dlanom 64.

Registar udruga - Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine

Udruženje "Libertas"; Удружење "Либертас";. Udruga "Libertas". "Libertas" ... образовању"; Udruga građana "Edu-net, Centar za savremene inicijative u ...

migracijski profil bosne i hercegovine - Ministarstvo sigurnosti

pokazatelji su urađeni za sva migracijska kretanja za razdoblje 2015. i 2016. godine. Po obavljenoj obradi i analizi svih raspoloživih podataka, urađen je ...

pravilnik - Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine

isteka važenja registracije, vozilo se briše iz evidencije registriranih vozila i ... (3) Odjava vozila radi prodaje vrši se upisivanjem napomene u ispravu o vozilu ili ... vozila iz stava (1) ovog člana na tehnički pregled upućuju se odmah nakon.

ministarstvo komunikacija i prometa bosne i hercegovine 105 pravilnik

30 јан 2018 ... S L U Ž B E N I G L A S N I K B i H ... i sjedište svih prijevoznika na koje se red vožnje ... autobuskih stajališta za međuentitetski red vožnje),.

ministarstvo komunikacija i prometa bosne i hercegovine 528 odluku

c) imati ugraĊeno svjetlo zadnje registarske tablice. d) u sluĉaju korištenog ... homologacije tipa vozila, predviĊen za zemlje Europske unije. („WVTA-Whole ...

ministarstvo komunikacija i prometa bosne i hercegovine 470 nаrеdbu

9 јул 2019 ... p) rasvjeta na trgovima treba biti postavljena do 3 m visine, kako krošnje ... površina i terasa, privatnost nekretnine i vidik; d) nove intervencije ...

Oblast I - Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine

Da li je vozač motocikla dužan nositi zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje na putu? 1 ... Pomoću užeta ne smije da se vuče motorno vozilo: (više tačnih odovora). 1 ... 87 Da li na javnom putu van naselja sa savremenim kolovozom za saobraćaj u oba ... strani vozila, najisturenija tačka tereta na vozilu mora biti označena: 1.

STAMBENI I URBANI PROFIL Bosne i Hercegovine - Ministarstvo za ...

Srpske, te Brčko Distrikt BiH. Nivoi administrativne podjele Bosne i Hercegovine. Neujednačenost. Povećanje broja općina rezultat je teritorijale podjele preko.

ministarstvo civilnih poslova bosne i hercegovine 1286 instrukciju

6 дец 2016 ... ENTEROSGEL suspenzija za detoksikaciju. Klasa IIa 06-07.4-1-1162-2/16 28.07.2016. 27.07.2021. u zdravstvenim ustanovama, apotekama.

Untitled - Vijeće ministara Bosne i Hercegovine

Ul. Trg BiH broj 1 (u daljem tekstu: Kupac), koga zastupa mr. Džemail Cibo - direktor, i. Firme „JYSK“ d.o.o., Ul. Kolodvorska broj 12, 71000 Sarajevo bb, ID broj:.

Untitled - Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

pravo na mirovinu ne može biti osiguranik u dobrovoljnom osiguranju. Članak 21. ... prethodnog mjeseca, kako bi se nivo mirovina održao na dostignutom nivou. ... Strategija je odredila da se startna (prva) vrijednost boda treba izračunati.

"Poslovna žena" Sarajevo - Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine

28 velj 2019 ... 81/15) i odredbi Statuta RAP Poslovna Zena UdruZenje, Sarajevo, a u smislu 6lana 44. stav 6. Zakona o radunovodstvu irevizi.li u Federaciji ...

Udruženje "Nova akropola" - Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine

16 velj 2019 ... SkupStine udruZenja Nova Akropola Ministarstvu pravde BiH. PoStovan i. Na osnovu (,lana 2. stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona ...

Untitled - Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne ...

13 pro 2016 ... sa firmom KONZORCIJ UMA MULLER GROUP d.o.o. i COMMERCE ... Prema zapisniku o ocjeni ponuda i preporuci Komisije za nabavke ...

Partner - Ministarstvo odbrane

ske Crne Gore, Vazduhoplovne baze i Mornarice Vojske Crne Gore, te predstavnici Terminalne kontrole let- jenja Podgorica. Hadžija je objasnio da zaštita vaz-.

Jadran - Ministarstvo odbrane

14 окт 2018 ... Novi komandant školskog broda „Jadran“ je ... po redu komandant Jadrana, kapetan ... Svud se slavom pročuo: Komandant Sava Kovačević.

Download - Ministarstvo odbrane

11 јун 2011 ... NAJRAZORNIJI TENK DRUGOG SVJETSKOG RATA ppr T. Goranović ... (Tiger II ili Kraljevski tigar), najjači i najrazorniji tenk II svjetskog rata.

SUD BOSNE I HERCEGOVINE

29 kol 2011 ... Vidović Nikom-Ninom - o osiguranju i fizičkoj zaštiti objekata Vlade HNK, ... Medić Goran (162), Mišić Željko (153), Tarčuki Fabijan (151), ...

U IME BOSNE I HERCEGOVINE Sud Bosne i Hercegovine ... - CIN

krivičnom predmetu protiv optuženog Josipa Grmača i dr., zbog krivičnog djela pranje novca iz ... OPTUŽENI:JOSIP GRMAČA, sa ličnim podacima kao u spisu.

SUD BOSNE I HERCEGOVINE - Sud BiH

30 svi 2008 ... bez ikakvog službenog položaja u logoru Keraterm, ulazio u logor ... isljednike i koja je u svom iskazu navela da je imala radno vrijeme kao i ...

Rješenje 813-5377/15-3 - Ministarstvo odbrane

Ugovor o djelu, broj:80501-3998/12 od 15.6.2012. godine,. - Ugovor o djelu ... u dijelu koji se odnosi na matični broj i žiro-račun Sanele Đozgić koji se nalaze u ...

MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE

Važniji satelitski programi sistematskog snimanja zemlje ......................... 70 ... YU INFO 2008 – Prikaz naučno-stručnog skupa . ... S0 – svi radio-uređaji su slobodni, ... plication must be submitted to a relevant defense authority having the ex-.

Crna Gora Ministarstvo odbrane

JAVNI POZIV za učešće u postupku prodaje viškova naoružanja i vojne opreme Vojske Crne. Gore. Shodno odredbi člana 5 Uredbe o prodaji i davanju u zakup ...

Katalog propisa v3.05 - Ministarstvo odbrane

O vršenju inspekcijske kontrole sačinjava se zapisnik, u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru. Obrazac zapisnika iz stava 1 ovog člana, odštampan je uz ...

U IME BOSNE I HERCEGOVINE ! SUD BOSNE I ... - Sud BiH

robu, odnosno cigarete 77 šteka i to: Malboro crveni 10 šteka, Malboro bijeli 10 ... plavi 1 šteka, Walter Wolf gold 100 s 1 šteka, sve sa poreznim markicama BiH ...

RELJEF BOSNE I HERCEGOVINE

i kraški reljefni oblici. Fluvijalna morfoskulptura, prostorno, manje je zastupljena. Uglav- nom prevladava u prostranim zavalskim ulegnućima na sjeveru Bosne i ...

NATO Samit u Varšavi - Ministarstvo odbrane

9 јул 2016 ... Broj 66 jul 2016. godine. BESPLATAN ... Vojske Crne Gore: Punopravno članstvo u NATO-u učiniće ... ljubav prema vojnom pozivu nastaviće.

Dnevni list POBJEDA - Ministarstvo odbrane

26 мај 2018 ... tim brisanja preminulih građa- na iz biračkog ... kupovina akcija Rudnika uglja po cijeni od 6,4 ... stos dr Sonja Radović-Jelovac. A. Đ. DRAGO.

Katalog propisa 2019 - Ministarstvo odbrane

21 јун 2019 ... 1 i 2 ovog zakona, može biti, na osnovu ugovora o službi u Vojsci, ... Lice u službi u Vojsci obavezno je da poklon iz stava 5 ovog člana prijavi ...

ministarstvo odbrane republike srbije - ResearchGate

pukovnik dr Goran Dikić, dipl. inž.; pukovnik dr Bojan Zrnić, dipl. inž.; pukovnik dr Željko. Ranković, dipl. inž. ... pola ekliptike u toku 22 000 godina naziva se ciklus precesije. ... Markos Papageorgiou, Tehnical University of Crete, „A ROLLING-.

Nacrt odluke - Sud Bosne i Hercegovine

krivnja. (2) Sumnju u pogledu postojanja činjenica koje čine obilježja krivičnog ... nedokazana, što bi u suprotnom obavezivalo redovne sudove da primijene ...

PARLAMENTARNA SKUP[INA BOSNE I HERCEGOVINE

operater, uključujući i sve poštanske naljepnice i druga propisana poštanska obilježja koja služe kao dokaz plaćanja poštanske usluge; p) "direktna pošta" znači ...

Politički sistem Bosne i Hercegovine

Politički sistem BiH. • U BiH se primjenjuje princip podjele vlasti na izvršnu, sudsku i zakonodavnu. • Izvršnu vlast na državnom nivou vrši Predsjedništvo.

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu ~lana 19. stav 1. Zakona o Vladi ... Stav 3. istog ~lana mijenja se i glasi: "Usvojeni ... doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje i po tom osnovu.

ustav bosne i hercegovine - Ustavni sud BiH

o pravima osoba koje pripadaju nacionalnim ili etničkim, vjerskim i jezičnim ... uzastopni mandat, slijedom kojeg naredne četiri godine neće imati pravo biti ...

SAVJET MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE

19 апр 2011 ... me|unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine u skladu sa. Odlukom o ... Pekarski proizvodi, proizvodi od brašna i kolaĉi. 10.71. Hljeb, svjeţa ...

l,lft - t - 4s\,/lg N - Parlament Federacije Bosne i Hercegovine

rUesena predmeta odbor za ialbe je u 811 predmeta (G5%) utvrdio da je ... 7.340 KM, nabava materijala isitnog inventara u iznosu od 2.922 KM idr.

ZEMALJSKI MUZEJ BOSNE I HERCEGOVINE S A R A J E V O

ZEMALJSKI MUZEJ BOSNE I HERCEGOVINE. S A R A J E V O. Rezultati poslovanja Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. I. Realizirane izložbe: 1.

KNJIŽEVNOST BOSNE I HERCEGOVINE I JUŽNOSLAVENSKE ...

Solar Milivoj, Teorija književnosti, "Školska knjiga",. Zagreb,1986. - Idrizović Muris, Književnost za djecu, Savez društava prosvjetnih radnika BiH, Sarajevo, 1998 ...

HRVATSKA ENCIKLOPEDIJA BOSNE I HERCEGOVINE, sv. 2 (E–J ...

(ravnatelj Ivan Anđelić), Znanstveno vijeće kojega je, na čelu s akademikom Dalibo- rom Brozovićem, proširilo koncepciju leksikonskoga u enciklopedijsko ...

AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE

15 феб 2011 ... izvje{tava o ukupnoj vrijednosti gotovih proizvoda. – ... удјела везаног жељеза, прерачунатог као Fe2O3 kg ... Производња кованог новца.