molba za plaćanje upisnine u više rata univerzitet u zenici ...

Broj telefona. N/R DEKANA EKONOMSKOG FAKULTETA. UNIVERZITETA U ZENICI. PREDMET: MOLBA ZA PLAĆANJE UPISNINE U VIŠE RATA. Poštovani,.

molba za plaćanje upisnine u više rata univerzitet u zenici ... - Srodni dokumenti

molba za plaćanje upisnine u više rata univerzitet u zenici ...

Broj telefona. N/R DEKANA EKONOMSKOG FAKULTETA. UNIVERZITETA U ZENICI. PREDMET: MOLBA ZA PLAĆANJE UPISNINE U VIŠE RATA. Poštovani,.

MOLBA ZA PLAĆANJE UPISNINE U VIŠE RATA UNIVERZITET U ...

UNIVERZITETA U ZENICI. Poštovani,. Obraćam Vam se sa molbom za odobrenje plaćanja upisinine za redovan samofinansirajući studij za II ciklus studija, ...

Molba za plaćanje novčane kazne na rate

M O L B A. Molim postupajućeg sudiju u predmetu br: PR.______ da mi omogući plaćanje kazne u više mesečnih rata, a zbog materijalne situacije u kojoj se ...

UNIVERZITET U ZENICI

Izračunati površinu romba ako je njegova stranica 8 a = i oštri ugao ... Tražena površina romba je ... 16. d) Površina pravilne trostrane piramide jednaka je: 2. 3 3.

UNIVERZITET U ZENICI BILTEN

22 lis 2016 ... Bajtarević Amna. Diplomirani inženjer mašinstva ... Suljić Emina. Profesor razredne nastave. 5. ... Muminović Emina. Profesor razredne nastave.

1 Brojni sistemi - Univerzitet u Zenici

Brojni sistemi. □ Dekadni brojni sistem. □ Binarni brojni sistem. □ Oktalni i heksadecimalni brojni sistem. □ Konverzija podataka. □ Matematičke operacije.

Euklidska geometrija II (2. dio) - Univerzitet u Zenici

Datu duz a podjeliti u omjeru 2:3. 10. Datu duz b podjeliti u omjeru 1:3. ... a) Kroz tačku C pravouglog trougla △ABC konstruisati pravu koja će trougao podijeliti.

Command Prompt - Univerzitet u Zenici

Command Prompt koristi. MS-DOS naredbe. □ U slučaju zaraze virusom, brisanja, promjene imena ili premještanja sistemskih datoteka, to je često jedini.

Mjerna tehnika - Univerzitet u Zenici

mjera). Jedinicom dužine određene su jedinica površine kvadratni metar i ... Na osnovu izvedenog izraza za računanje deformacije ε i izmjerenog napona ...

1 Programski jezici - Univerzitet u Zenici

programa, razlikuju se 2 vrste prevodilaca programskih jezika. □ Kompajler (compiler) pohranjuje program u binarnom obliku. Izvorni kod ne mora biti dostupan ...

mašinstvo - [email protected] - Univerzitet u Zenici

potrošenosti kočione površine utvrditi glavni uzrok pojave pukotina na kočionoj povšini, te ... standardni Mach3 program koji mi se nikako nije sviđao. Mach3 ... riječi autori sa ex-YU prostora pišu i na bosanskom, hrvatskom ili sprskom jeziku.

1 Rasterska grafika - Univerzitet u Zenici

Rasterska grafika doc.dr. Samir Lemeš [email protected] Univerzitet u Zenici - 2012. Rasterska grafika. □ Percepcija svjetlosti. □ Miješanje boja. □ Piksel.

Univerzitet u Zenici: Od predavačke do preduzetničke uloge.... - CIP

a za standarde se vode numerički kazalozi. Tokom. 1999. godine počele su aktivnosti na projektu “Au- tomatizacija biblioteke”, kako bi se širem krugu korisnika ...

techno- educa 2012 - Univerzitet u Zenici

8 нов. 2012 ... Prof.Dr Živan Živković, TF Bor, UB, Srbija. ♢ Prof.Dr Zvonimir Guzović, FSB, Sveučilište Zagreb,Hrvatska. ♢ Prof.Dr Borut Kosec, TMF, Univerzitet ...

Od predavačke do preduzetničke uloge ... - UNIVERZITET U ZENICI

Metalurški institut “Kemal Kapetanović''. Metallurgical Institute “Kemal Kapetanović“. 40. Laboratorij za ... Irfan Mujičić, inž. zaštite. Sabahudn Pašalić, el. teh.

tehnološki parkovi - Quality - Univerzitet u Zenici

12 stu 2005 ... Ključne riječi: tehnološki park, transfer tehnologija, preduzetništvo, MSP, ljudski resursi. REZIME. U ovom radu razmatra se trenutna situacija u ...

ZAHTJEV ZA PROMJENU MENTORA UNIVERZITET U ZENICI ...

PREDMET: ZAHTJEV ZA PROMJENU MENTORA. Poštovani,. Obraćam Vam se sa zahtjevom za promjenu mentora za izradu diplomskog rada, te umjesto ...

UNIVERZITET U ZENICI PRAVNI FAKULTET UPUTSTVO ZA ...

Primjer: Naslovnica seminarskog rada. UNIVERZITET U ZENICI. PRAVNI FAKULTET. SOCIOLOGIJA SA SOCIOLOGIJOM PRAVA. Amra Avdić.

Procedura za reviziju bibliotečke građe - Univerzitet u Zenici

Procedura za reviziju bibliotečke građe. 2. 10. Uradio: Pregledao: Odobrio: Aras Borić, dip. ... Knjiga se skida sa police i provjerava u katalozima biblioteke.

Obavještenje - Ekonomski fakultet Zenica - Univerzitet u Zenici

Merdić Elvedin. Mešić Salih. Muftić Dalila. Mulabdić Amina. Nikolić Ivona. Piljug Aida ... Hibić Melisa. Hodžić Amir. Hodžić Benjamin. Hodžić Merima. Hrvić Maid.

UNIVERZITET U ZENICI Fakultet za metalurgiju i materijale Dekanat ...

PREDMET: Prijedlog personalnog sastava katedri za ak. 2016/2017. godinu ... Katedra za metalurgiju neželjeznih metala i ljevarstvo (K-06):. 1. r. prof. dr Ana ...

UNIVERZITET U ZENICI REKTORAT - SENAT - Broj:01-02-1-3412 ...

30 ruj 2019 ... Katedra za opšte programske osnove. UNZE-K- ... Katedra za matematiku i informatiku ... Katedra za metalurgiju neželjeznih metala i ljevarstvo.

Untitled - Islamski pedagoški fakultet - Univerzitet u Zenici

... prvo značenje može realizirati od strane samo jedne osobe. Najprisutnija terminološka definicija koju navodi veliki broj učenjaka kaže da je idžma konsenzus ...

seminarski rad senzori digitalnih kamera - Univerzitet u Zenici

jer nema potrebe za premotavanjem filma između dva kalema. CCD ili CMOS senzori fiksirani su na jednom mjestu, a broj pokretnih dijelova u kameri sveden.

bosanski - Islamski pedagoški fakultet - Univerzitet u Zenici

Ključne riječi: arhitektura, umjetnost, tradicija, islamska arhitektura, Tewhid, po- čelo, um, red, prostor. Uvod. Umjetnosti koje su zasnovane na ideji slike i one ...

Procedura za stručnu obradu i odlaganje ... - Univerzitet u Zenici

Katalog biblioteke – osnovni instrument u nekoj biblioteci koji daje informacije koja i kakva se građa nalazi u bibliotečkom fondu; katalog može abecedni katalog ...

Europass CV - Pravni fakultet Zenica - Univerzitet u Zenici

[email protected], [email protected] Spol: M | Datum rođenja: 10.05.1965. | Državljanstvo: BiH. Konsultacije: Ponedjeljkom od 09-11 sati, Pravni ...

ovdje - Pravni fakultet Zenica - Univerzitet u Zenici

Esad Pašalić, Batonov ustanak, Zenica, 2009,. 16.Društvena istraživanja.-Časopis Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici,1-5. IX. Citiranost u publikacijama. 1.

vodič za brucoše - Ekonomski fakultet Zenica - Univerzitet u Zenici

U Vašim je rukama Vodič za brucoše u kojem se nalaze sažeti podaci o svim fakultetima Univerziteta u Zenici i mogućnostima za studiranje na nekom od.

Za promjenu mentora - Ekonomski fakultet Zenica - Univerzitet u Zenici

NAUČNO-NASTAVNOM VIJEĆU. EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI. PREDMET: ZAHTJEV ZA PROMJENU MENTORA. Poštovani,.

univerzitet u zenici pravni fakultet nastavni plan i program

Nastava/ocijenjivanje. Opis aktivnosti (%). 3.1. Način izvođenja nastave. 1. predavanja. 2. debate/diskusije. 3. instruktivna nastava. 4. seminarski rad. 30 %.

„ju univerzitet u zenici“ oj studentski centar zenica komisija za prijem ...

28 сеп 2018 ... Bajtarević (Mirsad) Emina. ZDK. 70.83. Filozofski. Uslov. 100. Škandrić (Nerudin) Ahmed. SBK. 70.45. Islamski-pedagoški. Uslov. 101. Begović ...

pregledni naučni rad - Pravni fakultet Zenica - Univerzitet u Zenici

tako je i Zakonik XII ploča propisivao“.103 Interesantno je da Zakonik pravi razliku, i to ogromnih razmjera između onih žena koje nisu Vestalke i onih.

Bojno polje uma Što više svoj um izmeniš na bolje, više se i tvoj ...

Posveta. Želela bih ovu knjigu, Bojno polje uma, da posvetim svom najstarijem ... da bude snaga naše slabosti; dozvoli Njemu da ti da snage u teškim danima.

Upute za uplatu upisnine i školarine – Upravni studij - Veleučilište ...

Preddiplomski stručni Upravni studij. Upute za uplatu troškova upisnine i školarine. - 300,00 kn uplaćuju studenti pri upisu I. godine i upisu putem prijelaza s ...

o utvrdivanju visine upisnine u Imenik proveli efektivno najmanje 2 ...

Prilikom svakog iduieg upisa u Imenik odvjetnika HOK jednom upisani odvjetnik vi5e nema obvezu plaianja upisnine. Odredba prethodnog stavka ovoga dlanka ...

Kronologija Domovinskog rata - centar domovinskog rata

Tzv. Balvan revolucija početak je oružane pobune dijela Srba u. Hrvatskoj protiv demokratski izabrane hrvatske vlasti. Njezin krajnji cilj bilo je pripajanje dijela.

molba - EFSA

Prodekan za studentska pitanja imob. studenata. ▫ Služba za rad sa studentima i planiranje nastave. M O L B A. Molim naslov da mi odobri (zaokružiti potrebno):.

MOLBA ZA DODJELU STIPENDIJE

MOLBA ZA DODJELU STIPENDIJE. Ime i prezime studenta: ... Broj žiro-računa (IBAN) korisnika stipendije i naziv banke: ... Kratak životopis. 11. Izjavu da ne ...

Molba za status mirovanja

Саобраћајни факултет. Продекан за студије. МОЛБА ... У нади да ћете разумети и уважити захтеве ове молбе, унапред Вам се захваљујем. У Београду ...

Molba za umanjenje školarine

Разлог из ког Вам пишем молбу је. У прилогу Вам достављам следећу документацију: У нади да ћете разумети и уважити захтеве ове молбе, унапред ...

Nikad ne reci nikad više. Ranko Marinković: Nikad više, Hrvatsko ...

Sljedeći adaptator i redatelj Marinkovićeve proze bio je Kosta Spaić s već legendarnom predstavom Kiklop. Zajedničku kupku postavio je i prilagodio Paro.

Molba za upis.xlsx - FMPE

FAKULTET ZA MENADŽMENT I POSLOVNA EKONOMIJU. UNIVERZITET U ... Uz molbu prilažem: ... Uvjerenje o položenim ispitima na drugom fakultetu.

Molba - Libertas međunarodno sveučilište

Libertas međunarodno sveučilište. Zagreb. Trg J. F. Kennedy 6b. (Podatke popuniti velikim tiskanim slovima). (ime i prezime). (adresa primanja pošte) ...

Molba za izdavanje diplome i svjedodžbe

Budući da sam dana ______ diplomirao-la na ovom Fakultetu molim da mi se izda diploma i svjedodžba o položenim ispitima. Zamolbi prilažem: 1. Indeks ...

Molba za priznavanje ispita - EFMO

EKONOMSKI FAKULTET. MOSTAR ... PREDMET: MOLBA ZA PRIZNAVANJE ISPITA (I CIKLUS) ... Želim nastaviti studij na Ekonomskom fakultetu u statusu:.

Molba za naknadni upis - Studentski zbor TVZ

IME: PREZIME: JMBAG: MOLBA ZA NAKNADNI UPIS. Molim da mi se odobri naknadni upis. ak.god. (navesti ak.god.)na studiju___________________,.

Predmet: Molba za oslobođenje od nastave TZK - komercijalna i ...

Predmet: Molba za oslobođenje od nastave TZK. Molim Nastavniĉko vijeće da me oslobodi nastave TZK zbog zdravstvenih problema (zaokružiti):. 1. Potpuno ...

Molba za dodjelu pomoći iz Fonda - Općina Punat

MOLBU ZA DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI IZ FONDA SOLIDARNOSTI. ZA DJECU I MLADE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE. PODACI O ...

Molba za izdavanje prijepisa ocjena - Arhitektonski fakultet

Arhitektonski fakultet. Kačićeva 26. 10000 Zagreb. Studentska referada. PREDMET: molba za izdavanje prijepisa ocjena. Poštovani, molim da mi izdate prijepis ...

Molba za mirovanje prava i obaveza - Studentski zbor TVZ

molim Vas za stavljanje ak.god. (navesti ak.god.) u status. „mirovanja prava i obveza“ na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu, Vrbik 8 iz razloga: Upoznat sam sa ...

Molba za izdavanje potvrde o izmirenim prekršajnim kaznama

Obraćam vam se sa molbom da mi izdate potvrdu da sam izmirio-la sve obaveze u vezi izrečenih prekršajnih kazni pred Prekršajnim sudom u Smederevu.

Broj: ______ Zadar, MOLBA ZA PONIŠTENJE VODOVODNOG ...

Broj: ______. Zadar,. (ime i prezime podnositelja). (adresa prebivališta). (mjesto i poštanski broj). MOLBA ZA PONIŠTENJE ... broj priključka ______ MM ...

Predmet: Molba za Sportsku stipendiju TVZ-a za akademsku godinu

Molim da mi se, sukladno odredbama članka 3. stavak 3. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na Stipendije, Socijalne povlastice i Sportske ...

novo u zenici - Superinfo

života sasvim novu dimenziju. Goraždanska 26, 72000 Zenica. BOSNA I HERCEGOVINA. Na putu za Lukovo Polje. NOVO U ZENICI. Kupatila. Vodomaterijal.

Molba za upis II ciklus.xlsx - Edukacijski fakultet Travnik

PRIJAVA ZA UPIS NA DRUGI CIKLUS STUDIJA - PDS - MASTER. PODACI O KANDIDATU: Ime (ime oca) prezime: Datum i mjesto rođenja: Prebivalište, adresa ...

Propratno pismo/Molba za posao Pored biografije ... - SZZTK

Primjer 1. – pismo prijave po oglasu /molba za posao. Jasmin Blogić. Miramarska cesta 105. 77 000 Bihać. Tel: 037 613 506. Crvena plastika d.o.o.. G-đa Amra ...

matieni broj: molba za odobrenje teme i ... - Filozofski fakultet

MOLBA ZA ODOBRENJE TEME I IMENOVANJE MENTORA/KOMENTORA DIPLOMSKOG. RADA*. Molim da mi se odobri inada diplomskog rada pod naslovom.

Predmet: Molba za podršku u projektu „Operacije šaka ... - AUBHA

Djeca leptiri su među vama... Vaša pomoć im je potrebna! Predmet: Molba za podršku u projektu „Operacije šaka oboljelih od bulozne epidermolize i edukacija ...

Molba za dodjelu pomoći iz Fonda – obrazac - Općina Punat

MOLBU ZA DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI IZ FONDA SOLIDARNOSTI. ZA DJECU I MLADE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE. PODACI O ...