pLAN RADA TZG SISKA 2014 - Turistička zajednica grada Siska

promovirati grad Sisak kao turističku destinaciju samostalno i putem udruženog oglašavanja, ... Kandidirati de nove turističke proizvode, mega projekte, te.

pLAN RADA TZG SISKA 2014 - Turistička zajednica grada Siska - Srodni dokumenti

pLAN RADA TZG SISKA 2014 - Turistička zajednica grada Siska

promovirati grad Sisak kao turističku destinaciju samostalno i putem udruženog oglašavanja, ... Kandidirati de nove turističke proizvode, mega projekte, te.

program rada tzg siska 2020 - Turistička zajednica grada Siska

TZG Siska odlično surađuje s udrugama koje djeluju na rijeci Kupi ( Kajak kanu ... Sajam cvijeća- Cilj Sajma cvijeća je poticanje i animiranje ljudi na uređenje ...

izvješće o radu tzg siska 2016 - Turistička zajednica grada Siska

Kao i ranijih godina TZ Grada Sisak je obavljala svoje zadaće u nezavidnim ... partner je na projektu “Info centar industrijske baštine – Holandska kuća” koji je.

program rada turističke zajednice grada siska - Turistička zajednica ...

turistički promet, radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma ... TZG Sisak će bit u ulozi aktivne podrške i promidžbe događanja.

članovi skupštine tzg siska 2014-2018 - Turistička zajednica grada ...

Rimska bb, 44 000 Sisak, tel: 044/522 655, fax: 044/521 615 ... Tomislav Čihor ( INA Industrija nafte Sisak d.d. ). 2. ... Mario Cindrid ( Auto kuća Cindrić d.o.o. ). 9.

044/522-655, fax: 044 ... - TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA SISKA tel

tel: 044/522-655, fax: 044/521-615 ... Kao i ranijih godina TZ Grada Sisak je obavljala svoje zadaće u nezavidnim ... o Restorani - Fast food – Pizzeria - Slastic.

U zagrljaju - Turistička zajednica grada Siska

Galerija muzeja Moslavine (kuća Ausch) i Auschovo. Kutina. 19. Vinski dvor. Gojlo. 20. Kolijevka naftne industrije. Piljenice. 21. Vaclavekov mlin na vodu. Krapje.

preuzmite - Turistička zajednica grada Siska

Mjesto: Kutina. Organizator: TZ grada Kutine www.turizam-kutina.hr biciklijada.kutina. Program biciklijade sastoji se od rekreativne vožnje koja prolazi pored ...

turistička zajednica grada siska komentar uz izvješde o ostavrenju ...

podrška Grada Siska, Udruzi Suvenir Sisak, za dodjelu poslovnog prostora u info centru, Mali Kaptol ... Srebrno priznanje. - Restoran Grand, B. Kaurida b.b. …

Park prirode Lonjsko polje - Turistička zajednica grada Siska

385(0)44 540 591. RESTORAN "KAPTOLSKA KLET" ... Vlasnik: Patrik Posavac. Donji Vukojevac bb ... klet Kutinska Slatina 44320 Kutina tel. 385(0)44 653 ...

4. program rada 2017. - Zajednica sportskih udruga grada Siska

28 velj 2017 ... poslovi i djelatnosti od značaja za sport u Gradu Sisku, kao i za njegovu ... u gradskim sportskim objektima: ŠRC Sisak (Bazen i klizalište Zibel),.

izmjene i dopune za 2019. - Zajednica sportskih udruga grada Siska

19 ožu 2019 ... Udruga kineziologa Sisak – po programskim aktivnostima. 27.000,00 ... Ženski rukometni klub "Sisak" – 2 licencirana trenera ... HPD SISAK (3.

Plan gospodarenja otpadom Grada Siska - Grad Sisak

akumulatore, otpadne gume, električni i elektronički otpad) razvijeni su nacionalni sustavi sakupljanja i ... HR2001311 Sava nizvodno od Hrušćice (POVS),. • HR2000420 ... Auto promet Sisak d.o.o.. Zagrebačka 19 ... KONZUM, d.d.. Petrinjska ...

generalni urbanisticki plan grada siska - Zavod za prostorno ...

15 srp 2002 ... broja vedrih dana (srednja dnevna naoblaka < 2,0) u Sisku je 61,7. ... Sisak se ubraja u velike hrvatske rijecne luke no u zadnjih je dvadesetak godina ... umrli prirodni prirast. 1981 / 90. 5.975. 3.922. 2.053. 1991 / 98. 3.583.

Kronika Gimnazije Šiška od leta 1990-2012 - Gimnazija Šiška

Kozmenko – višina, Anže Rener– 400 m in 400 m ovire, ... Canovič, Rahen Sadiki, Luka Majcen,. David Satler in Gal ... Mavsar, Nives Ahlin, Saša Lipovšek,.

iz SISKA u 9,15 sati (ispred osnovne škole VIKTOROVAC) iz SISKA ...

28 sij 2019 ... OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTIN TADIJANOVIĆ. SISAČKO-MOSLAVAČKA. OSNOVNA ŠKOLA VIKTOROVAC iz SISKA u 9,15 sati (ispred ...

Zelena infrastruktura grada Siska

Konferencija Krajina-Pejzaž-Krajobraz, Ljubljana 10.10.2019. 3 E PROJEKTI d.o.o.. Studij Krajobrazna arhitektura. Agronomski fakultet. Mate Rupić, krajobrazni ...

Objava biračima Grada Siska 82 KB

URBROJ: 2176-01-01/01-19-2. Sisak, 25. travnja 2019. Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji temeljem članka 23. stavka 4. Zakona o registru ...

Zelena infrastruktura grada Siska - DKAS

Konferencija Krajina-Pejzaž-Krajobraz, Ljubljana 10.10.2019. 3 E PROJEKTI d.o.o.. Studij Krajobrazna arhitektura. Agronomski fakultet. Mate Rupić, krajobrazni ...

Program rada 2016 - Turistička zajednica Grada Crikvenice

Trg Stjepana Radića 1c | HR-51 260 Crikvenica | tel: 385 51 784 101, fax: 385 51 ... za programske aktivnosti koje su zajednički dogovorene (Maškare 2016. -.

plan i program rada - Turistička zajednica općine

U suradnji sa HPD Sniježnica urediti planinarsku turističku stazu Župe dubrovačke. Planiramo dohraniti i urediti plaže Župe dubrovačke. Plaže „Župe“ su bitan ...

gradski program za mlade grada siska - Grad Sisak

ovog grada, ili tek traţe svoj posao i svoju društvenu afirmaciju. ... Suradnici: Grad Sisak, HZZ, Poduzetnički inkubator, PRONI Centar za socijalno podučavanje, ...

Studija i strategija razvoja zelene infrastrukture grada Siska

11 stu 2019 ... ... i vrtnu umjetnost. Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet doc.dr.sc. Ines Hrdalo. Mate Rupić, mag.ing.prosp.arch. 3 E PROJEKTI d.o.o..

program zaštite okoliša grada siska - Grad Sisak

7 tra 2013 ... STANJE OKOLIŠA: SEKTORSKA OPTEREĆENJA NA OKOLIŠ NA ... očuvanja okoliša i zadržavanju razvoja u održivim okvirima, kako bi se ... AGRO SIMPA d.o.o. ... M18 Provjeriti i uskladiti postojeće i nove prostorne i.

Zaštita industrijske baštine grada Siska na primjerima Tvorničkog ...

Ključne riječi: industrijska baština, Sisak, Munjara, tvornica. Segestica ... Key words: industrial heritage, Sisak, Munjara, Segestica Factory, ... (Holandska kuća).

Na temelju članka 22. Statuta Grada Siska («Službeni glasnik ...

11 sij 2011 ... Dajana Arbanas, Sisak, Bitoljska 1a. 36 i članovi domaćinstva - kći Martina Arbanas. - sin Hrvoje Arbanas. - snaha Anita Arbanas.

rješenje o određivanju biračkih mjesta na području grada siska

2 pro 2019 ... 12. biraĉko mjesto broj. 12. SISAK. OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA RIBAR SISAK, ZAGREBAČKA 8A na kojem će glasovati biraĉi s prebivalištem u.

Strategija razvoja seoskog područja Grada Siska (PDF) - Grad Sisak

Dakako, ne smije se zaboraviti potreba Grada Siska da prilikom prijave razvojnih ... Čigoč je proglašen prvim selom roda u Europi (1996. god. 56 gnijezda/124 ...

Strategija kulturnoga razvitka Grada Siska 2019. - Grad Sisak

kocka vedrine i Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak te Kulturnom ... Utvrda Stari grad, Holandska kuća, Etnoselo Ušće, Arheološki park Sv. Kvirin, ...

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Siska za 2018 ... - Grad Sisak

Osnovna škola Ivana Kukuljevića. - Osnovna škola Komarevo. - Osnovna škola Sela. - Osnovna škola Viktorovac. - Javna vatrogasna postrojba Grada Siska. 4.

ZAPISNIK s 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska ... - Grad Sisak

Majić-direktor trgovačkog društva Auto promet Sisak d.o.o., Danka Koštić- ... vedrine, Igor Čičak-ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Sisak, Nikolina Krešo-.

Udruge koje su pristupile Povelji o suradnji Grada Siska i udruga ...

Udruge koje su pristupile Povelji o suradnji Grada Siska i udruga grańana: A. AGENCIJA ... PALANJEČKO ''STROJNI PRSTEN''. SULIKUM - SISAČKA UDRUGA ...

PRIJEDLOG Gradsko vijeće Grada Siska na temelju ... - Grad Sisak

nastavlja u pravcu zapada, južno od područja poslovnih prostora EXCO-a, KTC-a, Siscie, ... pravcu sjevera sve do pruge Sisak-Petrinja do granice sa III. zonom.

Program rada i financijski plan za 2018. godinu - Turistička Zajednica

Na području Varaždinske županije u prvih devet mjeseci 2017. godine zabilježen je porast broja dolazaka kao i porast broja noćenja turista. Tako je broj ...

program rada i financijski plan za 2019. godinu - Turistička Zajednica

Rad turističkog ureda TZ Varaždinske županije. U Turističkom uredu turističke zajednice Varaždinske županije zaposlen je jedan djelatnik i direktor. U okviru ...

Projekt izrade plana održive urbane mobilnosti Grada Siska (SUMP ...

13 tra 2017 ... Auto promet Sisak d.o.o. ... promet i infrastruktura ... Kapitalna ulaganja (Capex) Grada Siska bit će usmjerena u tri (3) glavne kategorije:.

Orion - Turistička zajednica grada Vinkovaca • Turistička zajednica ...

sumraka kao prva obilježja na večernjem nebu (Orion, Plejade, Blizanci,. Ribe, Kasiopeja, Labud). Uobičajeni prikaz Sunca, bez ijednog prikaza. Mjeseca ...

turistička zajednica grada krapine - Turistička zajednica Krapina

Grad Krapina kao grad povijesti i kulture svoju turističku ponudu uglavnom bazira na bogatom kulturnom materijalnom i nematerijalnom nasljeđu. Upravo to ...

Turistička agencija Uniline - Turistička zajednica grada Jastrebarskog

kravate. Jeste li znali da postoji čak osamdeset i pet načina za vezivanje čvora kravate? A jeste li znali da kravatu u modu nisu uveli Francuzi, već Hrvati?

Hoteli i restorani - Turistička zajednica grada Vinkovaca • Turistička ...

restoranom. Za sve goste koji dolaze osobnim automobilom osigurano je parkiralište u dvorištu hotela. HOTEL “GEM” ***. 32100 Vinkovci. Kralja Zvonimira 120.

Vrgorac Turistička ponuda - Turistička zajednica grada Vrgorca

hrvatskih pjesnik, Augustin Tin Ujević, na kojeg su Vrgorčani izrazito ponosni. Vrgorac je danas prepoznatljiv po suhomesnatim proizvodima mesne industrije, ...

Strategija razvoja Grada Siska Strategija razvoja Grada ... - Grad Sisak

5 tra 2015 ... ladišta na rijeci Kupi te brojne ciglane, mlinovi i pilane. 2.1.2. ... Od ukupnog broja nezaposlenih osoba, njih 24,2% prvi puta traži zaposlenje.

Press mapa grada Jastrebarskog - Turistička zajednica grada ...

Iz Zračne luke Zagreb do Jastrebarskog možete dodi taxijem, autobusom ili kombinacijom ... Restoran i pizzeria sa salom za svadbe i ostale proslave. Kapacitet: ...

Sažetak - Turistička zajednica grada

20 ožu 2017 ... Procjena ukupne potrošnje generirane 'Adventom u Zagrebu' u 2016. godini. Polazište. Advent i zimska događanja u Zagrebu ('Advent') jedno ...

hr - Turistička zajednica grada Varaždina

lyl destinacije drugo prošireno izdanje cakovec elika gonca jastrebarsko sam ... Kontakt: Etno udruga Sveta Jana, Gorica Svetojanska bb, 10453 Gorica ...

Welcome 16 - Turistička zajednica grada Dubrovnika

LOKRUM. Napisao / By Ivica Žile. MILO HRNIĆ. Napisao / By Slobodan Nano ... podiglo cijene nekretnina iznad onoga ... regatni brod, kojeg je 1937. godine.

dvorci - Turistička zajednica grada

14. Stari grad Samobor. SAMOBOR. Stari grad Okić nalazi se dvadesetak kilometara jugozapadno od Zagreba, na pola puta između Samobora i. Jastrebarskog ...

Okolica - Turistička zajednica grada

pokraj ljupke starinske drvene kuće (u kojoj je danas kafić), jedini je živi svjedok vremena. Matije Gupca. U krasnoj obližnjoj palači Oršić smještena je i zbirka ...

Turistička zajednica grada Zagreba

9 ruj 2013 ... (MCDONALDS). Hrvoje Valent. H.B.I. D.O.O.. Anđelko Leko. ESPLANADE OLEANDER D.O.O.. Ivica Krizmanić. HOTEL DUBROVNIK D.D..

CRO - Turistička zajednica grada Splita

Pomoćni kreveti oslobođeni su plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe. Cijeli iznos boravišne pristojbe uplaćuje se u tri jednaka obroka (tri rate):.

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZADRA

Program rada s Financijskim planom Turističke zajednice grada Zadra za 2019. ... 7. nastavak suradnje po modelu udruženog oglašavanja preko sustava ...

Untitled - Turistička zajednica grada

Najpoznatiji među njima postali su snimatelj Tomislav Pinter, koji je nakon prvih koprodukcijskih projekata ... Tomislav Žganec. Produkcija: Croatia Film ... Za potrebe filma odabrana je zgrada do nje, na broju 18 (danas Institut za suvremenu ...

VIKEND 11.12.-13.12.15 MC LJ ŠIŠKA NAJEMNIK ... - Mercator

Modiana. 25% popust. Na izbrane izdelke iz kolekcije jesen-zima 2015. Popust velja od 7.12.15-3.1.2016. Popust velja v prodajalnah Modiana, Modni hiši ...

Untitled - Dom starejših občanov Šiška

26 Kuhinja DSO Ljubljana - Šiška več kot le kuhinja ... Seveda je dogodkov in dejavnosti v našem domu veliko in za vsakega se kaj najde, o tem si lahko.

PROGRAM RADA ZA 2017. godinu - Turistička zajednica

porasta, a i e-vizitor Program i pojačane kontrole imale su svoj učinak. ... -sudjelovanje na raznim gastro-manifestacijama u HR koje su prema našoj procjeni ...

dubrovniku - Turistička zajednica grada Dubrovnika

14 velj 2020 ... ... kolenda za Badnje jutro. • Dječji doček Nove godine. • Doček Nove godine „Orlandov bal“. • Novogodišnji koncert uz kamenice i šampanjac.

Untitled - Turistička zajednica grada Dubrovnika

Fb: Fast-food-Pizzeria-Pappas-Dubrovnik. Working hours: 9 ... tel: 020 324 594 www.pizza-oliva.com ... www.pivnica-dubrava-dubrovnik.com. Working hours: ...

turistička zajednica grada/općine - TZ Kastav

Tako će se već tradicionalno, u sklopu projekta Volim Hrvatsku - volin Kastav, ... Nastupili su Anita Camarella & Davide Facchini duo te Mike Sponza Band.

ovdje - Turistička zajednica grada Dubrovnika

Voditelji radionice: Ivana Penjak Kasavica i Saša Kasavica. 10 sati, Lazareti. Udruga Deša. Korčulanski klašuni. Radionica pripremanja tradicionalnih slastica.

ZVONKO ŠUPE TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZA

HR-23000 ZADAR, CROATIA. VELID JAKUPOVIĆ, STJEPAN FELBER. Telefon: 385 23 316 166, 212 222. Prijevodi: ACRO. Telefax: 385 23 211 781.