REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO - MOSLAVAČKA ... - Grad Sisak

Sisak, 11. lipanj 2019. GRADSKO VIJEĆE GRADA SISKA n/r Ivane ... „Lađarice“ nisu pored drugih iznimnih i mega uspješnih vokalnih sastava u Sisku, kojima.

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO - MOSLAVAČKA ... - Grad Sisak - Srodni dokumenti

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO MOSLAVAČKA ... - Grad Sisak

12 stu 2019 ... Srednja škola Viktorovac, ... Industrijsko-obrtnička škola Sisak, ... Suradnici: Hrvatski zavod za zapošljavanje, fakulteti, srednje škole, ...

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO - MOSLAVAČKA ... - Grad Sisak

Sisak, 11. lipanj 2019. GRADSKO VIJEĆE GRADA SISKA n/r Ivane ... „Lađarice“ nisu pored drugih iznimnih i mega uspješnih vokalnih sastava u Sisku, kojima.

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO- MOSLAVAČKA ... - Grad Sisak

6 stu 2019 ... području Grada Siska je Veterinarska stanica Sisak d.o.o.. Smještaj stoke provoditi će vlasnici stoke uz koordinaciju povjerenika za civilnu.

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ... - Grad Sisak

11 stu 2019 ... Grad Sisak kupuje nekretninu u vlasništvu OTP banke d.d. Zadar, ... ratama – 24 rate od kojih prva dospijeva 31. ožujka 2022. godine, a zadnja ...

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO–MOSLAVAČKA ... - Grad Sisak

29 svi 2019 ... moslavačke županije“. KLASA: URBROJ: Sisak,. GRADSKO VIJEĆE. GRADA ... Bubamara, Pčelica, Potočnica, Različak) i DV Sisak Novi, Hrv.

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO – MOSLAVAČKA ... - Grad Sisak

11 stu 2019 ... Aktivnost: Gradsko društvo Crvenog križa Sisak; javne ovlasti i redovne ... odobrena za pogreb osobe koja je imala prebivalište na području ...

republika hrvatska sisačko – moslavačka županija grad sisak ...

29 svi 2019 ... Pravni temelj, potrebna financijska sredstva za provedbu akta, obrazloženje. 3. ... zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje.

R E PUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ... - Grad Sisak

8 tra 2019 ... nalne usluge ispraćaja i ukopa pokojnika unutar groblja na području Grada Siska, koje je utvr- dio direktor trgovačkog društva Gradska groblja ...

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ... - Grad Petrinja

3 tra 2018 ... 19.000,00 kn. 15. KUD „Hrastovička gora“. Hrastovica. Manifestacija „Bartolovski susreti“. 10.000,00 kn. 16. Udruga „Petrinjske staze“. Dani lipa.

republika hrvatska sisačko-moslavačka županija grad petrinja ...

19 stu 2019 ... Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Porezna uprava. IV. POREZ NA POTROŠNJU. Članak 4. Porez na ...

republika hrvatska - Sisačko-moslavačka županija

25 lis 2019 ... 25. listopada 2019. godine i traje 8 dana od dana objave. ... 1 izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci, uz obvezni ... 44000 Sisak, s naznakom: „ Oglas za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje,.

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA ...

7 sij 2020 ... ... 5/12, 16/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19, dalje u tekstu: Zakon ) i članka 72. Statuta Srednje škole Viktorovac, Srednja škola Viktorovac.

Plan razvoja socijalnih usluga Sisačko - Sisačko-moslavačka županija

Umrli. Prirodno kretanje. Vitalni indeks. Ukupno na 1000 stanovnika. Ukupno ... Grad Petrinja ima ustrojenu posebnu upravnu jedinicu za rad na socijalnim ...

Plan zaštite od požara Sisačko - Sisačko-moslavačka županija

Odlagališta otpada, plin, nafta. Zaštićene ... Ako na mjesto događaja izađe JVP Sisak, JVP Kutina ili JVP Petrinja gdje vatrogasnu ... MOSLAVINA PLIN, Kutina.

Izvješće o tržištu nekretnina Sisačko ... - Sisačko-moslavačka županija

20 ožu 2019 ... PZ – poljoprivredno zemljište. 13. ŠZ – šumsko ... Prosječne cijene u JLS prema vrsti nekretnina u 2018. godini (kn/m2). 33. Usporedba prema ...

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO ... - Općina Lipovljani

18 lip 2019 ... Statuta Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj:29/09, 7/13 ... Područje Općine pokriva poštanski ured koji se nalazi u naselju Lipovljani. 4.2.2.

Izvješće o tržištu nekretnina Sisačko-moslavačke ... - Grad Sisak

19 ožu 2018 ... RN – različite nekretnine unosi se prodaja po jedinstvenoj cijeni ... Lekenička, Stari Brod, Stari Farkašić, Šišinec, Vrh Letovanićki, Žažina.

republika hrvatska - Zavod za prostorno uređenje Sisačko ...

posavski prometni pravac Središnje i Istočne Hrvatske kojim se autocestom i željezničkom prugom europskog i državnog značaja povezuju Zagreb i Slavonski.

Stari grad Sisak - Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke ...

i nova autocestovna veza u istom koridoru (Zagreb – Sisak – Bihać – Split – Dubrovnik). Kako kod ... dvosmjerne prometnice 2 x (2 x 3.25 ) 3.50 - za BUS, ili.

Untitled - Sisačko-moslavačka županija

pismohranu i drugu dokumentaciju te opremu i sredstva za rad Ureda državne uprave u. Sisačko-moslavačkoj županiji (dalje u tekstu: Ured). Članak 2.

prelošćica - Sisačko-moslavačka županija

praćenje vodostaja i prognoze tendencije vodostaja rizik nastanaka poplave sveden je na najmanju moguću mjeru. Utjecaji tijekom korištenja zahvata.

Dodatak I - Sisačko-moslavačka županija

[email protected] MOBITEL. TELEFAKS 01/3442-998. LOKACIJA GOSPODARENJA OTPADOM. MJESTO. Sisak. BROJ POŠTE 44 000. ULICA I BROJ Božidara ...

Sisačko-moslavačka županija - Povjerenik za informiranje

Grad Sisak zakone i propise objavljuje s obzirom na djelokrug rada posebnih ... o javnim uslugama, kao ni pripadajući obrasci, zahtjevi, izjave, potvrde i sl. su ...

Greda Sunjska - Sisačko-moslavačka županija

24 tra 2019 ... postavio Hrvatski sabor kulture. Tamburaški sastav KUD-a „Seljačka sloga“ Greda Sunjska ocijenjen je najvišim ocjenama od strane selektora ...

IZVOD IZ ZAPISNIKA - Sisačko-moslavačka županija

28 stu 2019 ... namještenika, pismohrane i druge dokumentacije te opreme i sredstava za rad Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji,.

sisačko - moslavačka županija (044) - Zeleni telefon

Petrinja, Ivana Gundulića 2. INSPEKCIJSKE SLUŽBE NALAZE SE U SMŽ. 044 550 203. 044 524 144 www.smz.hr. PRIVREDA d.o.o. www.privreda-petrinja.hr.

Upute za prijavitelje - Sisačko-moslavačka županija

donacije proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu ... natječaja (izdaje: Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji), ili preslika.

Konačna rang lista - Sisačko-moslavačka županija

18 sij 2017 ... SŠ - 375 Ličina. Lucija. Sisak Caprag. 55,66. 78. SŠ - 463 Žugaj. Zrinka. Petrinja. 55,65. 79. SŠ - 542 Rađenovid. Valentino. Komogovina. 55,4.

Strategija za razvoj ljudskih potencijala - Sisačko-moslavačka ...

naseljenost gradskih sredina (Sisak, Petrinja, Kutina, Novska) te znatno slabiju ... Unazad 3 godine kroz obrazovanje odraslih u POU Novska prođe oko 150.

Elaborat zaštite okoliša - Sisačko-moslavačka županija

28 stu 2018 ... prikazana kao ŽC3209 što ukazuje na to da aplikacija HAKmap nije ažurirana u skladu s Odlukom o razvrstavanju javnih cesta (NN 103/17, ...

Sisačko-moslavačka - DOOR – Društvo za oblikovanje održivog ...

Sisačko-moslavačka županija se nalazi u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. ... trovitije je područje brežuljkasti kraj oko Petrinje. Karta vjetra je dobivena korištenjem ...

plana gospodarenja otpadom - Sisačko-moslavačka županija

odlagalište (Sisak) sanirano i na njemu se sanitarno odlaže otpad zajedničkim ulaganjima sredstava jedinica ... Od navedenih tvrtki u Sisačko-moslavačkoj županiji svoje pogone imaju CE-ZA-R d.o.o., C.I.A.K.. d.o.o.. 3.6. ... Auto kuća Cindrić.

Rang lista učenika koji su od 1.10.2018. - Sisačko-moslavačka ...

Borojević Josipa. Učenički dom Tina Ujevića, Avenija Gojka Šuška 4, 10000. Zagreb ... 4. 50%. 37. LasekMaja. Učenički dom Ivana Mažuranića, 10000 Zagreb.

Kont. Br. Korisnik Mjesto Status Program - Sisačko-moslavačka ...

Lipovljanski susreti 2019. A ... Dani industrijske baštine grada Siska 2019. E ... Likovne radionice, Kazališne predstave , Književni susreti za djecu i odrasle. A.

REPUBLIKA HRVATSKA - Grad Osijek

Program javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2017. ... DJEČJE KAZALIŠTE BRANKA MIHALJEVIĆA U OSIJEKU. 2.1. ... Vodite me u Muzej-Advent u.

REPUBLIKA HRVATSKA - Grad Ogulin

Grad Ogulin – Procjena rizika od velikih nesreća. 2. SADRŽAJ. 1. OSNOVNE ... Erste & Steiermarkische bank. • Privredna banka Zagreb. • OTP banka.

republika hrvatska - Grad Solin

11 pro 2017 ... Bazilika pet mučenika „Kapljuč“, Episkopalni centar i Marusinac, za koje tehničku dokumentaciju priprema. Arheološki muzej u Splitu.

republika hrvatska - Grad Lepoglava

program predškole provodio dva puta tjedno po tri sata u vrtiću LEPOGLAVA ... posvete crkve Svete Marije u Lepoglavi, te zajedno sa roditeljima ... novoupisane djece u vrtić, susrela su se s novim prostorom, tetama i odvajanje od roditelja.

REPUBLIKA HRVATSKA - Grad Sinj

31 pro 2018 ... Kapacitet ostvarenih poreznih prihoda po stanovniku (za Grad Sinj je 1.244,77 kuna) ... prodaje ulaznica na Gradskom bazenu. ... potpore učenicima i studentima ( sufinanciranje cijene prijevoza i stipendije) – Grad ... Centar za razvoj Sinjska Alka - u 2019. godini planirana su sredstva za početak izgradnje.

REPUBLIKA HRVATSKA - Grad Varaždin

Nositelji: udruge osoba s invaliditetom, Upravni odjel za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i ... Povjerenstvo, Centra za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“.

republika hrvatska - Grad Jastrebarsko

građevine planinarskog doma te kampa ne može biti veća od 200 m2, ... (1) Izvan građevinskih područja može se na poljoprivrednom zemljištu planirati izgradnja ... ne dozvoljava se otvaranje novih kamenoloma, šljunčara i sličnih sadržaja.

REPUBLIKA HRVATSKA - Grad Krapina

Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole „Ljudevit Gaj“ Krapina. 15. ... tiče stanova u zgradi LIDL-a, koliko je prodano, koliko ih je ostalo još neprodano, ...

republika hrvatska - Grad Zagreb

6 lis 2017 ... 2016. 1. PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA OD 2011. DO 2016. živo- ... Prirodni prirast. REPUBLIKA HRVATSKA. GRAD ZAGREB ... stanovništva upisanih u državnim maticama rođenih, umrlih i vjenčanih. Podaci o ...

REPUBLIKA HRVATSKA - Grad Hvar

14 velj 2019 ... to zbog povećanja iznosa zakupnine za Konzum dd, veće naplaćene spomeničke rente i naknade za korištenje javne površine(AOP 086) te ...

republika hrvatska - Grad Trogir

20 stu 2017 ... -Planu gospodarenju otpadom Splitsko- dalmatinske županije ... Tijekom 2016. g. nabavljen je rabljeni stroj za prikupljanje komunalnog otpada ...

REPUBLIKA HRVATSKA ::GRAD OGULIN

3 svi 2011 ... Ogulin; 07. 04. 201l . N. temelju člank. 84. Zakona o proSTornom uređenjU i gradilii (N.N. 76107, 38109) i članka 38. Statuta Grada Ogulina ...

republika hrvatska - Grad Split

Tihana Šundov – Savjetodavna služba Split. ➢ Marko Tepić– Udruga Gora Dalmatina. ➢ Zdenko Bogović – Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika.

republika hrvatska - Grad Koprivnica

21 ožu 2016 ... Grad Koprivnica je vlasnik građevinskih parcela u poslovnoj zoni Radnička. Gradonačelnica je ... Opis tvrtke partnera Apios d.o.o.. Ponuditelj je ...

REPUBLIKA HRVATSKA - Grad Prelog

31 ožu 2019 ... Prelog, Gospodarska zona Istok Prelog, za potrebe parkirališta na ... (od KTC- do DG Sporta), popuna JR, parkiralište kod grobne kuće u ...

REPUBLIKA HRVATSKA - Grad Opatija

Riva 10, 51 000 Rijeka. 5. HRVATSKE ... izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija ... Podnositelj zahtjeva želi da se to ispravi, te da.

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO ... - Grad Kraljevica

5,000.00. ŽUPA SV. NIKOLE KRALJEVICA financijska pomod za održavanje crkve. 10,000.00. UDRUGA ORIS donacija za projekt „Širenje Horizonta“. 5,000.00.

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD ...

U Gradu Mursko Središće u izvještajnom razdoblju ukupno je zaposleno 15 djelatnika. Grad Mursko Središće uključen je u program mjera Hrvatskog zavoda za ...

REPUBLIKA HRVATSKA KOPRIVNIČKO ... - Grad Koprivnica

27 tra 2018 ... fotokopirnog papira za proračunske korisnike. 1. Odabire se ponuda ponuditelja „Pink panter“, trgovina na veliko i malo, 48000 Koprivnica,.

REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO ... - Grad Bjelovar

14 lis 2017 ... Grad Bjelovar u okviru prostornoga uređenja Bjelovarsko - bilogorske županije. II. ... U prizemlju je uređena kuhinja, praonica i restoran.

REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO ... - Grad Ploče

Srednja škola Fra A.K.Miošića, Ploče. 1.500,00. Rukometni klub “Dalmatinka”, Ploče. 3.000,00. Boženko Batinović, Ploče. 1.000,00. Društvo Neretvana i ...

REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO ... - Grad Dubrovnik

14 sij 2019 ... VOLKSWAGEN KLUB – ANA BUTIGAN – član i JELENA MAJKOVICA – zamjenik člana,. 15. STUDENTSKI ZBOR I – KRISTINA RAGUŽ ...

REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO ... - Grad Garešnica

i uslugu povezanu s javnom uslugom obavlja trgovačko društvo „Komunalac“ d.o.o., Mate. Lovraka 30, Garešnica (u daljnjem tekstu: Davatelj usluge). Korisnik ...

REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO ... - Grad Daruvar

(Jednota), Predrag Uskoković (Daruvarski portfolio). Predsjednica ... novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Daruvar,. 13./ Prijedlog ...

Republika Hrvatska - Grad Beli Manastir

Manastir . HRVATSKA . [email protected] . OIB: 02079034243 . MB: 04342844 . ... Starco - Proizvodnja čeličnih naplataka za radne i poljoprivredne ...

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ... - Grad Ilok

25 lis 2019 ... vlastoručno popisanu izjavu o poznavanju rada na računalu (ne treba ovjeravati),. • preslik uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu.