Razvoj hrvatskog jezika u 19. i 20.st. ZAVR Š NIRAD - FFOS-repozitorij

1 ruj 2011 ... preporod bio prijelomna točka i u povijesti hrvatskog književnog jezika odnosno da tek otada počinje razdoblje njegove standardizacije.

Razvoj hrvatskog jezika u 19. i 20.st. ZAVR Š NIRAD - FFOS-repozitorij - Srodni dokumenti

Razvoj hrvatskog jezika u 19. i 20.st. ZAVR Š NIRAD - FFOS-repozitorij

1 ruj 2011 ... preporod bio prijelomna točka i u povijesti hrvatskog književnog jezika odnosno da tek otada počinje razdoblje njegove standardizacije.

zavr š nirad - Repozitorij Sveučilišnog odjela za stručne studije ...

IKEA u trodimenzionalnom modelu razvoja obiteljskog poduzeća ............................. 36 ... švedski otok Gullholmen naziv posudio pletenoj stolici. Nazivi švedskih zaljeva, rijeka ... IKEA-ini kuhinjski elementi bili su jednostavno preuski za klasično ...

Položaj hrvatskog književnog jezika 1960-ih i ... - FFOS-repozitorij

izdavanjem Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika, a Deklaraciji se posvećuje najveći dio rada, jer je ona jedan od temeljnih događaja ...

zavr š nirad - FSB

sortiranje, čišćenje i blanširanje povrća. Blanširanje (kratkotrajno uranjanje u kipuću vodu) je ključan korak u ... Npr. komadići gljiva će promjeniti boju u smeu za ...

Odgojni ciljevi i zadaci nastave hrvatskog jezika u ... - FFOS-repozitorij

Vrijednosti kao odgojni ciljevi jesu sve dobro i poželjno u čovjekovu životu. ... LJUBAV: Dragutin Tadijanović: Nosim sve torbe a nisam magarac;. Luko Paljetak: ...

Stilistika didaskalija u drami hrvatskog ... - FFOS-repozitorij

didaskalija u hrvatskom dramskom ekspresionizmu najĉešće susreću, kakve su im ... Pokazat će se da ekspresionistiĉke drame donose novu ulogu didaskalija, ...

Povijest hrvatskog romana (Nemec) - FFOS-repozitorij

Petar Šegedin. 9. 4.1. Tematsko- idejni plan i Petar Stakan u „Djeci božjoj“. 11. 4.1.1. Svijet romana. 12. 4.1.2. Drama paradoksa, egzistencije i autentičnosti. 13.

Posebnosti južnoslavenskih jezika s ... - FFOS-repozitorij

jezikom. Ključne riječi: hrvatski jezik, srpski jezik, crnogorski jezik, bošnjački/bosanski jezik, novoštokavska osnovica, sličnosti i razlike, povijest jezika ...

Uloga medija tijekom hrvatskog proljeća - FFOS-repozitorij

8 Vlado Gotovac, „Skica o Hrvatskom proljeću“, u zborniku radova 25. ... Drugi su slušali pjesme, ... Opatijskom festivalu pobjeđuje pjesma „Mala djevojčica“.

Od strukturalne lingvistike do filozofije jezika - FFOS-repozitorij

4. jezična perspektiva: sinkronija/dijakronija. Sljedeća Saussureova značajna dihotomija odnosi se na perspektivu u proučavanju jezika. Prema njegovu ...

Koliko jezika postoji na svijetu - FFOS-repozitorij

indoeuropski jezici čine jezičnu porodicu jer je dokazano da je njihov zajednički prajezik, indoeuropski, bio jezikom pretkom svi njih, i samo njih. 8 R. Matasović.

Jezično izražavanje u nastavi hrvatskoga jezika - FFOS-repozitorij

Diplomski studij Hrvatski jezik i književnost – nastavnički smjer ... pravopisa, primjerice, vježbi diktata, i u nastavi medijske kulture, u kojoj se zadaci ... Težak, Stjepko, 1974., Govorne vježbe u nastavi hrvatskog ili srpskog jezika, Pedagoško-.

Hrvatski i srpski – dva susjedna slavenska jezika ... - FFOS-repozitorij

Ključne riječi: hrvatski jezik, srpski jezik, hrvatskosrpski/srpskohrvatski jezik, jezični ... Hrvatski enciklopedijski rječnik, Novi Liber, Zagreb, 2004, svezak 5, str.

Seobe Indoeuropljana: Korijeni modernih jezika - FFOS-repozitorij

Druga teorija temelji se na pretpostavci da su se indoeuropski jezici proširili zajedno sa ... koji su sa sobom donijeli indoeuropski jezik, kultove indoeuropskih ...

Morfološka i sintaktička razina jezika novina i ... - FFOS-repozitorij

norma je nestabilna jer nam priručnici ne daju jasan odgovor (npr. kako se ... Zarez se piše pri izricanju suprotnosti ispred suprotnih veznika a, ali, nego, no i već ...

Dvopredmetni diplomski studij Hrvatskoga jezika i ... - FFOS-repozitorij

jezika i književnosti. Marija Juren. Hrvatski pravopisni rječnik Ivana Esiha. Diplomski rad. Područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika.

Projektna nastava hrvatskoga jezika - FFOS-repozitorij - Filozofski ...

projektnu nastavu hrvatskoga jezika, projektna nastava treba biti obvezni dio nastave hrvatskoga jezika, ... Projektna i istraživačka nastava u osnovnoj školi.

Etapa motivacije u nastavi hrvatskoga jezika - FFOS-repozitorij

početak nastavnoga sata jer o toj početnoj motiviranosti učenika za rad na ... Može se primijeniti i jezična križaljka, a riječ je o postupku koji ima grafički izgled tablice. ... 24. U etapi motivacije učenici mogu bilježiti sve zamjenice koje su čuli.

O pisanju općih imenica i pridjeva iz drugih jezika - FFOS-repozitorij

hrvatski jezik dijele se na tuđe riječi, tuđice, prilagođenice i usvojenice. Posuđenice obuhvaćaju tuđice, prilagođenice i usvojenice. S obzirom pak na jezik iz ...

Razvoj filmskog medija - FFOS-repozitorij

dvadeset godina pretvorilo se u zapaljivi, eksplozivni prah. 6 ... „U Hrvatskoj filmska vrpca na nitratnoj podlozi koristila se u proizvodnji filma do 1954. godine.

Razvoj korporatizma u zapadnoeuropskim ... - FFOS-repozitorij

Nizozemska istočnoindijska kompanija prvotno je bila zamišljena kao kompanija s planom raspadanja nakon 21 godine, no njen osnivač Jan Pieterszon Coen ...

Razvoj Mletačke Republike kao trgovačke i ... - FFOS-repozitorij

1 Lovorka Čoralić, Kraljica mora s lagunarnih sprudova: Povijest Mletačke Republike, Izdavačka kuća Meridijani,. Samobor 2004., str. 18. 2 Miroslav Brandt ...

Pojava i razvoj muzeja u Hrvatskoj - FFOS-repozitorij

Italija u 16. stoljeću već koristi latinsku riječ Musaeum, ali i talijanizirani oblik museo, za. 1 Vujić, Žarka: Izvori muzeja u Hrvatskoj. Zagreb: Art magazin Kontura, ...

razvoj socijalnih vještina kod osoba s mentalnom ... - FFOS-repozitorij

Mentalna retardacija složena je pojava stanja djeteta odnosno osobe, što je teško jednoznačno odrediti budući da sadrži medicinske, psihološke, pedagoške i ...

razvoj pozitivnih odnosa među učenicima ... - FFOS-repozitorij

Dječaci i djevojčice odgajali su se u posebnim školama, a danas se smatra da ... Jučer ti je nestala pernica dok si bila u školi i sumnjaš da ti ju je netko ukrao.

Autohtoni kultovi i razvoj kršćanstva u rimskoj ... - FFOS-repozitorij

12 kol 2018 ... prodiru i orijentalni kultovi, a dolazi i do širenja kršćanstva. Rad daje ... Kršćanstvo se u glavnom gradu Dalmacije, Saloni pojavilo vrlo rano.

Razvoj ženskog lika u hrvatskoj proznoj ... - FFOS-repozitorij

Lucija iz romana Posljednji Stipančići. Lucijina sudbina i bunt protiv društvene nepravde posljednji je korak prema samosvjesnoj ženi. ... (Novak, 2008: 44), a kao žena vezana je uz privatnu sferu. Zbog te izoliranosti i ... Novak, Vjenceslav.

Utjecaj industrijske revolucije na razvoj gradova u ... - FFOS-repozitorij

2. 2. Industrijska revolucija. Pojam prve industrijske revolucije odnosi se na proces kojim je u drugoj polovici 18. i prvoj polovici 19. stoljeća prvo u Engleskoj, ...

Razvoj pisma u Mezopotamiji - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet ...

su Sumerani došli u Mezopotamiju, Semiti preuzimaju njihovo pismo - Akađani, tj. Babilonci i Asirci koji su pismo ... PIKTOGRAFSKO ILI SLIKOVNO PISMO .

Obiteljska klima i njezin utjecaj na razvoj djeteta - FFOS-repozitorij

klima i neprimjereni odnosi između roditelja i djeteta rizičan su faktor zbog kojeg dolazi do kompleksnih ... (2005) Godine prve: zašto su važne. Zagreb: SysPrint.

Razvoj Siscije od uspostave rimske vlasti do kraja ... - FFOS-repozitorij

Sisak geografski pripada panonskoj regiji koja obuhvaća jugozapadni dio panonske nizine. ... SISAK PRIJE RIMSKE VLASTI . ... lončarstvo i staklarstvo.

Igra i dječji razvoj - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

27 lip 2018 ... Psihoanalitičke teorije u tumačenju dječje igre . ... aktivnost koja posjeduje vlastite izvore motivacije, a ishod akcije nije toliko važan koliko proces ... U J. S. Bruner, A. Jolly, i K. Sylva (Ur.), Play: its role in development and.

Sukob prirode i odgoja u liku Voldemorta: Razvoj ... - FFOS-repozitorij

J.J. Stossmayer University of Osijek ... of a child into a villain as exemplified in Harry Potter fantasy novels, ... these thieves of their knowledge and magic.

obiteljska pedagogija željka pršlja zavr - Repozitorij Učiteljskog ...

Ključne riječi: obitelj, roditelj, predškolsko dijete, odgoj. Summary. This paper is trying to present the role of the family in educating preschoolers. The first part.

Razumijevanje hrvatskog jezika - PG

odnosu koji izriču, P-padeži mogu biti zavisni, ili kosi, i nezavisni. U drugu kategoriju spadaju nominativ i vokativ, a u prvu svi ostali, dakle genitiv, dativ, akuzativ ...

MOTIVACIJA U UDŽBENICIMA HRVATSKOG JEZIKA

Motivacijski postupci u osnovnoškolskim udžbenicima hrvatskog jezika ... 35 ... Brophjevo mišljenje prema kojemu „motivacija za školsko učenje uključuje ... motive spadaju: nagrade, kazne, natjecanje. ... 52 Usp. Pavličević-Franić i Aladrović Slovaček (2011: 186) ... Neki nastavnici rado preuzimaju gotova rješenja koja im.

metodika hrvatskog jezika i knjiž

ČAKOVEC. PREDMET: ... Turza-Bogdan. Čakovec, prosinac 2016. ... skills in which the children of preschool age from educational group “Panda” enjoyed ...

Gramatika hrvatskog jezika od 1. do 4. razreda .pdf

Prednaglasnice stoje ispred naglasnice, a zovu se još i prislonjenice ili proklitike. ... odnosi se na mjesto zanaglasnica i prednaglasnica u rečenici. TEKST.

Metodika hrvatskog jezika - Srce

20 tra 2010 ... Analizirale su se studentske pripreme za sat Hrvatskoga jezika u kojima su studenti predviđali riječi koje bi učenicima mogle biti nepoznate i ...

Razumijevanje hrvatskog jezika - PG - darhiv

padeža poznatija i kao padežna gramatika Charlesa Fillmorea (1968.). Teorija ... Meutim, sam Fillmore ne daje odgovore ni na jedno od sljedećih pitanja:.

Morfologija hrvatskog standardnog jezika - UniZd

... riječi;. - prepoznavati i gramatički opisati promjenjive i ... Morfologija; morfem; vrste morfema; oblici riječi; vrste riječi. (imenice ... Vježba na tekstu. Obvezna i ...

Leksikologija hrvatskog standardnog jezika - UniZd

hrvatskoga leksika te obraditi sadržaje povezane uz pojam leksička jedinica; navesti ... Funkcionalna raslojenost leksika. Obvezna i dopunska. 6. travanj.

TJEDAN HRVATSKOG ZNAKOVNOG JEZIKA 13. – 17 ... - unizg

17 tra 2015 ... Koju posluku porati? Lucija Srbljinović. HZJ – pravi, prirodni jezik. Marina Vušković. Radionice: “Istine i laži o. Gluhima”. Dora Cvelbar, Petra.

PROVJERIMO ZNANJE HRVATSKOG JEZIKA NA KRAJU 2 ...

2. Sljedeće riječi rastavi na slogove: sloboda ______ kruh ______ maramica ... ISPIT IZ HRVATSKOG JEZIKA ZA DRUGI RAZRED. IME I PREZIME: ...

eTwinning projekti u nastavi hrvatskog jezika u OŠ

22 stu 2013 ... hrvatskog jezika u OŠ ... Zatvoren: 25.veljače 2013. ... NATJECANJE (završi priču - literarni radovi učenika). • 6. ... iz Poljske i naša škola).

kurikulum nastave hrvatskog jezika - JA IMAM SAN

Učenje hrvatskog jezika, kao materinjeg jezika u školama, ima dugu tradiciju. Naravno to podrazumijeva ... 7. Upoznavanje povijesti jezika radi poticanja sposobnosti za semantičko razlikovanje ... Zadaci i ciljevi učenja za I. razred. Učenici će:.

Rečenica - Podsjetnik iz hrvatskog jezika - Artrea

Subjekt se s predikatom sl. Brod planina ... imenski predikat - sastavljen je od oblika prezenta glagola biti i imenske riječi (imenice, pridjeva, zamjenice, broja ili ...

razlikovni rječnik srpskog i hrvatskog jezika

su hrvatski i srpski zapravo jedan jedinstveni jezik koji, nažalost, ima dva ... mišljenju, rječnik razlika između srpskoga i hrvatskoga jezika »mogao imati tri do ...

Norme hrvatskog stand. jezika - UniZd

14 ožu 2014 ... stilističke norme). 7. Pravopisna norma. 8. Pravogovorna norma. 9. Gramatička norma. 10. Leksička norma. 11. Standardologija i funkcionalni ...

LJETNA ŠKOLA HRVATSKOG I NJEMAČKOG JEZIKA

Tel: 052/377-062, E-mail: [email protected] https://fet.unipu.hr/fet/studijski_programi/cjelozivotni. ZNANSTVENO - KULTURNI DOPUNSKI PROGRAM: I još.

Glagolska vremena - Podsjetnik iz hrvatskog jezika - Artmedia

Infinitiv glagola. Infinitiv je glagolski oblik koji ne daje nikakve podatke o osobi, broju, vremenu ili načinu. To je sonovni oblik za tvorbu ostalih glagolskih oblika.

nastava hrvatskog jezika: egzotizmi - vježbe - Srce

26 lip 2012 ... Jezično posuđivanje jest svako preuzimanje neke riječi iz drugog jezi- ka.” U procesu jezičnog posuđivanja najčešće sudjeluju dva različita ...

izvannastavne aktivnosti hrvatskog jezika – mali glagoljaši

Slavonije. Ključne riječi: izvannastavna aktivnost, nacionalni identitet, glagoljica, kulturno-povijesna nematerijalna i materijalna baština, Mali glagoljaši ...

PROVJERA ZNANJA IZ HRVATSKOG JEZIKA 1. Stavi odgovarajuće ...

Tko je kucao na prozor. Jaglac je provirio iz trave. Miro,napiši zadaću. Želiš li se igrati sa mnom. Pazi, oštar pas. 2. Jesne rečenice preoblikuj u niječne. Ena nosi ...

Dominantnost jezika dvojezičnih govornika talijanskog i hrvatskog ...

imaju dvojezični govornici koji odrastaju u sredinama s pozitivnim stavom prema njihovu drugomu jeziku, uklopljenim u okolinsku jezičnu sliku. Najniže rezultate.

CrnogorsKog – srpsKog, bosAnsKog, hrvATsKog jEzIKA I ... - iccg

Pročitaj pjesmu Alekse Šantića pa uradi 24. i 25. zadatak veče na školju. Pučina plava. Spava,. Prohladni pada mrak. Vrh hridi crne. Trne. Zadnji rumeni zrak.

Nastavni program dvopredmetnog Studija hrvatskog jezika i ...

Povijest hrvatskog jezika. Kod kolegija ... i dr., Povijest hrvatskoga jezika- 4. knjiga: ... ispit iz kolegija. Jezične vježbe iz hrvatskoga jezika I. Usporedni uvjeti:.

Glagolska vremena - Podsjetnik iz hrvatskog jezika - Artrea

Infinitiv glagola. Infinitiv je glagolski oblik koji ne daje nikakve podatke o osobi, broju, vremenu ili načinu. To je sonovni oblik za tvorbu ostalih glagolskih oblika.

Upotreba tableta u pripremnoj nastavi hrvatskog jezika

Najviše je korišten Google prevoditelj, koji ima i zvučni zapis riječi. Također, učenici su na tabletima instalirali virtualnu tipkovnicu za arapski jezik te.

Vrste riječi - Podsjetnik iz hrvatskog jezika - Artmedia

Prijedlog k pretvara se u ka ispred riječi koje počinju slovom k ili g. Prijedlog s pretvara se u sa ispred riječi koje počinju slovom s, z, š, , ps ili ks. Riječi: blizu ...