Svetujemo previdnost pri uporabi živil, predvsem prehranskih ... - NIJZ

Aloe vera (slovensko navadna, prava aloja) je rastlina afriškega izvora iz družine ... ki se uporabljajo le v zdravilih na recept, alojin gel pa se lahko uporablja ...

Svetujemo previdnost pri uporabi živil, predvsem prehranskih ... - NIJZ - Srodni dokumenti

Svetujemo previdnost pri uporabi živil, predvsem prehranskih ... - NIJZ

Aloe vera (slovensko navadna, prava aloja) je rastlina afriškega izvora iz družine ... ki se uporabljajo le v zdravilih na recept, alojin gel pa se lahko uporablja ...

varnost živil nosečnic - NIJZ

mesni izdelki (npr. vratovina, rebra, šunka …), ... Surove in dimljene ribe (losos, postrv, slanik ...), suši, ... Pri toplotni obdelavi živil1 (kuhanje, pečenje …) ...

glavne skupine živil in prehranska piramida - NIJZ

Gledališka igra v promociji zdrave prehrane (zdravega načina življenja) . ... Prehranska piramida je slikovni prikaz izbora in količine živil, ki naj jih jemo vsak dan ...

higienska stališča za higieno živil za zaposlene namenjena - NIJZ

2 mar 2015 ... Smernice dobre higienske prakse/HACCP za gostinstvo ... Definicija roka uporabnost zajema dva pojma: datum minimalne trajnosti in datum ...

Katalog živil izboljšane sestave Katalog živil izboljšane ... - Moleum

2 avg 2019 ... Katalog živil izboljšane sestave. GSZ_brosura2-2019.indd 260-261 ... Pomembna je raznolika in uravnotežena prehrana ter zdrav način.

Trdovratnost prehranskih navad v Prekmurju - FDV - Univerza v ...

Arhetip juhe predstavlja prežganka oz. »zafrigana juha«, ki je standardna komponenta v pre- hrani revnejših, domala mitološki status pa se pripisuje domači ...

UPORABA ZDRAVILNIH RASTLIN IN PREHRANSKIH DOPOLNIL ...

artičoka in kurkuma nista indicirani za podporo jetrni funkciji. Rastlina, ki še nima svoje mono- grafije EU, a je njeno pozitivno delovanje na jetra podprto z nekaj ...

propolis v prehranskih dopolnilih - Pretehtajte prehranska dopolnila

Propolis je prepoznavna sestavina prehranskih dopolnil, saj se nahaja v dobri polovici1 ... Tehnološka oblika in doziranje pogojujeta količine izdelka in glavne ...

analiza trga naravnih prehranskih dopolnil v sloveniji s poudarkom ...

20 maj 2017 ... IN A DAY« podjetja Sensilab, pripravljenega v sodelovanju s ... očeh kupcev še ni diferenciacije med naravnimi in sintetičnimi proizvodi. Ravno ...

LABORATORIJSKE TEHNIKE ANALIZIRANJA IN ANALIZA ŽIVIL ...

Množinska koncentracija (mol/l) ali molarnost je razmerje med množino topljenca in volumnom raztopine. Pove nam, kakšna je množina topljenca v določeni ...

PRIPRAVA ŽIVIL ŽIVALSKEGA IZVORA – MESO

Naslov: PRIPRAVA ŽIVIL ŽIVALSKEGA IZVORA (vsebinski sklop: MESO IN MESNI. IZDELKI). Avtorica: ... Avtorske pravice ima Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije. Gradivo je ... oz. meso. Bat potiska surovino proti nožem, ki jo.

Živilska kemija z analizo in Analiza živil - Zavod IRC

6 jun 2010 ... Učbenik: Živilska kemija z analizo živil (2. del) in Analiza živil. Gradivo za 1. in 2. letnik. Avtorica: ... 24. 2.4.3 Standardne raztopine oksidantov .

Tabela živil 4 krvne skupine - Društvo Leon

Za krvno skupino B je priporočljiv še dodatek MagneZi B6 (Calivita). Zato ker B krvna ... Od mlečnih izdelkov kozji proizvodi, mozzarela, tofu, kefir, skuta. Olja pa ...

Priloga 3.2 SEZNAM ŽIVIL, PRI KATERIH SE SMEJO ... - PisRS

natrijev hidroksid. Delno dehidrirano in. E 300 askorbinska kislina quantum satis dehidrirano mleko, kot je. E 301 natrijev askorbat definirano v predpisu o.

mikrobiološka preiskava živil - Biotehniška fakulteta - Univerza v ...

petrijevke dodamo po 15 ml gojišča PC (angl. plate count agar), ki smo ga ... Test CAMP: Na krvni agar v dveh ravnih vzporednih črtah cepimo bakterije ...

koristnost živil z nizkim glikemičnim indeksom: del celovitega ...

inzulinski indeks ter indeks sitosti, ki smo jih določali pri izbranih (predvsem tudi senzorično sprejemljivih) ajdovih živilih: kuhani ajdovi kaši ter kruhu s 50 %.

Shranjevanje živil in dejanski rok trajanja - Ekologi brez meja

Majoneza. Neodprta majoneza, ki stoji v hladilniku je lahko užitna še 30 dni po tem, ko ji je potekel rok trajanja. Po odprtju pa bo užitna še 3-4 mesece.

analiza akcijpromoviranja živil lokalnega porekla - Univerza v Ljubljani

4 okt 2014 ... Spar je uporabil ta oglas in si pripisal znamko Slovenija moja ... zamrznjene hrane, bonbonov, žvečilne gume, čokolade, biskvitnega peciva, ...

Javno naročilo blaga SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL - Cšod

Naročnik je za svetovanje v zvezi z izvajanjem in načrtovanjem predmetnega postopka javnega naročila najel družbo ... Sveži svinjski kare s kostjo, nažagan,.

Priloga 4: Seznam živil, pri katerih se smejo uporabljati ... - Uradni list

Aditiv – specifično ime. Največja dovoljena vsebnost. E 300 askorbinska kislina. E 301 natrijev askorbat. E 304 estri askorbinske kisline z maščobnimi kislinami.

Pravilnik o sigurnosti dizala u uporabi

17. 01. 2019. Pravilnik o sigurnosti dizala u uporabi https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_01_5_94.html. 1/17. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA ...

i Pravilnikom o održivoj uporabi pesticida

Od pregleda su izuzete sve ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i motorni pogon i leđni raspršivači na motorni pogon. Troškovi pregleda ...

O UPORABI I ZNAČENJU IMENÂ U HRVATSKOME

To s druge strane znači i to da primjerice popis eponima kojega jezika ne smatramo zatvorenim, koliko ... ih vidimo u § IV.2 (Wittgenstein = Wittgensteinovo djelo, Brazil = brazilska nogometna reprezentacija). Činjenica da je uz ime atribut ne ...

TEHNIČKI PROPIS O RACIONALNOJ UPORABI ENERGIJE I ...

tehnički zahtjevi u pogledu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite građevinskog dijela zgrade, tehničkih sustava grijanja, ventilacije, hlađenja, ...

ISKUStVA MJERE ZAŠTITE OD POŽARA PRI UPORABI ...

UNP je kratica za ukapljeni naftni plin koji se dobiva u procesu prerade nafte u različite deri- vate. To je smjesa različitih frakcija plina (75 % butana i 25 ...

Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava

f) oprema za samoobranu i zastrašivanje; ... Članak 5. 1) Poslodavac određuje osobna zaštitna sredstva na temelju procjene rizika za sigurnost i zdravlje kojima ...

Uporabi silo znanja! - Šola filma

na filmski način. ... Plan določa, koliko tega, kar vidimo pred seboj s prostim očesom, bo zajeto v okvir ... a) Filmski plan pomeni, koliko denarja bo film zaslužil.

Publikacija Svjetsko istraživanje o uporabi duhana u mladih

Od sadašnjih pušača 61,8 % cigarete kupuje u dućanu, a 56,9 % onih koji su cigarete ... se obvezne oznake o štetnosti po zdravlje na pakiranjima duhanskih.

razlike u uporabi pravopisnih znakova u hrvatskome i engleskome ...

Naime, posljednjih je desetljeća englesNi jeziN u HrvatsNoj toliNo prisutan u ... Naime, u oba se jeziNa zarez upotrebljava u nizanju, ali u englesNome je jezi-.

kompetencije odgojitelja u uporabi medija u odgojno-obrazovnom ...

Ĉitanje pjesme: Rano sunce u šumi od Dragutina Tadijanovića. Aktivnosti vezane uz proljeće i cvijeće provode se u skupini (crtanje, oslikavanje, ĉitanje, ...

Odluka o zaključivanju aneksa Ugovora o uporabi poslovnog ...

14 lis 2019 ... Nansi Kopić dana 11. lipnja 2019.godine pod posl.br. OV-10518/2019, predmet kojeg ugovora je uporaba poslovnog prostora u Puli, Valturska ...

Ponovno uporabi in ponosno pokaži - Gospodarska zbornica ...

Ljubljana: GARDEROBA, MOJE TVOJE, TEXTILE HOUSE, MMEEMMA, Second hand FENIKS,. SMETUMET, GVANT. Domžale: Naša trgovin'ca & društvo ...

Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme

zahtjevima za sigurnost i zdravlje radnika pri uporabi radne opreme na radu (druga ... ovog Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi.

Pravila o uporabi sudionika, pojmova i znakovlja OI RIO 2016.

29 sij 2016 ... za Igre XXXI. olimpijade Rio de Janeiro 2016. Olimpijska povelja, pravilo 40. U skladu sa stavkom 3. pravila 40. Olimpijske povelje, niti jedan ...

Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme - ILO

Ovim se Pravilnikom utvrđuju minimalni zahtjevi zaštite na radu pri uporabi radne opreme. Članak 2. Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske ...

pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme

20 kol 2009 ... Ključne riječi: zaštita na radu, sigurnost, zdravlje, uporaba radne opreme, pravilnik. SAŽETAK: S odredbama Zakona o zaštiti na radu (N.N., br.

Eufemizmi u rječniku Vladimira Anića i aktivnoj uporabi

Uz svaki eufemizam navedeno je značenje i primjer uporabe iako postoje iznimke kod kojih taj primjer nije pronađen, ali će biti detaljnije objašnjeni u nastavku.

MKB-10-AM - NIJZ

Klasifikacija bolezni MKB-10-AM. Pri razvoju MKB-10-AM so bila upoštevana številna načela glede klasifikacije: • izvedena ni bila nobena sprememba strukture ...

zaštita radnika pri uporabi strojeva i alata u drvnoj industriji

drva. Zbog velike brzine rezanja, i naročito zbog toga što se drvo prinosi ... Kako je debljača u potpunosti oklopljen stroj, najveću opasnost pri radu predstavljaju.

Europski upitnik o uporabi droga među zatvorenicima ... - emcdda

Ecstasy (MDMA ili MDA). Halucinogene gljive. Ketamin. LSD. Heroin. Zlouporaba metadona*. Zlouporaba buprenorfina*. Nedopuštena uporaba / zlouporaba.

21sporazumni-raskid-ugovora-u-uporabi-pp-utvrda.. - Grad Pula

24 svi 2018 ... zahtjev uporabovnika za sporazumnim raskidom gore citiranog ugovora ... zaključiti sporazumni raskid Ugovora o uporabi poslovnog prostora.

končno poročilo o opravljeni raziskavi o uporabi ... - Mirovni inštitut

Slađana Aras Kramar, Marko Turk in Katarina Vučko. KONČNO ... e) prevara, grožnja, zmota in vsako drugo vprašanje, povezano s soglasjem ali voljo osebe,.

svjetsko istraživanje o uporabi duhana u mladih - Hrvatski zavod za ...

Američkih Država na pružanju tehničke i financijske podrške za razvoj i tisak ... duhanskih proizvoda, 34,5 % je primijetilo reklame za duhan ili promocije na ... Duhan za ručno motanje cigarete. (%). RH. Ukupno. 85,1. 6,7. 2,9. 1,5. 3,6.

zakon o kontroli i ograniĉenoj uporabi duhana, duhanskih i ostalih ...

2) Duhan za samostalno motanje je duhan koji se moţe upotrebljavati za izradu cigareta ... uloţak, posudu za ponovno punjenje i ureĎaj bez uloška ili posude. ... rezultat aditiva ili kombinacije aditiva, uključujući, ali ne ograničavajući se na,.

Praktične smernice pri uporabi biotičnih metod varstva rastlin in FFS ...

Curculionidae, Elateridae in Scarabaeidae, ter nekateri metulji (Lepidoptera), ravnokrilci (Orthoptera) idr. Thripobius javae. Thysanoptera (Heliothrips spp.) ...

natančnost naprav za merjenje fizikalnih količin v vsakdanji uporabi

Predpostavljam, da imajo ljudje na kmetijah merilne naprave za merjenje mase, ... Predpostavljam, da bodo pri primerjalnem merjenju med elektromehanskimi ...

tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i ... - Narodne novine

25 stu 2015 ... Toplinski most jest manje područje u ovojnici grijanog dijela zgrade kroz koje je toplinski tok povećan radi promjene proizvoda, debljine ili ...

Opozorila in varnostni ukrepi ob uporabi nekaterih ... - Baby Center

Prosimo, da se pred nakupom igrače seznanite s posebnimi opozorili in varnostnimi ukrepi, ki jih je potrebno upoštevati ob uporabi nekaterih kategorij igrač.

Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u ...

31 pro 2019 ... Tehnički propis o izmjenama i dopunama tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama. (NN 70/18,. 73/18 ...

Smjernice o uporabi opioida za liječenje kronične nekarcinomske boli

opioida narasla je na 1,9 milijuna kutija, ukupne cijene od 74,6 milijuna kuna (izvor podataka: HALMED ... Bisakodil (dulcolax). Obložene ... (čepić). Sedacija je obično prolazno stanje koje se najčešće viđa kod starijih kada se daje veća doza.

pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava - Abeceda zaštite

PRAVILNIK. O UPORABI OSOBNIH ZAŠTITNIH. SREDSTAVA*. * Primjena ovog provedbenog propisa regulirana je člankom 103. Zakona o zaštiti na radu (N.N. ...

ŠIGELA - NIJZ

Šigeloza je najbolj kužna bakterijska črevesna bolezen, povzroči jo lahko že od 10 do 100 (1) bakterij, odvisno od starosti in imunske odpornosti gostitelja.

cnb.novice - NIJZ

31 jul 2007 ... PRENAłA »MUHA CECE. TROPSKA ... LOA LOA, KI JO PRENAłA MUHA ... CE. 10%. MS. 11%. MB. 12%. 0. 1000. 2000. 3000. 4000. 5000.

ODRAŠČANJE - NIJZ

... možnost za individualna vprašanja. Učenci poslušajo razlago. Učenci poslušajo razlago in postavljajo vprašanja. Dodatna gradiva, priročniki: - priročnik. - ppt.

Dojenček - NIJZ

PESTUJEMO. IN KAKO SE. UKVARJAMO. Z NJIM. KAZALO. Kako dojenčka pravilno držimo in nosimo? Dojenje in hranenje po steklenički. Podiranje kupčka.

Untitled - NIJZ

Vida Fajdiga Turk: Prehrana mladostnic ter žensk v rodnem obdobju, nosečnic in doječih mamic. Helena Koprivnikar: Kajenje, nosečnost in poporodno obdobje.

prehranjevanja - NIJZ

18 avg 2016 ... Pred Vami je Moj dnevnik prehranjevanja. Namenjen je beleženju vaše ce- lodnevne prehrane. Na podlagi Vašega rednega beleženja hrane, ...

zdrava - NIJZ

Zdrava prehrana [Elektronski vir] : teoretični priročnik : pilotno testiranje obravnave o zdravi prehrani v okviru projekta Skupaj za zdravje / [avtor Rok Poličnik;.

Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava i zaštitne opreme 2018

Pravilnikom o uporabi osobnih zaštitnih sredstava i zaštitne opreme (u nastavku: Pravilnik) utvrđuje se i uređuje način ostvarivanja prava i dužnosti radnika u ...

pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme - Abeceda zaštite

(1) Poslodavac je odgovoran da stručna osoba pregleda radnu opremu nakon postavljanja i prije prve uporabe, ako sigurnost te opreme ovisi o instaliranju i.