Upoznati studente s osnovnim idejama i metodama ... - APTF

primjenjivati diferencijalni račun pri različitim problemima povezanih s izučavanjem funkcija i njihovih grafova. • Uočiti sličnosti i razlike funkcije više varijabli s ...

Upoznati studente s osnovnim idejama i metodama ... - APTF - Srodni dokumenti

Upoznati studente s osnovnim idejama i metodama ... - APTF

primjenjivati diferencijalni račun pri različitim problemima povezanih s izučavanjem funkcija i njihovih grafova. • Uočiti sličnosti i razlike funkcije više varijabli s ...

Pravila o studiranju na osnovnim strukovnim i osnovnim ...

27 феб 2013 ... Студент чије се студије финансирају из Буџета може на почетку школске године уписати наставне предмете у вредности од 60 до 90 ...

Idejama do uspjeha - Velimir Srića

Banca Intesa, PBZ, Pevec. • UniCredit ... Kanta prikuplja podatke s naših pametnih telefona bez ... Koristeći 12 špijunskih kanti za smeće, Renew je pratio 4.

zašto treba upoznati umjetničku glazbu? - Srce

17 svi 2013 ... vrsta i stilskih razdoblja putem slušanja različitih glazbenih primjera. ... 8. razredu gdje učenici upoznaju različita glazbeno-stilska razdoblja.

nutricionizam - APTF - SUM

nutricionizma u zemljama regije, prvenstveno Sveučilišta u Osijeku. • Univerzitet ... (PPDMI) na kojem je stekao kompetencije iz područja općeg pedagoško-.

bilinogojstvo - APTF - SUM

Kratki opis: Stres – definicija. Simptomi i fiziološke reakcije biljke na stres. Abiotski faktori stresa (temperatura, voda, svjetlo, soli). Antropogeni stresori. Fiziološki ...

Programme Program - APTF

16 velj 2020 ... ... mreže na kakvoću jabuke 'Granny Smith' nakon čuvanja u hladnjači i ... 14:30 Željko Andabaka, Domagoj Stupić, Zvjezdana Marković, Darko ...

f - inventarna knjiga - APTF

9 lis 2019 ... 10415 Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru. 09.10. ... Cijena. Napomena. Mostar, 1999. 000000154. 22.06.2010. Šuman, Željko: WTO na milenijskoj prekretnici : Seattle i ... poljoprivrednim ljekarnama) / Milan Maceljski . ... proizvoda : med, pelud, propolis, matična mliječ,.

Bilinogojstvo Diplomski studij (Ms) - APTF

Bilinogojstvo. Diplomski studij (Ms). I. SEMESTAR. R edni br. Status. Naziv modula. Broj sati. ECTS. P. V. S. 1. OS. POKUSI U BILINOGOJSTVU. 15. 15. -. 3. 2.

nutricionizam - APTF - Sveučilište u Mostaru

nutricionizma u zemljama regije, prvenstveno Sveučilišta u Osijeku. • Univerzitet ... (PPDMI) na kojem je stekao kompetencije iz područja općeg pedagoško-.

Biokemija dr.sc. Stanislava Talić, doc. - APTF

Naziv kolegija. Biokemija. Kod kolegija FT214. Studijski program. Ciklus. Prehrambena ... J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer, BIOKEMIJA, Školska knjiga 2013.

ispitivanje materijala metodama bez razaranja - Repozitorij ...

penetrantima, odnosno čišćenje površine od bilo kakvih naslaga stranih čestica - ... zvuka čija je frekvencija iznad gornje granice čujnosti normalnog ljudskog uha. ... se ležaju tuljac uprešava s čeone strane, a ukoliko to nije moguće, ležajevi se ... /dm. 2. Klasa C. Klasa D a) Nema okruglih grešaka čiji je a>5 mm a) Nema ...

Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza ugušćenog

4 stu 2013 ... (kondenziranog) mlijeka i mlijeka u prahu namijenjenih za ishranu ljudi (u ... (kondenzirano) mlijeko i mlijeko u prahu Uputstva o načinu uzimanja ... Polarimetrijska cijev, 2 dm, tačno kalibrirane dužine. 5.3. Polarimetar ili ...

Obrazac za upis na doktorski studij - APTF

Završio sam prethodni studij: a) VII/1; b) magistar znanosti; c) bolonjski sustav 3 2 ili 4 1. Upisujem se: a) na I godinu studija; b) uz evaluaciju, na više godine ...

potvrda o obavljenoj stručnoj praksi - APTF

O OBAVLJENOJ STRUČNOJ PRAKSI kojom se potvrńuje da je student/ica. (ime i prezime studenta/ice, studij, matični broj indeksa) obavio/la stručnu praksu u ...

O dvjema metodama integriranja nekih iracionalnih funkcija

Oznaka Domena. Pravilo sinus hiperbolni sh. R ex − e−x. 2 kosinus hiperbolni ch. R ex e−x. 2 tangens hiperbolni th. R ex − e−x ex e−x area sinus hiperbolni.

Nacrtna geometrija je znanost o egzaktnim metodama ... - Element

S druge strane Nacrtna geometrija sama po sebi usavršava prostorni zor kod onoga koji se njome bavi. U Nacrtnoj geometriji u vezi s prostornim zorom treba ...

Ispitivanja polimerom modificiranog betona nerazornim metodama

zornim metodama, jer postoji odreden utjecaj na modul elastičnosti betona, a time i na same rezultate ispitivanja. 2 Polimerom modificirani betoni (PMB).

opstetrički i perinatalni ishodi u trudnoća začetih metodama ...

Andrijana Müller, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije, ... Valja napomenuti da SET daje oko 25 % vjerojatnosti za trudnoću, za razliku od DET-a gdje ta ... IVF-om i veći prosječan broj začetih plodova (Mann Whitney U test, P<0,001).

Pravilnik o metodama vršenja mikrobioloških analiza i superanaliza ...

homogenizira mućkanjem ili vibriranjem za vreme od 15 minuta. ... 7) Sveža ili smrznuta riba, sveži ili smrznuti rakovi, školjkaši, morski ježevi, puževi i ... 14) Industrijski proizvedeni pakovani kolači, bombone, dražeji, keksi, vafli, peciva i oblande ... Ukoliko su u uzorku prisutne histaminske materije, zec vrlo brzo ugine sa.

Istraživanje stavova studenata o metodama poučavanja na visokim ...

Helena Šlogar, Visoka poslovna škola Libertas, Zagreb, Hrvatska [email protected], [email protected]. Sažetak. U članku je prikazano istraživanje ...

Zdravstveni odgoj s metodama uÄenja i pouÄavanja2019 - UniZd

Teorije učenja i mehanizmi učenja (klasično uvjetovanje, operantno uvjetovanje, socijalno učenje, kognitivno učenje). Modifikacija ponašanja. Pamćenje ...

istraživanje nastajanja amorfnog kalcijevog fosfata metodama ...

Kalcijev hidrogenfosfat dihidrat. FTIR. Fourier-transform infracrvena spektroskopija. HA. Hidroksiapatit. KS. Kontrolni sustav. LDS. Laserska difrakcija (eng.

Pravilnik o metodama ispitivanja opasnih svojstava hemikalije

Metoda odreĊivanja temperature teĉenja se koristi za naftna ulja i kod uljastih ... Posude se ĉvrsto zapuše i zatim mućkaju na 20 °C. Koriste se ureĊaji za mućkanje ... Embriotoksiĉnost je štetnost za normalnu strukturu, razvoj, rast i/ili ...

standardizacija boja u modnoj industriji kolorimetrijskim metodama

prostor boja unutar svake od četiri industrijske palete boja odredit će se ton, ... bojama tako svaka osoba ima specifičnu, genetski određenu boju kose, kože i ...

Primjedbe na nacrt Pravilnika o metodama procjene vrijednosti ...

(1) Predmet procjene vrijednosti nekretnina može biti je nekretnina koja čini ... tada se smiju koristiti orijentacijski vrijednosni odnosi iz tablice u Prilogu 4. koja.

Odluka o imenovanju članova upravnog odbora - APTF

www.apfmo.org, e-mail: [email protected], [email protected] žiro račun: 3381002200282256; ID: 4227102650009. Devizni račun: ...

OSOBNE INFORMACIJE Ime i Prezime Ana Mandić Adresa ... - APTF

OSOBNE INFORMACIJE. Ime i Prezime. Ana Mandić. Adresa. Mostar. Telefon. 00387 36 337 122. Email [email protected]. Znanstveno-nastavno zvanje.

agronomski i prehrambeno – tehnološki fakultet sveučilišta u ... - APTF

FACULTY OF AGRICULTURE AND FOOD TECHNOLOGY UNIVERSITY OF MOSTAR. 2. Uvod. Agronomski i prehrambeno - tehnološki fakultet u Mostaru je ...

Analiza varijabilnosti srčanog ritma metodama linearne i ... - doiSerbia

srce, frekvencija; starenje; statistika; analiza varijansi; modeli ... srca). Spektralna (linearna) analiza. Spektralna analiza varijabilnosti srčanog ritma je rađe-.

Prilozi Pravilnika o metodama ispitivanja svojstava hemikalija Final

око 69 % индустријског кварцног пијеска (претежно ситни пијесак са више од ... константи брзине уноса и елиминације (k1/k2) јесте кинетички фактор ... Müller M., Kördel W. (1996) 'Comparison of screening methods for the.

Smjernice o metodama za određivanja udjela na tržištu radi ... - Eiopa

Poslove koje društva za osiguranje i društva za reosiguranje obavljaju putem svojih podružnica (unutar i izvan EGP-a) i na temelju slobode pružanja usluga.

Proučavanje čistoće mliječne masti brzim metodama* (Testing ...

Maslac. Butter. »Kajmak«. Goveđi loj. Beef tallow. Sinj ska mast. Pig fat. Margarin. Margarine. Refraktometri j ski broj. Refractometer. — number. X = 42,42.

Upravljanje stanjem imovine počiva na mjernim metodama Asset ...

HDKBR, kroz djelovanje Centra za certifikaciju, tijelo HDKBR-a akreditirano za provedbu postupaka certifikacije osoba za nerazorna ispitivanja, slijedom ...

prilog metodama za utvrđivanje kvaliteta naselja - grafička metoda

Djelatnosti promatra kao A (primarne djelat nosti stanovništva — za poljoprivredno stanovni štvo) i B (sekundarne tercijarne -f kvartarne djelatnosti ...

obavijest o upisima u prvu godinu preddiplomskih studija - APTF

2017. godini Agronomski i prehrambeno - tehnološki fakultet Sveučilišta u. Mostaru vrši upis na: ... bank B iH. d.d. Mostar, s naznakom „za razredbeni postupak”.

Uvjeti i kriteriji upisa na studij: • završen odgovarajući ... - APTF

i Popisom akademskih naziva i akademskih stupnjeva Rektorskog zbora. ... Popis obveznih i izbornih aktivnosti i njihova vrijednost u ECTS bodovima prikazana ...

Preddiplomski studijski program: agronomija smjer: opći - APTF

Akademski stupanj. Nakon stjecanja 180 ECTS bodova, izrade i obrane završnog rada studenti stječu naziv prvostupnika agronomije općeg smjera. 2.7.

5,5 Nakon što odslušaju i polože ovaj kolegij, studenti će ... - APTF

Koligativna svojstva otopina. Sniženje ledišta, povišenje vrelišta, osmotski tlak. Ravnoteže na granici faza. Adsorpcija. Kinetika fizikalnih procesa. Viskoznost.

0 osnovnim pojmovima vjerojatnosti

talijanski lijeEnik, profesor geometrije i strastveni kockar Girolamo Cardano (1501- ... ili 6." Cardano je i izratunao da je vjerojatnost svake strane kocke 116 i ... nam daje statistika. ... Daltle, postoji 90 moguCih skupina od po dva broja, od kojih je ... Trec'i primjer: Koja je vjerojatnost da Cemo u nekoj igri pogadanja (npr. loto).

ŠAH KAO IZVANNASTAVNA AKTIVNOST U OSNOVNIM ŠKOLAMA

šah u mnogo škola provodi kao izvannastavna aktivnost. U sklopu ovog ... metodološki razvoj njihovih vještina do konkurentne razine b) Instrukcije za početnike,.

SVJETSKI ETOS U OSNOVNIM ŠKOLAMA

vijest da se Ebadina kći obratila na bahaizam. U Iranu gdje je kazna za otpadništvo smrt, to je poziv na javni linč. U režimskom tumačenju islama nema mjesta ...

Povelja Evropske unije o osnovnim pravima

POVELJA EVROPSKE UNIJE O OSNOVNIM PRAVIMA. (2007/C 303/01). Evropski parlament, Savet i Komisija svečano proglašavaju sledeći tekst Poveljom ...

001 10-08 Zakon o obrazovanju u osnovnim i srednjim školama ...

bilo kakvih naknada ili pristojbi za pohañanje škole. ... (2) Komercijalne djelatnosti odobrava školski odbor, na osnovi godišnjeg programa rada škole. (3) Škola ...

MS-53-2019 OSNOVNIM ŠKOLAMA sudionicima Završnice ...

2 svi 2019 ... HŠSS-a ili važeći, ovjereni i pravilno ispunjeni Zahtjev za izdavanjem iskaznice HŠŠS-a, ne stariji od 90 dana napomena: osim gore ...

Profesionalno usmjeravanje u osnovnim i srednjim školama iz ...

Profesionalno usmjeravanje u osnovnim i srednjim školama iz perspektive učenika. (Istraživanje na temu profesionalnog usmjeravanja u osnovnim i srednjim ...

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I ...

zaposlenih u osnovnim školama, srednjim školama i domovima učenika (u daljem tekstu: zaposleni) kojima se ... 3) za prekovremeni rad - 26% od osnovice;.

Primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije u osnovnim i ...

1 informacijsko-komunikacijska tehnologija (engl. information and communications technology) - tehnologija koja koristi računala za prikupljanje, obradu, ...

Pravilnik o OSNOVNIM GEODETSKIM RADOVIMA.pdf - Federalna ...

Geodetski referentni sistem Federacije Bosne i Hercegovine čine: 1) prostorni referentni sistem;. 2) referentni sistem u ravni projekcije;. 3) visinski referentni ...

Uspješnost osnovnoškolaca u osnovnim aritmetičkim operacijama

te dijeljenje troznamenkastog broja jednoznamenkastim s i bez ostatka. ... U ispitivanje ciljano nisu bili uključeni zadaci riječima, kako bi se umanjila jezična ...

1. pregled vrsta prijenosnika (klasifikacija) s osnovnim ... - Fsb

M. Opalić: Prijenosnici snage i gibanja okoline. Upotrebljavaju se također u kombinaciji s drugim vrstama prijenosnika, gdje međusobno dopunjuju svoje ...

Podaci o štrajku u osnovnim školama do 12:00 sati

10 lis 2019 ... OŠ Vijenac. Osijek. 1. 40. 4. 3. 48. X. UKUPNO U ŠKOLI RADNIKA KOJI ... 36. 2. 7. 49. X. 39 14-060-019. Osnovna škola "Retfala". Osijek. 6. 44.

STRUČNO-PEDAGOŠKI NADZOR U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Dokumentacija o predmetnim i razrednim ispitima ... višak (čl. 107. ZOR-a). • proširivanje kriterija za tehnološki višak ... (ili nedovoljno planiran) posjet nastavi ...

Naziv kolegija Tehnička fizika Kod kolegija Studijski program ... - APTF

Primorac Z, Batista J: Mehanika, zbirka zadataka. Tomislav Petković: Zadaci iz fizike, Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu,. Element, Zagreb, 2011. Dopunska ...

povelja o osnovnim pravima evropske unije - Agencija za ...

Evropski parlament, Savjet i Komisija svečano proglašavaju Povelju o osnovnim pravima. Evropske unije u tekstu koji slijedi: POVELJA O OSNOVNIM PRAVIMA ...

leksičko-semantička analiza glagola sa osnovnim značenjem

proširiti na sve članove grupe, kako bi teza o uticaju određenih (gramatički relevantnih) ... kako pljeskaju kukuruzno testo u male, okrugle tortilje.' d. For veldig ... (213) a. nabiti obuću u torbicu, nabiti ljude u logor (napuniti unutrašnjost nečega ...

Prijedlog Odluke o prijenosu osnivačkih prava nad osnovnim ...

Osnovna škola Blage Zadre. 3. Osnovna škola Dragutina Tadijanovića. 4. Osnovna škola Antuna Bauera. Osnovna škola Nikole Andrića. 6. Osnovna škola ...

Pravilnik o zapošljavanju u osnovnim i srednjim školama ... - Vlada TK

nastavnika, strudnog saradnika i saradnika u specijalnoj osnovnoj Skoli, ... (Kriteriji za bodovanje kandidata za rad na radnom mjestu sekretara i saradnika za.

Pravila studiranja na osnovnim studijama - Univerzitet Mediteran

1. , alineja 9 Statuta Univerziteta «MEDITERAN» Podgorica, Senat Univerziteta na ... studenata u toku studija, vrjednovanje rada studenata, dodjeljivanje stepena i diploma, ... provjeru znanja i ocjenjivanje (testovi, kolokvijumi, završni ispit).

vodič za primjenu multikulturalnog obrazovanja u osnovnim školama

učenika OŠ Kuršanec iz Kuršanca i OŠ dr. ... obrazovnih djelatnika i djelatnica osnovne škole Kuršanec koji su između ... Osnovna škola Kuršanec nalazi se u.