Diferencijalni i integralni racun I - pmfst

Uocimo da kada n raste, tada Sn ukljucuje sve više clanova reda ak pa sumu ... varijabli x. Prvo cemo definirati neprekidnost funkcije u tocki, a zatim cemo taj ...

Diferencijalni i integralni racun I - pmfst - Srodni dokumenti

Diferencijalni i integralni racun I - pmfst

Uocimo da kada n raste, tada Sn ukljucuje sve više clanova reda ak pa sumu ... varijabli x. Prvo cemo definirati neprekidnost funkcije u tocki, a zatim cemo taj ...

Diferencijalni i integralni racun na podmnogostrukostima od R

3 јан 2014 ... PRIRODNO-MATEMATICKI FAKULTET. DEPARTMAN ZA. MATEMATIKU I INFORMATIKU. Zorica Jankovic. Diferencijalni i integralni racun na.

diferencijalni račun

računa), diferencijalni račun se počeo sustavno razvijati tek u XVII st., naročito u vezi s ... Graf funkcije od više varijabli je također dobro defi niran, ali mu je ...

Diferencijalni račun - Fsb

24 velj 2011 ... Diferencijalni račun – nestandardni pristup. Seminar u sklopu predmeta: Teorija, metodike i povijest infinitezimalnih računa. Neda Lovričević.

Znaju li psi diferencijalni račun?

Znaju li psi diferencijalni racun ? Uvod. Zamislimo da je, kao na slici 1, pas na obali jezera u tocki A, lopta u jezeru u tocki B, da je obala ravna crta i da je tocka ...

Matricni diferencijalni racun

2.2.1 Klasifikacija funkcija i varijabli . ... na diferencijalni racun. Ovim radom ... Parcijalnim deriviranjem funkciju više varijabli tretiramo kao funkciju jedne varija-.

Uvod u diferencijalni racun

nece biti bitno razlicit od koeficijenta smjera tangente povucene na graf funkcije f u tocki s apscisom c ⇒ Derivacija kao koeficijent smjera tangente: f (c) je ...

INTEGRALNE JEDNADŽBE — INTEGRALNI RAČUN

čiji se integrali izražavaju pomoću elementarnih funkcija obično se obavlja tako da ... j Xi(x)dx = v(l). I. Trostruki integral se kao i dvostruki mnogo primjenjuje u.

Riješeni zadaci: Diferencijalni racun

Riješeni zadaci: Diferencijalni racun. Derivacije. Kazemo da je funkcija f : 〈a, b〉 → R derivabilna u tocki x0 ∈ 〈a, b〉, ako postoji limes lim. ∆x→0 f(x0 ∆x) − f(x0).

Diferencijalni racun funkcija više varijabli

Diferencijalni racun funkcija više varijabli. Ilja Gogic, Pavle Pandzic i Josip ... 6 Limes i neprekidnost funkcija više varijabli. 25. 7 Uniformno neprekidne i ...

Diferencijalni racun funkcija više varijabli - 1. blic, R-Z

n. 3n): n ∈ N} ⊂ R2. Odredite skup svih gomilišta A skupa A. b) Primjerom pokazite da vrijedi IntA = IntA. 2. U koordinatnoj ravnini skicirajte skup. S = {(x, y) ...

DIFERENCIJALNI RACUN FUNKCIJA VIŠE VARIJABLI 2. kolokvij, 7 ...

7 sij 2013 ... a) Odredite Jacobijevu determinantu funkcije f u tocki (x, y, z) ∈ R3. b) Za koje tocke (x, y, z) teorem o inverznoj funkciji garantira invertibilnost ...

DIFERENCIJALNI RACUN FUNKCIJA VIŠE VARIJABLI 2. kolokvij ...

Neka je f : Rn → R funkcija klase C2 cija je Hesseova matrica Hf (x) pozitivno definitna u svakoj tocki x ∈ Rn. (a) Dokazite da f ima (globalni) maksimum i ...

Diferencijalni račun funkcija više varijabli Završni kolokvij (26 ...

(b) Među svim pravokutnicima duljine dijagonale 4 odredite onaj najveće površine. 4. (a) Definirajte otvoren podskup od Rn. (b) Ako su A, B ⊂ Rn otvoreni, ...

INTEGRALNI I INTERMODALNI TRANSPORT Integralni ... - e-Student

31 lis 2014 ... Fakultet prometnih znanosti. Zavod za transportnu logistiku. Katedra za intermodalni transport. INTEGRALNI I INTERMODALNI TRANSPORT.

Pravila nagradne igre Uzmi račun i pobedi 2018 - Uzmi racun

16 мар 2018 ... Приређивач наградне игре у роби и услугама под називом ''Узми рачун и победи. 2018 – други круг'' (у даљем тексту: ''Наградна игра'') је ...

Politika – Pravila nagradne igre Uzmi račun i pobedi - Uzmi racun

8 мар 2017 ... 3. број картице (ПАН) - приказан делимично (последк>е 4 цифре / првих 6 и по- ... Приређује се Наградна игра у роби и услугама под називом „Узми ... 12телевизора, маркеТе$1а, модел 3253565Н одмах након извлачења коверте, ... дневном листу „Политика" у року од 3 дана од дана сваког ...

INTEGRÁLNÍ POČET VE FYZICE

Příklad 13 – těžiště půlkruhu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26. Příklad 14 – těžiště kruhové výseče . ... Protože na parabole leží body o souřadnicích [0; −3], musí platit:.

diferencijalni račun1

14 ožu 2017 ... Linearizacija i Taylorov polinom. Ponekad je potrebno složenu funkciju f(x) u okolini neke točke zamijeniti jed- nostavnijom funkcijom kojom je ...

Diferencijalni termostat

Diferencijalni TERMOSTAT je elektronski uređaj koji je prateća oprema svakom sistemu za solarno grejanje. Njegova konkretna namena je da kontoliše ...

Integralni i multimodalni transport - PFRI

9 tra 2018 ... Integralni i multimodalni transport. Prof. dr. Sc. Serđo Kos ... 1,5 do 2,5 godina u odnosu na klasični transport ( amortizacija za 15 do.

Z A K O N O SUDOVIMA REPUBLIKE SRPSKE - INTEGRALNI ...

1 Ovaj Integralni tekst sadrži tekst Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 111/04), koji je stupio na snagu 1.1.2005.

Glava 3: Integralni zakoni elektrodinamike

Ovaj zakon naziva se Faradayev zakon i daje vezu između magnetnog fluksa kroz neku otvorenu površ i elektromotorne sile duž konture te površi. 4: Zamislimo ...

Diferencijalni termostat Centrometal

Diferencijalni termostat tvrtke Centrometal namijenjen je ugradnji u solarne sustave i sustave centralnog grijanja gdje je potrebno uključivati tj. isključivati.

INTEGRALNI PRISTUP U PROSTORNOM PLANIRANJU – TEMELJ ...

17 lip 2015 ... U ovome je radu prikazan integralni pristup u planiranju i upravljanju obalnim ... Značenje “integralno” u upravljanju obalnim područjem.

ZAKON O UPRAVNOM POSTUPKU FBiH - Integralni - Prnjavorac

postupku (konačno u upravnom postupku), a kojim je stranka stekla neko pravo, ... Rješenje protiv koga se ne može izjaviti zalba niti pokrenuti upravni spor ( ...

integralni model za povećanje učinkovitosti javne vodoopskrbe - Fsb

18 pro 2019 ... značajno utjecali na moj put koji je u konačnici doveo do realizacije ovoga rada, a zasigurno ... 9 ViO – Vodoopskrba i Odvodnja d.o.o., Zagreb ...

Provedba deratizacijskih postupaka - integralni ... - Semantic Scholar

15 svi 2014 ... crni štakor – koštice i ulje od bundeve, suncokreta ili kikirikija, rogač, voće. - sivi štakor – riba, riblje brašno, špek (slanina), sir, prženi luk, ...

Linearni diferencijalni operatori - Departman za matematiku i ...

se pojavljuju matematika i promene - u traženju ekstrema bilo kakvih pojava ... onalnih realnih funkcija na koje najčešće nailazimo, diferencijal je nešto što se ...

integralni ispitni katalog - Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona

Dat je trinom . 2 6 . ... Pored navedenih događaja upiši godinu kada se dogodio: a) preseljenje ... Slovo ispred pojma upiši na predviđeno mjesto.

integralni ispitni katalog - PZTZ CMS - Pedagoški zavod Tuzlanskog ...

ISPITNI KATALOG ZA POLAGANJE EKSTERNE MATURE UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA TUZLANSKOG KANTONA. 10. BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK ...

integralni transport i njegova uloga u globalnom ... - Nikola Tesla

transport osigurava prijevoz robe i tereta, koristeći se različitim transportnim ... i tereta. 1.3. Struktura završnog rada. Završni rad je strukturiran u osam poglavlja.

održivi integralni razvoj poljoprivrede i turizma u republici srbiji

17 апр 2019 ... integralnog održivog razvoja. Ključne reči: održivi razvoj, integralni razvoj, poljoprivreda, turizam, Republika Srbija. JEL Classification: Q01 ...

integralni ispitni katalog - PZTK Tuzla-CMS - Pedagoški zavod ...

INTEGRALNI ISPITNI KATALOG. ZA POLAGANJE EKSTERNE MATURE U OSNOVNIM ŠKOLAMA. TUZLANSKOG KANTONA decembar, 2017.godine ...

integralni transport i njegova uloga u globalnom sustavu prijevoza ...

transport osigurava prijevoz robe i tereta, koristeći se različitim transportnim ... i tereta. 1.3. Struktura završnog rada. Završni rad je strukturiran u osam poglavlja. ... Na nekim područjima već postoje primjeri djelotvorne usluge pomorske ...

građa za diferencijalni rječnik trogirskoga caka vd kog govora od ...

masta, čuvanje maslina do prerade ili soljenje mesa; (u novije vrijeme rade se od ... za sir, masline, soljenje ribe; 3. pren. debeo čovjek dem. od baril (služi za ...

građa za diferencijalni rječnik trogirskoga caka vs kog govora od ...

nabava nekih predmeta, imanja, nekretnina; prinova preuzet u posjed: »Kuća je ... dobro; bez zastoja: »Iša nan je posal alavija.<< veselje otprilike; napamet ...

građa za diferencijalni rječnik trogirskoga caka vskog govora od ...

ljekarnik l. pojas od platna za kaput ili na odijelu; 2. povez ... vrst svjetiljke, svijeća na plin za noćno ribarenje ... je guloz na tripice a žena mu ih nikad ne spre-.

GIBANJE - pmfst

Složena gibanja, koje izvodi tijelo početne brzine ⃗0, gibajući se u polju sile teže. • Putanju gibanja određujemo promatrajući vremensku promjenu ...

Radioaktivnost - pmfst

Vremenski zakon radioaktivnog raspada. •. Broj jezgara koje se raspadnu u danom vremenu proporcionalan je ukupnom broju jezgara u radioaktivnom uzorku.

Polinomi - pmfst

gdje su ≠ 0, , ∈ ℝ, zove se kvadratna jednadžba. Broj a zovemo ... Za njezina rješenja 1 i 2 vrijede Vièteove formule: 1 2 = −. . .

Matrice - pmfst

λ(AB)=(λA)B = A(λB). Mnozenje matrica opcenito nije komutativno, AB = BA! Primjer. 1. Provjerite asocijativnost i distributivnost mnozenja za matrice. A = [. 1. −1.

Trenje - pmfst

2 tra 2002 ... ZADATKA : Odrediti koeficijent trenja na ravnoj podlozi za dva tijela pomoću dinamometra. TEORIJA :Horizontalna podloga na tijelo, koje se u ...

Fizika - pmfst

28 sij 2019 ... 25532286016. 0177055632 Galić Ivana. 28062608954. 0177052924 Hrepić Luka. 12484016297. 0023119679 Knezić Helena. 99663429817.

vektori abc=a b - pmfst

Volumen paralelepipeda određenog vektorima iznosi. Za komplanarne vektore vrijedi: Površina paralelograma razapetog vektorima iznosi. Za kolinearne ...

Programska podrška - pmfst

moduli, programi i programski paketi bez kojih se računalo uopće ne bi moglo aktivirati i bez kojih ono ne bi moglo izvršavati zadatke što ih korisnik pred njega ...

kompleksna analiza - pmfst

TAYLOROV I LAURENTOV. RAZVOJ. 65. 3.1 KRIVULJNI INTEGRAL U KOMPLEKSNOM PODRUlCJU 65. 3.2 CAUCHYJEV TEOREM I CAUCHYJEVA.

The Art of Multiprocessor Programming - pmfst

4 Foundations of Shared Memory. 71. 4.1 The Space of Registers. 72. 4.2 Register Constructions. 77. 4.2.1 MRSW Safe Registers. 78. 4.2.2 A Regular Boolean ...

moderna fizika - pmfst

Rutherfordovo raspršenje i Rutherfordov model atoma. ▫ Planckov zakon zračenja crnog tijela. ▫ Bohrov model atoma vodika. ▫ Franck- Hertzov eksperiment.

Nelinearne jednadžbe - pmfst

2 Metoda polovljenja (bisekcije). Najjednostavnija metoda nalaženja nultoˇcaka nelinearne funkcije je metoda polovl- jenja. Ona funkcionira za sve neprekidne ...

Odredjeni integral - pmfst

Kako mozemo odrediti površinu lika omedjenog s x-osi i krivuljom y = f (x)?. Slika: Aproksimacija površine s 10 pravokutnika, Paproks = 2.297. Odredjeni integral.

Uvod u matematiku - pmfst

Uvod u matematiku. 3. Naivna definicija matematike glasi: matematika je znanost o koliˇcini i prostoru. Mogli bismo tako ˉder dodati da se matematika bavi i ...

obrnuta učionica - pmfst

želimo primijeniti obrnutu učionicu. Ključne riječi: Obrnuta učionica, obrazovanje, tehnologija, alati za obrnutu učionicu, stilovi učenja, implementacija.

Tablice u LaTeXu - pmfst

Razmaci izmežu polja. Spojena polja. Numeriranje. Numeriranje - pr. Obojena polja. Petar Stipanovi¢ ([email protected]). Tablice u LATEXu. 2012/132013/14.

Neprekidne funkcije - pmfst

19 stu 2018 ... Vaznu klasu funkcija tvore neprekidne funkcije. To su funkcije f kod kojih mala promjena u ... Teorem (Neprekidnost kompozicije funkcija).

Atomska jezgra - pmfst

U nuklearnoj fizici koristi se atomska jedinica mase. ▫. 1 u = 1.660559 x 10-27 kg. ▫ masa atoma C-12 je 12 u. Atomska fizika. Masa. Čestica kg u. MeV/c2.

ogib elektrona - pmfst

de Broglie je predložio da ovaj izraz vrijedi za svaku česticu. Dakle, frekvencije i valne duljine tvari mogu se odrediti. ▫ de Broglieva valna duljina čestice je. ▫.

MATEMATIµCKA ANALIZA, I - pmfst

2 ožu 2015 ... Ova skripta sadrµze matematiµcko gradivo što ga obuhvaca predmet pod uo- ... gdje podskup Xn tvore svi hrvatski drµzavljani koji imaju n godina (a ... Buduci da se integrira prava racinalna funkcija i kvadratni trinom x2 .

Spektar X-zraka - pmfst

1895. godine W. Röntgen opazio je nevidljivo (X-zrake) zračenje koje nastaje pri izboju u cijevi s razrijeđenim plinom. Rendgensko zračenje nastaje kada brzi ...

baze podataka - pmfst

čiju vrijednost on sam mora procijeniti ( M. Varga, «Baze podataka», DRIP, 1994). ... Dinamički on-line katalog: Na lokalnoj razini baza podataka opisana je na isti ... Tako na primjer, broj šasije motornog vozila je odličan identifikator, jer svako.