diferencijalni račun

računa), diferencijalni račun se počeo sustavno razvijati tek u XVII st., naročito u vezi s ... Graf funkcije od više varijabli je također dobro defi niran, ali mu je ...

diferencijalni račun - Srodni dokumenti

Diferencijalni račun - Fsb

24 velj 2011 ... Diferencijalni račun – nestandardni pristup. Seminar u sklopu predmeta: Teorija, metodike i povijest infinitezimalnih računa. Neda Lovričević.

diferencijalni račun

računa), diferencijalni račun se počeo sustavno razvijati tek u XVII st., naročito u vezi s ... Graf funkcije od više varijabli je također dobro defi niran, ali mu je ...

Uvod u diferencijalni racun

nece biti bitno razlicit od koeficijenta smjera tangente povucene na graf funkcije f u tocki s apscisom c ⇒ Derivacija kao koeficijent smjera tangente: f (c) je ...

Znaju li psi diferencijalni račun?

Znaju li psi diferencijalni racun ? Uvod. Zamislimo da je, kao na slici 1, pas na obali jezera u tocki A, lopta u jezeru u tocki B, da je obala ravna crta i da je tocka ...

Matricni diferencijalni racun

2.2.1 Klasifikacija funkcija i varijabli . ... na diferencijalni racun. Ovim radom ... Parcijalnim deriviranjem funkciju više varijabli tretiramo kao funkciju jedne varija-.

Diferencijalni i integralni racun I - pmfst

Uocimo da kada n raste, tada Sn ukljucuje sve više clanova reda ak pa sumu ... varijabli x. Prvo cemo definirati neprekidnost funkcije u tocki, a zatim cemo taj ...

Riješeni zadaci: Diferencijalni racun

Riješeni zadaci: Diferencijalni racun. Derivacije. Kazemo da je funkcija f : 〈a, b〉 → R derivabilna u tocki x0 ∈ 〈a, b〉, ako postoji limes lim. ∆x→0 f(x0 ∆x) − f(x0).

Diferencijalni i integralni racun na podmnogostrukostima od R

3 јан 2014 ... PRIRODNO-MATEMATICKI FAKULTET. DEPARTMAN ZA. MATEMATIKU I INFORMATIKU. Zorica Jankovic. Diferencijalni i integralni racun na.

Diferencijalni racun funkcija više varijabli

Diferencijalni racun funkcija više varijabli. Ilja Gogic, Pavle Pandzic i Josip ... 6 Limes i neprekidnost funkcija više varijabli. 25. 7 Uniformno neprekidne i ...

DIFERENCIJALNI RACUN FUNKCIJA VIŠE VARIJABLI 2. kolokvij ...

Neka je f : Rn → R funkcija klase C2 cija je Hesseova matrica Hf (x) pozitivno definitna u svakoj tocki x ∈ Rn. (a) Dokazite da f ima (globalni) maksimum i ...

Diferencijalni racun funkcija više varijabli - 1. blic, R-Z

n. 3n): n ∈ N} ⊂ R2. Odredite skup svih gomilišta A skupa A. b) Primjerom pokazite da vrijedi IntA = IntA. 2. U koordinatnoj ravnini skicirajte skup. S = {(x, y) ...

DIFERENCIJALNI RACUN FUNKCIJA VIŠE VARIJABLI 2. kolokvij, 7 ...

7 sij 2013 ... a) Odredite Jacobijevu determinantu funkcije f u tocki (x, y, z) ∈ R3. b) Za koje tocke (x, y, z) teorem o inverznoj funkciji garantira invertibilnost ...

Diferencijalni račun funkcija više varijabli Završni kolokvij (26 ...

(b) Među svim pravokutnicima duljine dijagonale 4 odredite onaj najveće površine. 4. (a) Definirajte otvoren podskup od Rn. (b) Ako su A, B ⊂ Rn otvoreni, ...

Politika – Pravila nagradne igre Uzmi račun i pobedi - Uzmi racun

8 мар 2017 ... 3. број картице (ПАН) - приказан делимично (последк>е 4 цифре / првих 6 и по- ... Приређује се Наградна игра у роби и услугама под називом „Узми ... 12телевизора, маркеТе$1а, модел 3253565Н одмах након извлачења коверте, ... дневном листу „Политика" у року од 3 дана од дана сваког ...

Pravila nagradne igre Uzmi račun i pobedi 2018 - Uzmi racun

16 мар 2018 ... Приређивач наградне игре у роби и услугама под називом ''Узми рачун и победи. 2018 – други круг'' (у даљем тексту: ''Наградна игра'') је ...

diferencijalni račun1

14 ožu 2017 ... Linearizacija i Taylorov polinom. Ponekad je potrebno složenu funkciju f(x) u okolini neke točke zamijeniti jed- nostavnijom funkcijom kojom je ...

Diferencijalni termostat

Diferencijalni TERMOSTAT je elektronski uređaj koji je prateća oprema svakom sistemu za solarno grejanje. Njegova konkretna namena je da kontoliše ...

Diferencijalni termostat Centrometal

Diferencijalni termostat tvrtke Centrometal namijenjen je ugradnji u solarne sustave i sustave centralnog grijanja gdje je potrebno uključivati tj. isključivati.

Linearni diferencijalni operatori - Departman za matematiku i ...

se pojavljuju matematika i promene - u traženju ekstrema bilo kakvih pojava ... onalnih realnih funkcija na koje najčešće nailazimo, diferencijal je nešto što se ...

građa za diferencijalni rječnik trogirskoga caka vs kog govora od ...

nabava nekih predmeta, imanja, nekretnina; prinova preuzet u posjed: »Kuća je ... dobro; bez zastoja: »Iša nan je posal alavija.<< veselje otprilike; napamet ...

građa za diferencijalni rječnik trogirskoga caka vd kog govora od ...

masta, čuvanje maslina do prerade ili soljenje mesa; (u novije vrijeme rade se od ... za sir, masline, soljenje ribe; 3. pren. debeo čovjek dem. od baril (služi za ...

građa za diferencijalni rječnik trogirskoga caka vskog govora od ...

ljekarnik l. pojas od platna za kaput ili na odijelu; 2. povez ... vrst svjetiljke, svijeća na plin za noćno ribarenje ... je guloz na tripice a žena mu ih nikad ne spre-.

HEP ODS - Moj račun

grafikon raspodjele potrošnje po tarifama (pokazuje kakav je omjer potrošnje prema većoj, srednjoj i nižoj tarifi - ovisno o tarifnom modelu kupca /pogledajte ...

OTPREMNICA-RAČUN

VeleprodajaIzlazni dokumentiOtpremnica računNova otpremnica račun. Zaglavlje. Akcije Stavke. Zaglavlje otpremnice-računa: • Radna jedinica: odaberemo ...

e-račun - Fina

SMIT-COMMERCE D.O.O.. FINA GOTOVINSKI SERVISI D.O.O.. OSMI BIT ... E-RAČUN. ZA POSLOVNE. SUBJEKTE. KONTAKT. Ulica grada Vukovara 70.

OTPREMNICA-RAČUN EU

Otpremnica-račun EU služi za isporuku robe pravnim i fizičkim osobama s teritorija zemalja članica EU. VeleprodajaIzlazni dokumentiOtpremnica-račun ...

e-Račun - InfoTrend

1 velj 2012 ... putova za izlazak iz skučenoga i osiromašenoga domaćeg tržišta. Dakako, to ne ... E-računi za građane (B2C segment). Uspješni ... gionalnih tvrtki (APIS IT-a, FINA-e, ZABA- ... kartica bolji izbor za online kupnju u od- nosu na ...

TEKUĆI RAČUN - IKB

Tekući račun se otvara na temelju Zahtjeva za otvaranje tekućeg računa u bilo kojoj poslovnici Banke uz ... Mogućnost davanja punomoći po tekućem računu ... Primjer: Ukoliko se 01.04.2018. na bankomatu podigne gotovina u iznosu od.

Kamatni račun

riste oba principa. Ovakvi i slični zadaci mogu biti uzrok zbrci koju u glavi imaju učenici kada pokušavaju naučiti kamatni račun. 2. Osnovni pojmovi. Pod pojmom ...

Otpremnica račun

RITAM FORMS – MALOPRODAJA – IZLAZNI DOKUMENTI – OTPREMNICA RAČUN. Stranica 1 od 8. Otpremnica račun. Prodaja ro e ezgotovi ski raču o sa ...

Račun pogrešaka

Definiramo: Kvadratično odstupanje aritmetičke sredine, , u odnosu na pravu vrijednost, x. Ova pogreška naziva se standardna devijacija aritmetičke sredine, σ ...

Moj račun - sdlsn

**Nakon što se iskoristi podatkovni promet po maksimalnoj brzini u sklopu tarife (3GB), ... privremenog isključenja u slučaju nepodmirivanja dugovanja po isteku ...

Procentni račun

Nekad Р može biti veće od G. p -je uvek u procentima, i tо: Аkо u zadatku kaže da se nešto povećava za Х%, onda је p =(100 Х)%. Ако u zadatku kaže da se ...

SLOŽEN KAMATNI RACUN

7 апр 2013 ... Konformna kamatna stopa predstavlja kamatnu stopu za manji period od perioda za koji je data. Kamatnu stopu za jedan period menjamo sa ...

Predikatski racun - Poincare

6 нов. 2012 ... taviti u tri vrste delova, a to su termi, predikati i kvantifikatori. ... n-to clani predikat je sinonim za relaciju duzine n, tj. podskup Dekartovog.

5. prost kamatni racun

PROST KAMATNI RAČUN. Formule koje upotrebljavamo kod prostog kamatnog računa su: 100. K p g. I. ⋅ ⋅. = kad se kamata obračunava za period od g ...

AZUT Media racun

Certifikat potrjuje, da je poslovni subjekt uvrščen v skupino podjetij z najboljšo bonitetno oceno v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje vse kriterije za leto 2016 ...

PROST KAMATNI RAČUN

Prost kamatni račun primenjuje se u slučajevima kada se kamata obračunava na nepromenjeni pozajmljeni iznos za ceo period vremena. U prostom kamatnom ...

toksični račun - ALHem

Dobijeni rezultati pokazuju da testirane plastične kutije za hranu iz ... termalnom papiru fiskalnog računa iz IKEA robne kuće Beograd, čije vrednosti su bile ...

Zahtjev Za uslugu Moj račun

isključivo na portal Moj Telekom, ukoliko ste ga zatražili. Zbog sigurnosnih razloga, nismo u mogućnosti na adresu e-pošte uz e-račun dostavljati i detaljan ispis ...

Račun dobiti i gubitka

RACUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015. Obrazac. POD-RDG. 111111111!!!!!!!!!!!11111111111111. 111: Obveznik: 194836474830: ...

Račun kao tekstna vrsta

i jezična analiza, upozorava na pogreške i na neutralne jezične značajke karakteristične za račun kao tekstnu vrstu. račun kao tekstna vrsta. Za potrebe ovoga ...

Postotni račun - Element

Oni koji žele znati više moći će: 厂 razlikovati i objašnjavati bruto i neto plaću i primijeniti postotni račun za izračun neto plaće. Postotni račun. 1 element.hr ...

Verizni (lancani) racun

22 tra 2007 ... Verizni (lancani) racun je postupak nalazenja veze izmedu dviju velicina koje su medusobno vezane nizom proporcionalnih velicina.

Iskazni racun - Poincare

29 апр 2013 ... primenimo zakon komutativnosti da bismo dobili Y ∧ X. Primer. Dokazati da je formula ¬(p ∨ q) ⇔ (¬p ∧ ¬q) tautologija (De Morganov zakon) ...

e-račun u javnoj nabavi - HGK

19 lip 2019 ... Zakonski preduvjeti za pravovaljanost računa. Informacijski posrednik vs. Dobavljač ERP sustava. Fina e-Račun za državu. Izdavatelji e-računa ...

RAČUN DOBITI I GUBITKA POD-RDG

RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015. Obrazac. POD-RDG. 1. II. POSLOVNI RASHODI (115 116 120 124 125 126 129 130).

Uvjeti korištenja usluge E-račun

... osnovnim korisnicima osobnih kartica izdavatelja PBZ Carda. Uslugu E-račun moguće je aktivirati unutar on-line usluge PBZ Carda (My Account, odnosno ...

Izračunljive funkcije i lambda račun

29 мај 2016 ... Ključne reči: lambda račun;lambda definabilnost; Čerčovi numerali;izračunljivost. 1. UVOD. -račun je skup nekoliko formalnih sistema, ...

Račun dobiti i gubitka - Jadrolinija

RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna. Obveznik: JADROLINIJA. JADROLINIJA. I Z N O S (u 000 kn). 2010. 2011. Indeks. 1.

Račun dobiti i gubitka - EFOS

Račun dobiti i gubitka. Financijski izvještaj koji pokazuje uspješnost poslovanja poduzeća kroz određeno vremensko razdoblje. Sadrži prikaz svih prihoda i ...

račun dobitka i gubitka - RRiF

Napomene. 1. Poziciju II. 1. i 2. Računa dobiti i gubitka koja se odnosi na smanjenje / povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda ...

račun dobiti i gubitka - HANFA

Ostali troškovi. 7. Vrijednosno usklañivanje. 8. Rezerviranja. 9. Ostali poslovni rashodi. Tekuće razdoblje. RAČUN DOBITI I GUBITKA. 31.03.2009. za razdoblje.

račun dobiti i gubitka - Pulapromet

2. 3. 4. 5. 125. 26.905.165. 26.228.568. 126. 127. 13.794.066. 14.298.980. 128. 3.972. 3.465. 129. 130. 13.107.127. 11.926.123. 131. 26.254.236. 25.823.925.

Punomoć za korištenje servisa e-račun - RBA

PUNOMOĆ za korištenje servisa e-Račun. 1. 2. Izjava opunomoćitelja. Sukladno čl. 80 Zakona o porezu na dodanu vrijednost i čl. 161. Pravilnika o porezu na ...

račun dobiti i gubitka pod-rdg - HANFA

GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE. XIV.* DOBIT ... RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 01.01.2009. do 31.12.2009. Obrazac. POD-RDG.

Pristupnica za Internetski servis e-račun - RBA

1ISO 3166, dvoslovni kod; međunarodna kratica za državu. 1. ... osoba ima svoj OIB) suvlasnici jednog obrta (jedan MB obrta) prije prijave na servis e-Račun.

PREPAID RAČUN i JADROLINIJA2Go kartica

Ako korisnik nije vlasnik Otočne iskaznice, onda mora zatražiti izdavanje ... Ako je zahtjev za korištenje Prepaid računa za vozila, potrebno je priložiti presliku ...

zakljucni racun - Občina Vodice

31 dec 2017 ... ą),]i] aelolnem poslovall1u h) na Drcteżnem delU D()slovani.' l) .:: o,;sillilezlllh. ",oliм )cli!l p(-sl()V{njđ tl) śp lll;o. '/jI:lle/lТrri pĺ l.':ll lllll,. ,j l)lLilĺll.

obrestno obrestni račun - Presek

OBRESTNO OBRESTNI RACUN. Kljucne besede: matematika, gospodarska matematika, obrestni ra- cun, obrestno obrestni racun, posojila. Elektronska verzija: ...