biomedicinski znanstveni časopisi u otvorenom pristupu - Hrčak - Srce

izvorni znanstveni radovi koji predstavljaju kumulativnu osnovu za pokretanje novih ... online pretraga 1971. godine bili su početak novog načina pretraživanja i ...

biomedicinski znanstveni časopisi u otvorenom pristupu - Hrčak - Srce - Srodni dokumenti

biomedicinski znanstveni časopisi u otvorenom pristupu - Hrčak - Srce

izvorni znanstveni radovi koji predstavljaju kumulativnu osnovu za pokretanje novih ... online pretraga 1971. godine bili su početak novog načina pretraživanja i ...

Znanstveni časopisi i časopisi za popularizaciju znanosti odobreni u ...

48.355,00. 62 MERIDIJANI - IZDAVAČKA KUĆA. Podravina, časopis za multidisciplinarna istraživanja. 70.000,00. 49.226,00. 63 NAKLADA JESENSKI I TURK.

hrvatska deklaracija o otvorenom pristupu - Nove boje znanja

Tea Zavacki. 1 Budapest Open Access Initiative (2002.). Dostupno ovdje. 2 Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities ...

Hrvatski znanstveni časopisi

ŠKOLSKA KNJIGA, d. d., Zagreb, 2015. Nijedan dio ove knjige ne smije se umnožavati, fotokopirati ni na bilo koji način reproducirati bez nakladnikova pisanog ...

Hrvatski znanstveni časopisi - Crosbi

Ana Marušić, Matko Marušić. 2. ... Želimir Kurtanjek sa zagrebačkoga Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta ... na: http://www.improbable.com/ig/winners/ (23.

Hrvatski znanstveni časopisi - darhiv - unizg

Uređivanje znanstvenih časopisa u online sustavima za organizaciju uredničkih procesa ................................................ ... Znanstveni radovi napisani na engleskom.

zNANSTVENI I STRUČNI ČASOPISI U PODRAVINI SCIENTIFIC ...

U radu se predstavljaju znanstveni i stručni časopisi u Podravini, odnosno oni koji govore o toj hrvatskoj regiji. Daju se sadržajni i formalni profili časopisa te se.

Hrvatski znanstveni i znanstveno-stručni časopisi u ... - fulir

Za razliku od tiskanih časopisa, Online Journal of Current Clinical Trials nije bio numeriran (volumen, broj). Radovi su se objavljivali 48 sati nakon što su bili ...

Hrvatski znanstveni časopisi - Faculty of Humanities and Social ...

Uređivanje znanstvenih časopisa u online sustavima za organizaciju uredničkih procesa ................................................ ... Znanstveni radovi napisani na engleskom.

Hrvatski znanstveni časopisi : iskustva, gledišta, mogućnosti ...

Iako se znanstveni časopisi često nazivaju žilom kucavicom znanstvene ... hrvatske znanstvene zajednice, ističe se kako svakako moramo uzeti u obzir i.

Društveno-humanistički znanstveni časopisi čuvari su nacionalnoga ...

26 ruj 2019 ... PRESTIŽNOM AACSB AKREDITACIJOM. INTERVJU: PROF. KRUNOSLAV MATEŠIĆ – PSIHOLOG I PUBLICIST. Dani. Nobelovaca u Splitu.

Društveno-humanistički znanstveni časopisi čuvari ... - Hrvatski studiji

30 ruj 2019 ... „kolač“ iz svoje „kuhinje“ – nacrt Zakona o znanstvenoj ... FISU (Svjetska federacija studentskog sporta) i UNESCO, bili su uključeni gotovo svi.

Znanstveni časopisi u kontekstu vrednovanja i kakve veze ... - fulir

15 lip 2018 ... Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita ... najmanje 1/3 radova potrebnih za izbor mora biti u Q1 ili Q2; ... cca 3800 časopisa; 1 hrvatski časopis.

trebaju li nam i kakvi hrvatski znanstveni časopisi? - Siniša Zrinščak

24 ožu 2011 ... pridonio HRČAK, Portal hrvatskih znanstvenih časopisa. HRČAK je, zapra ... časopisa – HRČAK, u: Kemija u industriji, 55 (2006.) 3, 143-145 te ...

prednosti korelacijsko-integracijskoga sustava u pristupu ... - Srce

3 ruj 2012 ... književni sadržaj obraden u skladu s interpretativno-analitičkim sustavom u kontrolnoj skupini (3.a), a u ... Interpretacija bajke Kako je Potjeh tražio istinu Ivana Brlić-. Mažuranić: ... kratki intervju kojim bi intervjuirali. Potjeha.

znanstveni »asopis za arhitekturu i urbanizam a scholarly ... - Hrčak

Feđa Vukić. Doc.dr.sc. Zlatko Karač. Doc.dr.sc. Mia Roth-Čerina (predsjednica). Asist.mr.sc. Roberto Vdović. Pred. Tajana Jaklenec. Pred.dr.sc. Luka Korlaet ...

Enciklopedijski časopisi - Srce

sa potanko su istražene enciklopedičkom analizom dvaju hrvatskih primjera: Znanje i radost, te Drvo znanja. Istraživanjem je pokazano da je enciklopedijski ...

fcr - Hrčak - Srce

4 tra 2016 ... Adresa za dopisivanje: Dr. I. Krečak, Odjel interne medicine, Opća ... bio je ispitati terapijsku djelotvornost, toksičnost i provedivost ovog pro-.

Znanstveni funkcionalni stil - Srce

krsnuću feniksa kao osnovu, Sylvia Plath prikazuje ţenu koja ustaje protiv svih ... vom obliku kao i to da se ispovjedni dijelovi pjesme mogu shvatiti kao auto-.

art bulletin 62 - Hrčak - Srce

Zlatko Bourek, Boris Bućan, Igor Fisković, Vera Horvat. Pintarić, Nives Kavurić Kurtović, Zlatko Keser, Branko. Kincl, Dinko Kovačić, Ivan Kožarić, Boris Magaš, ...

Autocesta - Hrčak - Srce

Nova Gradiška, Novska, Orahovica, Podravska Slatina i Virovitica.1 Na sjednici ... Autocesta Zagreb – Lipovac dio je europske ceste E-70 koja vodi od Atlantika.

engleski, pdf (997 KB) - Hrčak - Srce

19 tra 2011 ... 68. 4.10. Školska knjiga d.d. (ŠK). ... grafskih karata i 1 knjiga kilometričkih karata (zakon- ska obveza). ... Interaktivni kartografski prikaz www.njuskalo.hr. Njuškalo d.o.o. ... Croatian in black on the left and English in bright blue.

Časopis - Hrčak - Srce

Eseji se pišu u skladu s uputama za pisanje eseja (3. točka uputa), a korištenje izvora i literature u ... Upute za pisanje radova (znanstveni/stručni oblik). 2.2.

Medix - Hrčak - Srce

Medix je utemeljen u rujnu 1994. godine. Stotinu izdanja časopisa predstavljaju uspjeh kojim bi se rado pohvalio bilo koji stručni časopis u svijetu. Uspjeh je tim ...

monografija - Hrčak - Srce

tvrtkama Končar Elektroindustrija d.d., ŽPD d.d., Granova d.o.o., Elektrokem d.o.o., TSŽV. d.o.o. i Altpro d.o.o. te na Fakultetu prometnih znanosti, Ministarstvu ...

madžarskoj - Hrčak - Srce

ni onda ako je obiteljski nadimak tvoren od ženskoga osobnog imena, recimo: ... Slamarka (koja pravi slike od slame), Slani nar, Slaninaš (trgovac slaninom), ... Džandžikini (džandžika 'livadno cvijeće kojim su se liječili od čirova'), Gošikini.

hrvatski, pdf (830 KB) - Hrčak - Srce

novinar i književnik, Dragutin Karla Kovačević, književnik i saborski zastupnik,. Ljudevit Tomašić, saborski zastupnik i Đuka Kemfelja, saborski zastupnik. U.

solin-12 - Hrčak - Srce

29 svi 2019 ... (1), Klesarstvo Forma – Zakučac, Omiš (1), Književni krug,. Split (1), Matica ... autora posebno se ističu dva vranjička autora: Josip Grgić.

RADOVI 48.indb - Hrčak - Srce

22 tra 2016 ... Ivanec kao eksperimentalna lokacija jugoslavenske ... Državna geodetska uprava (DGU), Katastar Ivanec, Gruntovnica Ivanec, Zemljišno- ...

In honorem Ivo Goldstein - Hrčak - Srce

torstvu s Borislavom Grginom izdao je sveučilišni udžbenik Europa i Sredozemlje u srednjem vijeku (2006.). Objavio je i velik broj znanstvenih i stručnih članaka ...

i minojska Kreta - Hrčak - Srce

MARINA MILIÆEVIÆ BRADAÈ - Neolitièka „koiné“ i minojska Kreta – prijedlog za razmišljanje njih. ... Dok je razvitak kasnoneolitičkih kultura u Europi bio zau-.

Staroegipatska umjetnost - Hrčak - Srce

22 ožu 2011 ... ... vrsta umjetničkih djela (grobnice, hramovi, skulpture, slikarstvo, ... i mitološka razmišljanja i svijet koji ih okružuje (egipatsko podneblje, ...

upute autorima - Hrčak - Srce

Filozofska istraživanja znanstveni je časopis Hrvatskog filozofskog društva sa sjedištem u. Zagrebu u Republici Hrvatskoj. Pokrenut 1980. godine, s vremenom ...

Sadržaj / Contents - Hrčak - Srce

Ivan Bačmaga i Marino Badurina. National ideology and Croatian-Serbian relations in the works of. Josip Ljubić. Nacionalna ideologija i hrvatsko-srpski odnosi ...

Sarajevski atentat - Hrčak - Srce

atentata na austro-ugarskog prijestolonasljednika Franju Ferdinanda i njegovu supru- gu u Sarajevu 28. lipnja 1914. godine. U ovom tekstu se analizira pisanje ...

RADOVI Varaždin Zavoda za znanstveni rad 1989 ... - Srce

R A D O V I. Varaždin. Zavoda za znanstveni rad. 1989. Jugoslavenske akademije ... o riječi siga, koju ćete naći u Vukovu-Broz-Ivekovićevu riječniku i u Miklo-.

Puni tekst: hrvatski, pdf (452 KB) - Hrčak - Srce

i nezaobilazan napredak u srednjovjekovnoj arheologiji, što zaslužuje svaku pohvalu i može biti uzor za organizaciju arheoloških skupova uopće. Jana Škrgulja.

Puni tekst: hrvatski, pdf (2 MB) - Hrčak - Srce

13 lip 2018 ... bio je i feldmaršal Nikola pl. Ištvanović od Ivanske. Premda se u razmatranju biografije feldmaršala (podmaršala) Nikole pl. Ištva- novića od ...

In memoriam Mario Strecha - Hrčak - Srce

Mario Strecha (1956–2019). Mario Strecha rođen je u Zagrebu 3. listopada 1956. godine. U rodnom je gradu nakon završene osnovne škole i mature na V.

Studia ethnologica Croatica - Hrčak - Srce

ODSJEK ZA ETNOLOGIJU I KULTURNU ANTROPOLOGIJU. STUD. ETHNOL. CROAT. VOL. 29. S. P. 1 - 644 ZAGREB, 2017. Studia ethnologica Croatica vol.

radovi 45 book.indb - Hrčak - Srce

45, 2013. str. 279-294. Despot Infinitus d.o.o.. AKMADŽA, Miroslav (2013). Katolička ... Istra u vihoru Velikog rata - sudbina evakuiraca 1914. ... Moja knjiga d.o.o..

HRČAK – jučer, danas, sutra - Srce

niža cijena objavljivanja u odnosu na visokeArticle Processing. Charges (APC) velikih izdavačkih kuća;. • lagani pristup rezultatima znanstvenih istraživanja od ...

Puni tekst: hrvatski, pdf - Hrčak - Srce

13 lis 2011 ... ćoj grupi od 54 domobrana i domobranska časnika. ... „Darko“ javlja da je doznao kako kod policije postoji lista talaca za Zagreb, od.

u ranoj povijesti Sumera - Hrčak - Srce

8 stu 2012 ... kulturne zajednice čije je središte južna Mezopotamija. Tekstovi koji najviše ... Girsua (današnji Telo) i Nipura (Karta 1). U Uru su otkriveni ...

Velike mezopotamske božice - Hrčak - Srce

u dvojnosti jutarnja/večernja Venera, božica ljubavi/rata, žensko/muško, već i u prenesenom značenju kao Nebeska kraljica/Gospodarica Podzemlja. Potvrdu ne.

govor i rječnik molvi - Hrčak - Srce

Opis govora i rječnik Molvi nastao je u okviru rada na projektu Istraživanje hrvatskih dijalekata u ... objavljeno nekoliko rječnika čakavskih i kajkavskih govora.

In honorem Neven Budak - Hrčak - Srce

Neven Budak spada među istaknute znanstvenike čije znanstvene aktivnosti ... Budak, Neven – Tomislav Raukar, Hrvatska povijest srednjeg vijeka, Zagreb: ...

u krapini održan 15. znanstveni skup o kajkavskom jeziku i ... - Srce

način. Za solilokvij je odabrala upravo tu na- rativnu strukturu stihova, gdje ima, dakako, i deskripcija koje su sugestivne, ali realistične. Ilustracije u knjizi, koje se ...

ANALI HRVATSKOG POLITOLOŠKOG DRUŠTVA ... - Hrčak - Srce

20 stu 2017 ... izborna participacija i potpora novim strankama u Hrvatskoj. 79. POLITIKE IDENTITETA I ... Ključne riječi hrvatska, Most nezavisnih lista, analiza sadržaja, populizam, populi- stičke stranke ... Haj Amin al-Husse- ini: Herald of ...

Hrčak - Portal of Croatian Scientific Journals - Srce

Hrčak with access to full texts in PDF. Geodetski list ... scientific journals Hrčak came to be in ... Slika 1. Naslovna stranica portala Hrčak (http://hrcak.srce.hr).

Frigijska Kibela – planinska Majka - Hrčak - Srce

Frigijska Kibela – planinska Majka. Velika je božica u Anatoliji štovana od prapovijesti, o čemu svjedoče brojni izvori. Najranije su statue božicȃ u Çatal Hüyüku ...

Razgovor s duhovima: percepcije hrvatskog ... - Hrčak - Srce

Nije pretjerano ustvrditi da V. Sokol pripada mentalnom sklopu hrvatske škole ... „tko ima više divizija“, a ne prava, čega je Car od početka do kraja svjestan kad.

Viteški red u službi monarhije. Hospitalci na ... - Hrčak - Srce

30 tra 2011 ... Hospitalci na hrvatskom prostoru u XIII. i XIV. stoljeću. Hospitalci su na hrvatski prostor došli krajem XII. ili početkom XIII. stoljeća; točan.

Migration Movements in Varaždin in the Context of the ... - Hrčak - Srce

the migration movement of population in Varaždin during the first decade of the 20th century indicate that ... overseas countries – 54,930 of them. SG I: 242-243.

In honorem Mirjana Matijević Sokol - Hrčak - Srce

Tim smo povodom u osnovnim crtama željeli donijeti njezin životopis i popis znanstvenih ... Na razini svog vremena priredio ga je Franjo Rački. Nažalost ... isprava sudjelovali Vesna Gamulin, Josip Lučić, Mirjana Matijević Sokol, Ivan Mustać i.

BIBLIOGRAFIJA RADOVA PROF. DR. SC. MILANE ... - Hrčak - Srce

1 https://koha.ffzg.hr/bibliografija/719.html. 2 http://darhiv.ffzg.unizg.hr/ ... Hrvata. https://openbooks.ffzg.unizg.hr/index.php/FFpress/catalog/ · book/14 (pristup 5.

Re-Imagining Empire: The Persistence of the Austrian ... - Hrčak - Srce

ISSN 0353-295X (Tisak) 1849-0344 (Online). UDK 929Srbik, H. von ... Srbik pointed the way by arguing that Bismarck's kleindeutsch policy from. 1866 to 1871 ...

BIBLIOGRAFIJA KNJIGA POVIJESNE TEMATIKE ... - Hrčak - Srce

Nemoguća misija – Židovski padobranci u Hrvatskoj 1944. godine. Zagreb: ... Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. ... LACOSTE, Jean-Ives, ur.

tehnički glasnik - technical journal - Hrčak - Srce

Sveučilište Sjever – Tehnički glasnik. Sveučilišni centar Varaždin. 104. brigade 3, 42000 Varaždin, Hrvatska. Tel. 385 42 493 328, Fax. 385 42 493 333.

uloga knjižnica u vrednovanju znanstvene ... - Hrčak - Srce

nje znanstvene produktivnosti. Preporuka „Korištenje Google Znalca za razvoj institucijskih portfelja i vrednovanje znanstvenog rada“ promiče Google Znalac.