Popis poslodavaca koji ne isplaćuju plaće ... - Porezna uprava

473 ATTOS D.O.O.VARAŽDIN. VARAŽDIN ... 1887 FRIGO MAX INTERNACIONALNI TRANSPORT D.O.O.. ZAGREB. 2 ... 2420 IN KONTAKT D.O.O.. VARAŽDIN.

Popis poslodavaca koji ne isplaćuju plaće ... - Porezna uprava - Srodni dokumenti

Popis poslodavaca koji ne isplaćuju plaće ... - Porezna uprava

473 ATTOS D.O.O.VARAŽDIN. VARAŽDIN ... 1887 FRIGO MAX INTERNACIONALNI TRANSPORT D.O.O.. ZAGREB. 2 ... 2420 IN KONTAKT D.O.O.. VARAŽDIN.

Popis poreznih obveznika koji ne isplaćuju plaće ... - Porezna uprava

ZAGREB. 3. 0. 0. 0. 2. 1. 2. 1. 1. 1. 3. 2. 2. 62. AFRIKA 67 J.D.O.O.. ZAGREB. 2. 1. 2 ... COSMOS XXL J.D.O.O. ... 1616 LESNINA INŽENJERING ZAGREB D.O.O..

Popis poslodavaca koji ne isplaćuju plaće-PRAVNE OSOBE.xlsx

799 BOBO MOBITELI D.O.O.. ZAGREB. 1 ... 1312 DNEVNI CENTAR ZA STARIJE OSOBE ZARA VITA ... 1334 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE - NOVAK.

Popis poreznih obveznika koji ne isplaćuju plaće-PRAVNE ... - N1

POPIS POREZNIH OBVEZNIKA/POSLODAVACA-PRAVNIH OSOBA KOJE PREMA DOSTUPNIM PODACIMA NE ISPLAĆUJU PLAĆE. BROJ RADNIKA U ...

popis poreznih obveznika/poslodavaca- pravnih ... - Porezna uprava

BRAVARIJA KEREP J.D.O.O.. LUG ZABOČKI. 1. 0. 0. 0. 1. 1. 1. 0. 0. 0. 370. BRAVARIJA V.I.K. J.D.O.O.. REŽANCI. 1. 1. 1 ... KLOŠTAR IVANIĆ. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

popis poreznih obveznika/poslodavaca-pravnih ... - Porezna uprava

KOPRIVNICA. 2. 0. 0. 0 ... 239 AUTO DIJELOVI GRANEŠINA D.O.O.. ZAGREB. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 0. 0. 0. 0. 240 AUTO DIJELOVI SPEED J.D.O.O.. TENJA. 1.

BROJ POREZNIH OBVEZNIKA/ POSLODAVACA ... - Porezna uprava

Popis poreznih obveznika/poslodavaca koji prema dostupnim podacima ne isplaćuju plaće, koji se objavljuju na Internet stranicama Porezne uprave, nisu ...

Oporezivanje primitaka iz radnog odnosa (plaće) - Porezna uprava

upla}eni doprinosi za obvezno mirovinsko osiguranja iz pla}e. - mjese~ni osobni odbitak radnik6. 8 dana od dana isplate. 5 1. Poslodavac rezidenta ~lana ...

Uputa stranim poreznim obveznicima koji u RH ... - Porezna uprava

10 ožu 2015 ... Republike Hrvatske obavljaju povremeni međunarodni cestovni prijevoz putnika ... putem elektroničke pošte uz P-PDV obrazac i punomoć (ukoliko imenuju poreznog ... neočekivane popravke vozila, smještaj vozača i sl.

Obavijest umirovljenicima koji primaju mirovinu iz ... - Porezna uprava

31 sij 2017 ... ... (Narodne novine, broj 1/17), vezano uz oporezivanje mirovina (tuzemnih ... 6. kako se od 1. siječnja 2017. umirovljeniku priznaje pravo na ...

popis literature samostalni upravni referent za ... - Porezna uprava

Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN br. ... 3. Uredba o uredskom poslovanju (NN br. 7/09). UPRAVNI REFERENT ZA OPĆE POSLOVE (točka 6.

POPIS LITERATURE VIŠI UPRAVNI SAVJETNIK ... - Porezna uprava

Opći porezni zakon (NN br. 115/16 i 106/18). 3. Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona (NN br. 30/17). 4. Zakon o općem upravnom postupku (NN br.

Porezna uprava POREZNA UPRAVA I. MIŠLJENJE 1. U skladu s ...

POREZNA UPRAVA. I. MIŠLJENJE. 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji, obavljena je revizija financijskih izvještaja i poslovanja Porezne uprave ...

lični odbitak i porezna kartica - Porezna uprava Federacije BiH

Zahtjev za izdavanje porezne kartice i obrazac porezne kartice propisani su: • Zakonom o ... Pored navedenih propisa, u vezi s poreznom karticom i načinom.

Obveze doprinosa članova uprava i direktora ... - Porezna uprava

31 pro 2016 ... PO OSNOVI RADNOG ODNOSA ILI NEKOG. DRUGOG ... Doprinos za zapošljavanje. 54,57 kn ... na pola radnog vrijeme u slučaju isplate minimalne plaće. Bruto plaća ... Obveze doprinosa članovima uprave koji su umirovljenici ... ugovor o radu do polovice punog radnog vremena, a Hrvatski zavod za.

vodič u području radnih odnosa o obvezama poslodavaca koji ...

usluge, sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu ("Narodne novine" br. ... vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ('Narodne novine', ... rada dostavi obrazac ugovora o djelu redovitog studenta. ... poslodavca prelazi 10% ukupnog radnog vremena u određenom mjesecu, poslodavac je.

popis poreznih obveznika/poslodavaca-pravnih osoba koje ... - N1

BRRIF INTERIJERI J.D.O.O.. STANČIĆ. 8. 0. 0. 0 ... DUKA INTERIJERI OPREMANJE D.O.O.. BREZJE. 2. 2. 2. 1. 1 ... 2306 SALOPEK D.O.O.. IVANKOVO. 1. 0. 1.

PP-MI-PO - Porezna uprava

Page 1. PRILOG (uz članak 23.) Obrazac PP-MI-PO.

porezna uprava

{to ste pro~itali ovu bro{uru ostale neke nejasno}e dodatna poja{njenja mo`ete prona}i na Internet stranicama Porezne uprave na web adresi www.porezna-.

ZPP-DOH - Porezna uprava

Obrazac ZPP-DOH. OBRAZAC ZA PRIZNAVANJEM PRAVA U POSEBNOM POSTUPKU ZA ____. GODINU. III. PRIZNAVANJE PRAVA NA POREZNE ...

RPO - Porezna uprava

POSTOTAK UDJELA. POČETAK OBAVLJANJA DJELATNOSTI. PRESTANAK OBAVLJANJA DJELATNOSTI. DOMAĆA RADINOST ILI SPOREDNO ZANIMANJE.

POD-RDG - Porezna uprava

Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga. 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe. 5. Ostali poslovni prihodi. II. POSLOVNI ...

PK - Porezna uprava

NADNEVAK IZDAVANJA ______. OIB ______. OSOBNI BROJ UMIROVLJENIKA ______. KARTICA POREZA NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA.

PDV & EU - Porezna uprava

1 srp 2013 ... www.porezna-uprava.hr ... Kralje vine Nizozemske i Porezna uprava ... VIES. VIES (VAT Information Exchange System) je informatička baza ...

Porezna uprava PDV

porezni obveznici iz drugih država članica i trećih zemalja. •Plaćaju PDV ... U Obrascu PDV vrijednost primljene usluge i obračunani PDV iskazuju se na rednom ...

oib - Porezna uprava

dataka u nadležnim registrima te se stoga radi prethodna provjera podataka. Osobe koje nisu preuzele svoje Potvrde o osobnom identifikacijskom broju mogu ...

PDV-P - Porezna uprava

11. pravo na povrat PDV-a ne odnosi se na isporuke goriva i dobara za opremanje i opskrbu bilo kojeg prijevoznog sredstva koje se koristi u privatne svrhe.

DI - Porezna uprava

RAČUNALNE MREŽE, 011 - MOBILNI TELEFONI, 012 - ALATI, POGONSKI INVENTAR, 013 - OSTALA NESPOMENUTA DUGOTRAJNA IMOVINA.

P-PPI - Porezna uprava

Obrazac P-PPI. PREGLED POSLOVNIH PRIMITAKA I IZDATAKA OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI OSTVARENIH U. GODINI ...

PO-SD-Z - Porezna uprava

OBRAZAC PO-SD-Z. IZVJEŠĆE NOSITELJA O PAUŠALNOM DOHOTKU OD ZAJEDNIČKE SAMOSTALNE DJELATNOSTI I SUPODUZETNICIMA U ...

Fiskalizacija - Porezna uprava

23 lis 2012 ... Fiskalizacija - Tehnička specifikacija za korisnike ... Preuzimanje certifikata potrebnih za pristup CIS-u Porezne uprave može se napraviti preko ...

Obrazac PO-SD - Porezna uprava

OBRAZAC PO-SD. IZVJEŠĆE O PAUŠALNOM DOHOTKU OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI I UPLAĆENOM PAUŠALNOM POREZU NA DOHODAK I.

OIB medunarodni2010lipanj - Porezna uprava

1 ožu 2010 ... na promjenu imena, prezimena, naziva, adrese, državljanstva i ostalo). ... za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

I II III - Porezna uprava Federacije BiH

CIJENA. 75% OD POČETNE. CIJENE. Prva. 36 prstenova i 1 par naušnica, sve od žutog 14 ... 2 prstena od bijelog 14 karatnog zlata; 5 pari naušnica; 4 ogrlice.

upitnik – tu - Porezna uprava

Bračni status: □ samac. □ bračna zajednica. □ izvanbračna zajednica. □ životno partnerstvo. □ neformalno životno partnerstvo. Datum rođenja. (dd.mm.gggg.):.

JP-Zadar - Porezna uprava

11 srp 2017 ... ZADAR invalidska kolica crne boje marke "SOPUR". 200,00 ... Na javnoj prodaji kao ponuđač ne može sudjelovati porezni dužnik, kao ni ...

JP-Zadar I - Porezna uprava

17 lis 2017 ... Na javnoj prodaji kao ponuđač ne može sudjelovati porezni dužnik, kao ni službena osoba zaposlena u Poreznoj upravi. Javna prodaja će se ...

JP-Osijek - Porezna uprava

PODRUČNI URED OSIJEK. KLASA: UP/I-415-02/17-01/1483. URBROJ: 513-07-14-0703/09-20-12. U Osijeku, 13. siječnja 2020. Na temelju članka 3. stavka 4.

Smjernice - Porezna uprava

stupak službenika Porezne uprave, poduzimanje ili nepoduzi- manje određenih ... Pritužbom se ne smatra traženje informacija, žalba i prigovor. Pravna osnova.

ovdje. - Porezna uprava

Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom (dalje u tekstu: Zakon) objavljen je u ... odredaba navedenog Zakona dajemo uputu o blagajničkom maksimumu ...

Fiskalizacija HGK - Porezna uprava

2 stu 2012 ... U slučaju izdavanja računa iz knjige uvezanih računa. (paragon blok) zbog, primjerice nestanka struje, račun je potrebno naknadno unijeti u ...

Obrazac PD-PO - Porezna uprava

Obrazac PD-PO. IZVJEŠĆE O OBRAČUNU POREZA NA DOBIT U PAUŠALNOM IZNOSU za razdoblje od ______ do__________. I. PODACI O POREZNOM ...

Untitled - Porezna uprava

POTVRDA O REZIDENTNOSTI. (Ime i prezime ili naziv). (Adresa). (OIB). Navedena fizička/pravna osoba je prema Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog ...

EPOM - Porezna uprava

Obrazac EPOM. Evidencija o primicima od nesamostalnog rada u ____. godini. I. Opći podaci o članu posade broda u međunarodnoj plovidbi. Ime i prezime.

Čakovec - Porezna uprava

7 tra 2014 ... Čakovec. Mercedes MB 100. 1991. 7.000,00. MAUKO IZIDOR, ... Čakovec. Opel Astra 1.4. 2002 | 22.000,00. MAUKO IZIDOR, ... MAZDA 2,5.

Koprivnica - Porezna uprava

9 ruj 2016 ... 5001 crne boje. 300,00. PRVA. 048/289-570. 048/289-569. 048/289-572. 07.09.2016. od 8,00 - 9,00 sati. POREZNA UPRAVA,. KOPRIVNICA,.

Obrazac PDV - Porezna uprava

Obrazac PDV. POREZNI OBVEZNIK. (naziv/ime i prezime i adresa: mjesto, ulica i broj). POREZNI ZASTUPNIK. (naziv/ime i prezime i adresa: mjesto, ulica i broj).

PU šibenik - Porezna uprava

26 velj 2019 ... jedan (1) aparat na prvom katu zgrade Porezne uprave, Područnog ureda Šibenik, na adresi u Šibeniku, Obala hrvatske mornarice 3, površine ...

JP-Varaždin - Porezna uprava

Varaždin, 11. ožujka 2019. Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Varaždin u postupku ovrhe radi naplate poreza, ... „Interland 34241-420-.

JP-Dalmacija - Porezna uprava

29 srp 2015 ... kat, Ante Starčevića 9, Zadar. 10. DALMACIJA motocikl Piaggio Beverly 300 I.E. 2011. 10.000,00 prva. 023/201-724. 30.07.2015. 09:00-. 10:00.

tro š kovnik - Porezna uprava

17 ožu 2017 ... Prema tome, ponuđena cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine ... stiropora, dilatacione prekidne mrežice i ethafoam folije debljine.

Prilog 4. - Porezna uprava

Neoporezivi primici/primici koji se ne smatraju dohotkom. 01. Primici od kamata na kunsku i deviznu štednju, na pologe (po viđenju i oročene) na žiroračunu ...

Split - Porezna uprava

5 ruj 2016 ... 1. Dalmacija. OPEL. VIVARO. 1.9 TD. Godina proiz. 2003. 35.000,00 četvrta. 021-680 692. SPLIT,TTTS,. Put Vrbovnika bb. BIVŠI PAZAR.

Obrazac PD - Porezna uprava

Broj zaposlenih na osnovi stvarnih sati rada (cijeli broj) na kraju poreznog razdoblja. Potvrda primitka prijave. (popunjava Porezna uprava). (Nadnevak). (Potpis) ...

PO-SD za 2020 - Porezna uprava

OBRAZAC PO-SD. IZVJEŠĆE O PAUŠALNOM DOHOTKU OD SAMOSTALNIH DJELATNOSTI I UPLAĆENOM PAUŠALNOM POREZU NA DOHODAK I ...

Obrazac EP - Porezna uprava

Obrazac EP. EVIDENCIJA O PROMETU. 1. Opći podaci o poreznom obvezniku. 1.1. Ime i prezime: 1.2. OIB: 1.3. Mjesto prebivališta/boravišta: 1.4. Adresa ...

JP-Split - Porezna uprava

22 sij 2019 ... na adresi: Split, TTTS-u (bivšem sajmu rabljenih automobila ). Vozilo se kupuje po sistemu viđeno-kupljeno te se naknadni prigovor ne ...

izjava - Porezna uprava

IZJAVA kojom dajem suglasnost Ministarstvu financija, Poreznoj upravi Republike Hrvatske da mi. Potvrdu o određenom i dodijeljenom OIB-u i rješenje o ...

DOH za 2020 - Porezna uprava

postotak invalidnosti. (ispunjava HRVI). 1. od do. I. I*. 2. od do. I. I*. 1.7. BROJ RAČUNA: OTVOREN U (NAZIV I SJEDIŠTE):. 1.8. PODACI O OPUNOMOĆENIKU ...

Obrazac PP-MI-PO - Porezna uprava

Obrazac PP-MI-PO. Nadležna ispostava Porezne uprave: NAZIV/IME I PREZIME: ADRESA: OIB: Iznosi u kunama i lipama. NAZIV. 1. 3. 4. 5. 6. 7 (5x6). M.P. ...