strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije tehničar ... - ASOO

GEOINFORMATIKE. Zagreb, lipanj 2017. ... PRECIZNA GEODETSKA MJERENJA ... Nastavnim planom i programom za osnovnu školu i Nacionalnim okvirnim ...

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije tehničar ... - ASOO - Srodni dokumenti

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije tehničar ... - ASOO

GEOINFORMATIKE. Zagreb, lipanj 2017. ... PRECIZNA GEODETSKA MJERENJA ... Nastavnim planom i programom za osnovnu školu i Nacionalnim okvirnim ...

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije tehničar za ... - ASOO

obrazovanja i sporta. STRUKOVNI KURIKULUM ... Obvezni strukovni moduli . ... Novi međunarodni odnosi i dekolonijalizacija u drugoj polovici. 20. stoljeća.

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije modni tehničar - ASOO

Bauhaus; škola za arhitekturu i primijenjenu umjetnost ... Cijena. Prodaja. Distribucija. Promocija. Proces komuniciranja s tržištem ... stolovi i daske za crtanje i.

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije medijski tehničar - ASOO

Bauhaus. Organička arhitektura. Zagrebačka škola. Internacionalni stil. Postmoderna i ... 2. planirati rasvjetna tijela, opremu i izvore električnog napajanja.

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije ekološki tehničar - ASOO

183. Bolesti i poremećaji živčanog sustava. Sustav osjetila. Osjetilo vida ... Zlatko Zadelj, prof., NCVVO, Zagreb. Darko Belović, MZOS, Zagreb. III. Prirodoslovno ...

Strukovni kurikulum za stjecanje strukovne kvalifikacije tehničar za ...

STRUKOVNI KURIKULUM. ZA STJECANJE ... Kurikulum povijesti ima dvije temeljne komponente, odgojnu i obrazovnu. ... diplomirani ekonomist. ▫ magistar ...

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije prehrambeni tehničar

strukovne kvalifikacije Prehrambeni tehničar. 1.3. Trajanje obrazovanja. Četiri godine. 1.4. Uvjeti upisa, tijeka i završetka obrazovanja. Završena osnovna škola.

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije tehničar za računalstvo

2. Popis kratica. ASOO – Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih ... BIOS – Basic Input/Output System, osnovni ulazno/izlazni sustav ... PLC – Programmable Logic Controller, programibilni logički upravljač („ ... polaznika iz osnovne škole, uz manja proširenja gradiva povezanih s ... ostalo: <hr>, <!

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije tehničar cestovnog ...

NASTAVNI PLAN TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA. A. OPĆEOBRAZOVNI DIO. MODUL. NASTAVNI PREDMETI. Broj sati (godišnje i tjedno - teorija, vježbe ...

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije kozmetičar - ASOO

Henrik Ibsen, Nora ... kojima podliježu kozmetički saloni, identificiranju osnovnih i pomoćnih poslova ... Vlasta Svalina, prof., Ekonomska i upravna škola, Osijek.

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije ekonomist - ASOO

Kurikulum za stjecanje kvalifikacije. Ekonomist. 1.2. Cilj kurikuluma. Osigurati polaznicima stjecanje kompetencija propisanih standardom strukovne kvalifikacije ...

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije prehrambeni ... - ASOO

Srećko Listeš, AZOO, Split. Tanja Marčan, prof. ... Željka Knezović, prof., AZOO, Split – voditeljica. Biljana Šoda, prof. ... tehničar nutricionist. ▫ mesar. ▫ pekar.

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije strojarski ... - ASOO

kružni, stanični, stazni i poligonskai). Napomene: izbor metoda i oblika rada za ... prijenosi - remenski, remen zupčasti. ▫ uležištenja GV-a (normalna i turbo), ...

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije web dizajner - ASOO

poštanski sandučić – osnovna podešavanja. ▫ komunikacija pomoću ... Bauhaus. Organička arhitektura. Zagrebačka škola. Internacionalni stil. Postmoderna i ...

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije drvodjeljski ... - ASOO

osposobiti ih za zanimanja u strukovnim podruĉjima: šumarstvo, prerada i obrada drva ... uvjeta nije moguće provesti u većem broju srednjih strukovnih škola. Nadalje ... Dijana Lozić-Leko, Gimnazija A. G. Matoša, Zabok. Povijest mr. sc.

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije prodavač - ASOO

Primjena elastičnih traka (razvoj mišićne mase). 4. Primjena bučica (razvoj ... Varijabilna metoda (trčanje 20' s izmjenama intenziteta 2' 40% i 2'. 60%). 3. Intervalna ... Štefanija Brigljević, pravnik, INTERSPORT H d.o.o., Zagreb. Antonija Bukša ...

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije komercijalist - ASOO

STRUKOVNI KURIKULUM. ZA STJECANJE ... Kurikulum povijesti ima dvije temeljne komponente, odgojnu i obrazovnu. ... diplomirani ekonomist. ▫ magistar ...

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije agrotehničar - ASOO

Fiziologija biljaka. Kemijski sastav biljnog tkiva. Transpiracija i gutacija. Fotosinteza, značaj i tijek. Kemosinteza. Heterotrofija, paraziti i saprofiti. Disanje biljaka.

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije modelar obuće ... - ASOO

NCVVO – Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. NN – Narodne ... salonke, visoke cipele, gležnjače, čizme, razlikovati i modelirati mokasino obuću. ... Bauhaus; škola za arhitekturu i primijenjenu umjetnost ... vitrina i ormar.

STRUKOVNI KURIKULUM ZA STJECANJE KVALIFIKACIJE ...

STRUKOVNI KURIKULUM ZA STJECANJE. KVALIFIKACIJE TEHNIČAR ZA ... Kurikulum zastjecanjekvalifikacije . ... magistar ekonomist, smjer informatika.

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Medicinska sestra

Dobriša Cesarić, Vagonaši (misaona - socijalna) ... Čitanje, tumačenje i analiza podataka ... usvojiti postupke prikupljanja, organiziranja i analize podataka.

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije kozmetičar prema ...

masaže. Preporuke za ostvarivanje ishoda: Ishodi se stječu obradom novih ... Skup ishoda učenja: Vezivno tkivna masaža-digitopresura i manopresura. RB.

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije ... - Ministarstvo znanosti

... uređaj za elektronički nadzor proizvoda. Memorystick – prijenosna memorija. Flip-chart - blok-ploča za pisanje ... za indukcijsko kuhanje. Grupirati kuhinjsko.

strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije komercijalist - Tjedan ...

GPS – Global Positioning System, globalni pozicijski sustav ... PSE – Periodni sustav elemenata ... 1. izdvojiti globalni i detaljni smisao tekstova šireg raspona.

Strukovni kurikulum za stjecanje strukovne kvalifikacije pomorski ...

STRUKOVNI KURIKULUM. ZA STJECANJE ... Kurikulum povijesti ima dvije temeljne komponente, odgojnu i obrazovnu. ... diplomirani ekonomist. ▫ magistar ...

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije staklar prema modelu ...

alata, pribora i strojeva u tehnološkom procesu obrade stakla prema zadacima ... kaljeno staklo. ... na iščitavanju jednostavnih primjera u nacrtima (oblaganje zida kuhinje). ... Primjer vrednovanja: Nacrtati pet skica za magnet s motivom mjesta ...

Standard kvalifikacije MEDIJSKI TEHNIČAR - ASOO

Računalna grafika te s ishodima učenja izborne jedinice ishoda učenja Film. Cilj je ove jedinice ishoda učenja stjecanje znanja i vještine za primjenu računalne ...

standard kvalifikacije tehničar za računalstvo - ASOO

VHSIC - Very-High-Speed Integrated Circuits, vrlo brzi integrirani krugovi. VLAN – Virtual Local Area Network, virtualna lokalna mreža. VoiP – Voice over ...

Standard kvalifikacije MODNI TEHNIĈAR - ASOO

Tehnološki proces šivanja. 4. 1. J-0401-4/O-11/06 6. Tehnološki proces dorade. 4. 1. J-0401-4/O-11/07 7. Organizacija tehnološkog procesa krojenja. 4. 1.

Standard kvalifikacije STROJARSKI RAČUNALNI TEHNIČAR - ASOO

Elementi kvalifikacije. 2.1. Kompetencije i ishodi učenja: 1. primijeniti osnove tehničkog crtanja i elemenata strojeva pri analizi i pripremi.

standard kvalifikacije tehničar geodezije i geoinformatike - ASOO

izračunati nepoznatu stranicu ili kut u pravokutnom trokutu. 8. rabiti ... nacrtati dijagram toka za program koji izračunava smjerni kut i dužinu iz zadanih ...

STRUKOVNI KURIKULUM - ZRAKOPLOVNI/A TEHNIČAR/KA ZIM ...

a) posjeduje odgovarajuća znanja iz računalstva koja primjenjuje za pronalaženje ... Nada Brković: Zbirka zadataka iz fizike, Luk, Zagreb, 2007. LITERATURA ...

tehničar za računalstvo (novi strukovni kurikulum)

rujan 2010. - rujan 2011. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA. 274.978,95 EUR. SUDIONICI. 1. TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA. 2. SREDNJA ŠKOLA ...

(A) (Strojarski tehničar, Strojarsko-tehnološki tehničar ... - ASOO

tehničar. 010304 Tehničar za vozila i vozna sredstva. 010404 Tehničar za energetiku. 010504 Zrakoplovni tehničar (ZIM). 010604 Tehničar za finomehaniku.

katalog pitanja i odgovora za stjecanje početne kvalifikacije za ...

Kako ćete postupiti u situaciji kao na slici? a) propustit ću vozilo sa lijeve strane b) imam prednost u odnosu na vozilo sa lijeve strane. 64. Kako vozač mora voziti ...

Standard kvalifikacije HOTELIJERSKO-TURISTIČKI TEHNIČAR

Hotelijersko-turistički tehničar. 1.2. Razina kvalifikacije. HKO: 4.2. 1.3. Minimalni obujam kvalifikacije. Ukupno: 240 ECVET. 1.4. Klasa kvalifikacije. Potpuna ...

standard kvalifikacije web dizajner - ASOO

Web dizajner. 1.2. Razina ... izraditi dizajn layouta web rješenja ... Prema podatcima s portala www.moj-posao.net među 10 najtraženijih zanimanja u 2010.

Standard kvalifikacije PRODAVAĈ - ASOO

Završni rad . ... Primjer provjere i vrjednovanja. 1. odabrati naĉin nabave robe prema vrsti i namjeni ... objasniti ulogu prodavača u suvremenoj trgovini.

standard kvalifikacije kozmetičar - ASOO

opisati pojedine promjenjive vrste riječi (imenica, pridjev, ... opisati vrste riječi, rečenica i rečeničnih konstrukcija ... nijansiranja obrva te minivala trepavica.

tehnička škola sisak tehničar za elektroniku – novi strukovni ...

TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU – NOVI STRUKOVNI KURIKULUM. NASTAVNI PLAN I PROGRAM. A. OPĆEOBRAZOVNI DIO. MODUL. NASTAVNI. PREDMET.

standard kvalifikacije modelar obuće i kožne galanterije - ASOO

organizirati, pripremati i pratiti proizvodnju obuće i kožne galanterije. ▫ konstruirati i ... 1. istražiti demografske strukture u zavičaju, Hrvatskoj i u svijetu. 2. analizirati ... Draga Dolenec Gashi, prof., Grafička škola u Zagrebu, Zagreb. Zlatko Zadelj ...

novi strukovni kurikulum

Učenici koji završe trgovačku školu za zanimanje prodavač bit će osposobljeni za samostalno obavljanje sljedećih poslova: - prodaja robe na malo i veliko.

strukovni kurikulum - Srednja škola Krapina

svakog razreda). ▫ tehničar za mehatroniku (jedan razredni odjel svakog razreda; u četvrtom razredu u primjeni novi strukovni kurikulum). Ukupno: 8 razrednih ...

Skolski i strukovni kurikulum SS Pregrada 2017-18.pdf

... 5. sjednici održanoj dana 28. rujna 2017. donio je. ŠKOLSKI I STRUKOVNI KURIKULUM. SREDNJE ŠKOLE PREGRADA. ZA ŠKOLSKU GODINU 2017/2018.

Strukovni kurikulum - Tehnička škola Zadar

složeniji (paralelnoizmjenični, sukcesivnoizmjenični, izmjenični, kružni, stanični, stazni i poligonski). Napomena: Izbor ... prijenosi – remenski, remen zupčasti.

Tehničar cestovnog prometa - ASOO

Sadržaj. 1. Razina, ključna svrha i opis zanimanja . ... Opis zanimanja: Tehničar ... referent sigurnosti prometa. ▫ linijski kontrolor. ▫ kontrolor prometa. ▫ disponent.

Tehničar za jahte i marine - ASOO

IMDG Code – International Maritime Dangerous Goods Code, MeĊunarodna pomorska pravila za prijevoz opasnih tereta. IMO – International Maritime ...

SZ Hotelijersko-turisticki tehnicar - ASOO

... obitelji zanimanja. HOTELIJERSKO-TURISTIČKI TEHNIČAR ... Napomena: Imenice korištene u ovom dokumentu, primjerice učenik, tehničar, student, korisnik ...

Tehničar tjelesne zaštite - ASOO

integracija hrvatskih zemalja i stvaranje moderne hrvatske nacije. Hrvatski narodni preporod. Hrvatska između Austrije i Ugarske. Opća kriza modernog svijeta.

Strukovni kurikulum - Elektrotehnička i prometna škola Osijek

Strukovni kurikulum za stjecanje kvaliCkacije TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU u obrazovnom sektoru. ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO, sastavni je dio ove ...

standard zanimanja prehrambeni tehničar - ASOO

Prehrambeni tehničar radi u industrijskoj proizvodnji, laboratorijima, obrtništvu i u prometu hranom. Samostalno obavlja posao u proizvodnim pogonima, ...

Standard zanimanja TEHNIČAR GEODEZIJE I ... - ASOO

Posao koji obavlja tehničar geodezije i geoinformatike obavlja se na terenu i u uredu. ... Do nedavno su geodetski podaci predočavani isključivo na kartama i ...

Tehničar unutarnjeg transporta, Dizaličar - ASOO

Osnove prijevoza i prijenosa (16). 46. Zastita na radu ... upoznati ucenike sa sredstvirna prijevoza i prijenosa u svakoj grani prometa te s njihovim obiljetjima;.

standard zanimanja tehničar za računalstvo - ASOO

pripreme i obrade podataka (npr. računalni operater). ▫ kontrole, pripreme i obrade podataka. ▫ oblikovanje baza podataka. ▫ administracije baza podataka.

Fizioterapeutski tehničar/Fizioterapeutska tehničarka - ASOO

Osnove zdravstvene njege. 18. Osnove kineziologije. 19. Masaža. 20. Kineziterapija. 21. Fizikalna terapija. 22. | Zdravstvena psihologija. Socijalna medicina.

standard zanimanja ekološki tehničar - ASOO

Grupa poslova, ključni poslovi i aktivnosti . ... Ekološki tehničar radi u industrijskim, obrtnim, uslužnim i komunalnim djelatnostima, javnim ustanovama za zaštitu ...

standard zanimanja medijski tehničar - ASOO

Medijski tehničar sudjeluje u proizvodnji audiovizualnih medijskih sadržaja, prilagođava medijske sadržaje za ... Marijana Brdar, dipl. ing. graf. tehn., Grafička škola u. Zagrebu ... strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb. Tamara ...

Tehničar PT prometa, PT manipulant-poštonoša - ASOO

Pomorski prijevoz. Problematika Juka. Zracni promet. Opce osobine. Karakteristika rnreze,. Lokacija aerodroma. Telekomunikacijski promet. Razvoj, mreze.

Farmaceutski tehničar/Farmaceutska tehničarka - ASOO

i elegijski distih. — napamet naučiti 40 do 100 sentencija (mudrih izreka), prema izboru. - napamet naučiti Gaudeamus igitur (latinski i hrvatski tekst, 4 kitice).

standard zanimanja tehničar za mehatroniku - ASOO

Opis zanimanja. Zanimanje obuhvaća obavljanje poslova iz područja automatizacije, koje obuhvaća granu strojarstva, elektrotehnike, elektronike, pneumatike i ...