biologija - iccg

disimilacije (disanja) koje predstavljaju. Tip ćelijske disimilacije a glikoliza b. Alkoholna fermentacija c. Mliječno-kiselinska fermentacija d. Krebsov ciklus ...

biologija - iccg - Srodni dokumenti

biologija - iccg

disimilacije (disanja) koje predstavljaju. Tip ćelijske disimilacije a glikoliza b. Alkoholna fermentacija c. Mliječno-kiselinska fermentacija d. Krebsov ciklus ...

biologija uputstvo za bodovanje - iccg

Refleksni luk počinje efektorom a završava se prijemnikom. x. Moždinski nervi sadrže isključivo motorna nervna vlakna. x. Četiri tačna odgovora 1 bod.

Biologija Profil Klett d.o.o. BIOLOGIJA 1 udžbenik iz biologije za 1 ...

BIOLOGIJA 1 udžbenik iz biologije za. 1. razred gimnazije. Gorica Grozdanić, Karlo Horvatin, Željko Krstanac. Engleski jezik, prvi jezik. Oxford University Press,.

MATEMATIKE - iccg

Zbirka testova Za polaganje maturskog i stručnog ispita. iZ matematike. Zavod za ... ZBIRKA ZADATAKA SA MATURSKIH I STRUČNIH ISPITA pravila Za ...

0228756672 - iccg

27 феб 2020 ... transformacija dobro rješena u smislu upotrebe odgovarajuće strukture (hate V-ing), predlog down je višak budući da se kraj rečenice like ...

crnogorski - iccg

JEZIK I KNJIŽEVNOST ... postupak provjere znanja regulisan je Pravilnikom o načinu i postupku provjere znanja učenika ... [5]. 2. PRAVILA. Ispit iz Crnogorskog – srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti održade se pod ... Udžbenici za VII, VIII i IX razred osnovne škole za predmet Crnogorski – srpski, bosanski, ...

matematika - iccg

Zapremina valjka: V = B · H = r2 H. (r – dužina poluprečnika osnove). ▫ Površina kupe: P = B M = r (r s). (r – dužina poluprečnika osnove i s – dužina ...

ruskijezik - iccg

Provjera razumijevanja slušanog teksta sastoji se od dva zadatka. ... Kod pisanja sastava dozvoljeno je pisanje koncepta na listovima za koncept. Vodite ... Роль Зорге исполняет актер Том Круз. □. □. 4. ... Когда мы приходим в какой-нибудь незнакомый дом или квартиру, мы любим ... Она купила две красивые.

istorija - iccg

5. Poveži vladara sa bitkom. 1. Darije I A. Bitka kod Horoneje. 2. kralj Leonida B. Bitka kod Isa. 3. Filip II C. Termopilski klanac. 4. Darije III D. Maratonsko polje.

geografija - iccg

GEOGRAFIJA. ŠIFRA UČENIKA. UPUTSTVO. Test iz geografije traje 60 minuta. Maksimalan broj bodova je 100. Netačno riješen ili neurađen zadatak ne donosi ...

Hemija - iccg

Hemijske osobine nezasićenih i supstituisanih karboksilnih kiselina. ❖ Derivati karboksilnih kiselina. ▫ Dobijanje derivata karboksilnih kiselina. Poređenje po ...

FrAnCusKog jEzIKA - iccg

iZ. FranCuskog. jeZika. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. PODGORICA ... gramatika. višestruki izbor. građenje riječi. povezivanje. 25%. 4 pisanje.

njEMAČKog jEzIKA - iccg

Pred vama je primjer testa na stručnom ispitu iz njemačkog jezika. Zadaci su raspoređeni po oblastima – slušanje, čitanje, leksika/gramatika i pisanje. U drugom.

rusKog jEzIKA - iccg

Pred vama je zbirka zadataka na maturskom ispitu iz Ruskog jezika. Nastala je s ... Zadaci su rasporedeni po oblastima – slušanje, citanje, leksika/grama- tika i pisanje. ... Общая длина стен составила около двух километров. Вдоль стен.

uputstvo za bodovanje - iccg

EKSTERNA PROVJERA ZNANJA NA KRAJU III CIKLUSA OSNOVNE ŠKOLE. JUN, ŠKOLSKA ... cilj zadatka provjera određenog gramatičkog ili pravopisnog pravila. 1. zadatak: ... GRAMATIKA. → poštovanje ... PRAVOPIS. → poštovanje ...

1) Predstavnik opnokrilaca je - iccg

biti jednoslojno i višeslojno, a ćelije ovog tkiva mogu biti različitog geometrijskog oblika: kocka, cilindar, kvadar. a) potporno tkivo b) pokrovno tkivo c) vezivno ...

ruski jezik - iccg

Циљ тестирања лексике и граматике је провјера способности ученика и да се адекватно и правилно изражавају на нивоу ријечи и фраза везаних за ...

EngLEsKog jEzIKA - iccg

Pred vama je zbirka zadataka na maturskom i stručnom ispitu iz engleskog jezika. Zadaci su raspoređeni po oblastima – slušanje, čitanje, leksika/gramatika i ...

engleski jezik - iccg

Ponuđen je i primjer testa sa shemom za ocjenjivanje. ... 11. UPUTSTVO. Test iz stranog jezika sastoji se od tri dijela: čitanja, leksike/gramatike i pisanja.

njemački jezik - iccg

3. Mit welchen sprachlichen Formen sollte man am besten Kritik äußern? a) Mit den Modalverben sollen und müssen. b) Mit dem Konjunktiv II in der Sie-Form.

Ispitni katalog pripremili - iccg

Pripremu zadataka vrši Ispitni centar, dok provjeru znanja vrši Ispitni centar u ... Ispitni katalog detaljno opisuje ispit iz matematike i namijenjen je učenicima i ...

udhëzues për administruesin e testit - iccg

provjera školskih postignuća učenika na kraju osnovnoškolskog obrazovanja. ... Testi nga gjuha e huaj përbëhet nga tri pjesë: të lexuarit, leksiku/gramatika dhe ...

Adaptacije koje ima kaktus - iccg

(1-6) tako da povežete ove organizme sa odgovarajućim opisom iz tabele 1: Tabela 2. euglena zlatna paprat pšenica ameba čempres vlasak vrganj. 5. 1. 6. 2. 3.

ispitni katalog za xi razred - iccg

1. UVOD. Eksterni ispit za učenike IX razreda osnovne škole (mala matura) je ... ISPITNI KATALOG - BIOLOGIJA. 7. 4. STRUKTURA ISPITA. Ispit traje 60 minuta.

MATEMATIKA UPUTSTVO ZA BODOVANJE Napomene - iccg

MATEMATIKA. EKSTERNA PROVJERA ZNANJA NA KRAJU III CIKLUSA OSNOVNE ŠKOLE. JUN, ŠKOLSKA 2016/2017. GODINA. 1. UPUTSTVO ZA ...

pisa 2009 – čitalačka pismenost - iccg

... nezamjenljivo? Prepiši jednu rečenicu iz teksta koja objasnišnjava zašto. ... korisno, jer dok je zlato bilo u rupi, nijesi ga imao, pošto ti ničemu njie služilo." ... Da, avioni su i dalje opasni, baš kao i svako drugo prevozno sredstvo. Opasnost od.

srednja škola, ii razred geografija - iccg

6) Zemljina kora. 6. Spoji parove ( na liniji ispred naziva stijene upiši odgovarajuće slovo – kojoj grupi pripada): a) dubinske stijene. ___b__ bazalt b) površinske ...

maternji jezik iknji ž evnost - iccg

funkcionalni ili umjetnički tekst odgavorajući na pitanja u vezi sa pročitanim tekstom sljedeće vrste: zvanični (službeni) poziv, zahvalnica, molba, žalba, javno ...

geografija 2016 ss a test sa slajdovima ključ - iccg

Australija je kontinent koji se odvaja po biljnom i životinjskom svijetu. ... Amerike, to je Francuska Gvajana, a brojem 2 najgušće naseljena zemlja,.

CRNOGORSKI – SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK I ... - iccg

[5]. 2. PRAVILA. Ispit iz Crnogorskog – srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti održade se pod jednakim uslovima i na isti način za sve učenike devetog razreda osnovne škole. Ispitni materijal bide ... oštedenje šifre na test-knjižici.

CrnogorsKog – srpsKog, bosAnsKog, hrvATsKog jEzIKA I ... - iccg

Pročitaj pjesmu Alekse Šantića pa uradi 24. i 25. zadatak veče na školju. Pučina plava. Spava,. Prohladni pada mrak. Vrh hridi crne. Trne. Zadnji rumeni zrak.

U 100 cm3 rastvora hloridne kiseline u kome je pH=2 dodato ... - iccg

ukupno: 8 bodova. 2. Odredite oksidaciono stanje zadatih elemenata u sljedećim jedinjenjima ... 4 x 2 boda = 8 bodova. 3. Izračunajte ΔfHo ... Pomiješani su sljedeći rastvori: 200 cm3 K2Cr2O7 koncentracije 0,2 mol dm-. 3; 100 cm3 H2C2O4 ...

Shema za ocjenjivanje maturskog testa iz Crnogorskog ... - iccg

Broj 7 je kod starih Grka imao magično značenje i današnja ... Učenik dobija 1 bod ukoliko samo protumači šta je univerzalna analogija bez povezivanja sa.

crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezikiknji ž evnost - iccg

2. PRAVILA. Ispit iz Crnogorskog-srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i ... pod jednakim uslovima i na isti način za sve učenike četvrtog razreda gimnazije.

crnogorski – srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost - iccg

Pročitaj pažljivo pjesmu Voćka poslije kiše i odgovori na pitanja 8, 9, 10 i 11. Voćka poslije kiše. Gle malu voćku poslije kiše: Puna je kapi pa ih njiše. I bliješti ...

ITALIJANSKI JEZIK IX RAZRED APRIL I 2019 RJEŠENJA 1.1. - iccg

ITALIJANSKI JEZIK. IX RAZRED. APRIL I 2019 ... Nedostaje dva ili više zatjeva. Forma teksta. 1 bod upotrijebljena je odgovarajuća forma teksta. Gramatika.

Svakom navedenom nivou organizacije na desnoj strani ... - iccg

e) polno razmnožavanje. 5)Koji od ... b) orhideja c) kvasac ... A – cvijet, B – stablo, C – smjena generacija, D – prašnici, E – polno razmnožavanje,. F – spore, G ...

crnogorski - srpski, bosanski i hrvatski jezik i književnost - iccg

ima manje od 225 riječi, NE ČITA SE UOPŠTE, a na 330. riječi PRESTAJE. ČITANJE). • Esej će se ... 1 bod. 12. Objasni značenje frazeologizma uhvatiti maglu. ... 1 bod. 26. Epizoda Gorskog vijenca u kojoj vojvoda Draško govori o boravku u Mleci- ... ljubav propada uzalud kao sunčeva zraka koja je pala u jamu. A i ja sam ...

STRUČNI ISPIT Jun 2018. ENGLESKI JEZIK Rješenja ... - iccg

STRUČNI ISPIT. Jun 2018. ENGLESKI JEZIK. Rješenja. SLUŠANJE. 1.1. 1. TRUE 2. FALSE 3. TRUE 4. FALSE. 5. 2 BODA. A. The family fed the animals (with) ...

program rada ispitnog centra za 2019. godinu - iccg

23 јан 2019 ... SADRŽAJ. 1. AKTIVNOSTI ISPITNOG CENTRA U 2019. GODINI. 4. 2. ... Vodi odgovarajuće evidencije koje se odnose na eksternu provjeru znanja, ... provjera znanja crnogorskog jezika za prijem u crnogorsko državljanstvo. ... diploma o maturskom i stručnom ispitu obaviće se najkasnije do 21. juna 2019.

Uputstvo za realizaciju eksterne provjere znanja učenika na ... - iccg

20 феб 2013 ... Eksterna provjera znanja na kraju trećeg ciklusa osnovne škole je ... preuzimaju sheme za ocjenjivanje i pragove prolaznosti s web sajta ... Test iz stranog jezika sastoji se od tri dijela: čitanja, leksike/gramatike i pisanja.

crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i knjiţevnost avgust ... - iccg

I slijepi za stope bivšega života. Njima ćemo ići. Pročitaj stihove i uradi 26. zadatak (A, B). Pročitaj odlomak iz Andrićevog romana Na Drini ćuprija i uradi 24. i ...

BIOLOGIJA - MON KS

Protozoe kao uzročnici zaraznih bolesti (srdoboljna ameba, trihomonas). Značaj protozoa u prečišćavanju zagađnih voda. (objasniti pojam bioindikator npr. na ...

biologija - 1

Biogeni elementi: C, H, O, N, Ca, S, P, Mg, Na, K… • Več kot 97% mase vseh ... Ti elementi sestavljajo tako majhne, kot tudi zelo velike molekule. Brez ogljika ni ...

biologija - Ric

IV. ORGANSKI SISTEMI. 1. Tkivo je skupek celic z enako zgradbo in nalogo. 2. Mišično tkivo, živčno tkivo, krovno tkivo, žlezno tkivo, vezivno tkivo (krvno tkivo, ...

Biologija - Gov.si

Program osnovna šola. BIOLOGIJA. Učni načrt. Člani predmetne komisije, avtorji posodobljenega učnega načrta: mag. Minka Vičar, Zavod RS za šolstvo, ...

Biologija

Struktura ispita iz Biologije u okviru integralnog testa . ... 7. Upustvo za nastavnike i učenike. 8. Primjer testa na višem nivou. Pitanja i zadaci su struktuirani tako da omogućavaju ne samo provjeru znanja iz svih oblasti predviđenih ... a) provjera dostignutog nivoa ishoda učenja u skladu sa nastavnim planom i programom ...

Biologija stanice

Usporedba biljne i životinjske stanice i tkiva. Predavanje 2. Teorija endosimbioze, građa biomembrana – lipidi. Ishodi učenja: Evolucija stanice – teorija ...

Biologija 4 EKOLOGIJA-3 - PMF

su isušivanjem, čiji je uzrok razvoj poljoprivrede, uzgoj domaćih životinja, ... hrvatska sibireja, zvjezdasti ljiljan, obična kockavica, runolist, božikovina, tisa i ...

biologija - Algebra

30. Koji od navedenih organizama provodi sekundarnu organsku proizvodnju u ekosustavu? A. klamidomonas. B. cijanobakterija. C. kremenjašica. D. papučica.

BIOLOGIJA CELICE

GOLGIJEV APARAT. - membrane tvorijo cisterne. - kemično preoblikuje in sortira produkte, ki jih celica izloča, jih zapakira v mehurčke (vezikle) in odda.

biologija - Srednja.hr

za očuvanje stalne tjelesne temperature), ekosustav; hranidbena piramida; potrošnja apsorbirane energije na različitim razinama hranidbene piramide ...

red predavanja - Biologija - PMF

Izvedbeni plan nastave (Red predavanja). Članak 7. (1) Sveučilišni studijski programi na PMF-u izvode se prema izvedbenom planu nastave kojeg donosi ...

Biologija tumorjev - F9

deaminacija - C v U izguba baze. – hidroliza P- diesterske vezi - lom DNK verige. – alkilacija P - diestra. – alkilacija na N -7 ali O -6 položaju purina (G) ...

Biologija 6 - ZUNS

je za šesti razred osnovne škole ostvarite što uspješnije. Priručnik daje ... bilježnice, lopatice, nož, skalpel...), laboratorijska ... Učenici čitaju i analiziraju uvodni pasus lekcije Kako se izučava priroda? na strani 11. Od- govaraju na ... Učenici rade zadatke 2 i 3 na strani 6 radne sveske i prezentuju rješenja. Zaključuju da se.

Biologija - Prijemni.rs

proteini olakšana difuzija. Na prosta difuzija osmoza aktivni transport. 32. Kretanje materije kroz ćelijsku membranu suprotno gradijentu koncentracije odvija se.

Biologija - Edutorij

samostalan istraživački rad temeljen na temama koje ih posebno zanimaju. Kao poticaj razvijanju njihova samopouzdanja i komunikacijskih vještina, važno im ...

BIOLOGIJA Sarajevo - MON KS

programa za osnovnu školu iz predmeta Biologija u sastavu: Elma Žužić, MA. Zumra Topuz – Agić, prof. bio. BIOLOGIJA VIII RAZRED. (2 časa sedmično – 70 ...

KEMIJA - BIOLOGIJA

završni ispit na razini Sustava. Eksternom maturom se provjeravaju znanja, sposobnosti i vještine stečene tijekom četverogodišnjeg srednjeg ... 7. 4. ZADATCI. PISMENI DIO ISPITA IZ KEMIJE. 1. Atomski broj definiran je brojem: a) protona.

Biologija - ZUNS

Biologija priručnik za nastavnike za šesti razred osnovne škole. Zavod za ... nja može se postići na više načina, kao što su kvizovi, prezentacije, grupne diskusije ili slično, što ... Zatim rješavaju zadatke 4, 5, 6 i 7 u radnoj svesci na stra- ni 7, 8 ...