sažetak karakteristika leka - alims

8 сеп 2017 ... Operil, sprej za nos, rastvor, 0,05% sadrži oksimetazolin. Oksimetazolin dovodi do lokalne vazokonstrikcije u nosu (dekongestivno delovanje) i ...

sažetak karakteristika leka - alims - Srodni dokumenti

sažetak karakteristika leka - alims

8 сеп 2017 ... Operil, sprej za nos, rastvor, 0,05% sadrži oksimetazolin. Oksimetazolin dovodi do lokalne vazokonstrikcije u nosu (dekongestivno delovanje) i ...

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA BRUFEN 100 mg/5 ml ... - alims

Deca: Dnevno doziranje ibuprofen sirupa je 20 mg/kg telesne mase, podeljeno u više doza. Ovo se može postići na sledeći način: 1-2 godine: 2,5 ml (50 mg), ...

Str.1 SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA PARACETAMOL ... - alims

4.2. Doziranje i način primene. Oralna upotreba. Za doziranje PARACETAMOL sirupa koristi se kafena kašika (5 ml). Kod dece mlañe od 1 godine za precizno.

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA AMRACIN® kapsula ... - alims

Proizvoñač: GALENIKA a.d.. Adresa: Batajnički drum b.b. 11 080 Beograd. Podnosilac zahteva: GALENIKA a.d.. Adresa: Batajnički drum b.b. 11 080 Beograd ...

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA Paravano®, film tablete ... - alims

Fosamprenavir 700 mg/ritonavir 100 mg. BID, 8 dana. 10 mg, pojedinačna doza. ↔. Aleglitazar 0.3 mg, 7 dana. 40 mg, 7 dana. ↔. Silimarin 140 mg TID, 5 dana.

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA

triciklični antidepresivi, antipsihotici, imipraminu-slični antidepresivi, neuroleptici),. - Mizolastin (antihistaminik koji se koristi za lečenje alergija),. - Bepridil (koristi ...

sažetak karakteristika leka - Diamondheads

(intermedijarni ili posteriorni uveitis i Behcet-ov uveitis, atopijski dermatitis, teški reumatoidni artritis ili nefrotski sindrom), nemojte uzimati lek Sigmasporin:.

SKRAĆENI SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA

DEHINEL PLUS tablete febantel, pirantel embonat, prazikvantel. Psi. 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV. 1 tableta sadrži: Aktivna supstanca: Febantel.

sažetak karakteristika leka - Eurofarm doo

Bleomicin se primenjuje parenteralno i to kao intramuskularna, intravenska, intraarterijska, intrapleuralna injekcija/infuzija i kao supkutana injekcija. Preporučuje ...

Sažetak karakteristika leka Estracyt - Pfizer

prethodno postojećeg ili pojava novih perifernih edema ili kongestivnog srčanog ... **Angioedem (Quincke-ov edem, edem laringsa) takođe se može ispoljiti.

sažetak karakteristika leka - Servier Srbija

26 сеп 2017 ... Lek Diaprel MR je indikovan za insulin nezavisni dijabetes (tip 2) kod ... Jedna tableta sa modifikovanim oslobađanjem leka Diaprel MR ...

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA BRUFEN 100 mg/5 ml, sirup ...

Oralna upotreba. Deca: Dnevno doziranje ibuprofen sirupa je 20 mg/kg telesne mase, podeljeno u više doza. Ovo se može postići na sledeći način: 1-2 godine: ...

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA - Elevit Pronatal

Broj rešenja: 515-01-01915-15-001 od 18.05.2016. za lek Elevit pronatal®,, film tablete, 3x10 film tableta. 1 od 9. UPUTSTVO ZA LEK. Elevit pronatal® film ...

Sažetak karakteristika leka Methotrexate - Pfizer

Metotreksat treba da primenjuju samo lekari koji imaju iskustva u primeni hemioterapije antimetabolitima, a kod ne-onkoloških indikacija lekari specijalisti ...

Vodič za propisivanje leka PRADAXA® (dabigatraneteksilat) - alims

Kontraindikacije. • Doziranje. • Posebne grupe pacijenata. • Testove koagulacije i ... Preporučena dnevna doza leka Pradaxa® je 300 mg, primenjena oralno u ...

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LIJEKA 1. Zaštićeno ime SINTROM 2 ...

Početno doziranje. Kod pacijenata kod kojih je protrombinsko vrijeme u normalnim granicama prije početka liječenja, uobičajena preporučena doza je: 1 dan : 4 ...

Julebrev» from Leka 2019 - Leka Motell & Camping

All boats except one Arvor 215 are inside our storage buildings. The Arvor may be used a couple of times. 2019 has been busy, but we also have had some time ...

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LIJEKA 1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA ...

kod povećane sklonosti krvarenjima (hemoragijska dijateza). - kod teškog zatajenja bubrežne funkcije. - kod teškog zatajenja jetrene funkcije. - kod teškog ...

1 SAŽETAK KARAKTERISTIKA LIJEKA 1. NAZIV LIJEKA Acipan 40 ...

11 sij 2018 ... Svaka gastrorezistentna tableta sadrži 40 mg pantoprazola (u obliku ... Acipan 40 mg gastrorezistentne tablete se ne trebaju žvakati ili lomiti.

sažetak: sažetak – poslije napravi, kad završiš, kad imaš i zaključak ...

15 ruj 2018 ... Veliki dio izvedbe pjesme „I care“, pjevačica provodi uz ... Iako je konceptualni album Lemonade izazvao divljenje, s druge su se strane.

«Julebrev» aus Leka 2019

Alle Boote ohne ein Arvor 215 stehen. Winterbereit in unsere Nebengebäuden. Jostein geht vielleicht noch ein paar. Mal angeln. Schnee kam, aber ist wieder weg ...

PVC - TABLICA KARAKTERISTIKA MATERIJALA

je na abraziju, lagane je težine te odlične mehaničke trvdoće. Lagano se reže i oblikuje te se može ... SPECIFIČNA TEŽINA g/cm³. 1,25. ISO 1183. POVRATNA ...

89 UNAPREĐENJE BALISTIČKIH KARAKTERISTIKA I ...

aštitni balistički prsluk jе sastavni deo borbene opreme svakog modernog ... nomenklaturu, 1999., Propis o kvalitetu proizvoda PKP 6421/99, Prsluk borbeni.

ISPITIVANJE ENERGETSKIH KARAKTERISTIKA PUMPE VSm 46 ...

10 srp 2019 ... Ispitivanje navedene pumpe je izvršeno na ispitnoj stanici u tvornici pumpi. Croatia Pumpe Nova d.o.o. u Karlovcu 12. srpnja 2019. godine te ...

KOINONIA KAO OSNOVNA KARAKTERISTIKA EKKLESIE

Epilog ove dramatične borbe jeste religija bez Boga ili ... zavetu ponekad sačuvao i ovo čisto profano značenje (Dl 19: 32, 39, 41). Septuaginta je upotrebila reč ...

ISPITIVANJE UTJECAJA KARAKTERISTIKA PAPIRA NA ...

te valne duljine svjetlosti kojom je papir obasjavan. S obzirom na to da je Lorentzova raspodjela parametarska, izračunate su ovisnosti parametra w Lorentzove ...

ANALIZA ANTROPOLOŠKIH KARAKTERISTIKA I SPOSOBNOSTI ...

Ključne riječi: motoričke sposobnosti, morfološke karakteristike, razlike, rukomet, košarka ... Analiza stanja motoričkih sposobnosti i dostignuća ukazuje na ...

Kreativnost kao transcendentalno-aktivistička karakteristika ...

9 srp 2018 ... angažiranje i borbu za promjene situiran u kontekstu širih zajedničkih prostora demokratskoga i aktivističkoga djelovanja. Demokratizacija.

Ispitivanje karakteristika bihevioralne senzitizacije u Drosophile ...

habituacija. Izučavana je na elektrofiziološkom nivou mjerenjem promjena u aktivnosti jednostavnih neuralnih mreža i korelacijom s promjenom u ponašanju u.

utjecaj programiranja na poboljšanje antropoloških karakteristika ...

14 stu 2011 ... Nastavu tjelesno-zdravstvene kulture u trećem razredu osnovne škole učenici imaju triput tjedno. Rast i razvoj u tom su razvoju pojačani, tako ...

Ispitivanje mehaničkih i strukturno-morfoloških karakteristika ...

Rastvor za sulfamatno niklovanje indus- trijskih razmera imao je sastav: 93,95 g/dm3 Ni;. 33,43 g/dm3 H3BO3 i 3,38 g/dm3 Cl2. pH-vrednost rastvora iznosila je ...

Strujno-naponska karakteristika diode - Element

Diode opće namjene (ispravljačke diode) sastoje se od p-tipa i n-tipa poluvodiča. ... Na diodi je mali pad napona UF, koji za silicijske diode iznosi oko 0,7 V (za.

Poredba epidemioloških karakteristika duodenalnih erozija i ...

uporaba mirodija, dok brzo jedenje i/ili nedovoljno žvakanje hrane ima utjecaj na pojavu ulkusne bo lesti. Postoji i mala povezanost između slobodnih.

Robert Šeparović UTJECAJ KARAKTERISTIKA TUMORA I ...

32 nalaza). Tumorske kocke obradile su se na način kako je opisano u materijalima i metodama ... Amin MB, Ma CK, Linden MD, Kubus JJ, Zarbo RJ. Prognostic ...

Uloga hiperprolaktinemije u kreiranju citomorfoloških karakteristika ...

duktusni histiociti, duktusne epitelne ćelije, papile, bakterije, inflamacijske ćelije, eritrociti, makrofagi i skvamozne ćelije epitela (slike 2–8). Tumorske ćelije nisu ...

Poređenje antropometrijskih karakteristika dece sa kognitivnim ...

Antropometrijske karakteristike procenjene su na osnovu sledećih antropo- metrijskih varijabli: telesna visina, telesna težina, prisustvo masnih naslaga i dužina ...

Mjerenje U-I karakteristika fotonaponskih modula različitih ...

... u središtu planetarnog sustava kojeg uz Merkur, Veneru, Mars, Saturn, Uran i ... Simbol realne diode ispunjeni je trokut s crtom; trokut predstavlja strijelicu koja ...

SNIMANJE KARAKTERISTIKA ASINKRONOG MOTORA POMOĆU ...

polje, električni indukcijski motor koji bi mogao biti pokrenut direktno iz izmjenične struje za razliku od svih ostalih električnih motora koji su koristili istosmjernu ...

mogucnost izražavanja karakteristika kvaliteta motora sa ...

Sklop klip - klipni prstenovi - cilindar je jedan od vitalnih u složenom sistemu pogonskog motora i vozila. Sa aspekta pouzdanosti i funkcionalnosti, kritični delovi ...

istraživanje biokorozijskih karakteristika titanij-magnezij ...

16 sij 2018 ... laboratorijsko posuđe “Šurlan”, Medulin, Hrvatska. pH otopine mjeren je pH-metrom. HQ440d, “Hach”, Colorado, SAD, s točnošću od ± 0,05 pH ...

297 usporedba vučnih karakteristika traktora s novim i ...

kW traktor je ostvario s novim pneumaticima pri brzini od 1.5 m/s, uz stupanj korisnog djelovanja ... njihovog trošenja pri čemu se mijenjaju i njihove dimenzije, što ima veliki utjecaj i na ... Automobile Engineering 212, 285-297. Zoz, F. M., R. J. ...

Modularna oprema, automatski osigurači - karakteristika B i C ...

Modularna oprema, automatski osigurači - karakteristika B i C, prekidna moć 6000 - 10kA. Naziv. Karakteristike. Šifra kar. C. Šifra kar. B. - Prekidna moć 6000 kA.

poređenje kliničkih i angiografskih karakteristika bolesnika sa ...

Uvod. Akutni koronarni sindrom (AKS) je manifestacija aterosklerotskog procesa kojem obično prethodi akutna tromboza koronarne arterije izazvana rupturom ili ...

Povezanost histopatoloških karakteristika karcinoma ... - doiSerbia

lip squamous cell carcinoma ... tumor size in relation to the appearance of lymph node metas- ... The data about localization of the carcinomas, histopathologic.

NAPONSKIH KARAKTERISTIKA JFET-a - Fakultet elektrotehnike ...

9 lis 2018 ... JFET – Unipolarni tranzistor s potencijalnom barijerom. Područja rada tranzistora dijelimo na: 1. Linearno područje rada. 2. Triodno područje ...

OCJENA SENZORNIH KARAKTERISTIKA VINA MALVAZIJE ...

senzornih karakteristika vina provedena je odvojena vinifikacija u bačvama volumena 130 L, u studentskom podrumu Poljoprivrednog odjela u Poreču, koristeći ...

UTJECAJ OSOBNIH ČIMBENIKA (KUPCA) I KARAKTERISTIKA ...

„Zara“ dio „Inditex“ grupacije unutar koje se nalaze i sljedeće marke: „Massimo Dutti“, ... Njihov posao je da organiziraju kako će se odjeća izlagati unutar.

Odnos samopoštovanja i sociodemografskih karakteristika učenika ...

opšteg samopoštovanja, korišćena je Rosenbergova skala samopoštovanja. (Rosenberg Self-Esteem Scale (SES); Rosenberg, 1965,1979). Prema dobi-.

1 od 10 - alims

28 авг 2013 ... bol u leđima, uganuća, istegnuća, sportske povrede mekih tkiva, bolno rame, iščašenja i ... gastritis (upala, iritacija ili otok sluznice želuca).

1 od 14 - alims

18 јан 2012 ... o U Vašem organizmu ima previše natrijuma, kalijuma, kalcijuma ili hlorida ... promene koncentracije elektrolita u krvi (disbalans elektrolita) ...

253 utjecaj konstrukcijskih karakteristika i brzine rada kombajna za ...

15 lis 2012 ... V. Kušec, D. Novotni, M. Stojnović, K. Kamenjak. SAŽETAK. Na površini od 75 ha ... e-mail: [email protected] Kruno Kamenjak, student.

utjecaj konstrukcijskih karakteristika sijačica na kakvoću sjetve

pneumatske sijačice: sjeme se transportira zračnim strujama kroz sijaće cijevi do ... preciznost sjetve kao kod primjerice sjetve širokorednih kultura (kukuruza,.

Usporedba radnih karakteristika konsenzus ... - Repozitorij UNIPU

15 lip 2019 ... karakteristika konsenzus algoritama računalnom simulacijom“ koristi na način da gore navedeno autorsko ... Parametar Znacenje. MaxPeers ...

poboljšani metodi za merenje sigurnosnih karakteristika sistema ...

C - strujna sonda, Zg - impedansa ispitivanog sistema uzemljenja. ... obodu mreže i unutar mreže (najčešće u betonskom oknu za uzemljenje neutralne tačke ...

promena fizičko-hemijskih karakteristika sredstava za hlađenje ...

stataka danas se ovi alkoholi manje koriste za hlađenje motora. Antifrizi na bazi viševalentnih alkohola. U ovu grupu antifriza spadaju etilen-glikol i glicerin.

usporedba tehničko-eksploatacijskih karakteristika linije strojeva za ...

sijeno dovoljno suho da se sprema bez baliranja, tada je za baliranje ... Rotacijski okretač sijena (pauk, zvrk) ima radne organe u obliku više zvijezda sa.

Daljinska mjerenja karakteristika oblaka – sateliti i radari

Radarska slika: Horizontalni i vertikalni presjek ćelije. Animacija radarskih slika: Premještanje ćelije – ... HU radarski kompozit. Akumulirana satna oborina (mm) ...

mjerenje karakteristika svjetlovodnih kabela uz promjenu različitih ...

dok je za gradijentni svjetlovod kod jednake valne duljine broj modova od prilike dva puta manji. Razlikuju se jednomodne niti, kod kojih je N=1, i višemodne niti ...

određivanje fizičko-kemijskih karakteristika terapijskoga polja ...

Davor Pavuna. Zagreb, 2016. ... Davor Pavuna. Zagreb, 2016. ... Ruski liječnik i histolog Alexander Gurwitsch i njegova supruga otkrili su 1923. godine da su.

utvrđivanje tehničkih karakteristika dvorednog kombajna pri vađenju ...

može obaviti ručno, motikom ili plugom, te strojevima za vađenje krumpira. ... krumpira na istraživanom gospodarstvu korišten je vlastiti plug okretač s 4 plužna ...